close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Публикация3

код для вставкиСкачать
Проблема інтеграції навчання і виховання важлива і сучасна як
для теорії, так і для практики. Її актуальність зумовлена змінами у
сфері науки і виробництва, новими соціальними запитами.
Доцільність інтегрованих уроків випливає із завдань інтеграції
знань, умінь та навичок учнів з основ наук.
Інтегрований урок об’єднує блоки знань із різних навчальних
предметів, тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного
та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів учня,
що дає змогу пізнавати певне явище різнобічно, досягати цілісності знань. Він спрямований на розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах. Цей урок забезпечує формування в
учнів цілісної системи уявлень про діалектико-матеріалістичні закони пізнання
навколишнього світу у
їх взаємозв’язку та
взаємозумовленості і
сприяє поглибленню та розширенню
знань учнів, діапазону їх практичного
застосування.
Мета інтегрованих уроків – формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ,
активізація їх пізнавальної діяльності; підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу; створення творчої атмосфери в колективі учнів; виявлення здібностей учнів та їх особливостей; формування навичок самостійної
роботи школярів з додатковою довідковою літературою, таблицями міжпредметних зв’язків, опорними схемами; підвищення інтересу учнів до матеріалу, що вивчається; ефективна реалізація розвивально-виховної
функції навчання.
Особливості проведення інтегрованого уроку
Нестандартність уроку вимагає великої
підготовчої роботи. Почати краще з
визначення провідної мети, яка буде
лейтмотивом заняття. Відповідно до мети визначається зміст уроку. Весь навчальний матеріал не повинен бути перевантажений зайвою інформацією.
Усі види діяльності на уроці повинні відповідати ліміту навчального навантаження. Діти отримують великий обсяг інформації, вони постійно активні і захоплені новизною уроку, тому вчитель не повинен допустити перевантаження.
Один з предметів буде домінувати, а значить, бути ведучим.
Найчастіше інтегровані уроки проводяться парою вчителів, за
винятком початкової школи. Хоч і в початкових класах можуть
співпрацювати вчителі-предметники.
Варіації інтегрованих уроків
Інтегровані уроки зазвичай плануються заздалегідь. Адже необхідні і збіг тем в навчальних програмах, і готовність класу до
певного типу уроку. Дуже часто інтегровані уроки проводяться
за темами узагальнення і закріплення знань.
Сучасна спрямованість середньої освіти тісно пов'язана з комп'ютеризацією та інформатизацією. Тому багато уроків потребують інтеграції з інформатикою. Діти закріплюють нові знання за
допомогою
персонального
комп'ютера.
Сучасним дітям приносить велике
задоволення робота з комп'ютером і навчання для них стає більш захоплюючим. Діти можуть виконувати на комп'ютері як звичайні завдання стандартного
уроку, так і нові, незвичні вправи. Основна мета такого уроку - вивчення нового
матеріалу (або закріплення теми) поряд з
освоєнням прийомів роботи на комп'ютері.
Напевно, найпоширеніший варіант інтегрованих уроків предмети естетичного циклу. Синтез музики і хореографії, образотворчого мистецтва найбільш повно
підносить дітям навчальний матеріал. Знання стають більш осмисленими, учні глибше
вникають у досліджуваний питання. Такі
уроки продуктивні: вони не тільки дають
знання , але й надихають їх на власну творчість.
Ефективні уроки лінгвістичної спрямованості. Зазвичай вони мають порівняльний характер, наприклад,
аналізується небудь аспект граматики української та англійської
мов.
Підбиття підсумків інтегрованого уроку робить ведучий вчитель разом з учнями. Алгоритм їх дій приблизно такий: співвідношення реально досягнутих результатів з поставленими цілями та
завданнями уроку, повідомлення про реалізацію змісту уроку
(повністю, частково, не реалізовано); оцінка кращих повідомлень
учнів з точки зору інтеграції знань; аналіз недоліків у діяльності
учнів і виявлення резервів підвищення ефективності інтегрованого уроку, рівня навчальних досягнень учнів.
У процесі спостереження та аналізу інтегрованого уроку
слід сконцентрувати увагу на таких параметрах:
визначення педагогічно доцільної теми інтегрованого
уроку з урахуванням об'єктивно існуючої основи змісту
вивченого матеріалу з різних навчальних предметів;
постановка й реалізація мети та завдань уроку, мотивація
навчально-пізнавальної діяльності учнів;
раціональність вибору змісту навчального матеріалу вчителями різних предметів, що забезпечує інтеграцію навчальних досягнень учнів, системність і глибину їх знань;
раціональний вибір методів і засобів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;
раціональність технології проведення інтегрованого уроку;
інтеграція зусиль "активних" і "пасивних" учасників у
процесі реалізації поставлених цілей та завдань інтегрованого уроку;
реалізація функціональних обов'язків ведучого вчителя у
процесі уроку;
підбиття
ного уроку.
підсумків інтегрова-
Автор
shtandyuk_s
Документ
Категория
Образование
Просмотров
93
Размер файла
479 Кб
Теги
публикация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа