close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Referat-Anketa

код для вставкиСкачать
РЕФЕРАТ-АНКЕТА
учасника конкурсу на тему: «20 РОКІВ АГРАРНІЙ РЕФОРМІ В УКРАЇНІ:
ДОСЯГНЕННЯ І ПРОБЛЕМИ»
РОЗДІЛ А. ВИЯВЛЕННЯ ЗНАНЬ
Увага: У графі «відповідь» вказати цифрові дані по Україні та по своїй
області за 2013 р. згідно зазначених одиниць виміру.
Питання
Відповіді
в Україні в області
І. Земельна реформа
1.1. Яка площа землі розпайована, тис. га?
1.2. Яка площа сільськогосподарських земель
перебуває у державній власності, тис.га?
1.3. Яка площа сільськогосподарських земель
перебуває у приватній власності тис. га?
1.4. Яка площа землі передана в оренду?
819,86
1.5. Скільки земельних паїв передано в оренду?
769,8
1.6. Якою площею землі володіють агрохолдинги,
тис. га?
171
1.7. Якою площею землі володіють господарські
товариства, тис. га?
1.8. Який середній розмір орендної плати за 1 га
орендованих земель, грн?
1.9.Який розмір нормативної грошової оцінки орних
земель, грн?
1.10.Якою площею землі володіють агрохолдинги,
тис.га?
1.11. Якою площею землі володіють господарські
товариства, тис.га?
1.12. Якою площею землі володіють сільгосп-
171
кооперативи, тис.га?
1.13. Якою площею землі володіють фермерські
господарства, тис.га?
1.14. Якою площею землі володіють особисті
селянські господарства, тис.га?
ІІ. Господарська реформа
2.1. Скільки є агрохолдингів?
2.2. Скільки є господарських товариств?
2.3. Скільки є виробничих сільгоспкооперативів?
2.4. Скільки є фермерських господарств?
2.5. Скільки є особистих селянських господарств?
2.6. Скільки є домогосподарств у сільській
місцевості?
2.7. Скільки є обслуговуючих кооперативів?
2.8. Скільки є збутових кооперативів?
2.9. Скільки селян отримали майнові паї?
2.10. Скільки майнових паїв передано в оренду?
2.11. Скільки майнових паїв продано?
ІІІ. Аграрне виробництво і ринок
3.1. Скільки вироблено валової с.-г. продукції, млрд
грн?
3.2. Скільки вироблено зерна, млн т?
3.3. Скільки вироблено валової продукції в сільгосппідприємствах, млрд грн?
3.4. Скільки вироблено валової продукції
фермерськими господарствами, млрд грн?
3.5. Скільки вироблено валової продукції
особистими селянськими господарствами, млрд грн?
3.6. Скільки експортовано с.-г. продукції, млрд грн?
3.7. Скільки імпортовано с.-г. продукції, млрд грн?
3.8. Скільки експортовано зерна, млн т?
3.9. Скільки експортовано насіння соняшнику,тис. т?
3.10. Скільки є аграрних товарних бірж?
3.11. Скільки є оптових сільськогосподарських
ринків?
8
ІV. Державна підтримка аграрного сектору
4.1. Скільки сплачено фіксованого
сільськогосподарського податку, млн грн?
4.2. Скільки отримано кредитів всього, млн грн?
4.3. Скільки отримано пільгових кредитів, млн грн?
4.4. Скільки сплачено з бюджету за пільгові кредити,
млн грн?
4.5. Скільки виплачено бюджетних дотацій
сільськогосподарським товаровиробникам, млн грн?
4.6. На яку суму надано лізингових послуг на
техніку, млн грн?
4.7. Яка сума вітчизняних інвестицій в аграрний
сектор, млн грн?
4.8. Яка сума іноземних інвестицій в аграрний
сектор, млн дол.?
4.9. Яка сума прибутку (збитки) галузі, млн грн?
4.10. Яка рентабельність галузі сільського
господарства, %?
21
4.11. Яка рентабельність галузі рослинництва, %?
4.12. Яка рентабельність галузі тваринництва , %?
4.13. Яка середня заробітна плата в аграрному
секторі, грн?
4.14. Яка сума нарахованої орендної плати за
земельні паї млн грн?
4.15. Яка сума нарахованої орендної плати за
майнові паї млн грн?
РОЗДІЛ Б. ОПИТУВАННЯ ДУМОК
Увага: У графі «відповідь» позначкою (+) заповнюється лише одна з
підграф «так», «ні», «не знаю». Підграфа «не знаю» може означати також «не
впевнений», «не визначився».
Питання
Відповідь
Так
Ні
Не знаю
І. Земельна реформа
1.1. Ви за приватну власність на землю?
+
1.2. Чи мають селяни право отримати землю у
приватну власність?
+
1.3. Чи доцільне було паювання землі колгоспів
і радгоспів серед селян?
+
1.4. Чи правомірно надано землю у власність
фермерам?
1.5. Чи доцільно надавати землю в оренду
агрохолдингам?
+
+
1.6. Чи мають селяни право здавати земельні паї +
в оренду?
1.7. Чи мають селяни право надавати земельні
паї в заставу банкам?
+
1.8. Чи мають селяни право дарувати земельні
паї?
1.9. Чи мають селяни право продавати земельні
паї громадянам України?
+
+
1.10. Чи доцільно продавати земельні паї
іноземцям?
+
1.11. Чи доцільно земельні паї продавати
компаніям та підприємствам?
+
1.12. Чи мають право селяни передавати
земельні паї в спадщину?
+
ІІ. Господарська реформа
2.1. Чи доцільне було реформування колгоспів і
радгоспів у приватні господарські товариства?
+
2.2. Чи доцільне було створення фермерських
господарств?
+
2.3. Чи доцільне було збереження підсобних
господарств населення?
+
2.4. Чи доцільне було перетворення КСП у
сільгоспкооперативи?
+
2.5. Чи схвалюєте створення агрохолдингів?
+
2.6. Чи доцільне перетворення підсобних
господарств у селянські товарні господарства?
+
2.7. Чи доцільне було паювання майна колгоспів +
і радгоспів?
2.8. Чи правомірна передача майнових паїв в
оренду?
+
2.9. Чи правомірним є продаж майнових паїв?
+
2.10. Чи доцільне створення обслуговуючих
кооперативів?
+
2.11. Чи доцільне створення збутових
кооперативів?
+
ІІІ. Аграрне виробництво і ринок
+
3.1. Чи є зростання виробництва після реформи?
3.2. Чи є зростання експорту після реформи?
+
3.3. Чи є лібералізація збуту продукції?
+
3.4. Чи є лібералізація цін на продаж продукції?
+
3.5. Чи покращилось продовольче забезпечення
+
населення після реформи?
3.6. Чи підвищився інноваційний розвиток
галузі після реформи?
+
3.7. Чи є достатньою інфраструктура ринку для
збуту продукції?
+
3.8. Чи працює біржовий ринок?
+
3.9. Чи є достатньою лібералізація експорту
продукції?
+
3.10. Чи задоволені селяни технічним
забезпеченням і сервісом?
+
3.11. Чи задоволені селяни нинішньою
аграрною політикою?
+
ІV. Державна підтримка аграрного сектору
+
4.1. Чи доцільне було запровадження
фіксованого податку?
4.2. Чи доцільне було запровадження
спеціального режиму сплати ПДВ?
+
4.3. Чи доцільне було запровадження пільгових
кредитів?
+
4.4. Чи доцільне було запровадження
державного лізингу техніки?
+
4.5. Чи задоволені селяни лізингом техніки?
+
4.6. Чи задоволені селяни наданням бюджетних
позичок?
+
4.7. Чи достатній обсяг кредитів?
+
4.8. Чи достатній обсяг вітчизняних інвестицій?
+
4.9. Чи достатній обсяг іноземних інвестицій?
+
4.10. Чи є паритетність у цінах на ресурси для
+
аграрного виробництва та його продукцію?
4.11. Чи є паритетність у заробітках і доходах
населення в містах і в селах?
+
4.12. Чи є покращення у сфері зайнятості на
селі?
+
4.13. Чи покращився фінансовий стан галузі?
4.14. Чи є покращення в соціальній сфері на
селі?
+
+
РОЗДІЛ В. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОШУК
Увага. Скласти перелік указів Президента України Л.Кучми, прийнятих у
1994-2005 рр. з питань аграрної реформи та розвитку аграрного сектору, в
розрізі основних напрямів із зазначенням повної назви і дати указу:
1. Земельна реформа
2. Господарська реформа
3. Аграрне виробництво і ринок
4. Державна підтримка аграрного сектору
Автор
dady-dp
Документ
Категория
Государственное регулирование, Таможня, Налоги
Просмотров
13
Размер файла
19 Кб
Теги
anketa, referat
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа