close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Україна в полум'ї війни

код для вставки
Відділ «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка до 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників підготував віртуальну виставку «Україна в полум'ї війни». Події Другої світової війни є предметом дослідження багатьох науковців і краєзнавців.
Україна в роки
Великої Вітчизняної
війни
Харківщина в роки
Великої Вітчизняної
війни
Література по темі
Україна в роки
Великої Вітчизняної війни
Віртуальна виставка «Україна в полум’ї війни: до
70-річчя
визволення
від
німецько-фашистських
окупантів» представляє літературу, що надійшла до
фонду відділу «Україніка» ім. Т. Г. Шевченка Харківської
державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка протягом
2004 – 2014 рр.
Події Другої світової війни є предметом
дослідження багатьох науковців і краєзнавців. За останнє
десятиліття побачили світ збірники документів, мемуари,
монографії, краєзнавчі розвідки.
У збірнику «Архіви окупації 1941 – 1944» містяться свідчення про
«окупаційні фонди», до яких належать документи про перебування
гітлерівців на території України й адміністративну, соціальноекономічну діяльність створених ними місцевих органів влади. Це
видання дає можливість швидко зорієнтуватись у наявній архівній
колекції не тільки загальноукраїнських, а й обласних архівів, адже такі
фонди протягом тривалого часу були недоступні для широкого загалу
дослідників. Крім того, в анотаціях до деяких оглядів архівів
перелічуються й «радянські фонди», які висвітлюють діяльність урядів
СРСР та УРСР, місцевих органів влади напередодні і після окупації,
діяльність комісій, що розслідували злочини нацистів на загарбаних
землях. Цінність збірника полягає в економії часу дослідникапочатківця, який може ознайомитися з необхідною інформацією, не
витрачаючи часу на відвідування архівних установ. Також у виданні
опубліковані фотодокументи, що зберігаються в Центральному
державному кінофотофоноархіві. Світлини розміщені в чотирьох
розділах: «Окупація, побут, руїна, Голокост»; «Рух Опору: радянські
партизани»; «Рух Опору: бійці УПА» та «Окупація крізь призму
нацистської пропаганди». Ще один розділ містить статті вітчизняних
істориків, присвячені питанням колонізаційної політики гітлерівців у
1941 – 1944 рр.
Редакційною колегією Книги Пам’яті України підготовлені
видання «Книга Скорботи» (у 3 т.) і «Переможці». Перша
книга представлена поіменними списками учасників Руху
Опору, які загинули під час війни, були заарештовані
гітлерівцями в Харкові (т. 2), стали жертвами нацистського
режиму в області (т. 3). У другій книзі оприлюднені списки
Героїв Радянського Союзу, чия доля пов’язана з Харківщиною
(т. 1/24) і подані поіменні списки учасників бойових дій, які
проживали в області, поіменний список партизанів,
підпільників і патріотів, а також поіменний список
уродженців Тамбовської області, які загинули на території
Харківщини (т. 2/25). Утім, списки учасників руху Опору (т.
2/25) є неповними: в них не вказані загальновідомі прізвища
Героїв Радянського Союзу І. І. Бакуліна, О. Г. Зубарєва,
М. Т. Кисляк, О. Г. Щербака, Н. Т. Волкової, деяких командирів
партизанських загонів. Але, незважаючи на це, такі видання
допоможуть знайти відомості про родичів, земляків, дізнатися
про кількість жертв серед мирних громадян, які були знищені
нацистами, і водночас про те, як радянські люди чинили опір
загарбникам.
В анотації до книги «Память сердца» зазначено, що це
документальні нариси. У ній подані прізвища харків’янучасників бойових дій або учасників боїв за Харків –
кавалерів кількох бойових нагород з описом подій, що їм
особливо запам’яталися.
У праці краєзнавця Р. Рибальченка «Харківська
культурна еміграція 1942 – 1943 років» зібрано
біографічні свідчення про харків’ян, які співпрацювали з
окупантами й емігрували за кордон разом з ними в 1943 р.
У 1990-х роках дехто з них приїздив до Харкова і розповідав
про себе. Ростислав Кирилович зробив добру справу,
опублікувавши біографії цих людей і надавши у такий
спосіб дослідникам можливість дізнатися про тих, хто
презентував українство міста в роки окупації і як склалася
їхня доля в післявоєнні часи.
Книга «Україна під нацистською окупацією: спалені
села (1941 – 1944 рр.)» висвітлює репресивну політику
німецьких загарбників в Україні. У ній названі села,
містечка, що були знищені нацистами. В анотованому
покажчику містяться посилання на архівні документи
України й опубліковані джерела.
У першому розділі книги В. М. Грицюка «Стратегічні та
фронтові операції Великої Вітчизняної війни на
території України» аналізується український вектор плану
Барбароса та плани радянського командування щодо
військових дій на території УРСР. У наступних п’яти
розділах міститься інформація про військові операції, що
проводилися на українській землі. Автор детально
проаналізував головні бойові операції, залишивши поза
увагою менші за розмахом і не такі значущі для загального
перебігу війни битви, що недостатньо досліджені й описані.
Серед битв, що відбувалися на Харківщині, відзначені
Волов’ярська та Булацелівська операції листопада-грудня
1941 р., битва на старосалтівському напрямі в березні 1942 р.
Під час перших двох битв німецькі війська змушені були
залишити деякі нещодавно захоплені населені пункти
Харківщини, і після цього лінія фронту стабілізувалася на
кілька тижнів. Добір інформації про бойові дії
(хронологічні рамки, місця боїв, кількість людських і
технічних сил протидіючих армій, мета радянського і
німецького командування у протистоянні, основні військові
операції та втрати з обох боків) демонструє яскраву картину
того, як Вермахт захоплював Україну і як Червона Армія
змогла дати відсіч агресору.
Про життєвий шлях генералів і маршалів, які народились або жили на
Харківщині, можна дізнатися з біографічного словника «Генералы».
Аналогічна інформація міститься у виданні «Книга памяти моряковподводников Военно-Морского Флота СССР, уроженцев г. Харькова
и Харьковской области, погибших в годы Великой Отечественной
войны», а саме: списки людей, які загинули, відомості про затоплені
підводні човни, на яких служили наші земляки.
У книзі І. Левітаса «Праведники Бабиного Яру» зібрано фото,
наведено прізвища та біографічні відомості про людей, які рятували
євреїв від знищення нацистами, наражаючись на смертельну небезпеку.
Книгу Д. М. Зекцера «Пам’ятати, розповісти, увічнити і шанувати»
можна вважати певним звітом про діяльність Харківської єврейської
організації інвалідів війни та учасників бойових дій. Розпочинається вона
передмовою автора й історичною довідкою про цю організацію,
наводяться прізвища євреїв (деякі з біографічними даними) – Героїв
Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, учасників Параду
Перемоги, генералів, учасників руху Опору тощо.
У збірнику «Документы изобличают» опубліковані фотокопії
документів і матеріалів, що стосуються співпраці українських націоналістів
зі спецслужбами гітлерівської Німеччини.
У 2008 р. і 2013 р. В. К. Вохмянін та О. І. Підіпригора (остання
у співавторстві з А. Ф. Парамоновим) уклали два збірники
документів
з
майже
однаковою
назвою
«Харьков:
освобожденный навсегда», присвячені подіям серпня 1943 р. У
першому подані документи, що зберігаються в архіві та
Історичному музеї м. Харкова, в другому – директиви Ставки
Верховного Головнокомандування, фрагменти з бойових
донесень командирів радянських частин, що визволяли місто. У
другому збірнику містяться схеми бойових дій, що відбувалися
протягом 21 – 30 серпня 1943 р., а також п’ять документів 8-ї
армії Вермахту, що воювали на люботинському напрямку. В
обох збірниках опубліковані витяги з дуже цікавих і важливих
документів. Це доповідь голови Харківського міськвиконкому
О. І. Селіванова на ХІІІ сесії міськради 9 грудня 1943 р. (друге
видання) і спогади В. О. Рибалова «Записки заведующего
военным отделом Харьковского горкома партии» (перше
видання). У доповіді О. І. Селіванова йдеться про стан міського
господарства до та після окупації, а також визначені завдання,
які потрібно було виконати місцевим жителям у 1944 р.
Мемуари В. О. Рибалова є цінними для дослідників
популярного зараз напрямку у вітчизняній науці – «історія
повсякденності». Колишній партійний працівник В. О. Рибалов
чудово описав побут верстви населення, до якої сам належав
У 2010 р. був виданий збірник документів і матеріалів «Харківщина
у роки Великої Вітчизняної війни». Її укладач О. В. Дьякова мала
на меті показати, як сприймали події 1941 – 1943 рр. на Харківщині
люди різних політичних поглядів, пересічні мешканці області, як у
післявоєнний час трактували ці події радянські, німецькі, українські
вчені та краєзнавці.
Серед документальних публікацій слід виділити збірник архівних
документів «Війна очима дітей», де зібрано твори юних жителів області,
написані у 1943 – 1944 рр. на тему «Що я пережив під час німецької
окупації». Збірник можна вважати унікальним, адже завдяки
збереженню стилю викладення спогадів, воно демонструє, як діти
сприймали і відчували події. Збірник спогадів «Город и война», що
продовжує тему «війна очима дітей», складається з трьох розділів:
мемуари 1941 – 1945 рр., 1946 – 1991 рр. і 1991 – 2011 рр. Унікальність
видання полягає в тому, що в ньому містяться вперше опубліковані
матеріали, а деякі були спеціально написані для нього. Збірник цікавий
не тільки тим, що з нього можна дізнатися про життя харків’ян у 1941 –
1945 рр., а й про те, як люди згадували про окупацію міста крізь призму
років, зміну політичної системи, вплив засобів масової інформації.
Спогади дітей відрізняються від спогадів людей, які «зустріли»
війну у зрілому віці. Першими такими «дитячими» публікаціями є
книги краєзнавця з Малої Данилівни Р. К. Рибальченка «Підкови
на снігу», третій розділ згадуваного збірника «Город и
оккупация» і збірник «Спогади дітей війни Печенізького краю»
під редакцією В. Крамар.
У 2004 р. видані спогади «Невигадане: Усні
історії остарбайтерів», у яких йдеться про
перебування на примусових роботах у Західній
Європі, про умови життя і повернення додому,
про те, як склалась їхня подальша доля. Тема
остарбайтерів, як і Голокост, вважалась у
радянські часи небажаною для дослідження. І
хоча у багатотомних виданнях про війну
відзначалося тяжке становище остарбайтерів,
проте студій, у яких би це ґрунтовно
досліджувалося, не було. «Книга пам’яті
Дробицького яру» – це спогади про жах
перебування
в
харківському
гетто,
що
розміщувалося в Дробицькому яру. У ній
містяться документи, що підтверджують факт
Голокосту в місті, списки та фото євреїв, які тут
поховані. Збірник «Мы победили смерть» – це
спогади в’язнів фашистських концтаборівхарків’ян. Слід погодитись із редколегією
збірника, яка у вступному слові відзначила, що ці
мемуари «дивним чином несуть у собі і заряд
життєвої витривалості, людської солідарності,
дивовижної віри у кінцеву перемогу над злом».
Професор Харківського національного університету ім.
В. Н. Каразіна, заслужений діяч науки і техніки
Б. М. Красовицький є автором книги «В годы войны»,
що
є
його
власними
спогадами.
Професор
Національного
технічного
університету
«ХПІ»
В. Т. Долбня випустив свій щоденник під назвою
«Тысяча четыреста восемнадцать дней», який вів у
воєнні роки. Тут відображені враження юнака від
початку війни, описано евакуацію на Схід і участь у боях
із агресором. Щоденник свого батька, викладача
Інституту
інженгерів
комунального
будівництва,
кандидата економічних наук М. А. Усика «День за
днем. Харьков: 20.11.41 – 23.02.43» надрукував у 2010 р.
накладом п’ять примірників А. Усик. Записки Михайла
Андрійовича є не тільки фіксацією подій, а й певним
аналізом ситуації, що склалася в місті, полемікою з
теоретиками політекономії ХІХ ст. Висновок: «Довести
число жителей до 200,0 тыс. человек. Это им удастся: часть
уйдет и уходит; часть вымрет; часть вывезут» він зробив
16 квітня 1942 р.
Враження про життя в окупованому місті описав доцент
Харківського Національного аерокосмічного
університету ім.
М. Є. Жуковського “ХАІ” Б. О. Панасенко у спогадах «Война
глазами мальчишки». З ініціативи екс-ректора Харківського
університету внутрішніх справ О. М. Бандурки працівники вузу
стали записувати спогади жителів області і публікувати їх у збірнику
«Історію творить народ». На сьогодні побачили світ мемуари
жителів Солоницівки та Безлюдівки. Люди розповідали про бойові
дії, перебування німців у їхніх селищах, дехто згадував про
перебування на примусових роботах у Німеччині…
Цікавим виданням є «Дневник оккупации» Б. К. Руднєва,
колишнього харків’янина, який у 1920-х роках переїхав до
Лебедина (зараз Сумська область). Про пережите у 1941 –
1944 рр. він пише в щоденнику, що був виданий у 2011 р.
Про своє «Окуповане дитинство» написав житель
с. Московський Бобрик Лебединського району Сумської
області Г. Камчатний.
У 1990-х роках було розсекречено багато архівних документів воєнного
періоду, з’явилося чимало праць зарубіжних істориків та представників
української діаспори (науковців і аматорів). Це дало можливість
вітчизняним науковцям і краєзнавцям докладно описати події 1939 – 1945
рр., дослідити небажані у радянські часи теми, з інших ракурсів
розглянути нібито уже досліджені теми.
Найпопулярнішими
питаннями,
що
вивчались
українською
історіографією після набуття державою незалежності, є діяльність
українських націоналістів, Голокост, життя пересічних громадян на
окупованій території. Не стали ці дослідження винятками й у 2004 – 2014
рр. Поява великої кількості видань з цієї теми змусила провідних
істориків опублікувати узагальнюючі роботи. Структура таких праць є
схожою: країна напередодні війни й невдачі Червоної Армії, евакуація
населення, окупаційний режим, рух Опору, визволення України від
загарбників. Але зміст дещо різниться. Це пов’язано з використанням
новітньої літератури та архівних джерел.
У відділі «Україніка» зберігаються три таких книги, актуальність яких
залежить від року видання. У 2004 р. вийшла праця В. М. Литвина «Україна в
Другій світовій війні (1939 – 1945)», у якій автор висловлює помірковані
погляди на події, що відбувались у той час. Значним внеском у дослідження
теми можна вважати колективну працю «Україна в полум’ї війни 1941 –
1945». У цьому виданні слід виділити розділ, присвячений бойовим діям
козачих та кавалерійських формувань. Серед узагальнюючих праць слід
звернути увагу на двотомник «Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ
ст.», написаний провідними ученими-істориками з використанням широкої
історіографічної та джерельної бази. У цій праці висвітлюються питання
повсякденного життя різних верств населення за воєнних умов; цікавими є
порівняння життя радянських людей до війни і під час гітлерівської окупації,
розповідь про діяльність радянських спецслужб; частково порушене питання
вшанування пам’яті про війну.
До
узагальнюючих
робіт
можна
зарахувати книгу голови Харківського
обласного
комітету
Міжнародної
української
спілки
ветеранів
П. О. Конюшенка «Украина. Три года в
фашистской неволе. 1941 – 1944».
Кілька публікацій присвячені аналізу
джерелознавчої
бази
та
історіографічного доробку з різних
проблем. У працях В. В. Жигла «Архівні
джерела
з
історії
німецькофашистської окупації Харківщини» та
«Документи
державних
архівів
України
з
історії
окупаційного
режиму у зоні військового управління
(1941
–
1943
рр.)»
аналізуються
документи окупаційного періоду, що
зберігаються в архівосховищах України.
Автор виділяє основні етапи формування
документальних
комплексів,
що
стосуються України, зокрема Харківської
області, і наповнення архівних фондів.
Для дослідження мобілізаційних заходів радянського уряду в перший період
Великої Вітчизняної війни в пригоді стане історіографічна розвідка
криворізького історика, доктора історичних наук В. В. Стецкевича «Воєнномобілізаційна компанія в Україні у перший період війни», у якій
аналізується науковий доробок з цієї теми як радянських, так і сучасних
українських істориків.
Основна частина наукових і науково-популярних видань присвячена окремним
темам, пов’язаним з війною. Вивчення минулого слід розпочинати з
теоретичних аспектів. Тому першою слід назвати монографію харківського
історика В. М. Смирнова «Идеология и практика нацизма в годы Второй
мировой войны», у якій на підставі аналізу вітчизняної та зарубіжної
історіографії описано репресивну політику каральних органів нацистів,
розгляд справи в Нюрнберзькому суді, наведено багато добре відомих і нових
прикладів убивств військовополонених і мирних громадян СРСР.
Продовженням цієї теми можна вважати монографії
К. Курилишина, Л. Головатої та колективну працю донецьких
істориків П. В. Доброва, І. М. Грідіної та В. Є. Калашнікова. У
монографії «Українське життя в умовах німецької окупації
(1939 – 1944 рр.)», спираючись на публікації у пресі визначеного
періоду, К. Курилишин описує життя цивільного населення за
часів радянської влади та нацистського «нового порядку»,
характеризує тематику місцевої преси. Цікавим є порівняння цін
на промислові товари та продукти харчування. Звичайно, що під
час німецької окупації в газетах велась антирадянська,
антиєврейська пропаганда, що відзначає автор. К. Курилишин
проаналізував таке явище, як колабораціонізм (співпраця із
окупантами).
Життя селян у роки Великої Вітчизняної війни описує у своїх монографіях
О. Г. Перехрест. Найважливіші праці автора – це «Сільське господарство
України в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.)» та «Українське
село в 1941 – 1945 рр.: економічне та соціальне становище». У другій
монографії розглядаються особливості функціонування сільськогосподарських
установ, соціальних структур на селі напередодні та під час війни. Вражає
кількість додатків, які свідчать про різні сторони життя селян: від
демографічного аналізу населення 1939 – 1945 рр., географічних і кліматичних
показників до капітальних вкладень та соціальної політики радянської влади.
Правда, документів окупаційного періоду небагато (10 із 162), вони не дуже
добре опрацьовані і мають регіональний характер, тому не дають повної
картини. Утім, і вони ілюструють життя селян під гітлерівською окупацією.
Детальне опрацювання саме додатків дає можливість виробити власну точку
зору.
У 2006 р. вийшла історіографічна розвідка
В. В. Іваненка та В. К. Якуніна «ОУН і УПА у
Другій
світовій
війні:
проблеми
історіографії та методології». У цій праці
немає традиційного аналізу наукового доробку.
Автори розглянули історію ОУН, яка
висвітлювалася у відкритому та закритому
друці.
Діяльність
загарбників
на
окупованих
територіях спричинила виникнення руху
Опору. Сьогодні ця тема переглядається
вітчизняними істориками, адже перебільшена
героїзація партизанів і підпільників у радянській
історіографії змушує знову звернутися до цього
питання. Українські історики А. Кентій,
В. Лозицький та М. Слободянюк є авторами
книг «Радянський рух Опору на окупованій
території України», у якій охарактеризували
загальний стан партизанського та підпільного
руху, визначивши здобутки і втрати.
Війна – це військова боротьба двох протидіючих сил. Але без
узгодженої і самовідданої праці народу в тилу одна зі сторін
приречена на поразку. Саме праці молоді Донбасу в селах та
на промислових підприємствах присвячене видання
луганських істориків В. І. Абакумової та Л. В. Лукінової
«Праця і суспільно-патріотичний рух молоді Донбасу в
умовах
війни
1941–1945
рр.».
Трудовий
подвиг
танкобудівників у роки війни описали історики Харківського
національного політехнічного університету «ХПІ» у книзі
«Подвиг всенародный. 60 лет Победы в Великой
Отечественной войне». Публікація присвячена битві на
Курській дузі, але значна її частина звертається до ґенези
танкобудування.
У монографії доктора історичних наук А. В. Скоробагатова
«Харків у часи німецької окупації (1941 – 1943)» подана
яскрава картина життя харків’ян під німецькою окупацією.
Історик детально описав роботу місцевих органів влади,
показав умови життя і пристосування до них людей. У
висновку автор зазначає: «Окупація Харкова обернулася
величезною бідою для звичайної, простої людини», водночас
виявила «найкращі риси – витривалість, мужність, здатність не
складати руки в найгірших умовах, боротися за життя своє та
близьких людей»
Кілька книг присвячені визволенню
Харкова. Вони були видані з нагоди
відзначення ювілейних дат визволення
міста від нацистських загарбників. Серед
них «О доблести, о подвигах, о славе»,
«Дорогами ратной славы, 1941 – 1943»
та «Харьков. Огненные годы 1941 –
1943». Ці видання мають традиційну
структуру:
«Місто
напередодні
окупації», «Окупаційний період», «Рух
Опору»,
«Визволення
міста»
та
«Наслідки війни», містять велику
кількість ілюстративного матеріалу як
воєнного періоду, так і сучасності. У
книзі «Дорогами ратной славы, 1941 –
1943»
П.
О.
Конюшенко
і
С. М. Остащенко описали маршрут
«Малого кільця пам’яті» місцями
бойових дій 7-ї гвардійської армії, що
визволяла Харківщину в серпні-вересні
1943 р.
Активно
у
воєнній
темі
працює
харківський журналіст А. Панін. У
співавторстві із членом обласної Ради
ветеранів Т. Бутенко він опублікував
збірку «Было у войны и женское лицо»,
де зібрані нариси про долі жінок, які
воювали на фронтах Великої Вітчизняної
війни. Як не дивно, але ця книга не занурює
в жахи війни, а навпаки заряджає енергією,
оптимізмом і любов’ю до життя. В іншому
виданні А. Паніна «И оживает в памяти
война» представлені художні твори про
бої на Харківщині, видатну харків’янку,
Героя
Радянського
Союзу
В. С. Гризодубову, а також оповідання.
Вміщені
у
збірнику
журналіста
Ю. Г. Кононова «Эхо войны» нариси
описують події, що відбувалися в
Харкові або пов’язані з харків’янами. У
нарисах йдеться про бойові подвиги,
проектування і виробництво військової
техніки, роботу саперів, Голокост в
Україні. Подіям на станції Основа в роки
війни присвячений невеликий збірник
статей краєзнавця М. С. Васильєвої
“Харьков. Станция Основа. Прошлое
и настоящее”, де розповідається про
внесок залізничників у розгром ворога,
окрема стаття присвячена місцевим
підпільникам,
які
боролись
із
окупантами. Особлива увага приділена
одному з героїв-підпільників Харкова
В. Коновалову.
Про події в районах області йдеться в книгах
М. М. Желєзняка «Шляхами народного
подвигу», М. Я. Трипілець «Долі з автографом
війни» (про ветеранів війни Богодухівського
району), А. М. Булиги і В. Тройнера
«Шевченківський район у роки Великої
Вітчизняної
війни
1941
–
1945
років»,
«Красноградщина. Книга 1. Протистояння»,
М. Ф. Твердохліба «Слобожанський хутір у роки
воєнного лихоліття 1941 – 1945 роки» (про хутори
Стрільці та Гурєві (Гнилиці) Золочівського району),
збірках нарисів «Героїчні сторінки історії. Книга
пам’яті Зміївщини» (упорядкована І. Я. Кулініч),
«Сповідь солдатських сердець» (про мешканців
Дергачівського району), А. Парамонова «Коротыч
–
ключ
к
Харькову.
Август
1943
г.»,
В. Б. Мамонтова «Шаги войны. г. Изюм. 1941 –
1947 гг.». Усі ці видання яскраво свідчать про події,
що відбувалися в конкретній місцевості. В них
використані місцеві матеріали (спогади людей,
збережені документи тощо), що робить їх
важливими для вивчення історії районів та області.
Книга лебединського краєзнавця О. В. Білика «Вітчизняна
війна на Лебединщині (1941 – 1943 рр.)» написана давно, у
1961 р., але оприлюднена була лише у 2007 р. Харківським
приватним музеєм міської садиби. Автор зосередив увагу на
бойових діях у Лебединському районі та діяльності у цій
місцевості партизанів і підпільників.
Таким чином, звернувшись до книг про війну до відділу
«Україніка», можна пересвідчитися в тому, що у 2004 – 2014 рр.
науковцями і аматорами розглядалося різноманіття наукових тем.
У цьому огляді розглянуто лише незначну частину колекції,
оскільки розповісти про всі публікації нереально. Адже, крім
книжок, є статті у журналах і газетах, матеріали, де тема війни
розглядається дотично, іноземна література, інтернет-видання. Це
свідомо залишено поза увагою. Утім, саме ознайомлення з
різними публікаціями з протилежними політичними підходами
дає можливість читачеві сформувати власне уявлення про те, що
відбувалось в Україні (і в її окремих регіонах) у ті страшні роки.
Наприкінці слід додати, що у відділі «Україніка» зберігається
багато цікавих видань, що розповідають не лише про Другу світову
війну, а й про інші сторінки нашої історії.
Харківщина у роки
Великої Вітчизняної війни
«No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a
part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as
well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friend's or of thine
own were. Any man's death diminishes me because I am involved in
mankind…»
John Donne
«Немає людини, яка була б як Острів, сама по собі, кожна людина є
частина Материка, частина Суші і якщо Хвилею знесе в море берегову
Скелю, менше стане Європа, а також, якщо змиє край Мису або зруйнує
Замок твій або друга твого; смерть кожної Людини зменшує і мене, бо я
єдиний з усім Людством ...»
Джон Донн
Друга Світова війна величезна трагедія в історії людства.
Україна опинилась в епіцентрі подій. Втрати України: загинуло більш
ніж 7 млн. людей, це кожен п’ятий, 2,5 млн. було вивезено на
примусові роботи до Німеччини. На території України було
розміщено
більше
230
концентраційних
таборів
для
військовополонених, 714 міст та населених пунктів лежали в руїнах.
Ветеранськими організаціями Харківщини були надруковані наступні
видання:
В1-20594 60 лет освобождения Харькова от немецко-фашистских
захватчиков / Харьк. обл. Совет орг. бывших партизан и
подпольщиков. – Х., 2003. – 20 с.
Короткий нарис з історії партизанського руху в Харківській області.
Німецький генерал Кейтель вже на початку війни був змушений
визнати: «Села України – це справжнє пекло для німецьких військ,
звідусюди можна чекати несподіваного нападу партизан, і вони не
вловимі».
К2-170963
Харьков. Огненные годы 1941-1943 / авт.-сост.
П. Е. Конюшенко. – 2-е изд. – Харьков : Золотые страницы, 2013. – 203 с.
Видання показує події, що відбувались на території Харківщини в 19411943 рр., зі всією її правдивістю: гіркотою поразки і радістю Перемоги.
К4-21749 Долбня, В. Т. Тысяча четыреста восемнадцать дней : воен.
дневник / В. Т. Долбня ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политех. ин-т». –
Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. – 195 с., [8] л. ил.
Книга містить унікальні історичні матеріали – воєнні щоденники учасника
Великої Вітчизняної війни, відомого вченого, професора Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» В. Т. Долбні.
К5-9668 О доблести, о
подвигах,
о
славе:
[Страницы
истории
Харькова]: К 60-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне /
[Редкол. : Л. С. Сорока и
др.]. – Х. : Золотые
страницы, 2005. – 168 с.
Ілюстративний матеріал
прокоментований
цитатами з наукової і
мемуарної
літератури,
періодичних
видань.
Останній
розділ
присвячений
життю
сучасного міста.
К2-145898 Харківщина у
роки
Великої
Вітчизняної війни : док. і
матеріали / О. В. Дьякова.
– Х. : Сага, 2010. – 384 с.
Видання розповідає про
життя
і
діяльність
мешканців
Харківської
області у роки Великої
Вітчизняної війни на базі
архівних
документів,
спогадів свідків тих подій,
висновків
учених
і
краєзнавців.
Укладач
ставила за мету показати
події, що відбувалися на
Харківщині з різних точок
зору, а також, як історична
наука трактує явища, що
тут сталися, на різних
етапах
післявоєнного
розвитку.
К2-166745 Дьякова, О. В. Харківщина в роки Великої Вітчизняної
війни : метод. рек. з історії рідного краю / Дьякова, О. В. ; Харк. нац.
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХНПУ, 2013 – 98 с. – Бібліогр. : с. 97–
98.
У методичній роботі описано події, що відбулися на Харківщині у 1941–
1945 роках, на підставі новітніх наукових і краєзнавчих робіт. Є список
населених пунктів Харківщини станом на 1943 рік.
В фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка зберігаються газети та журнали
періоду визволення Харківщини, в яких відображено хронологію
звільнення нашого краю, є можливість побачити світлини героїв, які
звільняли наше місто. У газетах містяться накази про присвоєння
військовим частинам звання – Гвардійські і найменування – Харківські.
Образ Т. Г. Шевченка в роки ІІ Світової війни. Академія Наук України
в 1943 році отримала величезну кількість листів з фронту, де була
єдине прохання – вислати «Кобзар» Шевченка на фронт. Це стало
можливим завдяки Павлу Тичині, який у 1943 році видав «Кобзар»
кишенькового формату, що містив його передмову. Книга
перевидавалася багато разів. Поезія Великого Кобзаря підвищувала
бойовий дух наших воїнів.
Відома фотографія окупованого Харкова,на якій зображено страчених
через повішення людей. На плакаті із зображенням Шевченка така ж
страшна картина. То б то, це жахливе видовище було звичайним на
вулицях Харкова за часів окупації
Велика кількість книжок, що
описують
страшні
події
Дробицького Яру поповнюється
кожного року. Дослідники вносять
нові імена до мартирологу жертв
Дробицького
Яру.
Це
найжахливіша
сторінка
єврейського народу. В грудні 1941
року в Дробицькому Яру фашисти
знищили 30 тис. харків’ян.
У фонді екстеріорики ХДНБ ім. В. Г. Короленка є такі видання діаспори:
К2-130675 Семененко, Олександр. Харків, Харків …/Олександр Семененко.
– 2-е вид. – Б. м. : Сучасність, 1977. – 240 с.
Олександр Семененко – це другий обер-бургомістр Харкова, він залишив свої
спогади про Харків 1922–1943 років. Він показав життя харківської інтелігенції,
наукової еліти у довоєнний та окупаційний періоди.
В2-868 Дражевська Любов. Харків у роки німецької окупації 1941–1943 :
спогади / Любов Дражевська, Оксана Соловей. – Ч. 2. – Нью-Йорк,1985. –
30с.
Книга розкриває діяльність Харківської земельної управи та Харківської
“Просвіти” під час окупації та показує формування української управи
Харкова і призначення бургомістрів.
Творчий тандем В. К. Вохмяніна та О. І.
Подопригори надзвичайно вдалий. На його
рахунку видання, в яких багато нової
інформації : імена, цифри, факти, що
раніше не були відомі в історії Харкова 1941–
1943 рр. Документи друкуються в повному
нецензурованому вигляді, без купюр і
вилучень.
Книги
розповідають
про
героїв
Радянського Союзу, що народилися на
Харківщині. 270 тис. харків’ян і жителів
Харківської області були нагороджені
орденами та медалями, 200 отримали
звання Героя Радянського Союзу.
К2-62317
Книга пам’яті України.
Харківська
область / Редкол.
:
Герасимов І. О. та ін. – Х. : Кн. пам’яті
України, 1994-.2003.
До двадцятитомного видання увійшли
історико-публіцистичні
нариси
про
найважливіші події в області у роки
Великої Вітчизняної війни і списки
полеглих
захисників
Батьківщини,
партизанів та підпільників, а також
похованих у м. Харкові воїнів із республік
колишнього Союзу РСР.
К4-17244
Книга пам’яті України.
Харківська область / Редкол.
:
Герасимов І. О. та ін. – Х. : Кн. пам’яті
України, 199-. – Т. 2(25) : Переможці. –
2008. – 472 с.
Книги серії «Історію творить народ» (2002-2004 рр.)за редакцією
О. М. Бандурки були видані Харківським національним університетом
внутрішніх справ за сприяння благодійного фонду «Слобожанщина».
Книги були безкоштовно розповсюджені по бібліотеках Харкова і області.
Надруковані спогади ветеранів і мешканців сіл Пересічного, Польова,
Солоніцевка Дергачівського району і сіл Липці, Бабаї Харківського району.
Структура книг однакова: напочатку списки загиблих, а потім спогади
ветеранів і мешканців сіл.
А697604 В боях за Харьковщину :
Воспоминания
участников
Великой Отечественной войны /
Редкол. : И. С. Ганже и др. – Х.:
Прапор, 1973.- 438 с.
К5-20292
Булига
А.
М.
Шевченківський район у роки
Великої Вітчизняної війни 1941–1945
років / Андрій Булига, В’ячеслав
Тройнер. – Х. : Залогін, 2012. – 247 с.
Книга присвячена трагічним подіям
першої половини 40-х років ХХ
століття на території невеликого
сільськогосподарського
району
Слобожанщини.
К4-18969 Мамонтов В. Б. Шаги войны. г. Изюм. 1941-1947 гг. / В.
Б. Мамонтов. – Донецк ; Изюм : Донбасс, 2011. – 131 с.
Книга-спогад, свідчення очевидця подій, які пережив автор у роки
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. і в два післявоєнні роки.
Це правдива розповідь про те, що припало на долю його сім'ї, як
вона витримала породжені війною випробування, труднощі і
злигодні. Що допомогло пережити страх, голод і холод, гіркоту
втрат близьких людей. Це спогад про те, як терпіння і
працьовитість, віра і сподівання кращої долі, віра в перемогу над
ворогом, віра в добро і справедливість допомогли вижити .
К5-15219 Красноградщина :
іст. альбом. – Х. : Майдан,
2009. – Кн. 1 : Протистояння /
[М. О. Муригін та ін.]. – 2009.
– 309 с.
Книга
присвячена
світлій
пам’яті
жителів
Красноградського району, які
опинилися в окупації, та
воїнам Південного, ПівденноЗахідного,
Воронезького
фронтів, які боролися за
визволення Красноградщини.
Книгу написано на основі
архівних матеріалів і спогадів
ветеранів.
К2-90204 Рева А. И.
Трагедия
в
Сокольниках
/
Анатолий
Рева ;
Харьк. правозащит.
группа. – Х. : Фолио,
2002. – 72 с.
У
книзі
зібрані
спогади людей, що
пережили німецьку
окупацію Харкова в
дитячому притулку,
де багато дітей 4-10
років
були
донорами
для
німецьких
поранених.
К4-15692 Мы победили смерть :
воспоминания харковчан – бывших
узников фашист. концлагерей /
Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ;
[Редкол. : В. Ю. Иващенко и др.]. –
Львов : Кальварія, 2005. – 191 с.
Видання містить спогади жителів
Харкова і Харківської області – колишніх
в'язнів Бухенвальда, Дахау, Маутхаузена,
Нойенгамме, Освенцема, Равенсбрюка й
інших фашистських концтаборів.
К2-123359 Великая Отечественная на стендах
вузовских музеев Харьковщины / под. общ.
ред.. В. И. Астаховой; Рук. авт. коллектива
Н. С. Тимченко. – Х. : Изд-во НУА, 2005. – 116 с. –
60-летию Великой Победы посвящается.
Нариси підготовлені директорами музеїв історії
харківських вузів. У книзі йдеться про викладачів,
співробітників і студентів, що боролися з
фашистськими загарбниками на фронтах і в тилу,
про героїчні сторінки в історії харківських вузів, які
повинні стати надбанням сучасної студентськой
молоді.
Сподіваємось, що усі ці трагічні події назавжди залишаться на сторінках
книг і на стендах музеїв.
Література по темі виставки
1. К2–161622 Абакумова, В. І. Праця і суспільно-патріотичний рух молоді
Донбасу в умовах війни 1941–1945 рр. : монографія / В. І. Абакумова,
Л. В. Лукінова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля – Луганськ : НОЛУІДЖ, 2011.
– 173 с.
2. К4–14541 Архіви окупації 1941–1944 / упоряд. Н. Маковська ; Держ. ком.
арх. України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 871 с. : іл. –
(Більше не таємно; Т. 1.) – Бібліогр. в тексті.
3. К3–58893 Бадах, Ю. Г. Переддень та початок Великої Вітчизняної війни:
монографія / Ю. Г. Бадах ; Київ. нац. торг. -екон. ун-т. – Київ : КНТЕНУ, 2011.
– 451 с. – Бібліогр.: с. 410–451 (579 назв.)
4. К2–143248 Білик, О. Вітчизняна війна на Лебединщині (1941–1943 рр.)
/ О. Білик. – Харків : Харьк. част. музей. гор. усадьбы, 2007. – 208 с. – (Забытые
рукописи). – Алфавіт. покажч.: с. 190–206.
5. К2–171822 Війна очима дітей : зб. архів. док. / Харк. обл. держ. адмін., Держ.
архів Харк. обл. – Харків : [Б. в.], 2013. – 219 с. – Бібліогр. наприкінці ст.– Геогр.
покажч. : с. 214–218.
6. К1–9984 Горбуров, Є. Г. Рух опору на півдні України в роки Великої
Вітчизняної війни (1941–1944) / Горбуров Є. Г. – Київ : Олді-Плюс, 2002. – 245 с. –
Бібліогр.: с. 165–191.
7. К2–151868 Грицюк, В. Стратегічні та фронтові операції Великої Вітчизняної
війни на теренах України / Валерій Грицюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії
України. – Київ : Ін-т історії України, 2010. – 149 с. – (Україна. Друга світова війна.
1939–1945). – Бібліогр. в прим.: с. 139–149.
8. К2–147887 Грідіна, І. М. Духовне життя населення України в роки Другої
світової війни (1939–1945 рр.) / Грідіна І. М. ; Донец. нац. ун-т, Іст. ф-т.
–
Донецьк : ДонНУ, 2010. – 418 с.: іл. – Бібліогр. в підряд. прим.
9. К2–171038 Гула. Р. Армия. Война. Советский патриотизм (Украина
1941–
1945 гг.) : монография / Руслан Гула. – Днепропетровск : Герда, 2013. – 275 с. –
Библиогр.: с. 251–272.
10. К2–166047 Гула, Р. Витоки та роль радянського патріотизму у роки Великої
Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (на матеріалах України) : монографія / Руслан
Гула. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – 515 с. – Бібліогр. у посиланнях: с. 458–502.
– Імен. покажч.: с. 503–510.
11. К2–152159 Добров, П. В. Історико-культурні цінності Східної України в роки
Великої Вітчизняної війни : [монографія] / Добров П. В., Грідіна І. М.,
Калашнікова В. Є.; Донец. нац.. ун-т, Іст. ф-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 235 с. –
Бібліогр.: с. 201–235 (281 назва).
12. К2–167851 Жигло, В. В. Документи державних архівів України з історії
окупаційного режиму у зоні військового управління (1941–1943 рр.) :
[монографія] / В. В. Жигло ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ,
2012. – 172 с. – Бібліогр.: с. 136–170. – Імен. покажч.: с. 171–172.
13. К2–113464 Захистимо правду історії : матеріали слухань «Про стан виконання
органами освіти і науки нормативно–правових актів України щодо необхідності
правдивого висвітлення новітньої вітчизняної історії, подій Великої Вітчизняної
війни» / Верховна Рада України, Ком. у справах пенсіонерів. ветеранів та
інвалідів. – Київ: Парламентське вид–во, 2004. – 82 с.: іл.
14. К2–151867 Кентій, А. Радянській рух Опору на окупованій території України
/ Анатолій Кентій, Володимир Лозицький, Микола Слободянюк ; Нац. акад.
наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України, 2010. – 97 с. –
(Україна. Друга світова війна, 1939–1945) – Бібліогр. наприкінці глав.
15. К5–15681 Конюшенко, П. Великая Отечественная 1941–1945. Память 9 мая
/ Петр Конюшенко. – Харьков : [Б. и.], 2010. – 239 с.: ил. – Библиогр.: с. 238
(16 назв.)
16. К2–163661 Конюшенко, П. Е. Украина. Три года в фашистской неволе 1941–
1944 / П. Е. Конюшенко. – 2-е изд. – Харьков : Гудзинский, 2012. – 211 с. : ил. –
Библиогр.: с. 296 (20 назв.)
17. К4–5384 Косик, В. Україна під час Другої світової війни 1938–1945 / Володимир
Косик ; пер. з фр. Р. Осадчук. – Київ ; Париж ; Нью-Йорк; Торонто : [Б. в.], 1992. –
729 с. – Бібліогр.: с. 704–707 та в підряд. прим. – Імен., геогр. покажч.: с. 709–725. –
Назва парал. фр.
18. К4–18302 Курилишин, К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939–
1944 рр.) : за матеріалами україномов. легальної преси / Костянтин Курилишин ;
Нац. акад. наук. України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Ін-т укр.
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. – Львів. :
Піраміда, 2010. – 326 с.: іл. – Бібліогр. на прикінці розд. – Імен. покаж.: с. 310 –
314.
Курилишин, К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944
рр.) : іст.-бібліогр. дослідж. : у 2 т. / Костянтин Курилишин ; Нац. акад. наук
України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Від. україніки, Від-ня «Н.-д. центр
періодики». – Львів : ЛНБ, 2007.
19. К4–15578 Т. 1.: А–М. – 2007. – 639 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 593–632.
20. К4–15579 Т. 2.: Н–Я. – 2007. – 590 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 538–566.
21. К2–123926 Литвин, В. Україна в Другій світовій війні (1939–1945) / Володимир
Литвин. – Київ : Лі-терра, 2004. – 463 с. : іл.
22. К4–19532 Партизанська і підпільна боротьба в Україні (1941–1944 рр.) : історія,
люди, пам’ять. – Київ : Парламент. вид-во, 2011. – 495 с.: іл.
23. К2–151850 Перехрест, О. Сільське господарство України в роки Великої
Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) / Олександр Перехрест ; Нац. акад. наук
України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України, 2010. – 149 с. : –
(Україна. Друга світова війна. 1939–1945). – Бібліогр. в прим.: с. 132–149.
24. К5–29150 Перехрест, О. Г. Українське село в 1941–1945 рр. : економічне та
соціальне становище / О. Г. Перехрест ; Нац. акад. наук. України, Ін-т історії
України. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 666 с. : табл. – Бібліогр.
наприкінці розд. – Імен покажч.: с. 648–653. – Геогр. покажч.: с. 654 – 666.
25. К2–123360 Роки війни і відбудови : іст. нариси за док. ЦДНТА України. –
Харків : Колорит, 2006. – 117 с. : 4 арк. іл. : табл. – Частина тексту рос. – Бібліогр.:
с. 105–113 (232 назви) – Покажч. імен., геогр.: с. 102–104.
26. К2–152771 Руднев, Б. К. Дневник оккупации : г. Лебедин Сумской области / Б.
К. Руднев ; Лебедин. худож. музей. – Харьков : Харьк. част. музей гор. усадьбы,
2011. – 72 с.
27. К2–139473 Сахно, А. А. Фашизм в конце туннеля / А. А. Сахно ; Харьк.
эконом. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2009. – 56 с. : ил. – Библиогр.: с. 43–45.
28. К2–156475 Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами
евреев Украины в 1941–1944 годах / сост. А. Круглов. – Киев : Институт иудаики,
2002. – 485 с. – (Бібліотека Інституту іудаїки / Центр єврейської освіти України). –
Указ. имен: с. 457–468.
29. К2–137189 Смирнов, В. Н. Идеология и практика нацизма в годы Второй
мировой войны : монография / В. Н. Смирнов. – Харьков : Майдан, 2009. – 238 с. –
Библиогр.: с. 232–237 (93 назви).
30. К2–167525 Тарнавський, І. С. Політика третього рейху та його союзників на
окупованих українських землях в роки Другої світової війни / І. С. Тарнавський ;
Донец. нац. ун-т, Іст. ф-т. – Донецьк : Промінь, 2012. – 490 с. – Бібліогр.: с. 438 –
458.
Україна в Другій світовій війні : погляд з ХХІ с. : іст. нар. : у 2 кн. / Нац. акад. наук
України, Ін-т історії України; [редкол.: В. А. Самрай (голова) та ін.] – Київ :
Наукова думка, 2010–2011.
31. К4–18661 Кн. 1. – 2010. – 732 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
32. К4–19657 Кн. 2. – 2011. – 942 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
33. К4–15098 Україна в полум’ї війни 1941–1945 / [редкол.: П. П. Панченко (голова
редкол., кер. авт. кол.) та ін.]. – Київ : Україна, 2005. – 558 с. : іл.
34. К2–165975 Україна під нацистською окупацією : спалені села
(1941–
1944 рр.) : анот. покажч. / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [авт.-упоряд. С. В. Бутко, Л. С.
Герасименко, А. М. Киридон та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2012. – 362 с. – Бібліогр.:
с. 323–345.
35. К2–159019 Федорчук, Я. П. Трагедія українсько-польського протистояння на
Волині 1938–1944 років. Волинська область. Підсумки / Я. П. Федорчук. – Луцьк :
Твердиня, 2012. – Бібліогр.: С. 170–195 (264 назви).
36. К2–161492 Фоменко, А. Усе таємне стає явним. Правда й вигадки про
радянсько-німецьку війну 1941–1945 років. Моя війна / Анатолій Фоменко. – 2-ге
вид., випр. й доп. – Дніпропетровськ : Ліра, 2011. – 223 с., 16 арк. іл. – Бібліогр.: с.
216–221 (94 назви).
***
37. К4–18685 Бернаж, Ж. Харьков. Январь–март 1943. Контрудар танкового
корпуса СС : [книга-альбом : пер. с фр.] / Жорж Бернаж. – Москва : ЭКСМО, 2007.
– 175 с. : ил.
38. К5–20292 Булига, А. Шевченківський район у роки Великої Вітчизняної війни
1941–1945 років / АндрійБулига, В’ячеслав Тройнер. – Харків : Залогін, 2012. – 247
с. : іл. – Бібліогр.: с. 240–242 (95 назв).
39. К4–21749 Долбня, В. Т. Тысяча четыреста восемнадцать дней : воен. дневник
/ В. Т. Долбня ; Нац. техн. ун-т «Харьк. политех. ин-т». – Харьков : Підручник НТУ
«ХПІ», 2013. – 195 с., [8] л. ил.
40. К2–166745 Дьякова, О. В. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни : метод.
рек. історії рідного краю / Дьякова, О. В. ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди.
– Харків : ХНПУ, 2013 – 98 с. – Бібліогр.: с. 97–98.
41. К2–164732 Город и война. Харьков в годы Великой Отечественной войны / Рос.
гос. гуманитар. ун-т, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; [отв. ред.: Е. А. Пивовар ;
сост.: С. М. Куделко, С. И. Посохов, Е. В. Дьякова] – Санкт-Петербург : Алетейя,
2012. – 567 с.
42. К2–165042 Зекцер, Д. М. Помнить, рассказать, увековечить и чествовать =
Пам’ятати, розповісти, увічнити і шанувати : (история Харьк. еврейс. орг.
инвалидов войны и участников боевых действий) : [ист.-исслед. моногр.] / Д. М.
Зекцер. – Харьков : Б. и., 2012. – 201 с. : ил. – Библиогр: с. 62–68 (164 назв.).
43. К2–163984 Крамар, В. Спогади дітей війни Печенізького краю / Віра Крамар. –
Х. : ХНАДУ, 2012. – 98 с. : іл., портр.
44. К2–168300 Панин, А. И оживает в памяти война : [избранное] / Анатолий
Панин. – Харьков : Майдан, 2013. – 271 с. : ил.
45. К5–20979 Парамонов, А. Коротыч – ключ к Харькову. Август 1943 г.
/ А. Парамонов. – Харьков : Харьк. част.музей гор. усадьбы, 2013. – 86 с. : ил.
–
(Крещенные огнем) – Библиогр. в подстроч. примеч.
46. К3–51488 Скоробагатов, А. В. Харків у часи німецької окупації (194 –1943) / А. В.
Скоробагатов. – Х. : Прапор, 2004. – 366 с. : іл. – Бібліогр.:
с. 338–366.
47. К2–170963 Харьков. Огненные годы 1941–1943 / Междунар. укр. союз.
участников. войны, Харьк. обл. ком. Центр защиты правды истории Великой
Отечественной войны при Харьк. обл. Ком. МУСУВ ; [авт.-сост.] П. Е. Конюшенко.
– 2-е изд. – Харьков : Золотые страницы, 2013. – 203 с. : ил. – Библогр.: с. 203.
48. К5–20980 Харьков. Освобожденный навсегда. Август 1943 г. : сб. док. и
материалов / [авт.-сост. В. К. Вохмянин, А. Ф. Парамонов, А. И. Подопригора]. –
Харьков : Харьк.част. музей гор. усадьбы, 2013. – 263 с. : ил., карты.
–
(Харьков в войне) – 70-й годовщине освобождения Харькова от нем.-фашист.
захватчиков посвящ.
***
1. К2–106751 Харків 1941–1943 : Фотоальбом = KHARKIV 1941–1943 : Photoalbum
/ Авт. уклад. В. Н. Левченко. – Харків, 2004. – 96 с.
2. К3–51488 Скоробогатов А. В. Харків у часи німецької окупації
(1941–1943) /
А. В. Скоробогатов. – Харків : Прапор, 2004. – 336 с.
3. К4–13516 Невигадане. Усні історії остарбайтерів / Ін-т історії України НАН
України та ін.; Авт.-упоряд.: Г. Г. Грінченко. – Харків : Райдер, 2004. – 235 с.
4. К2–155268 Історію творить народ : Велика Вітчизняна війна в спогадах
мешканців селища Солоницівка Дергачівського району Харківської області /
Нац. ун-т внутр. справ ; [редкол.: О. М. Бандурка та ін.]. – Харків : НУВС, 2004. –
193 с.
5. К2–128349 Історію творить народ : Велика Вітчизняна війна в спогадах
мешканців Безлюдівка Харківського району Харківської області / Нац. ун-т внутр.
справ ; [редкол. : О. М. Бандурка та ін.]. – Харків : НУВС, 2004. – 203 с.
6. К2–113147 Рибальченко, Р. К. Харківська культурна еміграція 1942–1943 років /
Ростислав Рибальченко. – Х. : Курсор, 2005. – 197 с.
7. К4–13622 Подвиг всенародный. 60 лет Победы в Великой Отечественной
войне / [Н. Л. Авилова и др.]; Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». – Харьков
: НТУ «ХПИ», 2005. – 225 с.
8. К2–139573 Панин, А. С. Было у войны и женское лицо : женщины на войне :
очерки, зарисовки, воспоминания, фот. / Анатолий Панин, Тамара Бутенко. –
Харьков : МТК-книга, 2005. – 83 с.
9. К5–9668 О доблести, о подвигах, о славе : [Страницы истории Харькова]: К
60-летию Победы в Великой Отечественной войне / [Редкол. : Л. С. Сорока и
др.]. – Харьков : Золотые страницы, 2005. – 168 с.
10. К2–113039
Матеріали регіональної студентської науково-теоретичної
конференції «Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр.» : До 60-річчя Перемоги,
27–28 квітня 2005 р. / НТУ «ХПІ». – Харків, 2005. – 283 с.
11. К2–113359 Книга скорботи України : Харківська область / Редкол. :
Герасимов І. О. та ін. – Харків : Обл. пошук.-вид. наук. ред. Кн. пам’яті України,
2003. – Т. 2 : м. Харків. (М–Я). – Харків, 2005. – 541 с.
12. К4–15692 Мы победили смерть : воспом. харковчан – бывших узников
фашист. концлагерей / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; [Редкол. : В. Ю.
Иващенко и др.]. – Львов : Кальварія, 2005. – 191 с.
13. К2–115930 Звоницкий Э. М. Защитник отечества :[60 лет Великой Победы],
1945–2005 / Э. Звоницкий ; Харьк. обл. совет орг. ветеранов Украины и др. –
Харьков : Наш городок, 2005. – 283 с.
14. К2–130684 Желєзняк М. М. Шляхами народного подвигу : з історії Великої
Вітчизняної війни 1941–1943 рр. на Валківщині) / М. М. Желєзняк. – Валки, 2005.
– 64 с.
15. К2–120574 Рибальченко Р. К. Підкови на снігу : Спогади про війну, враження,
роздуми, пошуки істини / Ростислав Рибальченко. – Харків : Курсор, 2006. – 285 с.
16. В1–22664
Архівні джерела з історії німецько-фашистської окупації
Харківщини / [Уклад. В. В. Жигло]. – Харків : ХНПУ, 2006. – 46 с.
17. К5–14081 Антипов В. Небо над Харьковом. Май 1942 / В. Антипов,
Д. Карленко. – Харьков : Сметанин, 2006. – 68 с.
18. К2–128075 Трипілець М. Я. Долі з автографом війни : нариси / Меланія
Трипілець. – Харьков, Богодухов : Друкарня № 13, 2007. – 259 с.
19. К2–113359
Книга скорботи України : Харківська область / Редкол. :
І. О. Герасимов та ін. – Харків : Кн. пам’яті України, 2003. – Т. 3. – 2007. – 847 с.
20. К2–111298 Книга пам’яті Дробицького яру / [Авт.-уклад.: В. П. Лебедєва, П. П.
Сокольський]. – Харків : Прапор, 2004. – 207 с.
21. К4–18685 Бернаж, Жорж. Харьков. Январь–март 1943. Контрудар танкового
корпуса СС / Жорж Бернаж. – М. : ЭКСМО, 2007. – 175 с.
22. К5–20931 Антипов, Владислав. Небо над Харьковом. Май 1942 / В. Антипов,
Д. Карленко. – Х. : Райдер, 2007. – 68 с.
23. К2–134066 Харьков, 1943-й освобожденный навсегда! : сб. документов / А. И.
Подопригора, В. К. Вохмянин. – Харьков : Райдер, 2008. – 84 с.
24. К2–131738 Мартыненко И. В. Записки подводника, электрика с подлодки С–
13 /И. В. Мартыненко. – Харьков : Ист.-археол. музей-заповедник «Верх. Салтов»,
2008. – 231 с.
25. К1–10980 Красовицкий Б. М. В годы войны / Б. М. Красовицкий. – Харьков :
Фолио, 2008. – 154 с.
26. К4–17243 Книга пам’яті України. Харківська область / Редкол. : Герасимов І.
О. та ін. – Харків : Кн. пам’яті України, 199-. – Т. 1(24) : Переможці. – 2008. – 687 с.
27. К4–17244 Книга пам’яті України. Харківська область / Редкол. : Герасимов І.
О. та ін. – Харків : Кн. пам’яті України, 199-. – Т. 2(25) : Переможці. – 2008. – 471 с.
28. К5–14723 Вохмянин В. К.
Харьков, 1941–й / В. К. Вохмянин,
А. И. Подопригора. – Харьков : Райдер, 2008. – (Харьков в войне).
– Ч. 2. :
Город в огне. – 2009. – 148с.
29. К5–13231
Вохмянин В. К.
Харьков, 1941–й / В. К. Вохмянин,
А. И. Подопригора. – Харьков : Райдер, 2008. – (Харьков в войне). – Ч. 1. : У края
грозы. – 2008. – 100 с.
30. К5–14724 Харьков 1941–1943 … : фотоальбом на основе архив. материалов /
авт.-сост.: В. Зильберберг, В. Бысов. – Харьков : Золотые страницы, 2009. – 112 с.
31. К3–58185 Память сердца : док. очерки ветеранов Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. / [сост.: Гулаков П. З. и др.]. – Харьков : Тимченко, 2009 –
455с.
32. К5–15219 Красноградщина : іст. альбом. – Харків : Майдан, 2009. – Кн. 1 :
Протистояння / [М. О. Муригін та ін.]. – 2009. – 309 с.
33. К2–154080 Кононов Ю. Г. Эхо войны / Ю. Г. Кононов. – Харьков, 2009. – 116 с.
34. К3–57754 Харьков. Город, переживший войну : фотоальбом : 65-летию
Победы посвящается … / [авт.-сост. В. Зильберберг, В. Бысов]. – Харьков : Дом
рекламы, 2010. – 191 с.
35. К2–145898 Харківщина у роки Великої Вітчизняної війни : док. і матеріали /
О. В. Дьякова. – Харків : Сага, 2010. – 384 с.
36. К5–171010 Усык М. А. День за днем. Харьков : 20.11.41–23.02.43 / М. А. Усык. –
Симферополь, 2010. – 71 с.
37. К2–149224 Твердохліб М. Ф. Слобожанський хутір у роки воєнного лихоліття
1941–1945 роки : істор.-публіц. нарис / Микола Твердохліб. – Кременчук, 2010. –
232 с.
38. К5–16178 Сповідь солдатських сердець : [зб. ст., присвячених подіям Великої
Вітчизняної війни] / [редкол. : О. В. Алєксєєнко (голова) та ін.]. – Харків : Золоті
сторінки, 2010. – 159 с.
39. К4–19220 Победа в памяти слобожан : фотоальманах / [сост.: В. М. Маренич,
И. В. Булгакова]. – Запорожье : Дикое поле, 2010.
– 71 с.
40. К2–149066 Панасенко Б. А. Война глазами мальчишки / Б. А. Панасенко. –
Харьков : Мичулин, 2010. – 67 с.
41. К2–145441 Книга памяти / Междунар. обществ. орг.. «Союз инвалидовподводников “Форпост”» ; [авт. проект: В. Бойко]. – Харьков : Фарватер
submariners, 2010. – 63 с.
42. К2–147942 І доки є пам’ять у людей … : нар. оповідання про Велику
Вітчизняну війну / [упоряд.: В. П. Андрусенко]. – 2-е вид., доп. – Харків : ХНПУ,
2010. – 479 с.
43. К5–15680 Героїчні сторінки історії. Книга пам’яті Зміївщини : [уклад.:
І. Я. Кулініч]. – 3-є вид., допов. – Зміїв, 2010. – 227 с.
44. В2–1846 Харьков. Немецкая оккупация 1941–1943 годы. ул. Гиевская / сост.:
В. Проценко. – Харьков, 2011. – 15 с.
45. К2–158069 Дорогами ратной славы, 1941–1943 / [авт.-сост.: С. М. Остащенко,
П. Е. Конюшенко]. – 3-є изд., доп. и перераб. – Харьков, 2011. – 127 с.
46. К4–18969
Мамонтов В. Б. Шаги войны. г. Изюм. 1941–1947 гг.
/
В. Б. Мамонтов. – Донецк ; Изюм : Донбасс, 2011. – 131 с.
47. В1–25448 Васильева М. С. Харьков. Станция Основа. Прошлое и настоящее /
Васильева М. С. – Харьков : Курсор, 2011. – 27 с.
48. К2–163984 Крамар В. В. Спогади дітей війни Печенізького краю
/
Віра Крамар. – Харків : ХНАДУ, 2012. – 98 с.
49. К2–165042 Зекцер Д. М. Помнить, рассказать, увековечить и чествовать =
Пам’ятати, розповісти, увічнити і шанувати / Д. М. Зекцер. – Харків, 2012. – 201 с.
50. К2–164732 Город и война. Харьков в годы Великой Отечественной войны /
отв. ред. : Е. А. Пивовар ; сост.: С. М. Куделко, С. И. Посохов. – СПб. : Алетейя,
2012. – 567 с.
51. К5–20018
Вохмянин В. К.
Харьков, 1941–й / В. К. Вохмянин,
А. И. Подопригора. – 2-е изд., доп. – Харьков : Райдер, 2012. – (Харьков в войне). –
Ч. 1. : У края грозы. – 2012. – 120 с.
52. К5–20292 Булига А. М. Шевченківський район у роки Великої Вітчизняної
війни 1941–1945 років / Андрій Булига, В’ячеслав Тройнер. – Харків : Залогін,
2012. – 247с.
53. К5–20980 Харьков. Освобожденный навсегда. Август 1943 г. : сб. док. и
материалов / [авт.-сост. В. К. Вохмянин, А. Ф. Парамонов, А. И. Подопригора]. –
Харьков : Харьковский частный музей городской усадьбы, 2013 – 263 с. 55. К2–55
54. К2–170963 Харьков. Огненные годы 1941–1943 / авт.-сост. П. Е. Конюшенко. –
2-е изд. – Харьков : Золотые страницы, 2013. – 203 с.
55. К5–20979 Парамонов А. Ф. Коротыч – ключ к Харькову. Август 1943 г. / А.
Парамонов. – Харьков : Харьковский частный музей городской усадьбы, 2013.
– 86 с.
56. К2–168300 Панин А. С. И оживает в памяти война : избранное / Анатолий
Панин. – Харьков : Майдан, 2013. – 271 с.
57. К2–166745 Дьякова О. В. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни :
метод. рек. з істор. рідного краю / Дьякова О. В. ; Харк. нац.. пед. ун-т ім Г. С.
Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2013. – 98 с.
58. К4–21749 Долбня В. Т. Тысяча четыреста восемнадцать дней : воен. дневник
/В. Т. Долбня. – Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2013. – 195 с.
59. К2–171822 Війна очима дітей : зб. арх. док. / [упоряд.: М. І. Ельксніт, О. В.
Сафонова, Ю.А. Кожедуб ; редкол.: Л. М. Юдіна (голова) та ін.]. – Харків :
Тарасенко, 2013. – 219 с.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа