close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРЕЗЕНТАЦІЯ за підсумками роботи над науково-методичною проблемною темою Частина 1

код для вставки
- відповідність теми сучасним педагогічним ідеям та
концепціям;
- актуальність даної проблеми для нашої школи;
- колегіальність вибору теми усім педагогічним колективом
з урахуванням думок найавторитетніших членів колективу;
- діалектичний зв’язок з проблемою, над якою працюють
педколективи району, з існуючим педагогічним досвідом ;
- цілісність – науково-методична тема має об'єднувати
як навчальну, так і виховну роботу.
- скласти перспективний план роботи по її реалізації;
- розробити алгоритм роботи педагогічного колективу над науковометодичною темою;
- здійснити розподіл доручень кожному педагогові своєї ділянки роботи
в колективному дослідженні проблеми;
- забезпечити діяльність педагогічної ради з питань реалізації роботи
над науково-методичною темою;
- організувати творчу групу, яка забезпечуватиме створення
перспективного досвіду роботи по даній проблемі і пропагуватиме його
серед учителів;
- оптимізувати самоосвітню діяльність педпрацівників у рамках
реалізації даної теми.
Навчальний
рік
Етапи роботи,
їх зміст
І етап
2010-2011
н. р.
Діагностикотеоретичний
Вибір напрямку
роботи на основі
попереднього
аналізу стану
освітнього процесу.
Формування
проблеми.
Опанування
теоретичного
матеріалу.
Засідання
методичної ради.
Вибір теми науковометодичної роботи
Робота з педагогічними кадрами (форми,
методи роботи)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Анкетування педагогічного колективу.
Обговорення вибору напрямку роботи
на методичній раді, на методоб’єднанні.
Тимчасова творча група з опрацювання
кількох основних питань діагностичної
карти.
Складання бібліографічного покажчика
літератури з теми.
Засідання методичної ради.
Педрада «Проектні технології – ознака
нової школи» (педрада презентація)
Формування теми та затвердження її на
педраді.
Навчальний
рік
Етапи роботи,
їх зміст
І етап
2010-2011
н. р.
Методичні основи
(організаційнопрогностичний)
Опанування
змісту проблеми
Робота з педагогічними кадрами (форми,
методи роботи)
1. Психолого-педагогічний семінар «Проектні
технології в загальноосвітньому навчальному
закладі».
2. Організація самоосвіти вчителів.
3. Засідання м/о з висвітлення питань
запровадження проектних технологій.
4. Вивчення досвіду роботи педагогічних
колективів та інших загальноосвітніх шкіл, які
працюють над аналогічними проблемами.
5. Нарада при директорові «Проектна діяльність
у початковій школі».
6. Педрада «Підбиття підсумків роботи з
реалізації науково-методичної проблемної теми.
Навчальний
рік
Етапи
роботи,
їх зміст
ІІІ етап
2011-2012
н. р.
Освоєння
методики
реалізації
проблемн
ої теми
Робота з педагогічними кадрами
(форми, методи роботи)
1. Подальша робота щодо самоосвіти вчителів.
2. Засідання методичної ради «Використання
інтерактивних форм НВП як ефективний засіб
удосконалення навчально-виховного процесу».
3. Семінар-практикум «Впровадження інноваційних
технологій у практику роботи класних керівників».
4. Педрада «Поєднання інноваційних та традиційних
форм і методів роботи у підвищенні якості навчальновиховного процесу» (проект).
5. Творча група «Залучення учнів до краєзнавчапошукової роботи з метою формування культури
мовлення».
6. Методичні звіти ШМО щодо впровадження науковометодичної проблемної теми школи в життя.
7. Педагогічна виставка «Творчість вчителя».
Навчальний
рік
ІV етап
2012-2013 н. р.
Етапи роботи,
їх зміст
Робота з педагогічними кадрами
(форми, методи роботи)
Реалізація змісту 1. Організація взаємовідвідування класних годин,
і завдань
позакласних заходів
науково2. Декада відкритих уроків.
методичної
3. Відвідування уроків. Мета: особистісно
проблемної теми
орієнтовані педагогічні технології. Метод
проектів.
4. Звіт на педраді «Підбиття підсумків роботи над
науково-методичною проблемною темою на
ІV етапі».
5. Апробація рекомендацій творчої групи,
коригування їх у процесі практичного
застосування, створення власного досвіду з
проблеми.
6. Психолого-педагогічний семінар «Психічне
здоров’я педагога».
7. Педагогічна виставка «Творчість вчителя».
Навчальний
рік
Етапи
роботи,
їх зміст
ІV етап
2013-2014
н. р.
Реалізація
змісту і
завдань
науковометодичної
проблемної
теми
Робота з педагогічними кадрами
(форми, методи роботи)
1.
Перенесення досвіду роботи творчої
групи в практику роботи.
2. Декада відкритих уроків.
3. Психолого-педагогічний семінар «Крок до
себе».
4. Фестиваль педагогічної майстерності.
5. Випуск методичних бюлетенів.
6. Педрада «Роль особистості вчителя в
сучасному освітньому просторі».
7. Педагогічна виставка «Творчість вчителя».
Автор
dubno-school7
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
1 008
Размер файла
77 610 Кб
Теги
над, робота, науково, методичні, частина, темою, підсумками, проблемного, презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа