close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2014 математики

код для вставкиСкачать
Технологія та методика підготовки
вчителя до роботи в сучасному
освітньому просторі
Вознюк Л.В., доцент кафедри
управління загальноосвітнього
навчального закладу, кандидат
педагогічних наук
Стратегії розвитку вітчизняної освіти у
новому навчальному році
Інтеграція у
світовий та
європейський
освітній простір
2
Забезпечення нової
якості шкільної освіти
на рівні розвинених
країн світу
Посилення
громадянського та
патріотичного
виховання
Основні завдання шкільної освіти
у новому навчальному році
Створення
сприятливих умов для
виявлення і розвитку
здібностей учнів
Розвиток навчальнопізнавальної
активності та творчої
самостійності
Задоволення потреб та
інтересів учнів, батьків
та громадськості
Формування
громадянських та
патріотичних цінностей
особистості
Основні функції сучасного вчителя:
тьютор
новатор
модератор
консультант
мотиватор
організатор
Сучасний
учитель
(педагог,
вихователь)
4
комунікатор
*
• Збільшення можливості вибору засобів, форм та темпу
навчання.
• Забезпечення доступу учнів до різноманітної навчальної
інформації засобами ІКТ.
• Підвищення мотивації учнів за рахунок інтерактивних форм
представлення навчального матеріалу, засобами використання
міжпредметних зв’язків.
• Підвищення мотивації до самостійного навчання (автодидактики,
розвитку критичного мислення).
• Активне використання методів взаємного навчання.
• Розвиток творчого потенціалу учнів, ініціативності, активності,
здатності до самонавчання.
Основні умови ефективної організації
науково-методичної роботи
Узгодження змісту
науково-методичної
роботи із стратегіями
розвитку освіти в
Україні, регіоні і т.д.
Максимальне
врахування
особливостей фахового
напряму
Особистісна
зорієнтованість процесу
підвищення професійної
компетентності
педагогічних працівників
6
Сприятливі комунікації
Реалізація нових
підходів до організації
науково-методичної
роботи
Важливі напрями здійснення
науково-методичної діяльності
1.
• Програмування, проектування змісту науково-методичної
роботи (функції планування, програмування).
2.
• Організація науково-методичної роботи (організаційна
функція).
3.
• Надання професійної допомоги вчителям (консультативна
функція).
4.
• Експертиза продуктів інноваційної діяльності (експертна
функція)
Основні форми науково-методичної роботи в
системі районних( міських) методичних служб
Науково-пошукові,
практичні, проблемні,
Онлайн-семінари,
вебконференції, вебінари
Навчальнометодичні
конференції
Інстуктивнометодичні
заняття
Авторські
творчі
майстерні
Тренінги
Круглі столи
Творчі звіти,
презентації
Фахові
конкурсні
змагання
Індивідуальні
та групові
консультації
8
Перспективний педагогічний досвідобгрунтована система нових форм , методів та засобів
роботи….(Новаторський, дослідницький, раціоналізаторський)
Актуальність
Ефективність (ступінь новизни)
Стабільність позитивних результатів
Наявність провідної ідеї
Технологічність
Оптимальність
9
Оцінка результатів роботи вчителя
Оцінюється діяльність в
цілому без упередження та
завищення вимог (реалізація
освітніх стандартів,
кваліфікаційні рівні,
функціональна ефективність
педагогічного персоналу).
10
Результати оцінювання
мають стати основою для
подальшого
професійного зростання
вчителя;
Звертається увага не
тільки на мінімальні, а й
на максимальні
результати в діяльності
вчителя
Оцінка не повинна
носити суб’єктивний
характер, а враховувати
думки інших суб’єктів
навчально-виховного
процесу
Не зосереджувати увагу
тільки на окремих
випадках в оцінці
діяльності вчителя (якщо
вони не пов’язані з
професійною етикою).
Оцінювати роботу
відповідно до цілей
шкільної організації.
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
12
Размер файла
406 Кб
Теги
лідія, математика, 2014
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа