close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

rchna-kontrolna-robota-11-klas-rven-standartu

код для вставкиСкачать
Річна контрольна робота 11 клас рівень стандарту
Річна контрольна робота 11 клас рівень стандарту
Варіант №1
Варіант №2
1.(1б) Визначити енергію магнітного поля котушки, в якій
при наявності струму, який дорівнює 8 А, індуктивність
котушки дорівнює 40 мГн.
1.(1б)Перпендикулярно лініям індукції переміщується
провідник довжиною 1,8 м зі швидкістю 5 м/с. ЕРС індукції
1,44 В. Визначити магнітну індукцію поля.
має вигляд  =
2.(1б)Рівняння гармонійних коливань має вигляд  =
15 10  . Визначте період коливань, амплітуду та
частоту.
2.(1б)Рівняння гармонійних коливань
12 sin 4  . Визначте період коливань.
3.(2б)Скільки витків повинна мати вторинна обмотка
трансформатора для підвищення напруги з 200 В до 11000
В, якщо первинна обмотка має 20 витків. Який коефіцієнт
трансформації?
4.(2б)Ємність конденсатора коливального контуру можна
змінити з 200 пФ до 1800 пФ, а індуктивність котушки
дорівнює 60 мкГн. У якому діапазоні довжин хвиль працює
радіоприймач?
5.(3б)За допомогою дифракційної решітки з періодом 0,02
мм отримали зображення першого порядку на відстані 3,6
см від центрального максимуму і 1,8 м від решітки. Знайти
довжину світлової хвилі.
6.( 3б) Якщо по черзі освітлювати поверхню металів з
довжинами хвиль 350 нм і 540 нм, то максимальні
швидкості фотоелектронів будуть різнитися у 2 рази.
Визначити роботу виходу електрона для цього металу.
3.(2б) Під якою напругою перебуває первинна обмотка
трансформатора, яка має 1000 витків, якщо вторинна
обмотка має 3500 витків та напругу 105 В? Який коефіцієнт
трансформації?
4.(2б)Котушка коливального контуру радіоприймача має
індуктивність 200 мкГн. Приймач налаштований на хвилю
довжиною 250 м. Яка ємність конденсатора коливального
контуру радіоприймача?
5.(3б)Дифракційне
зображення
першого
порядку
отрималося на відстані 2,43 см від центрального
максимуму і 1 м від решітки. Решітка освітлена світлом з
довжиною хвилі 0,486 мкм. Визначте період решітки.
6.(3б)
Яка електрична потужність атомної
електростанції, яка використовує на добу 220 г урану – 235
і має ККД 25%
Автор
Дмитрий
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
847
Размер файла
15 Кб
Теги
rven, kontrolnoy, rchna, robota, klas, standart
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа