close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Підготувала
Вчитель математики
Павлівської ЗОШ І-ІІІ ст
Гедз Н.В.
1. Відомий математик,
1
П
І
Ф А
Г О Р
2
П
І
3
К В А Д Р
4
С Т Е П
І
Н Ь
5
П Р Я М А
6
К О Р
І
Н Ь
7
Р Е Н Е
8
Ф У Н К Ц І
Я
який першим
«запідозрив» про
існування ірраціональних
чисел.
2. Ірраціональне число,
наближене значення якого
3,14.
А Т 3. Другий степінь числа.
4. Арифметична дія, що
замінює множення
однакових множників.
5. Графіком лінійної
функції є …
6. Дія, обернена до 2-го
степеня.
7. Ім’я відомого
математика, на честь якого
названо прямокутну
систему координат.
8. Залежна змінна.





Цілі уроку:
-домогтися свідомого розуміння означення
квадратного рівняння; неповного квадратного
рівняння;
- засвоїти назви коефіцієнтів квадратного
рівняння;
-сформувати вміння визначати коефіцієнти
квадратного рівняння та за ними робити
висновок про вид кв. рівняння;
-формувати вміння розв’язувати неповні
квадратні рівняння та задачі, що зводяться до
розв’язування неповних кв. рівнянь.

Квадратним називають рівняння виду
ах  bх  с  0
2
де х – змінна; a, b, c – дані числа, причому
а≠0
 Числа a, b, c – коефіцієнти квадратного
рівняння.
 a – перший (старший) коефіцієнт,
 b – другий,
 с – вільний доданок.
2
 Наприклад:
2х  7х  4  0
6х  9х  3  0
2
5х  2х  1  0
2






Які із поданих рівнянь є квадратними?
а) 5х – 62 =0 ;
б) х2 – х +1 =0 ;
в) х2+ 5=0 ;
г) 0,4х2-2=0;
д) х3+х2-х-1=0.






Назвати коефіцієнти квадратних рівнянь:
2х2+5х-6=0 ;
10х2-х+2 =0 ;
–х2+х+4=0 ;
х2+3х=0 ;
х2-5=0.




Скласти квадратні рівняння із заданими
коефіцієнтами:
a=2 , b=3, с=4 ;
a=1, b=6, c=0;
a=-1, b=0, c=2.







Запишіть рівняння у стандартному вигляді
ax2+ bx+c=0
(У порядку спадання степенів змінної)
5х+14х2+ 8=0;
3-2х2+9х=0;
100х2-8-15х=0;
9 - 0,5х2=0.
Знайдіть добуток старших коефіцієнтів
даних рівнянь.


Тема нашого уроку складається із двох
частин. Друга частина: «Неповні квадратні
рівняння»
Які рівняння , на вашу думку, називають
неповними квадратними рівняннями?

Якщо хоч один коефіцієнт ( b або с)
дорівнює нулю, то квадратне рівняння
називають неповним.
ax
2
ax
2
ax
2
 bx  0
7x  9x  0
 c  0
5x  8  0
 0
2x  0
2
2
2

Дослідити, чи має таке рівняння розв’язки.
Якщо має, то скільки?
Група І.
ax2=0;
5х2=0;
-3х2=0;
0,2х2=0
Група ІІ.
ax2+с=0;
5х2-20=0;
7х2+28=0;
Х2-15=0
Група ІІІ.
ax2+bx=0;
3х2+ 6х=0;
х2+4х=0;
2х2- х=0

Виписати більший з коренів рівняння.
1) х2=1 ;
2) х2- 64=0 ;
3) 5х2- 25х=0 ;
4) х2-х=0 .



I ГРУПА
х2-19х=0 ;
х2-1681 =0 .



II ГРУПА
2х2 = 38x;
х2 =8100 .



III ГРУПА
Х2=361 ;
х2-78x =0 .


Знайти периметр квадрата, площа якого
дорівнює 5625 кв. м.
(результат поділити на 100)


Добуток двох послідовних натуральних
чисел на 361 більший від меншого з цих
чисел. Знайдіть ці числа.
(Знайти добуток цих чисел)

№ 878, 884(а,г),889
На сьогоднішньому уроці я дізнався …
 На сьогоднішньому уроці
найцікавішим для мене було …
 Як я оцінюю свою роботу за 100
бальною шкалаю…;
Які риси характеру допомагали
навчатися, а які заважали?

Активність, апатія, ввічливість, упертість,
дисциплінованість, допитливість, ініціативність,
наполегливість, неуважність, незібраність, недбалість,
організованість.




1)
2)
3)
4)
Теоретичний матеріал: пар. 19
1 група №879, 886
2 група №873,876
на повторення № 918(а,б)
Автор
pavliv_school
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
14
Размер файла
2 590 Кб
Теги
урок, відкритий, презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа