close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сімейне коло

код для вставкиСкачать
Відділ освіти Селидівської міської ради
Програма родинного
виховання
“Сімейне коло”
в Курахівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №22
“Дитина – дзеркало родини; як у
краплі води відбивається сонце, так
у дітях відбивається моральна
чистота матері і батька”.
В. Сухомлинський
Основні функції сім‘ї
• Економічна функція – забезпечує статус
сім'ї
як
повноправної
виробничогосподарської одиниці і є необхідною
умовою добробуту, фізичного, морального
й духовного розвитку усіх її членів,
здійснення громадських свобод і прав.
• Репродуктивна функція сім'ї буде
успішною в тісному взаємозв'язку з
економічною, що забезпечить достатню
народжуваність дітей, матеріальні умови
їх зростання і виховання.
• Виховна функція – це здійснення за
сучасних умов первинної соціалізації дітей
і виховання їх до соціальної зрілості.
• Родинне виховання - перша природна і
постійно діюча ланка виховання. У сім'ї
закладається духовна основа особистості, її
мораль, самобутність національного
світовідчуття і світорозуміння.
Ідея програми:
створення сприятливого середовища для
розвитку цілісної, фізично-здорової,
етно-культурної, національно-свідомої,
родинно-зорієнтованої особистості.
Основна мета:
• Реалізація функцій сім’ї, здійснення
особистісного розвитку школярів,
виховання громадянина України
шляхом гармонійного поєднання і
взаємодії шкільного і сімейного
виховання
Ключові завдання:
• Ознайомлення батьків із завданнями діяльності
педагогічного колективу на навчальний рік,
планування сумісної діяльності, залучення їх до
співпраці
• Розробка і впровадження єдиних вимог до навчання і
виховання учнів у школі та сім’ї
• Підвищення педагогічної культури і надання
психолого-педагогічної допомоги батькам у вирішенні
проблем сімейного виховання
• Надання батькам допомоги у коригуванні виховання в
сім’ях окремих учнів
• Організація діяльності Ради школи, Батьківських
комітетів класів, школи, ПР, РП
Принципи програми на засадах:
• українознавства – відродження традицій української сім’ї на
основі вивчення духовної спадщини народу, історії і культури
рідного краю і своєї сім’ї, відродження звичаїв і обрядів
• єдності сімейного і шкільного виховання – створення єдиних
вимог, співдружність сім’ї і школи
• систематичності і послідовності – керівництво педагогічною
самоосвітою батьків і активне включення їх у НВП
• диференційованого підходу – врахування вікових,
індивідуальних особливостей батьків та рівня їх педагогічної
• підготовленості
• гуманізму – ставлення до дитини як до найвищої цінності
• правової спрямованості – дотримання прав дитини та
виконання батьківських обов’язків
• добровільності – свобода участі батьків в даній програмі
Складові “Родинного кола”
Органи
місцевого
самоврядува
ння
Учні
Педколек
тив
Громадські
організації
Батьки
Шляхи реалізації:
• Уроки
• Позакласні та
позашкільні заходи
• Залучення батьків
до НВП
• Для успішного формування особистості
дитини необхідна єдність школи і сім'ї. Високі
вимоги суспільства до освітнього рівня
молодого покоління, підготовки його до життя
і праці можуть бути задоволені тільки за
умови зростаючої ролі батьків у цій справі.
• Співдружність школи з сім’єю, опора на
родинні традиції набуває сьогодні нового
педагогічного змісту та особливої
актуальності.
•
Родинне виховання проходить червоною ниткою через усі шкільні справи.
Основною формою взаємодії педагогів і батьків у нашому навчальному закладі є
діяльність батьківських комітетів класів і школи під час засідань яких
обговорюються актуальні проблеми життя шкільного колективу, відбувається
взаємообмін думками, ідеями, знаннями, спільний пошук оптимальних рішень з
питань виховання дітей. Велике значення для ефективної діяльності нашого
навчального закладу має участь батьків в організації та проведенні таких шкільних
заходів, як День Здоров’я та туризму, Шкільна спартакіада, виставки «Таланти
моєї родини», новорічні та різдвяні заходи, Свято Масляної, Тиждень сім’ї, Свято
Матері, випускні вечори та багато інших, які вже стали нашими традиціями.
Значне місце у виховній роботі займає шкільний Музей Бойової Слави «Пам’ять»,
створений спільними зусиллями учнів, учителів та батьків. Більшість експонатів
музею є сімейними реліквіями, які знайшли гідне місце в ньому і продовжують
справу виховання підростаючого покоління
Напрямки співпраці з батьками
Оздоровча та спортивномасова робота
Профілактична робота
Профорієнтаційна
робота
• “Здорова дитина – щаслива родина» - шкільний “Центр
здоров’я”, Дні здоров’я, спортивні змагання “Мамо, тато, я –
спортивна сім’я”, Шкільна спартакіада
• Курс “Батьківський захист”, засідання Ради профілактики,
сумісні рейди в родини
“Шляхом до майбутнього” - цикл виховних години “Професії
моїх батьків” , екскурсії на підприємства, де працюють
батьки
Допомога родинам
• Робота Піклувальної ради, акції “Милосердя”, “До твого
робочого куточка”, робота психологічної служби,
відповідних установ
Змістовне дозвілля
• Екскурсії до музеїв, природних парків, цікаві подорожі до
театрів, культурно-розважальних центрів, екскурсії в
природу
Оздоровча та спортивно-масова робота
Профілактична робота
Профорієнтаційна робота
Сумісні виховні заходи, родинні свята,
вечори
Змістовне дозвілля
• Взаємодія школи, сім’ї та громадськості — є
важливим чинником у створенні сприятливих умов
для гармонійного розвитку особистості школяра, його
самовизначення, самореалізації.
Педагогічний союз учителів і батьків —
це могутня сила виховання.
• Трикутник «школа – учні – батьки» є
опорною схемою у вирішенні більшості
питань, пов’язаних з проблемами
навчально-виховного процесу, де кожна
ланка є рівноправним учасником усіх
шкільних справ, ідей і задумок.
Основну роботу з батьками школа
проводить через батьківські об’єднання
•
•
•
•
•
Рада школи
Батьківські комітети класів та школи
Піклувальна рада школи
Рада профілактики
Педагогічний всеобуч
Форми роботи з батьками
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Педагогічний десант (виступи педагогів в організаціях, де працюють батьки,
влаштування виставок, випуски стіннівок)
Дерево родоводу (зустрічі поколінь, звернення до народної педагогіки)
Родинний міст (обговорення проблем виховання)
Родинна світлиця (звернення до народної творчості, спільна діяльність батьків і
дітей)
День добрих справ (спільна діяльність вчителів, батьків, дітей)
Вечір великої родини (організація відпочинку)
Альбом-естафета "Як ми відпочиваємо"
Дискусійний клуб
Клуб "Родинні традиції
Батьківський ринг
Батьківський всеобуч
Азбука родинного виховання
Дні довіри
Родинні свята
Дні відкритих дверей
• Саме школа відіграє головну і вирішальну
роль у вихованні і навчанні молодого
покоління. І тільки у співпраці із сім’єю можна
озброїти школярів глибокими і
різносторонніми знаннями, сформувати в них
світогляд, національний дух, високу
моральність, трудову підготовку, виховати
глибокі людські почуття любові до матері і
батька, бабусі і дідуся, роду і народу, пошани
до рідної мови, історії і культури.
Дякую за увагу!
Автор
natalicanni
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
71
Размер файла
5 958 Кб
Теги
коло, сімейне
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа