close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

pograemos v istoriju

код для вставкиСкачать
Відділ освіти Куликівської райдержадміністрації
Чернігівської області
Районний методичний кабінет
Герасименко С.П.
5 – 7 клас
Посібник для вчителя та учнів
2009 рік
Герасименко Світлана Петрівна
«Пограємось в історію. 5 – 7 клас». Посібник для
вчителя та учнів.
Рецензенти:
Лузан Олена Іванівна – завідуюча Куликівським
районним методичним кабінетом
Лівенко Людмила Миколаївна – директор Дроздівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куликівського району
У посібнику пропонується набір ігор для використання
на різних етапах уроку. Використання різних ігрових моментів
допомагає дітям повірити в себе, викликає захоплення і
натхнення, сприяє не тільки поповненню запасу знань, але і
розвитку фантазії. У поєднанні з іншими методами, прийомами
виховання творчої особистості гра приносить позитивні
результати. Навіть відомий педагог А. Макаренко
стверджував: «Яка дитина в грі, така вона, здебільшого
буде, і в праці».
Посібник адресований учителям історії, учням 5-7
класів.
Погоджено на засіданні ради районного методичного
кабінету відділу освіти Куликівської райдержадміністрації
Протокол № 3 від 17 вересня 2009 року
Рекомендовано до друку Куликівським районним
методичним кабінетом
2
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………4
5 клас
Історія України………………………………….5
6 клас
Всесвітня історія………………………………..12
7 клас
Історія України…………………………………19
Всесвітня історія………………………………..30
Використана література……………………….35
3
ВСТУП
Використання у педагогічній практиці вчителів ігрових
моментів та цілих ігор — це лише один із можливих шляхів отримання
учнями знань із предмета, реалізації своїх можливостей, здобуття не
тільки гарних оцінок, але й задоволення від уроку.
Гра допомагає дітям повірити в себе, викликає натхнення і
захоплення, підтверджуючи слова великого В. О. Сухомлинського:
«Без захоплення та натхнення, без осмисленої розумової праці як
процесу пошуків та знахідок навчання перетворюється на зубріння: з
нього випадає головна мета школи — загальний розумовий розвиток,
формування допитливого розуму, виховання жаги знань».
Гра має надзвичайно багаті можливості, бо дозволяє кожній
дитині відчути себе суб'єктом життєдіяльності, виявити й розвинути
свою особистість; під час гри розкриваються можливості та
здійснюються бажання. Вона дозволяє у захоплюючій формі
запам'ятати складні для засвоєння терміни, назви, імена тощо. Гра
— не самоціль, а лише один із засобів у системі формування творчої,
допитливої, озброєної знаннями дитини. Гра — творчість і праця., в ній
учні виробляю навички зосереджуватися,мислити самостійно,
розвивається увага, потяг до знань. Захопившись, учні не помічають,
що вчаться, орієнтуються в незвичайній ситуації, поповнюють запас
знань, понять, розвивають фантазію. Навіть найпасивніші включаються у гру з великим бажанням, докладаючи зусиль, щоб не підвести
товаришів по грі.
Мета посібника – допомогти вчителеві зробити урок історії
цікавим і результативним.
5 клас
Історія України
Гра «Три речення»
Правила гри
Цю гру варто використати під час читання тексту
підручника, зокрема науково-популярних вступних статей та
рубрик (про белетристичні оповідання тут не йдеться). Сенс її в
тому, щоби трьома нескладними, проте змістовними реченнями
передати сутність прочитаного.
Гра може відбуватися як змагання окремих учнів чи як
змагання рядів (задіяно по одному учню від кожного ряду),
4
решта дітей можуть виконувати роль арбітрів. У підготовлених
класах змагання можна ускладнити потребою обстоювати свій
варіант, доводити, що він найбільш вдалий.
Гра «Дерево пізнання»
Правила гри
Умови цієї гри дуже прості: учням пропонується до
певної частини навчального матеріалу (можливо, й до цілого
уроку) скласти 1—3 запитання (залежно від рівня підготовленості
класу). Запитання занотовуються на маленьких аркушах (краще,
щоб у формі листочків дерева) і подаються вчителеві.
Найзмістовніші з них учитель відзначає як запитанняпереможці й причіплює їх до дерева пізнання (малюнок на ватмані,
прикріпленій до дошки). На наступному уроці перевірка
засвоєного може відбуватися в межах тієї ж гри: учні знімають»
листочки з дерева, відповідаючи на складені запитання. Цю гру
можна проводити і як змагання між класами (учні одного класу
складають запитання для іншого; тоді з метою об'єктивного
підведення підсумків бажано мати кольорову символіку,
приміром, листочки 5-а класу — червоні. 5-6 — жовтогарячі.
Якщо на уроці в 5-6 лишилися на дереві червоні листочки,
значить не з усіма запитаннями учні впорались).
Гра «Герою, оживи!»
Правила гри
Перед читанням учитель розподіляє ролі між учнями і
далі пропонується звичне для уроків літератури читання за
ролями, яке, власне, є своєрідною інсценізацією. Ігровий ефект
буде значно сильніший, якщо решті дітей, як слухачам,
запропонувати визначити, хто з «артистів» виконував роль
найбільш вдало, чий образ — історично правдивий (бажано
вимагати при цьому від учнів елементів аргументації: по-моєму,
на мою думку, мені здається тощо).
Гра «З уст в уста»
Правила гри
Ця гра допоможе урізноманітнити форми роботи над
5
текстом підручника. Учням пропонується кількаразовий переказ
того самого уривка. У грі беруть участь, скажімо, чотири учні.
Троє на момент першого читання повинні вийти з класу (йдеться
про опрацювання вступних статей до оповідань або рубрик).
Коли уривок прочитано, другий учень повертається до класу і
довідується про опрацьоване з переказу першого учасника. Тоді
цей другий так само переповідає почуте запрошеному третьому
учаснику, а той, нарешті, четвертому. Четвертий учень переказує
почуте всьому класові, й діти мають змогу порівняти, наскільки
точно і повно прочитане відтворене гравцем. Гра (модернізований
«зіпсутий телефон») привчає висловлюватись точно, лаконічно.
Вчитель має скеровувати гру так, аби вона відбувалася організовано та динамічно.
Гра «Веселий олівець»
Правила гри
Аби уникнути одноманітності на уроці, добре
застосовувати для закріплення нового матеріалу, а також
перевірки засвоєного дану гру. Дітям пропонується розфарбувати
певні предмети із запропонованих або вибрати для кожного з предметів певний колір. Таким шляхом, вивчаючи урок «Історія як
наука», можна дізнатися, як школярі розуміють поняття
історичні джерела. Вчитель роздає учням аркуші, на яких
зображено сувій, книгу, горщик, намистинки, напис на камені,
й пропонує зафіксувати жовтим кольором речові історичні
джерела, блакитним — писемні. На уроці «Речові історичні
джерела. Археологія» гра «Веселий олівець» допоможе дітям
зібрати сумку археолога.
Під час опрацювання тієї ж теми до гри «Веселий
олівець» можна вдатися для з'ясування пам'яток трипільської
культури. Олівець дасть змогу перетворити на захоплюючу гру й
завдання, які за своєю сутністю ближчі до тестів. Так, у темі
«Княжа Русь-Україна» можна застосовувати завдання, де певним
кольором треба зафарбувати «кубики» зі справами когось із
князів.
Гра «Чарівний олівець»
6
Правила гри
Гра так само проста, як і попередня. Проте діти грають у
неї залюбки, тим більше, коли їхні малярські здібності й історичні
уявлення належно поціновані високим балом, вивішені на
виставку, або коли їхніми роботами прикрашено кабінет.
«Чарівний олівець» може «оживити» легендарних засновників
Києва, допоможе створити герб родини або рідного міста
(села).
Гра «Реставратор»
Правила гри
Отримавши елементарні уявлення про мистецтво
реставрації на уроці «Речові історичні джерела», учні залюбки
виконуватимуть
різноманітні
пізнавальні
завдання:
«реставруватимуть» трипільські горщики й архітектурні
споруди, фрескові чи мозаїчні зображення й макети давніх міст,
літописні сторінки тощо.
Гра «Музей»
Правила гри
На різних уроках учням пропонується скласти
різноманітні музейні колекції (урок «Монети як...» — колекція
зброї, монет, прикрас; урок «Виникнення українського козацтва.
Запорізька Січ» — експозиція історичного музею, де
«загубились» підписи до експонатів; урок «Культурне та
церковне життя» — експозиція рукописних книг; галереї
портретів видатних історичних діячів тощо).
Гра «Аукціон»
Правила гри
Цю гру, де «продаються» високі бали, а грошовою
одиницею є історичні уявлення, можна проводити наприкінці
вивчення тем. Так, після вивчення теми «Княжа Русь-Україна»
можна провести аукціон історичних постатей. Продається
найвищий бал (приз або фішка). Кожен учень може «придбати»
його, назвавши історичного діяча вивченої доби. При цьому
імена не повинні повторюватися (фіксацію «цін»-імен здійснює
7
окремий учень, записуючи на дошці всі названі постаті). Якщо
після якогось імені западає тиша, вчитель рахує: один, два, три,
вдаряючи об стіл, ніби аукціонним молотком. Якщо до
останнього, третього удару, іншу постать не названо, аукціон припиняється і найвищий бал отримує учень, який останнім назвав
діяча епохи. Так само можна проводити аукціони подій, предметів
— атрибутів доби (приміром, козацьких символів тощо).
Гра «Разок намиста»
Правила гри
У ній можуть брати участь як окремі школярі, так і цілий
клас. Пропонується тема, скажімо, «Розквіт Київської Русі».
Перший учасник гри називає ім'я когось з історичних діячів того
періоду, приміром «Ярослав Мудрий». Наступний повторює
назване попереднім і додає якесь слово, словосполучення за
темою: «Ярослав Мудрий, Софія Київська». Третій повторює
твердження попередника й додає своє: «Ярослав Мудрий, Софія
Київська, Золоті Ворота...». Врешті-решт виходить довгий ланцюг
слів — справжній разок намиста — до певної теми. Учень, який
довго мовчить або помиляється, – вибуває з гри. Переможцем
стає той, хто лишається останнім і правильно повторить увесь
разок намистин-слів.
Гра «Снігова куля»
Правила гри
Перший учасник гри називає ім'я, твір або
архітектурну пам'ятку, які мають відношення до теми
даного уроку. Наприклад. «Максим Березовський». Це слово
повторює наступний учасник гри і називає інше слово чи
термін. Зрештою, утворюється довгий тематичний ланцюжок.
Якщо учасник робить помилку або довгу паузу, він вибуває з
гри. Переможцем стає учень, який побудував найдовший
ланцюг. Для більш організованого проведення гри краще не
залучати весь клас, а обрати декілька учнів, які
викликаються до дошки. Один учень контролює правильність
ланцюжків, що називаються.
8
Гра «По одному слову»
Правила гри
Учні повинні скласти розповідь за вивченою темою
всім класом. Під час гри кожен учень повинен сказати по
одному слову так, щоб зрештою утворилась зв'язна
розповідь. Один з учнів записує її на дошці. Учні говорять
слова по черзі, як вони сидять (у процесі гри кожен учень
повинен сказати декілька слів). Той учень, який довго
думає, або каже неправильне слово, пропускає хід, за що
отримує меншу кількість балів. (Для активізації роботи
класу вчитель, який є ведучим, може перервати ланцюжок і
попросити учнів з іншого кінця класу продовжити).
Після написання – розповідь піддається аналізу.
Виставляються бали.
Дану гру можна провести і за допомогою двох учнів,
які складають розповідь, називаючи слова по черзі.
Гра «Продовжити розповідь»
(за матеріалом попереднього уроку)
Правила гри.
У цій грі двоє учнів по черзі повинні розповісти по
одному реченню матеріал вивченої теми. Виграє той учень,
чиє речення буде останнім, в той час як інший вже нічого
пригадати не може.
Гра «Відгадай героя»
Правила гри.
Один з учасників гри (ведучий) виходить за двері. Усі
інші «загадують» ім'я будь-якого історичного діяча.
Викликається ведучий, який повинен відгадати, хто
«загаданий». Йому дозволяється задавати питання, на які
можна давати відповіді «так» чи «ні». Доцільно обмежити
кількість питань (наприклад, 10), за якими потрібно відгадати
ім'я історичного діяча. Виграє той, хто відгадає ім'я за меншу
кількість питань.
9
6 клас
Всесвітня історія
Гра «Так чи ні?»
Правила гри
Учитель загадує слово (ім'я, історичний термін,
назва), не повідомляючи його учням. Діти ставлять
учителю запитання, на які він може відповідати тільки «так»
чи «ні», і У процесі гри не можна вгадувати відповідь,
можна ставити питання і про ознаки імені чи поняття.
Наприклад, учитель замислив слово «ієрогліфи».
Орієнтовні питання
1 ) Це людина?
Ні
2) Це знаряддя праці?
Ні
3) Це архітектурний пам'ятник?
Ні
4) Це слово стосується письма?
Так
5) Це писали на папірусі?
Так
6) Це ієрогліф?
Так
Гра тренує пам'ять, навчає стисло і правильно
формулювати питання, знаходити окреме у загальному, а
також використовувати прийоми логічного мислення.
Гра «Від "А" до "Я"»
Правила гри
Команди отримують завдання навести максимальну
кількість імен (дат, назв). Неодмінна умова: той, хто
відповідає, окрім імені (дати, назви), повинен знати про нього
додаткову інформацію.
Приклад: Арістофан — «батько комедії», Перікл —
афінський стратег і т. ін. На підготовку до відповіді відводиться-певний час (3—5хв.). Команди по черзі
перераховують імена. Переможець той, хто назвав останнє
ім'я.
Варіант гри: команди отримують картку з написаним
на ній словом, до кожної букви якого необхідно дібрати слова.
10
Гра «Істограф»
На дошці (картці) дається карта-схема, яку учні двох
команд по черзі заповнюють (можна дати 2 різні схеми або
однакові).
Приклад: контур Африки.

1-й малює Нил.

2-й наносить столицю.

3-й пише 700 км.

4-й — Червоне море і т. ін.
Час заповнення схем обмежений, тому краще під час
проведення гри мати 2 дошки, приховані, одна від одної, щоб
була можливість порівняти карти-схем й.
Гра «Подорож до...»
Правила гри
Капітани команд тягнуть жереб, обираючи для себе
варіант завдання. Після короткої підготовки команди,
виступаючи у ролі гіда, розказують, чим знаменитий той або
інший населений пункт.
Приклад:

1-а —Кріт,

2-а — Афіни,

3-я — Пірей і т: ін.
(Подорож до Греції). Час розповіді обмежений.
Учитель виступає в ролі капітана, провідника і т. ін.
Можна дати завдання наперед, у цьому випадку діти повинні
попрацювати з додатковою літературою, використовувати
ілюстрації та ін.
Гра «Дзиґа»
Правила гри
Створюються 3-4 команди, які наперед отримують
завдання підготувати три питання суперникам з вивченої
теми. Питання повинні бути короткими й передбачати стислу
відповідь: «Чий портрет?». «Коли сталося?», «Хто
зруйнував?» і т. ін. Учитель перевіряє підготовлені питання,
11
виключаючи повтор. Під час гри використовується така схема:
Якщо 2-а команда не відповідає на питання 1-ої, право
відповіді переходить до 3-ої (4-ої), за що, в разі правильної
відповіді, отримують додаткові бали. У ролі арбітра виступає
вчитель. Таку гру-розминку можна проводити на початку
уроку. Вона вимагає від учнів серйозної роботи з підручником; у
процесі підготовки питань діти глибше вивчають матеріал.
Гра «Знахідка»
Правила гри
Учитель з «чорного ящика» дістає предмети, про які
учні повинні повідомити максимум інформації: з якої країні
цей предмет, до якого часу він відноситься.
У «чорному ящику» лежать картки, на яких зображені:
унікальний живопис, людина (фараон, селянин), зброя і т. ін.
Гра вимагає від учнів серйозної роботи з ілюстраціями,
що сприяє підвищенню рівня знань.
Варіантом гри можуть бути таблички з датами,
іменами та ін.
Гра «Фантазери»
Правила гри
Команди отримують картки з ілюстраціями, за якими
повинні скласти коротку розповідь (6—8 речень).
Дана ілюстрація «шадуф». На перший погляд, здається,
що й розповідати тут немає про що. Насправді уява дуже
багата, тому діти можуть придумати розповіді і про важке
12
життя селянина, який, не розгинаючи спини, працює цілий
день, і про те, як спало комусь на думку побудувати шадуф; і
про роль води у житті єгиптян і т. ін.
Така гра будить творчу уяву, сприяє розвиткові усної
мови. Одна неодмінна умова: відповідь повинна відповідати
історичній правді.
Гра «Збираємо будинок»
Правила гри
В основі гри лежить хронологія. «Цеглу» командам
видає вчитель після правильних відповідей. Хто швидше
побудував, той і переможець.
Приклад:
1 млн. років тому
776р. до н. е.
VIII ст. до
н. е.
753р. до н.
е.
509р. до н.
е.
146р. до н.
е.
44 р. до н. е.
40ти
с. років
тому
V
ст.
13
410р.
7 клас
Історія України
Дидактичні ігри
«Асоціації»
Правила гри
Учитель називає учням поняття або термін, наприклад:
археологія, трипільці, мальована кераміка, музей. Учні повинні
дати відповідь, указавши, із чим вони його асоціюють. Якщо є
потреба, учитель може попросити учня пояснити, чому виникла
саме така асоціація. Якщо під час гри вчитель помічає недоліки
в засвоєнні нового матеріалу — їх необхідно виправити за
допомогою самих учнів.
«Від кінця до початку»
Правила гри
Учні повинні прослухати розповідь учителя, а після
цього переповісти її навпаки по одному реченню — від
закінчення до початку. Розпочати гру слід доручити
найслабшим учням. Послідовність відповідей учнів визначає
учитель. Відтворення учнями отриманої інформації у такий
досить незвичний спосіб дозволяє краще осмислити матеріал.
Гру можна використовувати також для переказу самостійно
опрацьованого матеріалу параграфа, закріплення, повторення й
узагальнення вивченого.
«Правда — неправда»
Правила гри
Учитель називає твердження. Якщо воно правильне,
учні ставлять «+», а якщо ні, то «–». Гру можна проводити з
усім класом, командами або окремими учнями.
1. На історичній карті кольорами позначено природні
умови місцевості (–).
2. На фізичній карті позначаються напрямки воєнних
походів (–).
3. На історичній карті позначаються зміни території
і кордони держав (+).
4. Фізична карта відображає події, які відбувалися на
14
певній території у різні етапи її розвитку (–).
5. Історична карта створюється на основі фізичної
карти (+).
6. Коротке пояснення того, що зображено на карті,
називають її легендою (+).
7. Найдавніші залишки поселення перших людей на
території українських земель виявлені біля селища Мізин на
Чернігівщині (–).
8. Давні мисливці виготовляли знаряддя праці з
каменю (+).
9. Перші люди на території України займалися
мисливством і землеробством (–).
10. Перші люди збирали їстівні корінці, пагони і
плоди, а також полювали (+).
11. Під час розкопок стоянки давніх мисливців у Мізині
археологи виявили різноманітні вироби з кістки, рогу та
заліза (–).
12. Першою дикою твариною, одомашненою людиною,
був собака (+).
«Чиста дошка»
Правила гри
Перед початком учитель записує на дошці
пронумеровані в довільному порядку запитання. Вони можуть
бути звичної форми або мати вигляд схеми, малюнка,
фрагмента картини тощо й охоплювати матеріал нової теми.
Учитель попереджає учнів, що його розповідь буде містити
відповіді на запитання, записані на дошці. Періодично він буде
запитувати учнів, чи готові вони відповісти на будь-яке із
наведених запитань. Якщо учні відповіли на запитання, то
воно стирається з дошки. Завдання гри полягає в тому, щоб у
кінці уроку дошка була чистою.
Гру можна організувати у формі конкурсу-змагання
команд: переможцем буде той ряд, який відповість на більшу
кількість запитань. Іншим варіантом проведення гри можуть
бути письмові відповіді учнів у зошитах.
15
«Конверт-сюрприз»
Правила гри
Учасники гри отримують від учителя конверти. До
кожного конверта вкладено 3—4 набори слів, які, складені
разом, становлять визначення вивченого учнями поняття або
терміна. Учням необхідно скласти зі слів визначення й назвати
поняття, якому воно відповідає. Час виконання обмежується. У
кожному конверті лежить бонус-сюрприз; картка з кількістю
додаткових хвилин на виконання завдання або додаткові бали
за правильно виконане завдання. Бонус залежить від
складності визначення понять, які необхідно скласти учням,
та їхньої кількості в конверті.
У грі беруть участь команди з 4—5 учасників. При
підведенні підсумків ураховуються швидкість виконання
завдання, правильність зібраного визначення й названого
поняття, а також бонусні бали. Цікава для учнів форма гри
сприяє розвитку навичок засвоєння історичних понять і
термінів.
«Три на чотири»
Правила гри
Учитель готує декілька комплектів із 12 карток.
Кожен комплект містить чотири дати, поділені на три
складові: власне дата, назва події, відповідне століття або
скільки років тому відбулася ця подія. Кожен учасник гри
повинен за визначений час правильно скласти дати і
розташувати їх у хронологічній послідовності. Перемагає той,
хто виконає завдання першим. Рекомендовано залучати до гри
по 4—5 учнів.
Переможці допомагають учителю оцінювати наступних
учасників. Гра, як правило, відбувається динамічно й
подобається учням. Одночасно із цим вона сприяє формуванню
практичних навичок у хронології. Наводимо зразок карток
для проведення гри.
16
Друга половина
VIIст. до н. е.
Поява скіфів у
Північному
Причорномор’ї
1187 р.
Перша згадка в літописі
назви «Україна»
1866-1934 рр.
Життя та діяльність
М. Грушевського
1893 р.
Відкриття В. Хвойкою
поселень трипільців
«Шість запитань»
Правила гри
Учитель доручає учням упродовж розгляду нового матеріалу скласти й записати на окремих аркушах шість запитань.
Після завершення вивчення нового матеріалу учні обмінюються
аркушами і відповідають на запитання. Аркуші із запитаннями та
відповідями учні здають учителеві. Форму оцінювання
результатів навчальної діяльності учнів учитель визначає
самостійно. Доцільно найкращі запитання і завдання прикріпити
до спеціального стенду в кабінеті й використати їх на
наступному уроці під час перевірки домашнього завдання.
«Хто останній — перемагає»
Правила гри.
У грі беруть участь два учні. Вони повинні по одному
реченню переказати матеріал певного фрагмента вивченої
теми. (У цьому випадку — пункту плану уроку.) Один
починає, інший продовжує. Виграє той, чиє речення буде
останнім.
17
«Квадрат»
Правила гри
Учитель креслить на дошці квадрат із 16 клітинок. У
кожній із них вписано дату, вивчену учнями. Вчитель доручає
учням у хронологічній послідовності розташувати дати та
пов'язані з ними події. Гру можна проводити як з окремими
учнями в усній формі, так і з класом в цілому в письмовій
формі. Виграє той, хто виконає завдання першим і не зробить
помилок. Гра сприяє формуванню в учнів уміння визначати
хронологічну послідовність історичних подій і повторенню
основних дат теми.
1596
945
1581
988
1237
1051
1240
912
1223
1113
882
1340
1199
1491
1253
1569
«Виправте помилку»
Правила гри
Учитель наводить речення, котрі містять одну помилку
у визначенні терміна, або неправильно вказують прізвище,
дату, назву тощо. Учні повинні знайти й виправити цю помилку.
У грі можуть брати участь як окремі учні, так і весь клас.
Останній варіант вимагає письмової форми проведення.
1) Столицею
Візантії
було
місто
Херсонес.
(Константинополь)
2) Першу державу на наших землях чужинці знали
під назвою Україна. (Русь)
3) У 782 р. владу в Києві захопив князь Олег. (882р)
4) Олег прибув з півночі, з Новгорода, і привіз із собою
малолітнього Ігоря з князівського роду Києвичів.
(Рюриковичів)
5) Князь Олег загинув під час бунту, який спалахнув
через невдоволення деревлян розмірами накладеної на них
данини. (Ігор)
18
6) Після смерті князя Олега в 912р. повновладним
Київським правителем стала його дружина Ольга. (Ігоря)
7) Перед початком військових походів, за свідченням
літописця, княгиня Ольга посилала до інших земель послів зі
словами: «Хочу на вас іти». (Князь Святослав)
8) Князь Ігор був першим Київським володарем, який з
руським посольством відвідав візантійського імператора.
(Княгиня Ольга)
9) Особливо вразив русичів у Царгороді його головний
собор — Константинопольський. (Софійський)
10) Княгиня Ольга у Царгороді зустрічалася з
правителем
Візантії
царем
Атеєм.
(Імператором
Костянтином Багрянородним)
11) Коли помер князь Ігор, Святославові виповнилося
15 років. (3 роки)
12) За свідченням літописця, у 912 р. від укусу змії
загинув князь Святослав. (Олег)
«Чи знаєте ви...»
Правила гри
Учні повинні дати відповіді на запитання, яке ставить
учитель. Гру можна проводити з окремими учнями,
командами або класом у цілому. В усній формі вона слугуватиме
своєрідною інтелектуальною гімнастикою, а в письмовій (учні
відповідають на аркушах і здають їх для перевірки) дозволить
швидко перевірити знання учнів усього класу з даної теми.
1) Донька якого київського князя була королевою
Франції? (Ярослава Мудрого)
2) Хто з київських князів до Володимира Великого були
християнами? (Аскольд та Ольга)
3) Яку назву мав перший кам'яний храм Київської
Русі? (Десятинна церква)
4) У якому році князь Володимир хрестив киян? (У 988
р.)
5) За правління якого князя в Києві було збудовано
Золоті ворота? (Ярослава Мудрого)
6) Як на Русі називали центральну укріплену частину
19
міста? (Дитинець.)
7) Якого князя називали «тестем Європи»? (Ярослава
Мудрого.)
8) Що було збудовано за наказом Ярослава Мудрого на
тому місці під Києвом, де він розбив печенігів? (Софійський
собор)
9) Яку назву мав збірник руських законів, створений за
правління Ярослава Мудрого? («Руська правда»)
10) У якому році збудували Софійський собор у Києві? (У
1037р.)
11) Які міські укріплення мали більші розміри «місто
Володимира» чи «місто Ярослава»? («Місто Ярослава»)
12) У якому столітті правив Ярослав Мудрий? (В XI ст.)
«Що? Де? Коли?».
Правила гри
Учитель наводить учням речення, за змістом яких вони
повинні назвати вивчене поняття або термін, визначити місце
й дату розглянутих історичних подій. Форма її проведення може
бути усна чи письмова.
«Знайди, покажи і розкажи»
Правила гри
Учитель пропонує учасникам гри взяти зі скриньки
картки, на яких написані імена відомих їм історичних діячів.
Після цього вони повинні вибрати з розкладених на столі
карток ті, котрі пов'язані з його діяльністю та місцевістю на карті.
Учні після короткого обдумування показують цю місцевість на
карті й розповідають епізод із діяльності історичної особи,
пов'язаний зі словом на вибраній ними картці. Учитель може
також використати картки з ілюстраціями для розповідей.
Перемагає той, хто виконав умови завдання найкраще.
«Знайди помилку»
Правила гри
Цю гру доцільно використати перед початком розгляду
нового матеріалу. Учитель попереджає учнів, що наприкінці
20
уроку вони отримають картки з фрагментами тексту за
розглянутим матеріалом. У ньому будуть помилки. За
визначений час необхідно буде, не користуючись атласом і
підручником, знайти і виправити їх. Переможцями будуть ті,
хто знайде найбільше помилок і виконає завдання швидше за
інших учнів. (Учитель може дозволити учням робити записи в
зошиті, які допоможуть їм виконати завдання.).
«Від літери до слова»
Правила гри
В основі гри — популярний телевізійний конкурс
«Поле чудес». Учитель наводить характеристику поняття,
терміна, словосполучення, короткої фрази і малює на дошці
клітинки, кількість яких відповідає кількості літер у понятті,
терміні тощо. Доцільно об'єднати учнів у команди за рядами.
Кожна команда по черзі пропонує варіант літери до клітинки,
яку вказує вчитель. За неправильну літеру команда отримує
штрафні бали.
Використання цієї гри наприкінці уроку матиме
позитивний релаксаційний вплив на учнів.
1) У давнину так називали обов'язкове надання залежним
населенням київському князю збіжжя, хутра, меду тощо.
(Данина)
2) За повідомленням літописця, із цими словами
київський князь Святослав відправляв послів до тих, із ким
збирався воювати. («Хочу на вас іти»)
3) Таку назву мав збірник законів, який з'явився в
Київській державі за князювання Ярослава Мудрого. («Руська
правда»)
4) Цей великий князь київський правив у 1113—1125
рр. Назвіть ім'я, яке він отримав завдяки своєму дідові —
візантійському імператору. (Мономах)
5) Про життя та діяльність цього князя докладно
розповідається в Галицько-Волинському літописі. Зокрема,
там розповідається про відвідини ним монгольського хана
Батия у Золотій Орді. (Данило Романович)
6) Таку назву мала історична місцевість на околиці
21
Києва, де в другій половині XI ст. було закладено монастир.
Його головним храмом був Михайлівський собор. (Видубичі)
7) Князь Василь Острозький після смерті свого
батька на його честь узяв друге ім'я. Яким воно було?
(Костянтин)
7 клас
Всесвітня історія
Дидактичні ігри
«Віднови втрачене»
Правила гри
Учитель пропонує речення, у яких не вистачає
якогось терміна, прізвища, дати, назви тощо. Учні,
спираючись на вивчений матеріал, відновлюють втрачене.
Кожна правильна відповідь дає можливість отримати один
бал. Гру можна проводити з усім класом або окремими
учнями. Із класом її доцільно проводити у письмовій формі.
1. Середньовіччя в історії Європи — це період, що
тривав із середини ... ст. до кінця XV ст. (V ст.)
2. На кордонах Римської імперії напередодні
Великого переселення народів жили три великі групи
варварських племен: германці, ... і слов'яни. (Кельти)
3. Битва на Каталаунських полях відбулася ... і
стала однією з найзначніших в історії. (1451 р.)
4. 481 р. всіх франків об'єднав вождь ... з роду Меровея.
(Хлодвіг)
5. Після переселення Мухаммеда в Ятриб, місто стало
називатися «Містом Пророка», або просто «Містом»,
арабською мовою ... . (Медина)
6. У Багдаді, при дворі халіфа Гарун аль-Рашида жила
прекрасна ... , чиї оповіді зібрані в книзі «Тисяча й одна ніч».
(Шахразада)
7. Собор Святої Софії у Константинополі було
збудовано) за правління візантійського імператора ... .
(Юстиніана 1)
8. Рух іконоборців у Візантії розпочався за правління
імператора ... . (Лева III Ісавра)
22
9. Карл Мартелл очолював франкське військо, яке 732
р. у битві під містом ... розгромило арабську кінноту.
(Пуатьє)
10.25 грудня ... р., у соборі Св. Петра в Римі Папа Лев
III проголосив Карла Великого імператором. (800 р.)
«Чудова п'ятірка»
Правила гри
Для цього необхідно попередньо поділити матеріал
параграфа на п'ять частин. У класі також створити п'ять груп
із 5—6 учнів. Кожна група отримує завдання опрацювати одну
частину матеріалу параграфа і підготувати до наступного
уроку до неї п'ять завдань:
— розповідь — виклад своєї частини матеріалу;
— додаткова інформація «Цікаво знати»;
— важливі висновки «Зверніть увагу!»;
— інформація «Історична карта розповідає»;
— схеми і таблиці до матеріалу, що вивчали вдома.
Крім опрацювання своєї частини, кожна група повинна
ознайомитися з пунктами параграфа, які готують інші групи,
і підготувати для них по одному запитанню. Отже,
презентуючи свій матеріал, учні відповідають також на чотири
запитання, підготовлені для них іншими групами. Завдяки
такій організації роботи учні опрацюють до уроку весь
параграф, зможуть показати свої вміння у різних формах
навчальної діяльності. Оцінювання діяльності груп учнів —
учасників гри може здійснювати сам учитель або журі.
«Про кого йдеться?»
Правила гри
Учитель наводить речення, яке містить факт,
пов'язаний з діяльністю історичної особи. Учні повинні
впізнати, про кого йдеться. Можливе проведення в усній чи
письмовій формі, як з окремими учнями, так і з усім класом.
Якщо вчитель обирає усну форму роботи, доцільно попросити
учнів додати, які ще факти з діяльності цієї історичної особи
вони знають.
23
1. Англійський король, що успадкував корону після
смерті Річарда І Левине Серце. (Іоанн Безземельний)
2. Французький король, що переміг англійців у битві
під Бувіном 27 липня 1214 р. (Філіпп II Август)
3. Англійський король, що за своє правління
перебував в Англії лише декілька місяців. (Річард І Левине
Серце)
4. Французький король, який помер під час Восьмого
хрестового походу. (Людовік IX Святий)
5. Цей король, за свідченнями його сучасників, любив
повторювати: «У Франції є тільки один король». (Людовік IX
Святий)
6. Англійський барон, що взяв у полон короля Генріха III
і вперше скликав парламент. (Сімон де Монфор)
7. Папа римський, у якого виник гострий конфлікт з
французьким королем Філіппом IV Красивим. (Боніфацій
VIII)
8. Який англійський король підписав Велику хартію
вольностей? (Іоанн Безземельний)
9. За правління цього короля у Франції виникли
Генеральні штати. (Філіп IV Красивий)
10. Він був незвичним королем: щодня запрошував до
своєї трапези кілька десятків жебраків, дотримувався суворого
посту, ходив бідно одягненим, випробовував свою любов до
Бога фізичними муками. (Людовік IX Святий)
«Було чи не було?»
Правила гри
Учасники гри отримують картку із запитаннями
(або ці запитання диктує вчитель) і відповідають на
чистому аркуші паперу, позначаючи правильну відповідь
поряд з відповідним номером запитання. Переможцем
стає той, хто має найбільше правильних відповідей.
1.
Засновником
імператорської
династії
Комнинів був:
а) Мануїл І Комнин;
б) Олексій І Комнин (+);
24
в) Іоанн І Комнин?
2.
Більшу частину своїх володінь у Малій Азії
візантійцями було втрачено ...
а) після битви під Манцікертом (+);
б) битви під Міріонкефалі;
в) Четвертого хрестового походу?
3.
Чи був Олексій І Комнін імператором
Візантії, коли ...
а) відбувся Перший хрестовий похід (+);
б) турки-сельджуки вперше підійшли до східних
кордонів Візантії у Малій Азії;
в) хрестоносці захопили Константинополь?
4. У 1202 році
а) розпочався Четвертий хрестовий похід (+);
б) хрестоносці захопили Константинополь;
в) було створено Латинську імперію?
5.
Чи було у складі Латинської імперії ...
а) Афінське герцогство (+);
б) Трапезундська імперія;
в) Епірське царство?
«Васал — сеньйор»
Правила гри
За допомогою схеми феодальної драбини (король,
герцог, граф, барон, рицар) учні хором називають, хто є
васалом стосовно до того феодала, якого вказує вчитель.
Наприклад, учитель говорить «граф», діти відповідають —
«барон». Після такої розминки гра ускладнюється. Учитель
називає васала, а діти повинні назвати сеньора. Далі гра ще
ускладнюється. Учитель прибирає схему. Діти по пам'яті
повинні відтворити вивчений матеріал.
25
Використана література
1. Баханов К. О. Заліковий зошит. Історія У країни. 5
клас. —X.,
2005.
2. Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. —
К.,
2005.
3. Власов В., Данилевська О. Робочий зошит з історії
України учня 5 класу. — К.,2005.
4. Гісем О., Мартинюк О. Історія України. Друга
половина XVIII — початок XX ст. — Кам'янець-Подільський,
2005.
5. Гісем О., Мартинюк О. Історія України. 5 клас. Зошит
для тематичного контролю знань. — Тернопіль, 2005, 2006.
6. Гісем О., Мартинюк О. Історія України. 5 клас.
Історичні диктанти. — Тернопіль, 2005.
7. Гісем О., Мартинюк О. Робочий зошит з історії
України. 7 клас. — X., 2006.
8. Гісем О., Мартинюк О. Історія середніх віків. 7 клас.
Плани-конспекти уроків. – Х., 2005.
9. Кондаков М. В., Гісем Н. М. Історія України. 5 клас.
Дидактичні матеріали.—К., 1999.
10. Короткова М. В. Методика проведения игр и дискуссий
на уроках истории. – М., 2001.
26
Автор
mordvinova62
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
28
Размер файла
1 578 Кб
Теги
istorija, pograemos
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа