close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лабораторна

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ,
КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА НАУКИ
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 34 м. СТРИЯ
Хімії в жодному разі
навчитися неможливо,
не бачивши самої практики
і не беручись за хімічні реакції
М.В. Ломоносов
Роздавальний матеріал
для учнів при вивченні хімічних
властивостей речовин
Автор : викладач хімії, спеціаліст вищої категорії, старший
викладач ВПУ-34 м. Стрия Сікора Г.М.
Роздатковий матеріал для учнів при вивченні хімічних
властивостей речовин: Навчальний посібник для учнів
професійно-технічних навчальних закладів/ Г.М.Сікора.-Стрий:
ВПУ-34, 2011-02-09
Вступ
Даний навчальний посібник
допомагає кожному учневі
опанувати основи хімії згідно вимог
типової програми
Міністератва освіти та науки України.
Щоб здобути повноцінні знання з хімії, побудовані на
конкретних уявленнях про виучувані речовини та їх
перетворення, учням необхідно виконувати хімічні досліди
самостійно. При цьому розвиваються вміння самостійно робити
висновки про дану хімічну речовину, складати рівняння хімічних
реакцій за дослідом тощо.
Не менш важливі в хімії і розрахунки. Вони потрібні при
використанні хімічних речовин і процесів у промисловому та
сільськогосподарському виробництві.
Тому практичні заняття, у процесі яких учні самостійно
виконуватимуть
хімічні
досліди,
розв’язязуватимуть
експерементальні й розрахункові задачі, допоможуть навчитись
застосовувати набуті теоретичні знання на практиці.
Даний навчальний посібник дає змогу свідомо
застосовувати знання про властивості речовин і способи їх
добування як з якісного, так і з кількісного боку, і набути
необхідні експерементальні вмінння.
Пам’ятка для учнів
Увага! Перш ніж виконувати будь-який хімічний дослід,
необхідно уважно прочитати його опис, скласти чітке уявлення
про мету даного досліду, умови і порядок його проведення,
підібрати необхідні реактиви, матеріали, посуд, а якщо треба –
зібрати прилад.
У процесі виконання досліду необхідно суворо додержувати
інструкції. Перед виконанням хімічного експерименту слід
уважно прочитати правила техніки безпеки.
Увага! Категорично забороняються будь-які порушення
умов виконання хімічних дослідів, описаних у посібнику.
Уважна і охайна робота позбавить вас від опіків гарячими
предметами чи концентрованими кислотами й лугами.
У процесі експериментальної роботи необхідно уважно
стежити за ходом досліду і враховувати всі його особливості
— випадання або розчинення осадів, змінений забарвлення
розчину, виділення газоподібної речовини, теплові ефекти тощо.
Результати досліду треба одразу після його закінчення
записати у спеціальний зошит для практичних робіт. Форма
запису може бути різною. Інколи пропонується заповнити
наведену таблицю, але частіше звіт про виконану практичну
роботу складається у довільній формі. При цьому бажано
додержувати такої послідовності:
1. Тема практичного заняття, його номер, дата виконання.
2. Назва досліду
3. Короткий опис ходу досліду і ваших спостережень з
обов'язковою відповіддю на запитання, які є в тексті
інструкції.
4. Пояснення спостережень і наведення відповідних рівнянь
хімічних реакцій.
5. Малюнок приладу (якщо він використовувався).
6. Розрахунки (якщо вони були).
7. Висновки (записати з абзацу і підкреслити).
Після складання звіту про практичну роботу (його пишуть у
кабінеті)
зошит треба здати лаборанту або ичителю і
обов'язково ретельно вимити руки.
Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті
Учні зобов'язані:
1) входити до кабінету хімії і лаборантської тільки з дозволу
вчителя;
2) входити і виходити з кабінету спокійно, щоб випадково не
перекинути хімічний посуд з приладдям чи склянки з реактивами,
що стоять на столах;
3) сидіти в кабінеті завжди за одним і тим самим робочим
місцем і не переходити на інше місце без дозволу вчителя;
4) підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці, не
залишати на столі сміття, збирати його і викидати в установлені
місця (урни або спеціально поставлені па столах банки), після
роботи мити за собою посуд;
5) під час роботи не тримати иа столі нічого зайвого; на ньому
можуть бути підручник, задачник, довідник, зошит і письмове
приладдя;
6) дбайливо ставитись до обладнання кабінету;
7) виконувати всі досліди самостійно, за винятком тих, які за
вказівкою вчителя виконуються трупами з 2—4 учнів;
8). не приступати до роботи, поки не перевірено, чи є все
необхідне для дослідів, і не продумано послідовність виконання
кожного з них;
9) працювати сидячи, швидко, але без зайвої квапливості, під час
роботи додержувати тиші;
10) записувати хід виконання досліду в зошиті і робити
запис всіх спостережень, рівнянь реакцій, висновків відразу ж
після виконання досліду;
11) Недодержувати правил користування водопроводом, газом і
електрикою, не відкривати без необхідності крани, не засмічувати
раковини, вмикати електричні прилади в міру необхідності;
12) знати і додержувати правил нагрівання, поводження з
розчинами
кислот
і
лугів,
вогненебезпечними,
вибухонебезпечними та отруйними речовинами;
13) знати місцезнаходження в кабінеті протипожежних засобів,
апетечки і вміти ними користуватися при нещасних випадках.
Лабораторна робота №1
Тема: Досліди з гліцеролом
Мета: _________________________________________________
Реактиви: 1) гліцерол ________________
2) вода ___________________
3) гідроксид натрію _________
4) сульфат купруму (ІІ) ______
Обладнання: штатив з пробірками, скляна паличка.
З правилами техніки безпеки ознайомлений (-на) та зобов’язуюсь
їх виконувати _______________________
(підпис)
Хід роботи
Дослід № 1. Розчинність гліцеролу у воді.
Змішав у пробірці воду і гліцерол (по 1 мл). Додав до суміші
ще 1 мл гліцеролу. Перемішав.
Спостереження:____________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Висновок:
________________________________________________________
________________________________________________________
Дослід №2. Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом.
У пробірку налив 1 мл розчину гідроксиду натрію і додав
кілька крепель розчину сульфату купруму (ІІ).
Спостереження :
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Рівняння реакції :
________________________________________________________
________________________________________________________
До суміші додав гліцеролу, суміш збовтав.
Спостереження :
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Рівняння реакції:
________________________________________________________
________________________________________________________
Висновок:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Лабораторна робота №2
Тема: Окислення спирту до альдегіду.
Мета:___________________________________________________
________________________________________________________
Реактиви: атиловий спирт ________
Обладнання: мідна дротина, спиртівка.
З правилами техніки безпеки ознайомлений(-на) та зобов’язуюсь
їх виконувати ____________
(підпис)
Хід роботи
Мідну дротину розжарив в полум’ї спиртівки. Коли вона
вкриється мідною окалиною (СuO), опустив її в пробірку з
етиловим спиртом.
Спостереження:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Рівняння реакції:
________________________________________________________
________________________________________________________
Висновок:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Лабораторна робота №3.
Тема: Хімічні властивості оцтової кислоти.
Мета:
________________________________________________________
________________________________________________________
Реактиви:
1) оцтова (етанова) кислота ______________
2) індикаторний папір
3) порошок магнію ______________
4) гідроксид натрію _____________
5) фенолфталеїн
Обладнання: штатив з пробірками, скляна паличка.
З правилами техніки безпеки ознайомлений (-на), та
зобов’язуюсь їх виконувати ___________
(підпис)
Хід роботи
Дослід №1. Дія оцтової кислоти на індикатрі.
Індикаторний папірець змочив розчином оцтової кислоти.
Спостереження:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Рівняння реакції:
________________________________________________________
Дослід №2. Взаємодія оцтової кислоти з магнієм.
Впробірку насипав порошок магнію і долив розчину оцтової
кислоти.
Спостереження:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Рівняння реакції:
________________________________________________________
________________________________________________________
Дослід №3. Взаємодія оцтової кислоти з лугами.
До розчину гідроксиду натрію добавив кілька крапель
фенолфталеїну.
Спостереження:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Рівняння реакції:
________________________________________________________
________________________________________________________
До забарвленого розчину краплями додав розчину оцтової
кислоти.
Спостереження:
________________________________________________________
________________________________________________________
Рівняння реакції:_______________________________________
Висновок:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Лабораторна робота №4.
Тема: Порівняння властивості мила і синтетичного мийного
засобу.
Мета:___________________________________________________
________________________________________________________
Реактиви:
1) розчин господарського мила
2) розчин прального порошку
3) вода ___________________
Обладнання: штатив з пробірками.
З правилами техніки безпеки ознайомлений (-на), та
зобов’язуюсь їх виконувати ___________
(підпис)
Хід роботи
У двох пробірках підготував розчини господарського мила
та прального порошку.
У дві пробірки налив води і добавиви в одну побірку
розчин мила, в іншу – розчин прального порошку. Струсив вміст
пробірок.
Спостереження: 1) Де утворюється стійкіша піна?
2) Якого засобу доводиться додавати більше
для утворення стійкої піни?
Висновок:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Лабораторна робота №5
Тема: Взаємодія глюкози з гідроксидом купруму (ІІ).
Мета:
________________________________________________________
________________________________________________________
Реактиви:
1) гідроксид натрію _____________
2) сульфат купруму _____________
3) глюкоза _____________________
Обладнання: штатив з пробірками, склянка паличка.
З правилами техніки безпеки ознайомлений (-на), та
зобов’язуюсь їх виконувати __________
(підпис)
Хід роботи
В пробірку налив 1 мл розчину гідроксиду натрію і додав
кілька крапель розчину сульфату купруму (ІІ).
Спостереження:
________________________________________________________
________________________________________________________
Рівняння реакції:
________________________________________________________
________________________________________________________
Висновок:
________________________________________________________
________________________________________________________
Лабораторна робота № 6
Тема: Відношення крохмалю до води
Мета: Дослідити відношення крохмалю до води
Реактиви: крохмаль_______________
вода____________________
Обладнання: штатив з пробірками, хімічний стакан,
скляна паличка, спиртівка
З правилами техніки безпеки ознайомлений (-на), та зобов’язуюсь
їх виконувати __________
(підпис)
Хід роботи
1. У дві пробірки насипав(-ла) трошки крохмалю, долив(-ла)
холодної води. Перемішав(-ла) суміш. Дав(-ла) їй
відстоятись.
Спостереження________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________
2. Закип’ятив(-ла) воду в стакані. Вилив(-ла) суміш з однієї
пробірки, перемішуючи, в гарячу воду. Вміст другої
пробірки залишив(-ла) для порівняння
Спостереження________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Висновок______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Лабораторна робота № 7
Тема: Взаємодія крохмалю з йодом
Мета:
________________________________________________________
________________________________________________________
Реактиви: клейстер крохмалю_______________
розчин йоду____________________
Обладнання: штатив з пробірками, хімічний стакан,
скляна паличка, спиртівка
З правилами техніки безпеки ознайомлений (-на), та зобов’язуюсь
їх виконувати __________
(підпис)
Хід роботи
До охолодженого клейстеру крохмалю додав(-ла) спиртовий
розчин йоду
Спостереження___________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Висновок________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Лабораторна робота № 8
Тема: Кольорові реакції білків.
Мета:
________________________________________________________
________________________________________________________
Реактиви:
1) розчин білка
2) сульфат Купруму __________
3) натрій гідроксиду __________
4) нітратна кислота ___________
Обладнання: штатив з пробірками, склана паличка.
З правилами техніки безпеки ознайомлений (-на), та
зобов’язуюсь їх виконувати ___________
(підпис)
Хід роботи
І. До розчину білка у пробірці додав такий самий об’єм
розчину натрій гідроксиду і кілька крапль слабкого розчину
сульфату купруму (ІІ).
Спостереження:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
ІІ. До розчину білка добавив концетрованої нітратної
кислоти.
Спостереження:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Висновок:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Лабораторна робота № 9
Тема: Ознайомлення зі зразком природних, штучних і
синтетичних волокон.
Мета:
________________________________________________________
________________________________________________________
Реактиви: вода.
Обладнання: зразки волокон (бавовна, віскоза, вовна, капрон,
лавсан, мідно-аміачне волокно, нітрон, хлорин, шовк).
З правилами техніки безпеки ознайомлений (-на), та
зобов’язуюсь їх виконувати __________
(підпис)
Бавовна
Віскоза
Вовна
Капрон
Лавсан
Мідно-
Характер
залишку
Характер
горіння
Застосування
Вигляд попереч
них перерізів під
мікроскоп
Вбирання
вологи
Зминання
тканини
Зовніш
ній вигляд
Назва тканини
Завдання: розглянути зразки тканин та встановити відповідність.
аміачне
волокно
Нітрон
Хорин
Шовк
Висновок:_______________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Лабораторна робота № 10
Тема: Відношення синтетичних волокон до розчинів кислот і
лугів.
Мета:
________________________________________________________
________________________________________________________
Реактиви:
ульфатна кислота _________________
Натрій гідроксиду ________________
Обладнання: хімічний стакан, скляні палички.
З правилами техніки безпеки ознайомлений (-на), та
зобов’язуюсь їх виконувати __________
(підпис)
Хід роботи
У хімічні стакани з концетрованою сульфатною кислотою
і 10% -им розчином лугу помістив клаптики капронової тканини.
Спостереження:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Висновок :
________________________________________________________
________________________________________________________
Практична робота № 1
Тема:
Властивості оцтової кислоти.
Мета:________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Реактив: Оцтова кислота ________________
Натрій гідроксид _______________
Магній
_________________
Натрій карбонат _______________
Фенофтален
Універсальний лакмусовий папір
Обладнання: Хімічні стакани, штатив з пробірками
З правилами техніки безпеки ознайомлений (-на ) та зобов’язаний
їх виконувати ____________
(підпис)
Хід роботи
1
№
досліду
Дія на
індикатори
2
Взаємодія з
металами
3
Взаємодія з
основами
4
Взаємодія з
солями
Спостереже
ння
Універсальний
лакмусовий
папірець змочити
розчином оцтової
кислоти
У хімічний стакан
насипатипорошку
магнію і долити
розчин оцтової
кислоти
До розчину
гідроксиду додати
кілька крепель
фенол-фтолеїду а
потім кілька
крапель оцтової
кислоти
У хімічний стакан
помістити натрій
карбонат і долити
розчин оцтової
кислоти
Рівняння
реакції
Висно
вок
Тестові завдання
1. Яку назву має функціональна група карбонових кислот?
а) альдегідна;
в) гідроксильна;
б) карбонільна;
г) карбоксильна
(1 бал)
2. Укажіть формулу карбонової кислоти:
а ) СН
2
 СН
2
 СН
2
 ОН
в ) СН
3
 СН
 С  ОН
2
||
O
б ) СН
3
 С  СН
3
г )СН
3
 СН
2
С Н
||
||
O
O
(1 бал)
3. Яка відносна молекулярна маса оцтової кислоти
а) 44 г\моль;
в) 60 г\моль;
б) 30 г\моль;
г) 46 г\моль
4. Оцтова кислота реагує з :
а) Za; Cu; C2H5OH;
в) Mg; MgO;
CH3OH;
б) NaOH; NaHCO3; CH3CHO;
г) HCOOH;
CH3OH; CuO
5. Укажіть загальну назву солей оцтової кислоти
а) карбонати;
в) алкоголяти;
б) форміати;
г) ацетати
(1 бал)
6. Напишіть рівняння добування метилметаноатує (1 бал)
Практична робота № 2
Тема: Розв’язування експериментальних задач на розпізнавання
органічних речовин.
Мета:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Реактиви: розчин йоду ___________________
Мідь _________________________
Купрум (ІІ) сульфат ____________
Натрій гідроксид _______________
Нітратна кислота _______________
Обладнання: хімічні стакани, штатив з пробірками.
З правилами техніки безпеки ознайомлений(-на) та зобов’язуюсь
їх виконувати_______
(підпис)
Задача № 1. Розпізнавання органічних речовин.
Визначте, у якій пробірці яка речовина. Складіть раціональний
план визначення речовин (хлоровмісна органічна речовина;
розчин оцтової кислоти; розчин крохмального клейстеру).
Речовини в
порядку
визначення
Реактив
Рівняння реакції
Висновок
Задача 2. За допомогою одного й того реактиву визначте
розчини:
Розчини
Реактиви
Спостереження
Рівняння
реакції
Гліцерин
Глюкоза
Висновок
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Задача 3. Доведіть двома способами, що досліджуваний розчин
містить білок.
Виберіть реактиви за допомогою яких можна довести
двома способами, що досліджуваний розчин містить білок:
1) натрій гідроксид; купрум (ІІ) сульфат; нітратна кислота.
2) Натрій хлорид; фенолфталеїн; нітратна кислота.
3) Йод; натрій гідроксид; фенофталеїн;
4) Нітратна кислота; метиловий оранжевий.
Реактиви
Спостереження
Висновок
Для нотаток
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Автор
galinkagos
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
247
Размер файла
146 Кб
Теги
лабораторная
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа