close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

додаток 1

код для вставкиСкачать
Додаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Індустріальний коледж Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"
Громадяни України
Молодший спеціаліст
Галузі знань
Код
Назва
Спеціальності
Код
Назва
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни навчання
Вечірня
форма
навчання
Вечірня
форма
навчання
Денна форма
навчання
Заочна форма Денна форма
навчання
навчання
Заочна
форма
навчання
Вартість одного року навчання,
грн. *
Денна форма
навчання
Вечірня
форма
навчання
Заочна
форма
навчання
0305 Економіка та підприємництво
5.03050401 економіка підприємства
30
0
0
2р 10м
0305 Економіка та підприємництво
5.03050901 бухгалтерський облік
20
0
20
2р 10м
1р 10м
5660.00
5123.00
0503 Розробка корисних копалин
5.05030301 збагачення корисних копалин
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і
5.05050204 дорожніх машин і обладнання
монтаж і обслуговування
теплотехнічного устаткування і
5.05060103 систем теплопостачання
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств
5.05070104 і цивільних споруд
будівництво, обслуговування і
5.06010108 ремонт залізничних колій
технічне обслуговування, ремонт
та експлуатація тягового рухомого
5.07010501 складу
обслуговування та ремонт
5.07010602 автомобілів і двигунів
60
0
30
3р 10м
2р 8м
5415.00
4682.00
60
0
30
3р 10м
2р 8м
5716.00
4682.00
50
0
30
3р 6м
2р 8м
5872.00
4682.00
50
0
30
3р 10м
2р 8м
5300.00
4682.00
30
0
30
3р 10м
2р 8м
4990.00
4682.00
60
0
30
3р 10м
2р 8м
6711.00
4682.00
30
0
30
3р 10м
2р 8м
6453.00
4682.00
Машинобудування та
0505 матеріалообробка
Енергетика та енергетичне
0506 машинобудування
Електротехніка та
0507 електромеханіка
0601 Будівництво та архітектура
Транспорт і транспортна
0701 інфраструктура
Транспорт і транспортна
0701 інфраструктура
1/2
5660.00
Роздруковано в ЄДЕБО 15.04.2015 11:21
Примітки:
*Дані за результатами прийому у 2014 році
2/2
Роздруковано в ЄДЕБО 15.04.2015 11:21
Автор
st-nikolina
Документ
Категория
Образование
Просмотров
5
Размер файла
114 Кб
Теги
додаток
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа