close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

екологія

код для вставкиСкачать
11 клас екологія
Виберіть одну правильну відповідь (0,5б)
1)Заповідники-це:
А)території, де не допускається вплив людини на природні процеси,
Б)території, які зберігаються людиною в естетичних, оздоровчих, наукових та освітніх цілях, де
заборонено використання природних ресурсів
В) території, на яких протягом ряду років в певні сезони охороняються окремі види або частина
природного комплексу
Г)усі відповіді неправильні
2)Коли був прийнятий закон про Червону книгу України?
А)1964, Б)1976, В)1982 Г)1991
3)Максимальна шкода наноситься навколишньому середовищу при позбавленні від стійких
органічних речовин-полімерів(наприклад поліетилену) шляхом
А)спалювання, Б)розкладання, В)поховання, Г)утилізації
4)Який відсоток території України перебуває під об’єктами природно-заповідного фонду
А)5%, Б)6%, В)10%, Г)25%
5)Колообіг речовину біосфері-це
А)обмін речовин і енергії організмів із зовнішнім середовищем
Б)природний циклічний рух хімічних елементів від одного компонента біосфери до іншого з
поверненням до вихідного стану
В)обмін речовин і енергії організмів одне з одним
Г)процеси руху хімічних елементів, які відбуваються за участю живої природи
6)Яким організмам належить виняткова роль у міграції атомів
А)мікроорганізмам, Б)рослинам, В)тваринам, Г)людині
Виберіть декілька правильних відповідей (1б)
7)Основні причини втрати біологічної різноманітності
А)зростаюча чисельність населення,
Б)зростаюче споживання ресурсів
В)зневажливе ставлення до біологічних видів і систем
Г)незаконне полювання і систематичне вирубування лісів
8)Назвіть біосферні заповідники, розміщені на території України
А)Асканія-Нова, Б)Луганський, В)Чорноморський, Г)Шацький
9)Які з явищ призвели до виникнення екологічної кризи на Землі
А)утворення озонових дірок, Б)освоєння космічного простору, В)комп’ютерізація, Г)забруднення
Світового океану, Д)винищення лісів
Дати повну відповідь на питання
10)Довести необхідність використання екологічних знань у мисливстві і рибальстві (3б)
11)Чи можна вести господарську діяльність, не змінюючи природу? Як , на ваш погляд, можна
розв’язати цю проблему? (3б)
)
Автор
yuraschensnevich
Документ
Категория
Геология и география
Просмотров
1 417
Размер файла
14 Кб
Теги
екології
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа