close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Інтерактивні технології навчання

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки в Запорізькій області
Відділ освіти, молоді та спорту Веселівської РДА
КЗ «Таврійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Інтерактивні технології навчання у розвитку
творчих здібностей учнів на уроках української
мови та літератури
Підготувала:
Самофалова Наталія
Василівна
учитель Комунального закладу
«Таврійська ЗОШ І-ІІІ ст.»
української мови та літератури
Мелітополь-2014
Допомагаючи іншому піднятися на гору,
ви самі наближаєтеся до вершини
Норман Шварцкопф
У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як
ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі «Сто порад
учителю» він писав: «Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання
і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати
їй радість успіху в розумовій праці...» Завдання вчителя – допомогти учневі знайти
себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному,
бо закладене там природою.
Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані)
переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і
удосконалити їх, щоб вони стали творчими. Завдання учителя - управляти
процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації,
що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву,
асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно
вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання. Що таке творча
особистість? Як її виховати? Які методи і технології треба використовувати на
уроках, щоб допомогти учневі знайти себе, свій творчий потенціал?
Я вважаю, що одним із найефективніших засобів досягнення мети є інтерактивні
технології навчання. Саме такий підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття
знань, сприяє розвитку творчої особистості.
Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого
відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою
взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку
особистісних якостей учнів.
Основи інтерактивного навчання
Завдання
Зовнішні
Педагогічні основи групової роботи
Педагогічні
Психологічні
-постановка
загальних - формування мотиваційної
завдань групової роботи;
готовності
учнів
до
- організація навчального міжособистісної взаємодії;
середовища;
прийняття
учнями
- знайомство з правилами моральних норм і
правил
співпраці;
спільної діяльності;
розробка
критеріїв розвиток
групової
оцінювання,
які рефлексії;
закріплюють інтерактивні формування
групової
вміння і навички учнів
спільності
Внутрішні -формування готовності до - особистісна готовність до
інтерактивроботи в групі;
ного навчання навчання;
- створення прав і обов’язків
- розвиток навичок взаємодії члена групи;
в начально
- відпрацювання навичок
виховних ситуаціях ;
міжоособистіс- оптимізація системи
ної взаємодії ;
оцінювання пророзвиток особистісної
цесу і результатів спільної
рефлексії;
діяльності.
- становлення особистості як
- підвищення пізнавальної
суб’єкта навчальної діяльності
активності;
- формування колективу
При підготовці до уроку слід обов’язково, і чи не найперше, врахувати ту
модель, де уроком учитель лише керує , а творять урок самі учні.
У підготовці до уроку треба продумати систему логічно вмотивованих дій,
послідовному переходу від одного елемента до іншого. Ефективним буде той урок,
на якому присутні глибокі теоретичні знання , ретельна підготовка, творчий підхід
учителя.
Специфікою інтерактивних уроків є обов'язкова копітка попередня домашня
робота учня з різноманітним матеріалом і багатьма літературними джерелами за
раніше оголошеною вчителем проблемною темою. Тоді такі уроки будуть особливо
цікаві.
План підготовки учня до інтерактивного уроку
1. Визначення теми дослідження та способів її розкриття.
2. Обгрунтування актуальності теми.
3. Цілевизначення і добір матеріалу.
4. Первинне сприймання художнього тексту.
5. Спостереження, аналіз тексту і висунення власної гіпотези.
6. Ознайомлення з науковою літературою з даного питання та її опрацювання.
7. Фіксування прочитаного: виписки, тези, цитати.
8.Обробка нагромадженого матеріалу, систематизація
встановлення певних закономірностей, висновків.
спостережень,
9.Аргументація висновків (це неодмінна умова доведення істинності всіх
тверджень дослідника) найпереконливішими прикладами, цитатами.
10. Орієнтовний план відповіді опонентові.
Важливим є те, що, застосовуючи елементи інтерактивного навчання на уроках
української мови та літератури, учні вчаться бути демократичними, критично
мислити, співпрацювати, приймати рішення, спілкуватися з іншими.
Основними методами і прийомами інтерактивного навчання є самостійна
робота, проблемні та творчі завдання, запитання учнів до вчителя та навпаки. Отже,
використання інтерактивних технологій не є самоціллю, а лише засобом, який
сприяє співробітництву на уроці.
Це такі технології як «Мікрофон», «Мозковий штурм», робота в парах,робота в
малих групах, «Навчаючи – вчусь», «Метод ПРЕС», «Займи позицію», «Незакінчене
речення», «Створення презентацій»:
Урок позакласного читання (письменники рідного краю)
Козацькі жарти від Петра Ребра
Беру до рук «Козацькі жарти»,
Найвищої оцінки варті.
Опісля вже кількох рядків
Я мовби на коні летів
Туди, де Хортиця, де слава
Колись буяла величава…
О.Ющенко
Мета: познайомити учнів з життям і творчістю поета - земляка, показати
багатогранність його творчості. Вчити дітей самостійно добирати інформацію
до заданої теми, підбирати матеріал цікавий для однокласників. Розвивати
навички виразного читання творів, вміння знаходити влучне слово.
Формувати навички роботи в групах, оцінні судження. Виховувати любов до
книги, почуття гордості за свій рідний край, за поетів – земляків.
Обладнання: портрет Петра Ребра та відомих гумористів, виставка книжок
Петра Павловича Ребра, виставка ілюстрацій під назвою «Гумор П.Ребра
очима дітей», мультимедійна презентація.
Тип уроку: позакласне читання
Форма уроку: урок-подорож
Методи роботи: «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Метод «Прес»,
«Інтерв’ю», «робота в групах», «складання сенкану».
План
I.Організація класу. Привітання з гостями.
Вчитель:
- Рівно стали, підрівнялись.
День у нас сьогодні незвичайний,
Бо гості до нас завітали.
Привітаймо, діти, гостей.
Учні:
-Добрий день!
Щиро ми гостей вітаємо,
Добра та здоров’я усім вам бажаємо!
II. Мотивація навчальної діяльності
1. Бесіда. Вправа « Мозковий штурм».
-Урок у нас дійсно незвичайний. Я запрошую вас до подорожі.
Яку дорогу обрати, куди вирушати? Допоможе нам ось ця таблиця. З’єднавши букви за стрілочками, ми прочитаємо назву нашої подорожі.
Г
М
У
Р
О
- Що таке гумор? ( відповіді дітей)
Учень з « Довідкового бюро» підводе підсумок:
- Так, гумор – це доброзичливо – глузливе ставлення до кого – не –
будь, до чого – небудь. Гумор – це невід’ємна риса веселої людини.
Гумор надає людині сили. Дотепний гумор належить до тих духовних
початків, які ніколи й ніде не старіють. Наш народ здавна й недаремно сла –
виться своїм гумором.
Гумор породив прекрасних чародіїв сміху: Остапа Вишню, Павла
Глазового, Леоніда Глібова, Степана Руданського, Степана Васильченка
іт.д. Серед них і наш земляк Петро Павлович Ребро.
Тож вирушаймо у світ гумору!
2. Читацька розминка.
- Допоможе потрапити у світ гумору… загадка. Відгадайте.
Дуже я потрібна всім –
І дорослим, і малим.
Всіх я розуму учу,
А сама завжди мовчу.
( книга)
- Так, це книга. Чому? Доведіть. Докази беремо із загадки. ( Метод
« Прес»).
- Велику радість приносить нам книжка. На багато питань дасть
відповіді. Вона може і розвеселити, і посумувати з тобою.
3. « Жива виставка книг».
- Подивиться, діти, друзі-книжки нас уже чекають. ( виходять учні з
книгами, називаючи назву книги і її автора)
- Хто ж автор усіх цих книжок?
- Твори яких жанрів увійшли до них?
- Що об’єднує всі ці книжки? ( автор, жанри, гумор)
III. Повідомлення теми і мети уроку.
- Прочитаємо тему нашої подорожі на дошці:
Тема: Козацькі жарти від Петра Ребра
- Так, сьогодні ми здійснимо подорож до скарбниці гумору Петра Ребра
- Що ви очікуєте від подорожі?
Інтерактивна вправа «мікрофон»:
 Я хочу довідатись…
 Я хочу взнати…
IV. Робота за темою уроку.
1. « Інтерв’ю» з автором.
- Петро Павлович Ребро. Хто ж він такий? Що ми про нього знаємо? Готуючись до уроку, ви уявно написали листа П.Ребру. Які питання ви
йому поставили?
Хто ж дасть відповіді на ваші питання? Дійсно, сам Петро
Павлович Ребро. Ми запросили його до нас на зустріч. Просимо.
Заходить учень в ролі П.Ребра. Діти задають йому питання:
-
1) Шановний Петро Павловичу, розкажіть, будь ласка, де і коли ви
народилися?
2) Коли почалася Ваша літературна діяльність?
3) Де Ви навчалися? Чи важко було навчатися?
4) Петро Павловичу, скільки книжок ви написали?
5) Яке місце у Вашому житті займає гумор?
- Дякуємо Вам за цікаву розповідь. Залишайтесь у нас на уроці.
2. Звіти дослідницьких груп.
- А тепер послухаємо звіти груп дослідників творчості П.Ребра.
1) Виступ першої групи.
- Слово надається літературознавцям:
- Друкується з 1946 року. Перша збірка віршів «Заспів» вийшла в
1955 році. Нині в доробку письменника – сто книг для дорослих і
дітей /загальний наклад – понад 5 млн. прим./. Значна частина з них
побачила світ у роки незалежності України. Це, зокрема, «Вибрані
твори» в 5-ти томах, гумористична серія «Козацькі жарти» /12
книг/, веселий календар «Козацький сміховник», трилогія
«Сміхотерапія» /«Помаранчевий сміх», «Майдан Усмішки»,
«Сміходерка»/, збірки «Острів Байди», «Моя Білоцерківка» /лірика/,
«Ображений Гусак» /байки/, «Петрів батіг» /епіграми/, «Веселі
дуелі» /пародії/, літературознавча серія «Українська Мекка»,
дослідження «Т.Шевченко і Запоріжжя» /у двох книгах/, книжки
для дітей «Квіти мають імена», «Трінь і Трінька» та ін.
- Дякуємо першій групі за чудовий виступ.
2) Виступ другої групи.
- Запрошуємо критиків
- Козацький бард, так названо Петра Ребра в канадському журналі
«Всесміх», видав серію «Козацькі жарти». Це ще одна романтична й
історична сторінка запорозької Козаччини. Петро Павлович так вріс в
життя-буття наших славних предків, що його поетичні оповідки
сприймаються мов записи очевидця, товариша-побратима з Січі. Він
дає козакам імена і титули, і говорить їхніми устами, і сміється й
жартує так реально, що його козацькі вірші – а їх десятки, сотні –
сприймаються, говорячи сучасними термінами, як репортажі з
минулого.
Вчитель:
- А тепер давайте ж послухаємо декілька гумористичних віршів
П. Ребра
Виразне читання учнями гуморесок:
МАЛЕНЬКА ВАДА
Якось каже Мина: – Хлопці,
От у мене кінь!
Якщо я засну на сонці,
Перетягне в тінь.
Коли щось не допиваю,
Коник мій доп’є.
Якщо я штани латаю –
Голку подає.
Якщо слід варити курку –
Принесе води.
Якщо втраплю я до турка –
Визволить з біди.
Коли ж люлечку виймаю –
Викреше вогню...
Правда, що ціни немає
Такому коню?
Засміялася громада,
Й мовив дід-вусач:
– Є в коня маленька вада:
Хазяїн – брехач!
НЕ ТАКІ ВУХА
Пан Лопух на глузи брав
Козака Микиту:
– Я б тобі пораду дав
Вуха вкоротити.
Зняв Микита капелюх:
– Це ж чому? – питає.
– Бо таких великих вух
В людей не буває.
Запорожець витер піт,
Потилицю чуха.
– А вам, – каже, – пане, слід
Доточити вуха.
Здивувався пан Лопух.
– Це ж чому? – питає.
– Бо таких маленьких вух
В ослів не буває!
НАЩО ВУСА КОЗАКОВІ
До козака присікалась бабуся:
– Чи бачили? Під носом – дві коси!
Нащо тобі такі здорові вуса?
Ні користі від них, ані краси!
– Вони мене, – він каже, – виручають
(Це може вам засвідчити мій кінь):
Зимою – наче ковдра, зігрівають,
А влітку – холодять, даючи тінь!
Вчитель:
- Чи сподобалися вам гуморески?
- Хто є головними героями цих гуморесок?
- Про які риси характеру козаків вони свідчать?
3) Виступ третьої групи.
Вчитель:
- Третя група працювала над гуморескою «Суперечка»
Учні:
- Прочитавши цю веселу гумореску, ми зрозуміли , що ведмідь не
правий, бо він взимку спить і , звісно ж , зиму не бачить!
А тепер ми хочемо показати сценку за прочитаним (виступ учнів)
СУПЕРЕЧКА
Ведмідь сварився із совою:
— Ти щось наплутала, сова! Затям своєю головою — зими в природі
не бува!
Сова сміялась:
— Волохатий, не дивно чути це мені: ти восени як ляжеш спати, то
встанеш тільки навесні.
- Дякуємо вам за виступ. Ви справжні актори.
3. Вправа « Інтерв’ю».
- Які ваші враження від зустрічі з Петром Павловичем Ребром?
- Які гуморески вам найбільше сподобались?
- Що повчального ви взяли для себе?
4. Робота в групах. Опрацювання I частини «Козацьких жартів»
1) Робота над висловом.
- Прочитайте вислів:
Добрий сміх не б’є, не мучить,
Він на світі жити учить.
- Чи згодні ви з такою думкою? Доведіть. ( метод « Прес»)
2) Робота в групах.
- Добрий сміх завжди стане в пригоді. Зараз ми в цьому перекона –
ємося
Завдання групам:
1група – опрацьовують гумореску
«ЯК СТРІЛЯЄ ПАНЬКО»
Гармаш уславлений Панько
Послав ядро у «молоко».
А потім каже козакам:
– Отак стріляє ваш Оврам!
Знов мимо гухнуло ядро:
– Отак стріляє ваш Дмитро!
І в третій раз промазав він:
– Отак стріляє ваш Лаврін!
Нарешті він з гармати трах:
Розніс турецький стан у прах.
Погладив пишний вус козак
І каже: – Я стріляю так!
2 група – гумореску
«ГРАМОТІЙ»
Не встиг на Січ прителіпатись,
Як став хвалитися Мусій:
– А я умію розписатись!
(Мовляв, великий грамотій).
А запорозтво у «княгині»
Сидить і каже: – Не хвались!
Ти спершу шаблею на спині
У бусурмана розпишись!
За планом:
а) прочитати гумореску;
б) визначити тему та головну думку.
в)дослідження мови гуморесок;
г)найяскравіші художні засоби.
(Презентація робіт в групах)
- Дякуємо групам за веселі жарти від Петра Ребра..
5. Змагання між групами.
Цікавий світ загадок пропонує нам автор.
Отож часу не гаймо, загадки відгадаймо!
За правильну відповідь група отримує фішку.
Підрахувавши фішки, вітаємо переможця.
VI. Підсумок уроку.
- Прийшов час повертатися із подорожі. А як не хочеться! Бо творчість
П.Ребра - така чудова, весела країна. Він дійсно майстер веселого цеху.
Вправа « Інтерв’ю».
- А чи здійснилися ваші очікування? Чи довідалися про те, що хоті –
ли?
Складання « Сенкана».
Так яким перед вами постав наш поет – земляк Петро Павлович Ребро
1. Петро Ребро
2. Талановитий, розумний
3. жартував, писав, видавав
4. Читаємо, сміємося , захоплюємося
5. Поет, гуморист, ну просто майстер
- Звичайно, сьогодні дуже багато ви почули і побачили, дуже гарно
всі підготувалися, але ще більше залишилось нам прочитати, бо творчість
Петра Павловича ще до кінця не досліджена, і мабуть, чекає на таких
дослідників, як ви.
ЧИТАЙТЕ,
ПОСМІХАЙТЕСЯ
…І ЗАДУМУЙТЕСЬ!
Вчиться дивитися на себе збоку, щоб перевиховати себе і не стати
героями гуморесок Петра Ребра
Бажаю вам, дорогі мої читачі, нових приємних зустрічей з прекрасним
гумором нашого земляка – гумориста Петром Ребром!
Інтерактивна технологія «Метод ПРЕС» використовується , щоб учням довести
і обґрунтувати свою точку зору, відповідаючи на питання за схемою:
– я вважаю,…
– тому що …
– отже, ….
Найчастіше ця технологія навчання використовується на уроках літератури в 10
класі при обговоренні проблемних питань. Учні класу на основі прочитаного твору
можуть свідомо довести чи спростувати твердження, зробити певні висновки.
Вивчаючи в 5 класі правопис префіксів з-, с- , використовується для АОЗ
інтерактивна технологія «Мозковий штурм» :
- якого правила стосується сполучення слів «кафе «Птах»;
- сформулюйте це правило;
- наведіть приклади слів на це правило.
Для закріплення вивченого матеріалу даю завдання створюється опорна схема:
На етапі формування вмінь і навичок використовується інтерактивна
технологія «Займи позицію». У 6 класі при вивченні теми «Кількісні й порядкові
числівники» кожен учень витягає аркуш з написаним на ньому числівником. На
дошці – в різних місцях – аркуші з написами: «кількісні», «порядкові». Школяр
повинен підійти до відповідного аркуша, назвати свій числівник і обґрунтувати
вибір.
Сприяють підвищенню творчої діяльності учнів ігрові завдання. По-перше,
такі завдання здебільшого є пошуковими. Вони ставлять учня перед необхідністю
самостійно знаходити шляхи розв’язання, а отже, розпізнавати, аналізувати мовні
факти, зіставляти їх і формулювати висновки. А це розвиває творчі здібності
школяра, увагу, ініціативність. По-друге, робота з ігровими завданнями створює
позитивну мотивацію навчання, пробуджує бажання знати. По-третє, самостійно
відкриваючи для себе певні мовні явища, учень дістає задоволення, впевненість у
своїх здібностях, що зумовлює самореалізацію особистості.
Цьому сприяє цілий спектр лінгвістичних ігор: кросворд, вікторина, аукціон,
мовний конкурс, лінгвістична загадка, лінгвістична задача, «Сходи», «Перехрестя»,
ребус, «Ти – редактор», «Зайвина», «Спіймай помилку», «Вірю – не вірю»,
«Визбирувач», «Сортування», «Найрозумніший», «Мовна дуель», «Останнє слово –
за тобою», «Хто швидше», «Лінгвоестафета», «Ти – учитель» тощо.
Вони використовуються на різних етапах уроку.
У 5 класі при вивченні теми «Антоніми» на етапі актуалізації опорних знань
пропонується учням ігрове завдання «Відгадай загадку» :
Куций хвіст і довгі ноги.
Уночі і вдень – тривоги.
Миру й спокою не знаю:
Всіх боюся, утікаю. (Заєць)
Підкреслюються крейдою різних кольорів пари слів (куций – довгі, уночі –
вдень, тривоги - спокою).
Вправа «Мозковий штурм» допомагає оптимально перевірити домашнє
завдання:
- Чому саме ці слова об’єднано вчителем у пари?
- Що можна сказати про значення даних слів?
- Що можна сказати про їх належність до частин мови?
- Як називаються такі слова?
На етапі формування вмінь і навичок застосовуються різноманітні ігрові
завдання:
У 5 класі при вивченні теми «Вживання апострофа» учні
розв’язують ребуси,пояснюють написання даних слів.
7Я (сім’я), гір я (підгір’я).
під
При вивченні теми « Спільнокореневі слова» учням пропонується заповнити
«сходи» спільнокореневими словами:
е і с
л і с
л і с
л і с
У 6 класі при вивченні теми «Написання прізвищ» на етапі закріплення знань
учням пропонується розв’язати лінгвістичну задачу :
Після закінчення уроку вчителька попросила учня покликати до кабінету
Сердюк. Хлопець, вийшовши з кабінету, замислився: кого ж потрібно покликати,
адже в класі є і Олена Сердюк, і Олег Сердюк?
Гра «Аукціон» (Тема: «Фразеологізми» )
Проводиться у формі аукціону або естафети: за 3 – 4 хв. учні повинні назвати
якомога більше фразеологізмів зі словами: голова, язик, око, зуби, ноги.
Орфографічна естафета
Клас ділиться на команди (за рядами). На дошці записано слово з орфограмою
(наприклад, директор). Кожен член команди повинен написати слово з орфограмою,
яке б починалося буквою, на яку закінчилося попереднє. Виграє команда, що
швидше впорається із завданням. (Наприклад: директор – рукавичка - ательє…).
При вивченні теми « Іменник. Повторення»проводиться гра «Зайвина»:
Визначити «зайве» слово, обґрунтувати свій вибір.
1. Марш, вежа, круча, плече, надія.
2. Дріжджі, радощі, окуляри, листки, ножиці.
3. Листоноша, дружина, староста, слуга, сирота.
Також учні отримують домашнє завдання (для виконання за бажанням)
творчого характеру: картку – пастку, словниковий диктант, скласти кросворд, ребус,
лінгвістичну задачу, «Зайвину». Такі завдання, як правило, діти виконують із
задоволенням, докладаючи і знання, і творчі здібності. Так, наприклад, при вивченні
теми «Будова слова. Словотвір» частина учнів 6 класу склала лінгвістичну гру для
однокласників «Відгадай слово» :
А)Відгадайте слово, у якому: корінь від слова земля, суфікси від слів весняний,
ліжко, закінчення від слова лопата (землянка).
Б) Відгадайте слово: державна пісня + частина світу (гімназія).
В) Відгадайте слово: вороняче слово + гральна карта (картуз).
Г) Відгадайте слово, у якому: префікс від слова безбарвний, корінь від слова
вода, суфікс від слова парний, закінчення від слова гарний (безводний).
На уроках літератури використовуються такі інтерактивні вправи: «діалог»,
«синтез думок», «кола Вена», «спільний проект» ( із застосуванням комп’ютерних
технологій), «коло ідей», «дебати», «асоціативний кущ», «сенкан», «кубування»,
«метод шести капелюхів Едварда де Боно»:
1. “Діалог”. Суть його полягає в спільному пошуку групами узгодженого
рішення. Це знаходить своє відображення в кінцевому тексті, переліку ознак. Діалог
виключає протистояння, критику позиції тієї чи іншої групи. Всю увагу зосереджено
на сильних моментах у позиції інших.
2. “Синтез думок”. Дуже схожий за метою та початковою фазою на попередній
варіант групової роботи. Але після об’єднання в групи і виконання завдання учні не
роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам, які доповнюють
його своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються.
3. “Спільний проект”. Має таку саму мету та об’єднання в групи, що й діалог.
Але завдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлюють проблему з
різних боків.
4. “Коло ідей”. (Раунд робіт, кругова система). Метою “Кола ідей” є вирішення
гострих суперечливих питань, створення списку ідей та залучення всіх учнів до
обговорення поставленого питання. Технологія застосовується, коли всі групи
мають виконувати одне і те саме завдання, яке складається з декількох питань
(позицій), які групи представляють по черзі.
5. «Дебати». Це один з найбільш складних способів обговорення дискусійних
проблем. Дебати можна проводити лише тоді, коли учні навчились працювати в
групах та засвоїли технології вирішення проблем. У дебатах поділ на протилежні
точки зору набуває найбільшої гостроти, оскільки учням необхідно довго готуватись
і публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції.
Проводяться також нетрадиційні уроки: мовний турнір, брейн-ринг, урокзмагання, урок-подорож, урок-вікторина, урок-дослідження , які зацікавлюють
учнів і підвищують рівень творчої діяльності при вивченні рідної мови та
літератури.
Впровадження таких вправ дає змогу розв’язувати ряд завдань:
- пропонувати свою точку зору з позиції наукового знання, а не змушувати
схилятися до запропонованої думки;
- розвивати критичне мислення школярів;
- навчити бачити помилки або логічні порушення у твердженнях інших учнів;
- вміти аргументувати власні думки, змінювати їх;
- диференціювати, індивідуалізувати процес навчання;
- розвивати аналітичне мислення учнів;
формувати в них навички самооцінки, самоконтролю своєї навчальної
діяльності;
сприяти розвитку творчого мислення, культури спілкування, виховувати
активну особистість, яка вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми;
- формувати творче мислення;
підсилювати уяву, що є потужним стимулом народження нових ідей,
пошуку альтернативних рішень, їх аналізу і синтезу, що в майбутньому відкриється
основою інноваційного мислення і діяльності;
- сприяти психічному розвитку дітей;
створювати успішну адаптацію учнів до сучасних соціально-економічних
умов життя;
забезпечувати цілісність педагогічного процесу, єдності навчання і
виховання учнів;
формувати потреби в знаннях, високих мотивів навчання і прагнення до
самоосвіти.
Але виникають і певні труднощі, а саме:
- іноді важко контролювати процес взаємонавчання;
- результати роботи учнів менш передбачувані;
- організувати роботу всіх учнів;
- навчитися вислуховувати думку іншого;
- навчитися аргументовано висловлювати свою думку.
Готуючись до кожного уроку , слід пам’ятати слова А.Макаренка:
«Діти – це живе життя і життя прекрасне, і ставитися до них треба, як до
товаришів і громадян, поважати їхнє право на навчання, радість і обов’язок
відповідальності»
Урок української літератури в 5класі
Тема уроку: Дарунок долі та вміння ним скористатися як основна думка казки.
Поведінка братів - близнюків – різні життєві шляхи, взірці власного вибору. Прозова
мова
Мета уроку:навчати учнів переказувати фрагменти казки, звертаючи увагу на
особливість авторської оповіді, простежити за текстом, як дарунки Долі персонажі
використали в житті;розвивати вміння коментувати особливості вдачі братів,
визначати тему та основну думку твору; формувати активну життєву позицію в
учнів;
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
Презентація учнівських ілюстрацій до казки
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Бесіда за питаннями.
1.Чому в описаній автором країні люди раптом втратили волю?
2.Хто може визволити народ з неволі (за текстом даного твору)?
3.Назвіть чарівні речі, за допомогою яких можна визволити народ з неволі.
4.Чи зміг мудрий брат визволити свій народ?
5.Які казки вважають чарівними? Доведіть, що казка І.Липи «Близнята» чарівна.
ІІІ. Оголошення теми й мотивація навчальної діяльності.
Ми часто запитуємо себе, навіщо живемо на землі. Замислитися над цим
спонукає читачів і зміст казки І.Липи «Близнята», у якій підкреслена велика цінність
людського життя, важливість активної життєвої позиції, уміння відстоювати її, На
цьому уроці ви навчитеся вести дискусії, поглибите знання про особливості прозової
мови.
ІV. Сприймання та засвоєння навчального матеріалу.
Розповідь з елементами бесіди і дискусії.
1.Чому, на вашу думку, автор саме так назвав казку?
2.У тексті головними героями є два хлопці-близнюки, які зростали і
виховувалися разом. Чи є щось спільне в їхній вдачі та поведінці?
(За характером це різні діти. Перший змалечку був балакучим, веселим,
допитливим. Його завжди можна було побачити серед людей, бо він не любив
самотності. Другий був мовчазним, спокійним, замисленим. Любив цілими днями
сидіти на березі моря, милуватися далекими горами, купати погляд у небесній
блакиті).
3.У тексті немає опису зовнішності хлопців, але у вас уже склалася думка про
них і в уяві вималювалися їх образи. Тож пофантазуємо і колективно складемо
літературні портрети хлопців-близнюків.
4.Творча робота «Я-письменник». Самостійна робота
Опорні слова для опису зовнішності: обличчя – кругле, повне, ніжне, стомлене;
волосся – русяве, каштанове, довге, пряме; очі – карі, темні, ясні, сумні, хитрі,
спокійні; погляд – байдужий, веселий, задумливий, привітний; ніс – рівний,
широкий, з горбинкою, постать – висока, низька, струнка,
5.Обговорення робіт.
У казці «Близнята» талановито поєднано фантазію і мудрість, що спонукає до
філософських висновків про долю, призначення кожного на цій землі, вибір
людиною своєї життєвої позиції. Про це учні повинні міркувати вголос, проектуючи
порушені у творі проблеми про сучасне життя, зіставляючи літературних героїв із
собою. На цьому етапі доцільно провести дискусію.
Тема дискусії: «Що необхідно людині для щастя».
План проведення дискусії
Етапи дискусії Опорні слова
1. Позиція (Висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору).
Я вважаю, що…
2. Обґрунтування (доведіть вашу позицію). …тому, що…
3. Приклади (назвіть факти, які підсилять вашу позицію). Наприклад…
4. Висновки (узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно
знати). Таким чином, отже…
Учні пригадують народні та літературні казки, вивчені на попередніх уроках і
визначають з допомогою вчителя, що написані вони не віршованою, а прозовою
мовою (це мова, якою ми спілкуємося повсякденно. У прозових творах немає поділу
на рядки, немає співзвучних закінчень рядків)
На наступному уроці ми опрацьовуватимемо казку В. Симоненка «Цар Плаксій
і Лоскотон», написану віршованою мовою: текст розділений на рядки, є рими і ритм,
тому віршований текст мелодійний, ритмічний.
Виразне читання прозових уривків.
Учні самостійно вибирають уривки з казки І.Липи «Близнята» і виразно вголос
зачитують їх, використовуючи засоби виразного читання
V. Закріплення вивченого матеріалу.
Дати відповідь на запитання №5, №6 рубрики «Вчимося робити висновки…»
(ст.89 у підручнику).
VІ. Підсумок
«Мікрофон»
-На кого з братів я хочу бути схожим і чому?
- Чому навчила мене казка?
VІІ. Пояснення домашнього завдання.
1.Написати лист нащадкам від імені братів-близнюків із казки І.Липи
«Близнята».
2.Намалювати, як ви уявляєте Долю.
Відкритий урок української мови в 10 класі
Тема. «Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок,
Є тисячі ланів, але один лиш мій»
В. Симоненко
Підготовка до написання нарису про людину – представника певної професії.
Мета:систематизувати знання про публіцистичний стиль,ознайомити з жанром
публіцистичного стилю – нарисом та його особливостями, розвивати вміння учнів
аналізувати текст даного стилю, навички логічного мислення, уміння створювати
монологічне висловлювання,комп’ютерну презентацію, виховувати пошану до
людей різних професій.
Тип уроку. Розвиток зв’язного мовлення.
Обладнання. Колаж «Калейдоскоп професій»,опорна схема, пам’ятка «Як
писати нарис», зразки текстів різних стилів,комп’ютер
Внутрішньопредметні зв’язки : лінгвістика
Міжпредметні зв’язки : українська література, біологія, технології : швейна
справа, інформатика, історія.
Цілі:
Учні мають знати:
- типи і стилі мовлення;
- особливості публіцистичного стилю;
- послідовність виконання творчих робіт.
Учні мають уміти:
- узагальнювати вивчений матеріал,
- використовувати його на практиці,
- розрізняти тексти різних стилів мовлення
Епіграф
Коли хочеш, щоб було добре зроблене, зроби це сам
Корінь праці гіркий, але овоч солодкий
(Усна народна творчість)
Хід уроку
І.Оргмомент
Мотивація навчальної діяльності. Емоційне налаштування на урок
- Сьогоднішній урок мені хочеться розпочати з поезії Анатолія Костецького
«Як зробити день веселим»
Учень
Ти прокинься рано – рано,
Лиш над містом сонце встане,
Привітайся з ластівками,
З кожним променем ласкавим,
Усміхнися всім навколо:
Небу, сонцю, квітам, людям.
І тоді обов’язково день тобі Веселим буде!
Учитель
Від того, як Ви прокинетесь і як будете налаштовані на роботі, залежить не
тільки настрій, а й плодотворність прожитого дня. Що зробив я за сьогоднішній
день? Чи можна назвати його результативним? Чи принесла моя праця користь
комусь із людей?
ІІ Повідомлення теми й мети уроку
Епіграф (запис у зошити)
Сьогодні Ви десятикласники, а завтра – випускники. Перед кожним із вас
постане питання вибору свого життєвого шляху. Це питання уже розглядалося Вами
на уроці біології в 9 класі, на годині спілкування з класним керівником. Ви
виготовили колаж « Калейдоскоп професій». До сьогоднішнього уроку Ви готували
презентації певних професій. Тож запрошую вас до презентацій та їх обговорення.
Презентації
Комп’ютерна – професія « Програміст»
Хореограф
Учитель
Після закінчення школи
ви отримаєте свідоцтва здобуття робітничої
кваліфікації – швачка ІІ розряду. Тому Аня представить Вашій увазі професію
художника – модельєра
Учнівська презентація
Художник -модельєр
Учитель
Яку б професію Ви не обрали, ким би не стали в майбутньому,але ця професія
повинна приносити вам насолоду. Ще у 18 столітті видатний український філософ
Григорій Савич Сковорода у своєму трактаті «Розмова , звана Алфавіт чи Буквар
світу» розкриває ідею «сродної праці», розкрийте це поняття
– "Сродна" праця - це самопізнання та самовдосконалення людини на основі
життєвої діяльності.
– Праця - це всеперемагаюча сила, без якої не може бути щастя й добра.
–
Праця приносить радість тоді, коли є "сродною", тобто відповідає
індивідуальним природним нахилам людини.
– Щоб бути щасливим, треба пізнати себе, свої здібності, відповідно до них
вибрати вид суспільно корисної праці.
–
Праця, відповідно, не засіб існування, а найбільша життєва потреба і
насолода.
- Який висновок можемо зробити з почутого?
(Не місце красить людину, а людина місце)
1. Актуалізація опорних знань
Учитель.
Сьогодні на уроці ми уявимо себе журналістами.
- Що важливо для професії журналіста?
(зібрати матеріал і правильно його оформити)
- Кожен журналіст повинен добре володіти стилями мовлення,а тому
- назвіть стилі мовлення;
- які типи мовлення Ви знаєте?
- назвіть особливості публіцистичного стилю;
1. Це мова газет і журналів
2. Висловлювання на тему суспільного життя
3. Поєднання логічного викладу з емоційно – експресивним забарвленням
Основні ознаки:
- доступність мови й формулювань (орієнтація на широкий загал);
- логічність доказів і полемічність викладу;
- поєднання точних найменувань, дат, подій, місцевості, учасників, викладення
наукових положень і фактів з емоційно-експресивною образністю;
- широке використання художніх засобів (епітетів, порівнянь, метафор,гіпербол
та ін.).
Жанри публіцистичного стилю
Промови, виступи , стаття, нарис
2. Вивчення нового матеріалу.
Учитель
До сьогоднішнього уроку готувалися всі учні: одні створювали презентації,
інші працювали з додатковою літературою
2.1.Еврістична бесіда. Робота в групах
Працює перша група
Учитель
Дізнатися про нарис , як один із видів публіцистичного стилю – наступне наше
завдання. Тому під час обговорення складіть план, за яким будете аналізувати текст
Що таке нарис?
Нарис - це оповідний художньо-публіцистичний твір, у якому зображуються
дійсні життєві факти, події, конкретні люди.
Нарис — це твір суспільно-політичної, побутової, історичної чи психологічної
тематики.
- до якого літературного жанру наближається нарис?
За обсягом наближається до невеличкого оповідання, новели.
- Чи можуть в нарисі діяти герої?
Переважна більшість нарисів характеризується тим, що в них виклад наукових
даних базується на основі розгортання сюжету, в якому діють люди. Введення
героїв у розповідь надає відтінку художності, що проявляється у використанні
прийомів, відомих художній літературі.
- Що відрізняє нарис від цих жанрів
Немає чіткої фабули. В нарисі вона подекуди намічена і має фрагментарний
характер
Що таке фабула?
Фабула - хронологічно послідовне зображення подій і пригод у художньому
творі; канва, схема розвитку життєвих подій, подана в художньому творі в
послідовному порядку.
- розповідь у нарисі ведеться від чийого імені?
Один із способів передачі думок в даному жанрі - виклад від імені першої
особи множини.
- чи доводилося читати Вам нариси раніше?
На уроках літератури ми вивчали нариси “Тарас Шевченко” Д.Красицького,
“І.Я.Франко” А.Кримського; “Древній Київ” та “Старовинне місто” Н.Забіли і інші.
- Які теми може розкривати нарис?
Тематика нарисів різноманітна : розповідь про сьогоднішнє суспільне життя,
про історію народу, про митців літератури, про природу рідного краю.
- На початку обговорення Ви сказали, що нарис - це художньо-публіцистичний
твір. Що ж є характерного в нарисі, що притаманне художньому стилю?
Введення в розповідь героїв, фабули чіткої немає, але частково вона присутня,
зв’язок із життям, наближається до оповідання чи
новели, можуть
використовуватися деякі художні прийоми.( епітети, порівняння, метафори,
гіперболи)
- Які ж ключові слова ми підберемо, щоб охарактеризувати даний жанр?
(СХЕМА)
дійсні життєві факти, конкретні люди, художньо- публіцистичний стиль, немає
чіткої фабули
Учитель
Зачитайте план за яким ви будете аналізувати текст.
Учні зачитують складені плани
План
1. Зображення дійсних життєвих фактів, подій, конкретних людей.
2. Тематика
3. Зв’язок з оповіданням чи новелою
4. Фабула
5. Художні прийоми
2.2.Практична робота з текстом
Учитель
Ми ознайомилися з Вами з жанром нарису. А зараз практична робота з текстом.
Перед Вами нарис про професію вчителя. Ваше завдання - знайти особливості
жанру в даному тексті.
2.3. Створення пам’ятки
Учитель
Щоб написати нарис нам потрібно створити пам’ятку « Як писати нарис». Тож
запрошую вас разом з учителем інформатики Володимиром Васильовичем до
створення пам’ятки.
2.3.Робота за ком’ютерами в парах
Порівняйте створені пам’ятки вами з тією, що створила я .
Домашнє завдання.
Написати нарис про людину – представника певної професії
Для написання нарису нам потрібно:
-визначитися з темою
- дібрати матеріал,факти, конкретний ілюстративний матеріал
-дати особисту оцінку висловлюваному
- дотримуватися послідовності викладу думок
ІІІ. Підсумок уроку
«Продовж речення»
Як епіграф розкриває зміст уроку ?
«Найважливіше, що я засвоїв,— це...»
«Найцікавішим для мене було…»
«Найскладнішим на уроці виявилося…»
«Ще варто попрацювати над…»
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
571
Размер файла
2 657 Кб
Теги
учнів, здібностей, інтерактивні, розвитку, урока
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа