close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

6 Неоромантизм

код для вставки
Неоромантизм
Життя брудне, життя нікчемне
Забути і пізнать надземне,
Все неосяжне охопити,
Незрозуміле — зрозуміти!
М. Вороний
Краса врятує світ.
Ф. Достоєвський
Саприкіна Н.О.
Неоромантизм (від грец. vέoξ - новий і
франц. romantisme - романтизм) - стильова течія
модернізму, генетично пов’язана із романтизмом
та реалістичною естетикою, але суттєво від них
відрізняється.
Різницю між неоромантизмом та
традиційними літературними течіями визначила
Леся Українка: для неоромантизму “людина юрби
перестає бути бутафорською приналежністю, як це
було у старих романтиків, манекеном для
примірки костюмів, пошитих із людських
документів, як це було у натуралістів”.
Саприкіна Н.О.
Визначіть спільне та відмінне в ознаках
романтизму та неоромантизму.
Романтизм
Неоромантизм
1. Глибинне пізнання
здійснюється серцем.
2. Внутрішня роздвоєність
людини, одночасна
приналежність до двох світів.
3. Корінь зла - у небажанні
людини зрівноважувати
протилежні начала свого єства.
4. Виняткові характери у
виняткових обставинах.
5. Звернення до національних
традицій, мови, фольклору.
6. Символобачення.
7. Визволення особистості від
суспільства.
1. На перше місце виходить
чуттєва сфера людини,
емоційно-інтуїтивне пізнання.
2. Відмова від типізації індивідуалізація.
3. Важливу роль відіграє
символіка.
4. Гармонія ідеалу з життєвою
правдою, наближення ідеалу до
дійсності.
5. Посилена увага до краси.
6. Визволення особистості в
суспільстві.
7. Акцент на провідній ролі
інтелігенції.
Саприкіна Н.О.
Письменники-неоромантики
А. Конан Дойль
О. Кобилянська
Дж.Р. Кіплінг
Леся Українка
Джек Лондон
М. Вороний
Р. Л. Стівенсон
О. Олесь
Відгадай неоромантичний твір за малюнком.
Саприкіна Н.О.
Х
У
Д
О
Ж
Н
Я
А. Беклін. «Піліфем кидає
скелю в аргонавтів», 1896 р.
Альберт Біерштадт.
«Захід у Скелястих горах»
Саприкіна Н.О.
Г
А
Л
Е
Р
Е
Я
Характерні риси неоромантизму
• неприйняття “прози життя”, захоплення екзотикою;
• прагнення поєднати ідеал з дійсністю, привернути
увагу до чуттєвої сфери людини, емоційно-інтуїтивного
пізнання світу;
• усвідомлення індивідуальної й суспільної свободи;
• піднесення постаті визначного героя, який, зазвичай,
є самотнім.
Самотність у неромантиків є
виміром самоцінності й
трактується як філософська
категорія, що визначає високість
душі.
Саприкіна Н.О.
Перегляньте відеосюжет і з’ясуйте, хто став найвпливовішим
мислитем неоромантичної течії і хто започаткував її в українській
літературі. Що цікавого ви дізналися про цих людей?
Неоромантичні тенденції творчості О. Кобилянської
1. Поетизація розуміння гуманності:
- у центрі творчості – проблема особистості, людський характер;
- основна ідея – витворення характеру;
- показ естетичної та етичної природи людини крізь її психологію.
2. Концепція нової людини:
- чуттєва людина з прекрасною душею;
- душа – центр всесвіту, вираження і “резонатор” людського “я”.
3. Музика – вираз естетичного смаку, духовності, природної гармонії,
людського життя загалом.
4.Утвердження “вищого”, “ідеального” розуміння людини та виховання
такої особистості, яка могла б стати творчим феноменом, “кладкою” між
інтелігенцією та народом, природою і культурою.
Марушкевич Л.В.
Риси неоромантизму в доробку Лесі Українки
• увага до неповторного внутрішнього світу
людини, що виявилась у докладному аналізі
душевних станів, у настроєвості як загальному
тоні твору;
• культ героїзму, активності, боротьби, сильної,
вольової особистості;
• ліризм, який панує не тільки в поезії, а й у
драматичних творах;
• звернення до фольклору, міфології, біблійної,
давньої історії, екзотичних тем;
• емоційно-інтуїтивний пошук істини, основ
буття;
• улюблений образотворчий прийом контрасту.
Саприкіна Н.О.
Розгляньте фотопортрети Лесі Українки різних періодів життя.
Які з портретів викликали у вас особливе зацікавлення
і чим вони відрізняються від інших?
Зробіть узагальнення про вдачу-темперамент і характер поетеси?
1901 р.
1888 р.
1880 р.
1884 р.
1913 р.
1913 р.
Фотографії - це миттєвості, тому не завжди вони фіксують
характерний звичайний вираз обличчя. Значно ближчими до істини є
живописні портрети.
Розгляньте дві прижиттєві малярські роботи, на яких
зображена Леся Українка. Що нового додали вони до характеристики
письменниці?
Автор Ф. Красицький
Автор І. Труш
Прочитайте цитати, визначте за ними риси
Лесиного характеру.
1.“Коли б я побачила свою біографію в друку, се була б
найприкріша хвилина мого життя”.
2.“Характер мій якийсь скритний, мені це не подобається,
завжди стараюсь бути якось щиріше, вільніше”.
3. “Хіба тільки яка диявольська сила мене затримає, коли я
не дійду свого”.
4. “У 26 літ уперше пізнаю, що таке катехізис! Що ж, краще
пізно, ніж ніколи”.
5. “Я звикла приймати чужі болі й жалі. Мої друзі, що
звертаються до мене в хвилини смутку, - тим найбільше
притягають мене до себе”.
Саприкіна Н.О.
6. “Перед собою маю роботу без кінця, не маю коли і вгору
глянути”.
7. “Я б сама за тебе в огонь пішла – так тебе люблю”
(йдеться про сестру Ольгу).
8. “У мене організм хоч і поганий, та упертий і здатний до
значної боротьби. Веселіше вмерти на барикаді. Ми ще
поборемося!”
9. “ Навіть у своїх
самостійною”.
хворобах
волію
бути
10. “Світ не западеться і без мене, знайдуться ліпші на моє
місце”. “Як дитина, я не тямлю небезпеки. Як той лицар
Парсіфаль, я не знаю страху.”
Саприкіна Н.О.
Перевір себе
РИСИ ХАРАКТЕРУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
1. Скромність.
2. Самокритичність і самовиховання.
3. Сила волі і цілеспрямованість.
4. Відвага зізнатися у чомусь такому,
що її характеризує негативно.
5. Християнське милосердя.
6. Невсипущість.
7. Жертовність.
8. Спромога до боротьби.
9. Самостійність.
10. Вміння дивитися у вічі смерті.
Поміркуй, що це значить:
• Геній в умовах заблокованої культури.
Ліна Костенко
• На свій вік це геніальна жінка.
М.Павлик
• Чи не єдиний мужчина на всю соборну Україну.
І.Франко
• Наш патент на благородство перед Європою і
світом.
Б.Степанишин
Обери вислів, який найкраще характеризує
особистість Лесі Українки. Поясни свій вибір.
Саприкіна Н.О.
Прочитай уривки із листів Лесі Українки.
Що нового додали вони до розуміння особистості поетеси ?
• До рідних:
“Я належу до тих людей, що коли бачать перед очима
маленьку хмаринку, то їм здається, що сонце погасло, а коли
піймають промінь, то думають, що сонце прийшло жити до їх
у саму душу. Тільки чомусь я можу працювати переважно в
хмарний час, а в сонячний роблюся здебільшого не здатною
до виявлення себе в слові (хоч і то не завжди)”
• До А. Кримського:
“Життя ламало тільки обстановку навколо мене (ну, і кості мої,
як
траплялося), а вдача моя, виробившись дуже рано,
ніколи не мінялась, та навряд чи й зміниться. Я людина
еластично-уперта, скептична розумом, фанатичним почуттям,
до того ж давно засвоїла собі “трагічний світогляд”, а він
такий добрий для гарту. Зрештою життя моє не було убогим, і
сором було б мені плакатись на нього.”
Саприкіна Н.О.
Одним із найвиразніших взірців
неоромантизму є драма
Лесі Українки “Лісова пісня”.
Визначіть неоромантичні риси твору
1. Визначіть жанр твору.
2. З’ясуйте особливості конфлікту.
3. Проаналізуйте, які світи
протиставляються один одному.
4. Розкрийте символіку образів драми.
5. Вкажіть проблематику твору.
6. Дослідіть особливості форми драми.
Саприкіна Н.О.
Перевірте себе
Неоромантичні риси твору Лесі Українки “Лісова пісня”
1. Драма-феєрія передбачає поєднання реального і фантастичного,
Інтуїтивно-символічного, а також особливу потужність ліричного струменя.
2. Конфлікт твору - боротьба Людини і людини у людині.
3. Зіставляються два світи - гармонійно-досконалий і дисгармонійнопримітивний.
4. Перелесник і Той, що греблю рве символізують волю, молодість, чин;
Водяник - старість, поміркованість; столітній дуб - символ єдності людини
і природи.
5. Неоромантична проблематика твору:
• людина і природа;
• людина і мистецтво;
• першопричина людського горя, зла;
• шляхи подолання зла;
• сутність кохання;
• трагедія самозради;
• самознищенність зла.
6. Довершена форма твору; експресія, ритм, гармонія, проступає чітка
симетричність у структурі “Лісової пісні”.
Саприкіна Н.О.
Література
1. Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література:
Підручн. для 10 кл. загальноосвіт.навч.закл. (рівень
стандарту, академічний рівень). - К.: Грамота, 2010. - 280 с.
2. Пахаренко В.І. Українська поетика. - Черкаси:“ВідлунняПлюс”, 2002. - 320 с.
У презентації використано:
1. KontaktUkrainianTV. Відеосюжет «Вплив Ніцше на світогляд
О.Кобилянської»
http://www.youtube.com/watch?v=5JtfvnfFEbg
Саприкіна Н.О.
Шаблон презентації скачаний із сайту
http://pedsovet.su
Автор
Наталія
Документ
Категория
Образование
Просмотров
121
Размер файла
1 629 Кб
Теги
неоромантизм
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа