close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Шевченко

код для вставкиСкачать
Мотив жіночої
долі у творчості Т.Г.Шевченка.
Поеми «Катерина», «Наймичка».
Мета:
допомогти учням усвідомити, чому Шевченко так уболівав за
долю жінок, яким є художнє втілення цієї теми; удосконалювати
навички виразного читання, аналізу ліро-епічних творів, висловлення
власної думки щодо прочитаного; виховувати почуття відповідальності
за
свої
вчинки,
милосердя,
прагнення
до
дотримання
загальноприйнятих моральних норм.
Обладнання:
на
портрет письменника, репродукції картин Шевченка
відповідну
тематику;
(Комп`ютерні
слайди
(аудіозаписи,
відеозаписи)).
Теорія літератури: поема, ліричний відступ.
Хід уроку
I . Мотивація навчальної діяльності школярів.
Вступне слово вчителя.
Шевченко завжди захоплювався красою жінки, уболівав за її долю, мріяв
бачити щасливою. А це бажання було за тих часів майже нездійсненним!
Поет згадує свою матір, яку дуже рано «нужда та праця» поклали в могилу,
свою няньку сестру Катерину, яка практично довіку залишалася в кріпачках,
сусідку Оксану, що підтримувала його у важкі хвилини ( згадайте вірш
«Мені тринадцятий минало...»), але сама стала жертвою розпусника.Тому так
багато в Шевченка творів про жінок, і зображує він їх і в романтичному
стилі, і в реалістичному, і в символічно-узагальненому. Ось про це ми будемо
говорити на сьогоднішньому уроці.
II.Оголошення теми й мети уроку
« ...такого полум`яного культу материнства, такого апофеозу жіночого
кохання і жіночої муки не знайти , мабуть, ні в одного з поетів сіту.Нещасний
в особистому житті, Т.Г.Шевченко найвищу і найчистішу красу cвіту бачив
у жінці – матері»
III. Актуалізація опорних знань учнів
Перевірка домашнього завдання.
(учні здають картки з виконаними завданнями (вибрати уривок із творів
Шевченка і визначити їх віршовий розмір та види рим))
IV.Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
1. Словникова робота (поема, ліричний відступ).
2. Переказ поеми Шевченка за планом та ілюстраціями.
Вчитель: Жіночі образи Шевченка - це зорі , потоптані брудними
чобітьми розпусних панів, віддані на зневагу самим існуючим ладом.
План
1) Поет застерігає дівчат не вірити панам-офіцерам
2) Щире кохання Катерини
3) Москаль-офіцер покинув Катерину
4) Батьки зрікаються Катерини
5) Поневіряння Катерини-матері
6) Зустріч покритки з коханим Іваном-москалем
7) Офіцер відмовляється від Катерини і від сина
8) Розпач Катерини
9) Катерина залишає сина напризволяще
10)Самогубство Катерини
11)Зустріч сина з батьком
3.Евристична бесіда, виконання завдань проблемного характеру
1) Як побудована поема? (Розповідь перемежовується з ліричними
відступами)
2) До кого звертається автор у своїх ліричних відступах? (До своєї
героїні Катерини, до читачів, переважно молодих дівчат; окремі відступи
присвячені роздумам про суспільні причини, що породили горе Катерини,
про антигуманність тогочасного ладу
3) Як ви ставитеся до Катерини? Запишіть ланцюжок почуттів, що
виникали протягом читання твору.
4) Які емоції виникають у вас, коли ви думаєте про вчинок батьків
Катерини? (Осуд, жаль, співчуття тощо).
5)
Чому те, що офіцер недотримав свого слова стосовно сільської
дівчини не осуджувалося? (Бо кріпаки вважались людьми нижчого стану)
4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»
Визначте провідні думки поеми.
Орієнтовні відповіді.
- засудження розпусних панів-офіцерів;
- застереження дівчат від нерозважливих вчинків;
- висловлення співчуття до зваблених дівчат-кріпачок. У поемі
«Катерина», крім цих основних людинознавчих тем, помічаємо
виразну
супровідну
–
національну
тему.
Автор
попереджає
Батьківщину про небезпеку москальства. Пригадаймо загальновідомі
рядки.
5. Інтерактивна вправа «Дерево рішень»
Проблема
Яке рішення могла б прийняти Катерина, коли залишилася з
позашлюбною дитиною?
Рішення 1
Рішення 2
Випросила
Підкинула дитину
Рішення 3
Пішла б у найми
прощення у батьків
бездітним заможним
в місто, працювал.
і залишилася
людям
б при монастирі
Позитивне
Негативне
Позитивне
Негативне
позбулася б
Позитивне
негативне
була б жива,
позбулася
Залишилася
Чула б до-
дитина б і са-
б жива і з ди-
кори з боку
ма залишили- свого материнства
виростила б
батьків -
тиною,прцю-
односельців
ся живі
дитину
щини й
вала б,допо-
та батьків,з
батьків,
магала бать-
дитини б глу-
пережи-
кам
зували.
вала б великі труднощі.
6. Опрацювання поеми « Наймичка»
(Слухання аудіозапису, показ відеозапису).
Поет ніби показує дві дороги. Які вибирали для себе дівчата-покритки:
перша (розмова з туманом) – це дорога скореної долею, друга (пісня про
вдову) – шлях матері-вбивці. Що смертю дитини купує власне благополуччя.
Але вона не вибирає жодну з цих доріг. Вона намагається уникнути,
здавалось би неминучого: для себе-покритки, для улюбленого сина – долі
незаконнонародженого.
V. Закріплення знань , умінь та навичок
Колективна робота
1. Яка з тем про жіночу долю справила на вас сильніше враження, чому?
2. Визначте, що спільне і що відмінне в цих поемах? Спільне : через
свою наївність чинять гріх – стають
однакових умовах по-різному.
покритками. Але чинять в
Катерина
–
натура
проста,
палка,
вразлива,
сангвінічна; ошукана москалем, відіпхнута, у своїм
тяжкім горі вона думає тільки про себе, кидає дитину
на шляху, а сама шукає на своє горе ліку – одинокого,
який їй лишився – в воді під льодом.
Наймичка
–
натура безмірно глибша, чуття у неї не
тільки сильне та високе, любов до дитини така, що
перемагає все інше.
Що нового з явилось у жіночому образі створеному
Шевченком?
Образ жінки Шевченко подає в розвитку. Якщо Катерина ( поема
«Катерина») не усвідомлює соціальних причин свого лиха, а
винуватцем горя вважає лише зрадника офіцера, то «Ганна» ціною
надлюдських зусиль оберігає синове щастя...
VI.Підбиття підсумків уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон»
Продовжіть речення:
- «На мене незабутнє враження справив епізод...»
- «Я зрозумів (зрузуміла)....»
- «Думаю, що поема Шевченка «Катерина» так полюбилася в народі
тому...»
VII.Домашнє завдання
(Вміти переказувати, аналізувати поеми, характеризувати образи,
порівнювати їх ; написати твір на тему « Образ жінки у творах
Т.Г.Шевченка»).
Документ
Категория
Образование
Просмотров
20
Размер файла
806 Кб
Теги
шевченко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа