close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

методичний вісник 04 // 2015

код для вставки
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК
МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
ВІДДІЛУ ОСВІТИ
СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИПУСК № 8
У цьому випуску:
КВІТЕНЬ 2015
Або я знайду шлях, або прокладу його
Сідней
Атестація
1
Із досвіду роботи 2-12
Хістєвої Л.О., вчителя Гірницької ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 17
Розробки уроків з 12-27
географії з використанням ІКТ
Афоризми
28
Відповідно до Закону України “Про освіту” педагогічні працівники підлягають атестації, за результатами якої визначається їхня відповідність займаній посаді, рівень кваліфікації.
Атестація, мотивуючи безперервне підвищення кваліфікації педагогів, зумовлює покращення якості освіти та підвищення соціального статусу педагога..
Не став винятком квітень цього року. Атестаційною комісією відділу освіти атестовано
педагогів. Зроблено ще один крок вперед до створення системи
безперервної освіти педагогічних працівників.
Ми вітаємо атестантів 2015 року. Нехай вистачає часу й сили на папки і
плани, на вечірні зорі і вранішні, на любов, спілкування, на працю і творчість, на
сім'ю.
ТИ — ОСОБЛИВИЙ
Один відомий психолог розпочав свій семінар із психології, піднявши вгору 100-доларову
купюру. У залі було близько 200 осіб. Психолог
запитав, хто хоче отримати купюру. Усі, як за командою, підняли руки.
— Перш ніж один із вас отримає цю купюру, я дещо з нею зроблю, — продовжив психолог.
Він зім'яв її і запитав, чи хтось усе ще хоче отримати її. І знову всі підняли руки.
— Тоді, — відповів він, — я роблю таке, —
і, кинувши купюру на підлогу, злегка поялозивїї
черевиком по брудній підлозі. Потім підняв — купюра була пом'ята і брудна.
— Ну, і кому з вас вона потрібна в такому
вигляді? І всі знову підняли руки.
— Дорогі друзі, — сказав психолог, —
щойно ви отримали цінний наочний урок. Незважаючи на все, що я зробив із цією купюрою, ви всі
хотіли її отримати, оскільки вона не втратила своєї
цінності. Вона все ще купюра номіналом у 100 доларів. У нашому житті часто трапляється, що ми
виявляємося викинутими із сідла, розтоптаними,
знищеними. Це реалії нашого життя... У таких ситуаціях ми почуваємося нікчемними.
Але не має значення, що з тобою сталося
або станеться, —ти ніколи не втратиш своєї цінності. Брудний ти чи чистий, пом'ятий чи відпрасований, ти завжди будеш безцінний для тих, хто тебе
любить. Твоя цінність визначається не тим, що ти
робиш або з ким. знайомий, а тим, який ти.
Ти — особливий, і не забувай про це ніколи.
За матеріалами Інтернету.
На фото атестанти 2015 року
Стр. 2
Тема досвіду: Активізація розумової діяльності та розвиток логічного
мислення учнів через застосування інноваційних методик навчання
Хістєва Лариса Олексіївна,
вчитель математики
Гірницької ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 17
Бурхливий розвиток інформаційно - комунікативних технологій, інформація
суспільства, швидкий розвиток науки, техніки та виробництва відкриває нові обрії,
які потребують зростання інтелектуального потенціалу молодого покоління. При
вивченні математики учні повинні мати розвинене логічне мислення, розумову діяльність, а при цьому дуже важливо активізувати і розвивати пізнавальні інтереси
школярів.
Враховуючі той факт, що вивчення математики завжди вимагає розвиненого
логічного мислення та активної розумової діяльності, я завжди багато уваги приділяю роботі над розвитком логічного мислення, активізацією розумової діяльності
учнів та активізацією пізнавальних інтересів учнів. Протягом атестаційного періоду я працювала над проблемою "Активізація розумової діяльності та розвиток логічного мислення учнів через застосування інноваційних методик навчання".
Працюючи над цією проблемою, я застосовую у своїй роботі інтерактивні та
інноваційні методи навчання, використовую інформаційно-комп'ютерні технології . Іноді ця робота займає весь урок, інколи це є елементом уроку. Використовую
такі методи і прийоми: 1) розв'язування задач за готовими малюнками на дошці; 2)
роботу в парах; 3) роботу в групах; 4) прийом "Мікрофон";5)прийом "Подолаємо
разом!"; 6) прийом "Знайди помилку!" 7) прийом "Заповни пусті місця!"; 8) вправу
"Продовжити речення!"9) урок "однієї задачі";10) математичні, обзорові та графічні диктанти.
Розв'язування задач за готовими малюнками на дошці дає можливість розв'язати більше задач за короткий час, витримати достатню щільність уроку та його високий темп, що впливає на активізацію розумової діяльності та розвиток логічного
мислення, організує дітей до роботи. Під час такої роботи учні усно розв'язують
задачі, логічно їх обґрунтовують, виділяють контрольні моменти.
Корисною для розвитку активного мислення є розглядання багатьох питань на
прикладі однієї задачі, це урок "однієї задачі". Взявши одну умову і виконав один
малюнок, можна розглянути декілька питань, що стосуються однієї фігури, однієї
умови. Це можна зробити на прикладі такої задачі.
Задача. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 12см, а висота, проведена до
основи - 8см. Знайти: 1) довжину середньої лінії трикутника паралельної до основи; 2) бічну сторону трикутника:3) синус кута при основі трикутника; 4) площу
трикутника декількома способами. На такій задачі будуть розглянуті такі питання:1) властивості рівнобедреного трикутника;2) властивість медіани рівнобедреного трикутника;3) теорема Піфагора; 4) визначення синуса кута; 5) середня лінія
трикутника; 6) площа трикутника; 7) формула Герона; 8) радіуси вписаного і описаного кіл.
Достатньо велику увагу у своїй роботі я приділяю проведенню нестандартних
уроків, використанню нестандартних прийомів навчання.
Ще Блез Паскаль сказав, що "математика досить суха та серйозна наука, і не
можна упускати можливості зробити її більш привабливою". Я цілком згодна з цим
і на своїх уроках намагаюся робити її привабливою, заохочую учнів до свідомого
вивчення предмету. Учням різного віку подобається різноманіття різних форм уроків. Наприклад, у 6-му класі при вивченні теми "Дії над звичайними дробами" я
завжди проводжу урок-подорож. Це була морська подорож, під час якої учні подолали море Рівнянь, пройшли мимо острову Кмітливий, минули півострів Дробовий. Учні були морськими екіпажами, пізнавали морські звички, словник, історію.
( Кок - повар, кухня - камбуз, вікно - ілюмінатор, колокол - ринда, лавка - банка.)
Доводилося кидати рятівний круг, але учні працювали з бажанням, цікавістю та
надаючи товаришам дружню допомогу. Додаток 4.
У 9-му класі при вивченні теми "Нерівності. Системи нерівностей" провела підсумковий урок, урок - перегони. У формі змагання учні розв'язували задачі, аналізували теоретичний матеріал, застосовували його практично, розповідали про історію гонок та сучасні перегони. Діти приготували презентації та повідомлення.
Стр. 3
11 клас з цікавістю взяв участь у діловій грі за темою "Похідна. Застосування
похідної до дослідження функції". Учні показали не тільки знання теми та уміння
використовувати отримані знання практично, але й уміння працювати у групі, вболівати за товариша, члена своєї групи, надати йому допомогу. Учні підготували і
показали матеріалу, щодо історії дослідження похідної, правил обчислення , застосування похідної до дослідження функції, зв'язок з хімією, фізикою, економікою.
Часто на уроках математики використовую елементи гри, змагання. На початку уроку дуже доцільно і корисно задати необхідний темп уроку, налаштувати учнів на певну роботу. У цьому допоможе елемент гри "Естафета". Кожен ряд-це команда. На дошці записані три стовпчики прикладів. Учні по черзі виходять і розв'язують їх, перевертають листочок з буквою, що відповідає кожному прикладу. Наприклад, при вивченні теми"Додавання раціональних чисел" у 6-му класі, це відбувається так:
І ряд
ІІ ряд
ІІІ ряд
1)-5+7
Б
1)-19+13
У
1) -24+31
Р
2)32+(-43)
А
2) 43+(-21)
С
2) 64+(-72)
А
3)-4,6+(-2,1) Ж
3)-6,8+(-4,2) П
3)-6,8+(-1,2) Д
4) -7,6+7,6 А
4)-9,4+9,4
І
4)-5,7+5,7
О
5)4,9+0
Є
5)-8,9+0
Х
5)-3,45+0
Щ
6)-1,6+(-3,4) М
6)-4,9+(-6,4)
І
6)-5,2+ (6,8)
І
7)6,8+(-7,9) О
7)9,6+(-7,3)
В
7)10,7+(-12,7) В
Діти повторюють правила додавання раціональних чисел, застосовують їх
практично, та їх ще привітають слова, складені із букв поруч з прикладами. Робота
у формі змагання , привітання викликають позитивні емоції у дітей, спонукають до
плідної, продуктивної роботи, нарешті це просто приємно дітям, вони відчувають
турботливе добре ставлення до себе. Такий прийом я використовую при вивченні
багатьох тем у різних класах. Слова підбираю відповідно теми, віку дітей та мети
уроку.
Однією з форм перевірки знань учнів я вважаю і часто використовую, це прийом, робота в парі"Подолаємо разом!". Двоє учнів отримують завдання. Один виконує його біля дошки, другий - за партою, він на контролі. Учень, що працював за
партою потім перевіряє записи та розв'язок на дошці, червоною крейдою пише поруч свою відповідь, якщо вони відрізняються. Далі роботу переглядає учитель. Що
дає такий прийом? Перший учень буде старанно працювати, бо йому буде ніяково
перед однокласником за помилку, другий - також буде гарно працювати, він буде
відчувати почуття гордості через те, що йому довірено перевіряти роботу товариша, допомогти йому, а ще він побував у ролі учителя. А вчитель одним разом перевірив і оцінив двох учнів за короткий час, використав виховні моменти уроку, а
саме цього прийому. Зазвичай, я залучаю до такої роботи 2-4 пари учнів. Інколи
навіть завдання даю однакові, гідність учня не дозволить йому заглянути у роботу
сусіди, він захоче показати, що вміє це зробити сам.
На уроках формування умінь та навичок учнів намагаюся проводити роботу в
групах. Кожна група отримує своє завдання, розраховане на учнів різних рівнів
навчальних досягнень. Розподіляється робота між членами групи, відбувається
процес розв'язку, під час якого формуються відносини, уміння співпрацювати, допомагати один одному, вболівати за членів своєї групи. Більш "сильніші" учні допомагають "слабкішим". Крім того, учні відчувають відповідальність за свою справу, а це спонукає до плідної роботи. Важливо правильно оцінити роботу у групі,
треба виробляти критерії оцінювання роботи групи. Це може бути:1) участь у обговоренні питання; 2) знання теоретичного матеріалу; 3) уміння використовувати
отримані знання практично, до розв'язку задач;4) допомога членам групи 5) захист
свого питання чи задачі.
Активізує розумову діяльність та логічне мислення і вправа "Знайди помилку!"
або "Заповни вільні місця у записах!". Ці прийоми можна використовувати досить
часто у будь-якому класі, при вивченні будь-якої теми. На дошці записується 1-2
приклади з 2-3 помилками. Учням пропонується знайти, припущені вчителем
Стр. 4
помилки. Така вправа активізує учнів, підштовхує до роботи. Учні активно беруть
участь у такій роботі.
Вдалою формою активізації та розвитку логічного мислення є графічний диктант. Учитель читає математичне твердження, а учень на слух повинен визначити
його правильність і позначити певним знаком на прямій.
-1+---+2----3--4------5---+-6--+-7----8--+-9----10----11--+-12 Нехай знаком "+" позначено правильну відповідь, а знаком"-"- неправильну відповідь, в результаті роботи утвориться наведена вище лінія з відповідями, внизу вказані номера питань. Кожне питання
оцінено в один бал. Така вправа вимагає від учнів уважності, активної розумової
діяльності, уміння зрозуміти питання на слух. Особливо зручно проводити графічні диктанти на уроках геометрії, де необхідно логічне обґрунтування кожного кроку, підтвердження контрольних моментів. Я розробила тексти графічних диктантів
за курсом геометрії для 7-8 класів, за всіма темами і успішно ними користуюсь.
Додаток 4- 5.
Для перевірки знання учнями теоретичного матеріалу можуть послужити вправи "Продовжити речення!" або "Закінчити речення!", особливо на початку вивчення теми.
Логічне мислення, як процес складається з декількох операцій . Розумова операція - ланка у тривалому процесі логічного мислення, спосіб розв'язання завдання.
Найчастіше учні мають справу з аналізом та синтезом інформації, використовують
порівняння, абстрагування, конкретизацію, узагальнення, класифікацію. На своїх
уроках створюю умови для підвищення і активізації розумової діяльності та логічного мислення учнів. Одночасно у класі навчаються проблемні, здібні та обдаровані учні. Кожному з них повинно бути добре і цікаво у колективі під час роботи.
Кожен бажає досягти певного результату. Отже, завдання вчителя сприяти виникненню бажання вчитися, вчитися гарно, підібрати такі способи і методи навчання,
при яких кожен учень отримає задоволення. У розв'язуванні цього питання допомагають різнорівневі завдання для тематичних та підсумкових контрольних робіт
Федченко Л.Я. та проведення диференційної роботи. Активізую розвиток мислення школярів на уроках геометрії у процесі виконання завдань на порівняння та судження. Це питання такого типу: 1) у чому відмінність між ромбом та квадратом;
2) між паралелограмом та прямокутником; 3) між прямою і правильною призмами;
4) який параметр треба знати, щоб знайти площу круга, довжину кола?.
В.О.Сухомлинський писав"Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні,
збудити в їх серцях почуття гордості, власної гідності - це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка,
що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні - єдине джерело сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися. Головна мета діяльності вчителя - створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини. Застосування та використання раніше перерахованих методів та прийомів допомагає
мені на уроках створити "ситуацію успіху".
Присутнє на уроках математики і патріотичне виховання. Так на уроці у 6му класі при вивченні теми "Пропорції. Круг. Коло." проводила урок "Патріотичне
виховання на уроці математики", де історичні факти , відомості про видатних
українців пов'язані з розв'язуванням задач. Відповіді до завдань є датами історичних фактів. Додаток 4. Інтегрований урок "За сторінками Червоної книги України"
формує у учнів любов до природи рідного краю, навчає дітей берегти рідкісні рослини, тварин, птахів , що занесені до Червоної книги України. Учні познайомилися
з деякими з них. Вся ця робота проходила паралельно з формуванням у учнів навичок ділення і множення дробів. Одним із способів активізації розумової діяльності
та розвитку логічного мислення є позакласна робота, де продовжується процес поглиблення та розширення знань учнів. Позакласна робота проводиться на заняттях
факультативів, гуртків та під час проведення декади математики. Проведення декади математики у школі вже стало традицією. Зазвичай вона проводиться один раз
на рік. План декади - це комплекс різних видів позакласної роботи. Кожного дня
відбувається свято математики.
Стр. 5
Під час проведення декади учням надається можливість здобути додаткові знання
з математики, історії її розвитку, показати зв'язок математики з іншими предметами та практичну спрямованість. У заходах можуть брати участь всі учні, а не тільки схильні до вивчення математики. Здебільшого це заходи, що проводяться у нестандартній формі, у формі змагання, марафону, гри, експресу. У підготовці до
проведення заходів учні проявляють свої організаторські здібності, висловлюють
побажання провести той чи інший захід, беруть участь у складанні плану декади.
Учні з задоволенням приймають участь у предметних олімпіадах, конкурсах
"Кенгуру" та " Олімпус".
Використовую на уроках інформаційно-комп'ютерні технології, презентації та
електронні підручники, матеріали мережі Інтернет.
Систематично підвищую свій професійний рівень, вивчаю сучасну методичну літературу, журнали , користуюся матеріалами мережі Інтернет.
Будучи керівником методичного об'єднання вчителів природничоматематичного циклу, на своїх засіданнях проводили обговорення актуальних тем
викладання предметів, ділилася досвідом з колегами, молодшими вчителями. Завжди приймала участь у міських дистанційних семінарах та лабораторній роботі.
Збірку нестандартних уроків "Творчі наробки вчителя" презентувала на міській
конференції 2013 року, а графічні диктанти - у 2014 році. Свої найкращі творчі
наробки презентувала на засіданнях методичного об'єднання, розмістила на власному сайті INFOUROK.ru та на блозі "У професіоналізмі - дія!" kuropyatnik.blogspot.com
Література
1.Закон України "Про загальну середню освіту"
2. Журнали "Математика в школах України"
3. М.Селевко "Сучасні освітні технології"
4. О.Прометун Л.Пироженко Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.
Київ А.С.К.2006
5. Л.С.Сухарева Усна робота на уроках математики. Х. група "Основа" 2008
6. Сєргєєв Я.Б. Математика після уроків. Донецьк 2010
7. О.Скафа О.Власенко І.Гончарова Комплексний підхід до розвитку творчої особистості. Донецьк 2003
8. Юдіна І.Г. Жива оцінка. Програма "Портфоліо у школі" "Панорама" 2007
9. Ю.О.Захарійченко О.В. Школьний Формування активності навчання у сучасного підлітка "Ранок" 2011
Графічні диктанти за курс геометрії 7-го класу
Тема 1. Основні властивості фігур.
1. Якщо точка В лежить на прямій а, то пряма а проходить через точку В. (так)
2. Через три точки можна провести чотири промені. (ні)
3.Через три точки завжди можна провести одну пряму.(ні)
4.З трьох точок одна і тільки одна лежить між двома іншими.(так)
5. Будь-яка пряма розбиває площину на дві частини.(так)
6.Дві прямі розбивають площину на три частини (ні)
7.Дві точки розбивають пряму на 4 частини.(ні)
8. Якщо дві прямі співпадають, то вони мають безліч спільних точок.(так)
9. Якщо два відрізка перетинаються, вони мають безліч спільних точок.(ні)
10. Дві паралельні прямі не мають спільних точок.(так)
11.Дві перпендикулярні прямі мають одну спільну точку.(так)
12. Дано точки А, В і С. Якщо АВ=6см3мм, ВС=11см2мм, АС=4см9мм, то точка А
лежить між точками В і С. (так)
Стр. 6
Тема 2.
Кути та їх міри.
1.Сторонами кута є два відрізка із спільними сторонами.(ні)
2.Сторонами розгорнутого кута є протилежні промені.(так)
3.1 градус--це1/90 розгорнутого кута.(ні)
4.1 хвилина --це 1/ 90 частина градуса.(ні)
5.Рівні кути мають однакові міри.(так)
6.Суміжні кути можуть обидва бути тупими.(ні)
7.Кут між бісектрисами суміжних кутів дорівнює 90 .(так)
8.Міра кута дорівнює різниці мір кутів, на які даний кут ділиться внутрішнім променем.(ні)
9.Будь-який тупий кут більше найбільшого гострого.(так)
10.За 15 хвилин годинна стрілка повернеться на 90 .(так)
11.Бісектриса кута ділить його на дві різні частини.(ні)
12.Більший за величиною кут має більші за довжиною сторони.(ні)
Тема 3.
Суміжні і вертикальні кути.
1.Сума мір суміжних кутів дорівнює 90 .(ні)
2.Суміжні кути можуть обидва бути гострими.(ні)
3.Суміжні кути можуть бути обидва тупими.(ні)
4. Суміжні кути можуть бути один гострим, другий--тупим.(так)
5.Сума вертикальних кутів може бути більшою за 180 .(так)
6. Вертикальні кути можуть бути обидва тупими. (так)
7. Вертикальні кути не можуть бути обидва гострими.(ні)
8. Якщо один із суміжних кутів 70, то другий--110 .(так)
9. Коли один із вертикальних кутів 50 , то другий --120 .(ні)
10. Якщо один із суміжних кутів у три рази більше іншого, то їх величини 45 і 135 .
(так)
11.Якщо всі вертикальні кути рівні між собою, то вони прямі.(так)
12.При перетині двох перпендикулярних прямих утворюються суміжні і вертикальні прямі кути.(так)
Тема 4.
Трикутник і його елементи.
1. Якщо сторони рівностороннього трикутника 4см, то його периметр дорівнює
12см.(так)
2.Трикутник, у якого дві сторони рівні називається рівнобедреним.(так)
3.У прямокутного трикутника всі сторони можуть бути рівними.(ні)
4.Якщо у трикутника всі кути різні, його можна назвати різностороннім.(так)
5.Прямокутний трикутник не може бути рівнобедреним.(ні)
6. Рівнобедрений трикутник може бути прямокутним.(так)
7.Якщо трикутник має тупий кут, то він буде рівностороннім.(ні)
8. Периметр квадрата дорівнює 4см. Чи можна вирізати з нього трикутник
з периметром 3см? (ні)
9. Дві сторони трикутника можуть бути перпендикулярними до його третьої сторони.(ні)
10.Одна з висот тупокутного трикутника лежить поза площиною трикутника.(так)
11. Висота трикутника може співпадати з його стороною.(так)
12. Трикутника із сторонами 3см, 4см і 7см не існує.(так)
Тема 5.
Сума кутів трикутника.
1. Сума кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 190.(ні)
2. Трикутник не може мати два тупих кута.(так)
3. Трикутник може мати два прямих кута.(ні)
4. Сума кутів будь-якого чотирикутника дорівнює 360.(так)
5. Сума зовнішніх кутів прямокутного трикутника, взятих по одному при кожній
вершині дорівнює 180.(ні)
6. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 (так)
Стр. 7
7. Коли один з гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 45, то він є рівнобедреним.(так)
8. Величина кожного кута рівностороннього трикутника дорівнює 30.(ні)
9. Медіана трикутника ділить кут навпіл.(ні)
10. Якщо кути трикутника пропорційні числам 1, 2 і 3, то він є прямокутним.(так)
11. У прямокутному трикутнику сума гострих кутів більша за 90 (ні)
12. У прямокутному трикутнику можуть бути гострі кути по 45 .(так)
Тема 6.
Ознаки рівності трикутників.
1. Рівні фігури мають рівні відповідні кути і відповідні сторони.(так)
2. Трикутники, у яких найменші сторони не рівні не можуть бути рівними.(так)
3. Будь-який рівнобедрений трикутник може бути рівностороннім.(ні)
4. Рівносторонній трикутник не можна вважати рівнобедреним.(ні)
5. Медіани рівних трикутників, проведені до однакових сторін, рівні між собою.
(так)
6. У рівних трикутниках відповідні бісектриси рівні.(так)
7. Рівність трикутників можна встановити за наявності трьох елементів.(ні)
8. Щоб довести рівність трикутників за І ознакою рівності трикутників необхідно
мати дві пари рівних сторін. (так)
9. Встановити рівність трикутників за будь-якою ознакою можна при допомозі рівності двох пар відповідних елементів.(ні)
10. Щоб встановити рівність трикутників за третьою ознакою рівності трикутників
треба мати три пари рівних сторін.(так)
11.Щоб встановити рівність трикутників за найбільшою кількістю кутів треба мати
одну пару рівних кутів.(ні)
12. При доведенні рівності трикутників а другою ознакою необхідно мати дві пари
рівних сторін.(ні)
Тема 7.
Рівнобедрений трикутник.
1. У рівнобедреному трикутнику дві сторони завжди рівні.(так)
2. Коли у рівнобедреному трикутнику АВС АВ--основа, то кути В і С рівні.(ні)
3. Якщо у трикутника два кути рівні, то він рівнобедрений.(так)
4. Різносторонній трикутник не може бути рівнобедреним.(так)
5. Якщо у рівнобедреному трикутнику бічна сторона дорівнює основі, то він є рівностороннім.(так)
6. Коли вершина рівнобедреного трикутника сполучена з серединою основи, то
цей відрізок є висотою трикутника.(так)
7. Коли у трикутнику жодна висота не збігається з жодною бісектрисою, то цей
трикутник є рівнобедреним.(ні)
8. Коли сторони рівнобедреного трикутника дорівнюють5см, 5см і 10см, то його
основою буде сторона 5см.(ні)
9. Висота рівнобедреного трикутника ділить кут при його вершині навпіл.(так)
10. Медіана рівнобедреного трикутника ділить кут при вершині на дві рівні частини.(так)
11.Бісектриса кута при вершині рівнобедреного трикутника не ділить
його основу навпіл.(ні)
12. Бісектриса кута при вершині рівнобедреного трикутника утворює з основою
гострий кут.(ні)
Тема 8.
Прямокутний трикутник.
1.Трикутник, що має прямий кут називають прямокутним.(так)
2. Сторону прямокутного трикутника, що лежить напроти прямого кута називають
катетом.(ні)
3. Сторони прямокутного трикутника, які утворюють прямий кут називають катетами. (так)
4. Катети прямокутного трикутника перпендикулярні до його гіпотенузи.(ні)
Стр. 8
5. Гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-який катет.(так)
6. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 180.(ні)
7. Коли один гострий кут прямокутного трикутника 40, то другий гострий кут буде
рівним 50.(так)
8. Гіпотенуза прямокутного трикутника у два рази менша за його катет, що лежить проти кута 30 .(ні)
9. Коли гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 16см, то катет, що лежить
проти кута 30 дорівнює 32см. (ні)
10. Коли у двох прямокутних трикутників дві пари катетів рівні, то такі трикутники можна вважати рівними.(так)
11. Коли у двох прямокутних трикутників гіпотенузи рівні, то такі трикутники можна вважати рівними.(так)
12. Гострий кут прямокутного рівнобедреного трикутника дорівнює 60 .(ні)
Тема 9.
Коло. Круг.
1. Хорда--це відрізок, який сполучає дві точки кола.(так)
2. Діаметр--це найменша хорда.(ні)
3. Круг можна називати колом.(ні)
4. Коло є межею круга.(так)
5. Дотична і коло можуть мати дві спільні точки. (ні)
6. Два кола можуть мати не більше двох спільних точок.(так)
7. Відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола рівні між собою .(так)
8. Дотична не може бути перпендикулярною до радіуса у точці дотику.(ні)
9. Січна може мати з колом не більше двох спільних точок.(так)
10. З двох радіусів можна скласти діаметр кола.(так)
11. Радіус кола більше половини його діаметра.(ні)
12. Круг містить більшу кількість точок за коло, що його обмежує.(так)
Тема 10.
Паралельні і перпендикулярні прямі.
1. Якщо один з кутів, утворених в результаті перетину двох прямих дорівнює 80,
то такі прямі перпендикулярні.(ні)
2. Прямі будуть перпендикулярними, якщо в результаті їх перетину утворилися 4
рівних кути.(так)
3. Через дану точку паралельно даній прямій можна провести тільки одну пряму.
(так)
4. Якщо в результаті перетину двох прямих утворилися два рівні суміжні кути, то
такі прямі можна вважати перпендикулярними.(так)
5. Не існують відрізки, що перпендикулярні і не перетинаються.(ні)
6. Якщо в результаті перетину двох прямих січною внутрішні різносторонні кути
дорівнюють 70 і 80 , то дані прямі паралельні.(ні)
7. Коли в результаті перетину двох прямих січною відповідні кути 60 і 80, то дані
прямі паралельні.(ні)
8. В результаті перетину двох паралельних прямих січною, не перпендикулярною
до них утворилося дві пари гострих кутів.(так)
9. Якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то сума внутрішніх односторонніх
кутів дорівнює 180.(так)
10. Якщо при перетині двох прямих січною відповідні кути рівні, то внутрішні різносторонні кути можуть бути рівними 70 і 110.(ні)
11. Якщо січна перпендикулярна до двох прямих, що перетинаються і сума внутрішніх односторонніх кутів 180, то сума внутрішніх різносторонніх кутів дорівнює
сумі
відповідних кутів.(так)
12. Якщо при перетині двох прямих січною сума внутрішніх різносторонніх кутів
дорівнює сумі відповідних кутів, то прямі паралельні.(так)
Стр. 9
Графічні диктанти за курс геометрії 8-го класу
№1 Чотирикутники
Можна накреслити чотирикутник, у якого 3 кути прямі, а четвертий – гострий. (ні)
Коли сума двох кутів паралелограма дорівнює 100°, то кожен з них може бути рівним 50°. (так)
Якщо у квадраті провести діагональ, то утвориться 2 різних трикутника. (ні)
Не існує чотирикутника, що має три тупі кути. (так)
Якщо сума трьох кутів паралелограма дорівнює 310°, то його кути можуть бути
рівними 130°, 130°, 50°, 50°. (так)
У паралелограма з периметром 70см, одна із сторін – 20см, а інші сторони мають
величини 20см, 15см, 15см. (так)
Якщо у ромба діагональ дорівнює його стороні, то його кути рівні 80°, 80°, 100°,
100°. (ні)
Паралелограм – це чотирикутник, сторони якого лежать на паралельних прямих.
(так)
Діагоналі паралелограма можуть перетинатися і не ділитися навпіл у точці перетину. (ні)
Прямокутник - це паралелограм, у якого 3 кути прямі. (так)
Квадрат – це ромб, у якого сума протилежних кутів може бути меншою 180°. (ні)
Властивості ромба співпадають із властивостями паралелограма. (ні)
№2 Властивості чотирикутників
Діагоналі прямокутника не можуть бути рівними. (ні)
Якщо гострий кут ромба дорівнює 60°, то менша діагональ ділить його на 2 рівносторонніх трикутника. (так)
Прямокутник має властивості квадрата. (ні)
Коли у чотирикутника діагоналі перетинаються під прямим кутом, його можна
назвати квадратом. (ні)
Квадрат має 3 осі симетрії. (ні)
Чотирикутник, тільки дві сторони якого не паралельні не можна назвати трапецією. (ні)
Трапеція, що має рівні суміжні сторони є рівнобедреною. (ні)
Коли у трапеції дві протилежні сторони рівні, її можна назвати рівнобічною. (так)
У трапеції із сторонами 8см і 14см середня лінія дорівнює 11см. (так)
Коли у трапецію можна вписати коло, то суми її протилежних сторін рівні 36см і
40см. (ні)
Сторони чотирикутника, що не мають спільного кінця, називають суміжними. (ні)
У рівнобедреної трапеції діагоналі рівні. (так)
№3 Центральні і вписані кути
Коло, що проходить через три вершини трикутника є основним навколо даного
трикутника. (так)
Радіус – це відрізок, який сполучає дві точки кола. (ні)
Відрізки дотичних проведених з однієї точки до кола рівні між собою. (так)
Градусною мірою центрального кута є градусна міра відповідної дуги кола. (так)
вписані кути, що спираються на діаметр не завжди є прямими. (ні)
Сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180°. (так)
Якщо центральний кут спирається на дугу, яка становить ¼ кола, то його величина
дорівнює 45°. (ні)
Якщо градусна міра дуги на яку спирається вписаний кут дорівнює 140°, то величина кута також 140°. (ні)
Величина центрального кута у двічі більша за величину кута, що спирається на ту
саму дугу кола. (так)
Величина вписаного кута дорівнює двом центральним кутам, що спираються на
одну і ту ж дугу кола. (ні)
В колі проведемо два радіуси. Якщо один з утворених центральних кутів в 3 рази
більше другого, то їх величини будуть 90° і 270°. (так)
Величина вписаного кута 70°, а величина відповідної йому дуги 35°. (ні)
Стр. 10
№4 Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників.
У подібних трикутників АВС і А1В1С1 виконується умова АВ/А1В1 = В1С1/ВС =
АС/А1С1 (ні)
Коли сторони одного трикутника 6см, 9см і 12см, а сторони подібного йому в 3
рази менші, то сторони мають величини 2см, 3см та 4см. (так)
Перетворення подібності з к = 4 переводить трикутник з периметром 8см в інший
трикутник. Периметр утвореного трикутника може бути рівним 32см. (так)
Відношення сторони квадрата до його півпериметра дорівнює 2. (ні)
Відношення сторони рівностороннього трикутника до його периметра дорівнює 3.
(ні)
Подібні трикутники не можуть бути рівними. (ні)
Два рівні трикутники завжди є подібними. (так)
Прямокутний і тупокутний трикутники не можуть бути подібними. (так)
Коли сторони двох трикутників дорівнюють 2см, 7см, 35см і 6см, 10см, 30см, то
вони будуть подібними. (ні)
Рівнобедрені трикутники подібні, якщо їх кути при вершині рівні. (так)
Сторони трикутника відносяться як 4:6:7, а середня за довжиною сторона подібного йому трикутника дорівнює 18см. Отже сторони трикутника12см,18см і 21см.
(так)
Сторони трикутника дорівнюють 3см, 5см і 7см. Сторони подібного йому трикутника з периметром 75см, мають величини 15см, 25см і 35см. (так)
№ 5 Метричні співвідношення у прямокутному трикутнику.
Синусом гострого кута прямокутного трикутника є відношення прилеглого катета
до гіпотенузи. (ні)
Якщо катет, що лежить проти кута 300 дорівнює 8см, то гіпотенуза має величину
16 см.(так)
Гіпотенуза прямокутного трикутника 20см, а один з катетів 10см, якщо цей трикутник має кут 300. (так)
Якщо один з гострих кутів прямокутного трикутника 600, то другий гострий також
600. (ні)
Висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута, поділяє гіпотенузу на відрізки 4см і 16см, має довжину 64см. (ні)
Катет прямокутного трикутника дорівнює 8см, його проекція на гіпотенузу – 4см,
а гіпотенуза має довжину 16см. (так)
Якщо хорди AB і CD перетинаються у точці N, AB= 0,7см, BN=0,5см, CN=
0,4см, тоді відрізки DN= 0,25см, DC= 0,65см. (так)
Якщо хорди AB і CD кола перетинаються у точці S, то виконується рівність
AS*BS=CS*DS (так)
Якщо АВ і АЕ дві січні, проведені з точки А до кола, АВ= 20см, АС= 4см, АЕ=
16см, то довжина відрізка DЕ = 14см. (так)
Через точку А проведено до кола дотичну АК (К- точка дотику) і січну, яка перетинає коло в точках E і F. Якщо AK= 4см, AE=8см, то AF= 4см. (ні)
Висота прямокутног трикутника, проведена до гіпотенузи, поділяє її на відрізки
18см і 32см. Катети мають величини 30см і 40см. (так)
Драбину поставили до стінки. довжина драбини 4м. Її основа знаходиться на відстані 2м від стіни. Кут між драбиною і землею дорівнює 600(так)
№ 6 Теорема Піфагора
Теорему Піфагора можна застосовувати у будь-якому трикутнику. (ні)
Похила завжди більша за довжину перпендикуляра та за величину її проекції. (так)
Більша похила має більшу проекцію. (так)
Коли у прямокутному трикутнику катети дорівнюють 4см і 3см, то його гіпотенуза
має довжину 5 см. (так)
Стр. 11
Якщо гіпотенуза прямокутного трикутника 15см, а один з катетів 9см, то другий
катет дорівнює 13см. (ні)
Діагональ прямокутника зі стороною 5см дорівнює 10см. (ні)
Діагональ прямокутника із сторонами 6см і 8см дорівнює 14см. (ні)
Коли діагоналі ромба мають величини 10см і 24 см, то його сторона дорівнює
13см. (так)
Якщо бічна сторона рівнобедреного трикутника 10 см, а основа – 12см, то висота
трикутника має довжину 8см. (так)
Коли у прямокутному трикутнику катети відносяться як 3: 4, а гіпотенуза дорівнює
10см, то катети мають величини 6см і 8см. (так)
Радіус кола, описаного навколо прямокутного трикутника із катетами 12см і 5см
дорівнює 13см. (ні)
Якщо у прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 12см, а один з гострих кутів 300, то площа трикутника дорівнює 6
3
см2.
№7 Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.
Синусом гострого кута прямокутного трикутника є відношення прилеглого катета
до гіпотенузи. (ні)
В прямокутному трикутнику АВС ∟А= 600, ∟С=900, АВ=6
АС=3
3
3
см, тоді катет
см. (так)
АВ
В прямокутному трикутнику АВС ∟В=900, а косинус кута це АС .(так)
MK
В прямокутному трикутнику KMN кут M – прямий, а синус кута K- це NK .(ні)
Відношення катетів прямокутного трикутника дорівнює тангенсу, або котангенсу
його гострих кутів. (так)
Косинус одного гострого кута прямокутника трикутника завжди дорівнює синусу
другого гострого кута. (так)
Косинус та синус гострого кута можуть приймати значення більші за 1. (ні)
Тангенс та котангенс гострого кута не можуть приймати значення більші за 1. (ні)
Значення виразу sin 300 + cos 600 =1. (так)
3
Якщо синус гострого кута прямокутного трикутника дорівнює 5 ,то косинус цьо4
5 . (так)
го кута дорівнює
Знайти гіпотенузу прямокутного трикутника за катетами можна за допомогою теореми Фалеса. (ні)
Значення виразу sin 450 + cos 450 + tg 450 + ctg 450 = 2
2 +2 (ні)
№ 8 Повторення
Сума кутів чотирикутника дорівнює 1800. (ні)
Коли сума двох кутів паралелограма дорівнює 1200, то його кути 600, 600, 1000, 1000. (ні)
Якщо периметр ромба 16 см, а довжина перпендикуляра, проведеного з вершини
тупого кута до сторони дорівнює 2 см, то кути ромба можуть бути рівними 300,
300, 1500, 1500. (так)
Коли у рівнобедреній трапеції висота довжиною 4 см ділить основу на відрізки 5
см і 15 см, її площа буде рівною 60см2. (так)
Стр. 12
Периметр трикутника, утвореного середніми лініями трикутника зі сторонами
11м, 13м, 14м дорівнює 19м. (так)
Многокутник, сума внутрішніх кутів якого дорівнює 18000 має 18 сторін. (ні)
3
Значення виразу 2tg600 + 4tg450 + 2sin300 дорівнює 5
+2 (ні)
Якщо у трапеції кути при основі - 300 і 450, а її висота дорівнює 3 м, то бічні сторо-
3
ни цієї трапеції будуть дорівнювати 8см і 4
см. (ні)
Площа прямокутної трапеції , у якої менша діагональ є бісектрисою тупого кута, а
основи дорівнюють 16 і 26м, може бути рівною 504 см2. (так)
Площа прямокутника,сторони якого відносяться як 3:4, а діагональ дорівнює 10см,
дорівнює 48 см2. (так)
Опуклий многокутник, сума кутів якого на 900 більша за суму внутрішніх кутів
восьмикутника, має 9 сторін. (ні)
Рівнобедрений трикутник з площею 30 см0, та з основою і висотою, що відносяться як 6:5, має бічну сторону довжиною 2
17
см.
(так)
№ 9 Многокутники. Площа многокутників.
З однієї вершини трикутника можна провести 2 діагоналі. (ні)
Многокутник, у якого сума внутрішніх кутів дорівнює сумі зовнішніх, буде прямокутником. (так)
Якщо у квадрат зі стороною 8 см вписати коло, то його площа буде рівною 16
 см2. (так)
Площа квадрата з периметром 36м дорівнює 18 м2. (ні)
Чи можна побудувати паралелограм, сторони якого 3 і 7 дм, а висоти, проведені до
цих сторін відповідно дорівнюють 5 і 2 дм. (ні)
У трапеції з основами 15 і 25 см та площею 100 см2 висота дорівнює 5 см. (так)
Ланки ламаної, довжини яких відносяться як 2:3:4:5 та з довжиною самої ламаної
70 м, мають довжину 10, 15, 20, 25см. (так)
Сторони прямокутника з периметром 20 м і площею 16м 2 , дорівнюють 2 і 8 м.
(так)
Коли одна сторона прямокутника становить чверть від другої, а периметр дорівнює 60 см, то площа цього прямокутника дорівнює 156 см2. (ні)
Два кути п’ятикутника дорівнюють 700, а інші відносяться як 5:7:8, невідомі кути
будуть дорівнювати 1000, 1400, 1600. (так)
Бісектриса кута прямокутника ділить сторону на відрізки 7 і 14см, а площа прямокутника дорівнює 147 см2. (так)
Коли висоти паралелограма дорівнюють 4 і 6 см, а менша його сторона – 10см, то
друга сторона паралелограма дорівнює 8 см. (ні)
Із досвіду роботи Хістєвої Л.О., вчителя математики
Гірницької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17
Розробки уроків географії з використанням ІКТ
Голуб
Валентина Петрівна,
вчитель географії
Селидівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 6
Тема уроку: Природні зони Австралії
Мета уроку:

сформувати учнів знання про унікальність органічного світу природних зон
Австралії, виявити причини цієї унікальності;

розвивати вміння учнів працювати з різними джерелами знань, навички самостійної та групової роботи;

виховувати бережливе ставлення до природи.
Стр. 13
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Форма проведення: урок - подорож
Обладнання: карта «Природні зони», підручник, зошит для практичних робіт, атлас, відео презентація
Перебіг уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
На Землі існує багато цікавих куточків. Навряд чи ви зумієте відвідати їх
усі протягом життя. Однак, на щастя, ви можете здійснити уявні подорожі на материки. Немає такої жодної дитини, яка б не мріяла побувати в Австралії. Герой твору Жуля Верна стверджував: «Цей край – найцікавіший на всій земній кулі! Його
виникнення, природа, рослини, тварини, клімат – це дивувало і дивує…»
Вона знаходиться під нами,
І ходять там, напевно,
догори ногами,
Там навпаки всі пори року:
Там в жовтні розквітають гори,
А в лютому палає літо
І дощ не ллється як з корита.
Там протікають без води
В пустелях ріки без води
В пустелях ріки,
І називають жителі їх «кріки».
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
Прийом «Мікрофон»
Як виник окремий материк Австралія? В яких кліматичних поясах розташована Австралія? Які особливості субекваторіального? Тропічного? Субтропічного та помірного кліматичних поясів. Що таке широтна зональність природних
зон? Чим вона зумовлена? Що може її порушувати?
ІV. Вивчення нового матеріалу.
Картографічний практикум
Проаналізувати карту природних зон Австралії та назвати в яких природних зонах
вона розташована?
Вступне слово вчителя.
Австралія раніше відокремився від інших материків. Тому тут в ізоляції утворилися своєрідні рослинний і тваринний світ. Близько 75% видів рослин материка зустрічається лише тут. Інші 25% мають близькі види в Південній Америці і Південній Африці. Це свідчить про те, що з цими материками в далекому геологічному
минулому Австралія становила одне ціле. Вона була частиною Гондвани. Видовий
склад Австралії бідний, але важливою особистістю є те, що на території материка
великий відсоток ендеміків і реліктів.
Словникова робота (запис в робочих зошитах)
Ендеміки («місцеві») – види рослин і тварин, які характерні винятково для конкретної території.
Релікти («залишки») – рослини і тварини, які залишилися з давніх епох.
Робота в групах
Група №1 - характеристика вологих тропічних вічнозелених лісів;
Група №2 - мусонних та субекваторіальних лісів;
Група №3 - савани та рідколісся;
Група №4 - пустелі та напівпустелі
Презентація роботи груп (перегляд відео презентації).
1-й учень
Вузькою смугою розташовані вздовж північно-східного узбережжя Австралії вологі тропічні вічнозелені ліси, що займають близько 2% території материка.
Ці ліси мають багатий видовий склад. На пів гектарі може рости 150 видів різних
рослин. Тут дуже поширені епіфіти - рослини, що живуть на інших деревах, використовуючи їх як місце прикріплення.
Стр. 14
Дуже цікаве дерево баньян, насіння якого затримується на гілках інших
дерев і проростає прямо на них, пускаючи коріння вниз і чіпляючись за деревогосподаря. Дуже швидко дерево – господар обплутується корінням баньяна і виявляється задушеним. І тоді баньян виростає у велике дерево. У тропічному лісі ростуть хвойні дерева - сосна каурі, араукарія, червоний кедр. Трапляються клен, австралійський горіх, пляшкові і трав’яні дерева.
2-й учень
Мусонні та субекваторіальні ліси займають окремі ділянки Північної Австралії. На червоних фералітних ґрунтах ростуть пальми, фікуси, евкаліпти, деревовидні папороті. В місцях, де кількість опадів не перевищує 1000 мм, поширені евкаліптові ліси. Це світлі ліси, оскільки дерева не дають тіні – листочки повернуті
паралельно промінням сонця.
В екваторіальних лісах зустрічаються сумчастий ведмедик – коала. Багато
птахів: райські птахи, папуги. Тут водяться казуари – найбільші нелітаючі птахи
Австралії. З хижаків - широкоротий коршун.
Евкаліпти дуже корисні дерева. За 20 років один гектар евкаліптового лісу
дає 800 м3 цінної деревини. Такої кількості деревини не може дати жодна з інших
відомих порід дерев навіть за 120 років. Деревина евкаліпта дуже цінна і користується попитом. Її використовують під час будівництва гребель, суден і різних споруд, де потрібна довговічність матеріалу. Особливо ціняться евкаліпти під час виготовлення шпал, меблів, при спорудженні будинків. Деревина евкаліпта міцніша
від дуба, майже не гниє, в ній ніколи не заводяться шкідники. В листях евкаліпта
міститься велика кількість цінної ефірної олії ( з 36 кг листя добувають ½ літра
олії), що своїм запахом нагадує лимон. Вона широко застосовується в медицині, а
також для виготовлення мила, одеколону, ліків. Евкаліпт здатен осушувати грунт,
інколи його називають «дерево – насос». Підраховано, що один гектар евкаліптового лісу випаровує за рік 12 млн. літрів воли, тобто понад 1 млрд. відер. Евкаліпт
любить вологий грунт, а тому переважно росте поблизу озер, річок або морського
узбережжя.
3-й учень
Савани розміщуються у південно – східній частині материка і на півночі, на
південь від екваторіальних лісів, а також на сході. За площею савани Австралії поступаються тільки пустелям. У країні трав трапляються поодинокі дерева із сіро –
зеленим листям. До евкаліптів домішуються акації, ароматичне персикове дерево,
а на півночі – пляшкові дерева, які накопичують у своїх товстих стовбурах воду.
Замість баобабів у саванні ростуть поодинокі евкаліпти. Рослинність пристосована
до високих температур. Окремі види евкаліптів мають білу кору та світле листя,
яке відбиває сонячні промені. Червоно – жовті ґрунти дуже родючі. У сухий сезон
дощі ідуть нечасто, трава випалюється сонцем, грунт висихає. Та тільки піде дощ
саванна перетворюється в океан трав, серед яких високо піднімається кенгурова
трава, блакитна трава та інші злаки. Тут росте кактус – опунція. Ця рослина була
завезена сюди з Америки. Вона так розмножилася, що витісняє кормові трави. Дуже різноманітні в Австралії метелики і жуки. Надзвичайно багато термітів. На материку багато саранових, які завдають великої школи рослинності.
4-й учень
Ця природна зона займає 65% площі на заході і півдні материка. Ґрунти
пустель засолені і мають червоний колір, який надає їм окис заліза. Великі простори цієї природної зони вкриті заростями колючих акацій і евкаліптів. Які звуться
скребом.
Життя у пустелях і напівпустелях прокидається під час тимчасових дощів.
Сюди прилітають багато птахів. На межі напівпустель і саван зустрічається страус
ему.
У пустелях і напівпустелях водяться сумчастий кріт, земляний заєць, миші,
великі червоні кенгуру, ящірки, терміти, а також собака дінго. Собака дінго завдає
величезної шкоди вівчарству.
Учні слухаючи повідомлення учнів оформляють таблицю в зошиті.
Стр. 15
Географічне
положення
зони
Ґрунти
Представники
рослинного світу
тваринного
світу
Господарське використання
Фізкультхвилинка
Ми географи – дослідники малі,
Любим крокувати по Землі.
На захід, на схід поглядаєм,
На північ і південь аж присідаєм.
Налларбор рівнину зустріли
І гору Косцюшко підкорити зуміли.
У річці Муррей плавати хотілось,
Та вже дуже потомились,
Тому за парти ми сідаємо
І знову починаємо подорожувати.
V. Закріплення вивченого матеріалу.
Картографічний практикум
Нанести на контурну карту межі природних зон Австралії та підписати їх назви.
Тест – опитування
Яка природна зона займає найбільшу площу на території Австралії?
а) савани і рідколісся; б) пустелі і напівпустелі; в) гілеї.
2. Як називаються рослини і тварини характерні виключно для конкретної
території?
а) ендеміки; б) релікти.
3. До сумчастих не належить: а) собака дінго; б) кенгуру; в) коала.
4. Яка частка рослин Австралії зустрічається лише на цьому материку?
а) 50%; б) 75%; в) 25%.
5. Яка тварина ( з названих) розміщена на державному гербі Австралії?
а) качконіс; б) кенгуру; в) комбат.
6.Яка тварина належить до яйцекладних ссавців?
а) сумчастий диявол; б) качконіс; в) кенгуру.
7. В якій природній зоні росте евкаліпт?
А) пустелі і напівпустелі; б) савани і рідколісся.
8. Пляшкове дерево ви зустрінете в зоні:
а) гілеї; б) пустелі; в) савани і рідколісся.
9. Країною трав в Австралії називають:
а) савани; б) гілеї; в) скреб.
10. В якій природній зоні співіснують лірохвіст, казуар, какаду, сміттєві
кури, метелики?
а) пустелі; б) савани і рідколісся; в) гілеї.
VІ. Підсумок уроку.
Чи цікавою була подорож? Про що хотілось ще дізнатись?
Про це на наступному уроці. До нових подорожей.
VІІ. Домашнє завдання:
І-ІІ рівень - опрацювати п.24. Відповідати на питання с.136;
ІІІ рівень - питання № 4,5 с.136 (письмово);
ІV рівень - питання № 6,7. С.136 (усно).
Використана література:
1. С.Г.Кобернік. Географія материків і океанів, 7кл., К., вид –тво «Навчальна книга», 2007, с.132-136.
2. Т. Космик. «Природні зони Австралії», ж. «Все для вчителя», №9-10, 2006р., с.40
-42.
Л.Й. Паламарчук. «Австралія – найменший материк Землі», ж. «Географія», №21,
2008р., с.10 - 11.
О. Чередник. Австралія. Цикл уроків, 7 клас, ж. «Краєзнавство. Географія. Ту-
ризм.», с.9-12.
Стр. 16
Тема уроку: Економіко-географічна характеристика Китайської Народної Республіки.
Мета уроку:

формування в учнів географічного образу КНР, знань про склад території, природні ресурси, розкриття особливостей розселення населення,
демографічної політики і трудових ресурсів цієї країни; визначення особливостей розвитку країни;

розвивати картографічні вміння та навички, вміння працювати з додатковими джерелами інформації;

виховувати зацікавленість до країни, що вивчається, самостійність.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Форма проведення: урок-семінар
Обладнання: підручник, політична карта Азії, атласи, відео презентація
«Методичний комп’ютерний посібник», 10клас, тест комп’ютерний варіант, робочі
зошити, контурна карта.
Перебіг уроку.
І.Організаційний момент.
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
Прийом «Бліцопитування»
Які країни входять до складу Східної Азії? Покажіть їх на карті.
Які галузі міжнародної спеціалізації Японії?
Які відносини має Японія з Китаєм?
Перевірка кросвордів (1-2 на вибір).
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Завдання 1.
Знаємо
Хочемо дізнатися
Дізналися
Китай – одна з найдавніших країн світу. Історія його розвитку має більше
3500 років. Китайцям належить багато винаходів і відкриттів. Вони першими навчилися виплавляти чавун та сталь, виготовляти папір та порцеляну. Китай – батьківщина натурального шовку. Китайці – чудові мореплавці. Саме вони винайшли
компас, порох і створили гармати. Китайці подарували людству чай, спеції, навчили використовувати рослини для лікування різних хвороб. На сьогоднішньому
уроці ви прощо мрієте дізнатися?
ІV. Вивчення нового матеріалу
Виступи учнів.
(Всі учні класі прослуховуючи розповідь однокласників виконують завдання
на окремих листах, додаток №1)
Економіко – географічне і політико – географічне положення Китаю. Природно – ресурсний потенціал.
Країна на сході Азії. Площа держави –9,6 млн. км2. Державний кордон тягнеться
на 21,5 тис. км, що дорівнює більше ніж половині екватора. (На політичний карті
світу учень показує країни з якими межує Китай). Має вихід в Тихий океан
(показати на карті моря Жовте, Японське, Східнокитайське). Морські межі сягають
15 тис. км.
В адміністративному відношенні поділяється на 23 провінції, 5 автономних
районів.
На сході країни простягається смуга прибережних рівнин і низьких гір
(показати на карті Велику Китайську рівнину, Лесове плато). На заході сформувалися високі гори та нагір’я: Тибет, Куньлунь, Гімалаї, Тянь-Шань. Клімат східних
регіонів мусонний (літо вологе, зима посушлива), західних – посушливий континентальний. Тут розташована пустеля Такла-Макан.
Стр. 17
Природні ресурси
Мінеральні
паливні: кам’яне вугілля, нафта, газ, горючі сланці;
рудні: залізна та марганцева руди,
80% світових запасів
вольфрамових руд;
60% олов’яних руд;
є ртутні, мідні, поліметалеві та алюмінієві руди;
нерудні: кухонна та
калійна сіль, графіт,
азбест, фосфорити
Земельні
значний земельний фонд
ґрунти багаті бурі
лісові, лугові,
родючі чорноземи, жовтоземи,
кислі підзолисті
Водні
Значні
Річки Янцзи, Хуанхе, Сіцзян, Сунгарі та інші
(одне з перших
місць за гідроенергетичними ресурсами, 9% світових), озера, льодовики
(нерівномірно)
Лісові
ліси 14%
північний східтайга,
південний схід –
тропічні ліси
Сьогодні в Китаї щорічно видобувають близько 5 млн. т бокситів, 2 млн. т глинозему, 15 млрд. м3 природного газу, 20 млн. т кухонної солі.
Населення.
Кожний п’ятий житель планети китаєць. Численність населення Китаю
складає 1 млрд. 372 млн. чол. Природній приріст скоротився втричі. Для Китаю
характерні сьогодні значні внутрішні міграції, що мають переважно економічні
причини.
Китай багатонаціональна держава. Китайці складають 91% усього населення, в західній частині проживає близько 80 інших націй і народностей.
Середня густота населення -139 чол./км2. 97% населення проживає у східній частині, а західна частина заселена мало. У деяких місцях є навіть білі плями.
Рівень урбанізації складає всього – 52%. Найбільші міста (називають і показують на карті) –Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Сянган.
Китайці сповідують одночасно три релігії світу: буддизм, конфуціанство,
даосизм.
Господарство Китаю.
У Китаї створено багатогалузеву промисловість. Розвинуті традиційні галузі – текстильна, вугільна, металургійна, і нові – нафтовидобувна та нафтопереробна, хімічна, авіаційна, космічна, електронна. Машинобудування – найважливіша
галузь економіки. Провідне місце посідають підприємства, що випускають продукцію військового призначення. Налагоджено виробництво машин і устаткування
для різних галузей промисловості, автомобілів, тракторів. У хімічній промисловості перевага надається виробництвам основної хімії та хімії полімерів. Китай займає
перше місце в світі за сумарним випуском тканин. Країна займає перше місце в
експорті одягу.
У сільському господарстві переважає рослинництво. У Китаї збирають понад 1/3 світового врожаю рису та просяних культур. Китай є найбільшим виробником пшениці, кукурудзи, бавовни, сої, чаю, тютюну, коконів шовкопряду. За обсягами вилову риби поступається лише Японії. В Китаї розводять овець, кіз, яків,
коней, свиней.
Для Китаю, з огляду на численність населення, розміри території і рівень
розвитку економіки, величезне значення має транспорт. Приблизно половина вантажообігу та пасажирообігу припадає на залізничний транспорт. Але густота залізничної мережі невелика. Швидко розвивається автотранспорт. Проте якість доріг
залишається низькою. Зберігається велосипедний та гужовий транспорт. У зовнішніх перевезеннях важлива роль належить морському транспорту. Велике значення
має повітряний транспорт.
Стр. 18
Зовнішньоекономічні зв’язки
За обсягом зовнішньої торгівлі займає десяте місце у світі. Головні партнери: Японія, США та Республіка Корея. Китай займає ІІ місце за залученням іноземного капіталу до розвитку господарства.
Експорт: мінеральна та сільськогосподарська сировина, тканини.
Імпорт: машини та обладнання, мінеральні добрива, прокат чорних і кольорових металів.
Обговорення питань методом «Мікрофон» (визначення особливостей розвитку Китаю).
Вирішення проблемних ситуацій методом «ПРЕС» (випереджальне завдання учнів)

Із чим пов’язана, на вашу думку, велика внутрішня та зовнішня міграція робочої сили?

Чому промисловість Китаю зосереджена переважно у східних районах?

З чим пов’язані галузі спеціалізації промисловості Китаю?

Чому Китай є високо розвинутою країною?

З чим пов’язана відсталість у розвитку сільського господарства Китаю?
V. Закріплення вивченого матеріалу.
Обговорення питань.

Які реформи проводив Китай для розвитку господарства?

Поміркуйте, який досвід китайських реформ може взяти на озброєння Україна в період перебудови власного господарства?

Які тенденції розвитку Китаю ви бачите?

Як можна вирішити проблему забезпеченості населення роботою?

З чим пов’язаний низький рівень урбанізації в Китаї?
Тест-опитування (на комп’ютерах)
1.Яку частку населення світу складає населення Китаю?
а) (1/2; б) 1/3; в) 1/4; г) 1/5.
2.В якому регіоні Азії розташований Китай?
а) Північній Азії; б) Центральній і Східній Азії; в) Південній і Південно – Східній
Азії;
г) Південно – Західній Азії.
3. Які угіддя переважають у структурі земельного фонду Китаю?
а) рілля; б) пасовища; в) ліси; г) пустелі і високогір’я.
4.В якій частині Китаю знаходяться найбагатші родовища кольорових металів?
а) північно – східній; б) північно – західній і західній; в) південно – східній, г) східній.
5. Яке місто Китаю є найбільшим за населенням?
а) Харбін; б) Пекін; в) Тяньцзінь; г) Шанхай.
6. До якого типу країн за структурою ВВП відноситься Китай?
а) аграрних; б) аграрно-індустріальних; в) індустріально-аграрних;
г) постіндустріальних.
7. На яких електростанціях виробляють найбільшу кількість енергії?
а) ГЕС; б) АЕС; в) ТЕС.
8. За виробництвом якої продукції Китай займає перше місце у світі?
а) сталі; б) автомобілів; в) літаків; г) велосипедів.
9. Які з технічніх культури вирощують в Китаї?
а) цукровий буряк; б) соняшник; в) бавовник; г) цукрову тростину.
10.Які країни є головними партнерами Китаю?
а) Казахстан; б) Японія; в) США; г) Індія; д) Республіка Корея?
11.Які товари переважають в імпорті Китаю?
а)текстильні вироби; б) полімерні матеріали; в) мінеральні добрива; г)сталь;
д) прокат.
12. Членом якої міжнародної організації є Китай?
а) Рух неприєднання; б) ОПЕК; в) СОТ; г) АСЕАН.
Стр. 19
VІ. Підсумок уроку
VІІ. Домашнє завдання:
І – рівень Опрацювати п.35.с.231-238.
ІІ рівень Опрацювати п.35.с.231-238. Відповісти на питання с.239
ІІІ рівень Скласти порівняльну характеристику
Параметри
Китай
Японія
Економічна політика
Експорт
Імпорт
ІV рівень
Підготувати повідомлення (на вибір) Культура Індії.
Буклет туристу, що відвідує Індію.
Використана література:
1.
А. Ащеулова «Китай. Економіко – географічна характеристика країни», ж.
«Географія» №6, 2007 рік, вид-во «Основа» с.16-19.
2.
Н.М. Венгренюк. Китай, ж. «Географія», №4, 2008р., с.31-35.
3.
С.Г. Коберник, Р.Р.Коваленко. Соціально – економічна географія світу, Х.,
«Оберіг», 2010, с.231 – 238.
4.
Ukr–tur. narod.ru.Господарство Китаю.
Додаток №1
Клас____
Завдання 1.
Знаємо
П.І.___________________________________
Хочемо дізнатися
Дізналися
Завдання 2. Після прослуховування повідомлення про населення Китаю нанесіть
на контурну карту столицю держави та міста – мільйонери.
Завдання 3.
Прослухайте повідомлення і визначте основні галузі спеціалізації промисловості
та сільського господарства.
Промисловість
Сільське господарство
Завдання 4.
Слухаючи повідомлення учнів підготуйте питання для обговорення в загальному
колі.
1.
2.
3.
Оцінювання
Сьогодні на уроці я
Наніс на карту столицю держави та міста - мільйонери (1бал) _________
Склав таблицю галузей спеціалізації (1-2 бали) _____________
Склав питання для обговорення (1-3бали) _______
Пройшов тестування (1-12 балів) ______________
Самооцінка _________________________
Оцінка учителя ________________________
Стр. 20
Тема уроку: Столичний економічний район
Мета уроку:

сформувати знання учнів про особливості економіко-географічного положення, населення, розвитку господарства району;

розвивати вміння працювати з різними джерелами знань, картографічні
вміння та навички, вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки,
працювати в групах;

виховувати любов до Батьківщини, самостійність, впевненість у своїх
силах.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання: економічна карта України, підручник, атласи, картки – завдання,
тестові завдання, відео презентація, олівці, фломастери, контурні карти.
Перебіг уроку
І. Організаційний момент.
Ось дзвінок вже пролунав,
На урок всіх нас покликав,
Один до одного поверніться,
Ласкаво посміхніться,
Бажаючи творчої наснаги.
Ні хвилиночки не гаймо
Та урок розпочинаймо.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Епіграфом сьогоднішнього уроку є слова Володимира Сосюри. Дорогі друзі!
Любіть Україну, як сонце, любіть,
Як вітер, і трави, і води…
Ви майбутні господарі нашої держави. Тож після закінчення школи, а це
незабаром доведеться вибрати професію, необхідну сьогодні і Вам суспільству, а
потім реалізувати себе як працівника, громадянина своєї держави і в цьому Вам
допоможуть знання, які ви отримуєте на уроках географії.
Сьогодні на уроці в нас присутні вчителі географії шкіл міста, працівники
міського методичного кабінету.
Тут у сивій млі віків
Місто міст Русі постало.
Мужньо гордість захищало
В час навали ворогів.
А сьогодні кожен знає,
Тут - столичні небокраї.
Про які район йде мова?
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Вступне слово вчителя.
Згадаємо, що таке економічний район? Скільки економічних районів виділяють на Україні? З якими районами ми вже познайомились?
Ми вже знаємо план характеристики району. Згідно цього плану продовжимо роботу по вивченню Столичного економічного району. Як ви вважаєте, чому
район отримав назву «Столичний»?
Завдання 1.
Запишіть в таблицю на листах:
Що Вам відомо по цей район? Що ви хочете дізнатися?
Знаємо
Хочемо дізнатися
Дізналися
Стр. 21
Робота в групах.
Користуючись довідковою літературою, підручником, атласами підготуйте презентацію питань:
Група № 1.
Дати характеристику економіко-географічного положення району?
Група № 2.
Характеристика населення району.
Група №3.
Характеристика промисловості району.
Назвати і показати на карті промислові вузли району.
Група № 4.
Дати характеристику розвитку сільського господарства.
Дати характеристику розвитку транспортного комплексу.
Група № 5.
Підготувати коротеньке повідомлення про обласні центри району: Київ, Чернігів, Житомир (випереджальне). Презентація міст району.
Обговорення
Проблеми і перспективи розвитку району.
Фізкультхвилинка.
ІV. Закріплення вивченого матеріалу.
Завдання 5.
На картосхемі покажіть спеціалізацію:
І, ІІІ групи Києва та Чернігова.
V група Житомира і Чернігова
ІІ, ІV групи Києва та Житомира.
Поясніть, що в них є спільного і відмінного? Чому?
Тест – опитування «Столичний економічний район»
Зверніть увагу на витяг з інструкції №4 з безпеки життєдіяльності під час роботи на комп’ютері, що лежить на столах перед моніторами.
Інструктаж з безпеки життєдіяльності.
Перед початком роботи
Перед початком роботи перевірте надійність встановлення апаратури на робочому столі.
Повернути екран так, щоб було зручно дивитись на нього під прямим кутом, а
не збоку.
При виявленні будь – яких неполадок роботу не починати, повідомити про це
вчителя.
Під час роботи:
Клавіатуру розмістити так, щоб вона не хиталась.
При роботі сидіти треба прямо, не напружуватися.
V. Підсумок уроку
Заповнити в таблиці колонку «Дізнався».
Самооцінка навчальних досягнень.
Хвилинка відпочинку
Учитель: Сьогодні був напружений урок, ви добре попрацювали, пропоную відпочити (аутогенне тренування).
Розслабтесь. Заплющіть очі і уявіть собі подорож нашою рідною Україною.
(Звучить пісня М.Поплавського «Україна»)
VІ. Домашнє завдання
І рівень Опрацювати п.34.
ІІ рівень Опрацювати п. 34 Відповідати на питання с.200
ІІІ рівень Порівняти спеціалізацію промисловості Столичного та Північно – Східного економічних районів
ІV рівень
Користуючись додатковою літературою чи джерелами мережі Інтернет, підготуйте
коротке повідомлення про міста Центрального економічного району.
Стр. 22
Використана література:
В.Ф.Вовк, Л.В.Костенко. Географія України, шкільні таблиці, Х., вид – во
«Ранок», 2013, с.125 - 126, 137 - 140, 142 - 143, 156 - 157.
2.
В.Ф.Вовк, Л.В.Костенко. Економічна і соціальна географія України. Комплексний зошит для контролю знань, х., вид – тво «Ранок», с.49-50.
3.
Й.Р. Гілецький. Економічна і соціальна географія України, Тернопіль, вид тво «Підручники і посібники», 2009, с.195 - 200, 261 - 262, 264 - 268.
4.
Г.Д.Довгань. Економічна і соціальна географія України. Експрес – контроль,
Х., вид – тво «Ранок», 2009.
5.
М.І. Мартинюк. Структурно – логічні схеми на уроках економічної і соціальної географії України, ж. «Географія» №3, 2011, с. 23.
6.
С. Пальчевський. Посібники у віршах, іграх, загадках, інсценівках, зануреннях, мандрівках, творчих завданнях, ж. «Краєзнавство. Географія. Туризм.»
№33 - 35, 2008р., с. 66.
7.
Н.Ф.Познанська. Подорожі Україною, ж. «Географія» №1, 2004р., с.18 – 19.
8.
В.І. Садкіна. Усі уроки географії 9 клас, Х., вид – тво «Основа», 2009, с.303 304.
9.
О.Г.Стадник. Економічна і соціальна географія України. Довідник для вчителя та учня, ж. «Географія» №13-14, 2013, с.48
10. 49, 51, 55-58.
11. М.О.Швець. «Економічні райони України. Походження назв географічних
об’єктів», ж. «Географія» №11-12, с. 20.
Додаток №1
Клас_____
П.І.___________________________________
Завдання 1
1.
Знаємо
Хочемо дізнатися
Дізналися
Завдання 2
Прослухавши повідомлення учнів заповніть таблицю:
Спеціалізація
промисловості
Спеціалізація
сільського господарства
Завдання 3
Визначте проблеми району:
1.
2.
3.
4.
Завдання 4.
Які перспективи розвитку району;
1.
2.
3.
Завдання 5.
На картосхемі покажіть спеціалізацію:
І, ІІІ групи Києва та Чернігова
Найбільші промислові вузли
Найбільші транспортні вузли
Стр. 23
ІІ, ІV групи Києва та Житомира.
Поясніть, що в них є спільного і відмінного? Чому?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Оцінювання
Заповнив таблицю № 1(1-3б)_______
Заповнив таблицю №2 (1-3б)_______
Презентував район №3 (1-3б)______
Самостійно визначив проблеми району (1-3б)_____
Самостійно визначив перспективи району (1-3б) ______
Виконав роботу на картосхемі (1-3б) ______
Спілкувався в загальному колі (1-3б) _______
Пройшов тест-опитування ______________
Самооцінка _________
Оцінка учителя______
Тема уроку: Зона лісостепу. Географічне положення, межі, розміри. Характерні риси природних комплексів та ресурсів. Несприятливі природні процеси.
Природоохоронні території.
Мета уроку:

дати учням знання про географічне положення та особливості зони лісостепу, взаємозв’язки між компонентами природи в зоні лісостепу, познайомити
учнів з природоохоронними територіями зони лісостепу;

продовжувати формувати вміння учнів роботи з картографічними матеріалами; удосконалювати уміння та навички комплексної характеристики природної зони;

виховувати любов до рідного краю, бережливе ставлення до рослинного та
тваринного світу.
Тип уроку: урок - подорож
Обладнання: фізична карта України, карта фізико - географічного районування, атлас, підручник, контурні карти, картки для опитування, тестові завдання,
відео презентація.
Епіграф на дошці: Любіть Україну, як сонце, любіть,
Як вітер, і трави, і води…
В.Сосюра
Перебіг уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Робота за картками ( 2 учні).
Стр. 24
Картка №1
1.Помилковим є твердження, що південна межа Українського Полісся проходить поблизу міста: а) Володимира – Волинського; б) Києва; в) Рівного; г) Харкова.
2. Укажи правильне твердження щодо Українського Полісся:
а) поверхня рівнинна і плоска; б) значна частина території заболочена;
в) тут є один біосферний заповідник; г) коефіцієнт зволоження зростає в напрямку
на схід.
3. Укажи типові ґрунти Українського Полісся: а) дерново – підзолисті; б)
сірі лісові; в) чорноземи; г) каштанові.
4. Найдавніший природний заповідник Українського Полісся – Поліський –
розташований у межах Полісся: а) Київського; б) Житомирського; в) Новгород –
Сіверського; г) Чернігівського.
Картка №2
1. Помилковим є твердження, що південна межа Українського Полісся проходить поблизу міста: а) Житомира; б) Вінниці; в) Ніжина; г) Луцька.
2. Укажи правильне твердження щодо Українського Полісся:
а) тут поширені льодовикові форми рельєфу;
б) ґрунти Полісся часто засолені;
в) висота місцевості ніде не перевищує 250 м;
г) уся ця територія належить до басейну Дніпра.
3.Укажи назву типової рослини Українського Полісся:
а) сосна; б) бук; в кедр; г) тополя.
4. Перший природний національний парк – Шацький - розташований у межах Полісся: а) Чернігівського; б) Київського; в) Малого; г) Волинського.
2. Гра «Вірю - не вірю»
1.
Чи вірите ви, що природна зона – це частина природної країни? (Так).
2.
Чи вірите ви, що зона мішаних лісів займає найбільшу площу серед природних зон України? (Ні).
3.
Чи вірите ви, що рельєф зони мішаних лісів переважно височинний? (Ні).
4.
Чи вірите ви, що Українське Полісся є найбільш зволоженою природною зоною? (Так).
5.
Чи вірите ви, що на Поліссі найпоширеніші сосново – дубові ліси? (Так).
6.
Чи вірите ви, що ґрунти Полісся характеризуються значною родючістю?
(Ні).
7.
Чи вірите ви, що Українське Полісся поділяється на п’ять фізико – географічних областей? (Так).
8.
Чи вірите ви, що відмінності фізико-географічних областей Полісся пов’язані
з відмінностями в його геологічній будові та рельєфі? (Ні).
9.
Чи вірите ви, що у Шацькому національному природному парку охороняються степові ландшафти? (Ні).
Взаємоперевірка виконаної роботи.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
ІV. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів.
Покажіть на карті природну зону, що розташована на півночі України?
Сформулюйте в чому полягають особливості зони мішаних лісів України? Зробіть
висновок про забезпеченість природними ресурсами зони мішаних лісів.
V. Вивчення нового матеріалу.
1.Робота в групах.
Група №1 (юні географи та ґрунтознавці) – географічне положення, рельєф та ґрунти природної зони;
Група №2 (кліматологи та гідрологи) – клімат та води;
Група №3 (ботаніки та зоологи)– характеристика рослинного та тваринного світу;
Група №4 (господарники) – господарське використання.
Група №5 (екологи) - несприятливі природні процеси.
Стр. 25
Дослідження 1. Користуючись текстом підручника, картами атласу провести дослідження лісостепової природної зони та заповніть таблицю в зошиті:
Назва
зони, географічне
положення
Рельєф,
ґрунти
Клімат
Води
Представники
рослинного
світу
тваринного
світу
Господарське
використання
Дослідження 2. Порівняйте:

географічне положення лісостепу й зони мішаних лісів;

рельєф та ґрунти;

клімат;

рослинний та тваринний світ;

господарське використання;

несприятливі процеси .
Дослідження 3.
На основі отриманих знань, різних джерел інформації знайти спільні та відмінні риси між зоною мішаних лісів та лісостеповою зоною. Що являється основною
причиною цих відмінностей?
2. Картографічний практикум.
Нанести на контурну карту межі лісостепової зони.
3. Творче випереджальне завдання учнів з використанням відео презентації.
Повідомлення про природоохоронні території.
VІ. Закріплення вивченого матеріалу.
Тест «Лісостепова зона» (взаємоперевірка).
1.Збільшення континентальності клімату лісостепу спостерігається в напрямку: а)
на захід; б) на схід; в) на південь.
2. Для Волинської та Подільської височини характерні; а) чорноземи опідзолені; б)
чорноземи типові; в) сірі лісові ґрунти.
3.Від загальної площі України площа лісостепу складає: а) 20%; б) 34%; в)40%.
4.Родючі ґрунти лісостепової зони утворились: а) на лесах та лесових суглинках;
б) на глинах і суглинках; в) на пісках і супісках.
5.Вкажіть, які форми рельєфу займають найбільшу територію лісостепової зони
України: а) низовини; б) височини; в)кряжі; г) гірські області.
6.Найвища точка лісостепової зони України знаходиться: а) в межах Волинської
височини; б) Подільської височини; в) Придніпровської височини; г) Середньоруської височини.
7. Найпоширеніші ґрунти в межах лісостепової зони України: а) дернові – підзолисті; б) чорноземи різних типів; в) каштанові різних типів; г) сірі лісові.
8.Яка тварина лісостепової зони акліматизована до життя в ній: а) сіра куріпка; б)
бобер; в) заєць русак; г) ондатра.
VІІ. Підсумок уроку.
- Що вам найбільше сподобалось на уроці?
- Що не сподобалось?
VІІ. Домашнє завдання. І рівень: Опрацювати п.32.
ІІ рівень: опрацювати п.32, відповідати на питання с.189.
ІІІ рівень: скласти кросворд «Рослини і тварини лісостепової зони»
ІV рівень: випереджальне завдання – приготувати повідомлення про природоохоронні об’єкти на території степової зони.
Використана література:
1.В.Ф.Вовк, Л.В.Костенко. Географія України. Шкільні таблиці., Х., вид – тво
«Ранок», 2013, с.53-55.
2.В.Ф.Вовк. Фізична географія України. Експрес – контроль, вид-во «Ранок», 2008.
3.А. Середня «Лісостепова зона України», ж. «Географія. Краєзнавство. Туризм»,
№11, 2008р., с.12 – 13.
Стр. 26
Тема уроку: Чорна металургія. Практична робота № 8. Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів та підприємств чорної металургії.
Мета уроку:

сформувати поняття «металургійний комплекс», визначити склад комплексу і значення у господарстві України;

розглянути особливості сировинної бази, виробничого процесу, типи підприємств, види продукції, принципи і центри розміщення, міжгалузеві
зв’язки чорної металургії, проблеми і перспективи розвитку:

розвивати пам’ять, мислення, вміння аналізувати, робити висновки, вміння висловлювати свої думки самостійно здобувати знання:

виховувати економічну і екологічну культуру.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання: карта «Металургійний комплекс України», атласи, контурні карти,
підручник, відео презентація, зразки корисних копалин.
Перебіг уроку
І.Організаційний момент
ІІ. Оголошення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.
Всем известно: без металла
Всем нужны чугун и сталь,
Все на свете бы стояло!
Трубы – ка пойди достань!
Даже в древности металлы
Я для многого сгожусь
Люди в печах выплавляли,
хоть и черною зовусь!
Чтобы сделать из руды
Косы, стрелы, топоры
Знаю
Хочу знати
Дізнався
ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Яка галузь промисловості займає провідне місце у виробництві продукції? Чи
можна цю галузь промисловості назвати «локомотивом» економічного зростання
для України? Які природні ресурси є в Україні для розвитку чорної металургії? Які
знання з фізичної географії 8-го класу допоможуть вам сьогодні?
ІV. Вивчення нового матеріалу.
1.Поняття про чорну металургію як галузь металургійної промисловості.
Словникова робота (знайомство з новими поняттями «металургійний комплекс» та «металургійна промисловість)
Металургійний комплекс – сукупність галузей, що виробляють різноманітні метали.
Металургійна промисловість - сукупність підприємств, що спеціалізуються на видобутку, збагаченні й металургійній переробці руд чорних і кольорових металів, а також нерудної сировини для металургії, виробництві чавуну, сталі,
сплавів і прокату.
2. Структура чорної металургії (показ та аналіз слайду).
3. Сировинна база чорної металургії (показ слайду)
Як ви вважаєте, чи є в Україні умови для розвитку чорної металургії? Які?
Робота в парах.
Завдання 1.
Користуючись підручником с. 103-104 та тематичною картою «Чорна металургія» визначте, яка сировина необхідна для розвитку чорної металургії?
( робота з картами атласу та колекцією корисних копалин).
Для розвитку галузі необхідні: залізна руда, кам’яне вугілля, марганцева
руда, вапняк флюсовий та вогнетривка глина (учні згадують за колекцією зовнішній вигляд корисних копалин).
Завдання 2.
Знайти на карті основні родовища: залізної руди, марганцевої руди, коксівного вугілля, вогнетривких глин, флюсів. Заповніть таблицю.
Стр. 27
Залізна
руда
Марганцева
руда
Коксівне
гілля
ву-
Флюсові вапняки, вогнетривкі
глини, природний газ
3. Основні галузі та найбільші підприємства.
Робота в групах
Група №1
Характеристика Придніпровського металургійного району.
Група №2
Характеристика Донецького металургійного району.
Група №3
Характеристика Приазовського металургійного району.
Група №4. Робить висновок. Аналізує таблицю «Способи виробництва сталі».
Проблеми і перспективи розвитку галузі.
Презентація роботи груп.
Повідомлення учнів про способи виплавки металів (випереджальне
завдання).
Місце України серед країн світу за випуском продукції чорної металургії (перегляд та аналіз слайдів)
Повідомлення учнів про найбільші підприємства чорної металургії
(випереджальне завдання).
Обговорення
Проблеми і перспективи розвитку галузі.
Самостійна робота.
Складання схеми міжгалузевих зв’язків чорної металургії.
V. Закріплення вивченого матеріалу.
Назвіть особливості географії чорної металургії. Який із трьох районів чорної металургії найкраще забезпечений рудами?
Чим би ви пояснили важливу роль чорної металургії в зовнішній торгівлі країни?
Які існують шляхи розв’язання екологічних проблем, пов’язаних з роботою металургійних комбінатів?
Практична робота № 8. Робота в зошитах з печатною основою.
Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів та підприємств чорної металургії.
VІ. Підсумок уроку:
Сьогодні я дізнався…
Мені сподобалось….
Не сподобалось….
VІІ. Домашнє завдання: Опрацювати п. 15. Відповідати на питання с.106.
В. р. – підготувати інформацію про одне з підприємств кольорової металургії.
Використана література:
1. В.Ф.Вовк, Л.В.Костенко. Географія України, шкільні таблиці, Х., вид – во
«Ранок», 2013, с.27 - 31.
2. В.Ф.Вовк, Л.В.Костенко. Економічна і соціальна географія України. Комплексний зошит для контролю знань, х., вид – тво «Ранок», с.23 - 24.
3. Й.Р. Гілецький. Економічна і соціальна географія України, Тернопіль, вид - тво
«Підручники і посібники», 2009, с.102-106.
4. Г.Д.Довгань. Економічна і соціальна географія України. Експрес – контроль, Х.,
вид – тво «Ранок», 2009.
5.
6. С. Пальчевський. Посібники у віршах, іграх, загадках, інсценівках, зануреннях,
мандрівках, творчих завданнях, ж. «Краєзнавство. Географія. Туризм.» №33 35, 2008р., с. 66.
7. В.І. Садкіна. Усі уроки географії 9 клас, Х., вид – тво «Основа», 2009, с.303 304.
Із досвіду роботи Голуб В.П., вчителя географії
Селидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
Стр. 28
Афоризми / освіта і праця вчителя
Їм вручено чудова посаду, вище за яку нічого не може бути під цим сонцем.
Вічним законом нехай буде: вчити і вчитися всьому через приклади, повчання і застосування на ділі. Ян Амос Коменський (1592—1670, чеський педагог)
Більшість вчителів витрачають час на питання, покликані встановити, чого
учень не знає, а справжнє мистецтво постановки питання полягає в тому, щоб
з’ясувати, що учень знає або здатний пізнати. Альберт Ейнштейн (1879—1955,
німецький фізик)
Без прикладів неможливо ні правильно вчити, ні успішно вчитися. Луцій
Юній Модерат Колумелла (4—близько 70, давньоримський письменник і агроном)
Безцільно з боку вихователя говорити про приборкання пристрастей, якщо
він дає волю якійсь власній пристрасті, і марними будуть його старання викорінити в свого вихованця порок або непристойну рису, що він допускає в собі
самому. Джон Локк (1632—1704, англійський філософ)
Від лікарів і вчителів зазвичай вимагають дива, але якщо диво здійснюється
— ніхто не дивується. Марія фон Ебнер-Ешенбах (1830—1916, австрійська письменниця)
Війни виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі та парафіяльні
священики. Отто фон Бісмарк (1815—1898, німецький державний діяч)
Викладачам слово дане не для того, щоб присипляти свою думку, а для того,
щоб будити чужу. Василь Ключевський (1841 — 1911, російський історик)
Виховання — справа важка, і поліпшення його умов — одна з священних обов’язків кожної людини, бо немає нічого важливішого, як освіта самого себе і
своїх ближніх. Сократ (469 — 399 р. до н.е., давньогрецький філософ)
Виховання дитини — це не мила забава, а завдання, що вимагає капіталовкладень — тяжких переживань, зусиль безсонних ночей і багато, багато думок. Януш Корчак (1878—1942, польський педагог і письменник)
Вихователем і вчителем треба народитися, а їм керує природжений такт. Поганий учитель підносить істину, хороший вчить її знаходити. Найважливішим
явищем в школі, самим повчальним предметом, самим живим прикладом для
учня є сам учитель. Адольф Дістервег (1790 — 1866, німецький педагог)
Вихователь повинен себе так вести, что6и кожен рух його виховувало, і завжди повинен знати чого він хоче в даний момент і чого він не хоче. Якщо вихователь не знає цього, кого він може виховувати? Антон Макаренко (1888—
1939, радянський педагог і письменник)
Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, люди. З них на першому місці
— батьки і педагоги. Антон Макаренко (1888—1939, радянський педагог і письменник)
Виховувати людину — означає визначати долю нації. Схиархимандрит Іоанн
(1932-1991)
http://aphorism.org.ua/subrazd.php?rid=4&sid=299
Автор
Методист
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
130
Размер файла
573 Кб
Теги
урок, досвід, методичний вісник, методична служба, Освіта, методист
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа