close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

сельский труженик № 21 23 мая 2015 г.

код для вставкиСкачать
СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК № 21 23 МАЯ 2015 Г.
сельский
труженик
23 мая
2015 года
СУББОТА
№ 21 (7453)
Газета основана в декабре 1942 года
Поздравляем с почетными медалями
В честь празднования Дня
защитника Отечества и Дня
Победы прокурор Осакаровского района, советник юстиции
Ахметжанов
Берик
Муратович награжден несколькими медалями.
1). Приказом генерального
прокурора Республики Казахстан за достигнутые положительные
результаты
в
надзорной деятельности, юбилейной ведомственной медалью
«20
лет
органам
прокуратуры».
2). Приказом первого заместителя начальника финансовой полиции медалью «20 лет
органам финансовой полиции».
3). Приказом министра обороны Республики Казахстан
медалью «20 лет Вооруженным силам РК».
Поздравляем Берика Муратовича с почетными медалями и желаем дальнейших
достижений, плодотворного
труда и исполнения всех намеченных планов и начинаний.
Электронды үкімет
Мұрағат ісін жаңарту
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде «Мұрағат
ісі жəне оны реформалауға ҚР Президенті Мұрағатының қатысуы» атты
тақырыпта
Қазақстан Республикасы Президенті Мұрағатының директоры, техника
ғылымдарының докторы, профессор Борис Əлікенұлы Жапаров сөз сөйледі.
2014 ж. 17 қаңтарындағы ҚР Президентінің № 732 «Əлемдегі ең дамыған
30 мемлекеттердің қатарына кіру» Жарлығы мұрағатшыларға мұрағаттық ісін
заманауи əлемдік деңгейге дейін көтеру сияқты үлкен міндеттерді қояды.
Мұрағат жалпы көлемі 29 км құрайтын стационарлық жəне мобилдық
сөрелермен қамтылған 8 мұрағаттық қоймасы бар арнайы ғимаратта
орналасқан. Мұрағатта құжаттарды сақтау үшін қолайлы ылғалдытемпературалық режим жəне өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ететін арнайы автоматтандырылған жүйе орнатылған. Бірыңғай жүйеге қосылған
электрондық каталог, сонымен қатар 17 ақпараттық деректер базалары
ұсынылған.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
К нам в редакцию обратилась жительница п. Осакаровка Надудик Валентина Сергеевна по поводу того, что неоднократно приходится ей обращаться
в КГП «Жардем» за квитанцией по оплате за воду для оформления жилищного пособия бабушке Гареевой Ф. В. Но застать на работе никого невозможно, двери почти постоянно закрыты. Приходила три дня подряд 18, 19, 20
мая и так ушла ни с чем. Сроки сдачи документов проходят. Как быть? Когда
будет наведен порядок?
– Это хорошо, что мы помогаем своей бабушке, а как быть другим пожилым
людям, разве они в состоянии преодолеть такие мытарства. Это просто издевательство над людьми, - с горечью замечает Валентина. - Хотелось бы
знать когда и в какое время люди могут обращаться сюда, чтобы можно было
решить все свои вопросы и проблемы без напрасной беготни.
Ұлттық байқау өнегелі шаңырақтарды үлгі етті
Қазақта: «Отан отбасынан басталады»,- деген дана сөз бар. Шынында да, адам баласы үшін Отаннан
кейінгі қасиетті ұғым-отбасы болса
керек. Отбасы – Отанның əрбір
мүшесін дүниеге əкеліп, қанатын
қатайтып, қатарға қосатын маңызды
мекеме.
Данышпанның
да,
ғылымның да ең алғашқы тəлімі мен
тəрбиесі осы мекемеде қаланған.
Отанымыздың тұғыры мықты болу
үшін, Отанды құрайтын отбасы
мықты болуы керек. Айналасын мейірімге толтыратын мерейлі отбасылар санынан сапасы басым түссе
міне, ғажап.Өнегелі құндылықтарды
жəне отбасы мен некенің жағымды
бейнесін санаға сіңіру, отбасы
мəртебесін арттыру мақсатында
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2013-жылғы
6желтоқсанындағы № 250 өкімімен бекітілген бұл сайыстың берері мол.
Ұлт көшбасшысы Н. Назарбаев
қашанда халқымыздың əлеуметтік
жағдайын дамытып, азаматтардың
бақуаттығын
арттырумен
бірге,
мемлекеттің іргетасы – берік отбасы,
үлгілі шаңырақтан басталатынын
қайталап айта отырып, Жолдауында
бұл мəселеге айрықша тоқталған.
Көп балалы отбасының əуелден
ұйымшыл, бауырмал, бірауызды,
үлкенге сый, кішіге ілтипат көрсеткіш
қасиеттерін
кейінгі
ұрпаққа
жалғастыруды, ол құндылықтарды
насихаттау жолында қызмет етуді
тапсырған болатын.Таяуда Мəдени
қызмет көрсету орталығында өткен
«Мерейлі
отбасы»
ұлттық
байқауының мазмұны да осы негізде
бастау алған болатын. Байқаудың
жеңімпаздарын марапаттау салтанатын аудан əкімі С. Аймақов ашты.
Ана сүтімен бойымызға сіңген игілікті
салтты, озық дəстүрлерімізді сақтап,
ежелден
отбасына
тəн
асыл
қасиеттерімізді қастерлеп, аудан,
ауыл, кенттерде тұратын үлгілі отбасын елге таныстыру, өнеге ету екенін
айтып өтті.
Осакаров ауданында «Мерейлі отбасы» Ұлттық конкурсының аудандық
кезеңінің жеңімпаздарын анықтау
жөніндегі аудандық комиссиясының
шешімі бойынша: аудандық кезеңнің
3-ші орын иегерлері болып Ақбұлақ
ауылынан Есенбековтар мен Уызбай
ауылынан Толеубековтар отбасылары анықталды. «Мерейлі отбасы»
Ұлттық
конкурсының
аудандық
кезеңінің І мен ІІ орын иегерлері
болып Молодежный кентінен Экзековтер жəне Иус отбасылары
анықталып,
«Мерейлі
отбасы»
Ұлттық
конкурсының
облыстық
кезеңіне қатысуға ұсынылды. “Белсенді жас отбасы” номинациясымен
Ақбұлақ ауылының Спаттаевтар отбасы, “Ұлттық құндылықтарды берік
сақтаған” Сарыөзек ауылының Сейлхан отбасы, “Белсенді азаматтық
ұстанымы үшін” Шідерті ауылының
Төлеуовтар отбасы, “Татулықты берік
сақтаған үшін” Николаевка ауылының
Турежановтар отбасылары марапатталды.
Ішкі
саясат
бөлімінің
ұйымдастыруымен өткізілген бұл
байқау, адам ғұмырының мəні мен
мазмұны, отбасының мызғымас бірлігінде, əрбір жанұя қоғамның басты тірегі екенін жария етіп, жақсы əсер
қалдырды. Халқы бар ынтымақты
шырақ еткен
Тəрбиелі, үлгілі ауыл неткен.
Шағын орда отбасы аталады
Сыйластық жақсылықтың дəнін
еккен əрбір отбасы сый құрметке
бөленіп, бағалы сыйлықтармен, диплом табысталып, жеңімпаздардың
құрметіне əн-жырдан шашу шашылып,
мың
бұралған
бишілер
салтанаттың сəнін келтірді.
Г. ШОРАЕВА
2 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 21 (7453) 23 мая 2015 года
МАЙ! ПОБЕДА! ПЕСНЯ!
Я бы с песни начал свой рассказ
Пусть узнают в 21 - ом веке,
Как в суровый предрассветный час
Песня в бой шагала с человеком.
Дали ей по росту сапоги
Песне никакой размер не тесен.
И шагали к западу полки
В четком ритме нашей грозной
песни.
С этой песни все и началось
Первые сражения и беды...
Сколько нам их петь не довелось
Эта песня с нами до Победы.
В эти дни, когда всё вокруг оживает
и наполняется новым дыханием, мы
понимаем, как прекрасна жизнь и как
она нам дорога. И эту жизнь подарили нам герои Великой Отечественной войны, те, кто воевал, погибал,
выживал в адских условиях, когда,
казалось, невозможно было выжить.
Всё дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, затягивая шрамы на земле. Залечили раны
города фронтовой полосы. Выросли
внуки ветеранов, взрослеют правнуки. В связующую нить эстафеты
поколений людей послевоенного времени вошли воспоминания ветеранов той страшной, кровавой войны,
солдатские треугольники, похоронки,
а ещё книги, фильмы, памятники... И
песни.
Песни, наполняющие душу каждого человека, корни которого проросли в наше общее прошлое историю страны. Песни - свидетели и
участники сражений, песни - памятники, прошедшие по всем фронтам и
ставшие символом героической Победы над фашизмом. Война и
песня.... Казалось бы, тяготы и страдания военного времени не оставляют места для песен. И, тем не
менее, песня всегда сопровождала
солдата в походе, на привале, а иногда и в бою.
Фронтовые песни. Их знали и любили все: и генералы, и простые
бойцы. Эти песни пели и поют и, пожалуй, будут петь многие поколения.
Ведь песни Великой Отечественной
войны - ярчайшая частица духовного
богатства советского народа, сумевшего в грозный час не только выстоять в битвах с могучим врагом, но и
отразить в музыке и в поэзии свои
думы, надежды, свой несокрушимый
оптимизм и глубокую уверенность в
Победе. Военные песни навсегда
останутся прекрасным памятником
мужеству и храбрости советских
людей, спасших мир от фашизма.
Песня помогала переносить голод и
холод во имя Победы. Она помогла
народу выстоять и победить. Как
раньше фронтовые песни объединяли страну в единый фронт, так и
сейчас они по-прежнему объединяют
разные поколения и любимы народом. Они не дают нам забыть,
сколько слёз пролито матерями по
погибшим сыновьям, сколько жён не
дождались мужей, сколько осталось
сирот. Мы знаем, какой ценой была
завоёвана Победа, и всегда будем
помнить тех, кто отдал жизнь за Родину, ценить мир. А песни тех далёких лет мы поём и сейчас. Они
помогают нам стать сильнее, мужественнее, человечнее.
Фронтовые песни! Им не умолкнуть никогда! 15 мая в читальном
зале центральной районной библиотеки прошёл вечер фронтовой песни
«Май! Победа! Песня!», посвященный 70-летию Великой Победы. На
вечере присутствовали ветераны
войны, члены краеведческого клуба
«Мирас», представители различных
организаций района и старшеклассники.
Об удивительных историях возникновения песен и их авторах, о песнях
военных лет, о произведениях, которые вели в сражение, согревали в
окопах, поднимали боевой дух на
привалах, о тех мотивах надежды,
борьбы и победы, которые вместе с
народом прошли путь от чёрного
июня 1941-го до ликующего мая
1945-го собравшимся говорили ведущие вечера Лекеров Саят и Кривова
Анастасия.
В зале звучали песни военной
поры. Очень трогательно были исполнены песни: «Снег седины», «За
того парня», «Журавли», «Землянка», «На безымянной высоте»,
«Жеңіс -ерлік жолы», «Баксанская
фронтовая», «Синий платочек», «Севастопольский вальс», «Смуглянка»,
«Майский вальс», «Боевые ордена»,
«Прости меня, дедушка!», «О той
весне». В течение вечера для присутствующих выступала вокальная
группа ЦДОШ под руководством
Естифеевой Т. Г. Зал подпевал со
слезами на глазах и аплодировал.
Бесспорно, эти песни живут и сейчас,
они обросли народными легендами,
они любимы и популярны до сих пор.
Это был незабываемый вечер музыки и песни. Он не был лишён не-
ожиданных и весьма впечатляющих
моментов. Так, успешно дебютировал наш сотрудник Задорожко Виктор
Анатольевич, исполнение песен которого сорвало шквал аплодисментов.
Порадовали силой своих голосов молодые исполнители Лекеров Саят,
Аладушкин Данил, Витович Анастасия. Несомненными фаворитами
вечера были Кошевец Владимир Николаевич и Александр Владимирович. А главным подарком стало
выступление гостей из музыкальной
школы п. Молодёжный Карибаева
Мейрама Мукашевича и Малыхиной
Татьяны Ивановны.
Для тех, кто прошёл и пережил
войну, рос в послевоенное голодное
время, песни эти сродни позывным
из той незабываемой далёкой поры.
Стоит раздаться звукам одной из них,
и распрямляются плечи, исчезают
морщины на лицах людей, загораются задорным блеском или наполняются глубоким раздумьем
глаза.
На тему морали
Памятный знак пострадавшим от репрессий
стал жертвой вандалов
Ежегодно 31 мая отмечается День памяти жертв политических репрессий. В этот памятный день проходят траурные акции и памятные мероприятия, посвященные этой
скорбной дате, рассказывающие о людях, погибших и пострадавших в годы политических репрессий. И память о
национальных трагедиях, унесших миллионы человеческих жизней так же священна, как память о победе.
Политические репрессии страшная часть нашей истории. Люди разных национальностей подвергались насильственному переселению. Только в Осакаровский
район было сослано 28525 семей, брошенных на произвол судьбы в голой степи, в наскоро созданных тогда
номерных спецпоселках.
В память о жертвах тоталитарного режима, наших земляках в п.Осакаровка был установлен памятный знак,
благоустроен сквер, высажены деревца, установлены лавочки и фонари. Это было создано для того, чтобы сквер
стал не только местом скорби, но и местом отдыха для
всех осакаровцев, а памятный знак – символ нашего
единства и согласия, уважения к прошлому, служил напоминанием о трагическом времени, которое никогда не
должно повториться.
Но горьким стало известие, когда при подготовке к проведению очередной даты памяти жертв политических репрессий было обнаружено, что неизвестные лица все
разрушили, поглумившись над исторической памятью,
безвинно пострадавших наших дедушек и бабушек.
Увиденное тронуло до глубины души! Отбита плита от
памятного знака, вырваны скамейки и все фонари – очень
возмутительный поступок. Какими людьми надо быть,
чтобы натворить такое. И назвать-то их людьми тяжело,
так как нет у них ни сердца, ни души, ничего святого.
Много делается у нас хорошего и для отдыха сельчан,
и для благоустройства населенных пунктов района, но нет
бы сохранять и преумножать красоту родного края, а варварское отношение определенных лиц без сожаления
разрушает все созданное. Это говорит о том, что в нашем
обществе наблюдается еще и кризис нравственности.
Осквернившие памятный знак вандалы утратили свои
человеческие добрые качества, они не ценят, а может
быть и не знают своего исторического прошлого. Все произошедшее от недостатка их воспитания в семье и в
школе. Они так и не усвоили, что такое хорошо и что такое
плохо.
Проблема вандализма стара как
мир. Но и этот факт не дает права
нам закрывать глаза на такие беспорядки. Чем больше среди нас будет
неравнодушных людей, тем меньше
мы будем сталкиваться с подобными
варварскими проявлениями.
… Памятный знак восстановят, фонари вновь поставят и газон приберут, чтобы 31 мая почтить память тех,
кто пережил чудовищные годы репрессий, тех, кто погиб в степных лагерях, так как воспоминания о людях,
чьи судьбы были искалечены в период жестокого террора, должны бережно
сохраняться
в
памяти
поколений. Поэтому наш долг и
наших детей – быть почтительными и
с уважением относиться к тем людям
и к тем трагическим страницам истории.
С. МАКСИМОВА
Тревожащие душу стихотворные
строки прозвучали в исполнении студента Железнякова Филиппа, а поособенному
волнующе
был
воспринят залом монолог, прочитанный Пиминиди Клавдией Константиновной.
О войнах мы знаем по книгам,
фильмам, публикациям в газетах и
журналах, телепередачам, по музейным экспонатам. Но никто не расскажет о военных событиях правдивее
тех, кому суждено было в них участвовать. Неслучайно так дороги нам
воспоминания ветеранов Терентьева
А. В. и Котовой А. Н., каждое их слово
как живое свидетельство. Ветеранам
было нелегко вспоминать о тяжёлых
испытаниях, выпавших на их долю,
но эти воспоминания необходимы
молодым, чтобы знать подлинную героическую историю своей страны,
чтобы знать её истинных героев. С
войны суждено было вернуться не
всем. Минутой молчания участники
вечера почтили память погибших. В
завершение своей речи ветераны пожелали молодым людям беречь своё
здоровье, любить Родину, гордиться
её славными победами. Представители отдела внутренней политики
вручили ветеранам войны цветы, выразив им своё глубокое уважение, искреннюю
признательность
и
безграничную благодарность. Электронный ресурс на сайте библиотеки,
посвященный ветеранам войны Осакаровского района, представила библиограф Жанарстанова С. Е.
Вечер получился тёплым и трогательным. По традиции он прошёл за
чашкой чая в дружеском общении.
История песен - часть истории
нашей Родины, этапы большого пути.
Так пусть же военная песня всегда
будет жить в наших сердцах и мыслях, согревая душевным теплом,
освещая ясным светом нашу жизнь.
О. МИТИНА.
У рок и в ос п ита н ия
Особый и прекрасный мир
Всякий раз, переступив порог детского сада «Айголек», испытываешь
невероятно теплые чувства, от того,
что попадаешь в особый и прекрасный мир детства. Здесь всегда очень
уютно, царит доброжелательная атмосфера, в каждой мелочи чувствуется душевный подход. Не перестаю
удивляться, насколько трудолюбивый и творческий здесь работает коллектив, какая у них богатая
фантазия, какие золотые руки. Не
случайно, именно в этом детском
саду проводятся обучающие семинары для сотрудников дошкольных
учреждений – здесь действительно
есть чему поучиться.
На днях там прошел очередной
районный семинар. Темой семинара
стал довольно интересный и на первый взгляд несколько неожиданный
вопрос – «Театрализованная деятельность в детском саду». Но с первых же занятий стало понятно, что
это направление в системе воспитания имеет немаловажное значение.
Именно поэтому в текущем учебном
году она была обозначена как приоритетная. И судя по вводному слову
заведующей М. Ф. Омаровой и по
презентации методиста К. Е. Нуржан,
результаты этой работы не замедлили сказаться и на развитии, и на
поведении детей. Играя, входя в
роли театральных героев, у детей
развивается воображение, раскрываются самые скрытые таланты, развивается
речь,
закладываются
основы актерского мастерства, умение перевоплощаться, выразить настроение, передать эмоциональное
состояние героя, а вместе с этим
формируется культура зрителя, вызывается интерес к литературе. Согласитесь, это немало.
В течение года в детском саду проведена большая работа по развитию
театрализованной
деятельности.
Дети всех групп неоднократно инсценировали сказки, создали театральные уголки, воспитатели своими
силами и с помощью родителей изготовили массу кукол для самых разных
театров
–
кукольных,
настольных, пальчиковых, конусных,
на ложках, разовых стаканчиках, дисках… Все они сделаны с таким мастерством и со вкусом, что не могли
не вызвать интерес у участников семинара. К выставке, предложенной
их вниманию, невозможно было пробиться – кто-то фотографировал образцы на сотовые телефоны, кто-то
перерисовывал их, кто-то делал записи, а многие в буквальном смысле
засыпали вопросами воспитателей,
презентовавших выставку.
Ну, а занятия, представленные на
обозрение гостей, и вовсе вызвали у
них восхищение. Вся программа семинара была тщательно продумана
и подготовлена. Утреннее приветствие, проведенное психологом Н.
Ю. Бинеевой, дало возможность поближе познакомиться и настроило на
рабочий лад. Для начала участникам
семинара было предложено разделиться на две группы – одна из них
побывала на занятии в группе, обучающейся на государственном
языке, проведенном воспитателем
Ж. Ж. Тохметовой, другая – в группе
с обучением на русском языке, на занятии Н. Ю. Бинеевой. И то, и другое
занятие прошли на очень высоком
уровне. Дети были активны, прекрасно отвечали на поставленные
перед ними вопросы, показали хорошие знания по выбранным темам. Ну,
а самое интересное было впереди.
Музыкальный
мини-спектакль
«Муха-цокотуха», подготовленный
детьми под руководством воспитателей Е. А. Бодик и С. Р. Бодик и музыкальным руководителем В. В.
Скиловой, покорил всех непосредственной игрой маленьких «артистов», костюмами, танцами, песнями,
оформлением, в общем был настолько интересным и красочным,
что невозможно было оторвать глаз.
По окончании спектакля ребятишки
всех групп продифилировали в театральных костюмах, которые готовились
к
самым
различным
театрализованным
постановкам,
проводимым в течение учебного
года. В заключение семинара психолог Н. Ю. Бинеева провела тренинг с
его участниками. Воспитателям было
предложено импровизированно инсценировать музыкальную сказку
«Колобок». И хотя «герои» сказки
вышли на сцену без единой репетиции, инсценировка получилась веселой, увлекательной, а воспитатели,
участвовавшие в ней, сполна проявили свои артистические способности.
Во время подведения итогов,
участники семинара – воспитатели
детских садов и мини-центров
(кстати, на семинар их прибыло
более сорока человек, что говорит о
явной заинтересованности в расширении кругозора, желании учиться и
перенимать опыт других), методист
районного отдела образования по дошкольному воспитанию Н. С. Абдуова дали высокую оценку всему
увиденному и поблагодарили коллектив детсада «Айголек» за их творческий труд.
Е. ВРОНА
№ 21 (7453) 23 мая 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Осакаров аудандық мəслихатының 2015 жылғы 29 сəуірдегі № 443 шешімі
Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімде 2015 жылғы 12 мамырда № 3193
3 стр.
122
болып тіркелген
Осакаров аудандық мəслихатының 38 сессиясының 2014 жылғы
18 желтоқсандағы № 404 «2015-2017 жылдарға арналған аудандық
бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы
4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
Бюджет Кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік
басқару
жəне
өзін-өзі басқару туралы»
Заңына сəйкес, аудандық мəслихат ШЕШІМ
ЕТТІ:
1. Осакаров аудандық мəслихатының 38
сессиясының 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №
404 «2015-2017 жылдарға арналған аудандық
бюджет туралы» шешіміне (нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2896 болып тіркелген, 2014 жылғы 30
желтоқсандағы № 52 (7432) «Сельский труженик» аудандық газетінде жарияланған) келесі
өзгерістер енгізілсін:
1)1-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«1. 2015-2017 жылдарға арналған аудандық
бюджет 1, 2, 3, 4
қосымшаларға сəйкес, оның ішінде 2015
жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 3 084 172 мың теңге, оның
ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 745 265 мың
теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша –4 664
мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
бойынша – 9 000 мың теңге;
трансферттер түсімдері бойынша 2 325 243
мың теңге;
2) шығындар – 3 121 490 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 51 942 мың
теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 68 379 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 16 437 мың
теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан
түсетін түсімдер - 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – алу 89
260 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –
89 260 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 68 379 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 16 437 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын
қалдықтары – 37 318 мың теңге.»;
2) көрсетілген шешімге 1, 4, 5, 6
қосымшалары осы шешімге 1, 2, 3, 4
қосымшаларына сəйкес жаңа редакцияда
мазмұндалсын.
2. Осы шешім 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы Б. Нурканов
Аудандық мəслихаттың хатшысы
К. Саккулаков
КЕЛІСІЛДІ:
Осакаров ауданының экономика
жəне қаржы бөлімінің басшысы
Е. Темиров
2015 жыл «29» сəуір
2
Атаулары
Сомасы, мың
теңге
4
5
3
1. КІРІСТЕР
1
01
2
03
1
04
1
Салықтық түсімдер
745 265
Табыс салығы
179 329
Жеке табыс салығы
179 329
Əлеуметтік салық
162 348
Əлеуметтік салық
162 348
Меншікке салынатын салықтар
353 610
Мүлікке салынатын салықтар
265 303
Жер салығы
24 927
4
Көлік құралдарына салынатын салық
54 380
Бірыңғай жер салығы
05
2
010
9
459
001
492
001
494
001
02
1
3
25 935
4
Кəсіпкерлік жəне кəсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
16 137
5
Ойын бизнесіне салық
1
2
01
5
06
1
3
03
1
4
02
2
Заңдық мəнді іс-əрекеттерді жасағаны жəне (немесе) оған
уəкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар
құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
4 806
Мемлекеттік баж
4 806
Салықтық емес түсімдер
4 664
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
1 800
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
1 800
Өзге де салықтық басқа да түсімдер
2 864
Өзге де салықтық басқа да түсімдер
2 864
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
9 000
Жерді жəне материалдық емес активтерді сату
9 000
Жерді сату
9 000
Трансферттердің түсімдері
2 325 243
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін
трансферттер
2 325 243
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
2 325 243
Бюджеттік
Функцио
бағдарла
налдық
Кіші
малардың Бағдарл
топ
функция əкімшісі
ама
Атауы
II. Шығындар
01
1
112
001
3 121 490
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
366 358
Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы жəне басқа органдар
309 325
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының аппараты
14 857
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
14 857
3 900
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне
қаржы бөлімі
3 900
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет жəне осыған байланысты дауларды
реттеу
900
3 000
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер
53 133
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне
қаржы бөлімі
29 962
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық
саясаттың қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару жəне коммуналдық меншігін басқару
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер
29 962
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
14 041
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,
жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер
14 041
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне
өнеркəсіп бөлімі
Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті жəне өнеркəсіпті дамыту
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер
Қорғаныс
9 130
9 130
7 616
1 638
1 638
Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
1 638
Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру
5 978
Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты
5 978
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше
жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою
4 502
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ
мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi
мекендерде өрттердің алдын алу жəне оларды сөндіру
жөніндегі іс-шаралар
005
122
04
Білім беру
1
1 476
2 146 422
Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту
300 293
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
300 293
009
Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін
қамтамасыз ету
109 034
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім
беру тапсырысын іске асыруға
464
2
464
191 259
Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру
1 778 415
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
1 778 415
003
Жалпы білім беру
1 722 823
006
Балаларға қосымша білім беру
55 592
Білім беру саласындағы өзге де қызметтер
67 714
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
67 714
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
9 060
004
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік
білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін
ақпараттандыру
3 824
005
Ауданның (облыстық, маңызы бар қаланың) мемлекеттік
білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-əдiстемелiк
кешендерді сатып алу жəне жеткізу
20 812
015
Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-аналарының
қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға
қамқоршыларға ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
23 455
022
Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап
алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша
қаражатын төлеуге арналған төлемдер
029
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын
зерттеу жəне халыққа психологиялық-медициналықпедагогикалық консультациялық көмек көрсету
9
464
06
Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру
1
464
030
2
451
Сома,
мың теңге
229 642
Қаржылық қызмет
Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты
2
3 100
229 642
Əскери мұқтаждар
122
45 172
Акциздер
Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін
түсімдер
08
001
003
9 000
Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге салынатын
ішкісалықтар
64 826
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,
ауылдық округ əкімінің аппараты
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,
ауылдық округ əкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
459
3 084 172
3
5
001
2
2015 жылғы аудандық бюджет
1
64 826
Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
123
Осакаров аудандық мəслихатының
41 сессиясының 2015 жылғы 29 сəуірдегі
№ 443 шешіміне
1 – қосымша
Осакаров аудандық мəслихатының
38 сессиясының 2014 жылғы 18 желтоқсандагы
№ 404 шешіміне
1 – қосымша
Ішкі сыСанаты Сыныбы ныбы
Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты
596
9 967
137 098
Əлеуметтiк қамсыздандыру
803
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
803
Патронат тəрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
803
Əлеуметтік көмек
117 371
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту
жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі
117 371
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
003
Қайтыс болған Совет Одағының батырларын, «Халық
қаһармандарын», Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ
Орденінің үш дəрежесімен жəне «Отан» орденімен
марапатталған соғыс ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу
рəсімдері бойынша қызмет көрсету
15 225
005
Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
12 041
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж
азаматтардың жекелеген топтарына əлеуметтік көмек
14 606
010
Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды
материалдық қамтамасыз ету
400
014
Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету
39 820
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жəрдемақылар
55
3 999
6 311
4 стр.
№ 21 (7453) 23 мая 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сəйкес, мұқтаж
мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен жəне ымдау
тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен
қамтамасыз ету
15 414
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
1 890
052
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған
іс-шараларды өткізу
7 610
Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету
салаларындағы өзге де қызметтер
9
18 924
001
Жергілікті деңгейде халық үшін əлеуметтік бағдарламаларды
жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
18 200
011
Жəрдемақыларды жəне басқа да əлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
724
07
1
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
95 053
Тұрғын-үй шаруашылығы
18 347
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі
455
024
464
026
467
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды жəне
ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объктілерді
жөндеу
3 938
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу
жəне (немесе) реконструкциялау
4 302
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру жəне (немесе) сатып алу
6 529
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
3 000
492
041
2
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды жəне
ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді
жөндеу жəне абаттандыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
41 646
Елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін
дамыту
41 646
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
16 870
Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
16 870
Елді-мекендерді абаттандыру
18 190
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,
ауылдық округ əкімінің аппараты
12 869
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
12 267
010
Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу
492
012
3
123
011
492
016
08
1
455
003
2
5 321
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
5 321
Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістік
190 294
Мəдениет саласындағы қызмет
112 462
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі
112 462
Мəдени-демалыс жұмысын қолдау
112 462
5 468
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру жəне спорт саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
1 626
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық
жарыстар өткiзу
455
006
456
002
459
2 838
53 701
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне
тілдерді дамыту бөлімі
44 701
8 004
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары
бөлімі
8 004
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер
қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
8 004
011
11
2
001
468
001
12
1
013
492
023
492
13
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
44 701
12 980
6 521
300
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны
қорғау жəне жер қатынастары саласындағы басқа да
қызметтер
42 527
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария
бөлімі
42 527
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс
қызметі
42 527
Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі
15 495
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 495
9 169
9 169
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет жəне қала
құрылысы бөлімі
6 326
Жергілікті деңгейде сəулет жəне қала құрылысы саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
6 326
Көлік жəне коммуникация
16 010
Автомобиль көлігі
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,
ауылдық округ əкімінің аппараты
13 917
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда,
ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін
қамтамасыз ету
2 000
2 000
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
11 917
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
11 917
Көлік жəне коммуникациялар саласындағы басқа да
қызметтер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
9
14 194
Əлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы
жəне ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
2 093
2 093
2 093
Басқалар
45 530
Басқалар
45 530
123
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,
ауылдық округ əкімінің аппараты
30 552
040
459
«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді
экономикалық дамытуға жəрдемдесу бойынша шараларды
іске асыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне
қаржы бөлімі
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті
атқарушы органының резерві
Трансферттер
14978
10 761
Трансферттер
10 761
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне
қаржы бөлімі
10 761
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған)
трансферттерді қайтару
10 724
016
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару
9
15
1
459
16
30552
14978
37
Қарыздарды өтеу
Қарыздарды өтеу
16 437
16 437
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне
қаржы бөлімі
16437
452
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет
алдындағы борышын өтеу
16437
1
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
9 000
III. Таза бюджеттік несиелеу
51 942
Ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
9 000
Бюджеттік кредиттер
Бюджеттік кредиттерді өтеу
68 379
16 437
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
68 379
Ауыл шаруашылығы
68 379
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне
қаржы бөлімі
68 379
Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер
68 379
18 663
001
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне
ұйымдарының күрделі шығыстары
2 476
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
10 723
456
Жер қатынастары
9
710
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне
тілдерді дамыту бөлімі
Жергілікті деңгейде тілдерді жəне мəдениетті дамыту
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер
455
1200
463
294
Ақпараттық кеңістік
Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістікті
ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер
9
010
037
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру
жəне спорт бөлімі
3
4959
Ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру жөніндегі ісшараларды өткізу
535
5 468
007
008
Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне
өтеу
6
67
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
Əртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар
қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау жəне
олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
123
Спорт
465
1
3 000
58 516
058
003
467
Коммуналдық шаруашылық
467
001
473
10 831
14 194
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария
бөлімі
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
473
578
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды жəне
ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді
жөндеу
13 148
001
001
3 938
Мамандардың əлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл
шаруашылығы бөлімі
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
578
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
462
18 924
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту
жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі
451
10
099
1
7 940
10
5 464
459
018
Атауы
Санаты
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту жəне
азаматтардың əлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
6 714
003
Жастар саясаты саласында іс - шараларды іске асыру
4 009
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
90 853
Ауыл шаруашылығы
40 322
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне
қаржы бөлімі
13 148
Сыныбы
Сома
(мың теңге)
Iшкi сыныбы
1
2
3
5
01
1
4
5
Бюджеттік кредиттерді өтеу
16437
Бюджеттік кредиттерді өтеу
16437
Бюджеттік кредиттерді өтеу
16437
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
16437
Атауы
Функционалдық топ
1
Кіші функция
Бюджеттік
бағдарламалардың əкiмшiсi
Бағдарлама
2
3
4
13
9
277
5
Сома
(мың
теңге)
6
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша
сальдо
0
Қаржы активтерді сатып алу
0
Басқалар
0
Басқалар
Облыстың өнеркəсіп жəне индустриалдықинновациялық даму
басқармасы
0
0
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыру немесе
ұлғайту
065
0
Атауы
Санаты
Сыныбы
Сома
(мың теңге)
Iшкi сыныбы
1
2
5 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 21 (7453) 23 мая 2015 года
3
4
5
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0
Сома
(мың теңге)
Атауы
1
2
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-89260
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
89260
Осакаров аудандық мəслихатының
2015 жылғы 29 сəуірдегі
41 сессиясының № 443 шешіміне
2- қосымша
Осакаров аудандық мəслихатының
2014 жылғы 18 желтоқсандағы 38 сессиясының
№ 404 шешіміне
4- қосымша
2015 жылға арналған аудан бюджетіне нысаналы трансферттер мен
бюджеттік кредит
Атауы
Сома, мың
теңге
1
2
Барлығы
424 657
оның ішінде:
Республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттері
338 456
Облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттері
17 822
Республикалық бюджеттен бюджеттік кредит
68379
Ауданның жұмыспен қамту жəне əлеуметтiк бағдарламалар бөлімі
13 601
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге
7 610
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің,
сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық
кəсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы
төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай
сайынғы үстемеақы төлеуге
3 569
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту бойынша іс-шаралар жоспарын іске асыру
2 422
Ауданның мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі
9 131
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің,
сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық
кəсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы
төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай
сайынғы үстемеақы төлеуге
9 131
Ауданның ішкі саясат бөлімі
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің,
сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық
кəсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы
төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай
сайынғы үстемеақы төлеуге
300
Ауданның ауыл шаруашылығы бөлімі
198
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің,
сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық
кəсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы
төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай
сайынғы үстемеақы төлеуге
198
300
Ауданның ветеринария бөлімі
4 500
Жергілікті атқару органдарындағы агроөнеркəсіптік кешенің ұстау
Ауданның жер қатынастары бөлімі
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің,
сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық
кəсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы
төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай
сайынғы үстемеақы төлеуге
4 500
203
203
Ауданның құрылыс бөлімі
192
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің,
сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық
кəсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы
төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай
сайынғы үстемеақы төлеуге
192
Ауданның сəулет жəне қала құрылысы бөлімі
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің,
сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық
кəсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы
төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай
сайынғы үстемеақы төлеуге
162
162
Облыстық бюджеттен
17 822
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
2 093
Əлеуметтiк маңызы бар ауылдық жəне ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға
2093
Ауданның білім бөлімі
10 770
Облыстық жергілікті атқарушы орғандарынан қызметтерді аудандардың жергілікті атқарушы
органдарға жүргізуге беру себептен
10 770
Нысаналы ағымдағы трансферттер:
356 278
Ауданның ветеринария бөлімі
4959
республикалық бюджеттен:
338 456
Қолданыстан шығарылатын жəне жойылатын ауру малдардың, азық-түліктердің жəне жануар
тектес шикізаттардың құнын иелелеріне өтеуге
4959
Бюджеттік кредиттер
68379
оның ішінде:
Аудан мəслихатының аппараты
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің,
сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық
кəсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы
төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай
сайынғы үстемеақы төлеуге
117
оның ішінде:
117
Аудан əкімінің аппараты
2960
Азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің штаттық санын ұстау
1198
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің,
сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық
кəсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы
төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай
сайынғы үстемеақы төлеуге
1762
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің аппараты
4915
Ауданның экономика жəне қаржы бөлімі
68379
Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредит
68 379
Осакаров аудандық мəслихатының
2015 жылғы 29 сəуірдегі 41 сессиясының
№ 443 шешіміне 3 - қосымша
Осакаров аудандық мəслихатының
2014 жылғы 18 желтоқсандағы
38 сессиясының № 404 шешіміне
5 - қосымша
2015 жылға арналған кент, ауыл, ауылдық округтері
əкімдерінің аппараттары бойынша шығындар
Аудандардың бюджеттерiне мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кəсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі
бойынша еңбекақы төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге
4915
Осакаров кенті əкімінің аппараты
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
5669
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
19745
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
12 602
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
4 831
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің,
сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық
кəсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы
төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай
сайынғы үстемеақы төлеуге
Атауы
1
348
Аудандардың бюджеттеріне профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге
(инфекциялық жəне паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ
инфекциялық жəне паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны
қоспағанда)
5321
Ауданның экономика жəне қаржы бөлімі
926
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің,
сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық
кəсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы
төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай
сайынғы үстемеақы төлеуге
Жерлеу орындарын күтіп ұстау жəне туысы жоқ адамдарды жерлеу
67
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
535
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
7169
Көлік жəне коммуникация
1000
Автомобиль көлігі
1000
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
1000
926
1000
138
Молодежный кенті əкімінің аппараты
23896
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
16275
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
6 621
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
1000
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
5621
Көлік жəне коммуникация
1000
Автомобиль көлігі
1000
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
1000
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
1000
138
295 444
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға
137747
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің,
сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық
кəсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы
төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай
сайынғы үстемеақы төлеуге
2
33347
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Ауданның кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп бөлімі
Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің,
сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық
кəсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы
төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай
сайынғы үстемеақы төлеуге
Ауданның білім бөлімі
Үш дейгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбек ақыны көтеруге
Шығыстар,
мың теңге
36813
120 884
6 стр.
№ 21 (7453) 23 мая 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Батпақ ауылдық округі əкімінің аппараты
13852
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
10877
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
2 975
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
1300
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
Пионер ауылдық округі əкімінің аппараты
1675
12475
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
10486
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1 989
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
Есіл ауылдық округі əкімінің аппараты
250
1739
15 029
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
615
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
615
Шідерті ауылдық округі əкімінің аппараты
7942
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
7798
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
144
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
144
Ақбұлақ ауылдық округі əкімінің аппараты
11404
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
9837
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1567
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
400
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
1167
Родниковский ауылдық округі əкімінің аппараты
9087
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
11522
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
3 507
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
8275
1500
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
812
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
2007
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
812
Сұңқар ауылдық округі əкімінің аппараты
9480
Тельман ауылдық округі əкімінің аппараты
9353
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
8757
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
8738
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
723
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
615
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
150
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
573
8041
Маржанкөл ауылдық округі əкімінің аппараты
7535
Ертіс ауылдық округі əкімінің аппараты
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
6778
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
548
757
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
300
250
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
248
9864
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
615
7493
507
Трудовой ауылдық округі əкімінің аппараты
Озерный ауылдық округі əкімінің аппараты
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
9637
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
8637
8696
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1227
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
941
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
366
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
100
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
861
841
Мирный ауылдық округі əкімінің аппараты
9510
Құндызды ауылдық округі əкімінің аппараты
9218
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
8720
8591
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
790
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
627
270
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
100
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
527
Чапаев ауылдық округі əкімінің аппараты
4661
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
4596
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
8776
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1152
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
450
702
Қарағайлы ауылдық округі əкімінің аппараты
10560
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
9220
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1340
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
170
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
6 қосымша
65
9928
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
Осакаров аудандық мəслихатының
2015 жылғы 29 сəуірдегі
41 сессиясының № 443 шешіміне
4 қосымша
Осакаров аудандық мəслихатының
38 сессиясының № 404 шешіміне
65
Николаев ауылдық округі əкімінің аппараты
2015 жылға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар
қалалардың) бюджеттерін орындау барысында секвестрлеуге
жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
1170
10128
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
8853
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1275
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
400
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
875
Сарыөзек ауылдық округі əкімінің аппараты
12316
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
10840
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1476
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
50
1426
Дальний ауылдық округі əкімінің аппараты
8826
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
8435
391
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
391
Звездный ауылдық округі əкімінің аппараты
9872
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
9210
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
662
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жəрдемдесу
бойынша шараларды іске асыру
380
Қаратомар ауылдық округі əкімінің аппараты
9102
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
8487
282
Атауы
Функционалдық топ
Бюджеттік бағдарламалардың
əкiмшiсi
Бағдарлама
1
Садовый ауылдық округі əкімінің аппараты
520
2
3
04
4
Бiлiм беру
464
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
003
Жалпы білім беру
Решение Осакаровского районного маслихата № 443 от 29 апреля 2015 года
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за
№ 3193 от 12 мая 2015 года
О внесении изменений в решение 38 сессии Осакаровского районного
маслихата от 18 декабря 2014 года № 404 «О районном бюджете
на 2015-2017 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики
Казахстан
от 4 декабря 2008 года, Законом
Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении
в Республике Казахстан», районный маслихат
РЕШИЛ:
1. Внести в решение 38 сессии Осакаровского районного маслихата от 18 декабря 2014 года № 404 «О
районном бюджете на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2896, опубликовано в
газете «Сельский труженик» от 30 декабря 2014 года
№ 52 (7432)) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2015-2017 годы
согласно приложениям 1, 2, 3, 4 соответственно, в том
числе на 2015 год в следующих объёмах:
1) доходы – 3 084 172 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 745 265 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 4 664 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 9
000 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 325 243 тысяч тенге;
2) затраты – 3 121 490 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование -51 942 тысяч
тенге, в том числе;
бюджетные кредиты – 68 379 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 16 437 тысяч
тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами
– 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - минус 89 260
тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета- 89 260 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 68 379 тысяч тенге;
погашение займов – 16 437 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 37 318
тысяч тенге.»;
2) приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2,
3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
Председатель сессии Б. Нурканов
Секретарь районного маслихата К. Саккулаков
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель отдела экономики и
финансов Осакаровского района
Е. Темиров
«29» апреля 2015 года
№ 21 (7453) 23 мая 2015 года
Приложение 2
к решению 41 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "29" апреля 2015 года № 443
Приложение 4
к решению 38 сессии
Осакаровского районного маслихата
от “18” декабря 2014 года № 404
02
1
2
Наименование
3
4
179 329
Индивидуальный подоходный налог
179 329
Социальный налог
162 348
Социальный налог
162 348
Налоги на собственность
353 610
1
Налоги на имущество
265 303
3
Земельный налог
24 927
4
Налог на транспортные средства
54 380
5
Единый земельный налог
1
04
05
2
Акцизы
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
5
Налог на игорный бизнес
1
2
01
5
06
1
3
03
1
4
02
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
5 978
Аппарат акима района (города областного значения)
5 978
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба
района (города областного значения)
4 502
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных
пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
2
04
Образование
1
4 806
Неналоговые поступления
4 664
Доходы от государственной собственности
1 800
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной
собственности
1 800
Прочие неналоговые поступления
2 864
Прочие неналоговые поступления
2 864
Поступления от продажи основного капитала
9 000
Продажа земли и нематериальных активов
9 000
Продажа земли
9 000
Поступления трансфертов
2 325 243
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2 325 243
Трансферты из областного бюджета
2 325 243
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания
и обучения
109 034
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
Программа
Наименование
II. Затраты
01
Государственные услуги общего характера
Представительные, исполнительные и другие органы,
выполняющие общие функции государственного управления
Аппарат маслихата района (города областного значения)
1
112
001
122
001
123
001
2
1 778 415
Общеобразовательное обучение
1 722 823
006
Дополнительное образование для детей
55 592
Прочие услуги в области образования
67 714
Отдел образования района (города областного значения)
67 714
001
Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в области образования
9 060
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
3 824
015
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района
(города областного значения)
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям)
на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
596
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи
населению
9 967
005
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1
464
030
2
459
001
492
001
494
001
117 371
002
Программа занятости
003
Оказание ритуальных услуг по захоронению умерших Героев Советского Союза, "Халық Қаһарманы", Героев Социалистического
труда, награжденных Орденом Славы трех степеней и орденом
"Отан" из числа участников и инвалидов войны
005
Государственная адресная социальная помощь
117 371
15 225
55
3 999
14 606
309 325
010
400
14 857
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
39 820
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида
023
Услуги по обеспечению деятельности акима района в
городе, города районного значения, поселка, села,
сельского округа
229 642
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
Социальная помощь
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
803
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся
и обучающихся на дому
229 642
Услуги по реализации государственной политики в
области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения
бюджета и управления коммунальной собственностью
района (города областного значения)
803
007
64 826
Прочие государственные услуги общего характера
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
803
Отдел образования района (города областного значения)
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
12 041
Аппарат акима района в городе, города районного
значения, поселка, села, сельского округа
010
137 098
Социальное обеспечение
Оказание жилищной помощи
64 826
Приватизация, управление коммунальным имуществом,
постприватизационная деятельность и регулирование
споров, связанных с этим
23 455
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
003
20 812
006
366 358
Аппарат акима района (города областного значения)
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
9
3 121 490
14 857
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
459
Сумма,
тысяч тенге
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района
(города областного значения)
Финансовая деятельность
1 778 415
Отдел образования района (города областного значения)
451
ФункАдминицио- Функцио- стратор
нальная нальная бюджетных
группа подгруппа программ
191 259
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
003
464
16 137
4 806
300 293
9
3 100
Государственная пошлина
Отдел образования района (города областного значения)
464
25 935
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически
значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на
то государственными органами или должностными лицами
300 293
2
45 172
1 476
2 146 422
Дошкольное воспитание и обучение
464
9 000
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
08
1 638
5
Подоходный налог
03
1 638
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
005
3 084 172
745 265
2
1 638
Аппарат акима района (города областного значения)
122
Сумма, тысяч
тенге
Налоговые поступления
01
7 616
Военные нужды
122
1. ДОХОДЫ
1
Оборона
1
Районный бюджет на 2015 год
Категория Класс Подкласс
7 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
18 924
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
18 924
001
Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
18 200
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
9
451
3 900
900
3 000
53 133
07
1
024
464
29 962
467
14 041
Услуги по реализации государственной политики на
местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных
дорог и жилищной инспекции
14 041
Отдел предпринимательства и промышленности района
(города областного значения)
9 130
Услуги по реализации государственной политики на
местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
9 130
724
Жилищное хозяйство
18 347
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
Отдел строительства района (города областного значения)
578
578
3 938
3 938
10 831
003
Проектирование и (или)строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
4 302
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
6 529
041
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и
сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
492
2
7 610
95 053
Отдел образования района (города областного значения)
026
1 890
Жилищно-коммунальное хозяйство
Отдел культуры и развития языков района (города областного
значения)
455
29 962
15 414
Обеспечение деятельности центров занятости населения
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
Прочие услуги в области социальной помощи и социального
обеспечения
052
3 900
6 311
Коммунальное хозяйство
3 000
3 000
58 516
8 стр.
№ 21 (7453) 23 мая 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
467
058
Отдел строительства района (города областного значения)
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских
населенных пунктах
41 646
16 870
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
16 870
Благоустройство населенных пунктов
18 190
Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, села, сельского округа
12 869
008
Освещение улиц населенных пунктов
12 267
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
492
012
3
123
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
492
016
8
1
455
003
2
Обеспечение санитарии населенных пунктов
112 462
Поддержка культурно-досуговой работы
112 462
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города
областного значения) уровне
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города
областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
455
006
456
002
9
455
001
032
456
001
003
10
1
44 701
Услуги по проведению государственной информационной политики
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
Отдел культуры и развития языков района (города областного
значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в области развития языков и культуры
001
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в сфере сельского хозяйства
001
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в сфере ветеринарии
462
473
003
14 194
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного
хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
42 527
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
42 527
Проведение противоэпизоотических мероприятий
42 527
16 437
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
16 437
III. Чистое бюджетное кредитование
51 942
Бюджетные кредиты
68 379
Погашение бюджетных кредитов
16 437
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей
среды и животного мира, земельные отношения
68 379
Сельское хозяйство
68 379
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
68 379
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
68 379
15 495
001
Отдел архитектуры и градостроительства района (города
областного значения)
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
Сумма
(тыс.тенге)
3
01
1
4
5
Погашение бюджетных кредитов
16437
Погашение бюджетных кредитов
16437
Погашение бюджетных кредитов
16437
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного
бюджета
16437
Наименование
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Сумма
(тыс.тенге)
Программа
2
3
4
13
9
277
065
5
6
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Прочие
0
Прочие
0
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
0
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0
Категория
Наименование
Класс
15 495
9 169
013
2
8 004
Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в области строительства
123
16 437
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
Подкласс
5
1
001
1
16 437
Погашение займов
Наименование
300
9 169
12
Погашение займов
Класс
6 521
Отдел строительства района (города областного значения)
468
018
12 980
8 004
467
459
14 194
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
2
37
1
13 148
8 004
Промышленность, архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
016
10
13 148
1 200
11
10 724
Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
005
40 322
Земельные отношения
011
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых
трансфертов
459
1
010
473
006
1
90 853
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
9
10 761
459
4 009
4 959
001
10 761
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
Категория
008
463
10 761
Трансферты
1
2 476
Капитальные расходы государственного органа
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
6
Трансферты
15
5 464
6 714
099
14 978
18 663
Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в области информации, укрепления государственности
и формирования социального оптимизма граждан
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
14 978
Резерв местного исполнительного органа района (города
областного значения)
9 000
10 723
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей
среды и животного мира, земельные отношения
30 552
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
9 000
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
2 093
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
44 701
7 940
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным
сообщениям
30 552
16
Функционирование районных (городских) библиотек
2 093
45 530
012
2 838
2 093
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, села, сельского округа
459
710
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
Прочие
040
294
11 917
45 530
123
1 626
11 917
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
Прочие
9
5 468
53 701
Сельское хозяйство
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
459
5 468
Информационное пространство
Отдел культуры и развития языков района (города областного
значения)
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
037
13
5 321
112 462
Капитальные расходы государственного органа
492
5 321
Отдел культуры и развития языков района (города областного
значения)
004
9
535
Деятельность в области культуры
001
3
67
190 294
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения
Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в сфере физической культуры и спорта
465
023
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Спорт
492
41 646
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
1
2
Подкласс
Сумма
(тыс.тенге)
3
4
5
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
6 326
6 326
Транспорт и коммуникации
16 010
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
Автомобильный транспорт
13 917
1
2
Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, села, сельского округа
2 000
V. Дефицит (профицит) бюджета
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
2 000
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-89260
89260
№ 21 (7453) 23 мая 2015 года
9 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Приложение 2
к решению 41 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "29" апреля 2015 года № 443
Приложение 4
к решению 38 сессии
Осакаровского районного маслихата
от "18" декабря 2014 года № 404
Целевые трансферты и бюджетный кредит бюджету района на 2015 год
из областного бюджета:
17822
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района
2093
На субсидирование пассажирских перевозок по социальнозначимым сельским и внутрирайонным сообщениям
2093
Отдела образования района
10770
В связи с передачей функций от местных исполнительных органов областей в ведение местных
исполнительных органов
10770
Отдел ветеринарии района
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
Всего
424657
в том числе:
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета
Целевые текущие трансферты из областного бюджета
Бюджетный кредит из республиканского бюджета
338456
17822
356278
из республиканского бюджета
338456
117
2960
На содержание штатной численности отдела регистрации актов гражданского состояния
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за
особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
1198
1762
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского
округа
4915
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за
особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
На проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и
дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а
также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
Отдел экономики и финансов района
4915
5669
348
5321
926
4959
68379
в том числе:
Отдел экономики и финансов района
68379
Для реализации мер социальной поддержки специалистов
68379
Приложение 3
к решению сессии
Осакаровского районного
маслихата от 29 апреля 2015 года № 443
Приложение 5
к решению 38 сессии
Осакаровского районного маслихата
117
Аппарат акима района
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за
особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
Бюджетные кредиты
68379
Целевые текущие трансферты:
в том числе:
Аппарат маслихата района
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за
особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
4959
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и
сырья животного происхождения
от 18 декабря
2014 года № 404
Затраты по аппаратам акимов поселков, сел,
сельских округов района на 2015 год
Наименование
Расходы,
тысяч
тенге
1
2
Аппарат акима поселка Осакаровка
33347
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
19745
Жилищно-коммунальное хозяйство
12602
Освещение улиц населенных пунктов
4831
Содержание мест захоронений и погребение безродных
67
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
535
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
7169
Транспорт и коммуникаций
1000
Автомобильный транспорт
1000
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1000
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,
аулах, аульных округах
1000
Аппарат акима поселка Молодежный
23896
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за
особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
926
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
16275
Отдел предпринимательства и промышленности района
138
Жилищно-коммунальное хозяйство
6621
Освещение улиц населенных пунктов
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
1000
Транспорт и коммуникаций
1000
Автомобильный транспорт
1000
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1000
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за
особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
Отдела образования района
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой
системе
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за
особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
Отдел занятости и социальных программ района
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной
войне
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за
особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
Отдел культуры и развития языков района
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за
особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
Отдел внутренней политики района
138
295444
137747
36813
120884
13601
7610
10877
Жилищно-коммунальное хозяйство
Освещение улиц населенных пунктов
2975
1300
3569
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
10486
2422
Жилищно-коммунальное хозяйство
1989
9131
Освещение улиц населенных пунктов
250
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
9131
300
198
Отдел ветеринарии района
4500
На содержание местного исполнительного органа агропромышленного комплекса
Отдел земельных отношений
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за
особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
4500
203
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за
особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1675
198
Отдел архитектуры и градостроительства района
13852
12475
Отдел сельского хозяйства района
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за
особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
1000
Аппарат акима Батпактинского сельского округа
Аппарат акима Пионерского сельского округа
300
Отдел строительства района
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,
аулах, аульных округах
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за
особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за
особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из районного бюджета
5621
203
192
192
162
162
1739
Аппарат акима сельского округа Есиль
15029
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
11522
Жилищно-коммунальное хозяйство
3507
Освещение улиц населенных пунктов
1500
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
2007
Аппарат акима сельского округа Сункар
9480
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
8757
Жилищно-коммунальное хозяйство
723
Освещение улиц населенных пунктов
150
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
573
Аппарат акима Маржанкульского сельского округа
7535
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
6778
Жилищно-коммунальное хозяйство
757
Освещение улиц населенных пунктов
250
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
507
Аппарат акима Озерного сельского округа
9637
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
8696
Жилищно-коммунальное хозяйство
941
10 стр.
№ 21 (7453) 23 мая 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Освещение улиц населенных пунктов
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
100
Аппарат акима Трудового сельского округа
9864
841
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
8637
Жилищно-коммунальное хозяйство
1227
Освещение улиц населенных пунктов
366
Аппарат акима Кундуздинского сельского округа
9218
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
8591
Жилищно-коммунальное хозяйство
627
Освещение улиц населенных пунктов
100
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
527
Аппарат акима Чапаевского сельского округа
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
861
Аппарат акима Мирного сельского округа
9510
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
8720
Жилищно-коммунальное хозяйство
790
4661
Освещение улиц населенных пунктов
270
4596
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
520
Жилищно-коммунальное хозяйство
65
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
65
Аппарат акима Николаевского сельского округа
9928
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
8776
Жилищно-коммунальное хозяйство
1152
Освещение улиц населенных пунктов
450
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
702
Приложение 4
к решению 41 сессии
Осакаровского районного маслихата
от 29 апреля 2015 года № 443
Приложение 6
к решению 38 сессии
Осакаровскoго районного маслихата
от "18" декабря 2014 года № 404
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджетов районов
(городов областного значения) на 2015 год
Аппарат акима сельского округа Карагайлы
10560
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
9220
Жилищно-коммунальное хозяйство
1340
Освещение улиц населенных пунктов
170
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
1170
1
10128
04
Аппарат акима Садового сельского округа
Администратор программ
Программа
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
8853
Жилищно-коммунальное хозяйство
1275
Освещение улиц населенных пунктов
400
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
875
Аппарат акима сельского округа Сарыозек
12316
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
10840
Жилищно-коммунальное хозяйство
1476
Освещение улиц населенных пунктов
Наименование
Функциональная группа
50
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
1426
Аппарат акима Дальнего сельского округа
8826
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
8435
Жилищно-коммунальное хозяйство
391
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
391
Аппарат акима Звездного сельского округа
9872
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
9210
Жилищно-коммунальное хозяйство
662
Освещение улиц населенных пунктов
380
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
Аппарат акима Каратомарского сельского округа
282
9102
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
8487
Жилищно-коммунальное хозяйство
615
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
615
Аппарат акима Шидертинского сельского округа
7942
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
7798
Жилищно-коммунальное хозяйство
144
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
144
Аппарат акима сельского округа Акбулак
11404
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
9837
Жилищно-коммунальное хозяйство
1567
Освещение улиц населенных пунктов
400
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
1167
Аппарат акима Родниковского сельского округа
9087
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
8275
Жилищно-коммунальное хозяйство
812
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
812
Аппарат акима Тельманского сельского округа
9353
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
8738
Жилищно-коммунальное хозяйство
615
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
615
Аппарат акима Иртышского сельского округа
8041
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
7493
Жилищно-коммунальное хозяйство
548
Освещение улиц населенных пунктов
300
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
248
2
3
4
Образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
003
Общеобразовательное обучение
Лег а лизация 2014- 2015
Актуальность Закона «Об амнистии граждан
Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества»
(далее - Закон), вступившего в силу с первого
сентября текущего года несомненна. Его простой, эффективный механизм гарантирует владельцам
легализованного
имущества
надежную защиту.
В Законе четко прописан перечень имущества, которое может быть легализовано. К нему
относятся: деньги, ценные бумаги, доля участия в уставном капитале юридических лиц, недвижимое имущество, здания, находящиеся на
территории Казахстана, соответствующие
строительным нормам и правилам, а также недвижимое имущество, находящееся за пределами республики. Не все названное может быть
легализовано, если оно приобретено в результате совершенных преступлений против прав,
свобод человека, и государства, коррупционных правонарушений и преступлений, а также
незаконного изготовления поддельных денег,
ценных бумаг и документов.
Не будет также подлежать легализации имущество, права на которое оспариваются в судебном порядке либо не допускаются
законодательно. Сюда также относятся деньги,
полученные в качестве кредитов, имущество,
подлежащее передаче в пользу государства,
жилые и нежилые помещения в объектах недвижимости, завершение строительства которых было осуществлено за счет бюджетных
средств.
Срок легализации имущества ограничен и заканчивается 31 декабря 2015 года.
Срок подачи документов для предъявления
имущества (кроме денег) к легализации начался с 1 сентября 2014 года и заканчивается
30 ноября 2015 года.
Действие настоящего Закона распространяется на субъектов легализации, легализующих и легализовавших принадлежащее им и
полученное ими до 1 сентября 2014 года имущество.
Нужно отметить, что в отличие от легализации 2006 года, юридические лица не являются
субъектами предстоящей легализации имущества. Кроме того, все расходы, связанные с
оформлением легализованного имущества,
несут субъекты легализации.
Очередным отличием является отсутствие
права легализации движимого имущества, подлежащего государственной регистрации, и земельных участков.
В свою очередь, следует обратить внимание,
что одним из условий легализации зданий
(строений, сооружений), находящихся на территории Республики Казахстан, является соответствие их целевому назначению занимаемого
земельного участка, принадлежащего субъекту
легализации на праве собственности.
Это свидетельствует о явных отличиях порядка, условий, субъектов, объектов предстоящей легализации от ранее проведенной.
Закон дает гарантию об обеспечении конфиденциальности информации, полученной в процессе легализации имущества, поскольку в
Законе предусмотрена отдельная норма, где
запрещается проводить процессуальные действия, в том числе по осуществлению уголовного преследования или применению мер
административного и дисциплинарного взысканий в отношении субъекта легализации, на основании информации, полученной в процессе
проведения легализации имущества.
С чего же начать легализацию имущества?
В соответствии со статьей 11 Закона субъекты легализации, легализующие недвижимое
имущество, находящееся на территории нашей
страны, права на которое не оформлены в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, представляют в местный исполнительный орган по местонахождению имущества
следующие документы:
1) заявление на проведение легализации
имущества в двух экземплярах;
2) копии документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала при подаче
заявления;
3) заключение аттестованного эксперта, осуществляющего техническое обследование зданий и сооружений, на соответствие объекта
строительным нормам и правилам;
4) технический паспорт объекта недвижимости.
Заявление о легализации недвижимого имущества, поданное в течение срока легализации, должно быть рассмотрено в течение
тридцати календарных дней со дня подачи заявления в комиссию.
Недвижимое имущество признается легализованным с момента вынесения комиссией решения о легализации недвижимого имущества.
Сбор за легализацию будет взиматься в двух
случаях с лиц, легализующих:
- деньги, в случае досрочного (до пяти лет)
снятия со специального счета в банках второго
уровня, без инвестирования в экономику;
- имущество, находящееся за пределами РК,
в том числе оформленное на ненадлежащее
лицо.
Размер сбора составляет 10 процентов от
стоимости приобретения или оценочной стоимости имущества, находящегося за пределами
территории Республики Казахстан.
При этом объекты недвижимости, находящиеся на территории РК, не входят в перечень
имущества, за легализацию которого необходимо уплатить сбор за легализацию имущества.
Приглашаем всех желающих участвовать в
этой акции и легализовать не узаконенные в
свое время по разным причинам имущество.
Разъяснения и консультации можно получить, обратившись в Комиссию, созданную при
аппарате акима Осакаровского района по адресу: п. Осакаровка, ул. Достық, 33, телефон
8(72149) 50 962.
№ 21 (7453) 23 мая 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
П О З Д РА В Л Я Е М !
Сердечно поздравляем с праздником «Последнего звонка2015» наших глубокоуважаемых учителей средней школы №
28 села Акбулак
Валентину Петровну БОРГАН
и Надежду Петровну ИЛЬИНУ
Спасибо вам за чуткость и тепло,
За благородное и любящее сердце,
За то, что с вами было нам уютно и светло,
За то, что в жизнь вы нам открыли двери.
Желаем вам успехов и побед,
Счастливой жизни, творческих свершений,
Живите в радости как можно больше лет,
Здоровья вам и новых достижений!
С любовью, ваши многочисленные выпускники.
* * *
Теплые поздравления в день «Последнего звонка-2015»
шлем нашим уважаемым, замечательным, любимым учителям средней школы № 28 села Акбулак, нашей первой учительнице
Ирине Александровне БОРИСЕНКО,
классному руководителю
Хусаян Болотбек
Спасибо вам за мудрость, чуткость,
За доброту и знания,
И за серьезность, и за шутку,
За такт и понимание.
Здоровья вам, большого счастья,
Пусть будут дни светлы, ясны,
И главное – как можно чаще
Пусть радуют ученики!
Выпускники 11 класса и их родители.
В ГУ «Отдел занятости и социальных программ Осакаровского района» работает телефон доверия отдела 41374.
Уважаемые предприниматели!
Дудин С. Н. – директор ТОО «Бахыт», Филатов Н. В. - директор ТОО «Осакаровка Нан», Аничкин В. И. – ТОО «Агроснаб», Лунева Н. В. – СПК «Ишим», Андреев Н. П. – ИП
«Андреев», Сейчи О. И. (маг. Айболит), Карапиди П. П. –
(маг. Эллада), Гребенников А. И. (маг. «Самал»), Сарваниди И. Н. (маг. «Мечта»), Альжанова А. Д. (маг. Сункар),
Рощинский В. Н. (маг. “Феникс”).
Выражаю вам огромную признательность за проявленное милосердие и чуткое отношение к участникам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, к людям, нуждающимся в помощи! Оказывая помощь, вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость и надежду.
Пусть ваш добрый поступок послужит примером для всех
неравнодушных жителей поселка.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного
благополучия и процветания.
Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество
в рамках поддержки социальной сферы нашего поселка.
Е. Бейсембаев,
аким п. Осакаровка
Нашу дорогую и любимую
Марию Николаевну БОНДАРЧУК
поздравляем с юбилеем!
Единственной, родной, не повторимой,
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту, за сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя,
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Твоя большая семья.
* * *
Ирину Анатольевну НАЗАРОВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть в жизни все идет как надо,
И каждый день с собой несет
Успех, победы и награды,
Событий ярких хоровод,
Всегда попутным будет ветер,
Дорога – гладкой и прямой,
Пусть все возможности на свете
Судьба откроет пред тобой!
РООФКиС, администрация, профком
и коллектив Пионерского детского дома.
* * *
Марию Николаевну КАРАВАЕВУ
Поздравляем с юбилеем!
Пусть небо будет ясным
В жизни вашей,
Пусть солнце светит
И душа поет,
Пусть будет дом,
Как молвят, полной чашей,
Здоровья Вам
На много лет вперед!
Коллектив ЦДОШ.
Выпускники 1965, 1975, 1985, 1995, 2005 гг., приглашаем вас на
вечер встречи 6 июня 2015 г. в 18-00 в КГУ СШ № 2 с. Есиль. Будем
рады видеть вас.
Администрация СШ № 2.
»œ ´‘‡‰Â‚‡ª
ÕÓ‚Ó ÔÓÒÚÛÔÎÂÌË տ—flƒÕ¤’ » ¡¿À‹Õ¤’ œÀ¿“‹≈¬ ‰Îˇ
‰Â‚Ó˜ÂÍ (‰ÂÚÒ‡‰ Ë 4 Í·ÒÒ). œÓ‰‡ËÚ ‰ÂÚˇÏ Ô‡Á‰ÌËÍ. —˚ÌÓÍ
Ô. ŒÒ‡Í‡ӂ͇, II ˝Ú‡Ê.
çÄíüÜçõÖ èéíéãäà
Замер, консультация бесплатно. Потолок 15 кв. м. - 24000 тенге.
Тел. +77776741066, +77022571160.
ƒÓÏ ÓÚ‰˚ı‡ ´“ÓÍÒÛχͪ
Сауна (2000 тг в час), караоке-бар, дискотека, уютная гостиница, 2-местные номера. Принимаются заказы на банкеты до 60
чел. С. Озерное, ул. Озерная, 2/1, тел. 8 (72149) 37303,
87785470557.
П Р О Д А Ю Т С Я
*больш. дом со всеми коммуникациями в с. Озерное;
бричка – 60000 тг, ворота гаражн. нов. – 30000 тг. Тел.
87071033027, 87755353416.
*3-комн. кв-ра, удобно под
бизнес, зем. уч. с фундаментом, пиломатериал, доска необрезная (сосна) 20 куб. м.
Тел. 87016660529.
*2-комн. квартира в хор.
сост. в п. Осакаровка, ул. Театральная, д. 1, кв. 4, тел. 41938,
87787134279.
*большой дом в с. Акпан,
ул. Школьная, 20а. Обращаться по тел. 50433.
*дом, имеется гараж, баня,
пласт. окна, ванна, санузел,
больш. зем. участок, хозпостр.
Тел. 87785827568, 43604.
*магазин «Накаш» с оборуд.
и
товаром.
Тел.
87022753989, 43020, 41345.
*дом в п. Осакаровка
сухой, теплый, с мебелью,
(санузел, ванна, баня, большой предбанник с камином,
гараж, 2 сарая, хозпостройки,
хор. железный забор). Тел.
41345, 87022753989.
*3-комн. квартира (гараж,
сарай). Обращаться по тел.
87012935519.
*а/м Хёндай солярис черн.
цв., V 1,6, полн. эл. пакет; а/м
Мердеседес-240, цв. металлик
серебр., полн. эл. пакет. Тел.
51282, 87713366263.
*Камаз полуприцеп 10 тыс.
у. е. Тел. 87754540368.
*дом в с. Озерное, ул. Садовая, 36. Цена при осмотре.
Тел. 42931.
*домашние гусята, цыплята, подушки из гусиного
пера в с. Николаевка. Тел.
50978, 50487.
*прессподборщик «Киргизстан», а/м ГАЗ-4302 дизельн.
самосвал. Тел. 87021657477,
87785820374.
*рассада помидоров, капусты по 40 тг, петунии – от 10 до
100 тг. Обращаться: ул. Кузнечная, 47/1 (Полевая), тел.
43077.
*4-комн. благ. квартира на
солнечной стороне, S-103 кв.
м. Обращаться: п. Осакаровка, тер. Нефтебазы, 9/1,
тел. 42234, 87014765530.
*а/м ВАЗ-21213, 1999 г. в.,
цв. белый, в хор сост. (4200 у.
е. торг); трактор Т-16 грейферн. в хор. сост. (4000 у. е.).
Тел. 87774169911.
*мобильный телефон Samsung Ace, спутниковая антенна, шпалы, лари под
зерноотходы, компьютерный
стол.
Тел.
87022564070,
42931.
*срочно, недорого а/м
Мерседес дизель, V-2, кузов
123,
цв.
черный.
Тел.
87754786430.
*дом пеноблочный и пристройки на разбор, на стройматериалы. Обращаться: с.
Сельстрой,
тел.
51377,
87013102210.
*месячные поросята. Тел.
41881, 87013994342.
*дом в с. Пионерское,
усадьба со всеми удобствами;
трактор ЮМЗ-6 с оборудованием, ЮМЗ-6 экскаватор, а/м
ГАЗ-53 самосвал, емкости для
ГСМ, косилка 2-х и 1-бруска,
полевой вагончик – вся техника в испр. в раб. сост. с запчастями; охотничьи ружья,
слесарн. стол, сварка 2-фазн.
Тел. 34252, 87013241070.
*трактор МТЗ-80, ДТ-75, Т40, комбайн Нива, «Вихрь»,
ПТС-9, ПТ-12, ПТС-4, пресс,
токарн., свар. и точильн.
станки. Тел. 35070, 35149,
35009, 87784602424.
*2-комн. квартира в 2этажн. доме на 1 этаже. п.
Осакаровка, ул. Элеваторная,
16, кв. 1, тел. 43548,
87015477025.
*2-комн. квартира в п. Осакаровка, ул. Железнодорожная, 30, кв. 2, тел. 52320,
87784758584.
*а/м Фольскваген-В3, 1989
г. в. (450 тыс. тг) в хор. сост.
Тел. 87016001815.
*трактор ДТ-75 турбированный в хор. сост. Тел.
87055033684.
*стеновые блоки (125 тг ).
Тел. 87711956533.
*аквариум, платья выпускное,
свад.
Тел.
43351,
87025155395.
*дом в с. Акбулак (гараж,
баня, большой сарай и др. хозпостройки), стенка (3 секции),
мягкий уголок. Обращаться:
ул. Западная, 11, кв. 1, тел.
21159, 87710444818.
*а/м «ИЖ Ода», V-1,6 л,
цвет зеленый. Тел. 21573,
87770729924.
*дом (гараж, баня, санузел,
больш. зем. уч., хозпостр),
грейфер
1
куб.
Тел.
87014018647.
*а/м Фольксваген Пассат В4 универсал, 1995 г. в., V 1,6;
две кобылы с жеребятами. с.
Шортанды, тел. 8 (71644)
20434.
*комбайн СК-5 вместе со
свальной жаткой, трактор
МТЗ-80. Тел. 87712073079.
*коровы дойные (10 шт.
оптом). Обращаться по тел.
+77712594547.
*срочно 3-комн. квартира
(возможен обмен). Обращаться: п. Осакаровка, ул. Достык, 3, кв. 1, тел. 42443,
87785476397.
*а/м ВАЗ-2104, 2005 г. в.,
цв. белый. Тел. +77754810983.
*дом в с. Батпак, ул. Центральная, 66, с частичным ремонтом, нов. отопл., большой
зем. участок. Тел. 33613,
87023669410, 87016154751.
*5-комн. дом (гараж, огород). Обращаться: п. Осакаровка, ул. Победы, 49, тел.
42138,
87052607799,
87784353688.
*щенки немецкой овчарки
(сучки). Обращаться по тел.
87052751608.
*Молодая семья СНИМЕТ
квартиру на длительный срок.
Порядок и оплату гарантируем. Тел. 87778555630.
*Молодая семья СНИМЕТ
квартиру или дом на длительный срок. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Тел. 87058268589.
*СДАМ квартиру дорожникам. Тел. 87711928568.
*КУПЛЮ баранов. Обращаться по тел. 87057623353.
11 стр.
БЮРО НАХОДОК
В общественной бане п. Осакаровка 17 мая была найдена золотая сережка. Потерявший может обратиться в редакцию. Тел.
41572.
»œ ’‡ËÚÓÌˉË
Пластиковые окна, двери, откосы.
Н ЕДОРОГО! КАЧЕСТВ ЕН Н О! ГА РА Н ТИ Я !
Тел. 87773210519, 87021530653.
Автосервис «Ақбозат»
Ремонт ход. части, двиг. и т. д. ТЕХОСМОТР. п. Осакаровка, ул. Литвиновская, 167/1. Тел. 87014230949.
“ŒŒ ´ ‡ Ô Ë Ú‡ Î –Ú ÓÈ kzª
”ÒÚ‡Ìӂ͇ Ô·ÒÚËÍÓ‚˚ı ÓÍÓÌ, ‰‚ÂÂÈ, ‚ËÚ‡ÊÂÈ. œÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ ÓÚÍÓÒ˚. √‡‡ÌÚˡ, ͇˜ÂÒÚ‚Ó. ¬ÓÁÏÓÊ̇ ‡ÒÒӘ͇ Ë ÓÙÓÏÎÂÌË ‚ Í‰ËÚ. “ÂÎ. 87712682282, 8
7213 902102.
СДЦ «Олимп» (оптовая точка)
РЕАЛИЗУЕТ мелким оптом и в розницу: продукты питания, средства бытовой химии, садовый инвентарь,
продукцию глубокой заморозки (рыба с/м, мясные полуфабрикаты, окорочка и др.), напитки. С 9.00 до 18.00 без
обеда и выходных, п. Осакаровка, ул. Сельхозснабская,
1/1. Тел. для справок и заявок: 43576, +77014398819.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
Гранит. Мрамор. Мрам. крошка. Оградки. Тел. 41751,
87029297777.
СДАЕТСЯ помещение под офис или под проживание.
Справки по тел. 41409, 87011730980.
От всей души!
Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
друзьям, кумовьям, соседям, знакомым, товарищам по работе
и трудовым коллективам за моральную поддержку и оказание
посильной помощи в организации похорон нашего родного Попова Владимира Анатольевича. Спасибо за поддержку и искреннее сострадание в трудный для нас период. Пусть ваши семьи
никогда не коснется беда!
Семьи Поповых, Куприяновых, Ткаченко.
***
Выражаем глубокую благодарность коллективу КГП ЦРБ п.
Осакаровка, соседям, друзьям, всем, кто помог нам в трудную
минуту в организации похорон Иржавской Светланы Ивановны.
Всем доброго здоровья.
Семьи Иржавских, Каскиевых.
*Утерянный дубликат решения акима с. Пионерского от
3.09.1996 г. № 8, выданный на имя Кушнарук Е. П., считать недействительным.
*Утерянный аттестат о среднем образовании МОБ № 0228754,
выданный в 1999 г. СШ № 9 п. Осакаровка на имя Аладушкина
Александра Александровича, считать недействительным.
*Утерянный акт на право частной собственности кадастровый
№ 09137009323, техпаспорт и договор купли-продажи дома по
адресу: с. Сельстрой, ул. Грейдерная, 3, кв. 2, считать недействительными.
*Утерянный акт на право частной собственности на земельный участок № 0401398 (кадастровый номер 09-137-017-920)
выданный 10.03.2009 г. по адресу: Карагандинская обл., Осакаровский район, п. Осакаровка, территория Нефтебазы, 7, кв. 1,
считать недействительным.
ПОПРАВКА
В № 20 за 16 мая допущена неточность. На 3 стр. в статье
«Жить и помнить», во 2 колонке, 3 абзаце следует читать: Степанова Мария Дмитриевна – ветеран Великой Отечественной
войны. Приносим свои извинения.
ЕС К Е А ЛУ
Осакаров
ауданы
Шұңқыркөл
ауылының тумасы, əулетіміздің, тірегі,
отбасымыздың асқар таудай қорғаны
болған Бекенов Қаратай Мұқашұлының
өмірден өткеніне 1 жыл болды. Əкеміздің
рухына алақан жайып, жаны жəннатта,
тəні рахатта болсын деп дұға бағыштап,
мына өлең жолдарын арнаймыз.
Əрбір пенде қонақ қой бұл өмірге,
Асыл бейнең, мəңгі біздің көңілде.
1 жыл өтті көзден ғайып болғалы,
Мəңгі қалып жүректердің төрінде.
Ұрпағыңмен айналаңды сыйладың,
Қатты батты бұл фəниді қиғаның.
Сағынамыз, дұға оқимыз бағыштап,
Тілеуіміз серік болсын-иманың.
1 жылдық асы Осакаровка кентінің «Тойхана» кафесінде
30 мамыр күні сағат 13.00-де беріледі.
Асқа туған-туыс, құда-жекжат, əкемізбен дəмдес,
қызметтес болған барлық жора-жолдастарын, ауылдастарын шақырамыз.
12 стр.
№ 21 (7453) 23 мая 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
У В А Ж А Е М Ы Е Ж И Т Е Л И Р АЙОНА!
Осакаров ауданы əкімінің 2015 жылғы 15
26 мая 2015 года на сайте аппарата акима Осакаровского района
www.osak-akimat.gov.kz состоится интернет-конференция по вопросам деятельности государственных органов Осакаровского района.
Интересующие вопросы Вы можете направлять на вышеуказанный
сайт с 9:00 часов до 18:00 часов.
мамырдағы № 02
от 15 мая 2015 года №02
«Осакаров ауданы əкімінің 2015
жылғы 11 сəуірдегі № 01 «Табиғи
сипаттағы төтенше жағдайды
жариялау туралы» шешімінің
күшін жою туралы» ШЕШІМІ
ҰБТ өткізу кезінде «Білім, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» ММде 41373 сенім телефоны жұмыс істейді.
Во время проведения ЕНТ в ГУ «Отдел образования, физической
культуры и спорта» будет работать телефон доверия 41373.
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы»
Заңына сəйкес, Осакаров ауданының аумағында су басу
жағдайдың тұрақталуына байланысты, ауданының əкімі
ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Осакаров ауданы əкімінің 2015 жылғы 11 сəуірдегі №
01 «Табиғи сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде № 3144 болып тіркелді, 2015 жылғы 16 сəуірде
№ 16 (7448) «Сельский труженик» аудандық газетінде
жарияланған) шешімнің күші жойылды деп танылсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме
қалдырамын.
Аудан əкімі С. Аймақов
«О признании утратившим силу
решения акима Осакаровского
района от 11 апреля 2015 года
№ 01«Об объявлении
чрезвычайной ситуации
природного характера»
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В КГП ЦРБ п. Осакаровка открыт кабинет службы поддержки пациентов и внутреннего контроля (СПП и ВК).
При возникновении волнующих и интересующих вас вопросов,
жалоб, предложений вы можете обратиться по телефонам 43383,
8771342689 или непосредственно посетить кабинет, где вас примут,
разъяснят и помогут разобраться во всех возникших проблемных ситуациях, связанных с деятельностью сферы здравоохранения района.
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление государственных доходов по Осакаровскому району
доводит до вашего сведения, что 27 мая 2015 года в 10-00 часов в
г. Караганде, по адресу: ул. Алиханова 4, в здании партии КОФ ОО
«Партия «Нұр Отан» будет проводиться расширенный семинар-совещание с налогоплательщиками на тему «О новом порядке применения контрольно-кассовых машин в РК» с 01.07.2015 года.
Благотворительность
В помощь пострадавшим
от наводнения
Вода, затопившая ряд населенных пунктов области, наконец, отступила, а беда осталась. Восстановить разрушенное нелегко. Любая помощь для пострадавших остается актуальной. Чужая беда глубоко
тронула коллектив Карагандинского управления эксплутации филиала
канала имени К. Сатпаева еще и потому, что часть работников пятого
участка этого предприятия проживают в Бухаржырауском районе и также
оказались в зоне бедствия. Предложение начальника КУЭФ «КиКС» Д. Т.
Экзекова о помощи пострадавшим было поддержано не только коллективом управления, но и руководством Карагандинского и Шидертинского
филиалов, всеми техслужбами канала. Канальцы отправили в областной
фонд по поддержке пострадавших около 5,5 миллионов тенге, около двух
миллионов из этой суммы собрали труженики КУЭФ «КиКС». Кроме того,
в канун майских праздников ими было отправлено в фонд помощи пострадавшим 120 килограммов моющих и 100 килограммов дезинфицирующих средств, а также более двух тонн вещей, собранных работниками
управления.
Е. ВРОНА
Бос жұмыс орнына орналасуға
КОНКУРС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
«Осакаров ауданының жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі: 101000 Осакаровка к. 1Семилетка к., 2 телефон 51374, Есіл ауылына 1,0 ст. қарттар мен
мүгедектер үйде күндізгі күтім жасау бөлімшесіне əлеуметтік қызметкер
ретінде бос лауазымдық орнына конкурс жариялайды.
Жарияланғаннан кейін құжаттарды қабылдау мерзімі 15 күн.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
-əлеуметтік қызметкерге: жоғары экономикалық педагогикалық,
медициналық, психологиялық, əлеуметтік білім, немесе орта кəсіптік
педагогикалық, медициналық, əлеуметтік білім.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на занятие вакантной должности
Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ Осакаровского района» 101000 п. Осакаровка, ул. 1-Семилетка, 2,
тел. 51374 объявляет конкурс на занятие вакантной должности социального работника по уходу отделения дневного ухода на дому с. Есиль на
1,0 ставки.
Срок принятия документов в течение 15 дней после публикации.
Требования к участникам конкурса:
- для социального работника по уходу: высшее социальное, педагогическое, экономическое, психологическое, медицинское. Средне-специальное социальное, медицинское, педагогическое образование.
Собственник:
ТОО “Районная
газета “Сельский
труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
Благодарим
за исполнение
Совсем недавно отзвучали последние аккорды
фестиваля хоровой музыки «Битва хоров», посвященного 70-летию Великой Победы.
Огромное эстетическое наслаждение оставил
хоровой коллектив СШ № 12 – директор Плотников
А. И. В едином творческом порыве, хор, то трепетал мощью мужских голосов, то отдалялся в глубоком звуковом пиано.
Красота полифонического звучания партий,
культура звука, качество исполнения и артистизм
оставили блестящее впечатление. Давно не слышали в родной Осакаровке такого исполнения.
Благодарим хормейстера Шаповалову Анну Анатольевну за подготовку хорового коллектива.
Желаем всем истинного творчества.
Преподаватели музыкальной школы
п. Осакаровка.
Решение акима Осакаровского района
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23
января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», в связи
со стабилизацией паводковой обстановки на территории
Осакаровского района, аким района РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение акима Осакаровского района от 11 апреля 2015 года № 01 «Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера»
(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3144, опубликовано в районной газете «Сельский труженик» от 16
апреля 2015 года № 16 (7448)).
2. Контроль за исполнением настоящего решения
оставляю за собой.
Аким района С. Аймаков
«Нулевая терпимость»
Во исполнение поручения Главы государства и плана организационных и практических мероприятий по обеспечению принципа «нулевой терпимости» к беспорядку и правонарушениям
на 2015-2016 годы, а также согласно указания ДВД области в период с 20 по 22 мая 2015 г. на территории Осакаровского района
проводилась широкомасштабная акция «Нулевая терпимость».
В своем послании Президент охватил практически все сферы
жизнедеятельности, в том числе и общественный порядок: «Мы
не должны мириться даже с самыми малыми правонарушениями, хулиганством, бескультурьем, поскольку это нарушает
общественный покой, снижает качество жизни, - говорит Президент. - Ощущение беспорядка и вседозволенности создает почву
для более серьезных преступлений. Атмосфера нетерпимости
к мелким правонарушениям - важный шаг к укреплению общественной безопасности, борьбе с преступностью».
Основной целью данной акции являлось формирование у населения принципа «нулевой терпимости» к беспорядку и мелким
правонарушениям», повышение правосознания и правовой
культуры граждан.
ОАП ОВД Осакаровского района
Бос жұмыс орнына орналасуға
конкурс өткізу туралы
хабарландыру
Объявление о проведении
конкурса
на занятие вакантной должности
Осакаров ауданының ішкі саясат бөлімінің «Осакаров ауданының жастар ісі жөніндегі орталығы» КММ
Орталық маманының
бос лауазымдық
орнына
орналасуға конкурс жариялайды, 1 бірлік. Осакаров
ауданының ішкі саясат бөлімінің «Осакаров ауданының
жастар ісі жөніндегі орталығы» КММ-нің орналасқан
жері, 101000, Осакаровка кенті, Мостовая көшесі, 48.
Анықтама телефоны – 8(72149) 43619. Орталықтың негізгі мақсаты – мемлекеттік жастар саясатын жүзеге
асыру.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
Білімі - орта-арнаулы немесе жоғары педагогикалық,
гуманитарлық немесе заңгерлік.
ҚР Конститутиясын, «Қазақстан Республикасының
мемлекеттік жастар саясаты туралы» Заңын,
«Қазақстан -2050» Стратегиясын, "Қазақстан 2020:
болашаққа жол" Қазақстан Республикасы мемлекеттік
жастар
саясатының
2020
жылға
дейінгі
тұжырымдамасын білу.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар (түйіндеме;
білімі
туралы
құжаттардың
нотариалдық
куəландырылған көшірмелері; ҚР Денсаулық сақтау
министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы №907
бұйрығымен бекітілген нысандағы денсаулығы туралы
анықтама; ҚР азаматының жеке куəлігінің көшірмесі)
осы хабарландыру соңғы жарияланған күннен бастап 10
жұмыс күннің ішінде көрсетілген мекенжай бойынша
тапсырылуы тиіс.
Конкурс комиссиясының қарауына құжаттарды
қабылдау мерзімінде азаматтардың өздері əкеліп берген немесе поштамен жіберген (қоса тіркелген
құжаттардың тізбесі көрсетілген құжат тігілетін папкада
орналастырылған) құжаттары қабылданады.
Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер оны Осакаров
ауданының ішкі саясат бөлімінің «Осакаров ауданының
жастар ісі жөніндегі орталығы» КММ-де əңгімелесуге жіберу туралы хабардар ету күнінен бастап бес жұмыс
күні ішінде өтеді.
КГУ «Центр по делам молодежи Осакаровского района» Отдела внутренней политики Осакаровского района объявляет конкурс на занятие вакантной
должности специалиста Центра, 1 единица. КГУ
«Центр по делам молодежи Осакаровского района»
Отдела внутренней политики Осакаровского района
расположен по адресу: 101000, пос. Осакаровка, ул.
Мостовая, 48, телефон для справок - 8(72149) 43619.
Основная деятельность Центра – реализация государственной молодежной политики.
Квалификационные требования, предъявляемые к
участникам конкурса:
Образование - средне-специальное или высшее педагогическое, гуманитарное или юридическое.
Знание Конституции РК, Закона «О государственной
молодежной политике Республики Казахстан», Стратегии «Казахстан-2050», Концепции государственной
молодежной политики Республики Казахстан до 2020
года "Казахстан 2020: путь в будущее".
Необходимые для участия в конкурсе документы
(резюме; копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально; справка о состоянии
здоровья по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения РК от 23 ноября 2012 года
№907; копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан) должны быть представлены в течение 10 рабочих дней со дня последней публикации
данного объявления о проведении конкурса.
К рассмотрению конкурсной комиссией принимаются документы, помещенные в скоросшиватель, с
указанием перечня прилагаемых документов, переданные гражданами нарочным порядком или высланные ими по почте в сроки приема документов.
Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят
его в КГУ «Центр по делам молодежи Осакаровского
района» Отдела внутренней политики Осакаровского
района в течение пяти рабочих дней со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию.
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор С. С. Ильяшев
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору - 79097,
Заказ 21 Тираж 3734
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
e-mail: serzhan.24@mail.ru
объявлениям - 41-5-72, в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Новости
Просмотров
111
Размер файла
3 552 Кб
Теги
Осакаровка, осакаровский район, сельский труженик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа