close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урок

код для вставки
6 клас
Тема: Відміни іменників. Групи іменників І та ІІ відмін
Мета:
- розглянути класифікацію «Відміни іменників. Групи іменників І та ІІ відмін»;
ознайомити учнів з іменниками, які не належать до відмін;
розвивати культуру усного і писемного мовлення, творчі здібності;
прищеплювати любов до рідного слова, формувати ціннісні орієнтації:
школа – родина - Батьківщина.
Учні повинні знати: типи відмін іменників, групи іменників І та ІІ відміни.
Учні повинні вміти: розпізнавати іменники за типологією відмін; заходити
іменники певної відміни в тексті або реченні.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник, таблиці.
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності. (1 хвилина).
Доброго дні, діти. Прочитання вчителем рядків В. Матвієнко.
Ми ті, хто творить Україну
В натхненні, творчості, труді.
І лиш її одну єдину
Несем завжди на видноті.
Хто творить Україну? У чому ми її творимо? Отже, бажаю вам натхнення в праці
та творчості …
Скажіть, будь ласка, який зв'язок існує між поданими малюнками, відповідь
доведіть.
ГЕРБ.
Хто такий ГІМНАЗИ́СТ?
УЧЕНЬ ГІМНАЗІЇ.
Чим гімназія відрізняється від школи?
Гімна́зія (від грец. γυμνάζω «вправляюсь у гімнастиці») — навчальний
заклад ЕЛІТНА ШКОЛА , ШКОЛА ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ.
Отож, в добру путь, гімназисти.
ІІ. Актуалізація опорних знань. (1 хвилина)
Яку тему ви вивчали упродовж останніх уроків.
Заверши речення-думку.
Іменник – це …
Лексико-граматичні групи іменників - …
Граматичні категорії іменників (значення) - …
ІІІ. Оголошення теми і завдань уроку. (1 хвилина)
Записуємо дату. Класна робота. Тема (записуємо) «Відміни іменників. Групи
іменників І та ІІ відмін». Оголошуємо завдання уроку.
Завдання уроку:
1. Визначати належність іменника до певної відміни.
2. Визначати групу іменників І та ІІ відміни.
3. Використовувати в мовленні іменники-синоніми та іменники-антоніми.
4. Створювати тексти на задану тематику.
ІV. Сприйняття й усвідомлення учнями нового навчального матеріалу.
ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК.
4.1. Типи відмін іменників. (2 хвилини)
Від якого слова утворено термін відміна?
ВІДМІНЮВАТИ.
-
Отже, поділ іменників на відміни пов'язаний з їхнім відмінюванням.
Під час відмінювання які морфеми можемо визначити?
ЗАКІНЧЕННЯ ТА ОСНОВУ.
-
У словах мрія, дитя яке закінчення?
-
А (ЗАКІНЧЕННЯ –Я В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ВЗАГАЛІ НЕМАЄ).
СПОСТЕРЕЖЕННЯ.
Поставте подані слова в О.в. однини. Дитина біля дошки.
Н.в.
Родина
дім
любов
маля
О.в
-ою
-ом
-’ю
- ям
К.в.
-о
Доме
-е
дитя
Чи однакові закінчення мають вони в однині в О.в.?
Висновок. НІ, ВОНИ МАЮТЬ РІЗНІ ЗАКІНЧЕННЯ, РІЗНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВІДМІНЮВАННЯ, ОТЖЕ, НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ ТИПІВ ВІДМІНЮВАННЯ,
ТОБТО ДО РІЗНИХ ВІДМІН.
4.2. Робота з підручником. (5 хвилин)
Прочитайте інформацію на с. 94. про відміни іменників. Перед вашими
очима таблиця «Усі відміни». Удосконалимо її. Який рід має слово староста?
Спільний. А яке закінчення? –А . Тож до якої відміни віднесемо? До І. Висновок
запишіть у картку.
Відміна
Рід
Закінчення в Н.в.
Приклади
однини
І
спільний
-а.
Обіцянка, гімназія, людина, народ
ІІ
Учень, знання, Тарас, Шевченко
ІІІ
Радість, ніч, мати
ІV
Лоша,імя
4.3. Робота з текстом. (3 хвилини)
Випишіть з поданого тексту приклади до таблиці.
Обіцянка
Я, учень гімназії імені Тараса Шевченка, урочисто обіцяю:
- бути гідним високого звання гімназиста;
- серйозно і глибоко оволодівати знаннями;
- бути чесною, працьовитою людиною;
- берегти та продовжувати культурні традиції свого народу.
4.4. Бесіда. (1 хвилина)
Іменників якої відміни немає? Випишіть приклади із підручника. С.94.
4.5. Поміркуймо разом.(3 хвилини)
Визначте закінчення іменників меню, канікули, черговий? Наголос:
черговий та черговий.
У них немає закінчення. Які вони – незмінюванні. Отже, не належать до
жодної відміни.
Які ще іменники не належать до жодної відміни. Відповідь на с. підручника 94.
Множинні. У них немає роду.
Висновок. Закінчення -ий немає в жодній відміні. Отож, слово черговий, молода
також не належать до жодної відміни.
ПІДСУМОВУЄМО І ЗАПИСУЄМО В ТАБЛИЦЮ:
НЕЗМІННІ ТА МНОЖИННІ ІМЕННИКИ. ТІ, ЯКІ ПОХОДЯТЬ ВІД ПРИКМЕТНИКІВ.
,
УСІ ІНШІ ЗА ХАРАКТЕРОМ ВІДМІНКОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА ЧОТИРИ
ВІДМІНИ.
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА.
ПРАКТИЧНИЙ БЛОК.
4. 7. Любі діти, у вашій школі є традиція написання творів. Прослухайте один із
них, написаний випускницею 2009 року.
Різнорівневі завдання. (6 хвилин)
Виконайте одне із запропонованих завдань. (біля дошки двоє учнів, усі – в
зошиті).І рівень. Із тесту випишіть іменники І-ІІ відміни (до кожної відміни 3-4
слова). ІІ рівень. Підберіть якнайбільше синонімів до слів «учитель», «мудрість».
Визначте відміну.
Хто у школі хазяїн?
Ось ти досяг семиріччя – вважай, що отримав путівку строком на 10-12 років у такий собі «куточок
таємничої землі» з табличкою «Ласкаво просимо». Ти став учнем. Молодша школа – життя більшменш іде, старша школа – завітай до джунглів, або, простіше кажучи, до «звіринця розумників».
Головні дійові особи:
Директор – всім Голова – встановлює свої певні правила і стосунки.
Вчителі – «актори великого театру».
Батьки – пасивні спостерігачі.
Учні – «гризуни граніту науки».
Пам’ятай, яка б круча не стояла на твоєму шляху, саме педагог підкаже, як її здолати.
Окольнича Олена
І
Школа, путівка, земля, табличка, особа,
наука, круча
Педагог
Викладач
Метр
Репетитор
Учитель – ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
Хазяїн, семиріччя, рік, куточок, учень, життя,
звіринець, розумник, директор, правило,
вчитель, актор, театр, батько, спостерігач,
гризун, граніт, шлях, педагог.
досвід
навичка
практика
школа
Мудрість – ІІІ
ІІ
І
І
І
4.8. Групи іменників. (5 хвилин).
Ми виконали перше завдання уроку. Час навчитися визначати групи іменників.
Визначте основу іменників школа, земля, круча. На який приголосний вона
закінчується. Таким чином визначаємо групу іменників. На с. 95 занотована
інформація про групи іменників.
Визначте групу іменників «учитель», «педагог», «викладач». Аргументуйте свій
вибір. Запишіть у відповідь схему.
учитель
викладач
учитель
Отже, група іменників І та ІІ відміни залежить від кінцевого приголосного
основи.
4.9. Робота в групах (4 особи). (5 хвилин)
Вправа-кросворд «Кодекс гімназиста».
Доберіть до слів антоніми. Що об’єднує всі слова? ІІІ відміна (ж.р., одн.).
1. Пасивність –
активність
2. Ненависть –
любов
3. Безликість –
особистість
4. Недостойність –
гідність
5. Підлість чесність
Створіть усно зв’язне висловлювання з 3 речень, використавши подані
слова.
Активність, гідність, чесність, любов – ознаки гімназиста.
4.10. Вправа-смішинка (робота вдвох). (5 хвилин)
Як вас Вдома називають лагідними назвами тваринками? Мене – вперте теля. А
вас – порося, левеня, тигреня, вовченя, галченя. Відгадайте ребуси. До якої
відміни належать подані слова. Доведіть.
порося
імя
левеня
плем’я
ягня
мавпеня
лоша
Ситуативна вправа
Відповідаючи на уроці, Оленка сказала, що слово поросятко належить до
відміни. Вчителька виправила її. Оленка здивувалася, адже, на її думку, вона
добре засвоїла матеріал про відміни іменників і пам’ятала, що іменники
середнього роду із суфіксами -ат (-ят) належать саме до IV відміни.
- Невже це слово є винятком із правила? – запитала дівчинка.
Як ви вважаєте, що відповіла вчителька?
Запамятайте, лише в іменниках IV відміни при відмінюванні зявляються
суфіки -ат (-ят).
V. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу. (1 хвилина)
Ми з вами працювали наполегливо і натхненно. Варто підсумувати вивчене.
Розподіліть іменники за відмінами.
Гімназія, храм, мудрість, світло, проміння, шлях, радість.
І
ІІ
ІІІ
Гімназія, думка,
Храм, світло, проміння, Щедрість , мудрість,
людина
шлях, око
радість,
Слова вчителя. Від кожного з нас залежить майбутнє Вітчизни, а особливо від
вас, молодого покоління гімназистів. Тож достойно несіть звання гімназист
упродовж усього життя і даруйте радість близьким.
VІ. Інструктаж до виконання домашнього завдання (на вибір). (2 хвилини)
Опрацювати теоретичний матеріал підручника с.94-95. Заповніть таблицю «Усі
відміни».
Оберіть та виконайте одне із запропонованих завдань.
1 група. Вправи 236, 239.
2 група. У тексті виправте помилки, визначте відміну та групу іменників .
Щороку в нашій школі відбувається благодійна ярмарка.
Гречану крупу перед варінням треба перебирати.
Подай мені свою долонь.
До сусідки йду за сіллю, ділюся з нею біллю.
Дмитрик налив у бутилу сині чорнила.
VІІ. ОЦІНЮВАННЯ. (1 хвилина)
Слова із останньої вправи часто лунають у стінах вашого закладу. Відновіть
текст, скориставшись підказкою.
ГІМН ГІМНАЗІЇ.
Хто рідний край над все кохає,
Вкраїнським словом дорожить,
Той перепони на шляху здолає,
Вітчизні любій буде він служить.
Документ
Категория
Образование
Просмотров
38
Размер файла
3 316 Кб
Теги
конспект
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа