close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Запит №10 від 07 липня 2015

код для вставкиСкачать
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ВИПИСКА - СЕРІЯ ААВ № 236340, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - 38085630
Розпорядник інформації:
Запитувач інформації:
Вишгородська міська рада
Голова Правління Вишгородської міської
07300, м.Вишгород, пл. Шевченка, 1;
громадської організації «Рідне Місто»
(Виписка - серія ААВ № 236340,
роб. тел. +38 (04596) 2-65-12
Ідентифікаційний код юридичної особи – 38085630)
e-mail: VMR_sekretar@ukr.net
Дулапчій Владислав Іванович
Юр. адреса: 07300, Київська область,
м. Вишгород, пр.-т Шевченка, буд. 7А, кв. 44
моб. тел. +38(097) 212 85 05
e-mail: dulapchiy@gmail.com
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ №10 від 07 липня 2015
Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати відомості, щодо
діяльності такого органу, як Вишгородська міська рада, а саме:
1. Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
2. Ідентифікаційний код юридичної особи
3. Організаційно-правова форма
4. Місцезнаходження юридичної особи
5. Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
6. Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце
проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код
юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
7.
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного
із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування
8. Види діяльності
9. Відомості про органи управління юридичної особи
10. Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу
управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми
Місцезнаходження юридичної особи: 07300, Київська область, м. Вишгород, пр.-т Шевченка, буд. 7А, кв. 44
E-mail: dulapchiy@gmail.com, сайт: https://www.facebook.com/RidneMisto mob. tel. +38(097) 212 -85 -05
особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі
підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
11. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної
особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності
Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
12. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до
Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація
юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
13. Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремлених
підрозділів, їх ідентифікаційні коди
14. Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення
15. Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
16. Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осібправонаступників, їх ідентифікаційні коди
17. Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики,
державної податкової служби, Пенсійного фонду України (виписки, витяги тощо)
18. Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою
19. Дані про реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім'я, по
батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце
проведення реєстраційної дії; зміни внесені реєстраційною дією
Запитувану інформацію прошу надавати по пунктах, згідно переліку, вказуючи номер пункта перед
кожною відповіддю.
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк на електронну адресу:
dulapchiy@gmail.com.
Також прошу, на першому аркуші копії запиту проставити відбиток штампа із зазначенням
найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту, та повернути запитувачу.
Голова Правління ВМГО “Рідне Місто”
Владислав Дулапчій
Місцезнаходження юридичної особи: 07300, Київська область, м. Вишгород, пр.-т Шевченка, буд. 7А, кв. 44
E-mail: 04596info@gmail.com, http://www.04596.info, mob. tel. (097) 212 -85 -05
Автор
dulapchiy
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
22
Размер файла
120 Кб
Теги
2015, від, липня, запи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа