close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставкиСкачать
Організаційні засади просвітницької
роботи соціального педагога з
педагогічним колективом
Третиннікова Людмила Андріївна,
методист обласного центру практичної психології
і соціальної роботи
ДОПОМОГА З БОКУ АДМІНІСТРАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
повідомлення вчителям на загальних зборах
про проведення заходу та необхідності його
відвідати;
 надання слова соціальному педагогу для
анонсування заходу серед вчителів;
 контроль за відвіданням просвітницького
заходу адміністрацією.

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ ПОВИНЕН ПРОВЕСТИ ПРОМОАКЦІЮ ЗАХОДУ ЩОБ
ЗАЦІКАВИТИ ВЧИТЕЛІВ У ЙОГО ВІДВІДАННІ
Доречним буде:
 розмістити оголошення про
проведення заходу на стенді для
педагогів, кімнаті для вчителів, вікні
соціальної реклами, куточку
практичного психолога;
 за можливості зробити інформаційні
буклети та поширити їх серед вчителів.
ЗАПОРУКОЮ ВІДВІДАННЯ ПРОСВІТНИЦЬКОГО ЗАХОДУ
ВЧИТЕЛЯМИ Є ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ
 спеціаліст
повинен враховувати:
 актуальність теми для навчального заходу
(проблема над якою працює школа);
 запити вчителів, адміністрації;
 власні уподобання (проблема над якою
працює спеціаліст у міжатестаційний
період).
ВИСТУПИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПЕРЕД ВЧИТЕЛЯМИ
МАЮТЬ ТРИ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ:
- просвітницький (розширює теоретичну базу
знань педагогів з певних питань);
 - орієнтовний (орієнтує педагогів на навчальновиховну роботу);
 - практичний (впроваджує теоретичні знання в
практичну діяльність, моделює подальшу роботу
педагога через напрацювання практичних
навичок).

ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ФОРМУЮЧОЇ (ПРОФІЛАКТИЧНОЇ)
РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА:
1. Роз’яснити особливості роботи з дітьми з
різними проявами девіантної поведінки.
Сформувати вміння та навички по роботі з
дітьми даної категорії.
 2. Надати інформацію та навчити прийомам
ефективного спілкування та конструктивного
вирішення та виходу із конфліктних ситуацій.
 3. Інформувати про установи, заклади,
організацій де учні можуть отримати соціальну,
гуманітарну допомогу.

4. Ознайомити з нормативно-правовою
базою захисту прав дітей.
 5. Ознайомити з новими тенденціями в
молодіжному середовищі (формальними та
неформальними об’єднаннями молоді,
субкультурами тощо).
 6. Інформування про переваги здорового
способу життя та формування його засад.
 7. Ознайомлення з новими підходами щодо
здійснення профілактичної роботи з учнями
щодо попередження вживання наркотичних
засобів, тютюнокуріння, вживання
алкогольних напоїв, запобігання поширення
ВІЛ-інфекції/СНІДу інших соціально
небезпечних захворювань.

НОРМАТИВИ ЧАСУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО
ПЕДАГОГА
(ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 05.03.08
№ 1/9-128)
Найменування видів робіт
Одиниця виміру
обсягу роботи
Нормативи
часу
Підготовка до проведення тренінгів,
інтерактивних занять, ділових ігор тощо з учнями
(дітьми), батьками, педпрацівниками
1 захід
7,0
Підготовка до педагогічних консиліумів
1 захід
5,0
Підготовка до виступів на батьківських
зборах, педагогічних нарадах, семінарах для
педагогів
1 захід
3,0
1 клас (група)
18,0
1 група
20,0
1 виступ
фактично
використаний
час
Організаційно-методична робота
Профілактична та розвивальна робота
б)групова
Проведення ділових ігор, тренінгів для учнів,
педпрацівників, батьків/опікунів
Психологічна просвіта:
Виступи перед учнями (дітьми),
педпрацівниками,
батьками/опікунами в установах та
організаціях тощо
ФОРМИ ГРУПОВОЇ РОБОТИ:










- виступи на нарадах при директорові;
- виступи на педагогічних радах;
- виступи на методичних об’єднаннях
педагогічних працівників;
- виступи на педагогічних семінарах;
- проведення соціально-педагогічних тренінгів;
- проведення соціально-педагогічних практикумів;
- виступи на школі педагогічної майстерності;
виступи на шкільній психолого-медикопедагогічній комісії;
- психолого-педагогічні консиліуми;
- виступи на школі молодого педагога.
АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОСВІТНИЦЬКОГО ЗАХОДУ:
Визначення тематики, мети та завдань заходу
(на основі запитів, дослідження, власних
педагогічних уподобань).
 Визначення форми проведення заходу.
 Оцінка зовнішніх і внутрішніх ресурсів
спеціаліста (наявність матеріальної, технічної
баз та володіння необхідними навиками
використання залученої технічної бази).

Опрацювання наукової, методичної літератури.
 Розробка заходу (розгорнутий план, планконспект).
 Анонсування заходу серед вчителів
(промоакція).
 Підготовка роздаткового матеріалу, наочності та
місця для проведення заходу.
 Проведення заходу.



Самоаналіз проведеного заняття. Самоаналіз заходу є
необхідною передумовою для удосконалення своїх
знань та відпрацювання навичок по роботі з
вчителями. На даному етапі спеціаліст може побачити
які вправи (види роботи) були ефективними в роботі з
педагогами, які були важчими для їх сприйняття. Це
необхідно врахувати при плануванні наступних заходів.
За потребою планується наступне заняття або
індивідуальна робота з даної тематики для поглиблення
знань вчителів.

Пропонуємо для просвітницької роботи
соціального педагога навчальний тренінг
спрямований на підвищення рівня обізнаності
вчителів щодо особливостей роботи з дітьми з
девіантною поведінкою «Ми хочемо, щоб нас
любили!»
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!







Запрошуємо Вас до участі в робочій майстерні для працівників
психологічної служби системи освіти «Подорож до себе».
Робоча майстерня буде проводитися 23 квітня 2015 року обласним
центром практичної психології і соціальної роботи на базі
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
імені К.Д. Ушинського (м. Чернігів,
вул. Слобідська, 83).
До участі запрошуються практичні психологи, соціальні педагоги
системи освіти та методисти, відповідальні за психологічну службу.
На передодні проведення робочої майстерні буде надіслано офіційний
лист-виклик.
У рамках заходу заплановано проведення ряду майстер-класів.
Увага! Ви будете мати змогу відвідати два майстер-класи, тривалістю 1
год.20 хв.
Після участі у майстер-класі Вам будуть надані роздаткові матеріали
відповідно обраної тематики в електронному вигляді.



Для ефективного планування роботи пропонуємо Вам
попередньо обрати майстер-клас, в якому Ви хотіли б
взяти участь, та зареєструватися в телефонному режимі
(т. (0462) 605553) або через блог Центру:
http://ocppsr.blogspot.com/
Участь у майстер-класах БЕЗКОШТОВНА.
Запрошуємо приєднатися до колегіальної спільноти
працівників психологічної служби і з користю та
приємністю зустріти своє професійне свято - День
психолога!
РОБОТА З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ СТАТУС ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Лист Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
імені К.Д. Ушинського від 29.01.2015
№ 10/1-11/91 «Щодо захисту прав дітейпереселенців соціальними педагогами
системи освіти»
У СВОЇЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ, СІМ’Ї ЯКИХ СТАЛИ ВИМУШЕНИМИ ВНУТРІШНІМИ
МІГРАНТАМИ, ДОРЕЧНО КЕРУВАТИСЬ



постановами Кабінету Міністрів України від 21 листопада
2013 № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії
суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які
перебувають у складних життєвих обставинах»;
21 листопада 2013 № 896 «Про затвердження Порядку
виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних
життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та
здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»;
наказом Міністерства соціальної політики України від 9
серпня 2014 № 450 «Про затвердження форм обліку
соціальних послуг сім’ям (осіб), які перебувають у складних
життєвих обставинах».

Інформація про виявлення дітей, сім’ї яких
опинилися в складних життєвих обставинах,
протягом трьох робочих днів обов’язково
подається до районного (міського) центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за
формою затвердженою наказом Міністерства
соціальної політики України від 9 серпня 2014 №
450 «Про затвердження форм обліку соціальних
послуг сім’ям (осіб), які перебувають у складних
життєвих обставинах»
У
випадку виявлення насильства над
дитиною інформація від навчального
закладу додатково подається до
відділів (управлінь) у справах сім’ї та
молоді.
Адреса сайту Обласного центру практичної
психології і соціальної роботи:
http://ocppsr.blogspot.com/

Автор
nmcpril
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
63
Размер файла
198 Кб
Теги
педагога
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа