close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Зведений план науково-методичної та науково-дослідної роботи бібліотек - методичних центрів ВНЗ КУЛЬТУРИ, ГРОМАДСЬКИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ м. ХАРКОВА НА 2015 РІК

код для вставкиСкачать
План є результатом співпраці членів секції науково-методичної та науково-дослідної роботи Харківського обласного відділення (філії) ВГО «Українська бібліотечна асоціація» (створена у 1997 р. при Харківському бібліотечному товаристві, з 2011 р. працю
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка
Харківське обласне відділення (філія) ВГО «Українська бібліотечна асоціація»
Асоціація сучасних інформаційно-бібліотечних технологій
ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
БІБЛІОТЕК – МЕТОДИЧНИХ ЦЕНТРІВ, ВНЗ КУЛЬТУРИ, ГРОМАДСЬКИХ БІБЛІОТЕЧНИХ
ОБ'ЄДНАНЬ м. ХАРКОВА НА 2015 РІК
Харків 2015
Зведений план науково-методичної та науково-дослідної діяльності бібліотек
– методичних центрів, ВНЗ культури, громадських бібліотечних об’єднань
м. Харкова на 2015 рік / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. обл.
від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.», Асоц. сучас. інформ.- бібл. технологій ;
[уклад.: Г. Д. Ковальчук, О. П. Куніч, В. В. Сафонова]. – Х., 2015. – 29 с.
План є результатом співпраці членів секції науково-методичної та науково-дослідної
роботи Харківського обласного відділення (філії) ВГО «Українська бібліотечна асоціація»
(створена у 1997 р. при Харківському бібліотечному товаристві, з 2011 р. працює при ХОВ
УБА). Складений на основі пропозицій бібліотек – головних методичних центрів Харкова
різних систем та відомств, Харківської державної академії культури, Асоціації сучасних
бібліотечно-інформаційних технологій.
У плані відображено наукові, методичні заходи, які проводитимуться у 2015 році з
метою професійного розвитку фахівців бібліотечної справи (колегіально та в межах
окремих бібліотечних систем), тематику наукових досліджень, видавничої продукції з
питань бібліотечної справи, бібліотекознавства та бібліографознавства (методичних та
методико-бібліографічних матеріалів, наукових збірників, інформаційних бюлетенів тощо).
Матеріал подано за хронологією проведення заходів.
2
ЗМІСТ
1 ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ..............................................................................................................4
2 ОСНОВНІ НАУКОВІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ТА ІНШІ ЗАХОДИ ........................................................7
I квартал ................................................................................................................................................................................7
ІІ квартал ................................................................................................................................................................................9
ІІІ квартал............................................................................................................................................................................. 12
IV квартал ............................................................................................................................................................................. 14
Протягом року ........................................................................................................................................................... 16
3 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ……………………………. ………………………………………………
19
3.1. Бібліотеки в нових соціальних умовах .................................................................................................................... 19
3.2. Вивчення читання. Оптимізація обслуговування читачів .................................................................................. 19
3.3. Бібліотечні ресурси ...................................................................................................................................................... 20
3.4 Використання нових інформаційних технологій у бібліотеках .......................................................................... 23
3.5 Історія бібліотечної справи ........................................................................................................................................ 23
4 ПІДГОТОВКА ВИДАНЬ З БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ, БІБЛІОГРАФІЇ, КНИГОЗНАВСТВА
Список скорочень
24
...27
3
1 ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ
зан!
№
Назва організації
з/п
1
2
1 Харківське обласне відділення
(філія) ВГО «Українська
бібліотечна асоціація»
2
Асоціація сучасних
інформаційно-бібліотечних
технологій
3
Харківська державна академія
культури
4
Харківська державна наукова
бібліотека ім. В. Г. Короленка
5
6
Адреса
3
61003, м. Харків, пров. Короленка, 18; тел.
(факс) 31-11-01;
e-mail: how.uba@yadex.ua,
rvdkorolenko@gmail.com
URL:
http://korolenko.kharkov.com/kharkiv.uba/kharkiv
.uba.html
61023, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
Харківська державна академія культури,
т.: 731-13-88 (деканат)
61023, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
Харківська державна академія культури,
e-mail: allaSolyanik@mail.ru
61003, м. Харків, пров. Короленка, 18
т.: 731-24-64;
e-mail: milaglazunova@gmail.com
т.: 731-32-27
e-mail: nmo.hdnb@yandex.ua
т. : 731-32-27
e-mail: nmo.hdnb@ yandex.ua
4
Відповідальні особи
4
Ракитянська Валентина Дмитрівна,
голова президії, директор ХДНБ
ім. В. Г. Короленка
Шемаєва Ганна Василівна,
д-р наук із соц. комунікацій, професор
ХДАК, виконавчий директор АСІБТ
Соляник Алла Анатоліївна,
д-р пед. наук, професор ХДАК
Глазунова Людмила Володимирівна,
заст. директора з наукової роботи
Куніч Олена Петрівна,
зав. відділом науково-методичної
роботи, голова секції
Сафонова Вікторія Володимирівна,
голов. бібліотекар відділу науковометодичної роботи, секретар секції
7
8
9
Центральна наукова бібліотека
Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна
Харківська обласна
універсальна
наукова
бібліотека
10
Харківська обласна бібліотека
для юнацтва
11
Харківська обласна бібліотека
для дітей
12
Голов. бібліотека Харківського
територіального
об’єднання
сільськогосподарських
бібліотек
Харківська центральна міська
бібліотека ім. В. Г. Бєлінського
13
14
Методичне об‘єднання
бібліотек ВНЗ І–ІІ рівнів
акредитації
т.: 731-15-80
e-mail: oonir@korolenko.org.ua
61022, м. Харків, майдан Свободи, 4;
т.: 707-52-24
e-mail: metodist@library.univer.kharkov.ua
61003, м. Харків, МСП, вул. Кооперативна, 13;
т.: 731-31-32;
e-mail: nmo@library.kharkov.ua;
office@.kharkov.ua
61120, м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ,
49/8;
т.: 62-60-79; факс 62-40-22
e-mail: h_libra@ukr.net;
vid_analitika_hobu@ukr.net
61002, м. Харків, вул. Артема, 43
т.: 700-42-19; 700-26-51;
e-mail: hobd2015@ukr.net
62483, Харківська обл, Харківський р-н, п/в
Комуніст-1
т.: 99-71-23
e-mail: library@ agrouniver.kharkov.com
61058, м. Харків, вул. Данилевського, 34
т.: 701-17-96, 705-19-90
e-mail: citylibbelin@mail.ru
Капустіна Наталія Іванівна,
зав. КБ ім. Л. Б. Хавкіної
Лазаренко Наталія Іванівна, зав.
науково-методичним відділом,
заст. голови секції
Бакаєва Ганна Володимирівна,
зав. науково-методичним відділом
61052, м. Харків, вул. Дмитрівська, 26
т.: 712-41-67
Шевченко Емма Павлівна,
зав. б-кою електромеханічного
технікуму транспортного будівництва,
голова метод. об‘єднання
5
Смєкалова Тетяна Василівна,
зав. проблемно-аналітичним відділом
Лупіцька Валентина Михайлівна, зав.
сектором прогнозування та інновацій
Долгалюк Світлана Олександрівна,
директор
Кощеєва Ольга Федорівна, завідуюча
методичним відділом
15
Центр науково-гуманітарної
інформації ХГУ «Народна
українська академія»
61040, м. Харків, вул. Лермонтовська, 27
т.: 716-44-14
e-mail: kniga@nua.kharkov.ua
Козицька Ірина Володимирівна,
директор
16
Обласний навчально-методичний центр підвищення
кваліфікації працівників
культурно-освітніх закладів
м. Харків, МСП-1, вул. Студентська, 5/6
т.: 715-61-29
т.: 704-13-54 (Самоварова Тамара Михайлівна,
директор)
Олійник Ольга Володимирівна,
методист
17
Комунальний заклад
«Харківська академія
неперевної освіти»
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 24
т.: 731-27-76
URL: http://edu-post-diploma.kharkov.ua/
Блудова Ірина Григорівна, методист
6
2 ОСНОВНІ НАУКОВІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ТА ІНШІ ЗАХОДИ
№
з/п
1
1
2
3
Найменування заходу
Місце
проведення
2
3
I квартал
смт.
V ювілейна Всеукр. конф. «Сучасна бібліотечно-інфорСлавське,
маційна безперервна освіта: нові вимоги»
Львів. обл.
Розробка:
– «Зведеного плану науково-методичної та науководослідної роботи бібліотек – методичних центрів,
м. Харків
ВНЗ культури, громадських бібліотечних об’єднань
м. Харкова на 2015 рік»
Термін
4
Організатор
заходу
5
Співвиконавці
6
18 – 21
лютого
УБА,
НАКККіМ
ХДАК, б-ки
Харкова
ХДНБ
Б-ки – метод.
центри Харкова, ХДАК
лютий
– «Плану роботи Харківського обласного відділення
(філії) ВГО “Українська бібліотечна асоціація”»
м. Харків
січень
ХДНБ
Президія
ХОВ УБА,
б-ки Харкова
– «Звіту про роботу Харківського обласного відділення (філії) ВГО «Українська бібліотечна асоціація»
м. Харків
лютий
ХДНБ
Так само
Засідання секції науково-методичної та науково-дослідної роботи ХОВ УБА. Обговорення питань:
– основні підсумки науково-методичної і науководослідної роботи бібліотек Харкова за 2014 р.;
– основні завдання науково-методичної та науководослідної роботи бібліотек Харкова;
– затвердження «Зведеного плану науково-методичної
м. Харків,
ХДНБ
м. Харків,
ХДНБ
м. Харків,
березень
ХДНБ
Б-ки Харкова
березень
ХДНБ
Б-ки Харкова
березень
ХДНБ
Б-ки Харкова
7
4
5
6
та науково-дослідної роботи бібліотек –методичних
ХДНБ
центрів, закладів освіти та громадських бібліотечних об’єднань м. Харкова на 2015 рік»
– мета, завдання та етапи реалізації проекту «Бібліотем. Харків,
чна енциклопедія Харківщини»
ХДНБ
Школа бібліотечного журналіста (для бібліотекарів
м. Харків,
Харкова та області – слухачів курсів ОНМЦ)
ХДНБ
Реалізація проекту «Е-життя разом з бібліотекою:
м. Харків,
орієнтир на громаду Харківщини» (конкурс проектів
Харків. обл.
програми «Бібліоміст» «Електронні послуги для
громади»)
Міжнародний семінар «Етика і цензура у бібліотеці»
м. Київ,
Майстер-клас on-line «Сервіси Web-2,0: Calameo» (для
методистів ЦБС Харків. області; 2 групи)
8 Курси підвищення кваліфікації на тему:
– «Особливості організації обслуговування населення
міськими бібліотеками-філіями в сучасних умовах»
(для зав. міських б-к Харкова та Харк. обл.);
– «Сільська бібліотека: від обслуговування населення
до співпраці з громадою»
9 Круглий стіл «Психологічні чинники комунікативної
культури бібліотекаря» (для зав. бібліотек ВНЗ І–ІІ
рівня акредитації м. Харкова)
10 Секція «Сучасні інформаційно-бібліотечні технології» (в межах щоріч. наук.-практ. конф. УІПА)
7
8
м. Харків,
ХОУНБ
лютий
ХДНБ
лютий
ХДНБ
ОНМЦ
І–ІІ кв.
ХОВ УБА,
ХДНБ
ДКіТ ХОДА,
Харків. обл.
рада
УБА, ГетеІн-т в Україні
березень
ХОУНБ
ХДНБ, інші
(участь)
16–17
березня
м. Харків,
ХОУНБ
9–13
лютого
ОНМЦ
ХОУНБ,
ХОБД
м. Харків,
ХОУНБ
м. Харків
16–20
березня
березень
ОНМЦ
ХОУНБ,
ХОБД
МОБ ВНЗ
І–ІІ рівня
акредит.
м. Харків,
НБ УІПА
березень
Бібліотека
ХГПА
НБ УІПА
11 Семінар «Шляхи удосконалення діяльності відділу м. Харків,
І–ІІІ кв.
рідкісних книг у бібліотеках ВНЗ»
12 Сімейний конкурс «Книга пам’яті мого роду»
м. Київ
І–ІІ кв.
13 Вебінар «Проектна діяльність – складова ефективного розвитку юнацької бібліотеки» (для Кегичівської,
Харків. обл. І–ІІ кв.
Зачепилівської, Близнюківської ЦБС)
14 Практичний тренінг «Від традиційної виставки до м. Харків, березень
віртуальних форм популяризації друкованих видань на ФБ ХНАУ
веб-сторінці бібліотеки»
15 Засідання «круглого столу» за підсумками роботи ТО
м. Харків,
лютий
сільськогосподарських бібліотек у 2014 р.
ФБ ХНАУ
16 Нарада «Формування корпоративного інформаційного м. Харків,
І кв.
ресурсу “Метабібліографія Харківщини”»
ХДНБ
Бібліотека
ХНУМГ
НБУД
НБ НЮУ, ЦНБ
ХНУ, ХДНБ
ХОБЮ
ЦБС області
ФБ ХНАУ
ТО с.-г. б-тек
ФБ ХНАУ
ТО с.-г. б-тек
ХДНБ
Б-ки Харкова
травень
22 травня
ХДНБ
Б-ки Харкова,
України
Б-ки України,
ХДНБ
21
травня
МОБ ВНЗ
І–ІІ рівн.
ХОБД
ІІ квартал
18 Всеукр. наук.-практ. семінар «Експертиза цінності
книжкових пам’яток: текстологічний аспект»
19 Регіональні обговорення «Бібліотеки в умовах кризи»
(в межах підготовки Маніфесту УБА)1
20 Обласний семінар «Основи стратегічної діяльності
бібліотеки» (для б-карів ВНЗ І–ІІ рівня акредитації)
м. Харків
м. Дніпропетровськ
м. Харків
УБА
ХОБЮ
Маніфест «Бібліотеки в умовах кризи» висвітлюватиме програмні положення, напрями і принципи діяльності бібліотек України у сучасних
суспільно-політичних та соціально-економічних умовах. Регіональні обговрення відбудуться: 22 травня – для учасників з Дніпропетровська,
Дніпропетров. Запорізької, Полтав. Харків. Донецької і Луган. обл.; 27 лют. 2015 р. (м. Київ, для учасників з Києва, Київ., Вінницької, Житомирської, Рівненської, Сумської, Чернігів.,Черкаської обл.); 20 берез. 2015 р. (м. Миколаїв, для учасників з Миколаєва, Миколаїв., Кіровоградської,
Одеської, Херсонської обл.); 7 квітня 2015 р. (м. Чернівці, для учасників з Чернігова, Чернівецької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франків.,
Львів., Тернопільської, Хмельницької обл.).
1
9
21 Семінар-практикум «Наукова комунікація в цифрову
епоху» (для МОБ аграрного профілю Харків. регіону)
22 Засідання Клубу ділового спілкування «Патріотизм.
Бібліотечний ракурс»
23 Науково-практичний семінар «Сучасні словникові проекти в міжкультурних комунікаціях»
м. Харків,
ХНТУСГ
м. Харків,
ХНТУСГ
м. Харків,
ХНУРЕ
ІІ кв.
НБ ХНТУСГ
ІІ кв.
НБ ХНТУСГ
ІІ кв.
НБ ХНУРЕ
24 Наукова конференція «Бібліотека і користувач у
сучасному інформаційному середовищі»
25 Третя Всеукраїнська Школа бібліотечного
журналіста
26 Науково-практичний семінар «Шлях статті від підготовки до визнання у світовій науковій спільноті»
27 Засідання обласного клубу професійного та творчого
спілкування директорів ЦБС на тему «Роль сучасної
бібліотеки в консолідації українського суспільства»
28 Вебінар з основ редагування Вікіпедії «Віртуальна
Харківщина» (для працівників ЦБС Харків. області)
29 Курси підвищення кваліфікації за темою: «Особливості організації обслуговування читачів бібліотекою у
сучасних умовах» (для бібліотекарів Барвенків. р-ну)
30 Виїзний семінар «Використання інноваційних технологій у практиці роботи дитячої бібліотеки»
31 Виїзди з метою наданням методичної та практичної
допомоги:
– бібліотекам Красноградського району
– Двурічанській районній ЦБС
м. Харків
квітень
м. Харків
м. Харків
14–17
квітня
травень
м. Харків
червень
м. Харків
квітень
червень
травень
10
Харків. обл.
м. Барвенкове
Харків. обл.
м. Зміїв
Харків. обл.
Харків. обл.
ФБ ХНАУ
НДЦ когнітив.
лінгв. УМІФ
НАН України
НБ ХДТУХТ АСІБТ, ХДАК
ХДНБ
НТБ
НТУ «ХПІ»
ХОУНБ,
ХОБД,
ХОБЮ
ХОУНБ
ІІ кв.
ОНМЦ
(виїзні
заняття)
ХОБД
ІІ кв.
ІІ кв.
ХОУНБ
ХОУНБ
Б-ки України,
Харкова
ЦБС Харкова,
Харків.
області
ХОУНБ,
ХОБД
Зміїв. район.
дит. б-ка
ХОБД, ХОБЮ
ХОБД, ХОБЮ
32
33
34
35
– Харківській ЦБС
Харків. обл
Всеукраїнська
конференція
молодих
учених м. Харків
«Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст.»
Надання метод. та практ. допомоги з питань бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів :
– ЦБС Ленінського району
м. Харків
– ЦБС Червонозаводського району
м. Харків
– ЦБС Фрунзенського району
м. Харків
Виїзний тренінг «Бібліотека Веб 2.0 » (для бібліотеч- м. Чугуїв
них працівників Чугуївської ЦБС)
Реалізація проекту «Е-життя разом з бібліотекою:
орієнтир на громаду Харківщини» (грантовий проект
м. Харків
IREX/Бібліоміст «Електронні послуги для громади)
36 Всеукр. семінар «Проблема авторського права у використанні електронних книжок у роботі бібліотек»
37 Проблемне навчання бібліографів «Бібліографічна
діяльність юнацьких бібліотек в епоху цифрових
комунікацій»
38 Вебінар «Проектна діяльність – складова ефективного розвитку юнацької бібліотеки»
39 ІV-й Літ. фест. «Книжковий зорепад» (нагородження
учасників і переможців обл. етапу Всеукр. конкурсу
«Найкращий читач України – 2015»)
40 Наук.-практ. семінар «Робота з колекціями рідкісних і
цінних видань» (до Дня народження бібліотеки)
11
ІІ кв
22–23
квітня
ХОУНБ
ХДАК
ІІ кв.
ІІ кв.
ІІ кв.
травень
ЦМБ
ЦМБ
ЦМБ
ХОУНБ
І–ІІ кв.
ХДНБ,
ХОВ УБА
м. Київ
квітень
ДБЮ
м. Київ
травень
НАКККіМ,
ДБЮ
м. Харків
І–ІІ кв.
ХОБЮ
м. Харків
квітень
травень
ХОБД
м. Харків
травень
ФБ ХНАУ
ХОБД, ХОБЮ
Б-ки Харкова
ДКіТ ХОДА,
Харків. обл.
рада
ХОБЮ
ХОБЮ
Дитячі б-ки
Харкова,
Харк. обл.
40 Проблемно-цільові навчання завідуючих функціональними відділами обласних бібліотек для дітей
41 Семінар «Система інформаційного обслуговування
читачів як складова поліпшення іміджу бібліотеки»
42 Семінар «Науково-бібліографічна діяльність бібліотек: сучасний стан і тенденції розвитку»
м. Київ
ІІ кв.
НБУД
ХОБД
м. Харків
ІІ кв.
ЦМБ
ЦБС Харкова
м. Київ
19–21
травня
НПБУ
Б-ки Харкова
ІІІ квартал
43 Засідання секції науково-методичної та науково-дослідної роботи ХОВ УБА. Обговорення завдань та порядку проведення регіонального конкурсу інноваційних
м. Харків
ІІІ кв.
проектів ім. Л. Б. Хавкіної
44 Семінар «Комунікаційна культура сучасного методим. Харків
ІІІ кв.
ста: професійна етика, зв’язки зі ЗМІ, інтернетмаркетинг»
45 Виїзди з наданням методичної та практ. допомоги:
Шевчен. р-н ІІІ кв.
– Шевченківській ЦБС
– Зачепилівській ЦБС
Зачепил. р-н
ІІІ кв.
46 Надання методичної та практ. допомоги з питань
бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів :
– ЦБС Жовтневого району м. Харкова;
м. Харків
ІІІ кв.
–ЦБС Московського району
м. Харків
ІІІ кв.
–ЦБС Київського району
м. Харків
ІІІ кв.
47 Вебінар з основ редагування Вікіпедії «Віртуальна
Харківщина» (для працівників б-тек Харків. обл.)
м. Харків вересень
48 Майстер-клас он-line «Сервіси Web –2.0: Calameo»
(для методистів ЦБС Харків. обл.)
м. Харків
ІІІ кв.
12
ХДНБ
ХОУНБ
ХОУНБ
ХОУНБ
ЦМБ
ЦМБ
ЦМБ
ХОУНБ
ХОУНБ
ХОБД,
ХОБЮ
ХОБД, ХОБЮ
49 Курси підвищення кваліфікації за темою: «Організація методичної роботи у мережі ЦБС» (для зав.
метод. відділів ЦБС Харкова та Харків. обл.).
50 Виїзний тренінг «Інноваційні зміни у бібліотеці на основі кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек» (для працівників Харків. ЦБС)
51 Моніторинг діяльності Люботинської ЦБС
52 Всеукр. наук.-практ. конф. «Бібліотеки для юнацтва:
відкритий простір інформації, культури та читання»
53 Школа керівника «Стратегія розвитку та вектор
успішності юнацьких бібліотек України»
54 Школа проблемного навчання «Патріот. Громадянин.
Читач: героїко-патріотичне виховання як фактор
консолідації українського суспільства» (флеш-семінар)
55 Обласний Web-конкурс професійної майстерності для
бібліотекарів «Слобожанська КНИГиня»
56 Обласний читацький огляд-конкурс «Я і мої права»
(до 9-ї річниці Конвенції ООН про права інвалідів та
26-ї річниці Конвенції ООН про права дитини)
57 Обласний конкурс на кращого дитячого бібліотекаря
Харківщини «Покликання – 2015»
58 Секція «Sapientia gubernator navis: університетська
бібліотека та архіви в епоху е-культури» (в межах
наук. конф. «Харків як університетське місто»
59 Захід до 85-річчя ХНУРЕ (назва уточнюється)
60 Науково-практичний семінар «Досвід використання
13
м. Харків
21-25
вересень
ОНМЦ
Харк. обл.
вересень
ХОУНБ
Харків. обл.
м. Полтава
ІІІ кв.
22–23
вересеня
24
вересня
ХОБЮ
Полтав. ОБЮ
ім. О. Гончара
Полтав. ОБЮ
ім. О. Гончара
м. Харків
ІІІ кв.
ХОБЮ
м. Полтава
м. Харків
ІІ–ІІІ кв.
ХОБЮ
м. Харків
ІІ–ІІІ кв.
ХОБД
м. Харків
м. Харків
ІІІ–ІVкв.
жовтень
ХОБД
ЦНБ ХНУ,
ХНУМ
м. Харків
м. Харків
жовтень
жовтень
НБ ХНУРЕ
НБ ХНУРЕ
ХОУНБ,
ХОБЮ
ХОБЮ
ХОБЮ
Б-ки Харк.
обл., Харкова
Б-теки Харкова, Харк. обл.
Харк. худож.
музей, Архів
Польськ. АН
Б-ка ХНУМГ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
АІБС на відкритих кодах у бібліотеках України»
Перша Міжнародна наукова інтернет-конференція
«Бібліотеки і суспільство: рух у часі і просторі»
(до 210-річчя ХНМУ, 95-річчя НБ ХНМУ)
Курси підвищення кваліфікації на тему «Організація
методичної роботи у мережі ЦБС» (для зав. метод.
відділами ЦБС Харкова та Харк. обл.)
Виїзний тренінг на тему «Інноваційні зміни у бібліотеці на основі кадрового менеджменту та ініціативної
діяльності бібліотек» (для працівників Харк. ЦБС)
ІІ Міжнародний бібліографічний конгрес (девіз
конгресу: «Бібліографія: погляд у майбутнє»)
м. Харків
жовтень
НБ ХНМУ
м. Харків
вересень
ОНМЦ
м. Харків
вересень
ХОУНБ
м. Москва
6-9
жовтня
IV квартал
Міжнар. наук.-практ. конф. «Короленківські читання
м. Харків
2015» на тему «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні
моделі розвитку»
Міжнар. наук.-практ. конф. «Пам’яткоохоронні трам. Харків
диції Слобожанщини»
Майстер-клас «Реставрація і консервація рідкісних
документів на паперових носіях та пергаменті»
м. Харків
Наук.-практ. конф. «Інноватика у бібліотеках вузів:
ресурсне та інформаційне забезпечен-ня науки і м. Харків
освіти» (до 85-річчя ХНТУСГ)
Семінар-нарада «Інноваційні технології в роботі з
обдарованою молоддю» (для бібліотекарів коледжів, м. Харків
технікумів, училищ)
14
жовтень
РДБ, РНБ,
РБА, БАЄ
ХОБД, ХОБЮ
ХДНБ, б-теки
Харкова
ХДНБ,
ХОВ УБА,
ХДАК
ХДАК
Б-ки Харкова
IV кв.
ЦНБ ХНУ
Львів. НБУ ім.
В. Стефаника
IV кв.
НБ ХНТУСГ
вересень
листопад
ХДНБ
Б-ки України
Харкова
МОБ ВНЗ
І-ІІ рівня
акредит.
70 Міжнародна наукова конференція на базі НБ України
ім. В. І. Вернадського
71 Курси підвищення кваліфікації на тему «Сільська бібліотека: від обслуговування населення до співпраці з
громадою» (для зав. б-теками-філіями Харк. обл.)
72 Всеукр. наук.-практ. конф. директорів обласних
бібліотек для дітей
73 Обласний проблемний семінар «Сучасна українська
дитяча література крізь призму бібліотечної
роботи з дітьми»
74 Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Бібліотека для дітей в контексті історичного розвитку України»
75 Бібліотечн. форум за результатами Всеукр. оглядуконкурсу обласних б-тек для дітей «Дитяча бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії,
шляхи трансформації»
76 Обласний семінар для бібліотекарів ПТНЗ за темою
«Вплив художньої літератури на формування особистості учнівської молоді»
77 Семінар «Бібліотекар і читач: стратегія співробітництва»
78 Обласний конкурс на кращого дитячого бібліотекаря
Харківщини «Покликання – 2015»
79 33 Міжнар. краєзнавча конф. молодих учених «Наука
і освіта у краєзнавчому вимірі» (секція «Бібліотечне
та музейне краєзнавство»)
15
м. Київ
жовтень
НБУВ
б-ки України
м. Харків
9-13 листопада
ОНМЦ
ХОУНБ,
ХОБД
IV кв.
НБУ для
дітей
ХОБД
ХОБД
м. Київ
листопад
НБУ для
дітей
м. Київ
грудень
НБУ для
дітей
ХОБД
ХОБЮ, МОБ
Обл. учб.метод. центр
проф.-тех.
освіти
м. Київ
м. Харків
м. Харків
IV кв.
ВНЗ І-ІІ рівн.
акред.
м. Харків
IV кв.
ЦМБ
ХОБД
ЦБС Харкова
м. Харків
ІІІ–IV кв.
ХОБД
м. Харків
IV кв.
ХНУ
ім. В. Н. Караразіна
Бібліотеки
Харкова
Протягом року
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Розробка матеріалів до нормативно-правових та
інших документів з питань діяльності бібліотек
України
Забезпечення роботи віртуал. метод. служби «Колегам-бібліотекарям»(htttp://korolenko.kharkov.com)
Підтримка блогу ХДНБ «Методист библиотеки»(http://metodist.blogspot.com.)
Підтримка веб-сторінки ХОВ УБА (http://korolenko.
kharkov.com/kharkiv.uba/kharkiv.uba.html)
Загальноміські Дні фахівця «Новини бібліотечної
справи»
Підтримка блогу «Школа бібліотечного журналіста» (http://journalist-library.blogspot.com/)
Організаційно-методичний супровід проекту
«Бібліотечна енциклопедія Харківщини»
Орг.- метод. супровід Міжнар. проекту «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном» (до 125річчя бібл. діяльн., 145-річчя від дня народження)
Заходи за дистанційним професійно-інноваційним
проектом «Електронна бібліографія» 2
Обласний огляд-конкурс публічних бібліотек області
м. Харків
І–IV кв.
ХДНБ,
ХОВ УБА
м. Харків
І–IV кв.
ХДНБ
м. Харків
І–IV кв.
ХДНБ
м. Харків
І–IV кв.
ХДНБ
м. Харків
І–IV кв.
ХДНБ,
ХОВ УБА
м. Харків
І–IV кв.
ХДНБ
м. Харків
І–IV кв.
ХДНБ
м. Харків
ІІ–IV кв.
ХДНБ
м. Харків
І–IV кв.
ХДНБ
м. Харків
І–IV кв.
ХОУНБ
Б-ки Харкова
ХОВ УБА,
б-ки Харкова
Б-ки Харкова
Б-ки Харкова
РДГУ, ХДАК,
Рівнен. ОУНБ
ГУ юстиції у
Он-лайн-конференції, он-лайн-трансляції семінарів за темами «Структура бібліографічної діяльності в електронному
середовищі», «Класифікація бібліографічних електронних ресурсів», «Бібліографічний пошук: стратегія в електронному
середовищі», «Корпоративна каталогізація. Типологія корпоративних АІБС», «Аналітико-синтетична обробка ресурсів
віддаленого доступу», «Авторитетний файл колективного автора (з досвіду ХДНБ)», «Організація і управління ЕБР» та ін.
2
16
90
91
92
93
94
95
на кращу організацію роботи з виховання правової
культури населення
Творча Skype-лабораторія «Віртуальний простір»:
– інтернет-проект «VIP-персона без краватки» (у межах Всеукр. проекту «Україна читає дітям»)
– Скайп-наради: обговорення поточних питань з
осно-вних напрямків роботи дитячих бібліотек
області
Забезпечення діяльності інформ.-метод. служби
«Бібліокур’єр» (консалтингові послуги публічним та
шкільним б-текам)
Актуалізація веб-сторінки проблемно-аналітичного
відділу та рубрики «Організаційно-методичний
центр»
Майстер-класи для зав. шкільними бібліотеками за
циклом «Створення привабливого інформаційного
середовища сучасної шкільної бібліотеки»
Вебінари «Технології ІРБІС» (http://webinar.
mubint.ru)
Тренінги «Впровадження АБІС УФД / Бібліотека»
96
Тренінги «Підсумки та перспективи ретроконверсії
та штрих-кодування фондів, перспективи розвитку
Корпоративного електронного каталогу»
97
Тематичний інтернет-форум для бібліотек державних
ВНЗ.
веб-конференція
http://wwwlibrary.univer.kharkov. ua
17
Харків.
області
м. Харків
І–ІV кв.
ХОБД
м.Харків
І–ІV кв.
ХОБД
м. Харків
І–ІV кв.
ХОБД
м. Харків
І–ІV кв.
ХОБЮ
м. Харків
І–ІV кв.
ХОБД
м. Харків
Асоціація
І–ІV кв. ЕБНІТ
І–ІV кв. Розробники
УФД/Б-тека
І–ІV кв.
ЦМБ
м. Харків
І–ІV кв.
м. Харків
м. Харків
ЦНБ ХНУ
Дитячі б-ки
Харків. обл.
Так само
ХАНО
Б-ки ВНЗ
Б-ки держ.
ВНЗ
98
Забезпечення роботи інформ.-метод. служби «Бібліокур’єр» (метод. допомога в режимі «запитвідповідь»)
м. Харків
І–ІV кв.
ФБ ХНАУ
Відвідування бібліотек ТО с.-г. бібліотек з метою
надання методичної та практичної допомоги
м. Харків
Двічі
на рік
ФБ ХНАУ
100 Методична та практична допомога ЦБС Дзержин.
р-ну Харкова з питань бібліотечно-інформаційного
обсуговування читачів
м. Харків
щоквартально
ЦМБ
101 Майстер-класи із циклу «Створення привабливого інформаційного середовища сучасної шкільної бібліотеки» (для зав. шкільними бібліотеками)
м. Харків
I-IV кв.
ХОБД
102 Методичне забезпечення питань формування БД
«Соціальні комунікації: звед. кат. нових надходжень
до бібліотек Харкова»
м. Харків
І–ІV кв.
ХДНБ
м. Харків
І–ІV кв.
ЦМБ
99
103 Методичні години на тему: «Ефективне просування
бібліотеки в соціальних мережах»; «Бібліотека та
авторське право: знати і дотримуватися (рекомендації щодо застосування норм авторського права в
бібліотечній практиці)»; «Віртуальний читальний
зал(періодичні видання on-line)»; «Нові інформаційні
ресурси і послуги бібліотеки … » тощо (16 заходів)
18
ТО с.-г. бібліотек
так само
ХАНО
3 НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
Тема
Форма
Термін
Організатори
Співвиконавці
3.1. Бібліотеки в нових соціальних умовах
Кадровий потенціал бібліотек сільсько- Регіональне дослідпротягом
ФБ ХНАУ
ТО с-г. б-к
господарського напряму
ження (анкетування)
року
Харків. регіону
Інноваційна діяльність організаційно- Вивчення та аналіз
протягом
ХОБЮ
Б-ки області,
методичного моніторингу бібліотек об- вітчизняного та закороку
що обслуговуласті, що обслуговують юнацтво, зокре- рдонного ринку бібють юнацтво
ма Зміївського, Нововодолазького рай- ліотечно-інформ. поонів та м. Люботин за допомогою но- слуг, тенденцій та
вітніх
комунікативних
форм перспектив його розспілкування
витку; соціологічні
дослідження
3.2. Вивчення читання. Оптимізація обслуговування читачів
«Краща книга року – 2015»
Всеукр. дослідження
протягом
НБУ для
ХОБД
(моніторинг)
року
дітей
«Книга. Бібліотека. Читання» (робоча
протягом
Всеукр. дослідження
назва)
року
НПБУ
ХДНБ
«Читаю я і вся моя сім’я»
Всеукр. дослідження
ІІІ–ІV кв.
ХОБД
«Ставлення молоді до участі в
Всеукр. дослідження
І–ІІІ кв.
ДБУ для
ХОБЮ
волонтерській діяльності»
юнацтва
«Друга світова війна: погляд юних Регіональний соціопротягом
ХОБД
користувачів» (до 70-річчя перемоги у логічний моніторинг
року
Другій Світовій війні)»
19
8
9
10
11
12
13
14
15
Вітчизняне чи зарубіжне? Аналіз по- Експрес-дослідження
протягом
питу на сучасну українську літературу
року
серед молоді
Мережа Іnternet як засіб популяризації Експрес-дослідження
протягом
бібліотечної діяльності
року
Масові заходи для молоді в бібліотеках Регіональне
протягом
області:
соціологічний
моніторинг дослідження
року
пріоритетів молоді
Соціологічний супровід проектної та Підготовка pretesting
соціокультурної бібліотечної діяльності: матеріалів; розробка
– «Обираємо професію крок за кроком» пакету
документів
– «Книга, що народжує мрію»
(програми, інструмепротягом
– «Школа здорового образу життя»
нтарію тощо).
року
– Молодіжний клуб «Молодь змінює Соціолог. опитування
світ»
(анкетуван. учасників
Портрет сучасного бібліотекаря очима
Анкетування
протягом
читачів
року
Інформаційні потреби користувачів
ХДНБ ім. В. Г. Короленка з позицій
Локальне
І–ІІ кв.
моніторингу
дослідження
3.3. Бібліотечні ресурси
Бібліотечна енциклопедія Харківщини Регіональне дослід- протягом року
(регіональний цифровий проект)
ження (комплекс заходів)
Підготовка матеріалів до Державного Участь у всеукр.
протягом
реєстру національного культурного дослідженні
року
надбання
20
ХОБЮ
ХОБЮ
ХОБЮ
ХОБЮ
ХОУНБ
ХДНБ
ХДНБ,
ХДАК
б-ки Харкова
та області
ХДНБ
16 Сучасний стан краєзнавчих фондів централізованих
бібліотечних
систем
Харківської області
17 Використання газетного фонду відділу
наукової організації і використання
основного фонду
18 Моніторинг електронних повнотекстових періодичних та продовжуваних видань з питань соціальних комунікацій у
мережі Інтернет
19 Документознавство, книгознавство, бібліотекознавство: актуальні питання
теорії та практики
20 Документознавча експертиза:
Регіональне
дослідження
протягом
року
Локальне
дослідження
протягом
року
Локальне
дослідження
протягом
року
ХДНБ
Локальне
дослідження
протягом
року
ХДНБ
протягом
року
ХДНБ
протягом
року
ХДНБ
протягом
ХДНБ
Локальне
дослідження
– Державна експертиза документів
Дослідження об'єктів
експертизи; оформлення підсумків досліджень
(експертні
висновки)
– Експертиза цінності документів
Дослідження об'єктів
експертизи з метою відбору документів до
фонду рідкісн. видань
і рукописів; підготовка експертн. висновків
21 Колекції пам’яток друку та писемності Локальне
21
РІЦ «Харківщина»
ХОУНБ
ХДНБ
ХОУНБ, ЦБС
Харків. області
у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка: історія
формування,
характеристика
складу:
– Колекція кириличних рукописних
книг ХДНБ ім. В Г. Короленка
– Колекція українських стародруків
ХДНБ
– Мистецтво української книги XVIІ–
XVIII ст.: форта, виливні прикраси у
стародруках
–
Книжкові
пам’ятки
доби
Просвітництва
– Колекція рідкісних та цінних видань
ХІХ–ХХ ст.
– Хрести та енколпіони VIII–XX ст. як
документні пам’ятки (на матеріалах
колекції О. В. Горілого):
– Цінні матеріали з історії вітчизняної
військової справи у фондах ХДНБ
– Іноземні стародруки (XVIII ст.):
дослідження
року
Локальне
дослідження
Локальне
дослідження
Локальне
дослідження
протягом
року
протягом
року
протягом
року
ХДНБ
Локальне
дослідження
Локальне
дослідження
Локальне
дослідження
І–ІІІ кв.
ХДНБ
протягом
року
І–ІІ кв.
ХДНБ
І кв.
ХДНБ
протягом
року
протягом
року
ХДНБ
Локальне
дослідження
Локальне
дослідження
22 Розробка архітектури підсистеми збере- Локальне
ження даних Електронної бібліотеки дослідження
ЦНБ. Другий етап
23 Рукописи не горять: нові фізичні техно- Локальне
логії для читання текстів, що згасають. дослідження
Другий етап
22
протягом
року
ХДНБ
ХДНБ
ХДНБ
ЦНБ ХНУ Факультет
ком-п’ютерних
наук ХНУ
ЦНБ ХНУ Фізичний ф-т,
Центр краєзнавства ХНУ
24 Книгознавче дослідження фонду книж- Локальне
протягом
ЦНБ ХНУ
кових пам’яток ЦНБ: вивчення і розкри- дослідження
року
ття провенієнцій – рукопис. записів, маргіналій, екслібрисів, штемпелів, печаток
3.4 Використання нових інформаційних технологій у бібліотеках
25 Удосконалення технологічних процесів Локальне
протягом
ХДНБ
аналітико-синтетичної обробки докуме- дослідження
року
нтів у ХДНБ
3.5 Історія бібліотечної справи
26 Українська бібліотечна енциклопедія Всеукраїнське
I–ІV кв.
НПБУ
(підготовка статей до видання)
дослідження
27 «Бібліотеки України для дітей: 1991– Всеукраїнське
І–ІІІ кв.
ДБУ для
2011»
дослідження
юнацтва
28 «Дослідницька діяльність ХОБД (2005– Аналітичний
протягом
ХОБД
2015 рр.)»
моніторинг
року
29 «Історія ХДНБ ім. В. Г. Короленка: до Локальне
протягом Х ХДНБ
130-річчя від дня заснування»
дослідження
року
30 «Бібліотечна освіта в Харкові на Локальне
ІІ–ІV кв.
ХДНБ
початку XX ст.»
дослідження
31 «Становлення нової культури читання в Локальне
протягом
ХДНБ
Харкові другої половини ХІХ – початку дослідження
року
ХХ ст.»
ІІ–ІV кв.
32 «Бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза Локальне
ХДНБ
часом і кордоном: до 125-річчя бібліоте- дослідження
чної діяльності і 145-річчя від дня
народження»
23
ЦНБ ХНУ
ХДНБ, б-ки
Харкова
ХОБД
ХОБД
4 ПІДГОТОВКА ВИДАНЬ З БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ,
БІБЛІОГРАФІЇ, КНИГОЗНАВСТВА
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тематика
Форма
Термін
Виконавці
2
Короленківські читання 2014 : матеріали наук.-практ. конф.
Бібліотеки Харківщини в цифрах. Основні показники
роботи бібліотек Харківської обл. за 2014 р.
Громадське суспільство: держава і особистість
3
4
ІІ кв.
І кв.
5
ХДНБ
ХОУНБ
І кв.
ХОУНБ
І кв.
ХОУНБ
І кв.
ХОУНБ
І кв.
ХОБЮ
Стат. аналіз
І кв.
ХОБД
Метод.-бібліогр.
матеріали
І кв.
ХОБД
Метод. рек.
ІІ кв.
ХОУНБ
Метод. матеріали
ІІ кв.
ХОУНБ
Роль сучасної бібліотеки в консолідації українського
суспільства
До 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 років: «Уклін живим, загиблим слава»
ЮА, котрий Мейд Ін ЮА (до 55-річчя від дня народження
Ю. Андруховича)
Статистичний огляд діяльності бібліотек Харківської
області, що обслуговують дітей, станом на 01.01.2015
Ілля Мечніков – перший нобелівський лауреат України (до
170-річчя від дня народження та 120-річчя заснування
Нобелівської премії)
Роль методиста у професійному розвитку бібліотечних
працівників за допомогою сервісів Веб 2.0
Примірна тематика районних і міських семінарів бібліотечних працівників на 2016 рік
24
Збірник
Стат.-аналіт. аналіз
діяльн.
Метод.-бібліогр.
матеріали
Метод.-бібліогр.
матеріали
Метод.-бібліогр.
матеріали
Метод.-бібліогр.
матеріали
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Найкращий
читач України-2015» у Харківській області
Волшебный мир Симоны Вилар (к 50-летию со дня рождения С. Вилар)
Прекрасні прояви душі: робота бібліотеки по вихованню
доброти і чуйності молоді
ХДНБ ім. В. Г. Короленка у 2014 році
Сучасна українська дитяча література та книга у дзеркалі
премій, конкурсів та рейтингів
Примірна тематика районних і міських семінарів бібліотечних працівників на 2016 рік (для бібліотек, що обслуговують дітей)
Планування – 2015
Вебінари як складова сучасного он-лайн маркетингу
Роль бібліотеки в інформаційно-бібліографічному
інформуванні користувачів
Оксана Забужко: ХХІ століття буде «жіночим» (до 55-річчя
від дня народження)
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство: зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2014 р.
Організаційно-управлінська документація у бібліотеці
Огляд діяльності ХОБД за 2014 рік
Пам’яті вдячні нащадки: методичні рекомендації щодо
організації патріотичного виховання молоді в юнацькій
25
Інформ. лист
Метод.- бібліогр.
матеріали
Метод.- бібліогр.
матеріали
Інформ.
видання
Метод.- бібліогр.
матеріали
ІІ кв.
ІІ кв.
ХОБД
ХОБЮ
ІІ кв.
ХОБЮ
ІІ кв.
ХДНБ
ІІ кв.
ХОБД
Метод. поради
ІІ кв.
ХОБД
Метод.- бібліогр.
матеріали
Практ. порадник
Метод. рек.
ІІІ кв.
ХОУНБ
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ХОУНБ
ХОУНБ
Метод.-бібліогр.
матеріали
ІІІ кв.
ХОБЮ
Каталог
ІІІ кв.
ХДНБ
Метод. поради
Огляд
Метод. рек.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ІІІ кв.
ХДНБ
ХОБД
ХОБЮ
бібліотеці
На шляху до суспільства знань: підвищення медіа та інформаційної грамотності громадян
Метод.- бібліогр.
матеріали
IV кв.
ХОУНБ
Користувач – наш орієнтир: продукти та послуги сучасних
бібліотек
Творимо. Шукаємо. Публікуємо: з досвіду роботи дитячих
бібліотек Харківщини
Україна – Європа: панорама століть (2015 – Рік Європи в
Україні)
Метод. рек.
IV кв.
ХОУНБ
Бюлетень
IV кв.
ХОБД
Метод.-бібліогр.
поради
IV кв.
ХОБЮ
Огляд-дайджест діяльності бібліотек Харківської області,
що обслуговують дітей за 2014 рік
Проведення досліджень у системі діяльності ХОБД
Газета «Бібліомотиватор»
На професійній орбіті
Огляд
IV кв.
ХОБД
Бюлетень
Газета
Дайджест (4 вип.)
IV кв.
ІІ–IV кв.
І–IV кв.
ХОБД
ХДНБ
ХОУНБ
ХОУНБ
І–IV кв.
ХОУНБ
35
Бібліотечна тема на сторінках періодичних видань
І–IV кв.
ХОУНБ
36
Календар знаменних і пам’ятних дат Харківщини на 2016
рік
Операт. інформ (2
вип. на місяць)
Інформ. вебдайджест
Темат. бібліогр.
список (4 вип.)
Календар
І–IV кв.
34
Робота закладів культури та мистецтв Харківщини на
сторінках періодичних видань
Гранти, стажування, конкурси
І–ІІІ кв.
ХОУНБ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
26
Список скорочень
АКККіМУ
АСІБТ
БАЄ
ДБЮ
ДКіТ ХОДА
МОБ ВНЗ
МКУ
НПБУ
НБУВ
НБУ для дітей
НТБ НТУ «ХПІ»
НБ ХНУРЕ
НБ УІПА
НБ НЮУ
НБ ХДУХТ
ОНМЦ
РДБ
РДГУ
РТЦ
ТО
УБА
ХАНО
ХГПА
ХДНБ
ХДАК
ХДУХТ
ХНЕУ
Національна академія керівних кадрів працівників культури і мистецтв України
Асоціація сучасних інформаційно-бібліотечних технологій
Бібліотечна Асамблея Євразії
Державна бібліотека України для юнацтва
Департамент культури і туризму Харківської обласної держаної адміністрації
Методичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів
Міністерство культури України
Національна парламентська бібліотека України
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
Національна бібліотека України для дітей
Науково-технічна бібліотека Національного техн. університету «Харківський політехнічний інститут»
Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки
Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії
Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування і торгівлі
Харків. обл. навчально-метод. центр підвищення кваліфікації працівників культурно-освітніх закладів
Російська державна бібліотека
Рівненський державний університет
Регіональний тренінговий центр
Територіальне об’єднання
ВГО «Українська бібліотечна асоціація»
Харківська академія неперервної освіти
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка
Харківська державна академія культури
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
27
ХНТУСГ
ХОБЮ
ХОБД
ХОВ УБА
ХОУНБ
ХНУМГ
ФБ ХНАУ
ЦНБ ХНУ
ЦМБ
ЮСП
Харківський національний технічний університет сільського господарства
Харківська обласна бібліотека для юнацтва
Харківська обласна бібліотека для дітей
Харківське обласне відділення УБА
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека
Харківський Національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Фундаментальна бібліотека Харківського національного аграрного університету
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського
Юнацький структурний підрозділ
Обговорено на засіданні секції науково-методичної та науково-дослідної роботи
ХОВ УБА від
2015 р.
Голова секції, зав. відділом науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка
Заст. голови, зав. методичним відділом ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна
Секретар, голов. б-кар відділу науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка
Заст. директора з наукової роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка
Д-р пед. наук, професор ХДАК
Виконавчий директор АСІБТ, д-р наук із соц. комунікацій, професор ХДАК
Зав. кабінету бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної ХДНБ ім. В. Г. Короленка
Зав. науково-методичним відділом Харків. ОУНБ
Зав. методичним відділом ХОБЮ
Зав. сектором прогнозування та інновацій ХОБД
Директор Фундаментальної бібліотеки ХНАУ
Зав. науково-методичним відділом ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського
Методист І кат. Харків. ОНМЦ
Директор ЦНГІ ХГУ «НУА
Методист Харківської академії неперервної освіти
28
Куніч О. П.
Лазаренко Н. І.
Сафонова В. В.
Глазунова Л. В.
Соляник А.А.
Шемаєва Г. В.
Капустіна Н. І.
Бакаєва Г. В.
Смєкалова Т. В.
Лупіцька В. М.
Долгалюк С. О.
Кощеєва О. Ф.
Олійник О. В.
Козицька І. В.
Блудова І. Г.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа