close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

к.р. ІІ семестр

код для вставкиСкачать
Контрольна робота ІІ семестр
1. Особистість людини не формується шляхом:
а)
б)
самопізнання;
зовнішнього тиску;
в)
самовизначення;
г)
самовиховання.
2. Самопізнання — це:
а)
засіб керування іншими людьми ;
б)
засіб набуття досвіду інших людей;
в)
засіб набуття власного досвіду;
г)
фізіологічний процес.
3. Самовизначення — це:
а)
розуміння самого себе, своїх можливостей та прагнень;
б)
нерозуміння свого місця в людському суспільстві та свого призначення в житті;
в)
засіб набуття досвіду інших людей;
г)
засіб набуття власного досвіду.
4. Самовиховання — це:
а)
свідома діяльність, спрямована на реалізацію себе як особистості, вироблення людиною
в собі позитивних особистісних якостей;
б)
засіб керування іншими людьми;
в)
засіб набуття досвіду інших людей;
г)
засіб набуття власного досвіду.
5. Самовладання — це:
а)
здатність людини зберігати внутрішній спокій, діяти розумно й виважено в складних
життєвих ситуаціях;
б)
процес одержання знань про самого себе шляхом виділення себе серед інших,
ідентифікації й відокремлення себе від інших людей;
в)
оцінка людиною власних можливостей, якостей, достоїнств та недоліків;
г)
самостійний вибір людиною свого життєвого шляху, цілей, цінностей, моральних норм,
майбутньої професії та умов життя.
6. Увага — це:
а)
вибіркова спрямованість на той чи інший об’єкт, зосередження на ньому;
б)
психічний процес, спрямований на відображення предметів навколишнього світу в
сукупності всіх їх якостей;
в)
неправильне, викривлене сприйняття;
г)
пам’ять відчуттів.
7. Сприйняття — це:
а)
вибіркова спрямованість на той чи інший об’єкт, зосередження на ньому;
б)
психічний процес, спрямований на відтворення предметів навколишнього світу в
сукупності всіх їх якостей;
в)
спрямованість свідомості, зосередження на важливих для людини предметах та явищах;
г)
закріплення, збереження й подальше використання попереднього досвіду.
8. Пам’ять, що зберігає на період до 20 секунд найбільш істотні елементи образу,
називають:
а)
миттєвою пам’яттю;
б)
короткочасною пам’яттю;
в)
г)
оперативною пам’яттю;
довготривалою пам’яттю.
9. Пам’ять, що полягає в збереженні й відтворенні всіх видів образів (зорових,
слухових, рухових, дотикальних, нюхових, смакових) називають:
а)
б)
руховою пам’яттю;
емоційною пам’яттю;
в) образною пам’яттю;
г)
словесно-логічною пам’яттю.
10. Виконання яких правил не сприятиме запам’ятовуванню?
а)
Намагайтеся ставитися до матеріалу, який ви запам’ятовуєте, не байдуже, а з великим
емоційним інтересом;
б)
навчіться зосереджувати свою увагу на досліджуваному предметі;
в)
намагайтеся зрозуміти матеріал, формуйте в себе свідомий вольовий намір запам’ятати
його;
г)
учіть і повторюйте великими дозами.
11. Інтелектуальне самопочуття — це:
а)
здатність людини пізнавати й використовувати нову інформацію для того, щоб підвищити
якість життя й здатність діяти оптимально в нових обставинах;
б)
здатність людини діяти ефективно, згідно із вимогами свого життя, гарна фізична
підготовленість та наявність корисних рухових якостей;
в)
здатність успішно взаємодіяти й встановлювати важливі стосунки з іншими людьми;
г)
здатність визначити свою систему цінностей і діяти згідно із нею.
12. Духовне самопочуття — це:
а)
здатність людини пізнавати й використовувати нову інформацію для того, щоб підвищити
якість життя й здатність діяти оптимально в нових обставинах;
б)
здатність людини діяти ефективно, згідно із вимогами свого життя, гарна фізична
підготовленість та наявність корисних рухових якостей;
в)
здатність успішно взаємодіяти й встановлювати важливі стосунки з іншими людьми;
г)
здатність визначити свою систему цінностей і діяти згідно із нею.
Автор
yuraschensnevich
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
129
Размер файла
20 Кб
Теги
семестр
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа