close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарне планування муз 4,7,8

код для вставкиСкачать
Календарне планування
з музичного мистецтва
для 4, 7,8 класів
на 2014 – 2015 н. р.
Тематичне планування з курсу « Музика 4 клас »
№ Дата
п/п
Тема
Музика мого народу .
Теоретичні
відомості
Символи України,Державний
гімн України, музика професійна,
народна та професійна в народному дусі .
Матеріал для
сприймання
Легенда про пісню
Держав-ний гімн
Укра-їни,Укр.нар.
пісня «Ой,гиля,
гиля, гусоньки, на
став» «Бала-да про
мальви»
Троїсті музики .
Троїсті музики
Легенди про
троїстих музик.
Троїсті музики
«Зоре моя
вечірняя»
Сл.Т.Шевченка.
Муз.Я.Степового
«Поле моє, поле»
«У неділю
раненько»
Укр. нар. пісня
«Вийшли в
поле косарі»
1.
2.
3.
4.
Жниварські пісні.
Українські
народні жартівливі пісні
5.
Коломийки .
6.
Колискові.
7.
Вокальна й
інструментальна музика.
8.
Музика мого народу
(закріплення та
узагальнення знань)
9.
Історичні пісні.
Особливості
жанру жниварських пісень,
групи жниварських пісень.
Особливості
жанру жартівливих пісень,
творчість
М.Калачевського, симфонія
Коломийки, народні інструментти гуцульського краю
Особливості
жанру колискових пісень, ліга
у вокальній музиці, канон.
Укр. нар. пісня
«Дівка в сінях
стояла»М. Калачевський
«Українська
симфонія» II
частина.
Коломийки.
Укр. нар. пісня
«Верховино, Світку
ти наш»
Казка «Колискова
для Дряпушкові»
Матеріал для
виконання
«Зоре моя
вечірняя»
Сл.Т. Шевченка. Муз.
Я.Степового.
Укр. нар. пісня
«Сіяв мужик
просо»
Коломийка
«Підійдемо до
калини»
Укр.нар. пісня
«Ой ходить
сон»
Укр. нар. пісня
Вокальна й ін«Верховино, Світку
струментальна
ти наш»
«Рідна мова»
музика, рапсодія,
Г. Майборода
Сл. і муз.М.
елегія,коломийка.
«Гуцульська
Катричко
рапсодія»
М. Лисенко
«Елегія»
Музична віктоВиконання
Підсумок знань.
рина .Тестові
вивчених
завдання.
пісень.
Особливості
жанру історикУкр. нар. пісня «Ой Укр. нар. пісня
них пісень,
на горі та й женці «Ой на горі та й
козацтво, гетьжнуть»
женці жнуть»
10.
Думи
11.
Кобзар – невмирущий
народний співець.
12.
13.
14.
15.
16.
Постать творця (Маруся
Чурай»)
Використання народних
мелодій у творчості
композиторів.
Ліричні пісні.
Календарно – обрядові
пісні.
Музика мого народу
(підсумковий урок)
17.
Музика не знає кордонів.
18.
Музика українського та
російського народів.
маниУкраїни.
Думи, кобзар –
народний співець, виконавець
дум, музичні інструменти
кобзарів.
Думи, кобзар –
народний співець, виконавець
дум, музичні інструменти кобзарів.
Постать Марусі
Чурай, її пісенна
творчість.
Опера, увертюра
творчість, М.
Лисенка
Особливості
жанру ліричних
пісень,
симфонічний
оркестр.
Особливості
жанру календарно – обрядових пісень, традиції свята Миколая, колядки,
щедрівки.
Підсумок знань.
Спільні й
відмінні риси
музики різних
народів, жанр
концерту.
Історична, мовна
та культурна
спорідненість
українського та
російського народів, спільні та
відмінні риси
музики українського та росій-
Укр. нар. пісня
«Ой на горі та й
женці жнуть»
Т. Шевченко
«Перебендя»
«Дума про козака
Голоту»
Укр. нар. пісня
«Засвіт встали
козаченьки»
М. Лисенка опера
«Тарас Бульба»
увертюра
Укр. нар. пісня
«Віютьвітри»
М. Калачевський
«Укранська симфонія» I частина
(уривок)
Укр. нар. пісня
«Ой на горі та й
женці жнуть»
Щедрівка
«Слава нашим
господарям»
Сл.В.Лебедової,
Муз.Д. Січинського«Чом,
чом, земле моя»
Колядки, щедрівки
Укр. нар. пісня
«Забілів від
снігу гай»
Щедрівка «Чи
дома, дома»
Музична
вікторина»
Народні танці:
гопак(український),
бульба(білоруськи)
Лезгинка(грузинський),П.Чайковський Концерт № 1
для ф-но з оркестром.Фінал.
Фрагмент.
Виконання
пісень.
Укр.нар.пісня «Реве та стогне Дніпр
широкий»Російська
нар.пісня «В низ по
матушке по Волге»
«Пісня про
Дніпро»
Укр.нар. пісня
«Вийди, вийди
Іванку»
Укр.нар. пісня
«Вийди, вийди
Іванку»
19.
20.
21.
22.
Знайомство з музикою
білоруського народу
Спорідненість музики
слов’янських народів
Спорідненість музики
слов’янських народів
Музика народів
Закавказзя
23.
Музика народів
Середньої Азії
24.
Музика народів
Прибалтики
25.
Українські веснянки.
26.
Музика не знає кордонів
(закріплення та узагальнення знань)
27.
Музика не знає кордонів
ського народів.
Історія, культура
та побут білоруського народу.
Особливості музичної мови білоруського народу.
Спільні риси
музики слов’янських народів,
жанр концерту.
К. Мясков
«Білоруський
танець»
Порівняльна характеристика Трьох
прикладів музики
слов’янських народів С.Рахманінов
Концерт для ф-но з
оркестром №3,
1ч.Фрагмент
Спільні риси
музики слов’ян- Р. Щедрін Концерт
ських народів,
для оркестру
жанр концерту,
«Пустотливі
коломийки,Частів
частівки»
ки,життєвий і
творчий шлях
М, Глінки
Історія, культура
Грузинський нар.
та побут народів танець «Лезгинка»
Закавказзя.Особ
А. Хачатурян.
ливості музичної
Балет «Гаяне».
мови народів
Гопак.
Закавказзя.
Історія, культура
Узбецька народна
та побут народів
пісня- танець
Середньої Азії.
«Мавриги»К.МясОсобливості
ков «Туркменський
музичної мови
танець»
народів
Середньої Азії.
Історія, культура
та побут ПрибалУкр.нар.пісня
тики.Особливості «Женчичок– бренмузичної мови
чичок»К.Мясков
народів Прибал«Литовський
тики.
танець»
Традиції зустрічі
весни»
Українські
веснянки.
Білоруська
народна
пісня «Перепілонька»
Рос нар. пісня
«Со в’юном я
хожу»
«Гуде вітер
вельми в полі»
Сл. В. Забіли
Муз.М. Глінки.
«Курчатка»
Сл.Т. Муталібова(пер.М.Яс
кулка)Муз.
Г. Гусейнлі.
«Курчатка»
Сл.Т. Муталібова(пер. М.Яскулка)Муз.
Г. Гусейнлі.
Латвійська
народна пісня
«Півник»
Веснянка
«Соловеєчку
сватку, сватку»
Тестові завдання
Дж. Гершвін Опера
Інтернаціональна «Поргі та Бесс» Косутність музичної лискова Болгарсь
мови.
ка народна пісня
«Захід сонця»
Муз. Е.Гріга
Сл.А. Мукка
(переклад М.
«Посадив полин я»
28.
29.
Музична мова
композиторів різних
країн.
Подорож країнами світу
разом із музикою.
30.
Подорож країнами світу
разом із музикою
31.
Музика польського
народу.
32.
Музика не знає кордонів.
33.
Музика не знає кордонів.
34.
Подорож країнами світу
разом із музикою.
Яскулка)
Особливості музичної мови
М. Лисенко
Романс «Захід
композиторів
«Баркарола»
сонця»
різних країн,
М. Глінка. Романс
«баркарола»,
«Венеціанська ніч»
життєвий і творчий шлях
М. Глінки.
Історія, культура
та побут народів
З. Кодай.Чардаш з Чеська народна
Чехії та Угорщи- опери «Харі Янош» пісня – танець
ни.Особливості
Й. Брамс
«Полька»
музичної мови
«Угорський
народів Чехії та
танець №2»
Угорщини.
Історія, культура
та побут народів В. Моцарт Варіації
Французька
Франції та Авна тему франнародна пісня
стрії.Особливості
цузької народної
«Пастух»
музичної мови
пісні В.Моцарт.
народів Франції
Симфонія соль
та Австрії, життємінор,1ч.
вий і творчий
(фрагмент)
шлях В. Моцарта,
форма варіацій .
Історія, культура
та побут польсь- Ф. Шопен Мазурка
Польська
кого народу.
ля мінор.
народна пісня
Особливості му«Жайворонок»
зичної мови
Укр. нар. пісня
польського наро«Женчичок –
ду, життєвий і
бренчичок»
творчий шлях
Ф. Шопена,
мазурка.
Історія, культура
та побут ЯпонД.Кабалевський
Японська
ського народу.
Варіації на тему
народної пісні
Особливості му- японської народної
«Вишня»
зичної мови
пісні
японського
«Вишня»
народу, форма
варіації.
Історія, культура
та побут індонеІндонезійська
зійського народу
народна пісня
Особливості му«Прогулянка з
зичної мови ін.батьком»
донезійського
народу
Музична
вікторина.
35.
Композитор. Слухач.
Виконавець.(підсумковий
урок за рік)
Тестові завдання
Слухання музики
за бажанням.
Виконання
пісень за
бажанням.
Тематичне планування з курсу «Музичне мистецтво» 7 клас.
«Палітра музичних образів»
№
п/п
Дата
Тема
Теоретичні
відомості
Матеріал для
сприймання
Матеріал для
виконання.
ТЕМА I. «Образний зміст музики»
1
Образи –
символи.
2.
Образний
зміст музики.
Характер
людини в
музичному
образі.
3.
Пісня – балада.
4.
.
Образи
музичних
оповідань.
Значення музичних
творів, що стали
П. Чубинський
П. Чубинський
державним та
М. Вербицький
М. Вербицький
духовним символа«Ще не вмерла
«Ще не вмерла
ми.Громадянська і
Україна».(хор)
Україна».
ду-ховна роль
М. Лисенко
музики в житті
«Молитва за
народу та держави.
Україну»
Оз-найомлення з
пісенним символом нації - Державним гімном
України
Інтонаційний
М.Лисенко Опера
розвиток музичних
«Тарас
«Балада про
образів, контрастні
Бульба».Арія
мальви»
музичні образи.
Остапа.
Сл. Б. Гури
Національна
М. Лисенко
Муз.В. Івасюка.
специфіка
Опера «Наталка
музичних творів як
Полтавка»
відображення
Пісня Наталки.
життя народу.
Особливості
музичних образів у
«Балада про
«Балада про
їх інтонаційному
мальви»
мальви»
становленні та
(виконання С.
Сл. Б. Гури
розвитку як
Ротару)
Муз.В. Івасюка.
відображення
Ф.Шуберт
життєвих явищ.
Балада «Лісовий
Визначення понять
цар»
музичний стиль,
(німецькою
балада, романтизм.
мовою)
Творчість Б.Фільц.
Зв’язок
Б.Фільц
«Балада про
професійної
Закарпатська
мальви»
музики з
новелета №5
Сл. Б. Гури
народнопісенними
Б.Фільц
Муз.В. Івасюка.
джерелами.
Закарпатська
Визначення
новелета № 7
поняття новелета.
Палітра і життєвий
зміст музичних
образів.
5
С. Рахманінов
Романс
«Острівець»
С. Рахманінов
Романс «Весняні
води»
«На полонині
на верхівці»
Сл.
В. Ладижця.
Муз.
Б.Фільц.
Значення реальних
Л. Бетховен
образів та подій у
Увертюра
втіленні образу .
«Егмонт»
Героїчність
творчості Л.
Бетховена.
Визначення понять
музичний образ,
увертюра ,
патріотичний
образ.
Творчість М.
Образ танцю.
Равеля.
М. Равель.
Особливості
Симфонічна п’єса
розвитку образу
«Болеро»
симфонічної п’єси
«Болеро».Визначен
ня понять болеро,
кастаньєти, туті,
варіації, музичний
образ.
Виражальність
Різновиди
та
музичних образів
К. Сен – Санс
зображальність
та форми їх
Сюїта «Карнавал
образів.
втілення, ліричні
тварин» П’єса
образи.
«Лебідь»
Виражальні та
зображальні
можливості
музики .
Творчість К. Сен –
Санса;визначення
понять музичний
образ, сюїта.
Образи народного
життя угорців.
Ф. Ліст Угорська
«На полонині
на верхівці»
Сл.
В. Ладижця.
Муз.
Б.Фільц.
Голос води .
6
Героїчні та
патріотичні
образи.
7
8
Утілення образів –
пейзажів у
вокальній музиці, у
жанрі романсу та
пісні. Визначення
понять
пасторальна,
пасторальний твір.
Творчість С.
Рахманінова.
«Україна»
Сл. і муз. Т.
Петриненко.
«Хай живе
надія»
Сл.К. Гнатенка
Муз.І. Білик
«Хай живе
9
Образи
народного
життя .
10.
Образи
дитинства.
11.
Образи війни .
12.
Піднесенні
образи.
13.
Образи різних
епох.
Творчість Ф. Ліста
Різновиди
музичних образів
та форми їх
утілення;
визначення понять
музичний образ,
рапсодія, чардаш.
«Дитячі» образи в
музичному
мистецтві.
Творчість П.
Чайковського для
дітей. Виявлення
простих та цікавих
музичних образів.
Виражальні та
зображальні
образи.
Інтонаційна та
життєва природа
музичних образів .
Розуміння
життєвого змісту
музики, що втілює
образи реальних
життєвих подій –
Великої
вітчизняної війни.
Творчість Д.
Шостаковича.
Визначення понять
музичний образ.
Творчість Й. С.
Баха.
Визначення
термінів і понять
музичний образ,
поліфонія, фуга.
Особливості
будови і розвитку
поліфонічного
твору.
Творчість
Г. Пер села та
гурту
«Бітлз».Порівнянн
я образного змісту
музики, створеної
в далекому і не
далекому
минулому
( XVII – XX ст).
рапсодія №2.
надія»
Сл.К. Гнатенка
Муз.І. Білик
П. Чайковський
«Дитячий
альбом». П’єси
«Марш
дерев’яних
солдатиків»
«Нянина казка»,
«Баба яга в
церкві»
П. Чубинський
М. Вербицький
«Ще не вмерла
Україна».
Д. Шостакович
«Ленінградська»
симфонія. Епізод
нашестя.
«Степом,
степом»
Сл. М. Негоди
Муз. А.
Шашкевича.
Й.С.Бах Органна
Фуга ля –мінор.
«Степом,
степом»
Сл. М. Негоди
Муз. А.
Шашкевича.
Г. Персел Сюїта
№ 7 Алеманда
«Beatles». Пісня
«Let it bi”
(англійською
мовою)
«Най буде»
Сл і муз.
Дж. Леннона
і П. Маккартні.
14.
Образи
вокальної
музики .
15.
Образи
фортепіанної
музики.
16.
Палітра
музичних
образів
(узагальнення)
Ознайомлені зі
стилем бароко,
Визначення понять
гомофонія, сюїта,
алеманда,
рок- музика, біт.
Багатство
вокальних образів,
Вокальна творчість
Я. Степового.
Значення
української поезії у
вокальній музиці
композиторів –
класиків.
Повторення понять
романс, солоспів.
Творчість О.
Скрябіна
.Визначення
понять музичний
образ, прелюдія,
образи
фортепіанної
музики.
Музичні твори
втілюють певні
явища оточуючої
дійсності,
породжуючи
музичні образи.
Я. Степовий
Романс «Степ»
Я. Степовий
Романс « Ой три
шляхи широкії»
О. Скрябін. Твір
11.Прелюдія
№5
О. Скрябін. Твір
11.Прелюдія
№10
«Най буде»
Сл і муз.
Дж. Леннона
і П. Маккартні.
«Най буде»
Сл і муз.
Дж. Леннона
і П. Маккартні
Музична
вікторина.
ТЕМА II. «Композиція музичного твору»
17.
18.
Композиція
музичного
твору.
Сонатна
форма.
Визначення понять
композиція,
експозиція,
принципи
драматургічного
розвитку.
Творчість
М.Глінки,
повторення понять
музичний образ,
увертюра.
Характеристика
музичних образів.
Визначення понять
композиція,
розвиток музичних
образів , музична
драматургія,
контраст,
конфлікт, сонатна
форма. Будова
М. Глінка Опера
«Руслан і
Людмила»
Увертюра
(експозиція)
М. Глінка Опера
«Руслан і
Людмила»
Увертюра
(повністю)
«Шкільний
корабель»
Сл. К. Ібряєва
Муз. Г.Струве.
«Шкільний
корабель»
Сл. К. Ібряєва
Муз. Г.Струве.
сонатної форми та
логіка її
розгортання.
19.
Розвиток
образів в
ораторії.
20.
Зіткнення
образів.
21.
Боротьба
образів.
22.
23.
Розвиток
образів у
різних видах
мистецтва: в
літературі,
кіно, музиці.
Музичні
Творчість
Г.Ф.Генделя.
Визначення понять
ораторія, бас,
речитатив,
музична
драматургія
ораторії, номерна
структура.
Принципи
драматургічного
розвитку.
Г.Гендель.
Ораторія
«Самсон».1ч.Хор
філістимлян
Г.Гендель.
Ораторія
«Самсон» 1ч.
Арія Самсона.
Творчість Л.
Бетховена.
Л. ван. Бетховен
Конфліктна
Увертюра
взаємодія образів у
«Егмонт»
музичному творі.
(експозиція)
Визначення понять
музичний образ,
сонатна форма,
експозиція.
Будова сонатної
форми та
Л. ван. Бетховен
визначення понять
Увертюра
музична
«Егмонт»
драматургія,
(повністю)
принципи
драматургічного
розвитку.
Взаємодія образів
у складових
сонатної форми:
розробці, репризі,
коді. Засоби
музичної
виразності, за
допомогою яких
втілюється той чи
інший образ .
Творчість М.
Скорика. Образний
М. Скорик
зміст музичних
«Гуцульський
творів, розвиток
триптих» 2ч.
образів.
«Іван та Марічка»
Визначення понять
триптих,
неофольклоризм
Утілення та
«Шкільний
корабель»
Сл. К. Ібряєва
Муз. Г.Струве.
«Синові»
Сл. В.
Кононенка.
Муз. А.
Пашкевича.
«Синові»
Сл. В.
Кононенка.
Муз. А.
Пашкевича.
«Синові»
Сл. В.
Кононенка.
Муз. А.
Пашкевича.
«Гей , ви
козаченьки»
Сл. В.
Крищенка
Муз. Г.
Татарченко
«Гей , ви
козаченьки»
Сл. В.
Крищенка
Муз. Г.
Татарченко
«Гей , ви
образи
вшановують.
24.
25.
Розвиток
образів
камерної
музики.
вшанування образа
Т. Шевченка в
музиці..Фортепіан
на творчість
Я. Степового.
Визначення понять
прелюд, музичний
образ. Програмна
фортепіанна
музика.
Я. Степовий
Прелюд пам’яті
Т. Шевченка.
козаченьки»
Сл. В.
Крищенка
Муз. Г.
Татарченко
«Стоїть
тополя»
Сл.
В. Крищенка
Муз.
О.Осадчого.
Повторення
пісень на слова
Т.Шевченка
«Зацвіла в
долині»
«Зоре моя
вечірняя»
«Думи мої»
Творчість
Е.Гріга .
Визначення понять
Музичний образ,
музична
драматургія,
соната, експозиція,
камерна музика,
соната для
віолончелі та ф-но.
Е.Гріг. Соната
для віолончелі та
ф-но 1ч.
«Стоїть
тополя»
Сл.
В. Крищенка
Муз.
О.Осадчого.
Єдність форми та
змісту. Музична
композиція –
сонатна форма.
Будова сонатної
форми та логіка її
розгортання в
концерті для
віолончелі з
оркестром.
Визначення понять
музичний образ,
соната, музична
драматургія,
принципи
драматургічного
розвитку, каденція.
Е. Гріг Соната
для віолончелі і
фортепіано.1ч.
«Стоїть
тополя»
Сл.
В. Крищенка
Муз.
О.Осадчого
Узагальнення
понять розвиток
Музична
вікторина.
Зміст і форма.
26.
Композиція
творів різних
форм та жанрів
(узагальнення)
27.
Розвиток
патріотичного
образу.
28.
Музична
драматургія
симфонії.
29.
Музична
драматургія
симфонії
(продовження)
30.
31.
Розвиток
образів у
різних видах
мистецтва: в
літературі та
музики
Розвиток
образів у
різних видах
образів, музична
драматургія,
композиція,
форма.
Творчість М,
Огінського.
Визначення
поняття полонез,
образний зміст,
засоби його
втілення .
Особливості
симфонічної
музики у втіленні
почуттів та
духовного світу
людини. Творчість
В.Моцарта.
Визначення понять
симфонія, сонатна
форма, музична
драматургія,
принципи
драматургічного
розвитку.
Характерні риси
сонатно –
симфонічного
циклу. Творчість
В.А.Моцарта
.Визначення
понять симфонія,
сонатно –
симфонічний цикл,
музична
драматургія,
принципи
драматургічного
розвитку, менует,
три частинна
форма.
Характерні
особливості
увертюри –
фантазії, її образів.
Визначення понять
увертюра,
програмна
увертюра,
увертюра –
фантазія.
Творчість
П.Чайковського.
Характерні
М.Огінський
Полонез
«Прощання з
батьківщиною»
В.А.Моцарт
Симфонія № 40
1ч.
«На долині
туман»
Сл. В.Діденка
Муз.Б.
Буєвського.
«На долині
туман»
Сл. В.Діденка
Муз.Б.
Буєвського.
В.А.Моцарт
Симфонія № 40
1-4 частини.
«На долині
туман»
Сл. В.Діденка
Муз.Б.
Буєвського.
П.Чайковський
Увертюра –
фантазія «Ромео і
Джульєтта»
(експозиція)
«Розпустили
кучері дівчата»
Укр.нар.
пісня.
П.Чайковський
Увертюра –
«Розпустили
кучері дівчата»
мистецтва: в
літературі та
музики
(продовження)
особливості
основних образів
увертюри –
фантазії.
фантазія «Ромео і
Джульєтта»
(повністю)
Укр.нар.
пісня.
32.
Від образів
війни до
образів
перемоги.
Утілення в музиці
образів війни і
перемоги.
Визначення понять
симфонія, пісня.
Драматургія твору.
О.Александров,
В.Лебедєв-Кумач
«Священна
війна»
(російською
мовою)
Д.Тухманов ,
В,Харитонов
«День перемоги»
(рос. мовою)
Д.Шостакович
Симфонія №7 1ч.
Епізод нашестя.
«Степом,
степом»
Сл. М.Негоди
Муз.
А,Пашкевича.
33.
Драматургія
концерту.
34.
35.
Творчість А.КосАнатольського.
М.Равель
Визначення понять
«Фортепіанний
пасторальний,
концерт для лівої
концерт, сонатна
руки»
форма, музична
драматургія,
принципи
драматургічного
розвитку.
Розвиток
Значення народної
народних тем у музики як джерела
Л. Ревуцький
професійній
творчості
Симфонія №2, 1ч.
музиці.
композиторів.
Творчість Л.
Ревуцького.
Визначення понять
симфонія, сонатна
форма, музична
драматургія.
Принципи
драматургічного
розвитку.
Композиція
Узагальнення
музичного
понять розвиток
твору
образів, музична
(узагальнення)
драматургія,
композиція, форма,
жанри музики.
«Водограй»ї
Сл.і муз.
В.Івасюка
«Водограй»ї
Сл.і муз.
В.Івасюка
Виконання
вивчених
пісень.
Календарно - тематичне планування з курсу
«Музичне мистецтво» 8 клас.
«Музичне мистецтво і сучасність»
I семестр. «Відлуння епох у музичному мистецтві»
Дата
Урок №
Зміст навчального матеріалу.
Орієнтовний
матеріал
для
сприймання
Варіативний
матеріал
для
сприйман
ня
Орієнтовний
матеріал
для
виконання
Варіативни
й матеріал
для
виконання
Твори
ми-ва, що
інтегрують
навч.процес
Музичнопедагогічні
технології
М.Ушаков
«Й.С.Бах»,
В.Туркін
«Музика»
(вірші)
С.Морозов
«Бах»
(фрагмент
книги)
Мікеландже
ло. Давид,
фреска
«Створення
людини»
(репродукції)
Слухання,
інтерпретація
інтонаційнообразного
змісту
музичних
творів;
засвоєння
визначення
поняття
серйозна
(академічна)
легка
(розважальна,естрадна,поп
улярна),музика,
естрада,токат
а;закріплення
визначення
понять
стиль,поліфонія
,фуга;розучуван
ня
пісень;хороспів
1.
Й.С.Бах
Токата і
фуга ре
мінор
Л.Кевін
«Здраству
й, мир!»
П.Сігер
«Все ми
переборемо»
2.
Л.Бетховен
Соната №14
(1ч)
Л.Кевін
«Здраству
й, мир!»
П.Сігер
«Все ми
переборемо
Слухання,
інтерпретація
інтонаційно-
образного
змісту
музичних
творів;закріпле
ння визначення
понять
музичний образ,
академічна,кам
ерна
музика,соната;р
озучування та
виконання
пісень;хороспів
»
3.
Л.Бетховен
Соната №14
(1ч)
Б.Окуджава
«Ваше
величество,
женщина»
Л.Кевін
«Здраству
й, мир!»
П.Сігер
«Все ми
переборемо»
Н.Ленау
«Бюстові
Бетховена»
(вірш),Л.Бет
ховен «Лист
до
безсмертної
коханої»;
«Хейлігенш
тадський
заповіт»
(фрагмент)
4.
Л.Ревуцький
Симфонія
№2 (фінал)
М.Дремлюга.Кон
церт для
бандури з
оркестром
(1ч.)
П.Майборода
«Моя
стежина»
Б.Фільц
«Любіть
Україну»
Г.Кисельов
«Л.М.Ревуц
ь-кий
(фрагменти
з книги)
П.Майборода
«Моя
стежина»
Б.Фільц
«Любіть
Україну»
Г.Кнеплер
«Йоган
Штраус»
(фрагмент)
5.
Й.Штраус
Полька –
Піцикато
Слухання,
інтерпретація
інтонаційнообразного
змісту
музичних
творів;закріпле
ння визначення
поняття
сонатна форма;
виконання
пісень;хороспів
Слухання,
інтерпретація
інтонаційнообразного
змісту
музичних
творів;закріпле
ння визначення
поняття
симфонія
сонатна форма;
виконання
пісень;хороспів
Слухання,
інтерпретація
інтонаційнообразного
змісту
музичних
творів;засвоєння визначення
терміну
піцикато;закріп
лення
визначення
характерних
особливостей
танцю
полька;розучув
ання та
виконання
пісень;хороспів
6.
Ж.Бізе.Фраг
-менти з
опери
«Кармен»,
Ж.БізеР.Щедрін.»
Кармен –
сюїта»
(фрагмент)
Л.Кевін
«Здраству
й, мир!»
(виконаня)
7.
Е.ВіллаЛобос.Арія
з Бразильської бахіани
№5
П.Майборода
«Моя
стежина»
І.Шамо
«Києве
мій»
Б.Фільц
«Любіть
Україну»
П.Майборода
«Київський
вальс»
8.
А.Шнітке
«Сюїта в
старовинно
му чтилі»
І.Шамо
«Києве
мій»
П.Майборода
«Київський
вальс»
Л.Колодуб
Українська
карпатська
рапсодія
№1
О.Блок .Із
циклу
«Кармен»
вірш
Слухання,
інтерпретація
інтонаційнообразного
змісту
музичних
творів;засвоєння визначення
назви танцю
хабанера;закріп
лення
визначення
понять
опера,сюїта;вик
онання
пісні,хороспів.
Слухання,
інтерпретація
інтонаційнообразного
змісту
музичних
творів;засвоєння визначення
понять
арія,академічна
музика
розучування та
виконання
пісень;хороспів
Слухання,
інтерпретація
інтонаційнообразного
змісту
музичних
творів;засвоєння визначення
понять полі
стилістика,бард
;закріплення
визначення
понять стиль,
сюїта;
розучування та
виконання
пісень;хороспів
Слухання,
інтерпретація
інтонаційнообразного
змісту
музичних
творів;засвоєння визначення
понять
спірічуелс,
блюз,джаз;закрі
плення
визначення
понять легка
(розважальна)
музика,каденція,мюзикл,сюї
та; розучування
та виконання
пісень;хороспів
9.
«Молитва» Д.Херман
(спірічуел) «Hello,Dol
Л.Армстly»
ронг «West
(«Привіт
End Blues» Доллі»)(у
(«Блюз
вик.Е.Фіц
західної
джеральд)
околиці»)
А.Козлов
Л.і
«Ностальг
Ж.Колодуб
ія»
Сюїта з
мюзиклу
«Пригоди
на
Міссісіпі»
(фрагменти)
Дж.Леннон,П.Ма
ккартні
«Ysterdey
»
(«Учора»)
Г.БічерСтоу.
«Хатина
дядька
Тома»;Дж.Л
Коллієр.»Лу
ї
Армстронг.
Амер.геній»
М.Твен
«Пригоди
Гекльберрі
Фінна»;С.А
лексєєва
«Жанна
Колодуб»
(фр-ти
книг);А.Мат
исс «Джаз»
(репродукції циклу
картин)
10.
Е.Преслі
«That’s All
Right
Mama»
(«усе
гаразд,мамо»)П.Маккартні «The
Girl»(дівчина»)у
вик.гурту
«Beatles»Б.
Мей. «The
show must
go on»
(«Шоу має
тривати»)у
вик.гурту
«Queen»
Ф.Меркю
рі «We are
the
champions
» («Ми
чемпіонни»)у вик.
гурту
«Queen»
Р.Уотерс.
«Another
brik in the
wall»
(«Ще одна
цеглина в
стіні»)у
вик.гурту
«Pink
Floyd»
Дж.Леннон,П.Ма
ккартні
«Ysterdey
»
А.Козлов
Слухання,
«Рок.Истоінтерпретація
ки и
інтонаційноразвитие»;
образного
Д.Робетсон
змісту
«Елвіс
музичних
Преслі»;Ю. творів;засвоєнн
Буркін,
я визначення
М.Фадєєв
понять рок,рок«The
н-рол,рокBeatles.Под- шоу,сингл,Госп
линая
ел сонгз,хіт,хітистория»;Р.
парад,хардБенцієн
рок,диско.закрі
«Джон
плення
Леннон
визначення
назавжди»;
понять
М.Ахундова
легка(розва«Історія
жальна,естрадФрейді
на)популярна
Мерк’юрі»
музика;
(фрагменти розучування та
книг)
виконання
пісень;хороспів
11.
Ш.Дюмон
«Non je Ne
Regrette
Rien»(«Ні,я
ні за чим не
Ф.Лей
«Une
Histoire
D’Amour»
(«історія
Дж.Леннон,П.Ма
ккартні
«Ysterdey
»(вчора)
С.Берто
«Едіт Піал»
(фрагменти
книги)
Слухання
інтерпретація
образного
змісту
музичних
жалкую»)у
вик.Е.Піаф;
Д.Дассен
«L’ete
Indien»(«Ба
бине літо»);
П.Грос
«Bessie»(Бе
зі»)у
вик.П.Каас.
12.
кохання»),
«Ciao Mon
Coeur»
(«Чао,
бамбіно!)
у
вик.М.Ма
тьє;П.
Моріа
«Moulin
Rouge»(«
Млин»)
І.ДунаєвсьА.Лєпін В.Висоцьк
кий Марш з «Возьми ий «Песня
к/ф
гитару» у
о друге»
«Веселые
вик.К.Шу
(«Пісня
ребята»у
льженко
про
вик.Л.Утьос В.Висоцьк
друга»)
ова;Р.Паулс ий «Я не
«Маестро»у
люблю»
вик
А.Пугачової
«Город
золотой»в
обр.Б.Гребе
нщикова
13.
Укр.нар.піс
ні «Там де
Ятрань
круто
в’ється»у
вик.А.Соло
в’яненка,
«Веснянка»
у
вик.Н.Матві
єнко, «Ой у
гаю при
Дунаю»у
вик.Тріо
Мареничів
14.
В.Івасюк
«Два
перстені»у
вик.гурту
«Смерічка»
«Пісня буде
поміж нас»
А.Богачук В.Висоцьк
«Тиша
ий «Песня
навкруги» о друге»
у вик.тріо В.Івасюк
Марени«Червона
чів.
рута»
В.Івасюк
«Золотово
лоска»у
вик.Н.Яре
мчука,С.В
акарчук
«9-1-1»у
В.Івасюк
«Червона
рута»
творів;закріпле
ння визначення
понять шансон,
шансоньє,диско
Розучування та
виконання
пісні,хороспів.
О.Розенбаум
«Вальсбостон»
О.Розенбаум
«Вальсбостон»
Т.Петринен
ко
«Господи
помилуй
нас»
Л.Утьосов
«Спасибі,
серце»;Я.Пе
терс
«Раймонд
Паулс»М.
Владі
«Володимир або
перерваний
політ»
(фрагмент
книги)
Слухання
інтерпретація
образного
змісту
музичних
творів;засвоєнн
я закріплення
поняття масова
пісня;закріплен
ня визначення
понять легка
(розважальна),
популярна
музика,джаз,ба
рд,
Розучування та
виконання
пісні,хороспів.
Слухання
інтерпретація
образного
змісту
музичних
творів;засвоєнн
я закріплення
поняття
аранжування,
Розучування та
виконання
пісні,хороспів.
Слухання
інтерпретація
образного
змісту
музичних
творів;засвоєнн
я закріплення
у
вик.Н.Ярем
чука,С.Вака
рчук
«Друг»у
вик.гурту
«Океан
Ельзи»
вик. групи
«Океан
Ельзи»
поняття легка
(розважальна),
популярна
музика, хіт;
Розучування та
виконання
пісні,хороспів
15.
Узагальнен
ня.Тематич
не
оцінювання.
Музика за
вибором
вчителя і
учнів
В.Івасюк
«Червона
рута»
16.
Узагальнен
ня.
Музика за
вибором
вчителя і
учнів
Пісні за
вибором
вчителя і
учнів
Т.Петринен
ко
«Господи
помилуй
нас»
Слухання
інтерпретація
образного
змісту
музичних
творів;засвоєнн
я закріплення
поняття легка
(розважальна),
Популярна
музика, джаз,
рок, та їх
різновиди
Розучування та
виконання
пісні,хороспів
Слухання
інтерпретація
образного
змісту
музичних
творів,узагальн
ення
тематичного
матеріалу,
виконання
пісні,хороспів.
II семестр «Музика в діалозі з сучасністю»
1.
Р.Вагнер
Опера
«Валькірія»
«Політ
Валькірій»
Б.Окуджа
ва
«Надежды
маленько!
го
оркестра»
О.Білаш
«Два
кольори»
Ю.Капп
«Ріхард
Вагнер»
В.Стасов
«Мистецтво
XIX
ст.(фрагмен
т книги)
інтерпретація
змісту
музичних
творів;засвоєння, визначення
понять
тетралогія,лейт
мотив,закріпле
ння визначення
плнять
романтизм,
опера,
лібрето,муз.дра
матургія,принц
ипи
драматургічного
розвитку.Розуч.
та виконання
пісень,хороспі
ви.
2.
С.ПроФ.Ліст
Б.Окуджа
коф’єв
Ноктюрн
ва
Балет
«Мрії
«Надежды
«Ромео і
кохання» маленько!
Джульєтта» «Мефістого
(фрагменти)
вальс»
оркестра»
М.Катрич
ко
«Хуртови
на»
3.
М.РирмськийКорсаков
Симфонічна
сюїта
«Шехерезада»(фрагме
нти)
М.Катрич
ко
«Хуртови
на»
4.
Г.Грабовськ
ий
«Симфоніч
ні фрески»
(фрагменти)
М.Катрич
ко
«Хуртови
на»,І.Біло
зір
«Ласкаво
просимо»
5.
Дж.Гершвін
І.Білозір
О.Білаш
«Два
кольори»
В.Івасюк
«Пісня про
тебе»
М.Скрябін
«Сергій
Прокоф’єв»
В.Шекспір
«Ромео і
Джульєтта»
(фрагменти
книги)
інтерпретація
змісту
музичних
творів;засвоєння, визначення
понять
музичний стиль
(класицизм,ром
антизм),балет,
ноктюрн,
Розуч.та
виконання
пісень,хороспі
ви.
В.Івасюк
М.Римський інтерпретація
«Пісня про
-Корсаков
змісту
тебе»
«Літописи
музичних
мого
творів;засвоєнмузичного
ня, визначення
життя»
понять
«Тисяча і
симфонічна
одна
сюїта,музичний
ніч»(фрагме образ; Розуч.та
нти книг)
виконання
пісень,хороспі
ви.
В.Івасюк
Репродукція інтерпретація
«Пісня про
Малюнків
змісту
тебе»А.Паш Б.Пророкомузичних та
кевич
ва із серії
живописних
«Мамина
«Це не
творів;засвоєнн
вишня»
повинно
я визначення
повторипоняття
тись»
апокаліпсична
тема в миві;закріплення
визначення
поняття
симфонічна
музика та її
різновиди,сюїта
Розуч.та
виконання
пісень,хороспі
ви.
А.Пашкеви І.Макарчук
інтерпретація
«Рапсодія в
блюзових
тонах»
К.Дебюссі
«Місячне
сяйво»
«Ласкаво
просимо»
ч «Мамина
вишня»
І.Білозір
«Ласкаво
просимо»
Укр.нар.пі
сня «Чом
ти не
прийшов»
А.Пашкеви
ч «Мамина
вишня»
І.Поклад
«Сива
ластівка»
6.
І.Кальман
«Карамболі
но»з опери
«Фіалка
Монмарту»
7.
І.Дунаєвськ
ий «Пісня
про Одесу»
Оперета
«Біла
акація»(фра
гменти)
Укр.нар.пі
сня «Чом
ти не
прийшов»
І.Поклад
«Сива
ластівка»
8.
В.Сильвест
ров «Кіч
музика»
Укр.нар.пі
сня «Чом
ти не
прийшов»
І.Поклад
«Сива
ластівка»
«Голуба
змісту
симфонія»
музичних
Д.Вістлер
творів,
«Ноктюрн у
засвоєння
блакитному
визначення
й
поняття
сріблі»(репр симфоджаз,закр
одукції)Л.Г
іплення
ригорьєв,
визначення
Я.Платек
понять
«Джордж
джар,блюз,рапс
Гершвін»
одія, Розуч.та
(фрагменти
виконання
з книги)
пісень,хороспі
ви.
Л.Міхеєва
інтерпретація
А.Орелович
змісту
«У світі
музичних
оперети»,Г.
творів,
Ярон «Імре
закріплення
Кальманвизначення
майстер
поняття
оперети»
оперета
(фрагменти
(музична
книги»)
комедія,
мюзикл)
Розуч.та
виконання
пісень,хороспі
ви.
А.Пен
інтерпретація
«І.Дунаєвсь
змісту
кий»
музичних
(фрагменти
творів,
книги)
закріплення
визначення
поняття
оперета
(музична
комедія,
мюзикл)
Розуч.та
виконання
пісень,хороспі
ви.
І.Марчук
інтерпретація
«Музиканзмісту
ти»(репроду
музичних
кція)С.Павл
творів,
ишин
закріплення
«Валентин
визначення
Сильвестрпоняття
ров»(фрагм
авангардизм,
енти книги)
кітч, Розуч.та
9.
Музика за
вибором
учнів та
вчителя
Пісні за
вибором
учнів та
вчителя
10.
Л.Бетховен
«Елізі»,
Соната №8
«Патетична» 1ч.
Й.С.Бах
«Город
Бранденбу золотой»
рзький
(обр.Б.Гре
концерт
бенщико№5
ва)
І.Шамо
«Три
поради»
11.
Л.Бетховен
симфонія
№9(фінал)
Й.С.Бах
Арія з
оркестрової сюїти
№3
«Город
золотой»
(обр.Б.Гре
бенщикова)
І.Шамо
«Три
поради»
12.
М.Лисенко
Вальс ремінор,
романс
«Безмежне
поле»
«Город
золотой»
(обр.Б.Гре
бенщикова),О.Золо
тник
«Родина»
І.Шамо
«Три
поради»
О.Білаш
«Ясени»
13.
М.Лисенко.
Кантата
О.Золотник
О.Білаш
«Ясени»
Г.Майборода
виконання
пісень хороспі
ви.
інтерпретація
змісту
музичних
творів, Розуч.та
виконання
пісень хороспі
ви.
Б.Кремнєв
інтерпретація
«Бетховен»
змісту
(фрагменти
музичних
книги)
творів,
закріплення
визначення
понять
класицизм,рома
нтизм,музична
драматургія,сон
атна форма,
Розуч.та
виконання
пісень хороспі
ви.
Г.Шенгелі
інтерпретація
«Бетховен»
змісту
(вірш)
музичних
творів,
закріплення
визначення
понять
класицизм,рома
нтизм,музична
драматургія,сон
атна форма,
Розуч.та
виконання
пісень хороспі
ви.
Л.Архімоінтерпретація
вич,М.Горді
змісту
йчук
музичних
«М.В.Лисен
творів,
ко»
закріплення
(фрагменти
визначення
книги)
понять камерна
музика,вальс,ро
манс, Розуч.та
виконання
пісень хороспі
ви.
О.Лисенко
інтерпретація
«Про
змісту
«Б’ють
пороги»
«Наче
сон»(Елегі
я памяті
М.Лисенка)з
хорового
циклу
«П’ять
хорових
прелюдій»
«Родина»
14.
П.Чайковсь
кий
Концерт
для ф-но з
оркестром
№1(1ч),ром
анс «Сердь
шумного
бала»
М.Мусорг
ський.Опе
ра «Борис
Годунов»
(фрагмент
-ти)
О.Золотник
«Родина»
К.Молчанов
«Журавли
ная
песня»
15.
П.Чайковсь
кий
Симфонія
№6 (фінал)
М.Мусорг
ський.Опе
ра «Борис
Годунов»
(фрагмент
-ти)
К.Молчанов
«Журавли
ная
песня»
16.
Є.Станкови Б.Лятоши
ч Триптих нський.Хо
для скрипки ри «Тече
і ф-но «На
вода в
верховині».
синє
Балет
море»,
«Ольга»(фр «По небу
агменти)
крадеться
луна»ё
К.Молчанов
«Журавли
ная
песня»І.К
арабиць
«Пісня на
добро»
М.Лисенка»
(фрагменти
книги)
О.Білаш
«Ясени»
М.Чайковсь
кий «Життя
П.І.Чайковс
ького»
(фрагменти
книги)
В.Рождественский
«Чайковськ
ий»(вірш)
Б.Фільц
«Ой на
купала
купавочка»
Репродукції
картин
А.Мартона,
Л.Левицько
го,А.Коцки,
А.Кашшая,
Й.Бокшая,С
.Мальчицьк
ого.
музичних
творів,
закріплення
визначення
понять
класична
музика,кантата,
Розуч.та
виконання
пісень хороспі
ви.
інтерпретація
змісту
музичних
творів,
закріплення
визначення
понять
концерт,сонатна форма та її
складові,камер
на
музика,романс,
Розуч.та
виконання
пісень хороспіви.
інтерпретація
змісту
музичних
творів,
закріплення
визначення
понять
симфонія,сонат
-на
форма,сонатносимфонічний
цикл.Розуч.та
виконання
пісень хороспіви.
інтерпретація
змісту
музичних
творів,
закріплення
визначення
понять
балет,камерна
музика,триптих
авангардизм,
неофольклоризм, Розуч.та
17.
Є.Станкович Фолькопера «Цвіт
папороті»(ф
рагмент)
І.Карабиць
«Пісня на
добро»
Б.Фільц
«Ой на
купала
купавочка»
18.
Узагальнення.Темати
чне
оцінювання.
Підведення
підсумків
вивчення
навчального
курсу
«Музичне
мистецтво»
Урокконцерт.
І.Карабиць
«Пісня на
добро»
Пісні за
вибором
учнів та
вчителя.
Б.Фільц
«Ой на
купала
купавочка»
виконання
пісень хороспіви.
І.Сколоздра
інтерпретація
«На Івана
змісту
Купала»
музичних
(репродуктворів,
ція картини)
засвоєння
визначення
поняття фолькопера,закріплен
ня визначення
понять
опера,неофольк
лоризм.
Розуч.та
виконання
пісень хороспіви.
інтерпретація
змісту
музичних
творів, Розуч.та
виконання
пісень хороспіви.узагальнення
тематичного
матеріалу
Підведення
підсумків
навчального
курсу
«Музичне
мистецтво»
Документ
Категория
Другое
Просмотров
592
Размер файла
250 Кб
Теги
муз, планування, календарь
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа