close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

9 клас ист. Украиныєкстернатура 1 семестр

код для вставкиСкачать
9 клас
Тема «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій
наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.»
І-ІІ рівень.
1. Позначте реформи, які були проведені Марією-Терезією та Йосифом ІІ, які суттєво вплинули на становище населення західноукраїнських
земель (чотири правильні відповіді).
1) Адміністративна реформа.
2) Аграрна реформа.
3) Військова реформа.
4) Релігійна реформа.
5) Реформа освіти.
6) Судова реформа.
7) Фінансова реформа.
2. Позначте українські землі, які на поч. ХІХ ст. входили до складу
Російської імперії (чотири правильні відповіді).
1) Лівобережжя.
2) Правобережжя.
3) Слобідська Україна.
4) Галичина.
5) Закарпаття.
6) Буковина.
7) Південна Україна.
3. Установіть відповідність між назвами масонських організацій
та містами, в яких вони виникли:
А «Вмираючий сфінкс»
Б «Понт Євксинський»
В «З’єднані слов’яни»
Г «Любов до істини»
1. Київ
2. Чернігів
3. Полтава
4. Харків
5 Одеса
ІІІ рівень.
4. Установіть відповідність між назвами організацій та прізвищами політичних діячів, які до них належали.
А «Руська трійця»
1. Павло Пестель
Б «Товариство об’єднаних слов’ян»
В Південне товариство
2. Іван Котляревський
3. Микола Костомаров
Г «Любов до істини»
4. Маркіян Шашкевич
5. Петро Борисов
5. Установіть відповідність між терміном, що характеризує політику російського уряду щодо українських земель, та його визначенням.
А Інтеграція
Б Уніфікація
В Бюрократизація
Г Денаціоналізація
1 Зведення управління в Україні до єдиних зразків, які існували в Російській
Державі.
2 Збільшення кількості чиновників, які управляли українськими землями.
3 Винищення всього українського,насадження мови і культури панівної нації.
4 Перетворення українських земель на колонію, шляхом їх військового,
економічного та політичного поневолення.
5 Входження українських земель до Росії і ліквідація їх національної саМогутності.
6. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.
«Важно було передусім, що розвіялося те почуття безвихідності, яке
огорнуло було українську людність в часи упадку,в ХVІІІ ст. Заходи
австрійського правительства відкрили якийсь просвіток, розбудили надію на
кращу будучину і енергію змагання, боротьби за кращу долю». (Грушевський
М. С. Ілюстрована історія України. — К.: Наукова думка, 1992. — С. 444)
Про які «заходи австрійського правительства» йдеться в документі?
ІV рівень
4. Прочитайте текст і виконайте завдання.
«…Не може далі в Росії існувати дозвіл одній людині мати і називати іншу своїм кріпаком. Рабство повинне бути рішуче знищено, і дворянство повинне неодмінно відмовитися від мізерної переваги володіти іншими людьми…
Увесь російський народ складає один стан — громадянський;
всі сучасні стани знищуються і зливаються в один стан — грома-
дянський. Всі різні племена, з яких складається Російська держава, визнаються російськими і, складаючи різні свої назви, становлять один народ російський…
Постановляється корінним законом Російської держави, що
будь-яка думка про федеративний устрій відкидається цілком як
найзгубніший злочин і найбільше зло. Уникати належить усього
того, що безпосередньо чи опосередковано, прямо чи непрямо, відкрито чи таємно до такого устрою держави вести б могло». (Турченко Ф. Г. Мороко, В. М. Історія України. Кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст. —
К.: Ґенеза, 2000. — С. 64–65)
Укажіть назву документа та його автора.Дайте власну оцінку документу .
Тема: Соціально-економічне життя народу та український національний
рух у першій половині ХІХ ст.
І-ІІ рівень.
1. Позначте прізвища діячів українського національного руху —
членів Кирило-Мефодіївського товариства (чотири правильні відповіді):
1) Пантелеймон Куліш;
2) Микола Костомаров;
3) Василь Капніст;
4) Микита Муравйов;
5) Іван Орлай;
6) Микола Гулак;
7) Василь Білозерський.
2. Позначте програмові вимоги Кирило-Мефодіївського товариства (чотири
правильні відповіді).
1) Основне гасло — «Свобода, рівність, братерство».
2) Мета — політичне об’єднання слов’ян у федерацію.
3) Кожен слов’янський народ отримує власну державність
з республіканською формою правління.
4) Проголошення незалежної Української держави з монархічною формою
правління.
5) Викорінення рабства і будь-якого приниження бідних класів.
6) Запровадження справедливого суспільного устрою — общинного
соціалізму.
7) Культурне відродження українського народу.
3.Позначте організації або об’єднання, які виникли на західноукраїнських
землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії (чотири
правильні відповіді).
1) «Руська трійця»;
2) «Товариство греко-католицьких священиків»;
3) Головна руська рада;
4) «Галицько-руська матиця»;
5) Центральна рада народова;
6) Кирило-Мефодіївське товариство;
7) «Руський собор».
4. Позначте твори, які належать перу Т. Г. Шевченка (чотири правильні
відповіді).
1) «Сватання на Гончарівці»;
2) «Назар Стодоля»;
3) «Наталка Полтавка»;
4) «Гайдамаки»;
5) «Тарас Бульба»;
6) «Наймичка»;
7) «Катерина».
5. Позначте тенденції, які визначали розвиток сільського господарства українських земель у складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст. (чотири правильні відповіді).
1) Домінування в аграрній сфері селянських землеволодінь.
2) Перебування поміщицьких господарств у кризовому стані.
3) Послаблення експлуатації селянства.
4) Майнова диференціація селянства.
5) Застосування найновіших способів і засобів ведення господарства.
6) Поява в аграрному секторі надлишку робочої сили.
7) Розвиток підприємництва.
6. Позначте тенденції, які визначали розвиток промисловості українських
земель у складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст. (чотири
правильні відповіді).
1) Надзвичайно повільне зростання кількості промислових підприємств.
2) Відбувався промисловий переворот.
3) Відсутність нової техніки та технологій.
4) Поступове витіснення мануфактур капіталістичними фабриками.
5) Збільшення ролі праці кріпосних селян.
6) Виникнення нових галузей промисловості.
7) Формування спеціалізації районів на виробництво певної
промислової продукції.
ІІІ рівень.
Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.
«Ми, галицькі українці, належимо до великого українського народу, що
одною мовою говорить… Наш народ був колись самостійний, рівнявся в
славі з наймогутнішими народами в Європі,
мав свою літературну мову, свої власні закони, своїх власних володарів…
Через непривітні умови й політичні нещастя, розпався наш великий народ,
втратив свою самостійність і прийшов під чужу владу…
Але тепер, коли для всіх блиснуло сонце волі, «пробудився наш український
лев і гарне нам ворожить майбутнє. Встаньте, браття, але не до звади й
негоди! Будьмо тим, чим бути можемо, будьмо Народом!» (Турченко Ф. Г.,
Мороко В. М. Історія України. Кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000.
— С. 102–103)
Ким був виданий цей документ і яким роком він може бути датований?
ІV рівень.
Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.
«Україна встане зі своєї могили і кликне знову до братів-слов’ян, і почують її
поклик, встане Слов’янщина, і не зостанеться в ній ні царя, ні князя, ні графа,
ні герцога, ні сіятельства,ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні
мужика, ні холопа, ні у Великій Росії, ні в Польщі, ні на Україні, ні в Чехії,
ніу хорутан, ні в сербів, ні у болгарів. І Україна буде незалежною
республікою в слов’янськім союзі. Тоді скажуть всі народи, показуючи на те
місце, де на карті буде намальована Україна: «От камінь, відкинений
будівничим — а він ліг основою всього».(Грушевський М. Ілюстрована
історія України. — К.: Наукова думка, 1992. — С. 458)
1) Укажіть назву цитованого документа.
2) Програмовим документом якої організації він є?
3) Назвіть найбільш активних її учасників.
4) Яким вони бачили майбутнє України?
5) У чому вбачали історичне покликання України?
6) У чому полягає історичне значення діяльності цього товариства?
Тема: Духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ —у першій
половині ХІХ ст.
Позначте діячів культури першої половини ХІХ ст., які належать до плеяди видатних українських живописців.
1) Василь Тропінін;
2) Володимир Боровиковський;
3) Михайло Вербицький;
4) Тарас Шевченко;
5) Михайло Щепкін;
6) Андрій Меленський;
7) Іван Сошенко.
2. Позначте твори, які належать перу Т. Г. Шевченка.
1) «Сватання на Гончарівці»;
2) «Назар Стодоля»;
3) «Наталка Полтавка»;
4) «Гайдамаки»;
5) «Тарас Бульба»;
6) «Наймичка»;
7) «Катерина».
3. встановіть послідовність виходу друком книжок:
а) Видання альманаху « Русалка Дністровая»;
б) видання перших трьох частин «Енеїди»;
в) Вихід першого видання « Кобзаря» Т. Шевченка;
г) Вихід друком чотиритомної « Історії Малої Росії» Д. БантишаКаменського.
4. Вкажіть літератора, якого називають основоположником художньої прози
в новій українській літературі:
а) І. Котляревський;
б) Т. Шевченко;
в) П. Гулак- Артемовський;
г) Г. Квітка- Основ′яненко.
5. Університет Святого Владимира в Києві було відкрито в:
а) 1844р.;
б) 1854р.;
в) 1834р.;
г) 1824р.
6. Автором першої української опери «Запорожець за Дунаєм» був:
а) М. Лисенко;
б) С. Гулак- Артемовський;
в)М. Вербицький;
г) А. Ведель.
ІІІ рівень.
1. Прочитайте текст і виконайте завдання.
«…Він (арх. стиль. — прим. автора) значною мірою відповідав
ментальності українців, оскільки органічно поєднував відчуття
святковості, динамічності, яскравої багатобарвності світу з ліричною, поетичною, філософською сентиментальністю. До того ж ук-
раїнці, як і всі народи, що тією чи іншою мірою мали контакти зі
сходом, у сфері мистецтва тяжіли до пишності, емоційності, декоративності…» (Бойко О. Д. Історія України. — К.: Академія, 2001. —
С. 211–212)
Укажіть назву архітектурного стилю, що набув поширення
в Україні в кінці ХVIII — на початку ХІХ ст., та назвіть його ознаки.
ІV рівень.
Складіть невелику доповідь « Стан освіти в українських землях у першій
половині XIX ст..».
Автор
yuraschensnevich
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
254
Размер файла
52 Кб
Теги
украиныєкстернатура, семестр, класс, ист
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа