close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ІППО Школа

код для вставкиСкачать
ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю –
ІННОВАЦІЙНА ФОРМА
ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ДНЗ №56 вихователь -методист
Рацлав Надія Василівна
Школа сприяння здоров’ю – форма
функціонування навчального закладу в системі
неперервної освіти, діяльність якого орієнтована
на процес розвитку, виховання дошкільнят з
урахуванням стану їх індивідуального фізичного
і психічного здоров’я з вирішенням завдань
щодо їх розвитку та оздоровлення, проблем
соціальної адаптації, самоствердження
Концепція діяльності Школи сприяння здоров’ю
Провідна ідея: школа є осередком для збереження та
зміцнення всіх складових здоров’я дошкільника
Мета: формування здорової особистості шляхом
створення безпечного здоров’язбережувального
освітнього простору, орієнтованого на збереження й
укріплення фізичної, психічної, соціальної, духовної
складових здоров’я кожної дитини
Завдання:
-
- створення іміджу дошкільного закладу Школи
сприяння здоров’ю як закладу всебічного розвитку
кожної особистості на основі збереження та
укріплення її здоров’я;
- виявлення тенденцій у стані здоров’я дошкільників та
прогнозування здоров’язбережувального
педагогічного процесу на підставі моніторингових
досліджень;
- підвищення рівня фізичного, духовного здоров’я,
психологічного комфорту й соціального благополуччя
дітей;
- забезпечення розвитку, співробітництва та
узагальнення досвіду діяльності Школи сприяння
здоров’ю.
Очікувані результати діяльності
Школи сприяння здоров’ю
- Створення іміджу освітнього закладу Школи сприяння
здоров’ю як закладу всебічного розвитку кожної особистості на
основі збереження та укріплення її здоров’я.
- Забезпечення комплексного супроводу проведення
моніторингових досліджень у стані здоров’я дошкільників.
- Підвищення рівня фізичного (індекс фізичного розвитку),
духовного здоров’я, психологічного комфорту дітей.
-Формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільнят.
- Співпраця з дошкільними закладами, медичними закладами,
громадськими організаціями тощо.
- Узагальнення досвіду діяльності Школи сприяння здоров’ю
Принципи концепції діяльності
Школи сприяння здоров’ю
 Принцип узгодженості нормативно-правового,
організаційного та науково-методичного забезпечення школи
сприяння здоров’ю
 Принцип обгрунтованості та цілеспрямованості заходів зі
збереження, та зміцнення здоров’я
 Принцип комплексності заходів
 Принцип безперервності і тривалості здоров’язберігаючої
роботи
 Принцип своєчасності проведення запланованих заходів
 Принцип об’єктивності оцінки інформації
 Принцип гуманістичної спрямованості
 Принцип рефлективності
Напрямки реалізації концепції
Школи сприяння здоров’ю
МЕНЕДЖМЕНТ
ОСВІТНІЙ
-створення безпечного
комфортного
розвивального
простору;
-надання системи знань
дошкільнятам
про здоровя’, здоровий
спосііб життя;
-забезпечення повноцінного
медичного обслуговування;
-формування мотивації
до здорового способу
життя, цінності здоров’я;
-науково-методичне
забезпечення
роботи Школи сприяння
здоров’ю;
-підготовка педагогів до
роботи в
здоров’язбережувальному
просторі
-формування
здоров’язбережувальної
компетентності
дошкільників
ПРАКТИЧНИЙ
-проведення
моніторингу стану
здоров’я
учасників освітньовиховного процесу;
-популяризація
здорового способу
життя
НАУКОВИЙ
-участь у регіональній
програмі “Моніторинг
оздоровчої функції
освіти”;
-співробітництво з
іншими закладами
освіти;
-узагальнення досвіду
робот навчального
закладу;
МОДЕЛЬ Школи сприяння здоров’ю
Рада Школи сприяння здоров’ю
змістовний
Фізкультурнооздоровча діяльність
Навчально-ігрові заняття
Самостійна ігрова
діяльність
Структурні компоненти
середовищний
Створення оптимального
розвивального простору
Створення комфортних
взаємовідносин
Упровадження
здоров’язберігаючих
технологій
Гурток хореографії
“Зоряний дощик”
Гурток “Шашки та шахи
для дошкільників”
Додаткові форми
роботи
Співпраця
ДНЗ та сім’ї
Фізична
складова
Суб’єктний
Формування
здоров’язберігаючої
компетентності
Батьківський клуб
“Успішні батьки”
Моніторинг стану
здоров’я дітей
Психічна
складова
Соціальна
складова
Духовна
складова
МОДЕЛЬ Школи сприяння здоров’ю
 має метою вдосконалення освтнього простору та оптимізацію
всіх структурних компонентів щодо збереження, зміцнення та
формування здоров’я кожної дитини, створення передумов до
здорового способу життя.
 Спостерігається зміна змісту, форм і методів організації
освітньо-виховного процесу в межах Школи сприяння здоров’ю,
яка безпосередньо впливає на формування фізичної, психічної,
духовної та соціальної складової здоров’я.
 Напрямки роботи за моделлю: фізичне, психічне, соціальне,
духовне здоров’я.
 Впровадження моделі Школи сприяння здоров’ю не можливо
без моніторингових досліджень стану здоров’я вихованців.
 Модель створює умови для розвитку, оздоровлення дошкільнят,
розкриття їх творчих здібностей, сприяє збереженню та
зміцненню здоров’я, активізує діяльність всіх учасників освітньовиховного процесу
Автор
slavnmc
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
15
Размер файла
107 Кб
Теги
іппо, школа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа