close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

9 Соцреалізм

код для вставки
Соцреалізм
Життя неодноразово доказувало цю
істину: велике мистецтво немислиме на
державній службі, воно має служити
вічним людським цінностям і для вічності.
Це стосується і політичної заангажованості
митця. Не системою суспільно-політичних
кон’юнктур визначається вартість твору, а
тільки силою духовної енергії, яку він несе.
В. Шевчук
Саприкіна Н.О.
Соціалістичний реалізм - основний художній напрям у
радянській літературі (20 - 80-ті рр. ХХ ст.), який
характеризувався нерозривним поєднанням реалістичного
зображення із соціалістичною ідеологією, принципами
партійності, звульгаризованої народності, пролетарського
інтернаціоналізму як визначальними.
Нове мистецтво було…
• пролетарським;
• масовим;
• інтернаціональним;
• зосереджувалося на зображенні процесу
механізованої праці.
Саприкіна Н.О.
У 30-их роках ХХ ст. штучно перервано процес утвердження модернізму.
Пригадайте події, які вплинули на припинення розвитку
модерністських течій.
На Першому з’їзді радянських письменників у 1934 р.
було визначено основні риси і принципи методу
соціалістичного реалізму.
Саприкіна Н.О.
Основні ознаки соціалістичного реалізму
• нівелювання (знецінення) естетичних принципів розвитку мистецтва;
• обмеження свободи творчості, індивідуального вибору;
• заборона будь-якого експериментаторства, формотворчого новаторства,
• використання рис інших художніх напрямів і стилів;
• тематична обмеженість;
• залежність творчого процесу від партійних вказівок та ідей;
• поширення концепцій “ідеального героя” як носія комуністичної ідеології,
“безконфліктності”;
• перевага суспільного над індивідуальним;
• схематизм у розробці сюжету, характерів, образів (події відбуваються
послідовно, герой проходить висхідну еволюцію, вороги гинуть,
радянська влада не може бути критикованою).
Саприкіна Н.О.
Перегляньте репродукції картин радянських художників.
Доведіть, що соцреалізм як метод був канонізованим (визначено
непорушне правило, обов’язкове під час написання будь-яких художніх творів).
Письменники-соцреалісти
Іван Микитенко, Андрій Головко, Олександр Корнійчук,
Петро Панч, Юрій Збанацький, Іван Ле.
Трансформація традицій української літератури
1. Моральний підхід до проблеми добра і зла замінено на економічнокласовий. Уособленням зла стає куркуль, уособленням добра - більшовик.
2. Докорінно змінено трактування трьох визначальних тем нашої
літератури: світ села, село і місто, провідна верства.
3. Трансформація образу стражденної матері.
4. Войовничий урбанізм і техноцентризм.
Саприкіна Н.О.
Негативні наслідки
соціалістичного реалізму
1. Спотворено найвизначальніші традиції української
літератури.
2. Знищено найталановитіші мистецькі постаті.
3. Насильно зупинено природний процес руху
світоглядно-мистецьких стилів.
4. Насадження антимистецтва спричинило у масовій
свідомості байдужість, а то й відразу до художньої
літератури.
Саприкіна Н.О.
Література
1. Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В. Українська література:
Підручн. для 11 кл. загальноосвіт.навч.закл. (рівень стандарту,
академічний рівень). - К.: Грамота, 2011. - 352 с.
2. Пахаренко В.І. Українська поетика. - Черкаси: “Відлуння-Плюс”,
2002. - 320 с.
У презентації використано:
1. Socrealizmcomua. «Живопись соцреализма».
http://www.youtube.com/watch?v=v5IFkdBFN9c
Саприкіна Н.О.
Шаблон презентації скачаний із сайту http://pedsovet.su
Автор
Наталія
Документ
Категория
Образование
Просмотров
117
Размер файла
453 Кб
Теги
соцреалізм
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа