close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Я — школяр

код для вставкиСкачать
Формування внутрішньої позиції шестирічних першокласників (Стаття з журналу «Учитель початкової школи», 2013, 5)
5
2013
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
Я — ШКОЛЯР
Адаптація
шестирічних
СХОДИНКИ до
ІНФОРМАТИКИ
Алгоритми
і виконавці
ІНОЗЕМНА
МОВА
Ефективні прийоми
навчання
ПРОЕКТНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Природознавство,
2-й клас
ТЕЛЕ­ВИХО­ВАТЕЛІ
Вплив мультфільмів
на психіку дітей
КОНКУРС
ЗНАВЦІВ МОВИ
ОСНОВИ
ЗДОРОВ’Я
Уроктелепередача
Зустрілися радо погожої днини,
Історії подих з майбутнім країни
ПЕРЕДПЛАТА на 2014 рік РОЗПОЧАЛАСЯ!
Увага! З наступного року журнал “УПШ” виходитиме 10 разів на рік!
Поспішайте оформити передплату на сучасний, змістовний фаховий
журнал для педагогів початкової школи!
Журнал “УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ” — ваш незамінний помічник!
Читайте в наступному році:
4
2013
ОРГАНІЗАЦІя
НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ
у 2013/2014
навчальному році
РОбОтА
з тЕкСтАмИ
Українська мова,
2-й клас
СюжЕтНІ
ЗАДАЧІ
у 2-му класі
ЛІтЕРАтУРНЕ
ЧИтАННя
Російська
мова навчання
ІНФОРмАтИкА
в мАЛюНкАХ
кОНтРОЛЬНІ
РОбОтИ
Математика,
2-й клас
ПОШУкОВІ
тАбЛИЦІ
ШкОЛА
СПРИяННя
ЗДОРОВ’ю
У змаганнях перемогу щоб здобути,
Треба визначити правильні маршрути
Індекс 89869
Вартість примірника
лише 26,78 грн!
99Рекомендації фахівців щодо впровадження нового Державного стандарту.
99Робота методичної служби різних рівнів: організація і проведення методичних об’єднань, консультаційно-інформаційна робота тощо.
99Система роботи з підготовки дітей до державної підсумкової атестації.
99Нормативно-правові документи.
99Розробки уроків з усіх навчальних предметів.
99Методика використання інформаційно-комунікаційних та ігрових технологій
у навчально-виховному процесі.
99Засоби і прийоми формування здоров’язбережувального простору початкової освіти: робота з дітьми, оформлення класних приміщень тощо.
99Робота з батьками: збори, консультації, поради фахівців.
99Розробки виховних заходів та конкурсів, сценарії свят.
Передплатити журнал “Учитель початкової школи” можна
на пошті або на сайті www.presa.ua
іше!
Разом вигідн
ь журнали
Передплатіт
плекті
ІЛЬ” у ком
М
Ж
Д
“
і
”
“УПШ
366,46 грн.
на рік лише за
4
Індекс 6860
“Джміль” — унікальний дитячий журнал:
розвиває творчі з­ дібності, виховує ерудовану, активну
і щасливу людину. Це саме те видання, що ­мудрий
учитель шукає для своїх учнів.
Кожна рубрика “Джмеля” —
це цілеспрямований розвиток
 логічного та образного мислення;
 чіткого доказового мовлення;
 творчих здібностей;
 пізнавальних інтересів;
 уміння вчитися.
Журнал для дітей від 5 до 10 років,
їхніх батьків і педагогів
Досл
Розвивальн
іди
і ігри
Творчі завдання
і-уроки
н
арти
к
ї
і
ц
ми
одук
зду
Репр
о
р
ідиБес
Інтегровані мін
Вартість примірника — лише 18,63 грн!
Передплатити журнал “Джміль”
можна на пошті або на сайті www.presa.ua
Індекс 40295
5
№ 2013
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
ЗМІСТ
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олександрівна, професор ка­
фед­ри математики та мето­ди­ки її навчання Південно­
ук­ра­їнського на­­ціо­нального педагогічного університету
ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
Щербакова Лідія Федорівна, головний спеціаліст
департаменту ­загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ
4 Ідеї Сухомлинського сьогодні
і в майбутньому
ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА
 МОЯ ПРОФЕСІЯ — ВЧИТЕЛЬ
6 Галина СУХОРУКОВА
Творити людину
Педагогічна професія в контексті ідеалів
В. О. Сухомлинського
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
 ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА
9 Оксана ДЕРКАЧ
Я — школяр
Формування внутрішньої позиції
шестирічних першокласників
12 Оксана ДЕРКАЧ
Букет для Учителя
Заняття для учнів 1-го класу
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
 СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ
15 Олексій АНДРУСИЧ, Ірина СТЕЦЕНКО
Алгоритми і виконавці: планування
та реалізація змістової лінії у 2-му класі
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
 ПРИРОДОЗНАВСТВО
20 Марія БАРНА, Ольга ВОЛОЩЕНКО,
Олександра КОЗАК, Галина ШАБАТ, Надія ЩУР
Компетентнісний підхід
на уроках природознавства
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
 ІНОЗЕМНІ МОВИ
28 Аніта МАЙДАНЮК
Іноземна? — Не проблема!
Диференційовані завдання
на уроках англійської мови
ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА
33 Людмила СТАРЧЕНКО,
Ірина КАРИШКОВСЬКА-ІКАР
Полічи оne, two, three — нову казку створи
Інтегрований урок математики та англійської мови
у 1-му класі
В К Л А Д К А ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
 Про затвердження орієнтовних вимог
оцінювання навчальних
досягнень учнів із базових дисциплін
у системі загальної середньої освіти
(Наказ МОН України від 21.08.2013 р. № 1222)
 Орієнтовні вимоги оцінювання
навчальних досягнень учнів початкової
школи
(Додаток 1 до наказу МОН України
від 21.08.2013 р. № 1222)
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 МАТЕМАТИКА
36 Ольга РИБАК, Вікторія ГОСТЮНІНА
Математична подорож рідним краєм
Закріплення навичок ділення на 6 у 3-му класі
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Задумлива, усміхнена, мрійлива
Маленька україночка щаслива.
(Надіслала Л. Бондар,
колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
40 Наталія ОПАЛКО
Вивчаємо мову охоче
Урок української мови у 2-му класі
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
43 Ельвіра ЗАХАРЧЕНКО
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
 МИСТЕЦТВО
54 Світлана ТКАЧУК, Богдана ЖОРНЯК
Нам мікроби не страшні
Урок-телепередача у 3-му класі
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 ПРИРОДОЗНАВСТВО
46 Тетяна ГІЛЬБЕРГ, Тамара САК
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
 УКРАЇНСЬКА МОВА
58 Наталя КАРПЕНКО
Проектна діяльність на уроках природознавства
ЕКОЛОГІЯ ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
РОБОТА З БАТЬКАМИ
Батьківські збори —
форма педагогічної просвіти
51 Марина ШАРОВСЬКА
Мово українська, гордосте моя!
Конкурс знавців української мови
для учнів 3–4 класів
Досліджувати, пізнавати, творити
49 Марина ШАРОВСЬКА
Чарівне Музичне
Королівство та його мешканці
62 Катерина ЯВОРСЬКА
Добираємо рослини
для класної кімнати
Телевихователі
На 1-й сторінці обкладинки:
Батьківські збори
фото Л. Бондар, колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 5 (08), ЖОВТЕНЬ 2013
Головний редактор Ніна Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Осадча, Ірина Стеценко
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: uchitel@dvsvit.com.ua
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 28.01.2010 р. Підписано до друку 11.10.2013.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2661. Зам. 131516.
© Видавництво “Світич”, 2013
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС — 89869
Актуальні проблеми  Психологічна служба
Я — ШКОЛЯР
Формування внутрішньої позиції
шестирічних першокласників
Оксана ДЕРКАЧ,
кандидат педагогічних наук, доцент,
докторант Вінницького державного
педагогічного університету
ім. М. Коцюбинського,
практичний психолог
Вступ до школи — переломний момент у житті дитини. Відбуваються зміни у її взаємодії з оточенням, з’являються нові обов’язки, по-іншому організовується режим дня. Та чи всі діти готові
до таких змін? Які прояви у поведінці маленьких школярів свідчать про труднощі адаптаційного
періоду? Як зробити процес адаптації першокласників до нових умов найменш болючим? Як правильно організувати роботу з формування в дитини внутрішньої позиції “Я — школяр”?
Ефективним засобом розв’язання означених проблем є інноваційна освітня технологія — мультимодальна арт-педагогіка. Про її використання у навчально-виховному процесі читайте далі.
ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ:
ПРОЯВИ ТА ПРИЧИНИ
Сучасні тенденції розвитку педагогічної теорії
та практики, за якими дитину розглядають як самодостатню й неповторну унікальність, здатну до проектування і здійснення самої себе, потребують переосмислення освітнього процесу. Зокрема, з боку
педагогів багато уваги потребує розв’язання питання
дезадаптації першокласників, яка полягає в утворенні неадекватних механізмів пристосування дитини до школи і проявляється у формі різноманітних
порушень у навчанні й поведінці.
Прояви дезадаптації першокласників
yy Небажання ходити до школи.
yy Труднощі в навчанні (аж до стійкої не­успіш­
ності).
yy Порушення у взаєминах з однокласниками
чи вчителями.
yy Емоційні розлади.
yy Симптоми соматичних захворювань (голов­
ний біль, біль у животі, порушення сну, апетиту, підвищена стомлюваність).
(За А. Лєсковою-Савицькою)
© «Учитель початкової школи», 2013, № 5
Серед найбільш виражених проявів шкільної дез­
адаптації першокласників є, як стверджують психологи, шкільна тривожність, яка виникає внаслідок
відсутності попередньої психологічної підготовки
дитини до школи. До домінантних страхів першокласників (за Н. Пов’якель і О. Скляренко) відносять
такі:
yy страх не відповідати очікуванням інших (батьків,
учителів, зробити щось “не так”);
yy страх ситуації перевірки знань (відповіді перед
дошкою, перевірки домашньої роботи, самостійні та контрольні роботи, перевірка техніки
читання тощо);
yy страх спілкування з учителем та однокласниками тощо.
Як же нейтралізувати такі негативні налаштування та допомогти першокласникам впевнено
і комфортно увійти у новий етап життєвої самореалі­
за­ції?
Сьогодні ця проблема набуває особливої актуальності, оскільки навчання у першому класі традиційно
розпочинають шестирічні діти, які перебувають у перехідному періоді між дошкільним і молодшим шкільним віком, сутність якого полягає у зміні світогляду
дитини, її ціннісних орієнтацій і, відповідно, стереотипних поведінкових моделей.
9
Актуальні проблеми  Психологічна служба
Зміни у свідомості
шестирічної дитини
yy Відбувається поступовий перехід від егоцентричного до соціоцентричного світогляду, коли
дитина вчиться замислюватися над тим, що відчувають інші люди (як дорослі, так і діти) та як на
них впливають її думки, слова та дії.
yy Змінюються уявлення про себе від “Я — ідеального” до “Я — реального”, про свої можливості,
усвідомлені та приховані ресурси, що дозволяє
дитині адекватно оцінювати свої навчальні
успіхи та невдачі, а також — проектувати шляхи
усунення невдач.
yy Виробляється стійка і вмотивована готовність
до здійснення систематичної навчально-пізнавальної діяльності.
yy Формуються новоутворення, які спрямовані
на пізнання свого “Я-образу”, своїх особливостей, ресурсів та можливостей, розвивається довільність психічних пізнавальних процесів, самоконтроль та самооцінка.
Самооцінка є чи не найголовнішим новоутворенням для формування внутрішньої позиції “Я — школяр”, адже у шестирічному віці приходить уміння порівнювати себе з іншими та, що значно складніше, —
із самим собою, уміння оцінювати себе відповідно
до нового соціального статусу, до нових вимог та нових можливостей. І далеко не завжди ці нові можливості відповідають тому ідеальному образу “Я”, який
існує в уяві першокласника (дитина ніби постійно перевіряє, звіряється за лише одній їй відомим еталоном тих якостей, яким вона має відповідати). Саме ці
причини лежать в основі емоційної нестійкості школярів у період з 6-ти до 7-ми (іноді — й 8-ми) років, яка
проявляється у неадекватній реакції на зауваження
та критику дорослих (від сліз і до крику), суперечках
з найменшого приводу і без нього, кривлянні та хитрощах. Феноменальне новоутворення саме цього
віку — пауза, яку дитина “бере” під час будь-якого
звертання дорослого до неї (Є. Чех зазначає, що
складається враження, ніби таким чином діти перевіряють, чи точно ми впевнені у тому, чого вимагаємо
та чекаємо від них).
Як стверджують психологи, у цей кризовий період дитина вчиться спілкуватися із собою, розуміти себе та підпорядковувати свої прагнення й почуття. Це надзвичайно складна робота, яка іноді буває не під силу навіть і дорослому. Тож нерідко, особ­
ливо за умов відсутності прийняття з боку педагога
та безумовної любові з боку батьків, результатом
такої роботи стає формування невпевненості й заниженої самооцінки першокласника, що спричинює
нові труднощі у спілкуванні з ровесниками, вчителями
та батьками.
Діти намагаються самостійно розв’язати свої
проб­леми, оскільки не знають, до кого і як звернутися по допомогу. Шляхи компенсації невпевненості
різні: одні ховаються у свою, таку рідну і безпечну
“шкаралупку”, інші — навпаки, намагаються будьяким чином отримати не отримане визнання (привернути до себе увагу жартами, розвагами тощо).
Проте у кожному разі діти зазнають невдачу, а це до
заниженої самооцінки додасть ще й почуття провини
та сорому, що призведе або до тотальної залежності
від думки оточення і намагання відповідати очікуванням інших за будь-яку ціну, або, коли терпіти тягар почуття провини й сорому буде несила, — до неконтро­
льованої та безпідставної агресії.
ШЕСТИРІЧНІ УЧНІ:
РІВЕНЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ
Шестирічні першокласники традиційно характеризуються сформованим стійким прагненням та особистісною готовністю до систематичного процесу оволодівання знаннями,
проте не готові до того, що цей процес чітко
регламентований, носить груповий, а не індивідуальний характер, має чітко визначені
умови, яких необхідно дотримуватися.
Вчителька в класі нас зустрічає,
Мило всміхається, щиро вітає.
(Надіслала Л. Бондар,
колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
10
Діти шести років не можуть одразу прийняти
й засвоїти всі норми шкільної поведінки і часто
порушують межі цих норм, намагаючись відшукати їх між “можна” і “не можна”. Тож у полі
зору педагогів мають бути не лише питання вироблення основних навичок навчально-пізнавальної діяльності, визначені нормативними
документами, а й формування внутрішньої позиції “Я — школяр” у кожного учня — системи
потреб і прагнень, пов’язаних зі школою, коли
© «Учитель початкової школи», 2013, № 5
Актуальні проблеми  Психологічна служба
причетність до шкільного життя переживається першокласником як його власна потреба (Д. Ельконін,
А. Венгер, Т. Нєжнова).
Основні показники сформованості
позиції “Я — школяр”
yy Позитивне ставлення до навчального процесу.
yy Свідома, непримусова відмова від дошкіль­
но-ігрового, індиві­дуально-безпосереднього
способу життєдіяльності.
yy Формування нового типу взаємин з дорослим
як з учителем, носієм та транслятором знань.
(За А. Назаренко, З. Ольховською,
І. Толмачовою)
Особливості формування позиції
“Я — школяр”
у шестирічних школярів
Внутрішня позиція “Я — школяр” у шестирічних
та семирічних першокласників формується неоднаково. Так, адаптаційний період до школи у шестирічок
триває більше півроку, тоді як семирічні діти проходять його за три місяці. Крім того, усвідомлення себе
школярем у семирічних першокласників відбувається
автоматично, а у шестирічних такий процес стає можливим тільки завдяки систематичній та цілеспрямованій роботі. Тому механічне перенесення форм і методів роботи із семирічними школярами на шестирічних неприпустиме. Воно гальмує адаптацію і спричинює негативні психологічні явища.
МУЛЬТИМОДАЛЬНА
АРТ-ПЕДАГОГІКА: ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ
зв’язки між двома паралельними реальностями —
казково-фантастичною та власною шкільною, і, відповідно, відбуваються певні проекції з образів однієї
реальності на іншу (як з реальної на казково-фантастичну, так і навпаки). Отже, створюється унікальна
можливість здійснювати корекційно-виховний вплив
на маленького школяра (його цінності, прагнення, потреби, смаки та інтереси) через персонажів створеної
казково-фантастичної реальності, її правила та принципи існування.
За допомогою казки, гри та спонтанної художньотворчої діяльності першокласники пізнають сутність,
закономірності, принципи та правила успішної життєдіяльності в умовах школи, “пропрацьовують” (програють, проживають) різні аспекти шкільного життя,
необхідні риси характеру. Наприклад, поведінку
на уроках та перерві, у їдальні, бібліотеці, спортивній залі; списування та підказки на уроках; бережливе
ставлення до шкільних речей; охайність, відповідальність та стриманість; лінь та жадібність, шкільні сварки
та конфлікти тощо. Все це є невід’ємними складовими внутрішньої позиції “Я — школяр” першокласника, що забезпечують комфортне, гармонійне входження дитини у новий етап життя.
ЗНАЧЕННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ
АРТ-ПЕДАГОГІКИ
Систематичне та цілеспрямоване включення методів мультимодальної арт-педагогіки у навчально-виховний процес початкової школи на засадах інтеграції
дозволить органічно поєднати образотворчу та музичну діяльність школярів з казкотворчістю й спонтанною драматизацією.
Така діяльність допоможе реалізувати низку важливих завдань, а саме:
Досвід показує, що ефективним для формування внутрішньої позиції “Я — школяр”
у шестирічних першокласників є використання у роботі з дітьми цього віку ідей мультимодальної арт-педагогіки.
Мультимодальний підхід передбачає синкретичне поєднання усіх видів мистецтв. Зок­
рема, ефективним є використання кращих
знахідок провідних вітчизняних та зарубіжних казко-, лялько-, ігро-, арт- та музикотерапевтів. Як основу наскрізної домінантної
лінії пропонуємо використовувати авторські
психокорекційні казки російського казкотерапевта М. Панфілової “Лісова школа”, за допомогою яких в уяві дітей створюється образ
певної казкової навчально-пізнавальної реальності, а саме — казкової Школи тварин.
Завдяки зануренню першокласника у таку
казкову навчально-пізнавальну реаль­ність
у підсвідомості дитини встановлюються тісні
© «Учитель початкової школи», 2013, № 5
Ми вже справжні школярі —
Всі читаєм букварі.
(Надіслала Л. Бондар,
колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
11
Актуальні проблеми  Психологічна служба
yy створити в уяві майбутніх першокласників цілісне уявлення про сутність, закономірності,
принципи і правила успішної життєдіяльності дитини в умовах школи;
yy сформувати уявлення про клас як про особливе
соціальне утворення;
yy допомогти усвідомити значення колективу класу
у своєму житті та цінність кожної особистості
як невід’ємної складової колективу;
yy розвивати уміння та навички ефективної взаємодії на засадах взаєморозуміння, взаємоповаги та взаємопідтримки;
yy виробити навички ефективної навчальної
взаємо­д ії у системах “учитель — учень” та
“учень — учень”;
yy сформувати початкові навички самооцінки своїх
навчальних успіхів тощо;
yy створити сприятливі умови для психологічної
адаптації шестирічних першокласників до нових
умов шкільного життя;
yy сформувати внутрішню позицію першокласника
“Я — школяр”;
yy наблизитися до інтересів, цінностей, прагнень
та потреб кожної дитини, побачити її неповторний та багатий внутрішній світ.
Проілюструємо методичні засади формування
у шестирічних першокласників усвідомленого та ціннісного ставлення до учителя як одного зі складових компонентів внутрішньої позиції “Я — шко­ляр”.
Букет для Учителя
Заняття для учнів 1-го класу
М е т а . Формувати у школярів ціннісне ставлення
до учителя.
М а т е р і а л : кольорові олівці, папір А 4, паперові
шаблони пелюсток квітки (за кількістю учнів), ватман
формату А1, клей і зображення сонечка (діаметром
до 10 см); фрагменти казок М. Панфілової “Створення
Лісової школи” та “Букет для Учителя” з добірки психокорекційних казок “Лісова школа”.
Попередня робота
На попередньому (першому в навчальному році)
занятті діти опрацьовують казку М. Панфілової “Створення Лісової школи”. У ній розповідається про події, які трапилися в одній зі шкіл великого (невеличкого, маленького) міста чи села (залежно від того, де
розміщено реальну школу).
Малюнок демонструє позитивне ставлення
дитини до навчання у школі, готовність до співпраці
з однокласниками.
12
Цей момент допомагає прокласти “перші ниточки”
проекційних зв’язків з майбутньою паралельною казковою навчально-пізнавальною реальністю. Для посилення цих зв’язків варто скористатися незначним
описом власної школи (кількість поверхів, колір фасаду, великі світлі вікна тощо) на початку другого абзацу казки.
Потім учитель обговорює з дітьми, чи хотіли б вони
побачити цю Лісову школу, пропонує їм вмоститися
зручніше за своїми партами, заплющити очі й уявити,
як за помахом чарівної палички вони опиняються
на галявині у самому серці чарівного лісу — Великій сонячній галявині, де розміщується Лісова школа.
На цьому етапі закріплюються ті проекційні зв’язки
з паралельною казковою навчально-пізнавальною
За малюнком можна визначити невелике хвилювання
перед навчанням, але разом з тим позиція “Я —
школяр” сформована, дитина готова навчатися.
© «Учитель початкової школи», 2013, № 5
Актуальні проблеми  Психологічна служба
реальністю, які почали формуватися під час прослуховування казки.
Кожна дитина зображує ту школу, яку вона уявила під час слухання казки, на малюнку позначає
тваринку, якою б вона хотіла бути, якби навчалася
у Лісовій школі, та вчителя. Учні обмінюються враженнями від подорожі й домовляються про наступну
мандрівку.
Хід заняття
І етап — когнітивний
Учитель читає казку М. Панфілової.
Букет для учителя
… Та не тільки учитель Їжак готувався до 1-го вересня.
У цей самий час майбутні першокласники, а саме Лисик,
Вовчик, Ведмедик гуртом з Білочкою та Зайчиком зібра­
лися неподалік від Школи. Вони займалися важливою
та потрібною справою: наші майбутні першокласники
збирали в лісі квіти для свого учителя.
Збирали та розмовляли.
— Ой, Білочко, як же ти будеш у школі навчатися?
Ти ж увесь час тільки те й робиш, що стрибаєш та стри­
баєш? — хвилювався за подружку Лисик.
— Не знаю, — дещо занепокоєно відповіла Білочка, —
я справді не можу всидіти на місці.
— Нічого, — заспокоїв її Зайчик, — там, кажуть, пе­
рерви будуть, ось тоді, під час перерви, і пострибаєш
досхочу.
— Перерви? — здивувався Вовчик. — А мені тато го­
ворив, що у школі будуть уроки, під час яких ми будемо
вчитися та пізнавати щось нове.
— Правильно! — підтримав товариша Ведмедик. —
Для цього ми і йдемо до школи.
— Так, але весь час вчитися, довго сидіти за партами
ми не зможемо, зморимось, — пояснював Зайчик, — тому
й придумали перерви, щоб можна було трішки відпочити
та пограти.
— Поживемо — побачимо, — пробурчав Ведмедик, —
а зараз давайте вибирати найкрасивіші квіти, щоб вони
сподобалися учителю Їжаку.
— А який він — учитель? — поцікавилася Білочка. —
Добрий чи злий?
— Не знаю… — розмірковував Вовчик. — Головне,
щоб він був розумним, щоб багато знав та вмів.
— А я хочу, щоб … добрим був, — продовжувала Бі­
лочка, — щоб все-все дозволяв.
— І що ж тоді за уроки у нас будуть, якщо учитель
добрий буде? — здивувався Лисик. — Одному дозво­
лить кричати, другому стрибати, а третьому — в іграшки
грати! — Звірята дружно засміялися.
Квітка настрою класу
Серед арт-педагогічних прийомів, які можуть бути успішно використані сьогодні педагогом початкових класів, є “Квітка настрою класу”. Створення квітки відбувається у два етапи.
І етап — виготовлення пелюстки. Для виконання завдання необхідні шаблон у формі пелюстки
квітки (розміром як ¼ частина аркуша формату А 4) та кольорові олівці. Завдання: зафарбувати пелюстку кольором свого настрою.
Обмеження чи правила щодо вибору кольору відсутні. Кожен учень зафарбовує свою пелюстку
в один з кольорів. За бажанням дитина може прикрасити пелюстку орнаментом.
ІІ етап — створення квітки. Діти об’єднують свої пелюстки у спільну композицію “Квітку настрою
класу” на ватмані формату А1.
Спостереження за школярами під час виконання індивідуального та колективного етапів роботи
дозволяє констатувати, що, окрім діагностичного (визначення емоційного стану дитини за її колірним вибором), цей прийом має ще один важливий, непомітний на перший погляд, виховний потенціал — під час такої
колективної роботи кожен школяр відчуває себе невід’ємною частиною колективу класу, в якому відтепер він буде проживати
частину свого життя.
Описаний прийом дозволяє першокласникам відчути себе
спів­творцями чогось нового, що раніше не існувало. Споглядаючи кінцевий результат роботи — гарну, яскраву, фантастичну “Квітку настрою класу” — дитина швидше усвідомить
як цінність внеску інших дітей, так і цінність власного внеску.
Адже без спільних зусиль квітка не була б такою прекрасною
та (що є чи не найголовнішим!) такою цілісною. Саме різні види
колективної роботи сприяють переходу свідомості дитини від
індивідуального до колективного.
© «Учитель початкової школи», 2013, № 5
13
Актуальні проблеми  Психологічна служба
Пелюстку розфарбує кожен з нас,
І квітку різнобарвну зробить клас.
(Фото надане автором)
— А я хочу, щоб учитель був добрим та справедливим,
щоб зміг зрозуміти та пробачити, допомогти у важку хви­
лину. І щоб на уроці з ним було цікаво, — закінчила свої
розмірковування Білочка.
— А мені мама говорила, що вчителями стають тільки
ті, хто любить дітей і хоче їх багато чого навчити! — рап­
том пригадав Зайчик.
— Ой, друзі, погляньте, який у нас вийшов великий
та гарний букет! — зрадів Лисик.
— Мабуть, нашому вчителю буде дуже приємно! —
вирішили майбутні першокласники…
ІІ етап — художньо-творчий
Після прослуховування казки традиційно відбувається обговорення її змісту та ключових психокорекційних аспектів. Проте на цьому занятті дещо відходять від традиційних методів обговорення і проводять рефлексію прослуховування казки у форматі
художньо-творчої діяльності спонтанного характеру
(тобто — без заданого зразка та оцінювання). Голов­на
мета і цінність цього етапу — створити умови, за яких
продовжиться час перебування дитини у навчальнопізнавальній, нехай і казковій, але реальності. Адже
діти не просто слухають казку — вони проживають
її справжнім життям. І хоча події, які відбувалися
у казці, вигадані, проте емоції та почуття, які пережила дитина, цілком реальні.
Слухання казки та наступна художньо-творча діяльність спонтанного характеру зазвичай супроводжуються виникненням позитивних емоцій, що, зав­
дяки встановленим проекційним зв’язкам, з казкової навчально-фантастичної реальності перенесуться
на реальне шкільне життя дитини.
Педагог пропонує учням виготовити квіти для учителя Їжачка власними руками. Форми організації художньо-творчої діяльності учнів можуть бути різними.
14
Наприклад, кожен учень на аркуші паперу малює
свій букет для учителя Лісової школи, а по завершенні роботи організовують виставку робіт. Проте
у казці “Букет для учителя”, окрім ціннісного ставлення до вчителя Їжачка, закладені зернята, спрямовані на формування майбутнього дружного колективу класу — першокласники, зібравши квіти,
не дарують учителю власні букети, а створють
спільний, великий букет. Таким виховним моментом варто скористатися. Тож на цьому етапі краще
надати перевагу груповим або колективним формам роботи, у процесі яких першокласники малюють (вирізають, ліплять з пластиліну, виготовляють з паперу чи серветки тощо) по одній квітці,
з яких потім учитель компонує спільний букет для
вчителя Лісової школи.
ІІІ етап — рефлексія художньо-творчої
діяльності
Обов’язковим елементом, своєрідним завершальним ритуалом арт-педагогічного заняття, є
вербалізація тих думок, почуттів, переживань та асоціацій, які виникали в дітей у процесі малювання
та створення квітки.
Школярі розповідають, що і чому малювали, діляться своїми враженнями від роботи. Завданням
учителя на даному етапі — відшукати ті найцінніші
зерна, які були “посіяні” самими учнями упродовж
заняття, щоб можна було забезпечити сприятливі
умови для їх проростання в майбутньому.
Завершуючи заняття, педагог має відзначити ту атмосферу тепла, доброзичливості, взаєморозуміння
й довіри, яка склалася під час цієї діяльності, підкреслити успіх усіх і кожного.
ІV етап — заключний
Завдання етапу:
yy підбити підсумки роботи,
yy обговорити враження від заняття,
yy домовитися про наступну “подорож” до Лісової
школи. l
Від редакції
Чудовим літературним матеріалом для занять мультимодальної арт-педагогіки є повістьказка українського письменника Всеволода
Нестайка “Незвичайні пригоди у лісовій
школі” (за яку автор отримав літературну премію імені Лесі Українки).
Персонажі казки — їжачок Колько Колючка,
зайченя Кося Вухань, вовченя Вовчик Вовченко, лисеня Рудик Лисовенко та інші учні лісової школи — допоможуть першокласникам
зануритися у шкільне життя і зроблять адаптаційний період легким, приємним та сповненим
яскравих вражень.
© «Учитель початкової школи», 2013, № 5
Фотоконкурс «УПШ»
Дружба з тваринами
збагачує дитину
Усі команди бездоганно
Мій пес виконує старанно.
Спілкування з тваринами відіграє величезну роль у
вихованні дитини. Це джерело життєдайних позитивних
емоцій і цінного досвіду, матеріал для розмірковування
про закони природи. Правильно організоване таке спілкування не лише радує і розважає, а й вчить мудрості,
терпіння, турботи про інших, оздоровлює душу дитини
та весь її організм.
Дружба з тваринами, турбота про них сприяють формуванню основ екологічної культури, яка є складовою
частиною духовності.
(Надіслала В. Глаз’єва,
СШ № 327, м. Київ)
Кінь тягнув у поле віз,
Нас із братиком підвіз.
Привітні, веселі і милі дельфіни,
Дарують захоплення й радість дитині.
(Надіслала В. Радченко,
гімназія № 178, м. Київ)
(Надіслав Б. Гешев, м. Вінниця)
Хоч страус — не Курочка Ряба, проте
Яєчко на фермі знесе непросте.
(Надіслала О. Юрченко, м. Конотоп)
Воли — і гарні, і міцні тварини —
Із давніх пір помічники людини.
(Надіслала А. Ляшенко,
м. Лубни, Полтавська обл.)
Фотоконкурс «УПШ»
У світі професій
Цікаву інформацію знайду —
Екскурсію для друзів проведу.
Як працюють лікарі, ми покажемо у грі.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Як побудовано скелет,
Розкаже лікар-ортопед.
Щасливої дороги, водії!
Безпека під контролем у ДАІ.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
(Надіслала Т. Магдюк, СЗОШ № 14,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
Я сьогодні ще школяр,
А в майбутньому — гончар.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Хто із вогнем не завжди обережний,
Тих рятуватиме служба пожежна.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Журнал “Учитель початкової школи” розповсюджується за передплатою. Індекс 89869
(Надіслала Т. Магдюк, СЗОШ № 14,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
104
Размер файла
6 517 Кб
Теги
актуальні проблеми, психологічна служба
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа