close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставкиСкачать
 Наказ
Міністерства освіти і науки
№192від 20.02.2015 «Про проведення
державної підсумкової атестації учнів
(вихованців) у системі загальної
середньої освіти у 2014/2015
навчальному році».
 Лист МОН №1/9-21 від 20.01.2015
«Про деякі питання проведення
державної підсумкової атестації та
зовнішнього незалежного оцінювання
у 2014/2015 навчальному році».
 Наказ
МОН №1547 від 30.12.2014 «Про
затвердження Положення про державну
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у
системі загальної середньої освіти»
 Критерії
оцінювання навчальних досягнень
учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти, затверджені наказом
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
від 13.04.2011 №329
 ДПА
проводиться лише у письмовій
формі та має три складові частини:
 Читання.
 Використання мови.
 Письмове повідомлення.
Матеріали
готує вчитель за
рекомендаціями МОН України.
Завдання мають відповідати
рівням, зазначеним у
Державному стандарті та
навчальних програмах.
Рівень А2+/В1 (9 клас)
Рівень В1/В2 (11 клас)
 Підготовлені
матеріали повинні
забезпечити виявлення рівня
сформованості умінь у двох видах
мовленнєвої діяльності.
 Бути побудованими на
комунікативно-когнітивному і
компетентнісному підходах.
 Перевіряти рівень володіння ІМ,
а не знання про мову.
 Завдання на окремому бланку.
 Кожен
учень отримує окреме
завдання.
 Кількість білетів − кількість учнів
у класі.
 Час на виконання всіх завдань ─
60 хвилин.
 Правильність виконання завдань
оцінює вчитель.
1
текст для читання з після
текстовим завданням.
1 текст із пропусками на
використання мови.
1 завдання для написання
письмового повідомлення.


виявити рівень сформованості
умінь читати і розуміти автентичні
тексти самостійно, у визначений
проміжок часу.
Мета:
Типи текстів: статті із періодичних
видань, листи (особисті, офіційні
тощо), оголошення, реклама,
розклади, меню, кулінарні рецепти,
програми, особисті нотатки,
повідомлення.
 Завдання із
вибором правильної
відповіді..
 Завдання на встановлення
відповідності.
 Запитання з короткими
відповідями.
 Встановлення логічного порядку
простого тексту.
 Знаходження
аргументів та
висновків.
 Встановлення
зв'язків між
інформаційними блоками.
 Вибір
назв абзаців тексту із
запропонованих.
 Мета:
визначити рівень
володіння лексичними,
граматичними, семантичними та
прагматичними знаннями.
 Забезпечення:
тести різні за
обсягом та складністю.
 Завдання із
вибором однієї
правильної відповіді.
 Текст із
пропусками для
заповнення. Учень використовує
подані слова або
словосполучення.
 Мета:
визначити рівень
сформованості в учнів навичок та
вмінь, необхідних для вирішення
комунікативних завдань в
писемній формі.
1. Підбір автентичних текстів.
2. Підбір завдань за складністю з
огляду на критерії (лінгвістична
складність, тип тексту, структура
дискурсу, обсяг тексту).
Автор
nmcpril
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
118
Размер файла
92 Кб
Теги
іноземної, 2014
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа