close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставкиСкачать
Тема ДЕСЯТКОВА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ
Мета 1) Ключові компетентності: формувати компетентність вміння вчитися
(визначати мету, планувати свої дії, добирати засоби досягнення мети,
оцінювати результати своєї роботи, доводити роботу до кінця, орієнтуватися у
часі, берегти його); загальнокультурну компетентність (вміння будувати
взаємні
стосунки
на партнерській, толерантній
основі, оволодівати
досягненнями культури, народних традицій, формувати мовленнєвий етикет),
здоров'язбережувальну компетентність (взаємозв'язок організму людини з
соціальним оточенням, удосконалення соціальної, психічної та духовної
складової здоров'я, дбайливе ставлення до свого здоров'я), громадянську
компетентність (усвідомлення своєї належності до соціально - культурного
середовища); соціальну компетентність (продуктивно співпрацювати у групі,
використовувати різні ролі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати
власними взаєминами з іншими, конструктивно розв'язувати суперечливі
питання чи проблеми, досягаючи консенсусу, уміння брати на себе
відповідальність).
2) предметні компетентності: формувати уявлення про принципи побудови
позиційної системи числення, узагальнити уявлення учнів про десяткову
систему числення, множину натуральних чисел, правила запису і читання
багатоцифрових чисел, повторити способи розв'язування рівнянь, формувати
уміння розв'язувати задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків,
творчо працювати із задачами, виховувати наполегливість та старанність у
роботі, повагу до інтелектуальних здобутків людини та гордість за досягнення
наших земляків, пробуджувати інтерес до вивчення історії культури нашого
краю, історії розвитку математики.
1. Актуалізація.
Числовий лабіринт 300 000
000 300 008
307 000
300 100
300 007 999 999
300 200
Прочитай числа.
Пройди лабіринтом від найбільшого числа до найменшого.
Пройди лабіринтом від найменшого числа до найбільшого.
Яке число зайве? Чому?
915 000
1000
Назви круглі числа.
Дай характеристику числа 300 000.
Назви розрядні одиниці числа 315 000.
Представ число 999 999 як суму розрядних доданків.
Скільки всього одиниць у числа 300 008, десятків, сотень, тисяч?
Одиниць 1 класу? Одиниць 2 класу?
Що можна сказати про числа 999 999, 1 000 000?
Обчисли суму чисел 1 колонки, 2 колонки, 3 колонки. 1600 007
922 100
1
600 207
Знайди різницю чисел 3 колонки і 1 колонки.
Яке відношення має число 200 до історії нашого краю?
К.хв. 200
Запиши послідовно 3 числа, кожне наступне має бути у 10 разів більше від
попереднього. 200
«Вітер дме» для того, хто справився із завданням зачитай ряд 200 2 000 20 000
200 000
Геометричний пейзаж. Геометричний килимок.
Формуються команди по наліпкам. Отримують завдання.
-
Склади пейзаж (Повторення перетворення одиниць вимірювання
довжини, часу).
«Райдуга»
- Склади геометричний пейзаж (Завдання на обчислення). Як
назвемо килимок? («Чотирикутник» Чому? Многокутник.
Чому?).
- Склади геометричний пейзаж (Завдання на обчислення). Що це
за фігури? (Прямокутні трикутники). Як назвемо?
- Склади геометричний пейзаж (Завдання на обчислення). Які
фігури утворює килимок? Як назвемо «Чотирикутники»?
- Склади килимок. (Завдання на обчислення). Як назвемо?
«Орнамент». Чому?
- Склади килимок. (Завдання на знаходження Рп). Як назвемо
килимок? «Зменшення», «Квадратна мотрійка"
Перевірка. Представлення робіт.
(Вчителю легко, швидко перевірити завдання візуально).
Для тих, хто справився із завданням «Вітер дме» для наполегливих, успішних,
хлопчиків, дівчаток, (перевірка уваги, емоцій, самооцінки) щасливих. Хто
справився, той отримує доступ до інформації.
У
британському
Кембріджі
запускають
сайт,
уродженцю Черкащини Великому Тарасові.
присвячений
(слайд 1)
Юнеско оголосить 2014 рік роком Тараса Шевченка. Саме 200 років тому
народився на Черкащині цей відомий поет і художник, (слайд 2)
В
місті
Умані
Тарас
Шевченко
побував
двічі.
Вперше
Кобзар
побував тут у дитинстві, коли чумакував із батьком. А вдруге - у 1845 році,
після чого поетом було написано поему «Холодний яр»
У
нашому
місті
на
знак
шани
до
генія
(слайд 3)
свого
часу,
видатного
Кобзаря, було встановлено у 1981 році пам'ятник поету. Автори: скульптор народний художник України Олександр Скобліков та архітектор, лауреат премії
їм. Т.Шевченка Анатолій Ігнатенко.
З
1916
року
вулицю
Стара
(слайд 4)
в
місті
вулицю імені Т.Шевченка.
Умані
було
перейменовано
на
(слайд 5)
І на знак вшанування Кобзаря його ім'я носить Уманський гуманітарно педагогічний коледж.
Поділіться отриманою інформацією. Дякуємо.
Отже, запишіть ряд дат, чисел. 2013 2014 1845 1981 1916 Представте їх у вигляді
розрядних доданків.
1916=1000 + 900+10 + 6 2014=2 000+10 + 4 1845=1000 + 800 + 40 + 5
1916=1000 + 900+10 + 6
2. Побудова знань
Десяткова система числення Припущення.
Чому виникли числа? ...........
Так, поняття числа, викликане було потребою порахувати предмети.
Виникло ще в доісторичні часи. Перелічуючи предмети, ми називаємо числа:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ........... і т.д. Це натуральні числа. Якщо записати їх так, то за
кожним натуральним числом, буде іти число ...( на одиницю більше від
попереднього) і утвориться натуральний ряд чисел.
Коли були викладені цифри стало можливим записати будь - яке число
обмеженою кількістю символів. Як ви думаєте, хто придумав ці цифри, які
ми використовуємо? Найзручнішою була індійська позиційна система
числення, що дозволила записати будь - яке натуральне число за допомогою
десяти знаків - цифр. Вона згодом стала всесвітньо визнаною і досі
залишається такою (хоча форми цифр дещо змінилися і цифри цієї системи
ми називаємо арабськими, бо прийшли вони в Європу у Х-ХІП ст. через
арабів). Важливим кроком у розвитку поняття натурального числа є
усвідомлення нескінченності натурального ряду чисел (найбільшого числа
не існує) - потенційної можливості його безмежного продовження. Чітке
уявлення про нескінченність натуральних чисел відображено в працях
древньогрецьких математиків Евкліда (бл. 365 р. до н.е.- 300 р. до н.е.) і
Архімеда (287 р. до н.е. - 212 р. до н. є.)
(слайд 6)
Чому десяткова? Припущення.
Записуючи й читаючи числа використовують групування по 10: Юод. -десяток,
10 дес. - сотня, де 10 сотень - тисяча і т. д. Такий спосіб лічби характерний для
десяткової системи числення або десяткової нумерації. Основою системи
числення називають число, яке означає у скільки разів одиниця наступного
розряду більша за одиницю попереднього.
Тому, що десяткова система пов'язана перш за все з тим, що на руках людини
10 пальців (стар. обчисл. машина). Демонстрація за допомогою учнів.
Театралізація.
Уявіть собі, що на якесь первісне плем'я напали розбійники. Вождь племені
посилає людину, щоб порахувати цих нападників. Коли людина прибуває на
місце, вона починає рахувати їх на пальцях. Побачив розбійника - загнув палець,
побачив - загнув наступний палець. Припустімо їх було 8. Але наша людина
цифр ще не знала. Тоді, вона просто підійде до вождя і покаже. Ось стільки
пальців і скаже: «їх було стільки». І вождь зрозуміє, про що йде мова. Але що
нашій людині робити, якщо розбійників виявиться припустимо 15. Не вистачає
пальців. Вона загне 10 пальців, а потім буде змушена скористатися таким
нехитрим прийомом. Десяток позначить якимось предметом. Н.: горіхом. Кладе
горіх. Розгинає пальці. А потім продовжить рахунок. Загинаючи по 1 пальцю ще
5. Вождю покаже горіх (він зрозуміє пальців не вистачило) і 5 пальців. І вождь
знову таки зрозуміє про що йде мова. 10 пальців = 1 горіх 10 горіхів = 1 яблуко і
т.д.
Таким чином,
2 яблука 4 горіхи і 3 пальці це буде?
3 + 4 • 10 +2- 10 • 10 =
3 + 40 + 200 = Не що інше, як 243.
А це наші розряди.
Розряди групують у класи (слайд 7). Таблиця розрядів і класів.
3 клас клас мільйонів
сот.млн.
2класклас тисяч
дес.млн.
од.
сот.тис.
1класклас одиниць
дес.тис.
од.тис.
сот.
дес.
од.
млн.
У кожному класі є своя лічильна одиниця.
Назви лічильну одиницю класу одиниць.
..............
лічильну одиницю класу тисяч.
.......
лічильну одиницю класу мільйонів..................................
Письмова
нумерація
ґрунтується
на
помісцевому
значенні
цифр
(позиц.принцип), тобто значення цифри в запису числа залежить від того, яке
місце (позицію) вона займає. Якщо цифру переставити на 1 місце вліво, її
значення збільшується в 10 раз.
Нумерація грунтується і на принципі додавання, оскільки число є не що інше,
як запис суми його розрядних доданків.
№ 252. Запиши це число як суму розрядних доданків. 723 574 = 700 000 + 20 000 +
3 000 + 500 + 70 + 4
№ 253 (усно)
Фізкультхвилинка.
Розвиток математичних знань.
Задача 255
*** самостійно * з допомогою вчителя **
20 в. ящ. по 16 кг
428 кг
12 м. ящ. по ? кг
Побідна задача
*** Побідна задача (самостійно скласти і розв'язати)
20 в. ящ. по 10 кг
5 м. ящ. по ? кг
240 кг
Жителі Черкащини часто говорять «Наші Симиренки», так само, як і «наш
Шевченко». Адже навіть окремо кожен представник цієї родини зробив
більше для українців, аніж деякі наукові інститути. Платон Федорович
Симиренко фінансував видання «Кобзаря» у 1860 р. А у саду в Городиці
Симиренків була зібрана найбільша в Європі колекція плодових, ягідних,
горіхоплідних
і
декоративних
культур.
Син
Платона
Федоровича
справедливо казав «Хто дихає садом, той дихає здоров'ям, поезією,
молодістю, радістю життя, довголіттям».
«Вітер дме» для тих, хто допомагає батькам у саду, тим, хто розв'язав задачу
(слайд 8).
Рівняння 254
Розв'яжи письмово рівняння з невідомим діленим. Як знайти невідоме
ділене?
З.Консолідація.
Продовж речення. Натуральні числа це 1,2,3 ... Найменше натуральне число це ....
Найбільше натуральне число ....
Щоб дістати число, що йде за даним, треба ...
Як називається 1 клас? Які має розряди?
Як називається 2 клас? Які має розряди?
Яка лічильна одиниця у 2 класі?
В чому полягає принцип додавання письмової нумерації?
Позиційний принцип?
Д/з ** № 256 №258
* № 257 №258
Крім десяткової системи, є й інші системи числення. Н.: електронні
обчислювальні машини надзвичайно ефективно використовують двійкову
систему числення, в якій використовується лише дві цифри - 0 і 1.
Використовуючи дані отримані на уроці, розшифруй вірш.
В портфелі по 100 книг носила
І все це правда, а не марення.
Коли здіймала куряву десятком ніг
Вона неслася по дорозі.
За нею завжди біг собачка
З одним хвостом, але стоногий
Вона ловила кожен звук
Своїми десятьма вухами
І десять загорілих рук
Портфель і поводок тримали.
І десять темно - синіх оченят
Дивилися на світ звично.
Але нам все це зовсім
Стане звичним.
Коли ми зрозумієм це.
«Вітер дме» для того, хто задоволений своєю роботою, працював творчо,
наполегливо на у році.
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
16
Размер файла
158 Кб
Теги
десяткових, система, числення
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа