close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лекція В.Винниченко2

код для вставкиСкачать
Поєднання реалістичного змалювання дійсності й
філософського підтексту в новелі В.Винниченка
«Момент». Образ Панни – утілення вічної жіночності
та краси.
План заняття.
1.Поняття про неореалізм.
2. Тема, ідея твору.
3. Характеристика образу Панни.
4. Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка.
Кого у нас читають? Винниченка.
Про кого скрізь йдуть розмови, як тільки річ торкається літератури?
Про Винниченка. Кого купують? Знов Винниченка.
М.Коцюбинський.
1. Вступне слово вчителя. Теорія літератури.
Володимиру Винниченку після новели «Момент» дорікали, що він
постає в цьому творі як співець «вільного кохання». Твердження правомірне,
але в тому сенсі,що це – захоплена молитва красі світу, безмежна вдячність
серця за радість існування, а також гімн перед страшним і прекрасним ликом
Бога кохання.
Це ж мовби про оповідання «Момент» написано : «Головний персонаж
залишається майже не названим – це могутня сила природи». Світ природи
вабить своєю гармонією, посилаючи відчуття недосконалості світу
людського. Подібні контрасти характерні для літератури неоромантизму.
Отже, в цьому сенсі новела «Момент» може бути поставлена поруч з
«Intermezzo», « Тінями забутих предків» М.Коцюбинського, «Лісовою
піснею» Лесі Українки.
У творі є « винятково загострена думка», що містить моральнофілософське начало. Як це нерідко буває у В.Винниченка, його герой –
молодий партієць, революціонер. Історія подана як спогад оповідача про ним
особисто пережите, вона потрібна для підтвердження певних сформульованих істин, морально-філософських висновків. Слухачам і читачам пропонується стати свідками любовних пригод героя.
Неореалізм – стильова течія в українській літературі 20-х років
ХХст. (Її ще називають соціально-психологічним, романтичним,
імпресіоністичним або лірико-психологічним реалізмом ) Основою
неореалізму є класичний реалізм. Для неореалістів промовиста деталь
значить більше , ніж розгорнутий за всіма правилами реалістичного
письма сюжет.
Визначальні риси неореалізму:
 поглиблений психологізм на який скеровується вся увага;
 відмова від лінійного наслідування дійсності;
 додання аналітичності та ліричності.
Представники: В.Винниченко,Г.Косинка, В.Підмогильний, Є.Плужник,
Б.Антонечко-Давидович. Простежується і пізніше, у прозі Г.Тютюнника.
Повторення
Імпресіонізм (від фр. іmpression – враження) – напрям у мистецтві, який
основним завданням вважав витончене відтворення особистісних вражень
та спостережень.
2. Робота з текстом твору.
Аналіз контрасту природи й цивілізації
 Назвіть риси, притаманні головним героям твору?
 Кого постійно боялися оповідач і Панна?( Людей)
 Які почуття охоплювали їх при зустрічі з людьми?
…Перед нами далеко зачорніла підвода. Пам'ятаю, ми якось разом озирнули одне одного й
весело зареготались.
…Треба обережно йти тепер...— одповів я.
— А знаєте, мені чогось зовсім не страшно... Цікаво тільки дуже...— здивовано
посміхнулась вона. Я глянув на неї. Надзвичайно гарна була вона тоді. І, пам'ятаю, в
грудях мені сколихнулась якась хвиля, велика, тепла хвиля чулості, знаєте, така хвиля, яка
буває, коли ви несподівано, від нудьги, заходите в храм, і вас охоплює, разом з хвилею
згуків, ціла хмара асоціацій, почувань, і ви почуваєте, як вам стає безмірно журно, тепло,
затишно.
 Як прийняла героїв природа? Ліс ніби помирився з нами й не дивився так
вороже і суворо
 Який уявний діалог веде людина, яка тікає від переслідувань, зі світом
природи?Зачитайте і поясніть.
«Оддаючись зо всею силою цьому процесові або, як сказав би цей брат-людина, «зо
всім цинізмом», вони, ці кузьки, метелики, ніби говорять йому: «На, дивись, нам не
треба ховатись, у нас нема незаконнорождених, у нас нема пашпортів, моралів,
«уложеній о наказаніях», ми маленькі, здорові, чисті циніки».
В.Винниченку було цілком зрозумілим і близьким протиставлення
світу досконалого (природа) і світу дисгармонійного у своїй жорстокості,
фарисействі, меркантильності ( суспільство). Побратимство людини й
приоди в письменника підкреслене малюнками лісового життя,
поетизацією простих радощів буття. Ліс одухотворений і таємничий, він
живий, як і цих двоє молодих Винниченкових героїв, які переживають
радість звільнення від смертельного ризику.
Бесіда з учнями
 У чому особливість композиції новели як жанру? (Це невеликий
прозовий твір про незвичайну життєву подію з несподіваним
закінченням.)
 Хто є головними героями новели «Момент»?( Панна, герой-оповідач і
обов’язково Природа.)
 Чому в героя-оповідача немає імені? (Автор хотів зосередитися на
його почуттях і переживаннях, а не на самій його особі.)
 Як ви пояснюєте назву твору? (Щастя — момент, і його треба
цінувати.)
 Наскільки сильною є в кожному з нас біологічна програма?(« щось
більше за нас»)
 Яка головна думка твору? Відчуття своєї фізичної присутності у
світі, радість злиття з природою і насолода самим життям.
 Визначте тему оповідання «Момент» .
Головною є тема любові, причому вона виникає як « нездоланна сила, яка
не підлягає контролю і не знає перешкод і нехтує моральними
приписами» Любов - владна стихія, яка бере героїв в полон.
У новелі «Момент», як і в більшості творів В.Винниченка, увага автора
зосереджена на психології персонажів. Внутрішні конфлікти його цікавлять
більше, ніж зовнішні ( зіткнення героя з несприятливими обставинами,
оточенням, перешкодами).
Новела прикметна гострими сюжетними інтригами і, водночас, яскраво
вираженим тяжінням до морально-філософських узагальнень щодо
парадоксів людського життя.
Шукаючи свою формулу щастя, В.Винниченко поетизував природність як
основу стосунків між статями. Досконала природа в його новелі «Момент»
різко протиставлена дисгармонійному людському світові.
Гостре відчуття своєї фізичної присутності у світі, радість злиття з
природою і насолода самим життям, - у такому погляді на людину
криється головна думка новели «Момент».
3. Цитатна характеристика образу Панни за планом.
1.Опис зовнішності «Сама настояща, городська панна, в гарненьких черевиках,
що визирали з-під сукні, з солом'яним бриликом на колінях,»
2.Очі «А очі, як у зляканої лані, променисті, чисті, великі»
3.Сміх…
4.Манери поведінки …
5.Зовнішність в екстремальних ситуаціях…
6. Риси характеру…
7.Вчинки
4.Значення літературно - художньої спадщини
В.Винниченка.
Володимир Кирилович Винниченко
– автор14 романів, 100 оповідань, 14 п’єс і величезної кількості статей та
листів.
В.Винниченко вважається однією з найяскравіших постатей в українському
літературному процесі ХХ ст. Творчість письменника суттєво розширила
ідейно-тематичні та жанрово-стильові обрії нашої літератури, вплинувши на
подальший розвиток прози та драматургії, увела українську літературу до
світового контексту як її реальну діючу складову.
Автор
crisehacked
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
306
Размер файла
24 Кб
Теги
винниченко, лекція
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа