close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Екологія дитинства: полілог науково-педагогічних підходів

код для вставкиСкачать
Автор: Галина Тарасенко
ISSN 0321-1401
5
2014
?????????? ???????-?????????? ?????? ???????????? ?????? ? ????? ??????? ??? ????????? ? ???????
Т Е М А Н О М Е Р А : ???????? ?????????
????????????
????????
?????
??????????
??????????
???????
??????????
??????????
?????????
????????
? ?????
??????? ????????? ? ? ??????? ???????,
? ??????? ?????, ?????? ?? ?????
5
ПОСПІШАЙТЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
ПРОВІДНІ ЖУРНАЛИ ДОШКІЛЛЯ
???????? ??????
???????? ??
?? ????????
В ДАРУНОК УСІМ ОХОЧИМ ?
?????????? ???????
?? ????????
Детально
на сайті
jmil.com.ua
2014
5=4
2<1+1
3<1+1+1
????????
2 ?????????? ????.
?????? 37862
???????? ?? ???????? ?
???????? 5 ???????????
???????? ?? ????? 4-?.
?????? 99691
???????? ?? ???????? ?
258,90 ???
220,89 ???
???????? ????, ???? ? ????????.
?????? 95989 ???????? ?? ???????? ? 245,96 ???
ДЕШЕВШЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
КОМПЛЕКТОМ НА ВСЕ ПІВРІЧЧЯ
????
????
?? ?? ???? ?!
???
?? ?????
Виходить з 1911/1931 року
ЩОМІСЯЧНИЙ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЛЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ
№
5
2014
ЖУРНАЛ НАГОРОДЖЕНО ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Тема номера: ЕКОЛОГІЯ ДИТИНСТВА
Андрусич Ніна Олексіївна, головний редактор.
Бех Іван Дмитрович, доктор
психол. наук, дійсний член НАПН
України, директор Інституту проблем
виховання НАПН України.
Богуш Алла Михайлівна, доктор пед. наук, дійсний член НАПН
України, Південноукраїнський НПУ
ім. К. Д. Ушинського.
Гавриш Наталія Василівна, доктор пед. наук, професор, Луганський
НУ ім. Т. Шевченка.
Долинна Ольга Петрівна, зав.
сектору науково-методичного забезпечення змісту дошк. освіти ДНУ
?Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти? МОН України.
Єресько Олег Вікторович, директор
департаменту
загальної
середньої і дошкільної освіти МОН
України.
Кононко Олена Леонтіївна, доктор психол. наук, професор, зав.
каф. соціальної педагогіки та соціальної роботи НДУ ім. М. Гоголя.
Ладивір Світлана Олексіївна,
канд. психол. наук, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Лисенко Неля Василівна, доктор пед. наук, професор, Прикарпатський НУ ім. В. Стефаника.
Панасюк Тамара Вікторівна,
заступник директора департаменту
загальної середньої та дошкільної
освіти, начальник відділу дошкільної
і початкової освіти МОН України.
Піроженко Тамара Олександрівна, доктор психол. наук, Інститут
психології ім. Г. С. Костюка НАПН
України.
Плохій Зоя Павлівна, канд. пед.
наук, ІПВ НАПН України.
Побірченко Неоніла Антонівна,
доктор психол. наук, професор, КУ
імені Бориса Грінченка.
Поніманська Тамара Іллівна,
канд. пед. наук, професор, Рівненський ДГУ.
?????
???????? ?????????
Ніна АНДРУСИЧ
Сприятлива екологія дитинства ?
головний пріоритет .................... 2
????????? ????????
Галина ТАРАСЕНКО
Екологія дитинства: полілог
науково-педагогічних підходів.
Методичні рекомендації ................. 3
Ольга ДОЛИННА,
Олена НИЗКОВСЬКА
Екологічні виклики сьогодення:
збережемо субкультуру
дитинства................................... 5
??????????
? ????????
Алла БОГУШ
Екологія емоційно-психічного
здоров?я у системі взаємодії
дорослих і дітей ........................... 9
???????? ?????????
Галина ІВАНИЦЯ
Добро сторицею
повертається
Виховання добродійності у дітей ...13
????????
? ???????? ????????
Ольга ФІЛОНЕНКО
Здоровий випускник дитсадка ?
успішний школярик ..................17
???? ???
Катерина КАРАСЬОВА
Гра ? справа серйозна ............20
Любов ЛОХВИЦЬКА
Екологія ігрового
середовища .............................22
??????
Світлана НЕЧАЙ
Музика ? могутня сила ............23
????? ????????
Оксана АРТУОЗ
Мислити навчати
й про здоров?я дбати.
Екологія розумової діяльності
дошкільників ................................. 27
???????
Наталія ДАЦЮК, Любов СЛИВА
Екскурсія в країну
?Екологознай?............................ 30
?????? ? ????????
Надія РАЧОВА
Дитина щаслива в любові ........ 33
????? ? ???????
Олена НОСУЛЬСЬКА,
Оксана ВИСОЦЬКА,
Тетяна КОВАЛЬ,
Раїса ТРАХТЕНГЕРЦ
Мандруємо Країною Дитинства
Тематичний день для старших
дошкільнят та їхніх батьків .............36
На 1-й стор. обкладинки: фотоконкурс ?Наші діти?
Щасливе дитинство ? в багатій природі,
У злагоді світу, любові та згоді.
(Надіслала Світлана Лещенко, ДНЗ "Ромашка", м. Березань, Київська обл.)
Приходько Юлія Олексіївна,
доктор психол. наук, професор, НПУ
ім. М. П. Драгоманова.
ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Адреса редакції:
Смольникова Галина Валентинівна, канд. психол. наук, ІППО КУ
імені Бориса Грінченка.
Щомісячний науково-методичний
журнал МОН України
для педагогів і батьків
04053, Київ-53, а/с 36
Сухомлинська Ольга Василівна,
доктор пед. наук, дійсний член НАПН
України.
№ 5 (873), травень 2014
Тарасенко Галина Сергіївна,
доктор пед. наук, професор, Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського.
© Видавництво ?Світич?, 2014
Забороняється копіювання
та відтворення матеріалів журналу
та будь-якої їх частини
Виходить з 1911/1931 року
Головний редактор
Ніна Андрусич
Заступник головного редактора
Юлія Журлакова
Тел.: (044) 486-11-19, (044) 486-13-32 (т/ф),
(099) 376-35-36
E-mail: dv@dvsvit.com.ua
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 6919 від 31.01.2003
Видруковано у друкарні ТОВ ?Літера-Друк?, вул.
Озерна, 6, оф. 122, Київ, 04209. Свідоцтво ДК № 3689
від 28.01.2010 р.
Коректор Ніна Любаченко
Підписано до друку 19.05.2014. Формат 60х84 1/8. Папір
офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 3,72.
Умовн. фарб.-відб. 14,88. Обл.-видавн. арк. 5,5. Наклад
індексу 1497 (загальний 10642). Зам. 140670.
Комп?ютерна верстка
Володимир Васильєв
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів
несе рекламодавець.
Провідний редактор
Надія Сідаш
???? ??????: ???????? ?????????
????????? ????????
???????? ?????????: ???????
???????-???????????? ????????
Методичні рекомендації
Галина ТАРАСЕНКО, доктор пед. наук,
професор, зав. кафедри
дошкільної та початкової освіти,
Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського
Щоб забезпечити дошкільнятам благополучну екологію дитинства важливо чітко усвідомлювати сутність самого цього багатогранного поняття. Автор розкриває його і місію педагога через образи, над
якими пропонуємо поміркувати.
??????????? «???? ????»
Н
аш екскурс у проблему почнемо не з науки,
а з образу. Уявімо квітку ? тендітну, трепетну,
уразливу, зовсім беззахисну. Чим своєрідніша її
краса та неповторність, тим більша небезпека чатує
на неї з боку ?шанувальників? її унікальності. Якби
вона була непомітною серед інших рослин ? кремезних дерев, пишних кущів ? їй легше було б вижити й зберегти свою своєрідність. От і намагається
вона заховати свій бутон якнайглибше у траву?
Перенесімо цей образ у наше з вами життя.
Колись ми прожили своє дитинство і стали тими,
ким стали. Кожен з нас був ніжним бутоном: мріяв
розквітнути на повну силу й здивувати світ. Але
не кожному вдалося захиститися від безжальних,
іноді жорстоких впливів з боку дорослих. Ми ж так
відрізнялися від них своєю щирістю, світлою наївністю, нестримною енергією...
Пам?ять дитинства має жити в серці вихователя. Не забуваймо тендітних квітів власного
дитинства, які зростали у виховних середовищах різного ґатунку (як кому поталанило).
Місія педагога ? оберігати дитинство своїх вихованців, допомогти розквітнути здібностям і талантам кожної дитини.
Не сполохніть дитяче диво...
? створення особливого освітнього середовища, сприятливого для гармонійного розвитку дитини ? психофізичного, інтелектуального,
морального, естетичного (?симфонія педагогічних впливів?);
? духовно-культурне наповнення адекватним
дитинству ціннісним змістом життєдіяльності: цінностями пізнання навколишнього світу, любові до сім?ї та найближчого соціального
оточення, спілкування і діяльної добротворчості
(?духовно-ціннісне щеплення?).
?????? ??? ???????? ?????????
З огляду на це спробуємо поміркувати, що таке
сприятлива екологія дитинства, скориставшись
знаками-образами (своєрідна педагогічна ейдетика). Отже, це:
? активний захист дитини у найуразливіший період її розвитку (?бутон?);
? бережне й шанобливе ставлення до унікальності дитинства як феномену не лише у віковому вимірі, а й у глобальному значенні особистісного становлення людини (?Його Величність
Дитинство?);
Як діяти педагогові, аби не зруйнувати світ
дитинства? Екологія дитинства передбачає свій
?сюжет? і свою ?драматургію? ? відповідно добираються зміст, методи і форми педагогічного
ЖУРНАЛ ?ДВ? ДО 20 ЧЕРВНЯ
3
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
(Надіслала Світлана Лебідь, ДНЗ № 4 ?Зірочка?,
м. Гайсин, Вінницька обл.)
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
3
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
впливу, спрямовані на захист і збереження здоров?я дитини, розвиток її
інтелектуальних сил, формування ціннісної свідомості та відповідної культури поведінки.
Особливої педагогічної підтримки і
захисту потребують такі прояви своєрідності дитинства:
? захоплено-чуттєве пізнання дитиною
світу природи (на колір, запах, смак,
слух і дотик);
? емоційність дитячого життя (за формулою Я. Корчака: ?діти ? «королі
почуттів»?);
? метафоризація мислення (згадаймо лише геніальний здогад В. Сухомлинського про казку як ?колиску
дитячого мислення?;
Звичайна квітка око замилує,
? занурення у світ фантазійних обраУява дітям казку подарує.
зів, в атмосферу чарівної словотвор(Надіслала Тетяна Тоцька, ДНЗ ?Ялинка?
чості;
ім. В. О. Сухомлинського, м. Бровари, Київська обл.)
? діяльнісна природа дитинства (нестримне прагнення дії, що задовольняється синергетичним потенціалом гри, колекПозбавлення дитини розкоші спілкування гальтивної праці, спільної художньої творчості).
мує її розвиток і завдає непоправної шкоди
психічному здоров?ю.
??????? ?? ???????? ?????????
? Інвайроментальний (середовищний) підПрезентуємо власний погляд на специфічхід пропагує екологічність буття дитини на тлі
ний полілог наукових підходів до екології дипосильної для її віку рефлексії зв?язку з притинства.
родою. Дитинство ? сензитивний період для
гармонізації стосунків дитини з навколишнім
? Природовідповідний підхід ? найперший і
середовищем. Безболісно і ненав?язливо,
найстарший серед них. Він вимагає неухильно
часто у грі, малюк засвоює основи середослухатися до ?годинника природи? у психофізіологічному та інтелектуальному розвитку
довищної поведінки, які згодом трансфордитини, висуваючи на передній план вимогу
муються в основи особистісної поведінкової
збереження її здоров?я. Цей підхід постійно
культури.
набирає сили у відповідь на виклики цивілі? Максимальне використання енергії самотворензаційного розвитку. Загострення екологічних
ня дитячої особистості передбачає креативпроблем змушує шукати шляхи гармонізації
но-діяльнісний підхід, за якого педагог лише
взаємодії в системі ?людина ? природа? і відспрямовує дитину на самостійне розв?язання
повідно вибудовувати екологію дитинства в
інтелектуальної чи життєвої проблеми. Еколоконтексті екології природи.
гічність такого підходу зумовлена відмовою від
? Особистісно орієнтований підхід правомірно
силового нав?язування дитині дорослих рішень,
акцентує увагу на ролі особистісних утворень,
а також креативністю й варіативністю добору
що формуються в дитинстві, захищає та підтрицікавих дітям форм діяльності.
мує людинотворче начало в дитині. Не зламати
Усі названі підходи гармонійно співіснують та
людину в дитині ? ось головний орієнтир таковзаємодіють для реалізації основного завданго підходу до екології дитинства.
ня ? захистити дитинство від наруги невігластва,
? Аксіологічний підхід яскраво декларує пріотабуюють будь-яке насильство над природою
ритет гуманістичних цінностей у виховній
дитини, забезпечують різнобічне піклування про
взаємодії з дитиною. Цінність дитинства тут
створення найсприятливіших умов для її розвитку.
позиціонована як оберіг і гарант розвитку
Полілог наукових підходів створює своєрідну
духовних сил дитини. Повага до дітей, безфілософію педагогічної підтримки та захисту
умовна любов до всіх вихованців без винятдитинства. Дбати про екологію дитинства ознаку ? мета і водночас результат екологічного
чає зміцнювати здоров?я дитини (фізичне, псипідходу до дитинства.
хічне, моральне, духовне), залучаючи її, за філо? Створення сприятливого середовища спілкусофією Г. Сковороди, у ?сродні?, тобто адекватні
вання дитини з соціумом на культурологічних
дитинству, види діяльності, ефективно моделюзасадах передбачає комунікативний підхід до
ючи різні типи розвивально-виховного середоекології дитинства. Успішна соціалізація дитивища. ?
ни можлива лише за умов успішної комунікації.
ЗАЛУЧАЙТЕ4 БАТЬКІВ ДО ПЕРЕДПЛАТИ
© ? ошкільне виховання?, 2014, № 5
4
??????????? «???? ????»
Обговоріть підняті в номері проблеми у колективах та дійте
????????? ????????
© ??????????? ??????????, 2014, ??5
40
?????!
????????
?? ??? !
??
?
?
?
6
?
?
?
?
?
???
???
? 2014 ???? ???
4 ??????? ??????? + 2 ?????????
????, ?? ??????
??????? ??????
????????
??????
?????
????
???????? ???????
?????????
?? ????? 200 ???????? ?????????? ??? ???????? ????? ??????????!
??
??
?
?
?? ????
???????
Матеріали для проектної діяльності за найскладнішими темами
чинних програм ? у тематичних номерах (у січні та липні)
???????? ?????????? ?? ???????? ? 54,90 ???
??????
40295
???????? ?????????? ????? ?? ????? ??? ?? ????? presa.ua
3
??????????? ??????
?? ???????? ???????? ?
????? ????? ??????
Червоніє сонечко в траві,
Ніби промовляє дітворі:
?Щоб не трапилось біди,
Краще не підходь сюди!?
Черепаха-модниця
В садок поспішає,
А коли дістанеться ?
Лежить засмагає.
У дитсадку будинок свій
Облаштував бджолиний рій:
Від ранку і аж до зорі
Літають бджілки-трударі.
Ще недавно у гніздечку
Білі грілися яєчка.
А сьогодні стало в ряд
П?ятеро малих курчат.
Жираф цей довго мандрував,
Поки садок цей вподобав.
Тепер за кожної нагоди
Розказує свої пригоди.
Фото надіслала Cвітлана Березова,
завідувач, ДНЗ № 29
?Золотий ключик?, м. Вінниця
Хто це томиться в полоні
Біля даху в павільйоні?
Визволимо за хвилини
Ми комашок з павутини!
ISSN 0321-1401 Дошкільне виховання, 2014, № 5
ікаві звірята, птахи, комашки, зроблені з підручного
матеріалу і розташовані по всій території дитсадка, ?
чудовий засіб активізації уваги й пізнавальної діяльності
дітей. Під час прогулянок і занять на свіжому повітрі малята
залюбки шукають своїх менших друзів, розповідають про них,
виконують їхні завдання, грають в ігри, складають оповідки і
радіють кожній новій зустрічі. У цьому переконалися педагоги
Вінницького дитсадка, фотознімки якого пропонуємо сьогодні
в рубриці ?Ландшафтний дизайн?.
Журнал розповсюджується за передплатою. Індекс 74140
?
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
223
Размер файла
5 624 Кб
Теги
методичні рекомендації
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа