close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Аналіз діяльності бібліотек КРИВООЗЕРСЬКОЇ ЦБС за 2014 рік

код для вставки
Сектор культури Кривоозерської райдержадміністрації
Кривоозерська централізована бібліотечна система
смт Криве Озеро -2015
Аналіз діяльності бібліотек Кривоозерської ЦБС за 2014 рік / склад. В.
Кузьмінська / Кривоозерська ЦБС . - Криве Озеро, 2015 . – 8 с.
© Кривоозерська центральна районна бібліотека
Бібліотечна мережа:
Згідно з державною статистичною звітністю до бібліотечної мережі району входить 20 бібліотечних
установ -1 центральна районна бібліотека для дорослих, 1 районна бібліотека для дітей та 18 сільських
бібліотек-філій.
56 % населення охоплено бібліотечним обслуговуванням.
Загальна кількість бібліотечних працівників: 29 чол. - з вищою освітою 8 працівників, в т.ч. з
бібліотечною -3, з середньою бібліотечною – 16, інші спеціальності -6, середньою загальною – 4. Фахівців
бібліотечної справи в системі налічується 64%.
Кількість працівників, які працюють на повну ставку – 25 чол., в т.ч., на 0,75 – 1 чол., на 0,5 – 3 чол.
Кількість працівників бібліотек, які мають стаж бібліотечної роботи до 3 років -3, 3-9 років – 7, 10 –
20 років – 2, понад 20 років -17.
Надбавку за вислугу років одержували всі бібліотекарі району.
Закінчила навчання в Миколаївському коледжі культури і мистецтв бібліотекар Курячелозівської
сбф Труш О.В. Змінився бібліотекар у Кривоозерській №1 сбф.
Основні показники роботи:
Кількість користувачів
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
дорослі
юнацтво
діти до 15 років
дорослі
юнацтво
діти до
15 років
2012
7771
1799
2450
2013
9098
1872
3040
У 2014 році публічними бібліотеками
Кривоозерської ЦБС до читання залучено
14118 користувачів, що на 68 більше
планових показників та на 108 осіб
більше супроти 2013 року. 12256 (за
ЄРК) користувачів, з них 7983 дорослих,
дітей до 15 років -2408, молоді -1865 осіб.
Істотне
збільшення
кількості
користувачів має Великомечетнянська
сбф (на 57 осіб супроти 2013 року та на
60 осіб більше до планових показників).
В середньому на одну бібліотеку-філію
припадає 508 користувачів і книговидача
– 8297 прим.
2014
9237
1865
3016
Користувачі відвідали бібліотеки 90994
разів, що на 450 менше проти 2013року.
Щодня за друкованою продукцією до
сільських
бібліотек
зверталося
в
середньому 6 жителів села, 12 дітей та 5
юнацького віку. Користувачам сільських
бібліотек-філій видавалося в середньому
16 видань дорослим, 18 – дітям та 9
дорослі
юнацтву
на
традиційних
носіях
юнацтво
інформації (книги та періодичні видання).
діти до 15 років На теперішній час основний склад
користувачів
–
учні,
пенсіонери,
2012
2013
2014
службовці,
сільська
інтелігенція,
41815
42950
42322
дорослі
працівники АПК, безробітні; новою
10653
10825
11140
юнацтво
категорією стали користувачі із числа
33981
37669
37532
діти до 15 років
внутрішньо-переселиних осіб із зони
АТО.
У звітах сільських бібліотек відзначається зменшення читацької активності. Ця стійка тенденція
падіння інтересу до відвідування бібліотек зумовлена невпинним розвитком інформаційних технологій на
фоні низького оновлення книжкового фонду. Внаслідок цього кількість відвідувань бібліотечних установ
по району зменшилася на 450 одиниць.
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Відвідування
У 2014 році читачам мережі бібліотек було видано 246880 прим. книг, що на 2947 прим. більше проти
2013 року та 4580 більше планових показників. По сільським бібліотекам –філіям 149358 прим. книг – на
1573 прим. книг більше проти 2013 р. та на 3058 більше планових показників).
Книговидача
250000
200000
150000
100000
всього
юнацтво
50000
діти до 15 років
0
всього
юнацтво
діти до 15 років
2012
246337
30588
75524
2013
243933
30866
77288
2014
246880
31603
78194
Інформаційні ресурси бібліотек: формування фонду та використання
Сукупний бібліотечний фонд Кривоозерської ЦБС на традиційних та електронних носіях інформації
на 01.01.2015 року складає 187796 прим. видань, що на 1973 прим. книг менше ніж у 2013 р.
Джерелом поповнення бібліотечних фондів ЦБС у 2014 році були:
- бюджетні кошти відповідно до визначеного кошторису;
- дарунки від фізичних осіб.
В 2014 році надходженя до ЦБС становить 1504 прим., разом з періодичними виданнями. За минулий
рік нової літератури (книг) надійшло 835 прим.,667 прим. періодичних видань, 2 прим. на електронних
носіях, що менше ніж в 2013 році, а саме: 1734 прим. книг і 833 прим. періодичних видань, 3 прим. на
електронних носіях.
Списання літератури відбулося в Багачівській, Луканівській, Очеретнянській, Тернуватській та
Тридубській сбф, а також в ЦРБ та РДБ. Внаслідок цього сукупний фонд ЦБС зменшився на 1973 прим. по
сбф – на 1124 прим.
На придбання літератури коштів з районного бюджету не виділялося. Поповнення книжкових фондів
відбувається за рахунок державної програми «Українська книга» (525прим. на суму 21997,35 грн. ),
обласної програми підтримки вітчизняного книговидання (81 прим. на суму 3830,00 грн.), надходжень в
дар від обласних бібліотек, авторів, керівника ПСП «ім.. Горького» Бабур Людмили 144 прим. на суму 5138
грн.) та взамін загубленої користувачами в ЦРБ (87 прим. на суму 595,15 грн.)
В процентному співвідношенні:
Державна
програма
"Українська
книга"
35%
Періодика
44%
Взамін
загубленої
6%
Дарунки
10%
Обласна
програма
підтримки
книговидання
5%
На передплату періодичних видань з районного бюджету виділено 12134 грн.09 коп. (що на 1296,31 грн.
менше, ніж в 2013 році), в т.ч. 5518,41 грн. по СБФ (на 546,45 грн. більше ніж в 2013 році). Значно
зменшено фінансування на періодику в ЦРБ (на 1366 грн.) та РДБ (на 477 грн.)
РДБ 1968,29 грн. – 18 назв, 2013- 2445,10 грн. – 25 назв,
ЦРБ – 4647,39 грн. – 32 назви, 2013 - 6013,34 грн. – 38 назв;
До передплати періодичних видань залучалися також і додаткові кошти в сумі 1691,54 грн.- 10 назв.;
2013р. - 1243, 60 коп – 12 назв. Дарунки бібліотекарями (Курячелозівська, Маломечетнянська) та
передплата сільськими радами (Великомечетнянська, Бурилівська), фермерськими господарствами
(Бурилівська, Багачівська, Ленінська).
Сільські бібліотеки за кошти районного бюджету отримували лише 2 комплекти газет «Кривоозерщина»
та «Рідне Прибужжя».
Бібліотечний фонд за галузями
Бібліотечний фонд за мовами
16%
0%
51%
49%
Українською
мовою
Російською
мовою
4%
8%
72%
суспільнополітична
природничонаукова
технічна і с/г
іншомовна
Гуманітарна
Показники книгозабезпеченості, обертаності, читаності характеризують якість фондів бібліотек. Середня
книгозабезпеченість на одного читача ЦБС становить 13,3; на одного жителя – 7,5. По СБФ відповідно –
15,9 і 8,4. В тому числі на дітей читачів по ЦБС – 31,6, на жителя – 21,9. По СБФ відповідно – 43,4 і 29,1.
Така картина книгозабезпеченості не відповідає дійсності: а саме при виїздах до бібліотек-філій
встановлено, що дитячі фонди дуже бідні. Мало надходить книг. Малими темпами оновлюється книжний
фонд. В 2014 році дитячої літератури надійшов 131 примірник на 18 сбф.
Обертаність залишається такою ж як і в 2011 -2013 роках: по ЦБС – 1,3, по СБФ – 1,0. По ЦБ – 2,7, по ДБ
– 1,6.
Читаність: на одного читача по ЦБС припадає 17,4 прим. книг, на 1читача дитячого віку – 25,9 прим.
книг, на 1 читача юнацького віку – 17. По СБФ – всього 16, на 1 читача дитячого віку – 18 прим. книг, на 1
читача юнацького віку – 9. По ЦБ – 19,5 прим. книг, читача юнацького віку – 20; по РДБ на 1 читача
дитячого віку – 20 прим. книг.
Серед проблем, що впливають на формування інформаційних ресурсів бібліотек – обмеженість
бюджетних асигнувань на поповнення фондів, збільшення вартості видань. Тому в основі формування
фондів лежить пошук оптимальних форм організації цього процесу. При цьому Кривоозерська ЦБС
намагається враховувати такі чинники, як потреби користувачів, можливості інформаційних технологій.
Робота по збереженню фондів проводилась відповідно до плану роботи на 2014 рік. Суцільна
перевірка пройшла в Секретарській сбф. В Кривоозерській сбф№1 відбулась передача фонду при заміні
працівника. Відповідно до плану, проводилася робота щодо зменшення заборгованності: нагадування по
телефону, подвірні обходи, бесіди з користувачами. В бібліотеках системи діють «Книжкові лікарні», де
активні читачі діти «лікують» - ремонтують книги.
Розвиток комп’ютерних технологій
Технічне оснащення бібліотек Кривоозерської ЦБС в порівнянні з 2013 роком не змінилося.
19 ПК, 5 принтерів, 2 сканери, 2 ксерокси, 5 поліфункціональних пристроїв (принтер+сканер+ксерокс), 15
пристроїв безперебійного живлення, 5 роутерів, 5 модемів, 15 веб-камер, 15 навушників, 2 DVD програвачі,
1 музичний центр, 3 телевізори.
Провайдери інтернет- зв’язку ЦРБ, РДБ – «Укртелеком», Бурилівська, Красненьківська, Тридубська –
«Інтертелеком»
Автоматизовані місця для користувачів є в ЦРБ -5, РДБ -2, Бурилівській -3, Красненьківській – 2,
Тридубській -3.
Організація та ведення електронних баз даних
Назви електронних баз даних, що поповнюються центральною районною бібліотекою в системі ІРБІС та
кількість записів:
- систематична картотека статей – загальна кількість записів: 1710 за 2014р. – 273;
- база даних розпису з газети «Кривоозерщина» (краєзнавча картотека) – загальна кількість
записів: 2159 за 2014р. –204;
- «Кривоозерщина на сторінках преси»– загальна кількість записів:162, за 2014р. –16;
- Краєзнавство – загальна кількість записів: 25, за 2014р. –0;
- систематичний каталог – загальна кількість записів: 5107, за 2014р. –837;
Загальна кількість записів з усіх баз даних – 9159
Кількість записів за 2014 рік з усіх баз даних – 1330
Діяльність Центрів вільного доступу до мережі інтернет.
1. Кількість відвідувачів та відвідувань Центрів вільного доступу до Інтернет протягом звітного
періоду.
ЦРБ - кількість відвідувачів – 270, відвідувань – 2219
РДБ – кількість відвідувачів – 267, відвідувань – 2998
Бурилівська – кількість відвідувачів – 538, кількість відвідувань – 1563
Красненьківська – 490, відвідувань - 1329
Тридубська–339, відвідувань –1215
Всього відвідувачів – 1904, відвідувань - 8405
2. Тренінги для інших бібліотекарів -9
3. Кількість користувачів, які скористалися електронними сервісними послугами Інтернет
(адміністративними і неадміністративними,
подання запитів та звернень до управління юстиції Кривоозерської РДА – 17
звернення до державного нотаріуса –11
- реєстрація на ЗНО - 97
- пошук роботи - 42
- замовлення квитків – 34
- замовлення товарів в інтернет-магазинах - 57
- скористались Skype - 41
Всього - 299
4. Тренінги для користувачів - 11
5. Інноваційні послуги:
Провідне місце займають послуги, спрямовані на вирішення соціальних потреб громадян у різних
галузях життєдіяльності. Зокрема можна говорити про:
Задоволення потреб у сфері освіти.
Так, книгозбірні, з відповідним інформаційним середовищем та технічним оснащенням стали
майданчиками, що надають відкритий доступ до освітніх послуг, професійних знань, сприяють самоосвіті
громадян. Вже традиційно у період вступної кампанії абітурієнтів молодь проходить он-лайн реєстрацію на
офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти для участі у зовнішньому незалежному
оцінюванні (ЗНО), тренування зі складання тестів ЗНО в електронному режимі, електронну реєстрацію заяв
на вступ до ВИШів.
Бібліотекарі здійснюють навчання користувачів в роботі з інформаційними технологіями. Зокрема,
активно використовують ці можливості громадяни, які мають статус соціально незахищених, люди
пенсійного віку, відвідувачі з вадами здоров’я.
Надаються допомоги по копіюванню інформації на різні носії, скануванню і роздрукуванню текстів,
Skype-спілкуванню; електронна доставка документів; допомога у створенні електронної пошти, реєстрації в
соціальних мережах, у пошуку потрібних інтернет-ресурсів, у спілкуванні на форумах, чатах.
Задоволення потреб у сфері правового захисту громадян та доступу до офіційної інформації.
Сьогодні бібліотеки району спрямовують свою діяльність у напрямку забезпечення правових
можливостей громадян, захисту їх інтересів та розвитку.У центральній бібліотеці діє мобільноконсультативний пункт «Правове поле» за участю фахівців Кривоозерського районного управління юстиції
Миколаївської області. Співпрацюючи з Кривоозерською центральною лікарнею, управлінням соціального
захисту населення Кривоозерської райдержадміністрації бібліотекарі для своїх громад організовують
скайп-консультації за участі спеціалістів сфери охорони здоров’я, соціального захисту.
Популярними є звернення жителів до віртуальних приймалень урядовців, веб-ресурсів, які
пропонують безкоштовні юридичні консультації он-лайн, інформацію для платників податків. Створені
ПДГ забезпечують доступ до Інтернету як засобу використання громадянами можливостей електронного
урядування, допомагають ознайомитися з місцевою та урядової офіційною інформацією, планами та
програмами, долучитися до нових форм урядування.
Діє дистанційно-консультативний пункт для підприємців за участю фахівців Регіонального фонду
підтримки підприємництва в Миколаївській області.
Центральна книгозбірня стала комунікативним майданчиком для он-лайн спілкування громади і
влади. З цією метою організовуються тематичні он-лайн-консультації.
Електронний доступ до муніципальних (комунальних послуг).
Сьогодні житель населеного пункту, скориставшись доступом до Інтернету у бібліотеці, може
здійснити оплату комунальних платежів, внести показники лічильників, отримати консультацією он-лайн
від фахівця, замовити послугу та роздрукувати квитанції через веб-сайти профільних служб.
Інтерактивне спілкування користувача і бібліотеки.
Найбільш зручним способом взаємодії з читачем у віртуальному середовищі залишається
спілкування у соціальній мережі «Фейсбук». Аудиторія цього сайту достатньо чисельна, а це дозволяє
спілкуватися з реальними користувачами бібліотеки та залучати потенційних.
Задоволення потреб у сфері соціально-культурної, професійної та економічної діяльності.
Бібліотеки з їх новими можливостями допомагають місцевій громаді у вирішенні соціальнокультурних, професійних та економічних питань. Доступ до тематичних он-лайн-ресурсів дозволяє
придбати та реалізовувати сільськогосподарську продукцію,техніку для роботи на особистих
господарствах,товари домашнього вжитку, отримувати відомості про нові сорти різних культур.
Бібліотеки пропонують нові можливості щодо працевлаштування: від підготовки резюме
(комп’ютерний набір) до пошуку вакансій он-лайн, відправлення анкет електронним способом.
Набуває розвитку соціокультурна діяльність книгозбірень із використанням комп’ютерів та
Інтернет. В бібліотеках організовуються кіномайданчики, які пропонують перегляд популярних та
художніх фільмів, мультиплікаційних фільмів для дітей. Організація такого дозвілля особливо актуальна
для малозабезпечених родин, школярів, які у літній період залишаються на місцях.
Задоволення потреб у сфері комунікації.
Великим попитом серед відвідувачів бібліотек району користуються послуги доступу до
комунікативних сервісів Інтернет: програм, що дозволяють спілкуватися в режимі реального часу.
Книгозбірні забезпечують можливості он-лайн спілкування родин, які проживають в різних країнах,
континентах, відновити давні втрачені особисті або професійні зв’язки.
власний сайт Кривоозерської ЦБС http://kryveozerobibl.tk
блог Кривоозерської ЦБС kryveozerobiblioteka.blogspot.com
Кривоозерська ЦБС має свою сторінку в соціальній мережі фейсбук
https://www.facebook.com/cbskrozero
канал на відео сервері youtube https://www.youtube.com/channel/UCJTzhd05ZROzv0Tb07R2ajA
До 200 річчя від дня народження Т.Шевченка в ЦРБ був відзнятий брейн ринг «Світова велич
Тараса» та розміщений на каналі ЦРБ на відео сервері youtube
https://www.youtube.com/watch?v=0xsxNy1QUS4
Також в квітні був створений іміджевий ролик, що висвітлює результати адвокаційної та
фандрейзингової діяльності Кривоозерської ЦБС та розміщений на сервері за адресою
http://www.ex.ua/76905450
Соціологічно-маркетингові розвідки
Для вивчення інтересів користувачів Мазурівська бібліотека-філія проводила соціологічні дослідження,
міні – опитування та анкетування.
Метою дослідження було встановити: -як саме користувачі оцінюють власну читацьку активність, чи
змінюється вона в залежності від віку; - яке місце посідає читання в житті людини;
- якими є читацькі уподобання учнів та юнацтва.
Було проведено анкетування серед учнів 7 -8 кл. та юнацтва «Роль книги у твоєму житті» та «Твій
читацький інтерес».
Провівши аналіз анкет виявлено, що віковий фактор суттєво впливає на зміни в читацькій активності
та уподобання учнів. Учні молодших та середніх класів із задоволенням йдуть до бібліотеки,
переглядають книги, періодичні видання. Читають книги, вибрані самостійно, мають час для читання.
В учнів старших класів картина помітно змінюється. Мета їхнього читання в основному стосується
шкільного програмного матеріалу. Щодо власно вибраної літератури то це: детективи, пригоди,
фантастика, історії з життя.
У підлітків користується попитом періодика, зокрема журнали. Читацькі захоплення, то це
кримінальні детективи, кохання, історія. Щодо дозвілля , то на першому плані – особисті справи, на
другому – перегляд телепередач, комп’ютер. Можна сказати, що телевізор та комп’ютер є головними
конкурентами книги. Старшокласники та молодь свою низьку читацьку активність пояснюють браком
часу, втомою на заняттях, тому перевагу віддають невеликим за обсягом творам.
«Книга і Інтернет» Тридубська сбф
Для покращення своєї роботи у вересні цьому році Тридубська сільська - бібліотека провела
анкетування серед юнацтва та учнів 8-9 класів: «Книга і Інтернет». В анкетуванні взяли участь 50 осіб.
Аналіз анкетування показав, що 49% користувачів повністю віддали свої голоси за книгу; 41 % користується бібліотекою та Інтернетом; 10 % - лише за Інтернет. Велике значення набуває Інтернет,
читачі вказують на збіднілі фонди бібліотек, не вистачає книг дозвілевої та по шкільній програмі.
Більшість відзначили, що читати твори в традиційній книзі зручніше ніж в електронному варіанті.
Можна зробити висновок, що бібліотека була і залишається інформаційним центром для юнацтва.
Анкетування серед учнів 3-5 класів «Улюблена книга» Курячелозівська сбф
Для покращення своєї роботи у вересні цьому році бібліотека провела анкетування серед учнів 35 класів: «Улюблена книга». Відповідь на питання про те, які книги діти можуть перечитувати
декілька разів(тобто про улюблені книги),в узагальному вимгляді є такою:
Д. Дефо « Робінзон Крузо», М.Твен «Пригоди Томма Сойєра», Р. Стівенсон «Острів
скарбів».
Необхідно зазначити, що серед улюблених книжок у дітей 5-7 класів майже відсутні книги
сучасних українських класиків. Це означає, що діти про українську літературу дуже мало знають, а
уроки літератури не забезпечують достатній рівень.
Найбільш значущим у виборі літератури для читання є самостійний вибір дітей і поради друзів.
Крім того, мають значення поради бібліотекаря..
16%- самостійно, 21%-за порадою друзів, 34%- за порадою батьків, 29%-за порадою бібліотекаря.
В жовтні бібліотека провела аналіз сімейних формулярів: «Книги в моїй сім`ї», зроблено
висновки, які будуть враховані при плануванні роботи на наступний рік.
Інформаційна та довідково-бібліографічна робота
Усього протягом 2014 року користувачам бібліотек району надано 1770 довідок (у 2013- 1869)
здебільшого тематичного та фактографічного характеру. Проведення будь-якої діяльності Кривоозерської
ЦБС забезпечується методичним супроводом. Не винятком є інформаційна та довідково-бібліографічна
робота. Так було проведено семінар-практикум «Азбука бібліографічної роботи».
Бібліотеки в соціокультурному просторі
Протягом І кварталу 2014 року на базі ЦРБ було проведено ряд засідань «Круглих столів» за участю
представників влади: засідання молодіжної колегії при райдержадміністрації за участі заступника голови
райдержадміністрації Тамари Шпак, засідання ради старійшин при голові Кривоозерської
райдержадміністрації, засідання з лідерами громадських організацій району, в якому взяли участь голова
райдержадміністрації Людмила Рольян
З метою підвищення іміджу серед населення, якості бібліотечного обслуговування, зміцнення
соціальної значущості та статусу бібліотек Кривоозерської ЦБС бібліотечні працівники району оголосили
30 вересня Днем Відкритих Дверей. Цікаво проходили заходи в усіх бібліотеках. В ЦРБ та Ониськівській
сбф флешмоб - «Читай! Формат не має значення» - голосні читання віршів Т. Шевченка біля бюста, в
Луканівській – флеш-моб «Читай будь-де, будь з ким, будь коли». В Маломечетнянській сбф відбулася
посвята в читачі учнів 1 класу. В бібліотеці їх зустріли казкові герої – Незнайко, Королева Книга, Лікар
Айболить. Вони знайомили дітей з бібліотекою, загадували загадки, діти брали участь в цікавих конкурсах.
За що Королева Книга нагородила їх медалями і подарувала книжечки.
2014 рік в Україні за Указом Президента проголошено Роком Тараса Шевченка
Шанувальники українського слова всього світу у 2014 році відзначали знаменну дату – 200-річчя з
дня народження Великого Кобзаря.
На виконання Указу Президента України від 11 квітня 2012 року №257/2012 «Про додаткові заходи з
підготовки та відзначення 200 річчя від дня народження Тараса Шевченка», Постанови Верховної Ради
України від 19 червня 2013 року №340-VII “Про підготовку та відзначення 200 річчя від дня народження
Тараса Григоровича Шевченка», розпорядження голови облдержадміністрації від 24.12.2013 р. №395-р
«Про відзначення у 2014 році 200 річчя від дня народження Т.Г. Шевченка в Миколаївській області»,
розпорядження голови Кривоозерської РДА від 21.01.2014 р. №19-р «Про відзначення у 2014 році 200 річчя
від дня народження Т.Г. Шевченка в Кривоозерському районі» та з метою уславлення великого
українського поета Т.Г. Шевченка, прилучення широких верств населення до його творчої спадщини в
бібліотеках Кривоозерської ЦБС проведено ряд заходів.
Відзначати розпочали з 15 січня, на засіданні поетичного клубу «Автограф душі» «Посвята
Шевченку від вдячних кривоозерців». У районній бібліотеці зібралися члени клубу та гості – заступник
голови РДА Тамара Шпак та бібліотекарі.
Для присутніх було проведено віртуальну подорож залами Національного музею Шевченка, що в
Києві. Свої поезії, приурочені цій ювілейній даті та Україні, читали І. Маріяшко, Л. Круглик, М. Райхель,
Т. Гримак, Н. Рукавиця, Н. Левицька, В. Слюсаренко, Л. Циманович, Л. Чумак. Члени клубу та гості
ділилися своїм розумінням творчості Кобзаря.
13 лютого в читальній залі районної бібліотеки пройшла презентація виставки репродукцій картин
«Т. Шевченко – художник з душею поета», яку провела бібліограф ЦБС А.Г. Лаврик та віртуальна подорож
залами Національного музею. ім. Т.Г. Шевченка, яку підготовили А. Мазуренко, Р. Вусатенко, Н. Тоган.
Учасниками заходу стала учнівська молодь ПАЛу група №11 та майстер Лаврик М.О.
В районній дитячій бібліотеці були проведені огляд літератури «Чарівне слово Кобзаря» для учнів 56 класів ЗОШ №1, вікторину «Життя і творчість Т.Г.Шевченка» для учнів 7-9 класів ЗОШ №1.
18 лютого в читальній залі районної бібліотеки на тематичний захід «Тарасові шляхи» завітали учні
10 класів Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 з вчителями Гладь С.М., Коваль А.І. та завідувач сектору
культури РДА Б.М. Чернега, щоб вкотре згадати Великого Кобзаря. Присутні переглянули документальний
фільм частину І Юрія Макарова «Мій Шевченко», який охоплює період життя поета від народження до
викупу з кріпацтва. Фільм цікавий тим, що авторам вдалося знайти в кожному епізоді з життя Шевченка
невідомий нюанс і подати це по-новому.
4 березня в читальному залі Кривоозерської ЦРБ відбувся брейн-ринг «Світова велич Тараса» серед
учнівської молоді Кривоозерського професійно-аграрного ліцею.
Гру можна переглянути https://www.youtube.com/watch?v=0xsxNy1QUS4
Сільські бібліотеки –філії
5 лютого бібліотекар Кривоозерської №1 сбф С.Бардичевська спільно з класним керівником 1 класу
Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 О.П. Струченко провели літературну годину «Ушановуємо Тараса
Шевченка».
12 лютого бібліотекарем Луканівської сбф Сініціною К.Г. проведено інтелектуальну гру на краще
знання творів Т.Г. Шевченка «Тарасові шляхи». Учасниками гри стали діти 10-11 років.
У Бурилівській сбф 20.02. бібліотекар спільно з вчителем української мови і літератури Громенко
Т.А. для учнів 8-9 класів провели літературно-музичний вечір «Шевченкові думки переживуть віки». 26.02.
для діток 3 класу спільно з класним керівником Сівенко А.Л. поетичну годину «Слово, якому звучати
вічно».
У Мазурівській сбф 24.02. для учнів 5 -9 класів проведено літературно-музичний вечір «Вінок
Кобзареві» та перегляд книжково-ілюстративної виставки «На крилах слова Кобзаря» біля якої пройшов
конкурс читців Шевченківських віршів.
В Красненьківській сбф – кожного дня в Центрі вільного доступу до мережі інтернет діти молодших
класів переглядали відеофільми, що розповідають про життєвий та творчий шлях Великого Кобзаря
«Шляхами великої долі», а потім всі разом читали вірші улюбленого поета.
26.02. бібліотекарі Маломечетнянської та Ониськівської сбф біля пам’ятника Т.Шевченка спільно
провели флеш-моб «Все йде, все минає…а пам’ять залишається». Його учасниками стали більше 20 учнів
місцевої школи. Спочатку учасники вишикувались у формі букви «Ш», а потім утворили цифру «200»,
читали по черзі вірші, а потім поклали квіти до погруддя.
5 березня в РДБ був проведений літературний захід "Творчість Т.Г.Шевченка" та презентація
книжкової виставки «Чарівне слово Кобзаря». Учасниками заходу стали учні 6-8 класів Ленінського НВК з
директором Чумак Л.Б. та завідуючою сільським клубом Л.П. Сорокою.
У переддень Великодня в Курячелозівській сбф проходила година народознавства «Великдень
просить на гостину» для дітей 3-4 класів, під час якої бібліотекар О. Труш презентувала книжкову
виставку «Великдень на Україні» та провела майстер-клас по малюванні писанок.
У листопаді місяці бібліотекарем Курячелозівської сбф спільно з педагогом –організатором місцевої
школи організовано та підготовлено команду агітбригади «Н2О» до районного етапу щорічного обласного
конкурсу колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Тема
конкурсу "Захист водних ресурсів Миколаївщини", і команда Курячелозівської ЗОШ І-ІІІ ст. серед 13
колективів загальноосвітніх шкіл району зайняла почесне перше місце та виборола представляти честь
району на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу екологічних агітбригад. Згодом вдало виступили і на
обласному етапі, де зайняли почесне ІІ місце.
Усвідомлюючи важку, трагічну ситуацію в країні, бібліотекарі районної бібліотек дитячої та
дорослої збирали продуктові кошики для громадян тимчасово переселених з Донецької, Луганської
областей та АР Крим. Бібліотекар Курячелозівської сбф приймала участь у благодійній акції «Ніхто крім
нас», спільно з активістами села проводили збір продуктів харчування та фінансову допомогу для
учасників АТО. А бібліотекарі Тридубської сбф, Кривоозерської №3 та Великомечетнянської сбф разом зi
школою також проводили ярмарок для збору грошей на пiдтримку воїнам-землякам учасникам АТО.
У червні біля географічного центру Кривоозерщини, що у мальовничому куточку на території
Тридубської сільської ради, відбувся районний захід «Моя Батьківщина – Кривоозерщина», присвячений
вивченню історії району. На свято з’їхались діти з пришкільних таборів району, з цікавістю слухали історії
про рідний край підготовлені бібліографом ЦБС та бібліотекарями сільських бібліотек Велика Мечетня,
Бурилове, Курячі Лози, Секретарка, Ониськове, Тридуби, брали участь в цікавих конкурсах та розвагах,
слухали виступи місцевих митців. По закінченню бібліотекарі частували домашньою випічкою всіх
присутніх на святі.
Жнива – гаряча пора і кожна хвилина дорога аби зібрати ввесь врожай. Тому бібліотекарі району
прийняли активну участь у акції «Жнива-2014» по проведенні інформаційної компанії по збиранню
врожаю 2014 року. Щодня збирали інформацію про хід збору зернових, виготовляли інформаційні бюлетні,
вивішували їх в людних місцях, розносили по домівках, вручали механізаторам. Разом з учасниками
сільської агітбригади, виїжджали на поля з концертною програмою.
Напередодні Тижня права, в рамках акції «16 днів проти насильства» 25 листопада працівники ЦРБ
провели розширене засідання гендерного Центру, клубу «Юний правознавець» та «Університету правових
знань».
Методичне забезпечення діяльності, система підвищення кваліфікації
Дирекція ЦБС значну увагу надавала підвищенню професійного рівня бібліотекарів. Проведено 4
районні семінари: Семінар- практикум "Сучасна бібліотека: абетка іміджу". Під час якого розглядалося
питання формування сучасного іміджу б-ки, основи ділового спілкування, правила планування робочого
дня та психологія успіху. Семінар-практикум: «Мiсце книги у свiтi захоплень дитини користувача –
сiльської бiблiотеки»; Семінар-практикум «Азбука бібліографічної роботи». Семінар «Інтелектуальна
свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
МОДУЛЬ 4
Творча лабораторія на базі РЦДБ: «Місце читання в структурі дозвіллєвої діяльності дитини»
День фахівця «Моделюємо успіх: бібліотека, читач, бібліотекар» (До Всеукраїнського дня бібліотек)
Методичні дні – 2 («Планово-звітна документація: аналіз і рекомендації», “Планування роботи сільської
бібліотеки”)
Індивідуальні заняття – 10.
Протягом року працівники Кривоозерської ЦРБ та РДБ підвищували фаховий рівень:
14 травня 2014 року на базі обласної наукової універсальної бібліотеки ім. Гмирьова відбулася конференція
«Миколаївське регіональне відділення української бібліотечної асоціації: Стратегія розбудови та
динамічного розвитку», в якій прийняли участь делегація району в складі: завідувач сектору культури РДА
Чернега Б.М., директор Кривоозерської ЦБС Черепанова Р.А., бібліотекар ЦРБ Дмітрієва Г.Ф. та завідуюча
Тридубською сбф Робова Г.А.
Перед початком, всі учасники конференції ознайомилися з інноваційною
діяльністю бібліотек Миколаївщини на Майданчику інновацій, де Кривоозерську ЦБС представляла
бібліотекар ЦРБ Дмітрієва Г.Ф.
Під час конференції Голова Миколаївського регіонального відділення УБА Богза Н.Ф. нагородила
Грамотою УБА директора ЦБС Черепанову Р.А.
26 лютого в рамках підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в РДБ пройшов обласний
скайп-семінар на тему «Використання сучасних інформаційних технологій та інновацій у дитячих
бібліотеках Миколаївської області: професійне спілкування» з районною бібліотекою для дітей міста Новий
Буг. Працівниками ЦДБ було підготовлено та представлено мультимедійну презентацію за темою
"Використання сучасних інформаційних технологій та інновацій у дитячій бібліотеці Кривоозерської ЦБС".
Семінар проводився у формі коментарів до слайд-презентації, якими напередодні обмінялися учасники
семінару та поспілкувалися з колегами за темою семінару.
20-24 січня на базі ОУНБ ім. О. Гмирьова навчання за МОДУЛЕМ 4 «Інтелектуальна свобода та
доступність інформації в демократичному суспільстві» - Вусатенко Р.К., бібліотекар юнацької кафедри
видачі літератури
24 липня Всеукраїнський Ярмарок бібліотечних послуг «Сучасна бібліотека: Міст Ваш!» (за
программою «Бібліоміст») м. Київ, Фадєєва Т.М., заступник директора ЦБС по роботі з дітьми Фадєєва
Т.М.
14-15 жовтня засідання Ради директорів за темою «Бібліотека у сучасному просторі громади» з
відвідуванням бібліотек Березнегуватської ЦБС – заступник директора ЦБС по роботі з дітьми Фадєєва
Т.М. Тамара Миколаївна виступала на Раді з питанням «Організація та проведення благочинних акцій в
Кривоозерській ЦБС»
18 листопада тренінг для методистів «Система підвищення кваліфікації: мобільна база навчання
інноваціям» - Баранова О.Ф., бібліотекар ВКіОЛ. За підсумками тренінгу обласний методичний центр дав
до виконання домашнє завдання скласти стратегічний план розвитку ЦРБ. Методист Кузьмінська В.
вивчила це питання, склала стратегічний план розвитку та надіслала до методичного центру.
Зроблено 8 виїздів з надання допомоги СБФ на місцях з питань: «Формування і використання
бібліотечних ресурсів», «Організація і оформлення зон обслуговування та дизайну бібліотеки», «Ведення
карткових каталогів і картотек».
Для бібліотекаря без спеціальної бібліотечної освіти Караповського Сергія Володимировича, який
прийняв фонд Кривоозерської сбф відповідно, було проведено стажування, з метою надати мінімум знань з
основних питань бібліотечної роботи.
Матеріально-технічна база
У 2014 році за браком коштів та складної економічної ситуації в країні ремонти в бібліотеках не
проводилися, бібліотечні меблі не купувалися.
Опалюються 4 бібліотеки: ЦРБ, РДБ (електричні конвектори), Бурилівська, Курячелозівська сбф.
(централізоване).
Поточного ремонту потребують 5
бібліотек :
Михалківська, Луканівська, Ониськівська,
Кривоозерська №1 сбф, Очеретнянська.
Капітального ремонту потребує Кривоозерська №1 сбф.
Кращого приміщення потребує Берізківська сбф. Протікає дах над Кривоозерською №1,
Очеретнянською сбф.
Кількість користувачів та відвідувань бібліотек Кривоозерської ЦБС
Багачівська
Берізківська
Бурилівська
В.Мечетнянська
Красненьківська
К.Озерська №1
К.Озерська №3
Курячелозівська
Ленінська
Луканівська
М.Мечетнянська
Мазурівська
Михалківська
Ониськівська
Очеретнянська
Секретарська
Тернуватська
Тридубська
Всього по СБФ:
ЦБ
ДБ
Всього по ЦБС:
2014
+/-
500
503
503
0
525
502
525
625
601
600
+/-
план
2013
2014
+/-
+3
500
503
503
0
+3
120
24
17
+23
0
525
502
525
+23
0
100
36
626
+25
+1
625
601
626
+25
+1
145
657
660
+57
+60
600
657
660
+57
+60
530
547
531
-16
+1
530
547
531
-16
520
502
500
-2
-20
520
502
500
525
502
527
+25
+2
525
502
600
600
600
0
0
600
300
300
300
0
0
600
609
601
-8
500
505
504
500
501
250
+/до
плану
від 22р.
2013
18-21р.
план
Кількість користувачів
за віком
15-17р.
Бібліотеки
Кількість зареєстрованих
користувачів (ЄРК)
до 15 р.
Кількість користувачів
(обслужений)
Кількість відвідувань
2013
2014
+/-
342
3055
3215
+160
51
338
2749
2716
-33
26
54
401
3602
3602
0
110
24
83
443
4130
4140
+10
+1
112
21
44
354
3383
3439
+56
-2
-20
139
49
58
254
3230
3245
+15
527
+25
+2
101
51
25
350
3004
3006
+2
600
600
0
0
100
63
24
413
3691
3600
+91
300
300
300
0
0
60
6
11
223
1235
1800
+565
+1
600
609
601
-8
+1
125
36
28
412
3460
3606
+146
-1
+4
500
505
504
-1
+4
86
23
19
376
3013
3303
+290
501
0
+1
500
501
501
0
+1
86
24
6
385
3012
3017
+5
250
250
0
0
250
250
250
0
0
27
4
8
211
1507
1500
-7
525
503
526
+23
+1
525
503
526
+23
+1
101
33
26
366
3003
3307
+304
500
502
503
+1
+3
500
502
503
+1
+3
80
16
24
383
3040
3100
+60
625
609
611
+2
-14
625
609
611
+2
-14
139
31
54
387
3604
3603
-1
250
250
250
0
0
250
250
250
0
0
15
6
9
220
1540
1557
+17
625
602
625
+23
0
625
602
625
+23
0
202
61
39
323
3609
3607
-2
9100
9045
9143
+98
+43
9100
9045
9143
+98
+43
1848
534
580
6181
53867
55363
+1496
3750
3753
3759
+6
+9
2500
2496
2505
+9
+5
0
676
75
3008
22870
19775
-3095
1200
1212
1216
+4
+16
600
606
608
+2
+8
1168
0
0
48
14707
15856
+1149
14050
14010
14118
+108
+68
12200
12147
12256
+109
+56
3016
1210
655
9237
91444
90994
-450
до
плану
Документовидача
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
усього видано документів
Бібліотеки
Багачівська
Берізківська
Бурилівська
В.Мечетнянська
Красненьківська
К.Озерська№1
К.Озерська №3
Курячелозівська
Ленінська
Луканівська
М.Мечетнянська
Мазурівська
Михалківська
Ониськівська
Очеретнянська
Секретарська
Тернуватська
Тридубська
Всього по СБФ:
ЦБ
ДБ
Всього по ЦБС:
план
2013
2014
8000
8040
9838
10002
9922
9565
9005
9168
8499
4654
9002
8023
8027
3540
8004
8059
10008
4416
10013
147785
72143
24005
243933
8118
9508
10003
9930
10035
9480
9048
8500
4962
9006
8018
8032
3590
8504
8080
10008
4521
10015
149358
73321
24201
246880
9500
10000
9000
10000
9000
9000
8500
4800
9000
8000
8000
3500
8500
8000
10000
3500
10000
146300
72000
24000
242300
+/-
78
-330
1
8
470
475
-120
1
308
4
-5
5
50
500
21
0
105
2
1573
1178
196
2947
до
плану
118
8
3
930
35
480
48
0
162
6
18
32
90
4
80
8
1021
15
3058
1321
201
4580
із загальної кількості
примірників за видами
період.
книги
видання
6344
6867
6847
6425
7237
8106
8654
7125
3475
5183
7045
7122
2193
6784
5003
9003
3813
7130
114356
46103
15702
176161
1774
2641
3156
3505
2798
1374
394
1375
1487
3823
973
910
1397
1720
3077
1005
708
2885
35002
27218
8499
70719
середня видача на 1 читача
дорослого
12
14
9
11
14
13
16
12
14
11
14
14
17
12
14
11
20
12
16
24
16
15
дитячого
25
34
39
34
38
34
33
32
27
26
25
25
32
30
25
28
25
20
18
0
20
26
юнац.
16
16
8
10
12
15
4
4
13
16
14
20
3
17
20
22
27
20
9
20,6
0
17
Формування документально-інформаційних ресурсів Кривоозерської ЦБС (табл№1)
Назва
бібліотеки
Багачівська
Берізківська
Бурилівська
В мечетнянська
Красненьківська
Кривоозерс№1
Кривоозерс№3
Курячелозівська
Ленінська
Луканівська
Маломечетнянс.
Мазурівська
Михалківська
Ониськівська
Очеретнянська
Секретарська
Тернуватська
Тридубська
Всього по сбф
ЦБ
ДБ
Всього по цбс
Придбання літератури (прим.)
план
2014
Надх
2014
160
280
275
250
125
357
370
320
100
265
215
100
50
215
150
250
50
1250
4782
2000
1300
8082
Вилучення
Вибут
2014
Є на
ауді
овіз
еле
ктр
рос
книги
Пері
од
вид
укр
1.01.2015
Ін
ш
мов
кн/ч
надх
кн/ж
надх
обер
т
чит
ан
62
18
116
65
30
27
27
91
37
33
40
29
22
27
36
31
35
33
390
0
1
0
1
1
0
0
0
240
0
0
0
0
512
1
257
480
9809
7572
6938
9443
15520
14750
10968
6886
6173
7398
5814
5328
4310
4427
6591
12035
7039
7659
9740
4531
6765
9271
15462
14667
10932
6849
6114
7366
5778
5305
4252
4396
6570
12003
6986
7618
69
41
173
137
22
46
36
37
59
32
36
23
23
30
21
31
53
40
0
0
0
35
36
37
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
5121
2541
4237
6152
8232
6878
5864
3436
2655
2473
3214
3177
2335
825
2722
7303
4973
4085
4688
2031
2700
3291
7288
7872
5104
3450
3518
4924
2600
2151
1975
3602
3868
4732
2066
3572
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
0,1
0,03
0,2
0,09
0,05
0,05
0,05
0,2
0,1
0,05
0,07
0,05
0,08
0,05
0,07
0,05
0,1
0,05
0,09
0,01
0,1
0,05
0,03
0,01
0,02
0,06
0,07
0,03
0,06
0,05
0,1
0,05
0,05
0,02
0,1
0,01
0,8
1,2
1,4
1,0
0,6
0,6
0,8
1,2
0,8
1,2
1,3
1,5
0,8
1,9
1,2
0,8
0,6
1,3
16,1
18,1
15,9
15,0
18,8
18,9
17,1
14,1
16,5
14,9
15,9
15,9
14,3
16,1
16,0
16,3
18,0
16,0
759
523
222
1504
1883
1445
149
3477
145660
25969
16167
187769
144605
24986
14715
184306
909
975
1101
2985
143
0
350
493
3
8
1
12
76223
10790
7634
94647
69432
15174
8531
93137
5
5
2
12
0,08
0,1
0,1
0,1
0,04
0,08
0,1
0,06
1,0
2,8
1,4
1,3
16,3
19,5
19,9
17,4
прич
% до
надх
% до
БФ
629,0
3,9
знош
727,2
3,2
знош
період
знош
знош
знош
різні
період
1422,2
7,7
734,2
1454,5
3,6
6,2
276,2
67,1
231,1
5,5
0,9
1,8
знош
період
період
період
Є 01.01.2015 вибуло
ЦБС
ЦРБ
СБФ
РДБ
187709
25882
145660
16167
3477
1445
1883
149
табл.№2
Причини
застаріла
зношена загублена Період. Передано до
вид
орф
360
2686
87
344
360
808
87
190
1878
5
149
-
Як видно з таблиці №1 до кожної сільської бібліотеки в середньому надійшло 30-40 примірників , що становить 40% від
запланованого та по ЦБ 26,1% , по РДБ 17%. Книгозабезпеченність на читача становить в середньому 0,05, тобто навіть по
одному примірнику нової літератури читач не одержав. Обертанність фонду становить в середньому 0,8-1. Списана література
сткладає 1,8% до фонду і 231,1% до нових надходжень. Тобто списана невелика кількість, але вона перевищує кількість нових
надходжень. Як висновок, потрібно більш ефективніше працювати в пошуках нових джерел поповнення документальноінформаційних ресурсів, щоб оновити застарілі фонди бібліотек.
Джерела комплектування (табл. №3)
Назвабібліотеки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Багачівська
Берізківська
Бурилівська
Вмечетнянська
Красненьківська
Кривоозерська№1
Кривоозерська№3
Курячелозівська
Ленінська
Луканівська
Маломечетнянська
Мазурівська
Михалківська
Ониськівська
Очеретнянська
Секретарська
Тернуватська
Тридубська
Всьго по сбф
ЦБ
ДБ
За кошти
районного
бюджету
К-сть
сума
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
36
269
174
306,58
306,58
306,58
306,58
306,57
306,58
306,58
306,58
306,58
306,57
306,58
306,58
306,58
306,58
306,57
306,58
306,58
306,58
5518,41
4647,39
1968,29
За Держпрограмою
За Облпрогамою
К-сть
сума
К-сть
сума
20
13
21
19
21
18
17
63
16
21
28
21
16
19
25
23
14
21
396
89
40
804,41
519,60
849,97
758,97
916,22
673,87
748,78
2922,59
682,25
754,04
1034,89
708,70
357,50
708,16
922,39
1000,37
558,05
880,02
16100,78
4327,96
1568,61
3
2
5
5
4
4
4
6
3
6
6
3
3
3
5
2
1
5
70
6
6
94,00
56,00
174,00
174,00
134,00
134,00
134,00
510,00
94,00
316,00
316,00
94,00
150,00
225,00
325,00
97,00
50,00
207,00
3528,00
369,00
345,00
Дарунки
Ксть
14
1
5
4
3
3
4
4
3
4
3
3
3
3
5
2
1
5
70
159
2
сума
219,00
50,00
214,00
272,00
150,00
225,00
275,00
235,00
150,00
234,00
225,00
225,00
150,00
225,00
325,00
97,00
50,00
207,00
3528,00
2108,15
97,00
Подарункові
кошти на
періодику
сума
107,94
503,00
614,58
129,30
99,72
237,00
1691,54
Всього по цбс
479
1234,09
525
21997,35
81
3830,00
231
5733,15
1691,54
Джерелами комплектування в 2014 р. були Державна програма «Українська книга» , обласна «Програма підтримки вітчизняного книговидання,
книго розповсюдження та популяризації української книги в Миколаївській області», подарунки видавництв, авторів, користувачів бібліотеки. За
кошти районного бюджету передплачено тільки періодичні видання, на придбання літератури місцевий бюджет кошти не виділив. Фонди сільських
бібліотек поповнились періодичними виданнями , які були передплачені сільськими радами (Великомечетнянська, Тернуватська, Бурилівська сбф),
фермерськими господарствами (Багачівська, Бурилівська,Ленінська сбф), користувачами бібліотек (Курячелозівська, Тернуватська.)
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
176
Размер файла
190 Кб
Теги
аналіз, діяльності, бібліотеки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа