close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ідеї Сухомлинського сьогодні і в майбутньому

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу «Учитель початкової школи», 2013, 5
5
2013
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
Я — ШКОЛЯР
Адаптація
шестирічних
СХОДИНКИ до
ІНФОРМАТИКИ
Алгоритми
і виконавці
ІНОЗЕМНА
МОВА
Ефективні прийоми
навчання
ПРОЕКТНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Природознавство,
2-й клас
ТЕЛЕ­ВИХО­ВАТЕЛІ
Вплив мультфільмів
на психіку дітей
КОНКУРС
ЗНАВЦІВ МОВИ
ОСНОВИ
ЗДОРОВ’Я
Уроктелепередача
Зустрілися радо погожої днини,
Історії подих з майбутнім країни
ПЕРЕДПЛАТА на 2014 рік РОЗПОЧАЛАСЯ!
Увага! З наступного року журнал “УПШ” виходитиме 10 разів на рік!
Поспішайте оформити передплату на сучасний, змістовний фаховий
журнал для педагогів початкової школи!
Журнал “УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ” — ваш незамінний помічник!
Читайте в наступному році:
4
2013
ОРГАНІЗАЦІя
НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ
у 2013/2014
навчальному році
РОбОтА
з тЕкСтАмИ
Українська мова,
2-й клас
СюжЕтНІ
ЗАДАЧІ
у 2-му класі
ЛІтЕРАтУРНЕ
ЧИтАННя
Російська
мова навчання
ІНФОРмАтИкА
в мАЛюНкАХ
кОНтРОЛЬНІ
РОбОтИ
Математика,
2-й клас
ПОШУкОВІ
тАбЛИЦІ
ШкОЛА
СПРИяННя
ЗДОРОВ’ю
У змаганнях перемогу щоб здобути,
Треба визначити правильні маршрути
Індекс 89869
Вартість примірника
лише 26,78 грн!
99Рекомендації фахівців щодо впровадження нового Державного стандарту.
99Робота методичної служби різних рівнів: організація і проведення методичних об’єднань, консультаційно-інформаційна робота тощо.
99Система роботи з підготовки дітей до державної підсумкової атестації.
99Нормативно-правові документи.
99Розробки уроків з усіх навчальних предметів.
99Методика використання інформаційно-комунікаційних та ігрових технологій
у навчально-виховному процесі.
99Засоби і прийоми формування здоров’язбережувального простору початкової освіти: робота з дітьми, оформлення класних приміщень тощо.
99Робота з батьками: збори, консультації, поради фахівців.
99Розробки виховних заходів та конкурсів, сценарії свят.
Передплатити журнал “Учитель початкової школи” можна
на пошті або на сайті www.presa.ua
іше!
Разом вигідн
ь журнали
Передплатіт
плекті
ІЛЬ” у ком
М
Ж
Д
“
і
”
“УПШ
366,46 грн.
на рік лише за
4
Індекс 6860
“Джміль” — унікальний дитячий журнал:
розвиває творчі з­ дібності, виховує ерудовану, активну
і щасливу людину. Це саме те видання, що ­мудрий
учитель шукає для своїх учнів.
Кожна рубрика “Джмеля” —
це цілеспрямований розвиток
 логічного та образного мислення;
 чіткого доказового мовлення;
 творчих здібностей;
 пізнавальних інтересів;
 уміння вчитися.
Журнал для дітей від 5 до 10 років,
їхніх батьків і педагогів
Досл
Розвивальн
іди
і ігри
Творчі завдання
і-уроки
н
арти
к
ї
і
ц
ми
одук
зду
Репр
о
р
ідиБес
Інтегровані мін
Вартість примірника — лише 18,63 грн!
Передплатити журнал “Джміль”
можна на пошті або на сайті www.presa.ua
Індекс 40295
5
№ 2013
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
ЗМІСТ
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олександрівна, професор ка­
фед­ри математики та мето­ди­ки її навчання Південно­
ук­ра­їнського на­­ціо­нального педагогічного університету
ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
Щербакова Лідія Федорівна, головний спеціаліст
департаменту ­загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ
4 Ідеї Сухомлинського сьогодні
і в майбутньому
ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА
 МОЯ ПРОФЕСІЯ — ВЧИТЕЛЬ
6 Галина СУХОРУКОВА
Творити людину
Педагогічна професія в контексті ідеалів
В. О. Сухомлинського
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
 ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА
9 Оксана ДЕРКАЧ
Я — школяр
Формування внутрішньої позиції
шестирічних першокласників
12 Оксана ДЕРКАЧ
Букет для Учителя
Заняття для учнів 1-го класу
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
 СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ
15 Олексій АНДРУСИЧ, Ірина СТЕЦЕНКО
Алгоритми і виконавці: планування
та реалізація змістової лінії у 2-му класі
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
 ПРИРОДОЗНАВСТВО
20 Марія БАРНА, Ольга ВОЛОЩЕНКО,
Олександра КОЗАК, Галина ШАБАТ, Надія ЩУР
Компетентнісний підхід
на уроках природознавства
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
 ІНОЗЕМНІ МОВИ
28 Аніта МАЙДАНЮК
Іноземна? — Не проблема!
Диференційовані завдання
на уроках англійської мови
ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА
33 Людмила СТАРЧЕНКО,
Ірина КАРИШКОВСЬКА-ІКАР
Полічи оne, two, three — нову казку створи
Інтегрований урок математики та англійської мови
у 1-му класі
В К Л А Д К А ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
 Про затвердження орієнтовних вимог
оцінювання навчальних
досягнень учнів із базових дисциплін
у системі загальної середньої освіти
(Наказ МОН України від 21.08.2013 р. № 1222)
 Орієнтовні вимоги оцінювання
навчальних досягнень учнів початкової
школи
(Додаток 1 до наказу МОН України
від 21.08.2013 р. № 1222)
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 МАТЕМАТИКА
36 Ольга РИБАК, Вікторія ГОСТЮНІНА
Математична подорож рідним краєм
Закріплення навичок ділення на 6 у 3-му класі
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Задумлива, усміхнена, мрійлива
Маленька україночка щаслива.
(Надіслала Л. Бондар,
колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
40 Наталія ОПАЛКО
Вивчаємо мову охоче
Урок української мови у 2-му класі
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
43 Ельвіра ЗАХАРЧЕНКО
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
 МИСТЕЦТВО
54 Світлана ТКАЧУК, Богдана ЖОРНЯК
Нам мікроби не страшні
Урок-телепередача у 3-му класі
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 ПРИРОДОЗНАВСТВО
46 Тетяна ГІЛЬБЕРГ, Тамара САК
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
 УКРАЇНСЬКА МОВА
58 Наталя КАРПЕНКО
Проектна діяльність на уроках природознавства
ЕКОЛОГІЯ ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
РОБОТА З БАТЬКАМИ
Батьківські збори —
форма педагогічної просвіти
51 Марина ШАРОВСЬКА
Мово українська, гордосте моя!
Конкурс знавців української мови
для учнів 3–4 класів
Досліджувати, пізнавати, творити
49 Марина ШАРОВСЬКА
Чарівне Музичне
Королівство та його мешканці
62 Катерина ЯВОРСЬКА
Добираємо рослини
для класної кімнати
Телевихователі
На 1-й сторінці обкладинки:
Батьківські збори
фото Л. Бондар, колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 5 (08), ЖОВТЕНЬ 2013
Головний редактор Ніна Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Осадча, Ірина Стеценко
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: uchitel@dvsvit.com.ua
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 28.01.2010 р. Підписано до друку 11.10.2013.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2661. Зам. 131516.
© Видавництво “Світич”, 2013
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС — 89869
Освітянські новини
ІДЕЇ СУХОМЛИНСЬКОГО
сьогодні і в майбутньому
З
нагоди 95-ї річниці від дня народження видатного педагога Василя Олександровича Сухомлинського у Київському міському
Будинку вчителя 17 вересня цього року відбулося
урочисте засідання “Велич духу”. Організували захід Національна академія педагогічних наук України
та Педагогічний музей України.
Зібрання відкрив президент НАПН України Василь Кремень. Він привернув увагу присутніх до
провідних ідей В. Сухомлинського, які і в наш час є
актуальними: організація освітньої діяльності у навчальних закладах має носити цілісний і системний
характер; педагогічні технології слід максимально
наблизити до дитини, її радощів і смутку; стрижневим фактором виховання є моральність; навколишнє середовище має величезний вплив на розвиток
дитини, тому кожну його деталь треба добре продумувати; запорукою авторитету педагога є спів­
праця вчителя і учня. Вчений не тільки висунув ідеї,
а й довів їх життєздатність, технологізував їх — показав, як втілити у практику.
Учасників привітали голова Комітету Верховної
Ради України з питань науки і освіти Лілія Гриневич, директор департаменту загальної середньої та
дошкільної освіти МОН України Олег Єресько, начальник Головного управління освіти і науки КМДА
Оксана Добровольська, директор департаменту
освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Наталія Клокар. Лейтмотивом виступів
була думка про те, що з роками педагогічний до-
Зібрання відкриває В. Кремень
4
робок В. Сухомлинського не втрачає своєї цінності,
ідеї видатного педагога-гуманіста сьогодні широко
розвивають у навчальних закладах України.
Як проектуються здобутки школи В. Сухомлинського у майбутнє, розповіла Олександра
Савченко, дійсний член НАПН України. Вона зазначила, що сьогодні вкрай необхідно розвивати мислення, виховувати розумну людину, здатну
критично мислити. Людина ХХІ століття має бути
всебічно розвиненою, орієнтуватися в різних галузях знань. “Не можна забезпечити всебічний
розвиток дитини, якщо вона отримує знання, як
споживач готову продукцію. Сьогодні кожний урок
треба перетворити на продуктивний діалог учителя
і учня, їхню постійну співпрацю, — наголосила вона
і додала: — Запитання є «вузликами знань», тому
дітей необхідно вчити ставити запитання і грамотно відповідати на них, самостійно шукати необхідну інформацію, аналізувати її, перевіряти на достовірність”. І головне — сучасна педагогіка має бути
здоров’язбережувальною.
Іван Бех, дійсний член НАПН України, у своєму
виступі зазначив, що очільник Павлиської школи
вперше звернув увагу на особливу роль творчості у
душевно-духовному житті особистості. Розвиваючи цю ідею, академік підкреслив, що саме людське
життя — це творчість, бо його неможливо прожити
за зразком, воно нове для кожної особистості як
у його мотиваційній основі, так і у його способах і
моделях повсякденної поведінки. Не в усіх дітей є
визначні інтелектуальні здібності, але кожна
дитина може досягти великих звершень у
культурі почуттів, чуйному ставленні до інших
людей, вмінні спілкуватися, співпереживати.
“Ми маємо виховати юну особистість так,
щоб вона заздалегідь дбала, яким буде майбутнє покоління, яким буде рід, який творить
власну духовну культуру. Тоді у нас буде гармонійне суспільство”, — насамкінець зазначив Іван Дмитрович.
Про роботу колективу Павлиської школи, яку колись очолював В. Сухомлинський і
яка зараз носить його ім’я, розповіла Ольга
Сухомлинська, дійсний член НАПН України. Учителі школи глибоко вивчають педагогічну спадщину видатного педагога, розвивають і доповнюють його ідеї, втілюють у
© «Учитель початкової школи», 2013, № 5
Освітянські новини
практику. Павлиська школа стала широким
соціальним проектом. У ній запроваджено
власну систему навчання, виховання, організації життя учнів: діти працюють не лише
у класній кімнаті, а й у довкіллі; функціонує
батьківська школа; реалізовано культурноосвітній проект виховання духовності. Ольга
Сухомлинсь­ка відмітила, що у нашому суспільстві найбільш вразливими є діти. Педагоги мають допомогти учням навчитися жити
у сучасному світі, знайти свій шлях у ньому,
реалізувати себе.
Член-кореспондент НАПН України, директор Українського колежу ім. В. О. Сухомлинсь­
кого Василина Хайруліна (м. Київ) та завіду­
вач ДНЗ “Ялинка” ім. В. О. Сухомлинського
Тетяна Тоцька (м. Бровари, Київська обл.)
розповіли про втілення і розвиток ідей видатного педагога, атмосферу радості, добра,
творчості, успіху, яка панує у цих закладах.
Про фонд В. Сухомлинського Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського в Інтернет-просторі розповіла заступник директора бібліотеки Людмила Заліток, кандидат
педагогічних наук. Вона зазначила, що співробітники бібліотеки вивчають спадщину В. Сухомлинсь­
кого комплексно: вони підібрали роботи педагога,
матеріали про нього і матеріали про втілення його
О. Сухомлинська розповідає про впровадження
педагогічних принципів батька в сучасних
освітніх закладах
ідей іншими вчителями. Віртуальна виставка представлена на сайті бібліотеки у вільному до­ступі.
Учасники зібрання мали змогу оглянути виставку, представлену у Педагогічному музеї України.
Експозиції розкривають педагогічні принципи Василя Олександровича щодо формування особистості дитини, відображають їх втілення у практику
роботи сучасних дитячих садків і шкіл.
Підготувала Ірина Стеценко
ПЕДАГОГІЧНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
У приміщенні Павлиської школи з 1975 року працює Педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського. Органічною складовою музею є меморіальна частина — квартира, де жила сім’я
Сухомлинських, кабінет педагога. Тут, за робочим столом, Василь Олександрович писав свої праці, твори для дітей, казки. Маленький коридорчик поєднує службові приміщення з квартирою,
у якій жив директор. У ній все залишилося таким, яким було за життя В. О. Сухомлинського і його
сім’ї.
На пришкільній ділянці, яка формувалася, упорядковувалася за задумом і безпосередньої
участі директора школи, можна оглянути сад, так звані “зелені класи”.
Відвідувачі музею мають змогу переглянути хронікально-документальні фільми “Вчитель”, “Серце віддаю дітям”, “Роздуми про допитливість”, “Родина Сухомлинських” та інші.
Представлені матеріали засвідчують довготривалість
педагогічного експерименту Павлиської школи. Ці матеріали допомагають відвідувачам зрозуміти, що В. О. Сухомлинський випередив свій час, ставши в один ряд з
відомими педагогами-гуманістами світу.
Адреса музею: вул. В. О. Сухомлинського, 4, с. Павлиш, Онуфріївський район, Кіровоградська область.
Тел.: 0-52-38-22-355.
© «Учитель початкової школи», 2013, № 5
Павлиська ЗОШ № 1
ім. В. О. Сухомлинського
5
Фотоконкурс «УПШ»
Дружба з тваринами
збагачує дитину
Усі команди бездоганно
Мій пес виконує старанно.
Спілкування з тваринами відіграє величезну роль у
вихованні дитини. Це джерело життєдайних позитивних
емоцій і цінного досвіду, матеріал для розмірковування
про закони природи. Правильно організоване таке спілкування не лише радує і розважає, а й вчить мудрості,
терпіння, турботи про інших, оздоровлює душу дитини
та весь її організм.
Дружба з тваринами, турбота про них сприяють формуванню основ екологічної культури, яка є складовою
частиною духовності.
(Надіслала В. Глаз’єва,
СШ № 327, м. Київ)
Кінь тягнув у поле віз,
Нас із братиком підвіз.
Привітні, веселі і милі дельфіни,
Дарують захоплення й радість дитині.
(Надіслала В. Радченко,
гімназія № 178, м. Київ)
(Надіслав Б. Гешев, м. Вінниця)
Хоч страус — не Курочка Ряба, проте
Яєчко на фермі знесе непросте.
(Надіслала О. Юрченко, м. Конотоп)
Воли — і гарні, і міцні тварини —
Із давніх пір помічники людини.
(Надіслала А. Ляшенко,
м. Лубни, Полтавська обл.)
Фотоконкурс «УПШ»
У світі професій
Цікаву інформацію знайду —
Екскурсію для друзів проведу.
Як працюють лікарі, ми покажемо у грі.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Як побудовано скелет,
Розкаже лікар-ортопед.
Щасливої дороги, водії!
Безпека під контролем у ДАІ.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
(Надіслала Т. Магдюк, СЗОШ № 14,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
Я сьогодні ще школяр,
А в майбутньому — гончар.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Хто із вогнем не завжди обережний,
Тих рятуватиме служба пожежна.
(Надіслала Ю. Буденкевич, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Журнал “Учитель початкової школи” розповсюджується за передплатою. Індекс 89869
(Надіслала Т. Магдюк, СЗОШ № 14,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
88
Размер файла
6 024 Кб
Теги
освітянські новини
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа