close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Контрольні роботи з інформатики 9

код для вставкиСкачать
Тема 1. Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення
інформаційних систем
Варіант І
У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)
1. Укажіть, прикладом якого інформаційного процесу є перекладання
тексту з російської мови українською.
а) передавання інформаційних даних;
б) пошук інформаційних даних;
в) опрацювання інформаційних даних;
г) збереження інформаційних даних.
2. Укажіть пристрої інформаційної системи, що використовуються для
введення даних.
а) відеопам'ять, кеш-пам'ять, оперативна пам'ять;
б) клавіатура, мікрофон, веб-камера, сканер;
в) гнучкі та жорсткі магнітні диски, флеш-пам'ять,
г) сенсорний екран, принтер, гучномовці, навушники.
3. Укажіть кількість символів, що використовуються у комп'ютері для
кодування даних.
а) 128;
б) 256;
в) 512;
г) 2.
4. Укажіть, що використовувалося як елементна база для комп'ютерів
першого покоління.
а) транзистор;
б) мікросхема;
в) інтегральна схема;
г) радіолампа.
У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді
(1 бал)
5. Укажіть основні складові комп'ютера.
а) внутрішня пам'ять;
б) зовнішня пам'ять;
в) пристрої введення;
г) центральний процесор;
д) пристрої виведення.
6. Укажіть види пам'яті, що належать до внутрішньої.
а) відеопам'ять;
б) флеш-пам'ять;
в) постійна;
г) напівпостійна;
д) оперативна.
7. Укажіть пристрої, за допомогою яких можна надрукувати креслення.
а) сканер;
б) плотер;
1
в) модем;
г) принтер;
д) дигітайзер.
У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)
8. Поставте у відповідність назвам клавіш їхні призначення.
А) Ctrl, Alt
1) клавіша видалення символа ліворуч від
курсора
Б) Enter
2) клавіша видалення символа праворуч від
курсора
В) Tab
3) клавіші керування, використовуються для зміни
призначення
інших клавіш
Г) Backspace
4) клавіша введення команди
Д) Del
5) клавіша табуляції, призначена для
переміщення текстового курсора на декілька
позицій вправо
А – 3; Б – 4; В – 5; Г – 1; Д – 2
9. Установіть відповідність між інформаційними процесами та їхніми
правильними означеннями.
А) зберігання
1) процес створення умов, що не допускають
повідомлень
втрати, пошкодження, несанкціонованого
доступу або зміни повідомлень
Б) передавання
2) процес отримання нових повідомлень із
повідомлень
наявних
В) захист
3) процес фіксування повідомлень на
повідомлень
матеріальному носії
Г) опрацювання
4) процес пошуку і добору необхідних
повідомлень
повідомлень із різних джерел
Д) збирання
5) процес переміщення повідомлень від
повідомлень
джерела до приймача
А – 3; Б – 5; В – 1; Г – 2; Д – 4
Завдання відкритої форми (2 бали)
10.Чим відрізняється оперативна пам'ять від постійної?
11.Що таке роздільна здатність? Для яких пристроїв важлива ця
властивість?
2
Тема 2. Системне програмне забезпечення
Варіант І
У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)
1. Вкажіть неправильне ім'я файла.
а) реферат 1.doc
б) реферат.d\c
в) реферат1.txt
г) рефе123т.bmp
2. Яке розширення мають виконувані файли?
а) bmp,.sys
б) .exe,.txt
в) .com,.sys
г) .com,.exe
3. Укажіть дію, яка виконуватиметься при перетягуванні мишкою, якщо
вказівник мишки має вигляд
а) створення ярлика
б) копіювання
в) переміщення
г) видалення
4. Які символи дозволені у назві файла?
а) а) d 3; \ & i? : *
б) б) d 3 @ \ & i 2 / *
в) г) u p @ 3 $ % ( 1 _
г) д) % d & ( ) e < > *
У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді
(1 бал)
5. Як створити папку на вільному місці вікна диску або іншої папки?
а) з допомогою смуги прокручування;
б) через контекстне меню - Создать;
в) меню Файл - Создать;
г) меню Вид - Создать;
д) з області Задачи для файлов и папок.
6. Укажіть види вікон.
а) вікна додатків;
б) робочі вікна;
в) діалогові;
г) довідкові;
д) інформаційні.
7. Укажіть, які об'єкти можуть бути запаковані в архівований файл.
а) один файл або декілька файлів
б) папка, що містить лише файли
в) папка, що містить файли та вкладені папки
г) вміст системної папки Кошик (Корзина)
д) декілька файлів і папок
3
У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)
8. Поставте у відповідність назвам елементів діалогових вікон їхні
зображення.
А) Список, що
1)
розкривається
Б) Прапорець
2)
В) Перемикач
3)
Г) Лічильник
4)
Д) Поле введення
5)
А – 2; Б – 4; В – 5; Г – 1; Д – 3
9. Установіть відповідність між розширенням файлу та програмою, якою
цей файл можна відкрити.
А).txt
1) аудіопрогравач
Б).zip
2) графічний редактор
В).bmp
3) текстовий редактор
Г).sys
4) архів
Д).mp3
5) операційна система
А – 3; Б – 4; В – 2; Г – 5; Д – 1
Завдання відкритої форми (2 бали)
10.Чим копіювання файлів відрізняється від переміщення? Вкажіть всі
відомі вам способи переміщення файлів.
11.Опишіть всі можливі способи розархівування файлів.
1. Опишіть всі можливі способи архівування файлів.
4
Тема 3. Комп’ютерні мережі
Варіант І
У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)
1. Укажіть правильний запис ІР-адреси.
а) 256.133.164.12
б) 137.133.164.12
в) 255,133,164,12
г) 256/133/164/12
2. Укажіть правильне закінчення твердження: «Веб-сайт— це...».
а) сукупність подібних за змістом і оформленням веб-сторінок, які
пов'язані між собою гіперпосиланнями та розміщені на одному
сервері
б) сукупність подібних за змістом і оформленням документів, що
містять текст і графіку та розміщені на одному комп'ютері
в) гіпертекстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та
розміщений на сервері
г) текстовий документ, що містить різноманітні об'єкти та розміщений
на комп'ютері
3. Укажіть можливе розширення файлу, у якому зберігається вебдокумент
а) .doc
б) .htm
в) .bmp
г) .rtf
4. Укажіть назву принтера, до якого організовано спільний доступ
а) локальний
б) глобальний
в) місцевий
г) мережний
У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді
(1 бал)
5. Укажіть записи, які можуть бути URL-адресами
а) http://школa.edu.ru
б) http://www.onlandia.org.ua/ukr/
в) http://www.mo11.gov.ua
г) https://www.cia. gov/
д) http://@umniki.com.ua
6. Укажіть правильне закінчення твердження: «Під час роботи в
комп'ютерній мережі користувачам надається можливість...».
а) здійснювати обмін даними між користувачами, комп'ютери яких
приєднані до мережі
б) спільно використовувати програми
в) спільно використовувати файли, які містять паперові документи
г) спільно використовувати один комп'ютер
5
д) спільно використовувати принтери, модеми та інші периферійні
пристрої
7. Укажіть, властивості однорангових мереж.
а) кількість комп’ютерів 10-13
б) адміністрування здійснюється централізовано адміністратором
мережі
в) питанням адміністрування свого комп’ютера займається кожен
користувач
г) кожним користувачем самостійно
д) питання захисту ресурсів вирішується централізовано
адміністратором мережі
У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)
8. Установіть відповідність між типами організацій і доменними іменами,
що їм відповідають.
А) Організація, що
1) gov
працює з мережею
Б) Урядова
2) com
В) Некомерційна
3) edu
Г) Освітня
4) net
Д) Комерційна
5) org
А – 4; Б – 1; В – 5; Г – 3; Д – 2
9. Установіть відповідність між видами мереж та їх характеристиками за
розміром охоплюваної території.
А) персональна
1) охоплює великі території, об’єднує окремі
мережа
мережі та окремі комп’ютери для взаємодії з
іншими об’єктами глобальної мережі
Б) локальна
2) об’єднує персональні електронні пристрої
мережа
(телефон, кишеньковий комп’ютер, смартфон,
ноутбук, гарнітуру тощо)
В) міська мережа
3) охоплює окремі мережі та окремі
комп’ютери на території певного регіону
Г) глобальна
4) працює в кількох або усіх районах міста
мережа
Д) регіональна
5) охоплює порівняно невелику територію чи
мережа
групу будівель
А – 2; Б – 5; В – 4; Г – 1; Д – 3
Завдання відкритої форми (2 бали)
10.За допомогою яких апаратних засобів комп’ютери об’єднують у
локальні мережі?
11.В чому полягає принцип пошуку інформації в Інтернеті з
використанням тематичного пошуку?
6
Тема 4. Основи роботи з текстовою інформацією
Варіант І
У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)
1. Укажіть найменший об’єкт, який використовується у середовищі
текстового процесора Microsoft Word.
а) точка екрана (піксель)
б) слово
в) символ
г) речення
д) абзац
2. Укажіть об’єкт текстового документа Microsoft Word, який має такі
параметри: відступ, вирівнювання, інтервал.
а) сторінка
б) абзац
в) символ
г) список
3. Укажіть операцію опрацювання тексту, що належить до редагування в
середовищі текстового процесора Microsoft Word
а) перевірка правопису та виправлення помилок
б) зміна стилю накреслення слова
в) зміна інтервалу між символами
г) зміна міжрядкового інтервалу
4. Укажіть операцію форматування, яку можна виконати за допомогою
кнопки
у середовищі текстового процесора Microsoft Word
а) установити напрямок розташування тексту
б) установити міжрядковий інтервал
в) зменшити відступ зліва
г) вирівняти текст справа
У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді
(1 бал)
5. Укажіть основні функції текстових процесорів
а) введення тексту з клавіатури
б) редагування та форматування тексту
в) збереження документів
г) фільтрування даних
д) друкування
6. Укажіть недруковані символи в середовищі текстового процесора
Microsoft Word
а) крапка
б) кінець розділу
в) апостроф
г) кінець абзацу
д) пропуск (пробіл)
7. Укажіть дії, за допомогою яких можна скопіювати виділений фрагмент
тексту в буфер обміну в програмі Microsoft Word.
7
а) клацнути правою клавішею мишки на виділеному фрагменті та в
контекстному меню обрати вказівку Копіювати
б) натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl + X
в) натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl + С
г) натиснути на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl + А
д) вибрати вказівку Правка – Копіювати (Копировать)
У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)
8. Установіть відповідність між властивостями символів і абзаців та їхнім
описом у середовищі текстового процесора Microsoft Word
А) шрифт
1) визначає відстань між рядками абзацу
Б) стиль
2) особливості накреслення символів
накреслення
В) інтервал між
3) характеризує спосіб розташування слів у рядках
символами
абзацу відносно його меж
Г) вирівнювання
4) визначає відстань між символами тексту
Д) міжрядковий
5) визначає графічну форму символів
інтервал
А – 5; Б – 2; В – 4; Г – 3; Д – 1
9. Установіть відповідність між об’єктами та методами їх виділення у
середовищі текстового процесора Microsoft Word за допомогою лівої
клавіші мишки.
А) слово
1) двічі клацнути зліва від початку тексту у
рядку або тричі клацнути у будь-якому місці
рядка
Б) речення
2) двічі клацнути на слові
В) абзац
3) натиснути клавішу Ctrl та клацнути у будьякому місці речення
Г) рядок
4) тричі клацнути зліва від початку тексту у
рядку
Д) документ
5) клацнути зліва від початку тексту у рядку
А – 2; Б – 3; В – 1; Г – 5; Д – 4
Завдання відкритої форми (2 бали)
10.Опишіть способи переміщення текстовим документом
11.У чому полягає різниця поняття абзацу в літературі та при опрацюванні
тексту в текстових редакторах?
8
Тема 5. Комп’ютерна графіка
Варіант І
У завданнях 1 – 4 оберіть одну правильну відповідь (0,5 балів)
1. Укажіть зображення, які є векторними.
а) зображення, збережені у файлах з розширенням *.jpg
б) відскановані зображення
в) об’єкти WordArt
г) зображення, отримані з веб-камери
2. Якщо одне й те саме зображення зберегти в різних форматах, то файл з
яким розширенням матиме найбільший обсяг?
а) *.jpg
б) *.gif
в) *.bmp
г) *.png
3. Укажіть, яким кольором буде зафарбовано виділений фрагмент у
середовищі графічного редактора Paint за вибору вказівки Очистити
а) білим кольором
б) кольором, що збігається з фоном малюнка
в) кольором фону, що встановлений на палітрі
г) чорним кольором
4. Укажіть тип графічного редактора, що вбудований у середовище
офісних програм, зокрема у Microsoft Word
а) растровий
б) векторний
в) тривимірний
г) фрактальний
У завданнях 5 –7 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді
(1 бал)
5. Укажіть об’єкти, які є графічними зображеннями
а) технічні креслення
б) малюнки
в) архітектурні ескізи
г) текстові документи
д) графіки
6. Укажіть кілька найпоширеніших операцій, які можна використовувати в
середовищі графічного редактора.
а) виділення області зображення для редагування
б) малювання ліній за допомогою пензлів різних кольорів, розміром,
форми і з різним натиском
в) заповнення деяких областей малюнка кольором, градієнтом
кольору чи текстурою
г) створення написів різними шрифтами
д) попередньо переглянути зображення
7. Укажіть твердження, які характеризують векторні зображення.
9
а) використовується даний вид графіки тоді, коли потрібно якісно і
чітко передати в зображенні відтінки кольорів і плавні переходи
від одного кольору до іншого
б) графічне зображення будується з графічних примітивів
в) кожне графічне зображення має багатошарову структуру
г) графічне зображення складається з пікселів
д) окремі малюнки можна об’єднати в один
У завданнях 8 –9 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,
оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою (1,5 бали)
8. Установіть відповідність між параметрами інструментів графічного
редактора Paint та їхніми зображеннями
А) товщина лінії
1)
Б) непрозорий фон
2)
В) прозорий фон
3)
Г) розмір
розпилювача
Д) розмір ластику
4)
5)
А – 2; Б – 3; В – 4; Г – 5; Д – 1
9. Установіть відповідність між видами зображень комп’ютерної графіки
та об’єктами, з яких воно складається
А) векторне
1) подібних між собою об’єктів
Б) растрове
2) об’ємних об’єктів
В) тривимірне
3) пікселів
Г) фрактальне
4) графічних примітивів
Д) складене
5) різних об’єктів
А – 4; Б – 3; В – 2; Г – 1; Д – 5
Завдання відкритої форми (2 бали)
10.Якщо вам потрібно відредагувати фотографію, яким графічним
редактором краще скористатись? Відповідь обґрунтуйте.
11.Запишіть алгоритм побудови у програмі Microsoft Word квадрата, до
якого додана тінь зеленого кольору.
10
Автор
Дмитрий
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
2 921
Размер файла
53 Кб
Теги
робота, контрольная, інформатики
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа