close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Диференціація звуків

код для вставкиСкачать
Диференційовані завдання для попередження та
усунення вад писемного мовлення у учнів молодших
класів, збагачення, уточнення й активізації
словникового запасу та спонукання дитини
висловлювати свою думку.
Мета: допомогти вчителям-логопедам, учителям, батькам
подолати вади писемного мовлення в учнів 2-4 класів
загальноосвітньої школи, ознайомити їх з прийомами
роботи, що активізують дії учня, сприяють розвитку його
пізнавальних можливостей, забезпечують оволодіння
засобами самоконтролю при виконанні письмових робіт.
1
Диференціація звуків [ ш ] – [ ж ] .
1. Порівняй звуки [ ш ] – [ ж ] за артикуляцією і звучанням.
Де знаходиться кінчик язика під час вимови цих звуків?
2. Прочитай склади. Чим відрізняється їх вимова?
ша – жа
ши – жи
ажа – аша
ажи – аши
шо – жо
ше – же
ажо – ашо
аже – аше
шу – жу
ші – жі
ажу – ашу
ажі – аші
3. Запиши пару приголосним.
дзвінкі
з
глухі
т
ж
п
д
ш
г
2
4. Прочитай пари слів.
Кожну пару слів повторюй три рази поспіль без зупинки.
Випиши пари слів із буквосполученням – жи - , - ши -.
жар – шар
шерсть – жерсть
жив – шив
Саша – сажа
шити – жити
дошивати – доживати
життя – шиття
тушити – тужити
5. Назви малюнки.
Визнач, який звук [ ж ] чи [ ш ] у слові. Визнач місце звука в
слові.
3
6. Здогадайся, які слова задумано. Запиши їх, поділи на склади.
Жа…, жов…, жур…, жи…, друж…, жни…, шу…, шор…, шоф…,
арк…, жур…, ша…, стеж… .
7. Закресли букву «ш» , підкресли букву «ж».
Цуапшонжльтшжочштвржікушрисжьтршлвшісижтрщштп
8. Прочитай, назви і запиши пропущені букви.
В якому слові більше голосних?
В якому слові більше складів?
Назви парний глухий звук до звука [ ж ].
ши шка
ш_ш__
_и_к_
ши__а
жоржина
_ор_и_а
ж_р__н_
___ж___
9. Знайди слово.
Розглянь ряди букв зліва направо, знайди слова і запиши.
а
г
р
у
ш
а
д
і
ж
и
т
т
я
р
у
к
т
ь
ш
о
к
о
л
а
р
і
д
к
ж
а
б
а
и
в
у
с
а
ж
а
ш
с
а
д
т
ш
а
р
у
р
а
н
о
д
в
а
ш
ж
о
в
т
и
й
н
а
л
д
р
у
ж
и
т
и
ж
о
р
ж
и
н
н
а
м
а
д
с
і
л
с
ш
ю
г
4
10.
Літеропросторовий диктант.
Визнач місце кожної букви в словах: аркуш, книжка, товариш,
ніжка.
11.
Робота з малюнками.
Визнач, якій цифрі відповідає яка буква, розмісти їх в клітинки,
почитай слово, запиши.
5_____________
2_________________
2_______________
6_______________
3________________
3_____________________
5
12.
Утвори нові слова, в яких були б звуки [ ш ] або [ ж ].
сито - __ито
жар - __ар
сивий - __ивий
дуб – ду__
лини - __ини
папка - __апка
котик – ко__ик
лоза – ло__а
13.
Зміни слова так, щоб після [ ж ] і [ ш ] був голосний.
Запиши їх.
Наприклад: доріжка – доріженька.
чашка дружба –
ложка горошку –
кішка сніжку –
книжка стежка –
мережка босоніжки14.
Із складів утвори слова, придумай з ними
словосполучення. Запиши.
Наприклад: жовті черешні.
15.
Знайди маленьке слово.
Інструкція. Знайди маленьке слово у великому. Підкресли
букви, що позначають звуки [ ш ] , [ ж ]. Визнач місце звука
відносно інших.
6
Зразок: шуміти – шум.
Слова: жираф, парашут, жолоб, шпора, вершина, пожива,
шахрай, шипшина, жуйка, тиждень, жнива, босоніж.
16.
Гра «Сходинки».
Інструкція. Запиши слова, що починаються з букв ж, ш. Кожне
наступне слово має бути на одну букву довше, ніж попереднє.
Слова: жито, шар, життя, жук, шорти,шелест, шахи,
шеренга, живиця, живопис.
17.
Робота зі словами паронімами.
Послухай віршики і знайди у ньому схожі слова.
Захотіла мала жабка,
Щоб була у неї шапка,
Щоб яскрава була шапка,
Бо весела мала жабка.
Зазирнув в люстерко Саша,
На щоках у нього сажа.
Біля печі грівся Саша,
Ось тому на ньому сажа.
7
18.
Гра «Розкодуй текст».
аН орогді в анс орест
осцен неяс, теолзо .
оЖтев оок, твіжо їів,
ат умсьчо овон … не єріг.
( няшСокни )
19.
Творчі завдання для роботи з малюнками.
Назвіть зображені предмети. Складіть і запишіть з цими
словами словосполучення, вживаючи прийменники. Визначте
місце глухого приголосного відносно інших звуків ( після якого
звука, перед яким чуємо звук [ ш ] ). Назвіть слова, в яких звуків
більше, ніж букв. Чому ?
Зразок: жолуді на дубі.
8
20.
Склади речення за малюнками та запиши їх.
Маша
9
10
21.
Склади речення за допомогою таблиць.
11
22.
Робота з текстом.
Вилучи якомога більше слів із тексту із звуками [ ш ]- [ ж ].
Запиши їх у два стовпчики.
Вибіг Гришка на доріжку,
На доріжці лежить кішка.
Взяв з доріжки Гришка кішку,
Хай шукає кішка мишку.
23.
Гра «Розплутай ниточки».
Визнач, якій цифрі відповідає яка буква, і розстав їх за
порядком. Прочитай слова. Склади і запиши з ними речення.
О
к
1
3
а
а
Ж
к
а
4
ш
Р
1
3
4
5
2
п
2
5
12
24.
Перевірний або контрольний диктант.
Пожежник гасив пожежу. Мишко купив пшеничний та житній
хліб. Маша і Женя годували їжака молоком та яблуками. Ти
лежиш на ліжку. Ти ріжеш хліб ножиком. Ти живеш на
шостому поверсі.
25.
Розподільний диктант ( з коментуванням ).
Записати слова у три колонки:
1) звук [ ж ] на початку слова;
2) звук [ ж ] в середині слова;
3) звук [ ж ] в кінці слова.
Слова: межа, машина, вуж, шарф, шкарпетки, жар,
ложка, шубка, ніж, школа, ріжок, дужий, ложка,
шелест, чиж.
26.
Творчий диктант.
Закінчи речення, добираючи з довідки потрібні за змістом
слова ( слова для довідки надрукувати на дошці ).
Жук літає над … .
У шпаківні живуть … .
Мишкові купили нові … .
Метелик кружляє над … .
Пташка живе у гнізді на … .
Біля школи нова … .
Слова для довідки: огорожа, каштані, ромашкою, шкарпетки,
жоржиною, шпаки.
13
14
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
181
Размер файла
28 346 Кб
Теги
диференціація, звуків
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа