close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Rivnobed trykutnyky

код для вставкиСкачать
Відкритий урок. Гометрія, 7 клас.
Тема: «Рівнобедрений трикутник»
Мета:
дидактична: доповнити знання учнів про рівнобедрений трикутник, вивчити
властивості рівнобедреного трикутника; формувати вміння та навички
розв’язування задач;
розвивальна: розвивати логічне, раціональне мислення, сприяти розвитку
«ситуації успіху»; формувати математичну компетентність, розширювати кругозір
(шляхом використання міжпредметних зв’язків, ігрових моментів), розвивати
аналітичні здібності; пробуджувати уяву, прагнення до творчості; розвивати
пам’ять; формувати вміння співпраці;
виховна: виховувати працьовитість, охайність ведення записів, об’єктивність в
оцінюванні результатів власної та колективної співпраці.
Тип уроку: комбінований
Обладнання: мультимедійна система з презентацією «Рівнобедрений трикутник»,
диференційовані завдання для роботи в малих групах, завдання для проведення
гри.
Після уроку учні зможуть:
 На основі ґрунтовних знань усно розв’язувати найпростіші геометричні
задачі з використанням властивостей рівнобедреного трикутника;
 розв’язувати геометричні задачі, що потребують творчого підходу;
 закріпити знання про рівнобедрений трикутник та його властивості.
План уроку
№
п/п
І
Назва етапу уроку
Час
ІІ
Організація
класу,
створення 2 хв.
емоційного настрою
Актуалізація опорних знань
15 хв.
ІІІ
Мотивація навчальної діяльності
ІV
Сприймання і усвідомлення нового 10 хв.
матеріалу
V
Узагальнення та систематизація 10 хв.
вивченого матеріалу
Підсумок уроку
4 хв.
VI
VII Домашнє завдання
2 хв.
Прийоми та
методи
проведення
Гра
«Геометричний
бліц – турнір»
Практичність
теорії
Лекція і
презентація
«Рівнобедрений
трикутник»
Задач ніколи не
буває багато
Інтерактивна
технологія
«Обмін думками»
2 хв.
1
І. Організація класу. Створення емоційного настрою.
Вчитель. Я рада вітати вас на черговому уроці геометрії і впевнена, що після
нашої зустрічі кількість тих, хто любить і знає математику, зросте. Адже
математика давно визнана царицею наук.
Сьогодні ми будемо працювати під девізом:
Думаємо колективно,
Працюємо оперативно,
Сперечаємося доказово –
Це для всіх обов’язково.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
З метою активізації навчальної діяльності, пропоную провести
геометричний бліц-турнір. Учні класу поділяються на дві команди. Кожна
команда обирає свого лідера (Поділ класу може бути за двома рядами).
1. конкурс « Геометричний колоквіум»
По черзі до учасників – членів команд ставлю запитання, на які треба
швидко і правильно відповісти. Правильна відповідь – 1 бал.
Завдання для першої команди:
1. Трикутник, у якого всі кути рівні, …
2. Сума кутів трикутника дорівнює …
3. Перпендикуляр, проведений з вершини до протилежної сторони або її
продовження, …
4. твердження, яке не потребує доведення, …
5. Два трикутники рівні, якщо …
Завдання для другої команди:
1. Трикутник, один з кутів якого прямий, …
2. Сума сторін трикутника - …
3. Відрізок, який сполучає вершину із серединою протилежної сторони
трикутника - …
4. Твердження, яке потребує доведення, …
5. Якщо трикутники рівні, то …
2. конкурс. Двобій між учасниками команд
Проведенню цього турніру передує домашнє завдання, де кожен учень мав
повторити вивчений матеріал з теми «Трикутники» і підготувати одне – два
запитання.
Гравець однієї із команд виходить до дошки, запрошує до себе будь-якого
члена команди – противника і задає йому запитання, на яке той повинен дати
правильну відповідь. Якщо гравець команди противника не відповідає, то
відповідь дає той, чиє запитання, і отримує при цьому 2 бали. Правильна відповідь
учня з команди противника оцінюється 1 балом. Двобій можна провести для 3-4
пар.
3. Конкурс «Підбери рівного»
(робота у малих групах)
2
Вчитель: Коли ми вивчали означення рівності трикутників, то зазначали, що два
трикутники рівні, якщо вони при накладанні суміщаються. І висновок
такий – у них відповідно рівні усі сторони і кути.
Я запрошую по три учасники з кожної команди. На парти роздано
різнокольорові трикутники різних видів. Ваше завдання – методом накладання
трикутника на трикутник вибрати пари рівних. Працюємо швидко. За 1 хв. треба
вибрати найбільшу кількість рівних трикутників. Скільки пар трикутників склали,
стільки балів отримує команда.
4. Конкурс капітанів.
У країні «Геометрія» дуже важливо бачити, помічати й розрізняти різні
особливості фігур.
А чи вміють бачити, розрізняти і помічати наші лідери?
Капітани команд вибирають рисунки, виконані на аркуші паперу А4.
Протягом усього часу вчитель контролює відповіді учнів і веде облік балів.
Після 4-го конкурсу проводить підсумки і оголошує команду – переможця.
Підсумки гри поєднуються з аналізом роботи кожного учня.
ІІІ Мотивація навчання.
Усе в нашому житті поєднується з трикутником. Трикутники мають важливе
теоретичне і практичне значення. Щоб споруди були стійкими та міцними,
окремим їх деталям надають форму трикутника. Можна навести багато таких
прикладів: стріла крана, стовпи високовольтних ліній, телевізійні вежі і т. п.
Сьогодні наше з вами завдання пригадати те, що ми вже знаємо про
рівнобедрений трикутник та вивчити його основні властивості, навчитись
застосовувати набуті знання при розв’язування задач.
Тому прошу розгорнути зошити, розпочинаємо …
Тема нашого уроку – логічне продовження вивчення трикутників, а саме
«Рівнобедрений трикутник»
(учні записують у зошит дату і тему уроку)
V. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу.
Бесіда в супроводі презентації Power Point «Рівнобедрений трикутник»
(презентація додається)
Вчитель: Сьогодні на уроці ми ще більше дізнались про такі важливі й цікаві
геометричні фігури – трикутники. А саме – про рівнобедрений трикутник.
VI. Узагальнення і систематизація знань.
Розв’язування вправ. Групове виконання завдань.
І Усне розв’язування
1. Кут при вершині рівнобедреного трикутника 1100. Знайдіть кути при основі
2. Кут при основі рівнобедреного трикутника 500. Знайдіть кут при вершині.
3
3. Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо кут при його вершині дорівнює
куту при основі трикутника.
4. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, якщо його основа дорівнює
70см, а бічна сторона – 40см.
ІІ Виконання письмових вправ.
№393
Кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 800. Знайдіть кут між:
а) Основою і бісектрисою, проведеною до бічної сторони;
б) бічною стороною і бісектрисою, проведеною до неї;
в) основою і висотою, проведеною до бічної сторони.
№400
Доведіть, що в кожному рівнобедреному трикутнику бісектриси проведені до
бічних сторін рівні.
№ 406
Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника з основою а і бічною стороною в.
VII Підсумки уроку
Інтерактивна технологія «Обмін думками»
 На сьогоднішньому уроці я дізнався …
 На сьогоднішньому уроці найцікавішим відкриттям для мене було …
 На початку уроку я поставила перед собою мету …
VIIІ. Домашнє завдання
Опрацювати п.13, розв’язати завдання № 405, 409.
4
Автор
pavliv_school
Документ
Категория
Математика
Просмотров
97
Размер файла
58 Кб
Теги
trykutnyky, rivnobed
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа