close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставкиСкачать
 Наказ
Міністерства освіти і науки
№192від 20.02.2015 «Про проведення
державної підсумкової атестації учнів
(вихованців) у системі загальної
середньої освіти у 2014/2015
навчальному році»
 Лист МОН №1/9-21 від 20.01.2015
«Про деякі питання проведення
державної підсумкової атестації та
зовнішнього незалежного оцінювання
у 2014/2015 навчальному році»
 Наказ
МОН №1547 від 30.12.2014 «Про
затвердження Положення про державну
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у
системі загальної середньої освіти»
 Критерії
оцінювання навчальних
досягнень учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти, затверджені
наказом Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту від 13.04.2011 №329
ДПА
проводиться лише у
письмовій формі та має три
складові частини:
Читання
Використання мови
Письмове повідомлення
Матеріали
готує вчитель за
рекомендаціями МОН
Завдання мають відповідати
рівням зазначеним у
Державному стандарті та
навчальних програмах
Рівень А2+/В1 (9 клас)
Рівень В1/В2 (11 клас)
Підготовлені
матеріали повинні
забезпечити виявлення рівня
сформованості умінь у двох видах
мовленнєвої діяльності
Бути побудованими на
комунікативно-когнітивному і
компетентнісному підходах
Перевіряти рівень володіння ІМ, а
не знання про мову
Завдання на окремому бланку
Кожен
учень отримує окреме
завдання
Кількість білетів − кількість
учнів у класі
Час на виконання всіх завдань ─
60 хвилин
Правильність виконання завдань
оцінює вчитель
1
текст для читання з після
текстовим завданням
1 текст із пропусками на
використання мови
1 завдання для написання
письмового повідомлення


Мета: виявити
рівень сформованості
умінь читати і розуміти автентичні
тексти самостійно, у визначений
проміжок часу
Типи текстів:
статті із періодичних видань,
листи (особисті, офіційні тощо),
оголошення, реклама, розклади, меню,
кулінарні рецепти, програми, особисті
нотатки, повідомлення
 Завдання
із вибором правильної
відповіді
 Завдання на встановлення
відповідності
 Запитання з короткими відповідями
 Встановлення логічного порядку
простого тексту
Знаходження
аргументів та
висновків
Встановлення
зв'язків між
інформаційними блоками
Вибір
назв абзаців тексту із
запропонованих
Мета:
визначити рівень
володіння лексичними,
граматичними, семантичними
та прагматичними знаннями
Забезпечення:
тести різні за
обсягом та складністю
 Завдання
із вибором однієї
правильної відповіді
 Текст
із пропусками для
заповнення. Учень
використовує подані слова або
словосполучення
визначити рівень
сформованості в учнів
навичок та вмінь,
необхідних для вирішення
комунікативних завдань в
писемній формі
Мета:
1.
підбір автентичних текстів
підбір завдань за складністю з
огляду на критерії (лінгвістична
складність, тип тексту, структура
дискурсу, обсяг тексту
2.
Автор
nmcpril
Документ
Категория
Презентации по английскому языку
Просмотров
17
Размер файла
90 Кб
Теги
2015, іноземної, мови, 2014
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа