close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Виступ на методичній раді (травень 2015)

код для вставки
Травень, 2015 рік
ММК
Підготовка до уроку
вчителів предметів
природничо-математичного
циклу
Що включає в себе підготовка до уроку?
Попередня підготовка - ознайомлення зі змістом та
вимогами навчальної програми з предмета,робота з
підручником чи посібником, психолого-педагогічною та
методичною літературою, вивчення досвіду роботи інших
учителів, самоаналіз результатів власної діяльності.
Результат – створення календарного плану
Безпосередня підготовка - конкретизація
планування стосовно кожного уроку
Результат – створення поурочного плану
Основні групи впливу
Методична
служба
школи
Вчитель
ММК
МО
Що ми робили:
• переглянуто близько 100 календарних планів, деякі
поурочні плани;
• відвідано уроки у вчителів математики: Савченко О.І.,
Кобзєвої Л.О., Сєднєвої Н.В.(ЗОШ №6), Кулак Р.В., Дмитрієвої
Т.Л., Шендрік О.О. (ЗОШ №2), Артьомової О.О., Германович
Л.В. (гімназія), Кушнір Т.В. (ЗОШ №13),
Хістєвої Л.О.(ЗОШ №17), Бурової О.І., Гончарової І.В. (ЗОШ
№18),Пащенко В.В. (ЗОШ №19), Чирки Л.М.(ЗОШ №26);
• учителів інформатики Полішко Л.І., Краснової Т.І. (ЗОШ
№6), Зайцевої Н.В. (ЗОШ №2), Черняк О.Є. (ЗОШ №13),
Степаненко А.І. (ЗОШ №17), Ісаєвої Ю.Г. (ЗОШ №22);
• учителів хімії, біології, основ здоров’я Лозової Л.В.,
Преходченко О.І. (ЗОШ №6),Придатько М.В., Оліферук О.В.
(ЗОШ №2), Старко О.М. (гімназія), Ковальова В.Г. (ЗОШ
№26);
• учителів географії Голуб В.П. (ЗОШ №6), Міщенко А.М.
(гімназія).
Що ми робили:
• З метою вдосконалення педагогічної техніки, застосування
інноваційних технологій
проведено практичні семінари:
• для молодих вчителів математики: «Проблемне
навчання на уроках математики» (з метою вдосконалення
класичного комбінованого уроку);
• для вчителів інформатики: «Розвиток творчих
здібностей учнів на уроках інформатики» (Від творчого
вчителя – до творчості учня);
•
для вчителів географії та економіки:
«Впровадження інноваційних технологій у викладання
географії, економіки, природознавства» (вчителі відвідали
урок з використанням ІКТ учителя географії ЗОШ І-ІІІ
ступеня №6 Голуб В.П., провели практичну роботу по
створенню мультимедійних презентацій) ;
Що ми робили:
• майстер-клас учителя біології ЗОШ І-ІІІ ступенів
№6 Лозової Л.В. «Створення ситуації успіху на уроках
біології шляхом впровадження інноваційних технологій»
для вчителів хімії, біології, основ здоров'я
( присутні відвідали урок Лозової Л.В. з використанням
інтерактивних форм навчання; керівник майстер-класу
провела тренінг зі створення ситуації успіху для різних
категорій учнів – «впевнених», «невпевнених»,
«надійних», «зневірених»);
• ДПДС «Створення ситуації успіху на уроці» та «Я –
учитель. Шлях до себе. (Формування професійної позиції
вчителя)».
Що ми робили:
• проведено заходи:

«Панорама творчих уроків учителів
інформатики»

«У творчій майстерні молодого вчителя
математики».
На сьогодні проведено відкриті уроки інформатики
вчителями Зайцевою Н.В. (ЗОШ №2), Красновою Т.І.(ЗОШ
№6), Черняк О.Є. (ЗОШ №13), Степаненко А.І. (ЗОШ №17),
Ісаєвою Ю.Г. (ЗОШ №22); уроки математики вчителями
Шендрік О.О. (ЗОШ №2), Сєднєвою Н.В. (ЗОШ №6), Кушнір
Т.В. (ЗОШ №13), Гончаровою І.В. (ЗОШ №18), Чиркою Л.М.
(ЗОШ №26).
Всього на даних уроках було 47 відвідувачів.
Що ми робили:
• Надання методичної допомоги вчителю ЗОШ №26
Чирці Л.М.:
• участь вчителя у міських методичних заходах;
• відвідання уроків методистом та адміністрацією школи,
• аналіз планів-конспектів уроків,
• консультації в ММК та з керівником МО вчителів математики;
• уроки комбінованого типу вчителів математики ЗОШ №6
(персонально для вчителя) ;
• заняття у Школі молодого вчителя.
Що ми робили:
На засіданнях методичних об’єднань учителів
природничо-математичного циклу у січні
2015 року розглянуто питання:
• Удосконалення змісту та структури уроку на
основі інноваційних методів навчання
•
Самоаналіз і аналіз уроку
• Домашнє завдання як етап сучасного уроку
• Практична робота. «Моделювання сучасного
уроку»
Що ми робили:
• З метою розвитку ІКТ-компетентності вчителів, створення
умов для обміну та поширення перспективного педагогічного
досвіду та допомоги вчителям в публікації творчих наробок у
січні 2015 року запрацювала Віртуальна методична
лабораторія, яка на сьогодні регулярно заповнюється
матеріалами вчителів міста.
• За публікацію наробок видано більше 50 сертифікатів.
• На сьогодні до освітнього порталу надані творчі матеріали
вчителів природничо - математичного циклу: Зайцевої
Н.В.,Кулак Р.В., Байди Н.В. (ЗОШ №2), Лозової Л.В.,Голуб В.П.,
Полішко Л.І., Преходченко О.І., Краснової Т.І.(ЗОШ №6), Міщенко
А.М., Германович Л.В., Артьомової О.О.(гімназія), Кобець О.О.
(ЗОШ №12), Мірошнікової Р.Я., Кушнір Т.В., Черняк О.Є., Юрченко
А.І. (ЗОШ №13), Хістєвої Л.О., Степаненко А.І. (ЗОШ №17),
Гончарової І.В.(ЗОШ №18), Зацарної Ж.Б., Ісаєвої Ю.Г. (ЗОШ №22).
Що ми робили:
•
•
•
•
•
Успішно працюють адміністратори
предметних блоків :
інформатики – Полішко Л.І.,
математики – Хацько Т.М.,
фізики – Левченко К.К.,
хімії, біології – Преходченко О.І.,
географії, природознавства – Байда Н.В.
Ці вчителі працюють в ЗОШ №2 та №6.
Що ми робили:
• Освітній портал створювався для вчителів
природничо-математичного циклу, але на даний
момент він значно розширив своє призначення.
•
На ньому опублікували свої творчі розробки вчителі
української мови та літератури: Мозгова О.П. (ЗОШ №6),
Косолап О.О. (гімназія),Сосницька Л.М. (ЗОШ №12),
Сухорукова Ю.Ю. (ЗОШ №13),Балуєва О.В., Куроп’ятник
І.В. (ЗОШ №17);
•
російської мови та літератури : Петрик Н.П., Носова
Н.М.(гімназія), Холодна О.І. (ЗОШ №2), Малярова В.М.
(ЗОШ №6), Олішевська О.В. (ЗОШ №18);
• англійської мови Зьобра Т.Ф. (ЗОШ №1), Позднякова С.К.
(ЗОШ №6), Макаренко Я.В. (ЗОШ №13), Бугакова С.В.
(ЗОШ №17);
Що ми робили:
• історії: творча група вчителів у складі Манякіної Н.М.
(ЗОШ №2), Змієвської Н.Є. (ЗОШ №6), Селіванової І.В.
(ЗОШ №17), Петручик Л.О. (ЗОШ №18), Дубровської О.Й.
(ЗОШ №19), Антипенко М.А. (ЗОШ №22),
• трудового навчання – Даниліна Е.М. (ЗОШ №13),
• фізичної культури – Мурзак О.І. (ЗОШ №12),
• початкових класів – Іванченко Р.В. (ЗОШ №17),
• бібліотекар Дудіна М.С. (ЗОШ №13).
Слід відзначити значну роботу з популяризації
освітнього порталу адміністрації шкіл
№6,13, 17,22, гімназії, які розмістили на ньому
власні творчі наробки.
.
Робота шкіл в мережі порталу:
Школа
Адміністрація
порталу
ЗОШ №1
Автори
публікацій
(кількість)
Кількість
публікацій
1
3
ЗОШ №2
2
10
22
ЗОШ №6
3
14
23
гімназія
7
13
ЗОШ №12
5
9
ЗОШ №13
10
17
ЗОШ №17
9
14
ЗОШ №18
3
5
ЗОШ №19
1
1
ЗОШ №22
3
4
ЗОШ №24
ЗОШ №26
Які результати отримані?
Переважна більшість уроків
відповідає вимогам оновлених
Державних стандартів:
• урок є особистісно зорієнтований;
• урок є компетентнісно
зорієнтованим;
• урок є діяльнісним;
• переважають індивідуальні та
групові форми роботи;
• застосовуються різні джерела знань.
Які завдання Державного стандарту
України вирішуються на уроках?
 формування комунікативних вмінь;
 розвиток мовлення дітей;
 формування умінь створювати власні висловлювання за
змістом прочитаного (прослуханого);
 формування цілісного сприймання світу, готовності до
розпізнавання проблем,
 здатності розв'язувати сюжетні задачі, логічно міркувати,
обґрунтовувати свої дії та виконувати дії за алгоритмом;
 розвиток розумових здібностей, емоційно-вольової сфери,
пізнавальної активності та самостійності, здатності до
творчості, самовираження і спілкування;
 розвиток навичок взаємодії в колективі, суспільстві;
 розвиток активної мотивації дбайливо ставитися до
власного здоров‘я;
 розвиток пізнавальної, художньої і технічної
обдарованості, технічного мислення у процесі творчої
діяльності.
Аналіз та самоаналіз уроку – наше
“слабке місце ”
Складність уроку як
динамічної системи робить
його малодоступним для
об'єктивного аналізу;
усі компоненти уроку
через їх взаємозв'язок і
взаємозалежність важко
спостерігати і
контролювати;
урок неможливо вивчати,
аналізувати ізольовано від
інших уроків;
немає можливості
відвідувати систему уроків з
цілої теми.
“Усвідомлення себе в
своїй діяльності є
механізмом формування
педагога”
(К. Ушинський)
Питання самоаналізу
уроку розглядалося на
засіданні МО як
практичне завдання,
вивчалися схеми
самоаналізу. Але, на
жаль, більшість
учителів самоаналіз
роблять не зовсім вдало.
Етап домашнього завдання – “слабке місце ”
багатьох учителів
На деяких уроках:
 домашнє завдання не перевіряється;
 перевірка іноді забирає багато часу;
 домашні завдання не завжди диференційовані;
 мають дуже великий об’єм;
частково задаються на перерві.
Слід відзначити роботу вчителя інформатики ЗОШ №17 Степаненко А.І., яка
практикує перевірку домашнього завдання ще до уроку: учні присилають їй на
електронну пошту виконане домашнє завдання, вона перевіряє і на уроці
використовує результати. Крім того, вчитель бачить рівень підготовки учнів
до уроку.
Заслуговує на увагу робота вчителя математики ЗОШ №6 Сєднєвої
Н.В. по ліквідації прогалин в знаннях, систематизації знань, умінь та навичок
учнів; вчитель створює інструктивні карточки-завдання, після кожної теми учні
отримують індивідуальні завдання.
Календарно-тематичне планування
Схема тематичного планування (М.І.Махмутов):
1. Назва теми:
1)
2)
3)
4)
5)
мета (загальна дидактична) уроку або системи уроків;
тип уроку (уроків);
спільні методи навчання (репродуктивні або продуктивні);
обладнання і основні джерела інформації;
види контрольних робіт на основі системи уроків.
2. Актуалізація:
1) опорні знання (поняття і факти) і способи дії;
2) типи самостійних робіт.
3. Формування нових понять і способів дії:
1) нові поняття і способи дії;
2) головні і другорядні проблеми та типи самостійних робіт.
4. Застосування (формування умінь та навичок):
1)
2)
типи самостійних робіт;
міжпредметні зв'язки.
5. Домашнє завдання:
1)
2)
повторення (обсяг навчального матеріалу);
типи самостійних робіт.
Приклад календарно-тематичного планування>>
Поурочне планування
План уроку необхідний
кожному вчителю, незалежно
від його стажу, ерудиції і рівня
педагогічної майстерності.
Приклад поурочного
планування>>
Висновки
Робота
над
помилками
Самоаналіз
Наставництво
Взаємовідвідування
уроків
ІКТ-компетентність
Домашнє завдання
Оцінювання
"Учитель готується до хорошого
уроку все життя... Така духовна
і філософська основа нашої
професії і технологія нашої
праці: щоб дати учням іскорку
знань, вчителеві треба ввібрати
ціле море світла ”
В.Сухомлинський
Автор
natalicanni
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
29
Размер файла
618 Кб
Теги
2015, виступ, методичні, раді, травень
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа