close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Текст.

код для вставкиСкачать
Вам обов’язково знадобиться цей стислий, але цікавий словник, що містить
багато корисної інформації. Читайте та дізнавайтесь більше.
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИЧОК
МЕДИЧНІ ТЕРМІНИ
аллергический ринит алергійний (алергічний) риніт
аналгезирующее средство аналгезивний засіб
анестезирующий анестезувальний, знеболювальний
безвредный нешкідливий
безжелтушный лептоспироз безжовтяничний лептоспіроз
беременная вагітна
бесплодие неплідність, безплідність
беспомощность безпорадність
бессознательность (потеря сознания, обморок) непритомність, зомління, втрата притомності
благоприятный прогноз болезни сприятливий (добрий) прогноз хвороби
болел (чем) хворів (на що);
болел гриппом хворів на грип
боль біль, чол. рід, р. болю, ор. Болем
больной (чем) хворий (на що);
больной ангиной хворий на ангіну
бредовое сознание маячна (маревна) свідомість
вдох вдих
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) ВІЛ (вірус імунодефіциту людини)
вменяемость осудність,
вменяемое состояние осудний стан
внутривенный наркоз внутрішньовенний наркоз
внушать, внушить навівати, навіяти;
словесное внушение словесне навіювання
военная медицина військова медицина;
военный врач військовий лікар;
воєнно-медицинская доктрина воєнно-медична доктрина
волдырь пухир, р. пухиря
врач скорой помощи лікар швидкої допомоги
врачебный лікарський;
лекарственный лікарський;
лечебный лікувальний;
врачебное заключение лікарський висновок;
врачебный осмотр лікарський огляд;
врачебный участок лікарська дільниця;
лекарственное средство лікарський засіб;
лекарственные растения лікарські рослини;
лечебное питание лікувальне харчування
вкрытие розтин, (незавершена дія) розтинання
выбывший из стационара який (що) вибув із стаціонару, вибулий із стаціонару
выздоравливать видужувати, одужувати;
выздоровление видужання, одужання
выписка из больницы виписування з лікарні;
выписка из медицинской карты витяг з медичної карти;
дата выписки рецепта дата виписування рецепта
головокружение запаморочення
горелка спиртовая спиртовий пальник
давящая повязка стисна (стискальна) пов’язка
дата поступления больного дата прийняття хворого;
дата выписки больного дата виписування хворого
девственность незайманість;
девственный незайманий
жалобы больного скарги хворого
заболевший пневмонией захворілий на пневмонію
заведующий отделением завідувач відділу (відділення), заввідділу
заключение эксперта висновок експерта;
консультативное заключение консультативний висновок; заключение контракта укладання
контракту;
устное заключение усний висновок
закрыл больничный листок закрив лікарняний листок;
закрыл бутылку заткнув (закрив) пляшку;
закрыл глаза заплющив (закрив) очі;
закрыл кран закрутив кран;
закрыл окно зачинив вікно;
закрыл рану закрив рану;
закрыл ротовое отверстие затулив ротовий отвір
запущенная болезнь задавнена хвороба
зуд свербіж, чол. рід, р. свербежу, ор. свербежем, сверблячка
изнасилование зґвалтування
исследование крови дослідження крові
исследования в области медицины дослідження в медичній галузі (у галузі медицини, у царині
медицини)
капельное вливание краплинне вливання
картавость гаркавість
клетка вкусовая смакова клітина;
клетка грудная грудна клітка
комбинированный препарат комбінований препарат
корь кір, чол. рід, р. кору, ор. кором
косноязычие недорікуватість, недомовність;
косноязычный недорікуватий, недомовний
косолапый клишоногий
костыль (для кульгавих) милиця, костур
кровоподтёк синець, синяк
культя кукса
легкоусвояемый легкозасвоюваний
лекарственный див. врачебный
листок нетрудоспособности, больничный лист листок непрацездатності, лікарняний листок
лишённый нормальных психических тормозов позбавлений нормальних психічних гальм
малокровие недокрів’я, анемія
масло растительное олія;
животное масло масло;
смазочное масло мастило;
деревянное масло олива;
олива, маслина олива, маслина
младенец немовля, р. немовляти
настой настій;
настойка настоянка, настойка
натощак натще, натщесерце
невменяемость неосудність, (исступлённость) несамовитість;
невменяемый неосудний, (исступлённый) несамовитий
недомогание нездужання
носилки ноші, р. нош, носилки
нрав, характер вдача, натура, норов;
нравственность моральність;
нравы звичаї
обеззараживание знезаражування
обложенный (язык) обкладений
обморок див. бессознательность
обследование больного обстеження хворого
обширный инфаркт широкий інфаркт;
обширные ожоги великі опіки
огнестрельная рана вогнестрільна рана;
огнестрельное оружие вогнепальна зброя
определение границ поля зрения визначення меж поля зору
освидетельствование медицинское медичний огляд
острое респираторное заболевание (ОРЗ) гостре респіраторне захворювання (ГРЗ)
отделение заготовки и переливания крови відділ заготівлі та переливання крові;
рентгенологическое отделение рентгенологічне відділення, рентгенологічний відділ;
родильное отделение пологове (родильне) відділення, пологовий (родильний) відділ
отёк набряк, р. набряку
отпуск по болезни відпустка у зв’язку з
хворобою (через хворобу)
отравление отруєння
очаг заражения вогнище (осередок) зараження
ощущение слабости відчуття кволості;
ложное ощущение несправжнє відчуття;
чувство боли відчуття болю;
чувство мышечное м’язове відчуття;
чувство голода відчуття голоду;
чувство долга почуття обов’язку;
орган чувств орган чуття
падать в обморок непритомніти, мліти;
упасть в обморок знепритомніти, зомліти
переболевший перехворілий
переосвидетельствование переогляд, повторний огляд
питательное вещество поживна речовина;
питательный раствор живильний розчин
пищеварение травлення
плод плід, р. плода і плоду
половое влечение статевий потяг
положение семейное сімейний (родинний) стан
помрачение сознания затьмарення (потьмарення) свідомості
понос пронос
пособие по болезни допомога у зв’язку з хворобою
поступление вещества в кровь надходження речовини в кров;
дата поступления больного в лечебное учреждение дата прийняття хворого в лікувальний
заклад
почка блуждающая блукаюча нирка;
почки тополя тополині бруньки
предварительный медицинский осмотр попередній медичний огляд
предосторожность осторога, обережність, обачність
предохранительная прививка запобіжне щеплення
предрасположенность к болезни схильність до хвороби
предупреждение болезни запобігання хворобі
.
приём 1. {действие) приймання, прийняття; приём пациентов приймання (прийняття) пацієнтів;
приём лекарств приймання (прийняття) ліків; приём пищи приймання (прийняття) їжі; схема
приёма препарата схема приймання препарату; приём грязевых ванн приймання (прийняття)
грязьових ванн; 2. (встреча, собрание) прийняття, не реком. прийом; был на приёме у врача був
на прийнятті в лікаря; 3. (отдельное действие, движение) раз, приймання; в два приёма двома
прийманнями, прийняти за два рази; 4. (способ в осуществлении чего-л.) спосіб; разные приёмы
лечения різні способи лікування приёмное отделение приймальне відділення, приймальна
палата, приймальний відділ
принять срочные меры ужити термінових заходів
притворный удаваний
противостолбнячная сыворотка протиправцева сироватка
противоядие протиотрута
размозжение розтрощення, роздроблення;»
размозжённая рана розтрощена рана рвота блювання, блювота
резиновая шина гумова (гумова) шина
рецидивирующий рецидивний
родильница (жінка в післяродовому періоді)і породілля
рожа бешиха
роженица [жінка, в якої відбуваються роди) роділля рыхлая поверхность раны пухка поверхня
рани
салфетка марлевая серветка марлева сбор 1. (дія) збирання; сбор анамнеза
збирання анамнезу; сбор поражённых збирання уражених; 2. (тверда лікарсь- ка форма з
рослинної сировини) збір; лекарственный сбор лікарський збір; мочегонный сбор сечогінний
збір; сбор для возбуждения аппетита збір для збудження апетиту
свёртывание крови зсідання крові сгусток кровяной зсідок (згусток) кров’яний
сибирская язва сибірка
скрытый прихований
слабительное проносне
слабоумие недоумство
снотворное снотворне, снодійне согласно предписанию врача згідно з приписом лікаря,
відповідно до припису лікаря
сознание свідомість, (состояние) притомність
СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) СНІД (синдром набутого імунодефіциту)
справка о временной нетрудоспособности довідка про тимчасову непрацездатність
спутанность сознания сплутаність свідомості
ссадина садно
степень ступінь, чол. рід, р. ступеня, ор. ступенем;
средняя степень гипноза середній ступінь гіпнозу
стержень волоса стрижень волоса (волосини)
столбняк правець
струйное переливание струминне переливання
схватки перейми, р. переймів
сыворотка крови сироватка крові
течение болезни перебіг хвороби;
течение реакции проходження (перебіг, хід) реакції
тучность гладкість, опасистість, огрядність
тяжесть болезни тяжкість (важкість) хвороби
тяжелобольной тяжкохворий, важкохворий
удобоваримый легкотравний, стравний
улучшение состояния здоровья поліпшення стану здоров’я
уродливый потворний, виродливий;
уродство, уродливость потворність, виродливість, каліцтво;
красавец красень, вродливець;
красавица красуня, вродливиця;
красивый (о внешности человека) вродливий, гарний на вроду; красота врода]
ускорение, учащение пульса прискорення, частішання, почастішання пульсу установка 1.
(действие) установлення, (незавершена дія) установлювання; установка диагноза установлення
(установлювання) діагнозу; установка пола установлення статі; 2. (механизм, устройство)
установка; дезинфекционная установка дезінфекційна установка; 3. (є психологии) настанова
участковый врач дільничний лікар учреждение (организация) заклад, установа, інституція;
лечебное учреждение лікувальний заклад
ушиб забій, забиття; ушиб головного мозга забій (контузія) головного мозку;
ушибленное место забите місце;
ушибленная рана забита рана
хромота кульгавість
царапина подряпина
целомудрие цнотливість
чесотка короста
чувство див. ощущение
шарики лекарственные кульки лікарські шишка (от удара) гуля
экстракт кукурузных рылец жидкий екстракт кукурудзяних приймочок рідкий экстренное
извещение екстрене повідомлення
яд отрута
язва двенадцатиперстной кишки виразка дванадцятипалої кишки
яйцо плодное яйце плодове
АНАТОМІЧНІ ТЕРМІНИ
бедро стегно
борозда борозна;
мозговые борозды мозкові борозни
брюхо черево веко повіка, віко
висок скроня;
височная доля скронева частка
голень гомілка, голінка
гребень гребінь, р, гребеня, ор. гребенем;
нёбный гребень піднебінний гребінь
желудок шлунок, р. шлунка
запястье зап'ясток, р. зап’ястка
зрачок зіниця
икра (ноги) литка;
икроножная мышца литковий м’яз
извилина закрутка, звивина;
лобная извилина лобова закрутка
копчик куприк
крестец крижі, р. крижів
ладонь долоня
лодыжка кісточка, щиколотка
миндалина мигдалик
мочевой пузырь сечовий міхур
мышечный м'язовий
надпочечник надниркова залоза
область века ділянка повіки;
затылочная область потилична ділянка;
крестцовая область крижова ділянка
пах пахвина;
паховой и паховый пахвинний;
паховая грыжа пахвинна грижа
подвздошная кость клубова (здухвинна) кістка
подмышка (подмышечная ямка) пахва (пахвова ямка)
подъязычная железа під’язикова залоза
поясница поперек, р. попереку
предстательная железа передміхурова залоза
пупочная вена пупкова вена
скула вилиця
стержень волоса стрижень волоса
стопа ступня, стопа, р. ступні, стопи, мн.
ступні, стопи, р. мн. ступень, стіп і стоп тазобедренный сустав кульшовий суглоб
челюсть щелепа
ягодица сідниця
БОТАНІЧНІ НАЗВИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
арбуз обыкновенный кавун звичайний
базилик обыкновенный васильки справжні
боярышник колючий глід колючий
василёк синий волошка Синя
горец птичий спориш звичайний
душица обыкновенная материнка звичайна
ежевика сизая ожина сиза, ожина звичайна
ель европейская ялина європейська, смерека
земляника лесная суниці лісові
ива белая, ветла верба біла
касатик болотный, ирис жёлтый півники болотні
клевер луговой конюшина лучна
клещевина обыкновенная рицина звичайна
клюква обыкновенная журавлина звичайна
крыжовник отклонённый агрус відхилений
кувшинка белая латаття біле
ландыш майский конвалія звичайна
лук репчатый цибуля городня
маргаритка многолетняя стокротки багаторічні
мать-и-мачеха обыкновенная підбіл звичайний, мати-й-мачуха
можжевельник обыкновенный яловець звичайний
ноготки аптечные нагідки лікарські
одуванчик аптечный кульбаба лікарська
орех грецкий горіх волоський
пастушья сумка обыкновенная грицики звичайні
пион узколистный півонія вузьколиста, воронець
подсолнечник обыкновенный, подсолнечник однолетний соняшник однорічний, соняшник
звичайний
пустырник обыкновенный собача кропива звичайна
рябина обыкновенная горобина звичайна
свёкла обыкновенная буряк звичайний
сельдерей душистый селера пахуча
сирень обыкновенная бузок звичайний
тмин обыкновенный кмин звичайний
тыква обыкновенная гарбуз звичайний
тысячелистник обыкновенный деревій звичайний
укроп огородный кріп городній
фасоль обыкновенная квасоля звичайна
черника чорниця
шалфей лекарственный шавлія лікарська
шиповник собачий шипшина собача
Автор
crisehacked
Документ
Категория
Медицина
Просмотров
14
Размер файла
40 Кб
Теги
текст
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа