close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Контрольна робота з правознавства

код для вставкиСкачать
Контрольна робота з правознавства №3 для 9 класу
1. Структура цивільного кодексу України:
А. загальна та особлива частини
Б. 5 книг
В. 6 книг
Г. загальна частина, особлива частина та сімейне право України
2. Доберіть правильну та повну відповідь.
Право власності це:
А. право володіння і користування
Б. юридична можливість фізичного впливу на річ (майно)
В. сукупність цивільно-правових норм, які регулюють
відносини власності.
Г. право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону
за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
3. Укажіть, в якому віці особа має право самостійно розпоряджатися
своїм заробітком та іншими доходами.
А. після досягнення 18-річного віку
Б. після досягнення 16-річного віку
В. після досягнення 14-річного віку
Г. після досягнення 12-річного віку
4. Укажіть, протягом якого часу покупець має право повернути придбаний
непродовольчий товар неналежної якості продавцеві та одержати
сплачену за нього грошову суму.
А. такого в цивільному законодавстві не передбачено
Б. протягом 14 днів з дня купівлі або протягом гарантійного строку на
товар
В. до кінця робочого дня, у який придбано цей товар
Г. законом передбачено зробити це будь-коли
5. Укажіть,яка форма заповіту вимагається законодавством України,
недотримання якої має наслідком недійсність такого заповіту.
А. усна форма
Б. письмова форма
В. письмова нотаріальна форма
Г. письмова за допомогою комп’ютерного набору
6. Укажіть, який розмір обов’язкової частки у спадщині, що спадковують
певні категорії спадкоємців, не включені до заповіту з волі
спадкодавця.
А. якщо до заповіту не включений, то ніхто не має права на спадщину
Б. від 3 до 5 мінімальних заробітних плат (залежно від вартості
спадщини)
В. половина частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування
за законом
Г. таким, який належав би кожному з них у разі спадкування за
законом.
7. Заява про реєстрацію шлюбу подається:
А. до будь-якого органу реєстрації актів громадянського стану
Б. до органів реєстрації актів громадянського стану за місцем прописки
В. до органів реєстрації актів громадянського стану за місцем
проживання
Г. до суду
8. Чоловіки набувають право одружуватися:
А. у 16 років
Б. у 17 років
В. у 18 років
Г. у 19 років
Д. у 20 років
Е. вік законом не встановлено
9. Жінки набувають право одружуватися:
А. у16 років
Б. у 17 років
В. у 18 років
Г. у 19 років
Д. у 20 років
Е. вік законом не встановлено
10. Якщо суд установить, що чоловік, пропонуючи одружитися, мав на меті
не створити сім’ю, а лише отримати майнову вигоду (прописку чи право на
житлову площу), то суд ухвалить рішення:
А. про притягнення чоловіка до кримінальної віповідальності
Б. про припинення шлюбу
В. про збереження шлюбу
Г. про визнання шлюбу недійсним
11. Позбавлення батьківських прав можливе:
А. у разі невиконання батьками своїх обов’язків, за рішенням суду
Б. у разі ухилення від контролю за навчанням і поведінкою дитини
В. якщо батьки самі відмовляться від дитини
Г. не допускається ні в якому разі
Виберіть усі правильні відповіді
12. До особистих немайнових прав подружжя відносяться:
А. право на материнство
Б. право на батьківство
В. право дружини та чоловіка на повагу своєї індивідуальності
Г. право на отримання вищої освіти
13. Після шлюбу подружжя отримують прізвище:
А. жінка – прізвище чоловіка
Б. чоловік – прізвище жінки
В. залишаються на своїх прізвищах
Г. поєднують свої прізвища
Д. можливий будь-який з зазначених варіантів
14. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі:
А. батьки і діти
Б. брати і сестри
В. племінники і племінниці
Г. сусіди
14. Опіка встановлюється над неповнолітніми у віці:
А. до 10 років
Б. до 14 років
В. до 18 років
Г. з 14 до 18 років
15. Піклування встановлюється над неповнолітніми у віці:
А. до 14 років
Б. з 14 до 18 років
В. до 18 років
Г. у будь-якому віці
Контрольна робота №4 з правознавства для 9 класу
Оберіть один правильний варіант відповіді.
1. Рішення адміністративної комісії може бути оскаржене:
А. у виконавчому апараті районної ради депутатів
Б. прокуратурі
В. суді
Г. міліції
2. Кримінальній відповідальності підлягають неповнолітні, яким на час
здійснення злочину виповнилося:
А. 17 років
Б. 16 років
В. 15 років
Г. 14 років
3. Захід примусу, що застосовується до особи від імені держави:
А. запобігання
Б. покарання
В. попередження
4. Адміністративним злочином є:
А. грабіж
Б. крадіжка
В. образа
Г. захоплення заручників
5. Працівники міліції можуть затримати неповнолітнього підозрілого для
з’ясування його особи:
А. на 4 години
Б. 5 годин
В. 3 години
Г. 2 години
6. Адміністративна відповідальність настає з:
А. 18 років
Б. 17 років
В. 16 років
Г. 15 років
7. До адвоката звертаються, якщо:
А. необхідно вжити заходів із розшуку особи
Б. необхідно завірити договір купівлі-продажу нерухомості
В. потрібен захист у суді або складання позовної заяви
Г. необхідно отримати паспорт
8. До суду звертаються, якщо:
А. необхідно зареєструвати транспортний засіб
Б. необхідно юридично завірити успадкування
В. необхідно вжити заходів з розшуку особи
Г. потрібен судовий розгляд
9. До нотаріуса звертаються, якщо:
А. стали свідком правопорушення
Б. необхідно оформити документи, які повинні бути юридично
завірені
В. потрібен захист у суді
Г. необхідно отримати паспорт
10.До юрисконсульта звертаються, якщо:
А. необхідно отримати будь-яку юридичну консультацію у межах
організації, в якій ви працюєте
Б. необхідно оформити документи, які мають бути юридично завірені
В. необхідно вжити заходів із розшуку особи, яка зникла безвісті
Г. необхідно отримати паспорт
11. До міліції звертаються, якщо:
А . потрібен захист у суді
Б. потрібна допомога у складанні позовної заяви
В. дізналися про заподіяний або той, що готується злочин, незалежно
від того, проти кого він спрямований
Виберіть правильні варіанти відповіді.
1. До правоохоронних органів України належать:
А. суд
Б. органи прокуратури
В. органи внутрішніх справ
Г. посольства і консульства
2. Визначте адміністративні стягнення, що можуть бути застосовані до
неповнолітніх:
А. виправні роботи
Б. штраф
В. попередження
Г. догана
Д. зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у
потерпілого
Е. передача неповнолітнього під нагляд батьків (чи особам, що їх
заміняють) або педагогічного колективу
3. Назвіть юридичні терміни, що характеризують ознаки злочину:
А. правопорушення
Б. юридична відповідальність
В. винна дія чи бездіяльність
Г. протиправне діяння
Д. суспільно небезпечне діяння
4. Види покарань, що можуть бути застосовані судом до неповнолітнього:
А. конфіскація майна
Б. штраф
В. обмеження волі
Г. громадські роботи
Д. позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або
кваліфікаційного класу
5. Кримінальний кодекс України поділяється на дві частини:
А. загальну і спеціальну
Б. диспозицію і санкцію
В. загальну і особливу
Г. основну і додаткову
Д. гіпотезу і санкцію
6. Юрист – це:
А. фахівець з юридичною освітою
Б. людина, яка професійно розбирається в праві
В. студент юридичного навчального закладу
Г. людина, яка регулярно виписує і читає юридичну літературу
7. Адвокат – це:
А. людина, яка надає юридичну допомогу
Б. захищає права і законні інтереси довірителя (клієнта)
В. законними і незаконними способами захищає клієнта в суді
Г. людина, яка має постійну юридичну практику та вміє переконувати
інших у правильності своєї позиції
8. Прокурор – це:
А. головний представник обвинувачення у вчиненому злочині
Б. людина, яка має універсальну підготовку у галузі юриспруденції
В. людина, яка протистоїть адвокатові в судовому процесі
Г. людина, яка вміє переконувати інших у правильності своєї позиції
9. Слідчий – це:
А. посадова особа в органах внутрішніх справ
Б. посадова особа в Службі Безпеки України
В. громадянин України, який має юридичну освіту, необхідний рівень
знань, достатній для здійснення досудового слідства
Г. громадянин України, який прожив на території України три роки
Д. громадянин України, який прожив на території України не менше ніж
десять років
10.Нотаріус – це:
А. людина, яка засвідчує угоди, для яких законодавством установлена
обов’язкова нотаріальна форма
Б. людина, яка має свідоцтво на право власності на частку в спільному
майні подружжя
В. людина, яка реєструє шлюби в органах РАГС
Г. людина, яка засвідчує вірність копії документів і виписок з них
Автор
yuraschensnevich
Документ
Категория
Нероссийское законодательство
Просмотров
1 280
Размер файла
19 Кб
Теги
робота, правознавства, контрольная
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа