close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Захист та дії населення в умовах проведення АТО

код для вставкиСкачать
НМЦ ЦЗ та БЖД Дніпропетровської області
Обласні курси підвищення кваліфікації
керівних кадрів
Захист та дії населення
в умовах, пов’язаних з
можливими терористичними
проявами
2015 р.
Законодавчі та нормативно-правові акти:
• Закон України “Про боротьбу з тероризмом”,
20.03.2003р. №638-ІV;
• Указ Президента України “Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від
25.05.2012р. “Про заходи щодо посилення
боротьби з тероризмом в Україні”, №388/2012;
• Наказ МНС від 2.02.2012р. №222 “Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо
дій населення в разі отримання інформації про
загрозу вчинення терористичного акту або
виявлення підозрілих предметів…”;
• Наказ МНС від 10.10.2012р. №1250 “Про
затвердження Плану інформаційнороз’яснювальних заходів МНС України у сфері
боротьби з тероризмом”.
Навчальні питання:
1. Організаційні основи боротьби
з тероризмом.
2. Дії населення при можливих
терористичних проявах та
антитерористичних операціях.
3. Комплексний захист населення.
Тероризм – цілеспрямоване
застосування насильства шляхом
захоплення заручників, підпалів,
убивств, тортур, залякування
населення та органів влади або
вчинення інших посягань на життя та
здоров’я ні в чому не винних людей,
або погрози вчинення злочинних дій
з метою досягнення злочинних цілей.
Терористичний акт – злочинне
діяння у формі застосування зброї,
вчинення вибуху, підпалу чи інших
дій.
Технологічний тероризм –
руйнування потенційно
небезпечних об’єктів (ПНО),
об’єктів підвищеної небезпеки
(ОПН), які прямо чи опосередковано створюють або загрожують
виникненням НС і небезпеку для
персоналу, населення та
довкілля, умови для катастроф і
аварій техногенного характеру.
Антитерористична операція (АТО) –
комплекс скоординованих
спеціальних заходів, спрямованих на
попередження та припинення
злочинних діянь, які здійснюються з
терористичною метою, звільнення
заручників, захист населення, знешкодження терористів, мінімізацію
наслідків терористичного акту.
Район проведення
антитерористичної операції –
визначені керівництвом антитерористичної операції території, в межах
якої проводиться зазначена
операція.
Режим у районі проведення
антитерористичної операції –
особливий порядок, який вводитися
на час проведення АТО і передбачає
надання силовим структурам
повноважень, необхідних для
забезпечення безпеки громадян,
нормального функціонування
органів влади.
Терористи – особи, які беруть
участь у терористичній діяльності.
Боротьба з тероризмом –
діяльність щодо запобігання,
виявлення, припинення, мінімізації
наслідків терористичної діяльності.
•
•
•
•
•
Основні принципи боротьби з
тероризмом
законності та неухильного додержання
прав і свобод людини і громадянина;
комплексного використання з цією метою
правових, політичних, соціальноекономічних, інформаційнопропагандистських та інших
можливостей;
пріоритетності попереджувальних
заходів;
невідворотності покарання за участь у
терористичній діяльності;
пріоритетності захисту життя і прав осіб,
які наражаються на небезпеку внаслідок
терористичної діяльності;
• поєднання гласних і негласних методів
боротьби з тероризмом;
• нерозголошення відомостей про
технічні прийоми і тактику проведення
титерористичних операцій, а також про
склад їх учасників;
• єдиноначальність в керівництві силами
і засобами, що залучаються для проведення антитерористичних операцій;
• співробітництво у сфері боротьби з
тероризмом з іноземними державами, їх
правоохоронними органами і спеціальними службами, а також з міжнародними організаціями, які здійснюють
боротьбу з тероризмом.
Організація боротьби з
тероризмом в Україні та забезпечення її необхідними силами, засобами і
ресурсами здійснюються Кабінетом
Міністрів України у межах його
компетенції.
Центральні органи виконавчої
влади беруть участь у боротьбі з
тероризмом у межах своєї
компетенції, визначеної законами та
виданими на їх основі іншими
нормативно-правовими актами.
При НС терористичного
спрямування Служба безпеки
України (СБУ) є головним органом у
загальнодержавній системі боротьби
з терористичною діяльністю.
Координацію діяльності
суб’єктів, які залучаються до
боротьби з тероризмом, здійснює
Антитерористичний центр при СБУ.
Рішення щодо проведення АТО
приймається залежно від ступеня
небезпеки терористичного акту
керівником Антитерористичного
центру при СБУ.
ДСНС України, підпорядковані їй органи
управління, АРФ та спеціалізовані формування
ЦЗ, ОРС ЦЗ ДСНС, формування ЦЗ здійснюють
заходи:
• щодо захисту населення і територій у разі
загрози та виникнення НС, пов'язаних з
технологічними терористичними проявами та
іншими видами терористичної діяльності;
• беруть участь у заходах з мінімізації та
ліквідації наслідків таких ситуацій під час
проведення АТО;
• здійснюють просвітницькі та практичнонавчальні заходи з метою підготовки населення
до дій в умовах терористичного акту.
Міністерство оборони України:
• застосовує сили і засоби в разі вчинення
терористичних актів у повітряному
просторі, у територіальних водах України;
• бере участь у проведенні АТО в разі
терористичної загрози безпеці держави
із-за меж України;
• застосовує сили та засоби для
припинення діяльності незаконних
збройних формувань;
• бере участь у затриманні терористів, а у
випадках, коли їх дії реально загрожують
життю заручників та учасників АТО – їх
знешкоджуює
Органи управління АТО
Служба безпеки України
Керівник антитерористичного центру та його заступники
Антитерористичний центр
ШТАБ
Міжвідомча координаційна комісія
Керівник антитерористичного центру та його заступники
Заступники керівників відомств
дснс
нгш зсУ
дпс
Удо
мвс
дд вкп
ком.нац.гв. нгУмвс києв
нУсБУкиєв
ІНШ.ЦОВВ
Координаційна група та її штаб
Начальник управління СБУ в області
НГУ МВС в обл
НГУ ДСНС
НУ ДО в обл. Пред. МОВВ
Керівник оперативного штабу:
• визначає межі району проведення
операції;
• приймає рішення про використання
сил і засобів;
• в разі потреби вносить на розгляд
РНБО пропозиції щодо введення
надзвичайного стану.
Втручання в оперативне управління операцією будь-яких осіб незалежно від посади не допускається.
Заходи у районі проведення АТО:
• організується патрульна охоронна
служба та виставляється оточення;
• перебування в районі проведення
операції осіб, які не залучені до її
проведення, допускається з дозволу
керівника оперативного штабу;
• в районі проведення операції роботу СГ
може бути припинено на час її проведення;
• фахівці цих СГ при проведенні АТО можуть залучатися до виконання окремих
доручень.
Посадові особи у районі АТО
мають право:
• застосовувати зброю і спеціальні
засоби;
• затримувати і доставляти в органи
внутрішніх справ осіб, які вчинили
правопорушення чи інші дії, що перешкоджають проведенню операції;
• перевіряти у громадян документи,
що посвідчують особу, а в разі
відсутності документів –
затримувати їх для встановлення
особи;
• здійснювати особистий догляд
громадян, огляд речей, транспортних
засобів;
• тимчасово обмежувати або
забороняти рух транспортних
засобів і пішоходів;
• входити (проникати) в жилі та інші
приміщення, на територію, що
належать громадянам, СГ;
• використовувати із службовою
метою засоби зв’язку, транспортні
засоби, у тому числі спеціальні, що
належать громадянам та СГ.
Забороняється поширення через ЗМІ
або в інший спосіб інформації, яка:
• розкриває спеціальні технічні прийоми і тактику
проведення операції;
• може створити загрозу життю та здоров’ю
людей, які знаходяться в районі проведення
операції;
• має на меті пропаганду або виправдання
тероризму, закликає до опору проведення АТО;
• містить дані про предмети та речовини, які
безпосередньо можуть бути використанні для
вчинення актів технологічного тероризму;
• розкриває дані про персональний склад
співробітників спеціальних підрозділів та
членів оперативного штабу, які беруть участь в
операції, а також про осіб, які сприяють
проведенню операції.
Відшкодування шкоди,
заподіяної громадянам
терористичним актом,
здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету.
(Ст.19 Закону України
“Про боротьбу з тероризмом”)
Друге навчальне питання
Дії населення при можливих
терористичних проявах та
антитерористичних
операціях
ЗАХОПЛЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ЯКЩО ВИ СТАЛИ ЗАРУЧНИКАМИ:
використовуйте найменший шанс, щоб уникнути
полону;
повністю підкоряйтеся наказам терористів;
не провокуйте терористів;
тримайтеся гідно, не проявляйте зайвого
героїзму;
дітей влаштуйте у найвіддаленішому місці і
заблокуйте їх рухливість;
не розпочинайте ніяких дискусій, не
виділяйтесь з натовпу.
ПРИ ВИЗВОЛЕННІ СПЕЦСЛУЖБАМИ:
не біжіть назустріч визволителям;
не підходьте близько до терористів;
чітко виконуйте всі накази рятівників;
якщо застосовується слізогінний газ - дихайте
через зволожену тканину і швидко кліпайте
очима, викликаючи сльози.
Рекомендації щодо дій населення в
разі отримання інформації про загрозу
вчинення теракту.
При отриманні загрози по телефону:
• не класти передчасно трубку;
• з’ясувати вимоги аноніма та інформацію
про характер загрози й за можливістю
записати вимоги, спробувати під час
розмови визначити стать, вік,
особливості мови аноніма;
• запропонувати повторити вимоги,
поставити запитання, які уточнюють
характер погрози, місце й час її реалізації;
• установити мотиви дій аноніма,
поставити запитання про цілі, які
переслідує анонім, запропонувати інші
шляхи вирішення його вимог;
• обов’язково звернути увагу на фонові
звуки (шум вулиці, машин, інші звуки, що
допоможе в подальшому визначити
місце, звідки здійснено дзвінок);
• закінчуючи розмову з анонімом,
повторити основні моменти бесіди з ним;
• після завершення розмови повідомити
про загрозу в правоохоронні органи;
• не розширювати коло осіб, які знають про
загрозу.
•
•
•
•
•
При отриманні загрози поштою:
максимально обережно поводитися з
посланням;
обов’язково зберігати послання з усіма
матеріалами;
не зшивати, не склеювати, не робити
написи, не підкреслювати або обводити
окремі місця;
повідомити про загрозу правоохоронні
органи та передати їм анонімні матеріали;
не розширювати коло осіб, які знають про
загрозу й передачу матеріалів у
правоохоронні органи.
ВАРІАНТИ ПІДОЗРІЛИХ (ВИБУХОВИХ) ПРЕДМЕТІВ
•
•
•
•
•
•
Основні характерні ознаки
вибухового пристрою:
залишені в громадських місцях (транспорті) без
нагляду валізи, пакунки, коробки тощо;
зовнішня схожість предмета на боєприпаси,
піротехнічні вироби;
наявність у предмета антени з пристроєм,
годинника, електронного таймера;
наявність запаху ПММ, хімічних речовин або
інших специфічних запахів;
наявність у предмета елементів, що не
відповідають їх прямому призначенню;
наявність у дверях, вікнах будь-яких сторонніх
підозрілих предметів, закріплених за
допомогою дроту, ниток, важелів, шнурів тощо.
Рекомендації щодо дій населення
у разі виявлення підозрілих предметів.
• не торкатися підозрілого предмета, не
підходити до нього, утримуватися від паління,
не користуватися мобільним телефоном
поблизу даного предмета;
• при можливості забезпечити охорону
підозрілого предмета і небезпечної зони, вести
спостереження за предметом із-за захисної
споруди;
• повідомити про підозрілий предмет інших осіб,
що знаходяться поруч, забезпечити їх
евакуацію з небезпечної зони;
• сповістити будь-який орган влади про знахідку,
дочекатися співробітників міліції;
• запам’ятати осіб, які залишили підозрілий
предмет та їх транспорт.
При спрацюванні
вибухового пристрою в
установі:
1. Повідомити про те, що
сталося по телефону
„112".
2. Організувати зустріч
РЯТУВАЛЬНИКІВ,
повідомити їм:
- про наявність і місце
знаходження
постраждалих;
- розміщення приміщень
закладу, в яких вказати місце
спрацювання підривного
пристрою і можливому
місцезнаход-женню
постраждалих;
- інші наявні відомості.
3. Вияснити, хто
постраждав при
спрацюванні підривного
пристрою і повідомити
про це рідним.
4. Надати можливу
допомогу працівникам
міліції при проведенні
слідчих дій.
ЯКЩО ВИ ПОТРАПИЛИ ПІД ОБСТРІЛ:
• негайно лягайте на підлогу або землю;
• ніколи не стійте біля вікон, навіть якщо вони
зачинені;
• не піднімайтеся вище підвіконня;
• найнадійніше місце в квартирі - це ванна кімната;
• на вулиці спробуйте знайти будь-яке укриття: за
клумбою, в каналізаційному колодязі;
• якщо не знайшли укриття - ляжте на землю та
накрийте голову руками.
ПРИ АВАРІЇХ НА
ТРАНСПОРТІ
На станції метрополітену:
• виконувати всі вказівки працівників
метрополітену;
• закривати органи дихання
зволоженою тканиною, через яку
можна дихати у разі сильного
задимлення;
• рухатись до ескалаторів;
• при виході з місця події залишатися
у безпечному місці для отримання
першої медичної допомоги.
У вагоні поїзда метрополітену:
• сповістити машиніста через переговорний
пристрій про надзвичайну подію та виконувати
його вказівки;
• залишатися у вагоні, доки поїзд рухається у
тунелі;
• не зупиняти поїзд у тунелі аварійним стопкраном;
• не залишати вагон без команди машиніста, не
торкатися металевого корпусу вагона;
• відкривати двері тільки за командою
машиніста;
• вийти з вагона і рухатися вперед у напрямку
руху поїзда до найближчої станції метро;
• рухатися вздовж колії між рейками групами, не
торкаючись струмопровідних шин (збоку від
рейок).
В автобусі, тролейбусі, трамваї:
• після зупинки транспорту негайно вийти
із салону, у разі неможливості відкрити
двері вибити скло і вибратися із салону;
• виходити з аварійного тролейбуса чи
трамваю при можливості не торкаючись
руками металевих частин корпуса і
вистрибуючи;
• у разі відмови гальмування чи
управління транспортом або його
перекидання міцно триматися руками та
ногами за нерухомі предмети, закривши
очі;
• дитину притиснути до себе обличчям,
прикриваючи її голову своїми руками.
ПРИ НЕБЕЗПЕЦІ У НАТОВПІ
На стадіоні (фан-зоні, у натовпі):
• спробувати вибратися з натовпу людей, при
неможливості цього зробити – рухатися разом
із натовпом;
• дотримуватися загальної швидкості руху
натовпу;
• при можливості зняти з себе занадто довгий
одяг, а також усе, що може стиснути шию;
• зігнути руки у ліктях, кулаки спрямувати вгору
або зчепити долоні в замок перед грудьми;
• оцінити напрямок і цілеспрямовано йти в
ньому;
• не чинити опір стихійному руху натовпу, не
чіплятися за предмети, триматися далі від них;
• особисті речі притиснути до тіла, не
нахилятися, не піднімати речі;
• впевнено триматися на ногах, падіння
всередині натовпу небезпечне для життя.
• у разі падіння не думати про свій одяг та
речі, зігнути руки й ноги, захистити голову
руками, а живіт – зігнувши ноги до
тулуба;
• швидко спробувати впертися руками і
однією ногою в землю й різко піднятися
по ходу руху людей;
• якщо не вийде відразу встати – не
панікувати, повторити свої спроби
декілька разів;
• не привертати до себе увагу висловлюваннями політичних, релігійних та інших
симпатій, ставленням до події, що
трапилася;
• не наближатися до груп осіб, які поводять
себе особливо агресивно, не реагувати на
події, сутички, які трапляються поряд із
вами.
ПРИ РУЙНУВАННІ БУДІВЛІ
Під завалами будівлі, споруди:
• визначити більш безпечне місце, до якого
можна переміститися;
• при можливості відсунути від себе гострі
предмети та не робити спроби самостійно
вибратися з-під завалу;
• закривати органи дихання зволоженою
тканиною, через яку можна дихати (при
можливості);
• при наявності мобільного телефону
негайно зателефонувати за номером 101
або 112 та вказати адресу, де виникла
подія;
• для визначення свого місцезнаходження при можливості подавати
звукові сигнали, особливо під час
“хвилин тиші”;
• ні в якому разі не запалювати
вогонь, що може призвести до
вибуху;
• намагатися якомога довше
перебувати у свідомості;
• у разі стиснення ділянок тіла,
масажувати їх для підтримки
циркуляції крові (пам’ятати про
“синдром стиснення”).
Третє навчальне питання
Комплексний захист
населення
ТЕЛЕФОНИ
ЕКСТРЕННОЇ
ДОПОМОГИ:
ДСНС
101, 112
Міліція 102
Медики 103
(056) 744-85-19,
СБУ
791-94-01
Газова
служба
Місцеві
органи
влади
104
УКРИТТЯ В ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ
Найпростіші укриття:
ПРУ
Сховище
Евакуація. Схема варіантів.
Скорочення: ЗЕП – збірний пункт з евакуації
ПП – пункт посадки
ПЕП – приймальний евакуаційний пункт
R – радіус зони можливого враження
ПРИ ЕВАКУАЦІЇ
• 1.Перед виходом з житла: відімкнути
електро-живлення, газопостачання та воду;
зачинити вікна та квартиру.
• 2.При собі мати: паспорт, військовий квиток,
документ про освіту, трудову книжку або
пенсійне посвідчення, свідоцтво про
народження, гроші і цінності, продукти
харчування і воду на 3 доби, постільну
білизну, необхідний одяг і взуття, медаптечку, засоби освітлення (загальною вагою
не більш як 50 кг на кожного члена сім'ї).
Дітям дошкільного віку вкладається у
кишеню або пришивається до одягу записка,
де зазначається прізвище, ім'я та побатькові, домашня адреса, а також ім'я та побатькові матері і батька.
ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Найпростіші засоби індивідуального захисту
Розмір
маски
1
2
3
Висота
обличчя
до 80 мм
від 81 до 90 мм
від 92 до 100 мм
Розкрій ВМП:
марля довжиною 100 см і шириною 50 см
Примітка
Для дітей
від 3 р. і
старше
від 10 до 110 мм
4
5
6
7
від 111 до 120 мм
від 121 до 130
мм
більше 131 мм
Для
дорослих
РЕСПІРАТОРИ
ПРОТИГАЗИ
ЗАХИСНИЙ ОДЯГ
Домедична допомога включає
3 етапи:
1 етап – негайне припинення
дії зовнішніх вражаючих
факторів;
2 етап – безпосереднє
надання домедичної
допомоги;
3 етап – організація доставки
в медичний заклад.
Безпосереднє надання
домедичної допомоги включає:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
штучне дихання;
непрямий масаж серця;
зупинка кровотечі;
обробка ран;
накладання пов’язок;
імобілізація переломів і вивихів;
транспортування постраждалих;
промивання шлунку;
вилучення небезпечних предметів з
дихального горла.
Аптечка медична:
анальгін, ацетилсаліцилова кислота,
гіпотермічний (охолоджуючий) пакет,
сульфацил натрію, жгут кровозупинний,
бинт стерильний, бинт нестерильний,
лейкопластир бактерицидний, салфетки
кровозупинні, розчин діамантової зелені,
лейкопластир, бинт еластичний
трубчатий, вата, нітрогліцерин, валідол,
пристрій для проведення штучного
дихання, аміака розчин, вугілля
активоване, корвалол (корвалтаб),
ножиці.
Висновки
1. Терористичні акти – це надзвичайні
ситуації соціального характеру, які
здійснюються в умовах мирного часу.
2. Нині загроза тероризму та бойових дій
на території нашої держави значно
посилилася.
3. Позбавитись від тероризму та бойових
дій, не усунувши їх причин, неможливо.
4. Пам’ятаючи про те, що кожний з
нас може опинитися жертвою цих
подій або інших видів НС, знання
правил поведінки при їх виникненні є
запорукою збереження свого
життя та життя рідних і близьких.
Автор
Pavlrmk
Документ
Категория
Презентации по ОБЖ
Просмотров
255
Размер файла
4 886 Кб
Теги
проведения, умовах, захист, населення, ато, дії
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа