close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

План роботи РМК

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Комунальна установа "Павлоградський районний методичний кабінет"
Павлоградської районної ради Дніпропетровської області"
" Погоджено" " Погоджено"
В.о.ректора Завідувач відділу освіти
Дніпропетровського обласного інституту Павлоградської райдержадміністрації післядипломної педагогічної освіти
М.І. Романенко О.М.Муштат План роботи
Районного методичного кабінету
на 2014-2015 навчальний рік
"Затверджую" "Схвалено"
Завідувач районного методичного кабінету Науково-методичною радою
Н.Б.Абабкова районного методичного кабінету
протокол №1 від 15.09.2013р.
м.Павлоград
2014р.
.
Про підсумки науково-методичної роботи
з педагогічними кадрами
у 2013-2014 н.р. та основні завдання
по організації роботи у 2014-2015 н.р."
Протягом 2013-2014 навчального року районний методичний кабінет, методичні підрозділи в закладах освіти в своїй діяльності керувались Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної совіти щодо організації навчально-виховного процесу", Положенням про районний (міський) методичний кабінет, іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки, рекомендаціями Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Науково-методичний, інформаційний супровід педагогічного процесу створення умов вдосконалення фахової майстерності, професійного зростання педагогічних, керівних кадрів - головна мета організації методичної роботи.
Підвищення професійного рівня педагогічних працівників, переорієнтація їх на нову філософію освіти, активізація творчого потенціалу, залучення педагогів до післядипломної освіти, моніторинг результативності їх діяльності здійснювались через організацію діяльності районних та шкільних методичних угрупувань, які охопили в 2013-2014 н.р. 377 педагогічних працівників, з них 288 - педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, 67 педпрацівників дошкільних навчальних закладів, 21 чол.- позашкільних закладів.
Зрозуміло, що ефективність навчально-виховного процесу та його результативність визачається рівнем професіоналізму та компетентністю ключової фігури навчального закладу- педагогом.
Насьогодні 85,4% педагогічних працівників закладів освіти мають вищу педагогічну освіту, поступово зменшується кількість педагогів з середньою-спеціальною, їх сьогодні в районі 61 чол., що становить 16,2% від загальної кількості. Зменшується кількість педагогів, які не мають педагогічної освіти. Їх в районі 8 чол. Найбільше таких педагогів у Вербківській ЗШ І-ІІІ ст. - 3 чол. Підвищення освітнього рівеня педагогів здійснюється через залучення їх до заочної форми навчання. Протягом минулого навчального року в закладах освіти працювало 14 вчителів-заочників.
Вагомим чинником мотивації до активізації творчого потенціалу освітян району, зростання професійної майстерності є атестація педагогічних кадрів. У 2014 році було атестовано 65 педагогів, з них 58 - працівники загальноосвітніх навчальних закладів, 6 чол. - педагоги дошкільних навчальних закладів та 4 чол. - працівники позашкільних навчальних закладів.
Велику роль в оцінці діяльності педагогічних працівників у між атестаційний період відіграють атестаційні комісії закладів освіти. Кожним закладом була розроблена програма по оцінці результатів педагогічної праці, була врахована думка колег, учнів, батьків.Результати моніторингів узагальнені у схемах, таблицях, діаграмах, які представлялись на підсумкових засіданнях атестаційних комісій. Методистами методичного кабінету спільно з шкільними атестаційними комісіями вивчалась система роботи вчителів, які атестувались,були відвідані уроки,вивчався стан ведення шкільної документації, аналізувались результати роботи вчителя за підсумками ДПА, підсумками участі у олімпіадах, конкурсах, цим педагогам надавалась консультативна допомога з питань методики викладання,оформлення і презентації власного досвіду ,тощо.
Членами районної атестаційної комісії була проведена експертиза атестаційних матеріалів педагогічних працівників, які претендували на присвоєння та підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань. 7 педагогів району презентували власні напрацювання на підсумковому засіданні районної атестаційної комісії.
За наслідками атестації 2-м вчителям було присвоєно звання вчитель-методист та 1-му педагогу - звання старший вчитель. Вцілому 28 педагогічним працівникам за результатами атестації підтверджені раніше присвоєні педагогічні звання та вища кваліфікаційна категорія.
Навчально-виховний процес у закладах освіти району здійснюють 47% спеціалістів вищої категорії, 24% - спеціалісти І категорії. 93 педагога мають педагогічні звання "вчитель-методист", "старший вчитель", "керівник гуртка-методист".
Це вагомий кадровий потенціал, який має забезпечувати якісний навчально-виховний процес та активно долучатись до експериментальної, інноваційної діяльності , до проведення семінарів, майстер-класів, тренінгів, виставок, професійних конкурсів, популяризуючи власний досвід, поповнюючи своїми доробками методичні скарбнички шкільних та районного методичних кабінетів. Саме над цим треба спільно працювати методистам та районним і шкільним методичним об'днанням в 2014-2015 році..
Однією з форм підвищення рівня професійної підготовки в міжатестаційний період є залучення педпрацівників до курсової перепідготовки. Протягом 2013-2014 н.р. на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 119 педагогічних працівників району пройшли курсову перепідготовку. Не виїхали на курси 3 педагога району: 1- за хворобою, 1- з причини звільнення, 1-вчитель Новоруської ЗШ І-ІІ ст.- по недогляду адміністрації. 22 педагогічних працівника району підвищили рівень кваліфікації за очно-заочною, очно-дистанційною формами навчання, з них
10 чол. - керівники закладів. Методичний кабінет вже декілька років активно використовує можливості організації навчання різних категорій педпрацівників на території району через залучення до цього процесу педагогів, які мають відповідні сертифікати. Завдяки підтримці адміністрацій Привовчанської,Булахівської,В'язівоцької загальноосвітніх шкіл ,Межиріцького НВК в минулому навчальному році районним методичним кабінетом було організовано навчання 4-х груп педпрацівників на базі цих закладів за різними напрямками. На базі Привовчанської ЗШ І-ІІІ ст.було організовано роботу курсів для 11 вчителів початкових класів за програмою "Викладання інформатики у початкових класах", на базі В'язівоцької ЗШ І-ІІІ ст. були проведені курси "Методика викладання фізичної культури у початкових класах" для 26 вчителів початківців. На базі Булахівської ЗШ І-ІІІ ст. та Межиріцького НВК проведено навчання за програмою "Intel v10.2" для 31 педагогічного працівника. До організації та проведення цих курсів були залучені вчителі-тренери Полторацька Н.І. (В'язівоцька ЗШ І-ІІІ ст.), Резнік Л.В.(Булахівська ЗШ І-ІІІ ст.), Олійніченко В.Д.(Привовчанська ЗШ І-ІІІ ст.), Резолюта Є.І.(Межиріцька ЗШ І-ІІІ ст.№2).
На підвищення престижу професії педагога та виявлення справжніх майстрів своєї справи спрямований щорічний Всеукраїнський конкурс професійної майстерності "Учитель року". У минулому навчальному році до участі у 5 номінаціях цього конкурсу (початкова школа,геграфія,світова література,трудове навчання ,директор школи) долучились 10 педагогів району,кращі матеріали досвіду роботи було направлено на розляд обласного журі.Жодного матеріала на розгляд обласного журі не було представлено нашим райом в номінації "трудове навчання".За підсумками заочного конкурсу до участі в очному етапі в номінаціях "географія", "світова література" були зпрошені вчителі Троїцької ЗШ І-ІІІ ст. Рябоконь І.Р. та Висторопська І.В., які стали лауреатами . В очному етапі конкурсу фахової майстерності "Директор року", який проводився вперше, взяла участь директор Булахівської ЗШ І-ІІІ ст. Масловська Н.А., яка увійшла в десятку кращих керівників області. Вчитель фізичного виховання Богуславської ЗШ І-ІІІ ст. Науменко С.М. став переможцем обласного конкурсу на кращий інноваційний урок з фізичної культури та урок з елементами футболу. Бібліотекарь Привовчанської ЗШ І-ІІІ ступенів Чорноморець З.О. стала лауреатом обласного етапу конкурсу "Шкільна бібліотека - 2014" в номінації "Бібліотечний веб-ресурс".
Активно та результативно працювали керівники гуртків позашкільних навчальних закладів Соболь Н.В.,керівник гуртка ЕНЦ, яка стала переможцем обласного конкурсу "Джерело творчості", та Нечаєва Л.Г.,керівник гуртка РБТДЮ-лауреат цього ж конкурсу. Але вцілому слід зазначити низький рівень зацікавленості і активності вчителів та керівників шкіл в професійних конкурсах, недостатній рівень їх організації в районі. Другий рік вчитель біології Вербківської ЗШ Калініченко С.Г. є переможцем Всеукраїнського конкурсу "Panaboard майстрів", стала лауреатом цього конкурсу в минулому навчальному році вчитель української мови і літератури цієї школи Білоконь Л.В. Роботи цих вчителів були відмічені дипломами організаторів конкурсу-академією педагогічних наук та компанією Panasonic, за кращу розробку та захист уроків з використанням інтерактивних дошок.Участь вчителів -предметників в подібних інтерактивних конкурсах - прояв індивідуального професійного зростання , прагнення до постійного оновлення і поповнення своїх професійних компетенцій - гідний наслідування та популяризації серед вчительства району.
У березні цього року вчителі початкових класів Булахівської, В'язівоцької, Вербківської, Привовчанської, Троїцької, Богданівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст., Богуславської ЗШ І-ІІ ст., Кочерезького НВК взяли участь в районному етапі огляду фотоматеріалів за темою: "Організація навчального середовища в 1-х класах", на обласний етап були направлені фотоматеріали Булахівської ЗШ І-ІІІ ст.(директор Масловська Н.А.,вчитель Коваленко В.Г.), у квітні проходив Всеукраїнський огляд відеоматеріалів за темою: "Фізкультурні хвилинки на уроках у 1-4 класах", до якого долучились методичні об'єднання вчителів початкових класів Булахівської, В'язівоцькї, Троїцької, Богданівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст. , відеороліки цих шкіл були направлені до обласного інституту післядипломної освіти.
Важливим чинником поширення, пропаганди кращого педагогічного досвіду є участь педагогічних колективів та окремих вчителів у представницьких освітянських заходах.
На щорічних виставках "Інноватика в сучасній освіті", "Сучасні заклади освіти" в місті Києві в 2013-2014 навчальному році презентували колективні педагогічні наробки та отримали дипломи лауреатів Богданівська, Булахівська, Вербівська, Привовчанська, Межиріцька №2 загальноосвітні школи, Межиріцький НВК та районний методичний кабінет. 27 березня 2014 року на базі Межиріцького НВК методичним кабінетом була організована і проведена районна ярмарка-виставка "Перлини педагогічної творчості освітян Павлоградщини".
В роботі виставки взяли участь всі загальноосвітні навчальні заклади,дошкільні навчальні заклади та позашкільні навчальні заклади.
Значну роботу по підготовці і проведенню цього районного заходу було проведено адміністрацією та педагогічним колективом Межиріцького НВК , який надав відповідні приміщення та зумів створити позитивний настрій для всіх учасників своїм яскравим виступом під час відкриття виставки.
Напередодні проведення ярмарки 19-21 березня членами журі була проведена експертиза всіх представлених матеріалів , були визначені кращі напрацювання методичних об'єднань, педагогічних колективів,окремих вчителів за номінаціями. В рамках проведення районної виставки працювали секції вчителів-предметників, де відбулась презентація педагогами своїх кращих робіт, пройшло обговорення представлених матеріалів. Вцілому на районну виставку педагогічними працівниками закладів освіти району було представлено 374 роботи за різними напрямками.
Активно спрацювали шкільні та районні методичні об'єднання вчителів словесників, якими було представлено 87 виставкових матеріалів та вчителі початкових класів, які підготували 86 робіт.
Найактивнішу участь по кількості представлених робіт взяли педагогічні колективи Вербківської , Булахівської, Привовчанської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Межиріцького НВК, Богуславського, Вербківського, Богданівського, Новодачинського №1 дошкільних навчальних закладів.
За підсумками виставки 92 роботи 89 педагогічних працівників району були визнані районним журі як кращі за номінаціями та відзначені грамотами відділу освіти.
Методичним кабінетом був підготовлений електронний районний каталог педагогічних наробок, каталог кращих робіт , які були відзначені журі, розміщений на сайті методичного кабінету.
В минулому навчальному році Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної освіти було видано каталог "Інноваційний досвід освітян Дніпропетровщини". Методистами методичного кабінету було опрацьовано разом з педагогами 9 кращих досвідів роботи та представлено на розгляд предметних кафедр інституту. Як наслідок, до обласного каталогу занесено роботи вихователя Булахівського ДНЗ Дендебері І.В.,вчителів початкових класів Полтавець С.А. та Олійніченка В.Д.
( Межиріцька ЗШ №2,Привовчанська загальноосвітні школи), вчителя іноземної мови Вербківської ЗШ І-ІІІ ст. Ваховської Т.О., вчителів математики Охріменко Л.І.,Явтушенко Л.В.,Шадько О.О. (Вербківська ЗШ І-ІІІ ст.,Богданівська ЗШ І-ІІІ ст.), вчителя фізики Привовчанської ЗШ І-ІІІ ст.Донченко М.І., вчителя біології Вербківської ЗШ Калініченко С.Г., з управлінської діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи Привовчанської ЗШ Олійніченко Г.О.
Протягом минулого навчального року вчителі району продовжили популяризувати власний досвід на освітянських сайтах "Вчитель - вчителю, учням та батькам", вчителів початкових "Урок" та на форумі педагогічних ідей "Урок".
Значне місце в системі методичної роботи займає участь у експериментальній роботі, яку генерує та координує Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Продовжується робота колективів Межиріцького НВК, Богуславської та Вербківської загальноосвітніх навчальних закладів у експерименті обласного рівня за темою "Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів" та Новодачинської ЗШ за темою "Створення інноваційної моделі розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей"
Працюючи в режимі експериментального впровадження навчальних курсів з медіаосвіти, педагогічні колективи цих закладів створюють умови для підготовки нового покоління до життя в сучасному інформаційному середовищі, вчать підлітків оволодівати способами спілкування на основі невербальних форм комунікацій , вміти реально оцінювати переваги та шкідливість ІКТ.
У двох загальноосвітніх навчальних закладах району - В'язівоцькій та Межиріцькій №2 з вересня 2013 року було розпочато експериментальне викладання курсу "Освіта для сталого розвитку" в 3-х та 8-х класах (вчителі Полтавець С.А., Полякова К.В., Кобринчук А.Г., Пономаренко Н.Г.). З 1 вересня викладання цього курсу буде здійснюватись у Привовчанській, Троїцькій, Булахівській загальноосвітніх школах, Кочерезькому та Межиріцькому НВК.
Запровадження даного курсу спрямоване на формування в учнів свідомого ставлення до власної особистості, як невід'ємної частини всесвіту, відповідальності за наслідки життєдіяльності на основі розвитку ціннісних компетенцій .
Протягом минулого навчального року Вербківська ЗШ І-ІІІ ст. та Богданівська ЗШ І-ІІІ ст. активно долучились до участі у Всеукраїнському проекті за соціальної підтримки ДТЕК та програми Інституту місцевого розвитку "Енергоефективні школи". В ході реалізації проекту було запроваджено навчальний курс "Основи теплопостачання та теплозбереження", проведені заходи по енергоефективності , вчителями та учнями цих шкіл взято участь у ряді конкурсів між школами області - учасниками проекту, відбувся захист проектної пропозиції на заключній регіональній конференції, за підсумками якої Вербківська ЗШ І-ІІІ ст. стала переможцем та отримала сертифікат на 40 тис.грн.
Вагомим , не лише фінансовим надбанням у діяльності названих шкіл в проекті, є в першу чергу - формування в учнів життєвих навичок свідомого , раціонального, економного ставлення до використання ресурсів, елементарних знань економії сімейного бюджету.
Впровадження експериментальних курсів,участь в різноманітних проектах - не самоціль чи одноразова акція , кінцева мета цих новацій - зміна філософії мислення вчителів,учнів,батьків,формування необхідних навчальних,життєвих компетенцій , що можливе при умові причетності до цієї справи не поодинокого вчителя - предметника, який викладає курс, а всіх членів колективу та потребує відповідного включення цих питань до планів роботи шкільних методичних об'єднань, батьківського всеобучу , засідань педрад , на що треба звернути увагу протягом нового навчального року. Актуальною формою методичної роботи з підвищення професійної майстерності вчителя залишаються районні методичні об'єднання. Робота цих угрупувань була спрямована на підвищення рівня професійних компетенцій кожного члена РМО, на активізацію самоосвітньої діяльності педагогів, на реалізацію завдань ІV етапу роботи над обласним проектом "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості" та районним "Створення умов розвитку інноваційної особистості через формування креативно-індивідуального стилю педагогічної діяльності" , працювали школа молодого вчителя,постійнодіючі семінари керівників шкіл та дошкільних установ.
У 2013-2014 навчальному році педагогічні працівники,керівники шкіл та дошкільних установ взяли участь у 54 районних семінарах, у 14 інструктивно-методичних нарадах.Перевага в роботі районних методичних об'днаннь надавалась активним формам роботи. Були проведені тренінги, майстер-класи, виїздні семінари, крулі столи , здійснювався мультимедійний супровід навчання педагогів, відбулись презентації портфоліо окремих педагогів, шкільних методичних об'єднань, шкіл. Проведено 3 інтегрованих семінара-практикума-для вчителів білогії і геграфії,вчителів хімії та інформатики, вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ. До проведення більшості семінарів залучались психологи шкіл .
Одним з пріоритетів в роботі районних методичних об'єднань в минулому навчальному році було активне поширення досвіду впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес,в управлінську діяльність , використання проектних методик. Справжнім інноваційним майданчиком стала в цьому напрямку Вербківська ЗШ І-ІІІ ст. Колектив цієї школи надає можливість знайомитись з власним досвідом використання ІКТ в навчальній та управлінській діяльності широкому колу педагогів . На високому науково-методичному рівні пройшов на базі цієї школи обласний семінар для директорів шкіл області, членів клубу "Кращий сільський загальноосвітній заклад" за участю Дніпропетровського інституту післядипломної освіти.
Науково-методична робота району та навчально-виховний процес спирається на досягнення практичної психології в системі освіти. Сьогодні безперечна роль психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу.
В 6 школах району протягом навчального року здійснювалась робота психолога з учнями ,батьками, педагогічними працівниками. Протягом року практичними психологами району було надано 182 індивідуальні консультації учням,32-педагогам,36 індивідуальних консультацій проведено для батьків.Проведено більше 500 групових консультацій для педпрацівників , батьків,учнів з різної тематики навчання та виховання. До проведення 5 районних семінарів, які проходили на базі шкіл залучались психологи . Зроблено перші кроки щодо впровадження в загальноосвітніх закладах інклюзивного навчання ( Межиріцький НВК,Вербківська ЗШ), тому особливого психолого-педагогічного супроводу потребує навчальний процес в таких класах, досвіду роботи в таких умовах практично район немає.
Протягом минулого навчального року методистами методичного кабінету активно надавались рекомендації та проводились індивідуальні консультації з педагогічними працівниками , керівниками закладів з питань планування,створення системи моніторингу педагогічного процесу та його результатів, створення системи внутрішкільного контролю та відслідковування результатів навчальної діяльності .
Методичний кабінет продовжує працювати над підвищенням ролі вчителя в роботі з обдарованими учнями. У другому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад брали участь всі загальноосвітні навчальні заклади. До участі в районному етапі були залучені 653 учня. 148 учнів району стали призерами олімпіад. Серед призерів олімпіад учні , які претендували на нагородження медалями : Красненко Каріна, Кононенко Дар'я - учні Богуславської ЗШ І-ІІІ ст., Петренко Олександр - учень Межиріцького НВК, Герасименко Руслан - учень Вербківської ЗШ І-ІІІ ст., які стали призерами 2-х і більше олімпіад.
Аналіз результативності виступу шкільних команд говорить про щорічно високий рівень підготовки учнів вчителями-тренерами Богуславської ЗШ І-ІІІ ст. Значно покращилась результативність виступів, в порівнянні з минулим роком, команд Богуславської ЗШ І-ІІ ст. та Новодачинської ЗШ І-ІІІ ст., що свідчить про потенціал як учнівського, так і педагогічного колективів цих шкіл.
За результатами участі в обласному етапі олімпіад команда району отримала 11 призових місць. Серед призерів 5 учнів - учні Богуславської ЗШ І-ІІІ ст. В минулому навчальному році цікавим і результативним став досвід участі одинадцятикласників у олімпіадах з математики та інформатики , які були проведені в рамках співпраці нашого району з Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту ім.В.Лазаряна. 24 учня з Новодачинської, В'язівоцької, Богуславської, Троїцької, Межиріцької ЗШ №2 загальноосвітніх шкіл та Межиріцького НВК як власники кращих робіт , разом з однолітками Томаківського району були запрошені до участі в очному турі олімпіад на базі вуза . Три учні з Новодачинської,Богуславської,В'язівоцької загальноосвітніх шкіл стали призерами цих регіональних олімпід та були відзначені дипломами і цінними подарунками.
Одним з шляхів виявлення, розвитку інтелектуальних обдарувань є залучення учнівської молоді до участі у різноманітних інтерактивних конкурсах. Протягом минулого навчального року у 15 інтерактивних конкурсах взяли участь 2247 учнів району. Серед цих конкурсів найбільш масовим був природничий конкурс "Колосок" - 464 учасника, але долучилось до нього лише 7 шкіл - Богданівська ЗШ І-ІІІ ст.-92 учня, Булахівська ЗШ І-ІІІ ст.-63 учня, Вербківська ЗШ І-ІІІ ст..-161 учень, В'язівоцька ЗШ І-ІІІ ст.-20 учнів, Межиріцька ЗШ №2-66учнів,Межиріцький НВК-48 учнів,Новодачинська ЗШ -14 учнів.
333 учні району взяли участь у математичному конкурсі "Кенгуру". Найактивнішими учасниками цього конкурсу були учні Кочерезького НВК-56 чол. 267 учнів нашого району взяли участь у літературознавчому конкурсі "Патріот".
Найбільше залучили дітей до участі у інтератктивних освітніх конкурсах педагогічні колективи Вербківської ЗШ І-ІІІ ст.- 405 учнів, Булахівської ЗШ І-ІІІ ст.-263 учня, Новодачинської ЗШ І-ІІІ ст.-203 учні ,Кочерезького НВК-213 учнів.
Вчителі Вербківської ЗШ І-ІІІ ст. змогли долучити учнів школи до 10 різних інтерактивних конкурсів, вчителі Булахівської, В'язівоцької загальноосвітніх шкіл - до 9 конкурсів, Карабинівської,Новодачинської загальноосвітніх та Кочерезького НВК - до 8 конкурсів. Участь у інтерактивних предметних конкурсах, починаючи з початкових класів, стимулює у дітей пізнавальний інтерес, активізує читацький попит, формує навички самостійного пошуку і здобуття інформації.
Зрозуміло , що і кількість учасників , і результати участі як в олімпіадах так і в будь яких конкурсах залежать від активної професійної позиції вчителя, від розуміння ним важливості системної позакласної роботи з предмету.Саме над цим необхідно продовжити працювати як шкільним так і районним методичним об'єднанням в новому навчальному році. У 2014 році в районі завершився перший етап атестації загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. До 2017року продовжується атестація дошкільних навчальних закладів. Протягом 2013-2014 навчального року методистами районного методичного кабінету надавалась допомога адміністраціям Новодачинської,Богуславської загальноосвітніх шкіл, Кочерезького НВК, Будинку дитячої творчості, Богданівського, Новодачинського №1, №2, Межиріцького №1, №2 дошкільних закладів по підготовці атестаційних матеріалів.
До 15 червня поточного року була завершена експертиза стану навчально-виховного процесу та управлінської діяльності в цих закладах. Матеріали експертиз були узагальнені та надані до обласної експертної ради.
Вцілому за підсумками атестації загальноосвітніх навчальних закладів один заклад - Вербківська ЗШ І-ІІІ ст. атестовано з відзнакою, 14 шкіл атестовано на достатньому рівні. З 14 дошкільних навчальних закладів - атестовано 11 дошкільних установ. Всі ці дошкільні заклади атестовані на достатньому рівні. На достатньому рівні атестовані позашкільні заклади району. Але є проблемні питання , які потребують уваги і вирішення в новому 2014-2015 році.
1. На неналежному рівні в структурі методичної роботи організована робота шкільних та районної методичних рад ;
2. Потребує поглиблення та диференціації відповідно потреб та запитів методична робота в РМО ;
3. Низький рівень залучення до організації та проведення методичних заходів різного рівня вчителів вищої категорії та тих, хто має педагогічні звання.
4. Недостатньо організована робота в закладах освіти щодо залучення педагогічних працівників до популяризації кращого педагогічного досвіду через друкування у фахових виданнях.
5. Недостатня робота педагогічних колективів щодо залучення учнів до навчання в МАН.
6. Недостатньо здійснюється впровадження ІКТ в частині створення педагогічними працівниками власних електронних ресурсів, сайтів,блогів та долучення до ресурсів освітнього порталу Дніпропетровщини.
Загальними рекомендаціями щодо здійснення науково-методичної роботи у закладах освіти в новому навчальному році є приділення уваги ефективності сучасного уроку, моніторинговим дослідженням та педагогічній діагностиці, узагальненню передового педагогічного досвіду за підсумками реалізації обласного,районного та шкільних методичних проектів, створення районного та шкільних банків данних про кращий педагогічний досвід.
Пріоритетними напрямками діяльності з педагогічними кадрами в районі на 2014-2015 навчальний рік слід визначити : * Реалізація заходів, спрямованих на підведення підсумків роботи педагогічних колективів на V етапі обласного проекту "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості" та районного "Створення умов розвитку інноваційної особистості через формування креативно-індивідуального стилю педагогічної діяльності";
* Диференціація методичної роботи з кадрами та перерієнтація її на індивідуальні, групові запити та потреби на основі діагностики та моніторингу педагогічного процесу та його результатів; * Удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми через сприяння масовому залученню школярів до участі у олімпіадах, конкурсах різного рівня, через запровадження факультативного курсу "Інтелект" та залучення учнів до навчання в МАН;
* Посилення психологізації навчально-виховного процесу та його здоров'єзбережувального аспекту через активне залучення психологів до організації навчально-виховного процесу,запровадження факультативних курсів з превентивних програм та психології;
* Комплексне впровадження моніторингу якості освіти через подальше вдосконалення системи внутрішнього та зовнішньго моніторингу навчально-виховного процесу та його результатів;
* Модернізація традиційних та впровадження інноваційних високоефективних форм та методів роботи з педагогічними кадрами в тому числі через впровадження інформаційних технологій. Активізувати та організувати системну роботу сайтів шкіл, сайтів методичних об'єднань, сайту методичного кабінету. Залучення педагогів району до роботи з електронним ресурсом обласного освітнього порталу ;
* Активне залучення педагогічних працівників ,в першу чергу вчителів Вищої категорії та тих, що мають педагогічні звання до участі урайонних методичних заходах, конкурсах,виставках, залучення до друкування у фахових виданнях , до створення власних електронних ресурсів; * Реалізація Державного стандарту загальної середньої освіти та його навчально-методичне забезпечення ;
* Оновлення змісту дошкільної освіти відповідно до суспільних запитів та потреб інноваційного розвитку через впровадження нової редакції Базового компоненту -Державного стандарту дошкільної освіти та активне впровадження в освітній процес дошкільних закладів ІКТ;
* Популяризація обов'язкової дошкільної освіти для дітей п'ятирічного віку через організацію роботи груп з плинним режимом та груп короткотривалого перебування на базі загальноосвітніх закладів;
* Здійснення науково-методичного супроводу діяльності освітніх округів, міжшкільних методичних угрупувань;
* Здійснення адресної методичної допомоги через проведення Днів методичної допомоги у закладах освіти;
* Організація участі закладів освіти та педагогічних працівників у обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій;
* Узгодження з методичною радою РМК матеріалів , які подаються педагогами до фахових видань;
* Подальше активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес та управлінську діяльність;
* Забезпечення методичного супроводу електронних проектів "Електронна атестація", "Електронна школа- школа відкрита для всіх" та інших;
* Забезпечити науково-методичний супровід екпериментальної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та роботи опорних навчальних закладів;
* Здійснення науково-методичного супроводу профільної, допрофільної освіти та викладання спецкурсів, факультативів , курсів за вибором.
Організація роботи
районного методичного кабінету
термінЗміст роботи1 раз в 2 тижніОперативна нарада.
вівторокДень методичної роботи з керівниками шкільних та районних методичних об'єднань.ВівторокДень заступника директора школи з виховної роботи та педагога-організатора.ВівторокІ,ІІІ День методичної роботи з дошкільними навчальними закладами.
СередаДень заступника директора школи з навчально-виховної роботи .
Заняття школи молодого вчителя.ЧетверДень навчання резерву керівних кадрів,молодих керівників.
День методичної роботи з вчителями фізичної культури ,
навчання шкільних бібліотекарів.
ІІ День навчання шкільних психологів та соціальних педагоівП'ятницяДень директора школи
Консультації з питань докурсової і післякурсової роботи
Рада з освіти, наради директорів
Організаційно-методичне забезпечення педагогічного
процесу в загальноосвітніх закладах
№
з/пЗміст роботиТермінВиконавецьРозробити :1Програму проведення районної конференції та секційних нарад педагогічних працівників08Абабкова Н.Б.
методисти2.Положення про нагородження премією голови райдержадміністрації обдарованих дітей району та творчих вчителів12Сопільник В.Д.
Козаченко Т.А,3.Положення про проведення методичного фестивалю11,12Абабкова Н.Б.4.Положення про Асоціацію "ДНЗ-ЗНЗ"11Нестеренко Л.О.5.Положення про районний конкурс методичних кабінетів11,12Абабкова Н.Б.6.Організувати роботу :Районної науково- методичної ради2014-2015 н.р.Абабкова Н.Б.Опорних шкіл2014-2015 н.р.Новікова Л.М. Школи молодого керівника та резерву2014-2015 н.р.Абабкова Н.Б.
Козаченко Т.А,Дебат-клубу для вчителів історії,правознавства,філологів 2014-2015 н.р.Новікова Л.М.Школи молодого вчителя2014-2015н.р.Козаченко Т.А, Майстер-класів 2014-2015 н.р.МетодистиПостійно діючих семінарів :Директорів шкіл2014-2015 н.р.Абабкова Н.Б.Заступників директорів з навчально-виховної роботи2014-2015 н.р.Абабкова Н.Б.Заступників директорів з виховної роботи 2014-2015 н.р.Сопільник В.Д.Районних методичних об'єднань :2014-2015 н.р.-Початкових класівЧичкан В.М.-Української мови та літературиНовікова Л.М.-Світової літератури, російської мови та літературиНовікова Л.М-Іноземної мовиНовікова Л.М-Історії та правознавстваНовікова Л.М-МатематикиАбабкова Н.Б.-Основ інформатикиОсипчук О.Б..-Фізики та астрономіїАбабкова Н.Б.-Географії, економікиОрлова Л.М.-хіміїОрлова Л.М.-Біології та екологіїОрлова Л.М.-Технічної та обслуговуючої праціКозаченко Т.А,-Музики,образотворчого мистецтва,художньої культуриСопільник В.Д.
-Фізичної культуриОрлова Л.М.-"Захист Вітчизни"Орлова Л.М.-"Основ здоров'я"Орлова Л.М.-Шкільних бібліотекарівЧичкан В.М.-Шкільних психологів , соціальних педагогів Клевець Н.О.-ЛогопедівКлевець Н.О.-Завідуючих дошкільних навчальних закладівНестеренко Л.О.8.Створити :2014-2015 н.р.Портфоліо методиста Методисти МК-Медіатеку сучасного урокуМетодисти МК-Медіатеку кращого досвіду по реалізації методичного проекту вчителя, керівника школиКозаченко Т.А.
Абабкова Н.Б., методисти-Медіатеку кращого досвіду по реалізації методичного проекту школи Абабкова Н.Б.-Медіатеку кращих масових заходів , свят , конкурсів Сопільник В.Д.-Медіатеку портфоліо школи , керівника, вчителя Методисти9.Підготувати :
-Скоординований план роботи методичного кабінету та закладів освіти району09,10Абабкова Н.Б.-Довідки за результатами моніторингу стану навчально-виховного процесу та стану викладання предметів в навчальних закладах районуПротягом 2014-2015 н.р.Методисти РМК-Узагальнені матеріали ППД 10-06Методисти РМК-Інструментарій та довідковий матеріал по проведенню моніторингових досліджень:
- навченості учнів в ЗНЗ
- організації навчально- виховного процесу
- діяльності педагогічних працівників
09-06Методисти
Консультування керівників закладів та педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічної науки
№
з/п Теми для надання допомоги
Відповідальний1.Розробка робочих навчальних планів з урахуванням профільності навчання Новікова Л.М.2.Організація і методичний супровід експериментальної діяльності навчальних закладів
Абабкова Н.Б..3.Навчально-методичне забезпечення профільного навчання
Новікова Л.М.4. Методичний супровід організації підготовки учнями науково-дослідницьких робіт ДВ МАН
Сопільник В.Д..5.Організація внутрішкільного керівництва і контролю
Абабкова Н.Б..6.Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку
Методисти РМК7.Організація атестації педпрацівників у закладах освітиКозаченко Т.А.
Абабкова Н.Б.8.Використання сучасних інноваційних технологій в початковій школі та проблеми сімейного виховання
Чичкан В.М.9.Сучасні підходи до виховної роботи в школі
Сопільник В.Д.10.Формування екологічної свідомості учнів та впровадження зоров'язберігаючих технологій.
Орлова Л.М.11.Використання нових технологій у роботі шкільної бібліотеки
Чичкан В.М.12Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі
Осипчук О.М.,
Методисти РМК
13Психолого-педагогічний супровід соціального захисту дітей пільгових категорій
Чичкан В.М.14.Вровадження медико-педагогічного контролю при викладанні фізичної культури.
Орлова Л.М.15.Організація навчально-виховного процесу у 5-х класах
Методисти РМК16.Впровадження нових державних стандартів
Методисти РМК17.Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу Клевець Н.О.
Представницькі заходи для педпрацівників №
з/пЗміст роботиТермін виконанняВідповідальні1.Фахові конкурси для педпрацівниківПровести :Районний тур конкурсу "Учитель року-2015" 10АбабковаН.Б.,методисти РМК2.Організувати:
участь загальноосвітніх навчальних закладів району у інтернет-конкурсах педагогічної майстерності "Вчитель-новатор", "Панорама творчих уроків" , "Директор ХХІ століття", "Школа - новатор" ,тощо.Абабкова Н.Б.3.Участь у Національній виставці-презентації "Інноватика в сучасній освіті"10Абабкова Н.Б.4.Участь у Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти-2015"02Абабкова Н.Б.5.Провести конкурс -презентацію на кращу організацію науково-методичної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах 06Абабкова Н.Б.6.Провести районну конференцію по підведенню підсумків роботи над проблемою "Створення умов розвитку інноваційної особистості через формування креативно-індивідуального стилю педагогічної діяльності.Підсумки.Кращий досвід."06Абабкова Н.Б., методисти РМК7.Участь у обласній виставці-презентації "Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини-2015"03АбабковаН.Б.,методисти
Організація і проведення олімпіадних змагань
ЕтапРівеньТермін проведенняВідповідальніІ етапШкільний10Директори ЗНЗІІ етапРайонний11
методисти МК,
Сопільник В.Д.ІІІ етап Обласний 01-02методисти МК
Організація участі учнів
у інтелектуальних та творчих конкурсах
№
з/пЗміст роботи
Термін виконанняВідповідальні1.Всеукраїнський турнір юних економістів09Орлова Л.М.2.Всеукраїнська експедиція учнівської молоді "Моя Батьківщина - Україна"09Сопільник В.Д3.Зліт юних натуралістів "Мій рідний край - моя земля"10Сопільник В.Д4.Олімпійський тиждень09Осипчук О.Б.5.Міжнародний конкурс з української мови для учнів 3-11 класів ім.Петра Яцика 11Новікова Л.М.6.Конкурс з українознавства "Патріот"02Новікова Л.М.7.Конкурси з російської мови " Русский медвежонок", "Лукоморье"11,02Новікова Л.М.8.Всеукраїнська українознавча гра
" Соняшник"01,02Новікова Л.М.9.Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка11,12Новікова Л.М.10.5-й регіональний конкурс "Посміхнімось разом з Павлом Глазовим"11Новікова Л.М.11.Тиждень права12Новікова Л.М..12.Всеукраїнські конкурси з іноземних мов:англійської мови "Гринвіч", "Пазл", французької "Галус",12Новікова Л.М..13.Міжнародний конкурс з інформатики та комп"ютерної грамотності "Бобер",11Абабкова Н.Б..14.Конкурс юних літераторів, художників, композиторів "Собори наших душ"12,01Новікова Л.М., Сопільник В.Д.15. Всеукраїнські конкурси природничо-математичного спрямування:
Конкурси:
"Кенгуру" ( з математики)
"Левеня" ( з фізики) для учнів 7-11 кл.
"Колосок" (природничий) для учнів
6-8кл.
11,02,03
Абабкова Н.Б..,
Орлова Л.М.16.Фізкультурно-оздоровчий патріотичний фестиваль "Нащадки козацької слави"03Осипчук О.Б.17.Фестиваль екологічної творчості02Сопільник В.Д.
керівники ЗНЗ19.Районний фестиваль дитячої творчості03,04Сопільник В.Д.
керівники ЗНЗ20.Огляд-конкурс виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах району.06Сопільник В.Д. 21.Інтелектуальний конкурс "Що? Де? Коли?"03Сопільник В.Д, керівники ЗНЗ
Системно-узагальнююча та видавнича діяльність
№
з/пЗміст роботи
Термін виконанняВідповідальні1.Організувати : Підготовку інформаційно - методичного альманаху (аналітичні матеріали по узагальненню результатів діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за підсумками 2014-2015 н.р.)08Абабкова Н.Б,.
методисти .Організувати рецензування кращих наробок педагогів навчальних закладів для друкування у періодичних педагогічних виданняхПротягом
2014-2015 н.р.Абабкова Н.Б. методисти2.Підготувати методичні поради і рекомендації:Методичні рекомендації щодо планування виховної роботи класного керівникаДо 01.09.2014Сопільник В.Д. Методичні рекомендації щодо планування роботи ШМО класних керівниківДо 01.09.2014Сопільник В.Д. Психолого - педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьмиДо 01.04.2015Сопільник В.Д.Методичні рекомендації щодо календарно - тематичного планування уроків у 5-11 класах До 15.09Методисти РМК
Використання інноваційних технологій на уроках трудового навчанняДо 01.03.Козаченко Т.А.Використання інноваційних технологій на уроках географії, хімії, біологіїДо 01.03.Орлова Л.М.3.Підготувати методичні збірки, посібники:Сучасний урок історіїДо 01.03.Новікова Л.М.Практичні аспекти формування наскрізних компетенцій на уроках суспільнознавчих дисциплін До 01.03.Новікова Л.М.На допомогу вчителям, які викладають спецкурси "Історія рідного краю"; "Євровибір"До 01.03.Новікова Л.М."Педагогічна рада школи як форма вдосконалення педагогічної майстерності"До 01.03.Абабкова Н.Б.
"Забезпечення здоров'язберігаючого процесу в загальноосвітньому навчальному закладі"До 01.03.Орлова Л.М.
Чичкан В.М.
Науково-методичний проект освітян Дніпропетровської області "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості"
(2010-2015 н.р.)
Науково-методичний проект освітян Павлоградського району
"Створення умов розвитку інноваційної особистості через формування креативно-індивідуального стилю педагогічної діяльності"
(2010-2015 н.р.)
Організаційно-методичне
забезпечення діяльності методичного кабінету
№
п/пЗміст роботиФорма узагальненняТермінВідповідальний1. Оперативна нарада з методистами РМКІнформація1 раз в 2 тижніАбабкова Н.Б.2. Інструктивно-методична нарада із заступниками директорів з навчально-виховної роботиПротоколІ раз на 2 місяціАбабкова Н.Б.3. Інструктивно-методична нарада із завідуючими ДНЗПротоколІ раз на 2 місяціНестеренко Л.О. 4. Інструктивно-методична нарада із завідуючими бібліотек ЗНЗПротоколІ раз на 2 місяціЧичкан В.М.5. Інструктивно-методична нарада із заступниками директорів з виховної роботи ПротоколІ раз на місяцьСопільник В.Д.6. Засідання районної науково-методичної радиПротокол1 раз у кварталАбабкова Н.Б.7. Засідання районної психолого-медико-педагогічної консультаціїНаказ
ПротоколЗа окремим планомКлевець Н.О. 8. Організація передплати періодичних видань на І, ІІ півріччя 2014 рокуЗаявка11, 05Нестеренко Л.О.9. Підготовка звітів за календарний та навчальний рікЗвіт01, 06Абабкова Н.Б..
Методисти РМК10. Інструктивно-методична нарада із керівниками шкільних методичних об'єднань вчителів початкових класівПротокол1 раз у кварталЧичкан В.М.11. Інструктивно-методична нарада із координаторами діяльності учнівського самоврядуванняМетодичні рекомендації1 раз в півріччяСопільник В.Д.12. Аналіз стану забезпечення навчального процесу навчальними програмами та підручниками Інформація1 раз в кварталЧичкан В.М.13. Інструктивно-методичні наради із керівниками районних методичних об'єднань та районних творчих груп, майстер-класів, постійних семінарів Методичні рекомендаціїЗа потребиАбабкова Н.Б.,
Методисти РМК14. Оновлення банку даних про освітній рівень та якісний склад вчителів - членів РМК .Плани роботи РМ комісії
09
Методисти РМК
15. Оновлення банку даних дітей і підлітків, обстежених обласною та районною ПМПКСписки09Клевець Н.О.16. Доставка, розподіл та видача навчальної літератури закладам освіти. Підготовка обліково-звітної документаціїАкти(за умови надходження)Чичкан В.М.
Потеряйко В.О.
17. Оновлення інформації про організацію допрофільного, профільного навчання та поглиблене вивчення окремих предметів у ЗНЗ Інформація10Новікова Л.М.18. Створення банку данних програм курсів за вибором, спецкурсів, факультативів, які викладаються за рахунок годин варіативної складової.Ел.банк даних09Осипчук О.Б.,
Абабкова Н.Б.19. Оновлення банку даних про працівників закладів освіти району Банк даних
Списки10Козаченко Т.А.20. Підготовка діагностичних карт, проведення діагностики та узагальнення данних діагностування вчителів.Діагностичні карти08,09Методисти РМК21. На основі поданих замовлень на адресну методичну допомогу розроблення тематики та графіків консультування педагогічних працівників Плани,
графіки09Методисти РМК22. Розроблення планів колективних і групових форм методичної роботи з педагогічними працівниками району на навчальний рікплани09Методисти РМК23. Організація виховної роботи в закладах освіти на канікулахПлан заходів11, 01, 03Сопільник В.Д.24. Оновлення банку даних неповнолітніх з особливостями психофізичного розвитку,залучення до участі у проекті " Електронна школа для всіх"електронний
банк даних11Клевець Н.О.
Осипчук О.Б.25. Формування замовлення на навчальну літературу на 2015-2016 навчальний рікЗамовлення12,01Чичкан В.М., Потеряйко В.О.26. Підготовка до обласної виставки - презентації "Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини-2015"
Підготовка заявки до ДОІППО Наказ
Рекомендації10-11Абабкова Н.Б.,
Методисти РМК27. Підготовка звіту про роботу психолого-медико-педагогічної консультації ЗвітДо 31.05.Клевець Н.О.28. Підведення підсумків роботи РМК за навчальний рік та підготовка плану роботи районного методичного кабінету на 2015-2016 навчальний рік План06,09Абабкова Н.Б.,
Методисти РМК29. Організація інвентаризації фондів навчальної літератури Звіт
Наказ06Чичкан В.М.
Потеряйко В.О.30. Підготовка звіту про роботу психологів закладів освіти районуЗвіт06Клевець Н.О.31. Підготовка матеріалів до серпневої конференції та фахових секційних засідань педагогівМетодичні рекомендації06
Абабкова Н.Б.,
Методисти РМК32. Створення порфоліо методиста, персональне планування роботи на рікПортфоліо,
План роботи09Методисти РМК33. Підготовка проекту наказу про організацію атестації педагогічних працівників району у 2015 роціНаказ,
рекомендації10
Козаченко Т.А.34. Підготовка проекту наказу про організацію стажування молодих педагогів в закладах освіти у 2015 роціНаказ,
рекомендації10Козаченко Т.А.35. Організація роботи районних творчих груп з науково-методичної проблеми з метою узагальнення роботипланування09,10Абабкова Н.Б.,
методисти36. Організація навчання керівників РМО по створенню власного та районного методичного об'єднання веб-сайту, блогу рекомендації08,01Методисти РМК37. Організація і проведення районного етапу предметних олімпіадГрафіки,
Завдання11Сопільник В.Д.
Методисти РМК38. Організація роботи по співпраці закладів освіти району та ДНУЗТДоговори
співпраці
Протягом рокуАбабкова Н.Б.39. Організація роботи міжшкільних методичних угрупувань на території Богуславської с/р, Межиріцької с/р, Богданівської с/р.Плани09,10Абабкова Н.Б.42.Організація роботи зональних асоціацій "Школа-Дошкільний заклад". Плани09,10Абабкова Н.Б.,
Нестеренко Л.О.43.Організація випуску щомісячного листа-інформатора для ЗНЗЛист-інформаторщомісяцяАбабкова Н.Б.
Координація діяльності методичних кабінетів шкіл району
№ з/пЗміст роботиФорма узагальненняТермінВідповідальний1. Адресна інформаційно-методична допомога методичним кабінетам закладів щодо унормування їх діяльності та планування роботиРекомендаціїЗа окремим графікомАбабкова Н.Б.
Методисти РМК 2. Консультаційна допомога щодо підведення підсумків роботи школи над методичним проектом .РекомендаціїЗа потребоюАбабкова Н.Б.
Методисти РМК 3. Інформаційно-методичний, консультаційний супровід роботи шкільних методичних радРекомендаціїЗа вимогоюАбабкова Н.Б.
Методисти РМК 4. Інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників щодо організації роботи з обдарованими дітьмиРекомендаціїЗа потребоюСопільник В.Д.
5. Формування медіатеки передового педагогічного досвіду педагогів району спільно з шкільними методичними кабінетами Електронні документи09- 05Абабкова Н.Б.
Методисти РМК 6. Формування порфоліо методичного кабінету школи, методичного паспортуПортфоліо,
Паспорти10-06Абабкова Н.Б..
7. Узагальнення аналітичних звітів про зміст науково-методичної роботи та рівень її організації в закладах освіти району. Аналітичні звіти06Абабкова Н.Б..
8. Проведення конкурсу-огляду методичних кабінетів
"Презентація роботи методичного кабінету школи " за підсумками роботи над проблемою.Положення
03,04,05Абабкова Н.Б.
Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів (в т.ч. очно-дистанційного).
№
з/пЗміст роботиФорма узагальненняТермінВідповідальний1. Погодження планів курсового підвищення кваліфікації педкадрів з адміністраціями закладів
СпискиДо 30.08.
Козаченко Т.А.2. Узагальнення даних про педагогів, які будуть проходити курсову перепідготовку у 2014/2015 навчальному роціСписки09Козаченко Т.А.3. Інструктивно-методична нарада для заступників директорів шкіл з питань атестації та курсової підготовки педагогічних працівників у 2014/2015 навчальному році .Інформація09Козаченко Т.А.4. Направлення на проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (план додається)План проходження курсової перепідготовки
Направлення
Щомісячно
за окремим планомКозаченко Т.А., заклади освіти5. Координація проходження курсів підвищення кваліфікації та заліків керівників шкіл у 2014-2015 н.р.Заявка
План виїздівЗа окремим планомКозаченко Т.А.6. Координація проходження тематичних тренінгів педагогічними працівниками у 2014-2015 навчальному році (план додається)Заявка
План виїздівЗа окремим планомКозаченко Т.А.7. Формування банку даних педагогів, які будуть проходити курсову перепідготовку у 2015 роціЗаявка
Списки09Козаченко Т.А.8. Формування заявки на проходження тренінгового навчання на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2015 р.Заявка
Списки09Козаченко Т.А.9. Змістовне наповнення веб-сторінок сайту РМК "Атестація", "Курси"Інформаційно-методичні матеріалиПостійноКозаченко Т.А.,
Осипчук О.Б
10. Організація навчання вчителів початкових класів, які викладають інформатику, на базі Привовчанської ЗШПлан,списки11Козаченко Т.А.,
Чичкан В.М.11. Організація навчання педагогічних працівників за програмою "Інтел" на базі Межиріцького НВКПлан, списки10Козаченко Т.А., Осипчук О.Б.
Розвиток професійної майстерності та педагогічної компетентності
педпрацівників у міжкурсовий період
№
з/пЗміст роботиФорма узагальненняТермінВідповідальний1. Співбесіди з керівниками районних методичних об'єднаньПлани
роботи РМОДо 14.09.Абабкова Н.Б.
Методисти РМК2. Засідання районних методичних об'єднань педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладівПланЗа окремим графіком
Абабкова Н.Б.
Методисти РМК3. Засідання методичних об'єднань педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів
-вихователів різновікових груп;
-вихователів груп раннього віку;
-музичних керівників:
-завідуючих ДНЗПланза окремим графікомНестеренко Л.О.4. Засідання районних творчих груп, майстер-класів та інших методичних осередківМетодичні рекомендаціїза окремим графікомАбабкова Н.Б.
Методисти РМК5. Індивідуальні консультації для педагогів, які атестуються у 2014-2015 навчальному роціМатеріали консультаційЗа вимогоюАбабкова Н.Б.
Методисти РМК6. Навчання педагогічних працівників за програмою "Intel(r) Навчання для майбутнього", веб-сервіси, тощоЗвіт
ПланЗа окремим графікомКозаченко Т.А., Осипчук О.Б.7. Організація роботи:
"Школи молодого педагога",
"Школи молодого керівника і резерву",
"Школи педагогічної майстерності",
"Школи управлінської майстерності"План рекомендації1 раз в кварталКозаченко Т.А.,
Абабкова Н.Б.
Новікова Л.М.
8. Організація роботи постійно діючих семінарів заступників директора з НВР, з ВР.План, рекомендації
1 раз в півріччяАбкабкова Н.Б., Сопільник В.Д.9. Залучення педагогічних працівників до участі у професійних конкурсахУзагальнені матеріали12,01Методисти РМК10. Залучення педагогічних колективів до участі у представницьких заходах різного рівняУзагальнені матеріали10, 03, 05Абабкова Н.Б..11. Робота динамічних груп з надання методичної допомоги молодим вихователям ДНЗРекомендаціїЗа окремим графікомНестеренко Л.О.12. Майстер-клас "Готуємось до тижня психології. Ярмарок ідей"Рекомендації03Клевець Н.О.13. Майстер-клас "Впровадження інноваційної діяльності в систему освітньої роботи загальноосвітнього та дошкільного навчального закладу"Рекомендації03
Нестеренко Л.О.,
Абабкова Н.Б.14. Засідання творчої групи "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності педагога"Рекомендації01Абабкова Н.Б.
Нестеренко Л.О.15. Інструктивно-методичні наради для голів журі районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіадРекомендації10Методисти РМК* Методична декада "Сучасні підходи у формуванні дитячої життєвої компетентності за лініями БК дошкільної освіти (нова редакція)"рекомендаціїПротягом рокуНестеренко Л.О.* Засідання клубу творчого педагога- дошкільникарекомендації1 раз в кварталНестеренко Л.О.16. Майстер-клас для психологів та соціальних педагогів "Сім'я як провідний фактор соціалізації особистості"Рекомендації12Клевець Н.О.17. Засідання Школи практичного психологаУзагальнені матеріали09,01Клевець Н.О.18. Майстер-клас для вчителів природничого циклу "Інформаційно-комунікаційна компетентність учителя як спосіб підвищення професійної майстерності педагога"Рекомендації01Абабкова Н.Б.,
Орлова Л.М.19. Круглий стіл "Конфлікти. Тип поводження в конфліктній ситуації"Рекомендації01Клевець Н.О.20. Майстер-клас "Формування предметних компетентностей учнів початкових класів у навчально-виховному процесі через використання мультимедійних засобів"Рекомендації03Чичкан В.М.21. Проведення педагогічного фестивалю "Педагогічне сузір'я"Рекомендації06Нестеренко Л.О.22. Проведення районного конкурсу педагогів-дошкільників "Від креативного педагога до креативного вихованця"Підсумковий наказ05Нестеренко Л.О.23. Соціально-педагогічний тренінг професійного становлення молодих спеціалістіврекомендації11Козаченко Т.М.,
Клевець Н.О.25.Організація та методичний супровід роботи педагогічних працівників по впровадженню проекту Е-атестаціярекомендації11Козаченко Т.М.,
МетодистиРМК26.Проведення творчих звітів педагогів, які атестуються.Презентаційні матеріалиЗа окремим графікомМетодисти РМК27Круглий стіл :
Інформаційно-комунікаційне забезпечення викладання географії, біології, хімії, основ здоров'ярекомендації01Орлова Л.М.28Круглий стіл "Шляхи удосконалення профілактичної роботи з учнівською молоддю"Методичні рекомендації02Чичкан В.М., Сопільник В.Д.
Експертна оцінка якості та результативності роботи педагогічних працівників та моніторинг якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах.
№
з/пЗміст роботиФорма узагальненняТермін,
закладВідповідальний1. Інформаційно-методичний супровід підготовки закладів до нового навчального року Інформація для керівників шкіл
08, 09Абабкова Н.Б.
Методисти РМК 2. Експертна оцінка якості та результативності роботи педагогів, які атестуються у 2014-2015 н.р.План заходів 10, 11, 12, 02, 03, 04Абабкова Н.Б.
Методисти РМК3. Експертна оцінка творчих робіт, ППД педагогів, які претендують на встановлення (підтвердження) вищої категорії, педагогічних звань Рецензія ,
Протоколи експертиз 11, 12, 01, 02, 03Абабкова Н.Б..
Методисти РМК4. Експертиза діяльності керівників шкіл, які атестуються у 2015 роціМатеріали експертизЗа окремим графіком Абабкова Н.Б..
Методисти РМК5. Моніторинг стану викладання математики в загальноосвітніх навчальних закладах району
Довідка12,01Абабкова Н.Б.6. Вивчення стану роботи педагогічної ради школи як форми вдосконалення професійної компетентності вчителя Довідка 01,02Абабкова Н.Б.
7. Моніторинг створення психологічного простору й предметно-розвивального середовища в ДНЗ Довідка 01,02Нестеренко Л.О. 8. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 5,9 класів з математики за результатами діагностичних контрольних робіт.Довідка10Абабкова Н.Б..
9. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 5-6 класів з української мови за новим Державним стандартомДовідка12, 05Новікова Л.М.10. Моніторинг корекційно-розвивальної роботи практичних психологів за результатами діагностичних мінімумів в 1-х, 5-х класахДовідка02Клевець Н.А.11. Моніторинг стану виконання навчальних програм у загальноосвітніх закладах Довідка04, 05Абабкова Н.Б..
Методисти РМК12. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 9,11 класів з фізики Довідка02,03Абабкова Н.Б..
13. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4 класів за результатами ДПАДовідка 05Чичкан В.М.14. Вивчити якість освітніх послуг та рівень навчальних досягнень школярів (педагогічний моніторинг) з правознавства та курсу "Людина і світ" Довідка11, 04Новікова Л.М.15. Вивчити якість освітніх послуг та рівень навчальних досягнень школярів (педагогічний моніторинг) з іноземної мови в 1-3 класах згідно новому Державному стандарту Довідка04, 05Новікова Л.М.16. Вивчити якість освітніх послуг та рівень навчальних досягнень школярів (педагогічний моніторинг) з географії.Довідка01,02Орлова Л.М17. Провести моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з географії, біології у 9 класі (вибірково)Довідка01,02Орлова Л.М.18. Вивчити якість освітніх послуг та рівень навчальних досягнень школярів з трудового навчання у 5-9 класах та стан організації роботи шкільних майстерень Довідка 11,12Козаченко Т.А.19. Вивчити стан організації національно-патріотичного виховання Довідка 11Сопільник В.Д. 20. Організація навчально-виховного процесу у 1 класі.Довідка12,01Чичкан В.М.21. Вивчити стан викладання спецкурсів, факультативів за превентивними проектами. в Богданівській ЗШ І-ІІ ст., Богданівській, В'язівоцькій, Троїцькій ЗШ І-ІІІ ст., Межиріцькому НВК.Довідка02,03Чичкан В.М.22. Вивчення стану викладання предмету "Літературне читання" відповідно до Держстандарту (2, 3 клас).Довідка04,05Чичкан В.М.
Організація експериментальної, науково-дослідницької роботи в закладах освіти.
№
з/пЗміст роботиФорма узагальненняТермінВідповідальний1. Організація інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти району.
Наказ про організацію методичної роботи09Абабкова Н.Б.. 2.Методичний супровід участі: Вербківської ЗШ, Богуславської ЗШ,
Межиріцького НВК у експериментальній діяльності по впровадженню медіа освіти у навчально-виховний процес.
Методичні рекомендаціїПротягом навчального рокуАбабкова Н.Б.,
Методисти РМК3.Методичний супровід участі: В'язівоцької ЗШ, Межиріцької ЗШ№2, Привовчанської ЗШ, Кочерезкого НВК, Межиріцького НВК, Троїцької ЗШ у експериментальному впровадженні курсу "Випереджаюча освіта для сталого розвитку"Методичні рекомендації.Протягом навчального рокуАбабкова Н.Б., Методисти РМК4.Методичний супровід участі Булахівської ЗШ, Вербківської ЗШ у проекті "Відкритий світ"
Методичні рекомендаціїПротягом навчального рокуАбабкова Н.Б.,
Методисти РМК5.Методичний супровід участі Новодачинської ЗШ у експериментальній діяльності ппо темі "Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах духовних цінностей" Методичні рекомендаціїПротягом навчального рокуАбабкова Н.Б.. Методисти РМК6.Організація дослідницької роботи за завданнями ДНУЗТРекомендації 11АбабковаН.Б.,
Орлова Л.М.
Поширення передового педагогічного досвіду Вивчення
передового педагогічного досвіду №з/п
Автор досвіду Тема досвідуЗакладТермінВідповідальний 1Вчитель біології
Калініченко С.Г. "Формування інформаційної компетентності засобами ІКТ при вивченні біології".
Вербківська ЗШ2014-2015 н.р.
Орлова Л.М.2Вчитель французької мови
Ваховська Т.О.
"Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі"Вербківська ЗШ2014-2015 н.р.Новікова Л.М.3Вчитель фізики Донченко М.І."Використання інтерактивних форм роботи на уроках фізики -засіб розвитку творчого потенціалу учнів"Привовчанська ЗШ2014-2015 н.р.Абабкова Н.Б.4.Вчитель музики Шляхова Л.М."Формування особистості через залучення до вивчення фольклорної спадщини рідного краю"Кочерезький НВК2014-2015 н.р. Сопільник В.Д.
№
з/пАвтор досвідуТема досвідуЗакладТермінВідповідальний1Вчитель географії Петрушенко Т.Г"Використання нестандартних форм навчання при вивченні географії"
Межиріцький НВК10-06Орлова Л.М.2Вчитель російської мови і літератури Бузова Н.М"Моральне виховання засобами російської мови та літератури"
Богданівська ЗШ10-06Новікова Л.М.3.Бібліотекарь Чорноморець З.О."Роль і місце інформаційного центру - бібліотеки у навчально - виховному процесі"Привовчанська ЗШ10-06Чичкан В.М.4Вихователь ДНЗ Лаптінова Т.І." Формування екологічного світорозуміння дошкільників через пошуково-дослідницьку діяльність" Новодачинський ДНЗ №210-06Нестеренко Л.О.5Вчитель математики Лимар Н.Я."Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках математики через впровадження ІКТ"Межиріцький НВК 10-06Абабкова Н.Б.6Вчитель початкових класів Мяло А.М."Розвиток творчих здібностей учнів засобами інноваційних технологій"
Карабинівська ЗШ10-06Чичкан В.М.7Заступник директора з виховної роботи Ваховська Т.О. "Система роботи з обдарованими учнями в навчальному закладі";
Вербківська ЗШ10-06
Сопільник В.Д.8Класний керівник Блажеєвська Т.О."Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовно морального світогляду школярів"Троїцької ЗШ10-06Сопільник В.Д.9Вчитель інформатики Пазіна Н.М.;
"Метод проектів як засіб формування предметних компетенці "Вербківська ЗШ 10-06Осипчук О.Б.10Вчитель історії Петренко Л.І. "Формування креативної особистості в контексті міжпредметних компетентностей"Межиріцького НВК10-06Новікова Л.М.11Вчитель історії Качала Л.М."Метод проектів як засіб формування предметних компетенцій".Богуславська ЗШ I-III10-06Новікова Л.М.
Узагальнення
передового педагогічного досвіду педагогів району
№з/пАвтор досвідуТема досвідуЗакладТермінВідповідальний1Вчитель біології Дерев'янко В.О."Мотиваційне забезпечення уроків як чинник успішного навчання і розвитку творчих здібностей учнів"
В'язівоцької ЗШ09-03Орлова Л.М.2Вчитель світової літератури Блажеєвська Т.О. "Формування духовності на уроках школярів засобами мистецтва"Троїцька ЗШ09-03Новікова Л.М.3Вихователь ДНЗ Чабан Л.В"Розвиток пізнавальних здібностей дітей засобами наочного моделювання" Межиріцький ДНЗ №209-03Нестеренко Л.О.4Музичний керівник ДНЗ Смирнова Р.А"Креативна педагогіка для розвитку творчої особистості дошкільника".
Богданівський ДНЗ09-03Нестеренко Л.О.5Вчитель математики Шадько О.О." Створення системи внутрішнього моніторингу результативності роботи вчителя математики"Богданівська ЗШ І-ІІІ ст.09-03Абабкова Н.Б.6Вчитель
початкових класів Полтавець С.А. "Використання елементів формування образного критичного мислення на уроках в початкових класах"Межиріцька ЗШ І-ІІІ ст. №209-03Чичкан В.М.7Вчитель початкових класів Олейниченко В.Д."Активізація пізнавальної діяльності учнів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій".Привовчанська ЗШ09-03Чичкан В.М.8Вчитель історії Пасичник Т.П. "Формування духовності та духовної культури на уроках історії, етики та християнської етики".
Новодачинська ЗШ09-03Новікова Л.М.
Тематика засідань
районної науково-методичної ради на 2014-2015 н.р.
№З/ПЗміст роботиФорма узагальненняТермінВідповідальнийІ засідання1.Про підсумки науково-методичної роботи у 2013-2014 н.р.та організацію науково-методичної роботи у 2014-2015 н.р.Протокол10Абабкова Н.Б.2.Про підготовку та участь у обласній виставці-презентації "Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини"Абабкова Н.Б.3.Особливості організації і проведення Е-атестації педагогічних працівників в новому 2014-2015 навчальному році. Презентація матеріалів по визначенню результативності роботи вчителя під час атестаціїРекомендації
Козаченко Т.А.4.Затвердження планів роботи районних творчих груп та районних методичних об'єднань вчителів-предметників на 2014-2015н.р.,
Затвердження положень про діяльність методичних угрупувань педагогічних працівників, циклограм майстер-класів.ПланиМетодисти РМК5.Організаційно-методичний супровід проведення конкурсу "Учитель року", Положення та рекомендації.Абабкова Н.Б.,методистиІІ засідання
1.Розвиток інноваційної діяльності педагогів через залучення до експериментальної роботи закладу. Підсумки. Проблеми.
Перспективи.
Звіти екперимен
тальних шкіл01Абабкова Н.Б..2.Про проведення методичних заходів по підведенню підсумків роботи над проблемою в рамках районного методичного фестивалю.План заходівАбабкова Н.Б.3.Про проведення районного огляду- конкурсу шкільних методичних кабінетів
Абабкова Н.Б.ІІІ засідання
1.Про стан інноваційної діяльності в дошкільних закладах району. Звіти керівників закладів.Звіти03Нестеренко Л.О.2.Творчі звіти опорних шкіл за підсумками роботи над проблемою.Звіти Новікова Л.М.3.Презентація педагогічного досвіду вчителів , які атестуються в 2015 році Козаченко Т.А.
.4Презентація портфоліо методичного кабінету школи Презентація Абабкова Н.Б.ІУ засідання1.Про умови завершення навчального року та проведення ДПА, організація методичного супроводу .Рекомендації04Абабкова Н.Б.,
Методисти РМК2.Організаційно-методичний супровід підготовки випускників до ЗНОРекомендаціїНовікова Л.М.3.Творчий звіт методичного кабінету школиМатеріали презентаціївибірково
4.Про проведення районної конференції за підсумками роботи над проблемоюПлан проведенняАбабкова Н.Б.
Автор
Pavlrmk
Документ
Категория
Образование
Просмотров
205
Размер файла
500 Кб
Теги
2015, робота, рмк, план, 2014
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа