close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ð Ð¾Ñ Ñ Ñ Ð¾Ð»Ñ Ð¾ Ð Ñ Ð½Ð¸Ð½ÐµÑ Ñ Ð .Ð .

код для вставки
Створити
оптимальні
умови для
розвитку дитини
Сприяти
самореалізації
кожної
особистості
Стати для дітей
другом, відкрити
багатство їх душ
Основне протиріччя ХХІ століття: людина не
розуміючи свого призначення на землі, поставила
себе над природою.
Глобальність екологічних проблем
Вплив науково-технічної революції, спричинив
екологічну кризу, яка сьогодні набула
загальнопланетарного масштабу
та створює реальну загрозу виживання людства.
Недостатній рівень якості природознавчої освіти в
Україні (за результатами міжнародного дослідження
TIMSS)
Розвиває творчу особистість
Формує екологічну свідомість та любов
до природи рідного краю
Виховує активного свідомого громадянина,
патріота .
Підвищує рівень пізнавальної діяльності
школярів
Створює умови для розвитку здібностей
учнів
Екологічне виховання у школі
слід починати з молодшого
шкільного віку.
Для розуміння учнями необхідності
збереження природної рівноваги
уже в початкових класах слід
підвести
школярів до усвідомлення загальної
закономірності
В сутності
екологічної культури
є дві сторони:
комплексний підхід до вивчення природи, з
використанням міжпредметних зв’язків;
врахування вікових, індивідуально – психологічних
особливостей школярів;
організація безпосередньої діяльності учнів щодо
охорони природного середовища своєї місцевості під
час навчальної та суспільно корисної праці;
вплив учителів на вихованців власним прикладом
бережливого, дбайливого ставлення до навколишнього
середовища;
єдність дій усього педагогічного колективу школи в
екологічному вихованні учнів;
Екскурсії
Літній
табір
Творча
терапія
Екологічні
акції
Усний
журнал
ФОРМИ
Екологопсихологічний
тренінг
Екологічнотуристичні
походи
Екологічна
стежка
Клубні
форми
проекти
На уроках закладається наукова основа
природоохоронної діяльності дітей
Пробуджується занепокоєність станом природи,
безпосереднього оточення і планети в цілому
Створюються комфортні умови для
Ініціюється екологічне мислення та
природовідповідного, особистісного
поведінка в повсякденному житті
розвитку школяра
Усвідомлюється важливість своєї ролі в тому,
щоб зробити світ кращим і здоровіщим
Задовільняються потреби у
пізнанні свого довкілля
Задовільняється природний потяг
дітей до дослідництва й висновків
Кожен переконується,що він відповідальний не
тільки засебе, а й за всю планету
Навичок
ведення дослідницької
роботи
Установлюють
соціальні контакти
Аналізують,
співставляють
факти
Організовують
і планують
свою
роботу.
Творчо застосовують
знання,
уміють працювати в
команді
Використовують
багато джерел
інформації.
Самостійно збирають і
накопичують
матеріал
Контролюють і
оцінюють результати
своєї праці
Отже, екологічна діяльність
дітей займає одне із вагомих місць
серед засобів виховання повноцінної
особистості. При цьому екологічна
робота використовується як засіб
розвитку пошуково-пізнавальної
активності школярів, засіб розвитку
екологічної свідомості та засіб
формування практичних навичок у
сфері охорони природи.
В своїй роботі використовую
Творчі
вправи і
завдання
Електронні
презентації
Розробки уроків
з використанням
комп’ютерних
технологій
Комп’ютерні
програми
Застосування
комп’ютерних
технологій не лише
допомагає уникнути
в процесі навчання
буденності, допомагає
унаочнити нові поняття,
підтримати інтерес
до навчання, але й завжди
носить творчий характер
як для вчителя,
так і для учнів.
Запровадження інформаційнокомунікаційних технологій – це
не данина моді, а необхідність
сьогодення.
Екологічна поведінка формується з
роками і не тільки на уроці, а й в
позакласній і позашкільній діяльності.
Виховна
година
“Любіть і бережіть
природу ”
Тиждень
початкової
школи
Вікторина
“Птахи прилетіли-на
крилах весну
принесли”
Літній
табір
відпочинку
Заходи
до міжнародного
Дня Землі
Автор
dubno-school7
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
101
Размер файла
21 749 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа