close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Творчі завдання з української мови за темою Іменник 5-12кл

код для вставкиСкачать
ВІДДІЛ ОСВІТИ БОГУСЛАВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
ТЕПТІЇВСЬКИЙ НВК
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК»
ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
за темою « ІМЕННИК»
для учнів 5-12 класів
(Збірник завдань)
БОГУСЛАВ
2012
Степенко Людмила Юріївна. Творчі завдання з української мови за
темою «Іменник» для учнів 5-12 класів: збірник завдань – Богуслав:
2012. – с. 40
В даному збірнику представлені творчі завдання з української мови за темою
«Іменник» для учнів 5-12 класів, які допоможуть учням, вчителям і батькам
підвищити рівень знань учнів з української мови та сприятимуть
формуванню в учнів інтересу до рідної мови. Їх можна використати у
навчально-тренувальній роботі для вироблення в учнів стійких умінь і
навичок грамотного українського мовлення і письма.
Адресовано вчителям загальноосвітніх навчальних закладів та учням.
БОГУСЛАВ 2012
2
ЗМІСТ
Передмова…………………………………………………………………………4
Розділ 1. Короткі відомості про іменник як частину мови…………………….5
Розділ 2. Власні та загальні назви, назви істот та неістот……………………..8
Розділ 3. Рід іменників………………………………………………………….14
Розділ 4. Число іменника. Змінювання іменників за відмінками……………17
Розділ 5. Відміни іменників……………………………………………………23
Розділ 6. Творення іменників…………………………………………………..29
Розділ 7. Написання іменників………………………………………………....32
Розділ 8. Контрольні тести за темою «Іменник»……………………………...36
Список використаних джерел………………………………………………….40
3
ПЕРЕДМОВА
Містке, як мудрість мислі,
Лунке, мов клич до буряних повстань,
Дано нам слово для ясної мови,
Дано нам слово для високих дум.
Валентин Бичко
Становлення й розвиток мови – це вираження історичного та духовного
буття людини, органічна й найсуттєвіша частка цього буття, сила, здатна
впливати на характер розвитку дійсності. Українська мова в сучасній школі є
могутнім засобом розвитку освіти і культури.
З часів її зародження вона постає в кращих зразках творів великих
майстрів слова. А сьогодні, коли в суспільно-політичному житті йде
переоцінка моральних, етичних цінностей, відроджується національна
самосвідомість народу, знання рідної мови набуває особливого значення.
Даний збірник може бути використаний учителями української мови всіх
типів шкіл. Він допоможе школярам засвоїти базові правописні уміння і
навички за темою «Іменник». Завдання підібрані відповідно до програми з
рідної мови у 5-12 класах і призначені для повторення, систематизації та
узагальнення орфографічних правил, удосконалення правописних умінь.
Завдання мають різноманітний характер: спостереження над мовними
фактами, аналіз і використання їх у мовній практиці, робота з текстами, а
також різноманітні творчі завдання. Вправи згруповані за відповідними
темами.
Збірник можна використовувати як для колективних форм роботи, так і
для індивідуальних занять з учнями різних рівнів підготовки.
4
Розділ 1. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНУ
МОВИ
Який співець, поет, який письменник
уперше слово вигадав – іменник?
Іменник! Він узяв собі на плечі
велике діло – визначати речі,–
ім’я, найменування і наймення:
робота. Біль. І радість. І натхнення.
Дмитро Білоус
Іменниками називаються слова, що мають значення предметності
(назви предмета), відповідають на питання хто? або що?
Це можуть бути назви: конкретних предметів (зошит, пенал, ручка,
відро, лінійка); істот (людина, вчитель,пташка, корова, кінь); рослин (жито,
ячмінь, яблуня, дуб, ромашка); явищ природи (вітер, дощ, мороз, грім); дії
або стану (читання, розв’язування, підготовка), абстрактних понять (краса,
радість, щедрість, ідея ).
Морфологічні ознаки іменника: кожен іменник має форму однини і
множини. Іменники змінюються за відмінками, мають рід (чоловічий,
жіночий, середній); іменники змінюються за числами. Є іменники, що
вживаються тільки в однині (Україна, радість, Богуслав, Рось) або тільки у
множині (сани, ворота, ножиці). Деяка частина іменників не змінюється
(таксі, фойє, ООН та ін.). Іменники поділяються на чотири відміни. Перша і
друга відміни мають тверду, м’яку і мішану групи відмінювання.
Синтаксичні
функції
іменника:
іменнику
належить
функція
головного члена речення – підмета і присудка. а також другорядних членів
речення.
До назв істот належать іменники, що називають осіб, тварин,
міфологічні образи. Назви сукупності осіб і назви мікроорганізмів відносять
до назв неістот. Назви істот і неістот розмежовуються за допомогою запитань
5
(для істот – хто? кого?; для неістот – що? чого?) Іменники бувають загальні і
власні, Загальні –це ті назви, що є спільними для ряду однотипних істот,
предметів, явищ, понять (дівчина, ластівка, парта, дерево,газета, сум,
критика). Власні іменники – це індивідуальні назви з ряду однотипних
предметів. Власними є прізвища, імена, географічні назви, назви високих
посад, свят, установ, почесні звання, назви газет, журналів, книг, видавництв
тощо (Київ, Тептіївка, Дніпро, Карпати). Власні назви пишуться з великої
літери. До конкретних іменників належать загальні назви людей, тварин,
предметів (берег, стежка, пахощі, Чорне море). Абстрактні іменники
називають поняття, образи, якості і властивості, які не сприймаються
конкретними органами чуття
(студентство, селянство, городина, дубняк)
Збірний іменник називає сукупність однакових чи подібних предметів, що
сприймаються як одне ціле (сила, добро, радість, духовність). Іменники,
пов’язуючись з іншими словами, змінюється за відмінками. В українській
мові є шість відмінків, кожний з яких відповідає на певне питання, має своє
значення і форму його вираження.
Називний хто? що?
Родовий
кого? чого?
Давальний кому? чому?
Знахідний кого? що?
Орудний
ким? чим?
Місцевий на кому? на чому?
Клична форма означає особу, до якої звертаємось.
Схема морфологічного аналізу іменника
1.
Початкова форма (Н. в., чол. р., одн.).
2.
Лексичне значення – назва істоти чи неістоти, власна чи загальна назва,
конкретне чи абстрактне значення.
3.
Граматичні ознаки ( рід, число, відмінок, відміна, група).
4.
Спосіб творення іменника. Правопис.
5.
Синтаксична роль у реченні.
6
Цікаво знати
• Що це за частина мови – ім’я, яку називають ще стародавні вчені? Нині
такої частини мови наче й немає. Але ж є іменник, прикметник,
займенник – назви, до яких входить частинка
імен. В античні часи
частина мови ім’я означала не тільки іменник, а й прикметник та
числівник – об’єднувала ту групу частин мови, яку ми називаємо
іменними.
• Назву іменник почали вживати з 1873 року. Її першим використав О.
Партицький. Проте й після цього деякі граматики й далі називали
іменник сущником. Навіть правопис 1926 року іменник назвав речівником.
7
Розділ 2. ВЛАСНІ ТА ЗАГАЛЬНІ НАЗВИ, НАЗВИ ІСТОТ ТА НЕІСТОТ
Завдання 1. Пояснювальний диктант.
Петро Заров довгий час жив у невеликому містечку. В музеї зібрано
особисті речі письменника Т.Г.Шевченка:фотографії,книги,листи,документи.
У музеї демонструється прижиттєвий портрет художниці Оксани Білокур.
Народний артист вважав справою свого життя вірне служіння Україні,
народові. Полюбилися юним читачам і повісті М.П Стельмаха «Гуси-лебеді
летять…» та «Щедрий вечір» .
Завдання 2. Запиши іменники – назви міст і сіл, де живуть твої родичі.
Завдання 3 Словниковий диктант.
Марія Олександрівна Вілінська, собака Лайка, котик Мурчик,
Житомирська область, Кримські гори, проспект Миру, День учителя,
Верховна Рада України, Київська міська рада, газета «Голос України»,
журнал «Стежинка», пароплав «Іван Франко», орден Ярослава Мудрого,
Будинок культури, Кобзар.
Завдання 4. Запиши імена та прізвища своєї родини.
Завдання 5. Добери власні іменники до поданих загальних.
Письменник…, поет…, село…, місто…, гори…, озеро…, країна…,
оповідання…,
журнал…,
вчителька…,
директор…,мама…,
бабуся…,
магазин….
Завдання 6. Знайди в поданому реченні власні іменники. Поясни їх
правопис.
У Дніпро впадають з обох боків Десна, Рось, Псел,
8
Завдання 7. Склади і запиши п’ять речень з власними назвами. Поясни
їх правопис.
Завдання 8. Випусти зайвий іменник
в кожному рядку. Запиши,
добираючи загальну назву.
Гвоздика, айстра,васильки, верба, троянда –……………
Бузок, порічки, дуб, калина, шипшина – ………………..
Оса, комар,бджола, щука, джміль – ……………………..
Завдання 9. Випиши
іменники, що називають абстрактні предмети.
Склади з ними речення.
Доброта, швидкість, стежка, будинок, листя, виробництво, глибина,
любов, їжа, дорога, вікно, стіна, журба, пильність.
Завдання 10. Пояснювальний диктант.
Тарас… Він стоїть у Каневі на високій кручі, дивиться і надивитись не
можна свою Україну. Я дивлюсь на Тарасову гору, на високий пам’ятник
Кобзареві, що звівся тут, наче живий. І мимоволі згадую біленьку хату і діда
свого, що, зігнувшись над каганцем, синам і дочкам своїм і нам, онукам,
читав зимовими вечорами настільну книжку українського народу – «Кобзар».
Ти бачиш, Тарасе, свою Україну? Від моря до моря, від Карпат до
донецьких степів простяглася вона – могутня, багата, красива, вільна. Ось
поруч з тобою, Тарасе, нащадки твої. І знову над Славутичем не змовкає
трудовий передзвін. Тут збудована Канівська ГЕС. Тут – нове море. До
самого Києва простяглися його береги.
( І. Гончаренко )
Завдання 11. Випиши в колонки назви істот та неістот.
Прийшов на землю злий чаклун. «Нехай завжди буде зима,– сказав він,
– і ніколи не розквітають квіти, не зеленіють дерева».
9
Та знайшлася людина, яка здогадалася, як можна перемогти злі чари.
Вона сказала: «Давайте разом покличемо весну. Голос тисяч людей, наше
спільне бажання сильніші за злі чари».
Так і зробили. А коли злі чари відступили, почалися веселощі, танці,
співи. Так і поріднилися в українській мові ці слова: весна, веснянка,
веселитися.
Завдання 12. Запиши назви істот і неістот, які знаходяться навколо тебе.
Істоти (хто?): учні, …,…
Неістоти (що?): парта, …,…
Завдання 13. Напиши по п’ять слів, які б відповідали на питання хто? і
що?. Склади і запиши речення з одним з них.
Завдання 14. Доповни речення іменниками, що означають назви
професій.
Комбайн водить… . Хліб пече … . Лікує від хвороб … . Школярів
навчає … . Машину веде … . На космічному кораблі літає … . Трактором
керує … .
Бліц-тест
1. Вкажи, в якому рядку всі слова є іменниками.
А Рух, бігати, читати, завдання, радість.
Б Звертання , сміливість, читання, синява,проміння.
В Дія, молодий, природа, життя, рухатися.
А Б
В
2. У якому рядку допущено помилки в правописі власних назв?
А Леся Українка,Тарас Григорович Шевченко, газета Голос України,
журнал Дніпро.
10
Б Академія наук України, журнал «Всесвіт», князь Володимир, Київ.
В Україна, Дунай, газета «Молодь України», Чорне море, Карпати.
А Б
В
А Б
В
А Б
В
3. У якому із словосполучень допущено помилку?
А у Новограді-Волинському;
Б Іваном Шевченком;
В містом яготином.
4. Літера щ пишеться в усіх словах рядка
А Дніпропетров..ина, Полтав..ина, воя..ина;
Б Київ..ина, Доне..ина, Вінни..ина;
В Сум..ина, Житомир..ина, Богуслав..ина.
5. Установіть відповідність між загальними і власними іменниками.
А річка
1. Київ
Б село
2. Рось
В столиця
3. Дешки
1
2
3
А
Б
В
6. Установіть відповідність між найменуванням і правилом.
1. (р)ічка (д)ніпро
А велика літера в першому слові в назвах
релігійних свят
2. (к)ороль (л)ір
Б велика літера в топографічних
найменуваннях(крім
1
родових назв)
3. (в)еликдень
В з великої літери
назви художніх
творів, які беруться в
2
3
А
Б
В
лапки
11
7. Написання власних і загальних назв диференціює
А історичний принцип;
Б смисловий принцип;
В фонетичний принцип.
А Б
В
А Б
В
А Б
В
8. Визнач групу загальних іменників.
А Десна, Михайло, Соснівка;
Б Шевченко, телевізор, домівка;
В пташка, людина, озеро.
9. Визнач групу іменників, які є назвами істот.
А Гора, кімната, зірка;
Б племінниця, директор, лисиця;
В дерево, молодість, казка.
10. Які слова є власними іменниками у поданому реченні?
У піснях та думах живуть подвиги козацьких отаманів Северина Наливайка,
Івана Сірка.
А Северин, думи, Сірко;
Б Северин Наливайко, Іван Сірко;
А Б
В
А Б
В
А Б
В
В Наливайко, Іван, подвиги.
13. У якому рядку всі іменники належать до назв неістот?
А Птах, листя, дерева, вітер, товариш.
Б Книга, хата, ніж, одяг, осінь.
В Дощ, небо, ягоди, батько, мати.
14. У якому рядку всі іменники належать до назв істот?
А Гурт, олівець, сум, подія, суддя.
Б Народ, сестра, комбайнер, любов, вітер.
12
В Син, робітник, ворона, Сашко, джміль.
15. Знак м’якшення на місці пропуску не пишеться в усіх словах рядка.
А Красун..чик, рибал..ці, Галин..ці.
Б Таріл..ці, піс..ня, батал..йон.
А Б
В
В Брин..чати, кін..ця, посун..ся.
13
Розділ 3. РІД ІМЕННИКІВ
Завдання 1. Прочитай. Заміни подані слова, вирази одним словом, яке
означало б спільний рід іменників. Запишіть.
1. Професії. 2. Військове звання. 3.Людина, яка сама чомусь навчається.
4.Людина, що пише лівою рукою. 5. Дитина, яка втратила батьків. 6. Людина,
яка багато говорить без діла. 7. Той, що плаче без причини. 8. Людина лінива.
9. Людина скупа. 10. Людина не охайна. 11. Той, що задається. 12. Той, що
любить довго спати.
Слова для довідок: лікар, інженер,пілот, суддя, композитор; генерал;
самоучка; лівша; сирота; базіка; плакса; нероба; скнара; нечепура;
задавака; соня.
Завдання 2. Введи у речення чи словосполучення подані нижче іменники,
так щоб виразно видно було рід кожного з них.
Колібрі, цеце, поні, шимпанзе, орангутанг, тюлень, жираф, кенгуру,
какаду.
Завдання 3. Диктант – переклад.
Адрес, боль, вопрос, глаз, город, дробь, доклад, деревня, здание, знамя
картофель, летопись, мел, обувь, продажа, потолок, рожь, тетрадь.
Завдання 4. Творчий диктант.
Заміни одним словом назву описаних предметів.
1. Грошова одиниця Стародавньої Русі. 2. Сорт цукерок з підсмаженими
горіхами. 3. Загальний життєвий уклад. 4.Велика прекрасна будівля.
5.Казковий птах. 6. Прибуття групи відпочиваючих у певний строк. 7.
Заготовлені продукти. 8. Оливкове дерево. Для довідок: гривня, грильяж,
побут, палац, жар-птиця ,заїзд, запаси, маслина.
14
Завдання 5. Серед наведених родових форм визнач іменники спільного
роду.
Плакса, плаксій, плаксійка; облуда, облудник, облудниця; слинько,
слинтяй, слинтяйка; хитрун, хитруха, хитрюга; ледар, ледащиця, ледащо.
Бліц-тест
1. У якому рядку всі іменники тільки жіночого роду?
А Соло, шасі, депо, таксі, рагу.
Б Місіс, мадам, леді, путь, Беатріче.
В Куниця, гусінь, степ, стіл, друг.
А Б
В
2. Вкажи, в якому рядку всі іменники мають чоловічий рід.
А Суддя, надія, воля, гілля, книга.
Б Син, робітник, дріб, край, Сибір.
А Б
В
В Зошит, учень,, душа, дорога,теля.
3. Визнач, в якому рядку всі іменники мають середній рід.
А Життя, ледащо, поле, дівча, стаття.
Б Рілля, президія, сирота, читання, сузір’я.
А Б
В
А Б
В
В Листя, селище, око, завдання, гілля.
4. У якому рядку іменники мають неоднаковий рід?
А Біль, цвіль, туш, кріль , кужіль.
Б Промінь, степ, абажур, цегляр,чаклун.
В Озеро, сонце, полотно, село, зерно.
5. Вибери рядок, у якому є іменники тільки спільного роду.
А Вода, горошина, біганина, студентка, гуляка.
15
Б Собака, долина, дівчина, жирафа, староста.
А Б
В
В Базіка,нероба, каліка,гультіпака, роботяга.
6. З’ясуй, у якому рядку всі іменники не розрізняються за родами.
А Лінії, витрати, ложки, квіти.
Б Краї, береги, обличчя, барви.
А Б
В
В Дріжджі, ковзани, штани, сани.
7. Визнач, у якому рядку дібрано іменники тільки жіночого роду.
А Каченя, знання, доля, листя.
Б Лекція, криза, президія, Об.
А Б
В
В Вишня, розуміння, олія, повідомлення.
8. Визнач речення, у якому підмет виражений іменником середнього роду
однини.
А На горбку біля хати розкинувся невеличкий садок.
Б У живій криничці б’ється прозоре джерело.
В Високі тополі оточують сад стрункою каймою.
А Б
В
16
Розділ 4. ЧИСЛО ІМЕННИКА. ЗМІНЮАННЯ ІМЕННИКІВ ЗА
ВІДМІНКАМИ
Завдання 1. Диктант – завдання.
Запиши іменники в дві колонки: 1)іменники ,що вживаються
тільки в однині; 2)іменники ,що вживаються лише в множині .
Радощі, пестощі, врода, пахощі, Київ, Дніпро, Карпати, ворота, груди,
хід, сміливість, граблі, окуляри, чорнило, білило, масло, гіпс, мед, сходи,
вила, ясла, ножиці, милість, малювання.
Завдання 2. Визнач число іменників.
У всі часи молодь шукає свого героя. Ясне сонечко усміхається, жито
силоньки набирається. Шумлять жита, хвилюється пшениця, народжується
ранок вдалині. Вечорами в хлібах захлинались перепели.
Завдання 3. Вибери іменники в множині, постав в однині, визнач відміну
і групу.
Летіть, летіть, нестримні журавлі,
Через усі держави і кордони,
Несіть привіт до рідної землі,
Усім, хто в неї вірить безборонно.
(А. Матвійчук)
Завдання 4. Словниковий розподільний диктант.
Запиши іменники в колонки:
а) в однині; б) у множині; в) збірні.
Край, колосся, село, міста, рід, сім’ї, листя, ворони, бурячиння, гай,
ліси, пасовища, птаство, тварини, товариство, золото, писанки, вишивання,
волосся, бажання, учень, школа, батьки, студентство,
17
Завдання 5. Випиши у перший стовпчик іменники, що вживаються і в
однині, і в множині, в другий – іменники, що вживаються тільки в
однині, в третій – тільки в множині.
Місто, доброта, праця, вибори, поле, завод, пильність, ножиці,любов,
стіл, дорога, допомога, малина, іменини, вода, студентство, кількість, двері,
канікули, земля, масло, книги.
Завдання 6. Словникові диктанти з граматичним завданням.
1. Визнач рід невідмінюваних іменників.
Кенгуру, шосе, радіо, кіно, авто, пюре журі. Капрі, брутто, бравісимо,
Міссісіпі, інтерв’ю, бюро.
2. Постав іменники в кличному відмінку.
Земля, весна, Микола, Шевченко, мати, батько, брат, сестра. Країна,
пісня, Петро, мова, хата, дядько, бабуся.
Завдання 7. Визнач відмінки іменників.
Величний пам’ятник піднісся над могилами, над горами, над морем.
Людина всміхається ранній весні. Митцям судилося бути очима планети.
Тому й люблю я наші дні сучасні, що виросли з минулого вони. Найкращим
зерном засівай – збереш високий урожай. В’ються жайворонки в полі.
Завдання 8. Випиши із тексту іменники, згрупувавши їх за відмінами.
Леся Українка… Доля не дарувала їй навіть півстоліття життя, хвороби
нещадні до поетеси. І все ж таки одним з найсвітліших розумів народу стала
саме вона. Вона справді жила для всіх – зразок мужності творчої та людської.
Іван Франко поставив її за силою поетичного обдарування поруч з
Шевченком. За освіченістю вона могла б стояти й поруч з Франком.
Всебічною
була
й
мистецька
обдарованість
поетеси:
музикант
і
18
музикознавець, прозаїк, есеїст, поліглот. В цьому ніхто не міг порівнятися з
нею.
(За В. Коротичем)
Завдання 9. Постав слова у формі звертання. Придумай з ними речення.
Надія
Степанівна, Степан
Петрович, Микола Іванович,
Марія
Григорівна.
Завдання 10. Випиши іменники в множині, визнач їх відмінок.
Нинішнього року дерева зацвіли. Ясени і клени, берези й дуби,
горішина й калина позодягалися у цвіт від підніжжя стовбурів до крон.
Кожна гілочка цвіте, кожен сучечок.
Інеєм порозцвітали дерева, й кожне видається великою квіткою, хай і
холодною. Тож не може зима похвалитись теплими квітами, що грають
яскравими фарбами…
Гурт берізок, оточений молодими дубками, сприймається мало не як
казкове видиво, такі вони світлі й чисті, такі повітряно-легкі.
(За Є. Гуцалом)
Бліц-тест
1. У якому рядку всі іменники мають форму тільки однини?
А Вишня, сорочка, вишиванка, полонина, долина.
Б Ліс, ріка, озеро, море, болото.
В Зірка, загадка, хустка, сторінка, тополя.
А Б
В
2. У якому рядку всі іменники мають форми і однини, і множини?
А Білизна, височінь, доброта,глибина, заздрість.
А Б
В
19
Б Фосфор, глина, золото, сало, лагідність.
В Книга, заєць, огірок, країна, ніс.
3. Запиши словосполучення у давальному та місцевому відмінках однини.
Охайна дівчина, радісна пісня, вірний товариш.
4. Визнач відмінки іменників, ужитих у реченні.
Тож не може зима похвалитися теплими квітами, що грають яскравими
фарбами.
А називний та орудний;
Б називний та місцевий;
А Б
В
В знахідний та орудний.
5. У якому рядку всі іменники в місцевому відмінку однини можуть мати
закінчення -у (-ю)?
А Сніг, шлях, дзьоб, ліс.
Б Бій, сад, ряд, степ.
В Місяць, продаж, світ, стовп.
4. У якому рядку всі іменники мають форму тільки однини?
А Вишня, сорочка, вишиванка, полонина, долина.
Б Ліс, ріка, озеро, море, болото.
В Зірка, загадка, хустка, сторінка, тополя.
А Б
В
5. У якому рядку всі іменники мають форми і однини, і множини?
А Білизна, височінь, доброта,глибина, заздрість.
Б Фосфор, глина, золото, сало, лагідність.
А Б
В
В Книга, заєць, огірок, країна, ніс.
6. Запиши словосполучення у давальному та місцевому відмінках однини.
Охайна дівчина, радісна пісня, вірний товариш.
20
7. Визнач відмінки іменників, ужитих у реченні.
Тож не може зима похвалитися теплими квітами, що грають яскравими
фарбами.
А називний та орудний;
Б називний та місцевий;
А Б
В
В знахідний та орудний.
8. У якому рядку всі іменники в родовому відмінку множини мають
закінчення -ів?
А Суддя, поле, гра, поверхня.
Б Відкриття, життя, почуття, край.
А Б
В
В Підпис, пальто, миша, полотно.
9. У якому рядку допущено помилку в правописі відмінкових закінчень
іменників?
А Абзацом, розкішшю, шампуню, гордістю.
Б Плачем, майстром, палацем, бурею.
А Б
В
В Тисячею, кров’ю, річчю, морем.
10. З’ясуй, у якому рядку всі іменники в родовому відмінку мають закінчення
-і.
А Подорож, путь, розкіш, каламуть.
А Б
В
А Б
В
Б Погибель, погляд, світ,жаль.
В Успіх, біль, зелень, жах.
11. Укажи, за чим змінюються іменники.
А за числами і відмінками;
Б за родами і числами;
В за числами, родами, відмінками.
21
12. Визнач закінчення поданих іменників у формі орудного відмінка однини.
Лисиця, душа, вишня, задача.
А -ою;
А Б
В
Б -ею;
В -єю.
22
Розділ 5. ВІДМІНИ ІМЕННИКІВ
Завдання 1. Попереджувальний диктант.
1.Вітчизни сад і пахне, й цвітом дише. (Тич.) 2. В космічному оркестрі
підвладно все одній руці. (Тич.) 3. Віддавна сміливості й одвазі шумить по
всесвіту хвала. (Рил.) 4. Ми любим Вітчизну святою любов’ю, а труд наш і є
ця любов. (Сос.) 5. Лише шум потоку порушує споконвічну тишу. (Гонч.)
6.Роботящим рукам перелоги орать. (Шевч.) 7. У бібліотеці я завжди беру
книги по неділях. 8. Срібні віти, синій сніг лине квітами до ніг. (Сос.)
Завдання 2. Виконай математичні дії, запиши утворені слова, добери до
них споріднені.
Кор-о+и+ни+цкя-к=
Четвер-чет+(дуб-ду) + (ра-р)=
Ска-с+(млин-м)+а=
Завдання 3. Диктант-завдання.
Постав іменники у формі родового і орудного відмінка однини.
Виділи закінчення.
Вітчизна, сестра, ріка, гора, лінія, зоря, сім’я, вулиця, праця, оселя,
листоноша, площа, миша, задача, вдача, каша, груша, мелодія, рілля, круча,
станція, думка, відвага, заслуга, земля.
Завдання 4.Словникові диктанти з граматичним завданням.
1. Утвори форму орудного відмінка однини.
Задача, сажа, пряжа, калюжа, ведмедиха, акація, сім’я, іскра, фабрика,
площа, бджола, зграя буря, корзина, будівля.
2. Утвори, де можна, форми називного та родового відмінків множини.
Країна, сестра, пороша, криниця, сметана, пшениця, рілля, праця,
яблуня, мрія, суниця, книжка, річка , школа, голова, тиша, людина, мама.
23
Завдання 5. Випиши іменники, визнач відмінки.
Люблю я пісню, що душу й серце окриляє. Ніщо не порушувало нічної
тиші. На гілочці береста примостилася маленька пташка і радіє весні.
Дівчина любила завірюху. Над сусідньою горою повільно ширяв величезний
орел. Хвиляста рівнина порізана багатьма балками і долинами. Немовля
обов’язково купали в настояних травах.
Завдання 6. Від поданих слів утвори збірні назви речовини, матеріалу.
Виділи суфікси, поясни їх правопис.
Плести, мережити, варити, палити, морозити, пекти, прясти, квасити.
Завдання 7. Запиши в одну колонку словосполучення з іменниками у
давальному відмінку, а в другу – у місцевому відмінку
Подарувала Микиті, відремонтували школі, шерсть на кішці, хата при
дорозі, каміння на дорозі, дала кішці, надіслав сестрі, навчаємося у школі.
Завдання 8. Пояснювальний диктант.
Найпрекрасніше почуття – то любов до людей, вдячність до матері,
батька, високе цінування дружби товариша. (Сухомл.) 2. Не стало видно ні
хутора, ні полтавського степового шляху. (Тют.) 3. На кінцевій зупинці всі
пасажири вийшли з тролейбуса. 4. Щорічно курсують туристичні пароплави
від Києва до Херсона. 5. Люблю я море в шумний час прибою, коли воно за
валом вал жене. (Сос.) 6. Біля університету вже зібралось чимало студентів.
7. Був кінець листопада, і ліс стояв голий. 8. Вічна слава народові, трудівнику
й герою, що мостить міст в майбутнє золотий. (Рил.)
Завдання 9. Випиши іменники ІІ відміни.
1. Не забути ті вихори бою, крики в тьмі, стрілянину застав. 2. Тому
роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду. (Янов.) 3. На
шумному розі книгарня, не раз я заходив туди. (Сос.) 4.Широке поле покрите
24
до самого виднокругу гречкою.5. Над зеленим лугом в’ється чайка.
6.Мовчить Рось, хлюпотить хвилями в зелені береги. 7. Небо – тихе та чисте.
8.Вітчизни рідної чудесний сад плодами зачаровує.
Завдання 10. Визнач відмінкові форми і надпиши над іменниками.
Навкруги чорніло зоране поле, ат згори, від повного місяця, лилось
блакитне холодне сяйво, обгортало мокру землю, переливалось на змочених
росою плугах, блищало по лемешах та мокрих рогах волів, лежачи оддалік,
тихо ремигали. Тільки яри та провалля, повні пітьми,туману й холоду, грізно
чорніли геть навкруги… (М.Коцюбинський)
Завдання 11. Із поданих іменників випиши іменники другої відміни.
Яблуня, піч, товариш, плід, краса, мати, дитя, сік, подорож, вітер,
листоноша, крок, дерево, відміна, сім’я, плем’я, олівець, прямокутник.
Ключ: із третіх букв іменників другої відміни складеться слово
Вікторія.
Завдання 12.Постав іменники у формі родового відмінка.
Аґрус, активіст, багатій, байкар, бал, батько, берег, борг, будівельник,
букет, вантажник, вечір, вчитель, винахід, вислів, вівчар, відвідувач, відділ,
водогін, галас, гарбуз, глядач, годинник, гопак, господар, готель, гурток,
дарунок
Завдання 13. Словниковий диктант.
Відданістю, вірністю, впевненістю, гідністю, допитливістю, мудрістю,
сумлінністю,
працьовитістю,
майстерністю,
скромністю,
ніжністю,
чарівністю, справедливістю,сердечністю, вдячністю, радістю, співучістю
Блакиттю, безліччю, відповіддю, височінню, віссю, глибочінню,
голубінню, галуззю, далеччю, доповіддю, даллю, зеленню, здобиччю,
25
молоддю, ніччю, осінню, ожеледдю, піччю, постаттю, подорожжю, пам’яттю,
памороззю, розповіддю, річчю, розкішшю.
Завдання 14. Пояснювальний диктант.
1. Вже ранкові тіні на стіни впали. 2. Час – це простір для розвитку
здібностей. 3. Вона підіймає свій голос за щастя усіх матерів. 4. Крізь снігову
пелену замаячило в степу декілька постатей. 5. В небесній блакиті весну
славили жайворонки. 6. Ми працю любимо, повиту творчістю ясною.(Рил.)
7.Плюскочуться білі качки в басейні під тінню каштана. (Рил.) 8. І карії очі, і
рученьки білі ночами насняться мені. (Мал.)
Завдання 15. Перебудуй подані речення, замінюючи називний відмінок
іменників ІІІ відміни орудним відмінком однини. Запиши.
1. Тінь від дерев закривала квітник. 2. Ніч покривала землю. 3. З моря віє
приємна вогкість. 4. Багата рослинність вкрила увесь схил гори.
Завдання 16. Відгадай загадки. З словами-відгадками склади речення.
Запиши Підкресли граматичну основу.
1. Ходить, ходить, а в хату не заходить (двері). 2. Два кінця, два кільця,
посередині гвинтик (ножиці). 3. Зубасті, а не кусаються (граблі). 4. Хто
трьома зубами сіно їсть (вила). 5. Що то за віз, що без коліс (сани).
Завдання 17. Подані іменники постав у формі родового й орудного
відмінків однини і множини. Запиши.
Ім’я, хлоп’я, вороненя, оленя, козеня, галченя, пташеня, зайченя,
мишеня, каченя, теля, гусеня, левеня, немовля, горобеня, вовченя, лисеня,
орля, лоша, оченята.
26
Завдання 18. Випиши іменники третьої і четвертої відмін.
Вночі сади здавались довгими тінями хмар. В дитинстві я заздрив
стрімкому орляті. Між дівчаток і хлоп’ят працює невеличкий Сашко. По
подвір’ю бігають жовтенькі курчата. Під деревами товстим шаром лежали
духмяні грушки. З дитинства Тарас хотів бути малярем.
Завдання 19. Із поданих іменників випиши іменники четвертої відміни.
Озеро, осленя, ведмідь, вишня, білка, лисеня, кріт, хлоп’я, дівчина,
дитина, маля, юнак.
Ключ: із других букв іменників четвертої відміни складеться слово
сила
Бліц-тест
1. Виділене слово в реченні Молодий Владислав Городецький був, очевидно,
прагматиком ужито в значенні
А Людина,що довіряє тільки власній інтуїції.
Б Людина,що в усьому бачить практичну цінність.
А Б
В
В Людина, що цінує досвід своїх попередників.
2. З’ясуй , у якому рядку всі іменники не належать до жодної відміни.
А Очі, хмари, берети, вікна, висновки.
Б Штани, окуляри, мемуари, канікули.
А Б
В
В Сани, ворота, сни, орли.
3. У якому рядку всі іменники належать до І відміни мішаної групи?
А Межа, задача, тиша, площа.
А Б
В
Б Пісня, вишня, надія, робітниця.
В Робота, варта, дата, липа.
27
4. У якому рядку не всі іменники належать до І відміни твердої групи?
А Білка, липа, шапка. собака.
Б Сторінка, біржа, молитва, тиша.
А Б
В
А Б
В
А Б
В
А Б
В
В Доброта, віра, малина, дума.
5. У якому рядку всі іменники належать до ІІ відміни?
А Віра, душа, мрія, надія.
Б Ніч, любов, повість, радість.
В Світ, січень, віконце,щастя.
6. Вибери рядок, у якому всі іменники належать до ІІІ відміни.
А Честь, сталь, обрій, стілець.
Б Велич, грубість, мати, тінь.
В Тополя, вишивка, відвага, солома.
7. Визнач, у якому рядку всі іменники належать до ІУ відміни.
А Внуча, курча, ім’я, плем’я.
Б Круча, доля, гребля, дощ.
В Узбіччя,знанн6я, читання, ягода.
8. Склади речення з поданими словами. Визнач відміну іменників.
Полум’я, яскраве, хмари, над, безоднє, палають, море, як.
28
Розділ 6. ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ
Завдання 1. Пояснювальний диктант.
1. Все шелестять колосочки про спеку. 2. Дрібненький коник ладнає
скрипочку малу. 3. На мерзлу дорогу опадали голубі сніжинки. 4. Кораблика
хлопчина склеїв і цілий день його пускав. 5. За сонцем хмаронька пливе.
6.Легенький вітерець подихає з теплого краю. 7. В небі хмарка пурпурова
лине і сія. 8. Під вишнею розлогою струмочок гомонить.
Завдання 2. Диктант-завдання.
Добери спільнокореневі іменники жіночого роду. Запиши. Виділи
суфікси.
Араб, болгар, в’єтнамець, грек, італієць, індієць, киргиз, кореєць, казах,
німець, поляк, француз, угорець, чех.
Завдання 3. Утвори від поданих слів іменники, які відповідають на
питання що?
Дружити, сильний, летіти, сміятися, осінній, співучий, кохати, слухати.
Завдання 4. Графічний диктант.
Запиши системою позначок будову слів.
Лісний,
лісовик,
лісництво;
квітник,
квітковий,
квітникарство,
квітувати; ходити, ходжу, заходжу; рік, річниця, річний; рука, ручний,
рукавиця; товариш, товариський, товариство; ранок, ранній, ранесенький.
Завдання 5. Словниковий диктант.
Спалення, зв’язківець, стягнення, скорочення, стискання, створення,
скріплення, список, зцілення, здійснення, беззаконня ,розписка, розквіт,
безхліб’я, відтінок, роззява, відкриття, прізвисько, причастя, прірва, приліт,
присудження, припадання, прізвисько.
29
Завдання 6. З’ясуй, від яких основ і за допомогою яких суфіксів утворені
подані іменники на означення осіб за характером їх діяльності.
Доменщик, шахтар, бетоняр, токар,гірник, зброяр, газівник, харчовик,
обрубник, рільник, городник, плановик, бурильник, комбайнер, сіяч,
погонич, бригадир, цензор, конюх.
Завдання 7. Утвори іменники за допомогою суфікса –ств(о), поясни
звукові зміни.
Убогий, козак, юнак, птах, ткач, товариш, боягуз, керівник, рільник,
птахівник, отрок.
Бліц-тест
1. Відбувається зміна приголосних під час словотворення в усіх іменниках
рядка.
А Безпека, чех, Камчатка, брат.
Б Сиваш, яйце, вереск, студент
А Б
В
А Б
В
А Б
В
В Рига, Париж, ткач, парубок.
2. Чергування приголосних відбувається в рядку в усіх словах.
А Турок, купець, Бахмач, Черкаси.
Б Галичина, Кагарлик, ткач, Овруч.
В Бучач, латиш, Сиваш, брат.
3. У якому рядку всі слова не мають закінчень?
А Пенсне, кінь,жалюзі, небо.
Б Ложе, поні, маестро, авто.
В Журі, пальто, таксі, кіно.
4. Серед поданих словосполучень визнач ненормативне.
А вірний собака
30
Б вірна дружба
А Б
В
Г
А Б
В
А Б
В
В вірна дружина
Г вірна відповідь
5. Правильно утворені всі імена по батькові в рядку.
А Оксана Миколаївна, Зінаїда Георгіївна, Юлія Іллівна.
Б Яків Васильович, Софія Андріївна, Павло Матвієвич.
В Надія Віталієвна, Олександр Якович, Іван Дмитрович.
6. Правильно визначена твірна основа слова.
А вишивка ← вишивання
Б деревце ← дерев’яний
В бабусин ← бабуся
31
Розділ 7. НАПИСАННЯ ІМЕННИКІВ
Завдання 1. Словниковий диктант.
Левада, зелень, селезень, дерево, козеня, вересень, зозуля, весло,
апельсин, делегат, ожеледь, криниця, пенал, кишеня, березень, директор,
далеч, демократія, перелаз, зернина, хлопець, передплата, пиріг, диригент,
пелена, режисер, травень, медаль.
Неакуратність, небезпека, небіжчик, невагомість, невблаганність,
невгамовність, невдача, невидимість, невимогливість, невільник, невістка,
невміння, неволя, невтомність, негода, недовір’я, недогляд, недокрів’я,
недоросток,
недостача,
недруг,
недуга,
неминучість,
необхідність,
неохайність, неправда, не достаток, неуважність, неук, нечепура, нещастя.
Завдання 2. Заміни виділені слова синонімами (словами з префіксом не-.
Запиши.
1. Не можна терпіти брехню. 2.Потрібно виправити дефекти. 3. Його
не зломило горе. 4. Рабство для всіх погано. 5. Хвороба псує настрій.
Завдання 3. Диктант з коментуванням.
1. Сила миру не в зброї, а в людях доброї волі. 2. Не одежа красить
людину, а добрі діла. 3. Не ім’я прикрашає чоловіка, а чоловік ім’я. 4.
Підганяй коня вівсом, а не батогом. 5. Слово не горобець: випустиш – не
впіймаєш. 6.Вік прожити – не поле перейти. 7. Як не коваль, то рук не
погань. 8. Неправдою далеко зайдеш, та назад не вернешся.
Завдання 4. Добери слова з протилежним значенням, додавши префікс
не-. Запиши. Виділи префікси.
Воля, удача, довір’я, щастя, друг, вміння, згода, правда, бажання,
рішучість, доля, терпіння, справедливість, задоволеність.
32
Завдання 5. Міні-диктант.
Школа – це неспокій, гомінкий вулик: гуде, шумить, сповнений
дитячим галасом. А то враз притихне після дзвінка, тільки чути,як у класах
хтось читає по складах, відповідає таблицю множення, а чи пояснює закон
Архімеда…
У кожного класу свої клопоти.
Дзеленькне дзвінок, і знову озоветься тривожний вулик. В коридорах
сміх, вигуки, штовхання, а часом бійка. Де ви бачили, щоб у школі та не
знайшлися свої бешкетники й забіяки? (І.Цюпа).
Завдання 6. Словниковий диктант.
Любов’ю, міжгір’я, буряк, об’єм, дит’ясла, інтерв’ю, бюджет, в’язка,
цвях, ад’ютант, пюре, м’ячик, сузір’я, фюзеляж, кар’єра, п’єса, свято, з’їзд,
бар’єр, солов’ї, В’ячеслав, п’єдестал, подвір’я, бюро, валер’янка, різьбяр.
Вогонь, боротьба, дзьоб, доньці, різьбяр, паморозь, молотьба, дьоготь,
кільце, Наталці, секретар, Ігор, магістраль, зав’язь, просьба, людськість,
їдальня, промінчик, джерельце, бульйон, письмо, вісь, льон, суть, голівонька.
Завдання 7. До поданих слів підбери іменники із довідки.
Довгий зелений… . Круглий червоний… . Видовжена жовта… . Довга
оранжева… . Синій солодкий… . Великий стиглий… .
Слова для довідок: кавун, виноград, морква, огірок, диня, помідор.
Завдання 8. Словниковий диктант.
Авто, ательє, бюро, галіфе, доміно, депо, какаду, колібрі, кенгуру, купе,
кофе, кашне, кіно, метро, меню, піаніно, поні, пюре, радіо,фортепіано, шосе,
шимпанзе.
33
Завдання 9. Міні-диктант.
Зелене море
Понад самим берегом в’ється в траві стежка через усе село. Підеш тією
стежкою, глянеш кругом себе і скрізь бачиш зелене-зелене море верб,
садків,конопель, соняшників, кукурудзи та густої осоки… Серед одного
городу вгніздилась прездорова стара, широка та гілляста дика груша,
розклала своє гілля трохи не при землі на буряки та картоплю.
(І. Нечуй-Левицький)
ТРЕНУВАЛЬНІ ДИКТАНТИ
Старий дуб
Старий дуб жив уже багато років. Дуб був гіллястий, міцний,
поважний,з товстелезним стовбуром, і, звичайно, був найголовнішим у лісі.
Ніхто з ним не сперечався, коли він шумів своїм листям. І листя він
найдовше не хотів скидати, щоб було чим шуміти і всім наказувати. І
найпізніше за всі інші дерева убереться в свіжу зелень.
У лісі дерева й пташки слухали старого дуба. І навіть вітер-суховій
вгамувався в його міцному гіллі. Недарма любили старий дуб дерева, звірі,
птиці. Під його охороною не страшні їм було ні вітри, ні буря. Наче на
сторожі стояв він на узліссі.
(97 слів, за О. Іваненко)
Подорож по Дніпру
Хороше подорожувати влітку по Дніпру. Чудесна голуба дорога від
Києва до Канева й далі до Черкас пролягає поміж зелених берегів біль, ніж на
двісті кілометрів. Ріка перетинає землі двох сусідніх областей – Київської і
Черкаської.
Пароплав іде поміж мальовничі міста і села. Але не менш приємна
дорога й понад Дніпром. Власне, їх аж дві стеляться вздовж Славути. Перша
34
веде з Києва на Обухів, Кагарлик і далі на Миронівку, Смілу, Черкаси. Друга
біжить на Васильків, Жашків, Умань і аж до самої Одеси.
Поїдемо по цих чудових шляхах. Неначе зелені річки, течуть вони
рідними просторами, обсаджені тополями, березами, акаціями, вишнями,
яблунями.
(198 слів, за І. Цюпою)
35
Розділ 8. КОНТРОЛНІ ТЕСТИ ЗА ТЕМОЮ «ІМЕННИК»
1. Фразеологічний зворот вжито в реченні:
А І я зими крутий долаю норов, обличчя підставляючи вітрам.
Б Калина так хизується красою, що байдуже їй до всього на світі.
В Від моєї балаканини всі втомилися, тому мама часто просила мене
прикусити язика.
А Б
В
2. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка.
А В..ретено, Водохр..ще, горл..чка, мар..во.
Б Реш..то, кр..нделик, дал..на, гороб..ня.
А Б
В
А Б
В
В Блюд..чко, долон..чка, ластов..ння, ч..брець.
3. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка.
А Ап..етит, ап..аратура, індичен..я .
Б Барок...о, інтермецо..о, спец..ех.
В Дозвіл..я, розкіш..ю, гарбузин..я.
4. Закінчення -а у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку.
А Синтаксис, відмінок, трикутник.
Б Цвіт, брат, поверх, водограй.
А Б
В
А Б
В
В Керівник, синонім, млин.
5. Укажи рядок, у якому всі слова потрібно писати разом.
А Пів..якоря, полу..мисок, чар..зілля.
Б Гори..цвіт, водо..гін, пройди..світ.
В Кіловат..година, стоп..кран, пів..Америки.
36
6. Знайди слово, у якому є буквосполучення -ри-.
А бр..хати
Б добр..во
А Б
В
А Б
В
А Б
В
В тр..мбіта
7. Знайди слово, у якому пропущено букву ц.
А бра..тво
Б сирі..тво
В дива..тво
8. Знайди слово, в якому треба писати букву о.
А пл…вець
Б х..зяїн
В к..тушка
9. Ненаголошені голосні е, и, що не перевіряються наголосом , пишуться за:
А історичним принципом;
Б морфологічним принципом;
А Б
В
А Б
В
В смисловим принципом.
10. У всіх словах якого рядка ставиться апостроф?
А Лук..янівка,багр..янець, св..ято.
Б львів..янин, пів..яблука, бур..янець.
В між..яр..я, пор..ядок, зв..язківець.
11. Апостроф – це…
А розділовий знак, який уживається для відокремлення слів,
словосполучень і речень;
Б надрядковий графічний знак, який передає на письмі роздільну
вимову;
37
В графічний знак для позначення на письмі м’яких приголосних звуків.
А Б
12.
За яким орфографічним правилом пишеться
В
слово
пів..яблука?
А у складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний,
а друга починається на я, ю, є, ї;
Б після префіксів, що закінчується на приголосний, перед коренем на
я, ю, є, ї;
В перед я, ю, є, ї після літер б, п, в, м, ф, що позначають губні
приголосні звуки, якщо перед ними немає іншого кореневого
приголосного (крім р).
А Б
В
2
3
4
А Б
В
А Б
В
13. Установи відповідність між орфограмою та іменником:
1. Пишеться ь
А б..ювет
2. ставиться ’
Б комп..ютер
3. не ставиться ’
В н..юанс
А
4. не пишеться ь
Г конс..єрж
Б
1
В
Г
14. Укажи рядок, де кожне слово багатозначне:
А рукав, гніздо, земля, море;
Б буквар, аркуш, мама, гілка;
В кімната, сонце,суниця, зозуля.
15. Усі іменники в орудному відмінку однини мають закінчення
-ею в рядку:
А огорожа, миша, голова.
Б гуща, тисяча, їжа.
В дорога, каша, хата.
38
16. Познач правильну кінцівку твердження.
Іменник – це частина мови, що означає:
А ознаку предмета;
Б назву предмета;
А Б
В
В дію предмета.
39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.
Програма. Українська мова. 5-12 класи / Автори Г.Т. Шелехова,
В.І.Тихоша, А.М. Корольчук, Н.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією
Л.В.Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.
2.
Іструктивно-методичні рекомендації з української мови та літератури.
МОНмолодьспорт № 1/9-426 від 01.06.12 року.
3.
Бондарчук К.С.
Українська мова: збірник диктантів. 5-11 класи. –
Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 272 с.
4.
Глазова О.П. Українська орфографія: Навчальний посібник. – Х.:
Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 384 с.
5.
Дияк О.В. Прудка В.М. Довідник для абітурієнтів та школярів з
української мови: навч. посіб. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 408 с.
6.
Нікішина Т.В. Збірник диктантів з української мови. 5-9 класи. – Х.:
Вид. група «Основа», 2006. – 224.
7.
Українська мова. Тести. 5-12 класи: Посібник / За ред.. Н.В. Гуйванюк.
– К.: Видавничий центр «Академія», 2007. – 376 с.
8.
Шевелєва Л.А. Новий збірник диктантів з української мови для учнів 5-
11 класів та абітурієнтів. – Х.; Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 288 с.
40
Автор
Pavlrmk
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
2 098
Размер файла
371 Кб
Теги
завдання, українська, темою
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа