close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЛУК’ЯНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

код для вставкиСкачать
Покажчик містить біографічні відомості про В. В. Лук’янченка і бібліографічні описи винаходів та патентів, автором яких він є. Видання адресоване науковцям, винахідникам, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, фахівцям з виробництва медич
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ім. В. Г. КОРОЛЕНКА
Винахідники Харківщини
ЛУК’ЯНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
Біобібліографічний покажчик
Випуск 8
Харків 2015
2
УДК [016:29+617.3] (477.54) (01)
ББК 91.9:5+54.58 (4 УКР-4ХАР) Д.я1
Л 84
Укладачі: Лілія Дмитрівна Гонтаренко,
Ірина Володимирівна Торно
Лук’янченко Володимир Вікторович : біобібліогр. покажч.
Л 84 Вип. 8 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад.:
Л. Д. Гонтаренко, І. В. Торно]. – Харків, 2015. – 25 с. –
(Винахідники Харківщини).
Покажчик містить біографічні відомості про В. В. Лук’янченка і бібліографічні
описи винаходів та патентів, автором яких він є. Видання адресоване науковцям,
винахідникам, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, фахівцям з
виробництва медичних приладів, а також медичним працівникам, які практикують у
сфері ортопедії і травматології.
УДК [016:29+617.3] (477.54) (01)
ББК 91.9:5+54.58 (4 УКР-4ХАР) Д.я1
© Харківська державна
наукова бібліотека
ім. В. Г. Короленка, 2015
3
ПЕРЕДМОВА
Восьмий випуск серії біобібліографічних покажчиків «Винахідники
Харківщини» присвячений талановитому винахіднику – Володимиру
Вікторовичу Лук’янченку – читачу ХДНБ ім. В. Г. Короленка.
Доктор філософії в галузі економіки Міжнародної кадрової академії,
засновник
і
генеральний
директор
товариства
з
обмеженою
відповідальністю (ТОВ) «Інмайстерс» – В. В. Лук’янченко є фахівцем зі
створення й організатором виробництва сучасного високотехнологічного
інструментарію і пристроїв, ендопротезів, імплантів для використання в
ортопедії і травматології. Володимир Вікторович – автор понад 100
наукових публікацій та 60 соціально-значущих винаходів.
Покажчик містить бібліографічні записи описів винаходів, поданих
за прямою хронологією і суцільною нумерацією. Довідковий апарат
видання складається з передмови, стислих біографічних відомостей про
винахідника, переліку основних дат його професійної, наукової і
організаційної діяльності, іменного покажчика прізвищ співавторів
В. В. Лук’янченка.
Видання
студентам
адресоване
вищих
виробництва
навчальних
інструментарію
використовується
нейрохірургам.
науковцям,
в
ортопедії
винахідникам,
закладів,
викладачам
фахівцям-технологам
і
медичного
і
травматології,
устаткування,
і
з
що
лікарям-ортопедам,
4
БІЛЬ ВІДВЕДУ РУКАМИ
«За високу соціальну значущість і гуманітарну спрямованість
комплексу робіт» – таке формулювання має один з багатьох дипломів
неодноразового переможця Всеукраїнських конкурсів «Винахід року»
Володимира Вікторовича Лук’янченка. Саме так можна охарактеризувати
мету і сенс його винахідницької, наукової, підприємницької діяльності,
пов'язаної з розробкою, виготовленням і реалізацією сучасних виробів для
імплантології й ендопротезування в ортопедії та травматології.
В. В. Лук’янченко з 2003 р. очолює ТОВ «Інмайстрес», що є
надійним науковим і промисловим партнером медичних установ,
насамперед у сфері хірургічного та консервативного лікування
захворювань і ушкоджень опорно-рухового апарату. Підприємство плідно
співпрацює з ортопедами-травматологами та нейрохірургами, які
безпосередньо здійснюють лікування пацієнтів з використанням
високотехнологічного
інструментарію
і
пристроїв.
Продукція
підприємства постачається в усі регіони країни, відома далеко за її
межами. Тому Володимир Вікторович, як керівник, поєднує у своїй особі і
дослідника, і винахідника, і викладача, і організатора виробництва –
сучасного менеджера. Ці складові доповнюють одна одну і є основою
успіху і провідних позицій в обраному ним професійному сегменті.
Володимир Вікторович Лук’янченко народився на Луганщині у
1958 р. У 1981 р. закінчив Харківський політехнічний інститут за
спеціальністю «Хімічна технологія пластичних мас», а потім підвищував
кваліфікацію, освітній і практичний рівень – цього вимагав час і
покликання лідера. За плечима В. В. Лук’янченка – робота над
кандидатською дисертацією в Інституті елементоорганічних з’єднань
Російської Академії наук, магістерський диплом у Міжрегіональній
академії управління персоналом, дисертація на звання доктора філософії в
галузі економіки у Міжнародному відкритому університеті. Він опанував
такі дисципліни: «Хімія високомолекулярних сполук», «Економіка і
управління бізнесом», «Інноваційний менеджмент українського малого
5
виробничого підприємства в аспекті стабільного розвитку», «Міжнародна
економіка», «Практика застосування міжнародних стандартів ISO 9000
версії 2002 р. на українських підприємствах», «Оцінка інвестиційних
проектів» і «Управління проектами»; стажувався на семінарах,
практикумах. Брав участь у роботі закордонних бізнес-форумів:
«Інтелектуальна власність в бізнесі як інструмент ліквідності та безпеки»,
«Створення і управління власним бізнесом на території ЄС на прикладі
Польщі».
У 1990-х рр. В. В. Лук’янченко – організатор і генеральний директор
Інноваційного науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю співробітництва в галузі медицини, охорони здоров’я, освіти,
аерокосмічних технологій і матеріалів (ІНТО) «СОЮЗ Лтд», акціонерного
товариства (АТ) «Консорціум СОЮЗ-ІНВЕСТ», малого державного
підприємства «Дослідно-конструкторське бюро Харківського науководослідного інституту ортопедії та травматології ім. проф. М. І. Ситенка»
(МДП «ДКБ ХНДІОТ») – які згодом і утворили ТОВ «Інмайстерс». На
життєвому шляху Володимира Вікторовича майже десять років (з 1981 р.)
роботи у Харківському авіаційному інституті (ХАІ), різних його
структурних підрозділах, як інженера, молодшого наукового співробітника
центральної науково-дослідної лабораторії аеродинаміки і теплопередачі
електричних машин (ЦНДЛАТЕМА), лабораторії композиційних
матеріалів, заступника директора з наукової роботи Центру науковотехнічної творчості молоді (НТТМ) «Прогрес» при ХАІ. То був необхідний
досвід, який став у пригоді для основної справи життя – ТОВ
«Інмайстерс».
Сьогодні ТОВ «Інмайстерс» продовжуючи славетні традиції
науково-дослідної і дослідно-експериментальної української школи,
закладені видатними спеціалістами-ортопедами професором М. І. Ситенком і академіком О. О. Коржем, обирає інноваційний шлях розвитку,
залишивши за собою торговельну марку «Конструкторське бюро
ім. проф. М. І. Ситенка». Маючи інноваційний потенціал, ТОВ
«Інмайстерс» лідирує за багатьма напрямами розробок оригінальних
6
покриттів і технологій для виготовлення медичних виробів, а їх протягом
25 років було понад 1000 найменувань.
У виробництві великого асортименту сучасної унікальної продукції
використовуються новітні матеріали, нові оптимізовані технології.
Численні інновації у керуванні демонструють те величезне значення, яке
надає керівництво ТОВ «Інмайстерс» науково-дослідним розробкам, що
відповідають високим вимогам практики і потребам ринку.
В. В. Лук’янченко і фахівці підприємства спільно з вченими і хірургами
ХНДІОТ розробили революційні системи стабілізації та хірургічного
лікування різних відділів хребта (НПС, СИМЕТРИК, ДІАМАНТ, КАРНІ).
Предметом особливої гордості ТОВ «Інмайстерс» є ендопротези різних
суглобів для пацієнтів з онкопатологією. Ось приклади тільки кількох
останніх: «Пристрій для лікування метастатичного ураження діафізарного
відділу стегнової кістки», «Ендопротез дистального відділу променевої
кістки», «Тотальний модульний ендопротез плечової кістки», «Ендопротез
ліктьового суглоба», «Динамічний імплантат для стабілізації ушкодженого
сегмента хребта», «Ендопротез кульшового суглоба», «Опорний вузол
пристрою для фіксації хребців при хірургічному лікуванні пошкоджень та
захворювань хребта».
Генеральний директор ТОВ «Інмайстерс», професор Володимир
Вікторович Лук’янченко – не тільки успішний менеджер сучасної
формації, він є творчою людиною, дослідником, винахідником. Більшість
його розробок виготовлені на підприємстві, яким він керує, і
використовуються
в
клініках
Харкова,
Донецька,
Полтави,
Дніпропетровська, Луганська, Чернігова, Рівного, Івано-Франківська.
Загальний економічний ефект від запровадження цих розробок становить
мільйон гривень.
За свою плідну, соціально-орієнтовану і дуже необхідну людям
працю Володимир Вікторович нагороджений багатьма дипломами і
грамотами. Зокрема, після стажування за кордоном, на VII міжнародному
салоні винаходів і нових технологій «Новий час», за сприяння
винахідницькій діяльності, за відповідальне лідерство, за розробку
«Ендопротезу дистального відділу променевої кістки», за професійне
7
управління підприємством-лідером економіки України, за вагомий внесок
у розвиток економіки України В. В. Лук’янченко нагороджений орденом
«Бізнес слава».
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка шанує і
поважає усіх своїх читачів. Серед них є ті, хто славить ім’я нашого міста,
складає читацький актив, хто приносить із собою завзятість,
цілеспрямованість, лідерські якості, комунікабельність, відповідальність –
все те, що зробило їх успішними в наш непростий час. Серед них –
Володимир Вікторович Лук’янченко – життєлюбна, активна, людина, яка
віддає свої сили для дієвої допомоги, тим, хто її потребує. А працівники
відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
ХДНБ ім. В. Г. Короленка вдячні Володимиру Вікторовичу Лук’янченку за
плідну співпрацю і спонсорську допомогу.
Л. Д. Гонтаренко
8
ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ, ПРОФЕСІЙНОЇ, НАУКОВОЇ
І ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В. В. ЛУК’ЯНЧЕНКА
3 червня
1958 р.
народився на Луганщині
1975 – 1981 рр.
навчався у Харківському політехнічному інституті за
спеціальністю «Хімічна технологія пластичних мас».
Дипломна робота за темою «Розробка еластичних
магнітодіелектричних композицій»
1981 – 1992 рр.
науковий співробітник ЦНДЛАТЕМА, викладач
дисциплін «Фізика», «Електротехніка»; молодший
науковий співробітник, інженер ХАІ
1989 р.
науковий співробітник лабораторії композиційних
матеріалів ХАІ
1989 – 1994 рр.
здобувач наукового ступеня кандидата наук за
спеціальністю «Хімія високомолекулярних сполук» в
Інституті елементоорганічних з’єднань Російської
Академії наук (м. Москва). Захистив дисертаційну
роботу за темою: «Синтез серувмісних поліаріленів
для магнітодіелектриків на основі кластерів заліза»
1990 р.
заступник директора з наукової роботи ІНТО «Союз
Лтд»
1992 – 1996 рр.
організатор і генеральний директор ІНТО «Союз
Лтд»
1995 р.
навчався на семінарі в Експериментальному центрі
протезування та підготовки кадрів ракетно-космічної
9
корпорації
«Енергія»:
«Використання
нового
матеріалу ″ПРОТЕЛЕН″ у виготовленні прийомної
гільзи». Застосування машини CASCAD-Barlach в
протезно-ортопедичній практиці»
1996 – 1998 рр.
організатор і генеральний директор АТ «Консорціум
СОЮЗ-ІНВЕСТ»
1998 – 2003 рр.
директор МДП «ДКБ ХНДІОТ»
1999 – 2002 рр.
навчався у Міжрегіональній академії управління
персоналом за спеціальністю «Економіка і управління
бізнесом». Отримав диплом магістра з відзнакою за
дипломну роботу «Науково-дослідна діяльність
фірми: сутність та механізм управління»
2000 – 2005 рр.
голова правління і один із засновників та виробників
медичної техніки «МАРТ-XXI»
2003 р. –
дотепер
засновник і генеральний директор ТОВ «Інмайстерс»
2003 р.
організатор Всеукраїнських семінарів «Практика
застосування міжнародних стандартів ISO 9000 версії
2002 р. на українських підприємствах» за участю
Української асоціації якості (Київ) та Харківської
обласної адміністрації і ТОВ «ІНТО Лтд»
2006 – 2011 рр.
навчався у Міжнародному відкритому університеті.
Захистив
дисертаційну
роботу
за
темою:
«Інноваційний
розвиток
українського
малого
виробничого підприємства в аспекті стабільного
розвитку». Отримав звання доктора філософії в галузі
економіки.
10
2007 р.
нагороджений дипломом переможця Всеукраїнського
конкурсу Всесвітньої організації інтелектуальної
власності.
2009 р.
нагороджений дипломом переможця Всеукраїнського
конкурсу «Винахід-2009» у номінації «За високу
соціальну значимість і гуманітарну спрямованість
комплексу робіт»
2010 р.
нагороджений орденом «Бізнес слава» за вагомий
внесок у розвиток економіки України, що
підтверджено
офіційними
даними
державної
статистики
2011 р.
нагороджений дипломом «Керівник року України–
2010» «За професійне управління підприємствомлідером економіки України», що підтверджується
державними органами статистики та аудитом
рейтингу
2011 р.
нагороджений грамотою Державного департаменту
інтелектуальної
власності
«За
сприяння
винахідництву та раціоналізації в Україні»
2011 р.
нагороджений дипломом за розробку «Ендопротез
дистального відділу променевої кістки» на VII
міжнародному салоні винаходів і нових технологій –
«Новий час»
2011 р. – дотепер
викладач, професор кафедри Міжнародної економіки
Міжнародної кадрової академії
11
2013 р.
нагороджений дипломом з відзнакою «За внесок та
участь
у
сьомому
українському
семінарі
«Відповідальне лідерство» (Крим, «Аспен–Україна»)
2013 р.
навчався на семінарах: «Оцінка інвестиційних
проектів»; «Управління проектами» (Київ, Ernst &
Young);
семінарі-практикумі
«Інтелектуальна
власність в бізнесі як інструмент ліквідності та
безпеки»
2013 р.
нагороджений грамотою Харківської обласної ради
товариства винахідників і раціоналізаторів «За
сприяння винахідницькій діяльності та впровадження
у виробництво системи ″Сімекс″»
2014 р.
стажувався у Польщі. Отримав диплом «Фінансові
інструменти підтримки бізнесу на території ЄС на
прикладі Польщі»
2014 р.
брав участь у роботі бізнес-форуму «Створення і
управління власним бізнесом на території ЄС на
прикладі Польщі».
12
АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА СРСР НА ВИНАХОДИ
1. А. с. 1070613 SU, МПК3 H 01 F 1/33 Магнитодиэлектрик на
основе железного порошка / В. Н. Клычков, В. В. Лукьянченко,
Н. Г. Попова, В. И. Рыбакин, В. Б. Теплицкий, В. В. Шостак, А. И. Яковлев; Харьк. авиац. ин-т им. Н. Е. Жуковского. – 3288310/22-02; заявл.
21.05.81; опубл. 30.01.84, Бюл. № 4. – 3 с.
2. А. с. 1262637 SU, МПК4 H 02 K 3/48 Статор электрической
машины / Б. П. Гнусин, В. И. Елисеев, Е. Г. Желязко, В. Н. Клычков,
В. В. Лукьянченко, А. И. Яковлев; Харьк. авиац. ин-т им. Н. Е. Жуковского. – 3707472/24-07; заявл. 06.01.84; опубл. 07.10.86, Бюл. № 37. – 4 с.
3. А. с. 1358724 SU, Клин для крепления в пазах магнитопровода
электрической машины / Ю. П. Сердюков, А. И. Яков-лев, В. В.
Лукьянченко. – Не подлежит публикации.
4. А. с. 1256582 SU, Магнитодиэлектрик / В. Н. Клычков,
Ф. Ф. Олейников, А. И. Яковлев, П. А. Билым, В. В. Лукьянченко. – Не
подлежит публикации.
5. А. с. 1210608 SU Способ капсулирования обмоток статора
электродвигателя /А. Р. Герр, В. Н. Клычков, Н. Н. Прихода,
А. И. Яковлев, Г. А. Ротару, В. В. Лукьянченко. – Не подлежит
публикации.
6. А. с. 12664802 SU Устройство для крепления в пазах
магнитопровода электрической машины / И. М. Добровольский,
Е. Г. Желязко, В. Н. Клычков, А. И. Яковлев. – Не подлежит публикации.
13
ПАТЕНТИ НА ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ
УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
7. Пат. 2055549 RU, МПК6 A 61 F 2/66 Каркас искусственной
стопы / В. Е. Гайдайчук (UA), Н. В. Литвин (UA), В. В. Лукьянченко (UA),
В. П. Синюков (UA). – 5054500/14; заявл. 07.07.1992; опубл. 10.03.1996,
Бюл. № 7. – 5 с.
8. Пат. 38946 Д UA, МПК6 A 61 B 17/56 Пристрій для хірургічної
корекції сколіотичних деформацій хребта/А. О. Мезенцев, М. О. Корж,
В. В. Лук'янченко, С. Д. Шевченко; Колективне підприємство «Дослідне
виробництво та конструкторське бюро ім. проф. М. І. Ситенка» (UA);
Харків. н.-д. і-т ортопедії та травматології ім. проф. М. І. Ситенка (UA). –
2000116853; заявл. 30.11.2000; опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. – 3 с.
9. Пат. 56537 Д UA, МПК6 A 61 F 2/28 Ендопротез кульшового
суглоба / М. О. Корж, З. М. Мітелева, В. А. Філіппенко, В. В. Лук'янченко, М. Ю. Карпінський, І. А. Суббота; Ін-т патології хребта та суглобів
ім. проф. М. І. Ситенка Академії Медичних Наук України (UA). –
2002075875; заявл. 16.07.2002; опубл. 15.05.2003, Бюл. № 5. – 4 с.
10. Пат. 57663 Д UA, МПК6 A 61 B 17/58 Пристрій для
остеосинтезу, переважно спондилодезу / М. О. Корж, О. Є. Бариш,
В. В. Лук'янченко; ЗАТ «Делмед» (UA); ТОВ «Інмайстерс» (UA). –
2002107851; заявл. 03.10.2002; опубл. 16.06.2003, Бюл. № 6. – 3 с.
11. Пат. 58104 Д UA, МПК6 A 61 B 17/60 Апарат Одинського
зовнішньої фіксації для лікування перелому кісток таза /
Б. Ф. Одинський, М. О. Корж, В. В. Лук'янченко; ТОВ «Інмайстерс»
(UA). – 2002107850; заявл. 03.10.2002; опубл. 15.07.2003, Бюл. № 7. – 6 с.
12. Пат. 58900 Д UA, МПК6 A 61 F 2/44 Ендопротез сегмента
хребта / М. О. Корж, О. Є. Бариш, В. В. Лук'янченко, Д. МакГоуан (US);
ЗАТ «Делмед» (UA); ТОВ «Інмайстерс» (UA). – 2002119196; заявл.
19.11.2002; опубл. 15.08.2003, Бюл. № 8. – 4 с.
13. Пат. 60063 Д UA, МПК6 A 61 B 17/56 Корсет / В. С. Дуднік,
М. О. Корж, В. В. Лук’янченко, М. В. Міхаліцин, В. І. Пономарьова,
С. Д. Шевченко; ЗАТ «Делмед» (UA); Колективне підприємство «Дослідне
виробництво та конструкторське бюро ім. проф. М. І. Ситенка» (UA). –
2003010469; заявл. 20.01.2003; опубл. 15.09.2003, Бюл. № 9. – 4 с.
14
14. Пат. 60064 Д UA, МПК6 A 61 B 17/56 Пристрій для
позаосередкового остеосинтезу / М. О. Корж, В. В. Лук’янченко,
Л. М. Лигун, Б. А. Пустовойт, О. К. Попсуйшапка, Б. Ф. Одинський,
П. І. Снісаренко; ЗАТ «Делмед» (UA); Колективне підприємство «Дослідне
виробництво та конструкторське бюро ім. проф. М. І. Ситенка» (UA). –
2003010476; заявл. 20.01.2003; опубл. 15.09.2003, Бюл. № 9. – 3 с.
15. Пат. 62543 Д UA, МПК6 A 61 B 17/70 Пристрій для
хірургічного лікування пошкоджень та захворювань шийного відділу
хребта / О. Є. Бариш, М. О. Корж, Л. Лада, В. В. Лук’янченко,
Д. МакГоуан, М. В. Сбоєва; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – 2003043091; заявл.
08.04.2003; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12. – 4 с.
16. Пат 62350 Д UA, МПК6 A 61 F 5/02 Ортопедичний корсет /
Т. А. Єрмак, М. О. Корж, В. В. Лук’янченко, М. В. Міхаліцин, В. І. Пономарьова, Т. В. Спіліотіна, С. Д. Шевченко; ЗАТ «Делмед» (UA); ТОВ
«Інто» (UA). – 2003032089; заявл. 11.03.2003; опубл. 15.12.2003,
Бюл. № 12. – 4 с.
17. Пат 62716 Д UA, МПК6 A 61 F 2/44 Ендопротез сегмента
хребта / О. О. Аксенко, О. Є. Бариш, М. О. Корж, В. В. Лук’янченко,
Д. МакГоуан; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – 2003054148; заявл. 08.05.2003;
опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12. – 3 с.
18. Пат. 63759 Д UA, МПК7 A 61 B 17/70 Опорний елемент
пристрою для фіксації хребців при хірургічному лікуванні
пошкоджень та захворювань хребта / В. В. Лук’янченко, М. О. Корж,
О. Є. Бариш, Л. Лада, Д. МакГоуан; ТОВ «Інмайстерс» (UA). –
2003065676; заявл. 19.06.2003; опубл. 15.01.2004, Бюл. № 1. – 1 с.
19. Пат. 64296 Д UA, МПК7 A 61 B 17/56 Пристрій для
хірургічного
лікування
деформацій
хребта
/
О. Є. Бариш,
І. Б. Зеленецький, М. О. Корж, Л. Лада, В. В. Лук’янченко, Д. МакГоуан,
М. В. Сбоєва, Ю. Д. Титов, С. Д. Шевченко; ТОВ «Інмайстерс» (UA). –
2003043972; заявл. 29.04.2003; опубл. 16.02.2004, Бюл. № 2. – 2 с.
20. Пат. 64512 Д UA, МПК7 A 61 F 13/04 Фіксатор стопи /
Д. О. Яременко, М. О. Корж, В. В. Лук’янченко, О. Д. Яременко,
Р. В. Лук’янченко; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – 2003065677; заявл.
19.06.2003; опубл. 16.02.2004, Бюл. № 2. – 1 с.
21. Пат. 6374 U UA, МПК7 A61 F 2/38 Модульний ендопротез
колінного суглоба / О. Є. Вирва, М. О. Корж, В. В. Лук'янченко,
І. М. Дворецький; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – 20040705241; заявл.
01.07.2004; опубл. 16.05.2005, Бюл. № 5. – 3 с.
15
22. Пат. 6375 U UA, МПК7 A 61 F 2/38 Модульний ендопротез
колінного суглоба / О. Є. Вирва, В. В. Лук'янченко, І. В. Шевченко,
В. В. Бурлака, Я. О. Головіна, І. М. Дворецький; ТОВ «Інмайстерс» (UA). –
20040705244; заявл. 01.07.2004; опубл. 16.05.2005, Бюл. № 5. – 3 с.
23. Пат. 6523 U UA, МПК7 A 61 F 5/01 Ортопедичний шийний
ортез / О. Є. Бариш, М. О. Корж, В. В. Лук'янченко, О. Г. Малясов; ТОВ
«Інмайстерс» (UA). – 20040907641; заявл. 20.09.2004; опубл. 16.05.2005,
Бюл. № 5. – 3 с.
24. Пат. 6540 U UA, МПК7 A 63 B 23/04 Пристрій для лікування природжених вивихів стегна у дітей / Т. А. Єрмак, І. Б. Зеленецький, В. В. Лук'янченко, С. Д. Шевченко; ТОВ«Інмайстерс» (UA). –
20040907809; заявл. 24.09.2004; опубл. 16.05.2005, Бюл. № 5. – 3 с.
25. Пат. 69918 Д UA, МПК7 A 61 L 24/00 Спосіб хірургічного
лікування компресійного перелому хребця та пристрій для виконання
даного лікування / В. В. Лук'янченко, М. О. Корж, Д. МакГоуан,
А. І. Попов; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – 20031211646; заявл. 16.12.2003;
опубл. 15.09.2004, Бюл. № 9. – 2 с.
26. Пат. 69927 Д UA, МПК7 A 61 B 17/58 Виріб для
остеосинтезу / В. В. Лук'янченко, М. О. Корж, Д. МакГоуан; ТОВ
«Інмайстерс» (UA). – 20031211667; заявл. 16.12.2003; опубл. 15.09.2004,
Бюл. № 9. – 2 с.
27. Пат. 3755 U UA, МПК7 A 61 B 17/66 Пристрій для
вертикального витягнення нижніх кінцівок у дітей / О. І. Корольков,
М. О. Корж, В. В. Лук'янченко, І. М. Дворецький; ТОВ «Інмайстерс»
(UA). – 2004031585; заявл. 04.03.2004; опубл. 15.12.2004, Бюл. № 12. – 2 с.
28. Пат. 71454 Д UA, МПК7 A 61 F 2/44 Ендопротез сегмента
хребта / Д. МакГоуан, В. В. Лук'янченко; ТОВ «Інмайстерс» (UA). –
20031213147; заявл. 30.12.2003; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11. – 1 с.
29. Пат. 71455 Д UA, МПК7 A 61 B 17/56 Пристрій для
функціонального розвантажування тазостегнового суглоба при
лікуванні пошкоджень вертлюжної западини / Б. Ф. Одинський,
В. В. Лук'янченко; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – 20031213148; заявл.
30.12.2003; опубл. 15.11.2004, Бюл. №11. – 1 с.
30. Пат. 2260396 RU, МПК7 A 61 B 17/66 Аппарат внешней
фиксации для лечения перелома костей таза / Б. Ф. Одынский,
Н. А. Корж, В. В. Лукьянченко. – 2003124711/14; заявл. 07.08.2003; опубл.
20.09.2005, Бюл. № 26. – 10 с.
16
31. Пат 13813 U UA, МПК8 A 61 F 2/32 Ендопротез кульшового
суглоба / О. Є. Вирва, О. М. Козирєв, В. В. Лук'янченко; ТОВ
«Інмайстерс» (UA). – u200510270; заявл. 31.10.2005; опубл. 17.04.2006,
Бюл. № 4. – 3 с.
32. Пат 13893 U UA, МПК8 A 61 F 2/30 Сферична головка
ендопротеза суглоба, переважно кульшового / В. В. Лук'янченко,
В. М. Власенко, Д. МакГоуан; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – u200510624;
заявл. 10.11.2005; опубл. 17.04.2006, Бюл. № 4. – 2 с.
33. Пат 15264 U UA, МПК8 A 61 B 6/02 Пристрій для
рентгенологічного дослідження хребта / О. Є. Бариш, Я. А. Долуда,
В. В. Лук'янченко; Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка
Академії Медичних Наук України (UA). – u200600030; заявл. 03.01.2006;
опубл. 15.06.2006, Бюл. № 6. – 3 с.
34. Пат 15916 U UA, МПК8 A 61 B 17/58 Пристрій для
накістково-компресійного остеосинтезу / В. В. Лук'янченко, Д. МакГоуан; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – u200601162; заявл. 06.02.2006; опубл.
17.07.2006, Бюл. № 7. – 2 с.
35. Пат 15892 U UA, МПК8 A 61 B 17/70 Опорний вузол
пристрою для фіксації хребців при хірургічному лікуванні
пошкоджень та захворювань хребта / В. В. Лук'янченко, Д. МакГоуан;
ТОВ «Інмайстерс» (UA). – u200601104; заявл. 06.02.2006; опубл.
17.07.2006, Бюл. № 7. – 3 с.
36. Пат. 16689 U UA, МПК8 A 61 F 2/06 Протез кровоносної
судини / В. В. Лук'янченко, В. Є. Шеханін; ТОВ «Інмайстерс» (UA). –
u200602429; заявл. 06.03.2006; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. – 2 с.
37. Пат. 17735 U UA, МПК8 A 61 B 17/60 Дистрактор хребців /
О. Є. Бариш, В. В. Лук'янченко; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – u200603559;
заявл. 03.04.2006; опубл. 16.10.2006, Бюл. № 10. – 3 с.
38. Пат. 17759 U UA, МПК8 A 61 B 17/58 Гайка / Л. М. Лигун,
В. В. Лук'янченко; ТОВ «Інмайстерс» (UA); Ін-т патології хребта та
суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України (UA). – u200603656; заявл.
03.04.2006; опубл. 16.10.2006, Бюл. № 10. – 2 с.
39. Пат. 77910 UA, МПК8 C 23 C 4/02. Спосіб детонаційного
нанесення керамічного покриття на металеві вироби, переважно із
титанових сплавів / В. В. Лук'янченко, В. М. Власенко; ТОВ
«Інмайстерс» (UA). – a200510623; заявл. 10.11.2005; опубл. 15.01.2007,
Бюл. № 1 – 3 с.
17
40. Пат. 20201 U UA, МПК8 A 61 B 17/56 Стержень для апаратів
зовнішньої фіксації / О. Є. Вирва, В. В. Лук’янченко, Д. МакГован,
А. Хамер; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – u200607742; заявл. 10.07.2006; опубл.
15.01.2007, Бюл. № 1. – 2 с.
41. Пат. 22194 U UA, МПК8 A 61 B 17/60 Пристрій для
лікування перелому довгих трубчастих кісток кінцівок, переважно
верхньої / В. В. Лук’янченко, Д. МакГован, А. Хамер, В. Є. Шеханін; ТОВ
«Інмайстерс» (UA). – a200612395; заявл. 27.11.2006; опубл. 25.04.2007,
Бюл. № 5. – 5 с.
42. Пат. 22542 U UA, МПК8 A 61 B 17/58 Пристрій для
накісткового остеосинтезу / О. Є. Вирва, М. О. Корж, В. В. Лук’янченко,
Д. МакГован; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – u200612487; заявл. 27.11.2006;
опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5. – 3 с.
43. Пат. 78924 UA, МПК8 A 61 F 2/32. Ендопротез кульшового
суглоба / О. Є. Вирва, О. М. Козирєв, В. В. Лук'янченко; ТОВ
«Інмайстерс» (UA). – a200510252; заявл. 31.10.2005; опубл. 25.04.2007,
Бюл. № 5. – 3 с.
44. Пат. 78928 UA, МПК8 A 61 F 2/30. Сферична головка
ендопротеза суглоба, переважно кульшового / В. В. Лук'янченко,
В. М. Власенко, Д. МакГоуан; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – a200510633;
заявл. 10.11.2005; опубл 25.04.2007, Бюл. № 5. – 2 с.
45. Пат. 23034 U UA, МПК8 A 61 B 17/58 Спосіб хірургічної
корекції фронтальних деформацій колінного суглоба / Б. А. Пустовойт,
Л. М. Лигун, В. В. Лук'янченко, Ях'я В. Ф. Баха, Зияд Абдул-Азиз
Рашид Тарик, В. М. Шимон; Ін-т патології хребта та суглобів
ім. проф. М. І. Ситенка Академії Медичних Наук України (UA); ТОВ
«Інмайстерс» (UA). – u200609528; заявл. 04.09.2006; опубл. 10.05.2007,
Бюл. № 6. – 3 с.
46. Пат. 23722 U UA, МПК8 A 61 F 2/02 Ендопротез для
заміщення дефектів довгих трубчастих кісток / О. Є. Вирва,
Н. В. Володькова, М. О. Корж, В. В. Лук’янченко, В. А. Філіппенко; ТОВ
«Інмайстерс» (UA). — u200612792; заявл. 04.12.2006; опубл. 11.06.2007,
Бюл. № 8. – 4 с.
47. Пат. 80212 UA, МПК8 A 61 B 17/58. Пристрій для
накістково-компресійного остеосинтезу / В. В. Лук'янченко, Д. МакГоуан; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – a200601105; заявл. 06.02.2006; опубл.
25.06.2007, Бюл. № 9. – 3 с.
18
48. Пат. 80490 U UA, МПК8 A 61 F 2/44. Ендопротез сегмента
хребта і спосіб його виготовлення / В. В. Лук'янченко, Д. МакГоуан;
ТОВ «Інмайстерс» (UA). – a200601143; заявл. 06.02.2006; опубл.
10.07.2007, Бюл. № 10. – 3 с.
49. Пат. 79950 UA, МПК8 A 61 F 2/38. Модульний ендопротез
колінного суглоба / О. Є. Вирва, М. О. Корж, В. В. Лук’янченко,
І. М. Дворецький; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – 20040705238; заявл.
01.07.2004; опубл.10.08.2007, Бюл. № 12. – 3 с.
50. Пат. 79951 UA, МПК8 A 61 F 2/38. Модульний ендопротез
колінного суглоба / О. Є. Вирва, В. В. Лук'янченко, І. В. Шевченко,
В. В. Бурлака, Я. О. Головіна, І. М. Дворецький; ТОВ «Інмайстерс»
(UA). – 20040705239; заявл 01.07.2004; опубл. 10.08.2007, Бюл. № 12. – 3 с.
51. Пат. 79960 UA, МПК8 A 61 F 2/30. Ендопротез плечового
суглоба / О. Є. Вирва, М. О. Корж, В. В. Лук'янченко, Л. Лада; ТОВ
«Інмайстерс» (UA). – 20040806493; заявл 03.08.2004; опубл. 10.08.2007,
Бюл. № 12. – 3 с.
52. Пат. 26576 U UA, МПК8 A 61 B 17/56 Кутомір / Б. А.
Пустовойт, Л. М. Лигун, В. В. Лук'янченко, Ях'я В. Ф. Баха (JO); Ін-т
патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Академії Медичних
Наук України (UA); ТОВ «Інмайстерс» (UA). – u200706145; заявл.
04.06.2007; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15. – 2 с.
53. Пат. 28702 U UA, МПК8 A 61 B 17/56 Пристрій для
хірургічної корекції фронтальних деформацій колінного суглоба /
Б. А. Пустовойт, Л. М. Лигун, В. В. Лук'янченко, Ях'я В. Ф. Баха (JO); Ін-т
патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Академії Медичних
Наук України (UA); ТОВ «Інмайстерс» (UA). – u200706144; заявл.
04.06.2007; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21. – 4 с.
54. Пат. 29221 U UA, МПК8 A 61 F 2/02 Ендопротез дистального відділу променевої кістки / О. Є. Вирва, М. О. Корж,
В. В. Лук'янченко, В. В. Бурлака, Я. О. Головіна, І. В. Шевченко; ТОВ
«Інмайстерс» (UA). – u200708853; заявл. 31.07.2007; опубл. 10.01.2008,
Бюл. № 1. – 3 с.
55. Пат. 81517 UA, МПК8 A 61 B 17/56. Опорний вузол
пристрою для фіксації хребців при хірургічному лікуванні
пошкоджень та захворювань хребта / В. В. Лук'янченко, Д. МакГован;
ТОВ«Інмайстерс» (UA). — a200601090; заявл. 06.02.2006; опубл.
10.01.2008, Бюл. № 1. – 3 с.
19
56. Пат. 81539 UA, МПК8 A 61 B 17/60 Дистрактор хребців /
В. В. Лук'янченко, Д. МакГован; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – a200603654;
заявл. 03.04.2006; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1. – 4 с.
57. Пат. 84186 UA, МПК8 A 61 B 17/58. Стержень для апаратів
зовнішньої фіксації / О. Є. Вирва, В. В. Лук'янченко, Д. МакГован,
А. Хамер; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – a200607740; заявл. 10.07.2006; опубл.
25.09.2008, Бюл. № 18. – 2 с.
58. Пат. 45180 U UA, МПК(2006.01) A 61 F 2/32 Ендопротез
кульшового суглоба / В. В. Лук'янченко, О. Є. Вирва, Н. В. Володькова,
О. Є. Бариш, В. Г. Климовицький, Г. В. Лобанов, Є. С.
Чирах,
Ю. Г. Ютовець. – u200905771; заявл. 05.06.2009; опубл. 26.10.2009,
Бюл. № 20. – 4 с.
59. Пат. 46547 U UA, МПК(2006.01) A 61 F 2/02 Стегновий
компонент ендопротеза кульшового суглоба / В. В. Лук'янченко,
В. О. Бабалян, В. М. Власенко, В. А. Філіппенко. – u200907274; заявл.
10.07.2009; опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24. – 4 с.
60. Пат. 46548 U UA, МПК(2006.01) A 61 F 2/32 Стегновий
компонент ендопротеза кульшового суглоба / О. Є. Вирва,
В. М. Власенко, Н. В. Володькова, Д. МакГован. – u200907275; заявл.
10.07.2009; опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24. – 5 с.
61. Пат. 47507 U UA, МПК(2006.01) A 61 B 17/58 Динамічний
імплантат для стабілізації ушкодженого сегмента хребта /
В. В. Лук'янченко, О. Є. Бариш, Е. О. Федорина, Д. МакГован; ТОВ
«Інмайстерс» (UA). – u200908141; заявл. 03.08.2009; опубл. 10.02.2010,
Бюл. № 3. – 4 с.
62. Пат. 49408 U UA, МПК(2006.01) A 61 F 5/00 Протирецидивний
пристрій для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості /
В. В. Лук'янченко, О. І. Корольков, Г. В. Кікош; ТОВ «Інмайстерс» (UA). –
u200912072; заявл. 24.11.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8. – 2 с.
63. Пат. 62018 U UA, МПК(2006.01) A 61 F 2/02 Ендопротез
дистального відділу променевої кістки / В. В. Лук'янченко, О. Є. Вирва,
Н. В. Володькова, В. В. Бурлака, І. В. Шевченко; ТОВ «Інмайстерс»
(UA). – u201100259; заявл. 10.01.2011; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15. – 2 с.
20
64. Пат. 62019 U UA, МПК(2006.01) A 61 F 2/40 Тотальний
модульний ендопротез плечової кістки / В. В. Лук'янченко, М. О. Корж,
О. Є. Вирва, Н. В. Володькова, Я. О. Головіна, Р. В. Малик;
ТОВ «Інмайстерс» (UA); Ін-т патології хребта та суглобів
ім. проф. М. І. Ситенка Академії Медичних Наук України (UA). –
u201100269; заявл. 10.01.2011; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15. – 4 с.
65. Пат. 64805 U UA, МПК(2006.01) A 61 F 2/38 Ендопротез
ліктьового суглоба / В. В. Лук'янченко, О. Є. Вирва, В. В. Бурлака; ТОВ
«Інмайстерс» (UA). – u201102903; заявл. 12.03.2011; опубл. 25.11.2011,
Бюл. № 22. – 3 с.
66. Пат. 67040 U UA, МПК(2006.01) A 61 F 2/32 Пристрій для
лікування метастатичного ураження діафізарного відділу стегнової
кістки / В. В. Лук'янченко, М. О. Корж, О. Є. Вирва, Н. В. Володькова,
Я. О. Головіна, І. В. Шевченко, Р. В. Малик; ТОВ «Інмайстерс» (UA). –
u201109375; заявл. 26.07.2011; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2. – 2 с.
67. Пат. 68657 U UA, МПК A(2006.01) 61 B 17/56 Спосіб лікування
метастатичного ураження метадіафізарного відділу стегнової кістки /
М. О. Корж, В. В. Лук'янченко, О. Є. Вирва, Я. О. Головіна, І. В. Шевченко, В. В. Бурлака; ТОВ «Інмайстерс» (UA). – u201109353; заявл.
26.07.2011; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7. – 2 с.
68. Патент промислового зразка 17821 UA, МКПЗ 24-03
Стрижень хірургічний самонарізний / В. В. Лук’янченко; ТОВ
«Інмайстерс» (UA). – s200800571; заявл. 24.03.2008; опубл. 25.11.2008,
Бюл. № 22. – 1 с.
69. Пат. 87260 U UA, МПК(2006.01) A 61 F 2/44 Спосіб переднього
спондилодезу при резекції тіла хребця на рівні шийного відділу хребта
/ М. О. Корж, В. К. Івченко, Д. В. Івченко, В. О. Радченко, О. І. Швець,
А. В. Івченко, О. С. Нехлопочин, С. М. Нехлопочин, В. В. Лук’янченко,
О. А. Самойленко. – u201311451; заявл. 27.09.2013; опубл. 27.01.2014,
Бюл. № 2. – 8 с.
70. Пат. 88394 U UA, МПК(2006.01) A 61 F 2/44 Універсальний
шток для сітчастих телескопічних ендопротезів сегмента хребта
«СТЕП» / М. О. Корж, В. К. Івченко, Д. В. Івченко, В. О. Радченко,
О. І. Швець, А. В. Івченко, О. С. Нехлопочин, С. М. Нехлопочин,
21
В. В. Лук’янченко, О. А. Самойленко. – u201312762; заявл. 01.11.2013;
опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5. – 7 с.
71. Пат. 90533 U UA, МПК(2006.01) A 61 B 17/56 Вертикальний
ендопротез сегмента хребта / М. О. Корж, В. К. Івченко, Д. В. Івченко,
В. О. Радченко, О. І. Швець, С. А. Усатов, О. С. Нехлопочин, С. М. Нехлопочин, В. В. Лук’янченко. – u201400750; заявл. 27.01.2014; опубл.
26.05.2014, Бюл. № 10. – 6 с.
72. Пат. 91698 U UA, МПК(2006.01) A 61 B 17/56 Ендопротез
сегмента хребта / М. О. Корж, В. К. Івченко, Д. В. Івченко, В. О. Радченко, О. І. Швець, С. А. Усатов, А. В. Івченко, О. С. Нехлопочин,
С. М. Нехлопочин, В. В. Лук’янченко. – u201401928; заявл. 26.02.2014;
опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13. – 7 с.
73. Пат. 91699 U UA, МПК(2006.01) A 61 B 17/56 Cпосіб переднього спондилодезу / М. О. Корж, В. К. Івченко, Д. В. Івченко, В. О. Радченко, О. І. Швець, А. В. Івченко, О. С. Нехлопочин, С. М. Нехлопочин,
В. В. Лук’янченко. – u201401929; заявл. 26.02.2014; опубл. 10.07.2014,
Бюл. № 13. – 9 с.
74. Пат. 96358 U UA, МПК(2006.01) A 61 B 17/56 Ендопротез
сегмента хребта «LAS» / М. О. Корж, В. К. Івченко, Д. В. Івченко,
В. О. Радченко, О. І. Швець, А. В. Івченко, О. С. Нехлопочин, С. М. Нехлопочин, В. В. Лук’янченко. – u201404242; заявл. 22.04.2014; опубл.
10.02.2015, Бюл. № 3. – 6 с.
75. Пат. 107768 UA, МПК(2006.01) A 61 B 17/56 Вертикальний
ендопротез сегмента хребта / М. О. Корж, В. К. Івченко, Д. В. Івченко,
В. О. Радченко, О. І. Швець, С. А. Усатов, А. В. Івченко, О. С. Нехлопочин,
С. М. Нехлопочин, В. В. Лук’янченко. – a201400752; заявл. 27.01.2014;
опубл. 10.02.2015, Бюл. № 3. – 4 с.
22
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК СПІВАВТОРІВ
В. В. ЛУК’ЯНЧЕНКА
Аксенко О. О. 17
Бабалян В. О.59
Бариш О. Є. 10, 12, 15, 17, 18,19,
23, 33, 37, 58, 61
Баха В.Ф. Ях'я 45, 52, 53
Билым П. А. 4
Бурлака В. В. 22, 50, 54, 63, 65, 67
Вирва О. Є. 21, 22, 31, 40, 42, 43,
46, 49, 50, 51, 54, 57, 58, 60, 63,
64, 65, 66, 67
Власенко В. М. 32, 39, 44, 59, 60,
Володькова Н. В. 46, 58, 60, 63,
64, 66
Гайдайчук В. Е. 7
Герр А. Р. 5
Гнусин Б. П. 2
Головіна Я. О. 22, 50, 54, 64, 66.
67
Дворецький І. М. 21, 22, 27, 49, 50
Добровольский И. М. 6
Долуда Я. А. 33
Дуднік В. С. 13
Елисеев В. И. 2
Єрмак Т. А. 16, 24
Желязко Е. Г. 2, 6
Зеленецький І. Б. 19, 24
Івченко А. В. 10, 11, 69, 70, 72, 73,
74, 75
Івченко В. К. 10, 11, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75
Івченко Д. В. 10, 11, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75
Карпінський М. Ю. 9
Кікош Г. В. 62
Климовицький В. Г. 58
Клычков В. Н. 1, 2, 4, 5, 6
Козирєв О. М. 31, 43
Корж М. О. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25,
26, 27, 42, 46, 49, 54, 64, 66, 67,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
див. також Корж Н. А.
Корж Н. А. 30
Корольков О. І. 27, 62
Лада Л. 15,18, 19, 51
Лигун Л. М. 14, 38, 45, 52, 53
Литвин Н. В. 7
Лобанов Г. В. 58
Лук'янченко Р. В. 20
МакГован Д. 40, 41, 42, 55, 56, 57,
60, 61 див. також МакГоуан Д.
МакГоуан Д. 12, 15, 17, 18, 19, 25,
26, 28, 32, 34, 35, 44, 47, 48
Малик Р. В. 64, 66
Малясов О. Г. 23
Мезенцев А. О. 8
Мітелева З. М. 9
Міхаліцин М. В. 13, 16
Нехлопочин О. С. 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75
Нехлопочин С. М. 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75
Одинський Б. Ф. 11, 14, 29
див. також Одынский Б. Ф
Одынский Б. Ф. 30
Олейников Ф. Ф. 4
23
Пономарьова В. І. 13, 16
Попов А. І. 25
Попова Н. Г. 1
Попсуйшапка О. К. 14
Прихода Н. Н. 5
Пустовойт Б. А. 14, 45, 52, 53
Радченко В. О. 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75
Ротару Г. А. 5
Рыбакин В. И. 1
Самойленко О. А. 69, 70
Сбоєва М. В.15, 19
Сердюков Ю. П. 3
Синюков В. П. 7
Снісаренко П. І. 14
Спіліотіна Т. В. 16
Суббота І. А. 9
Тарик Зияд Абдул-Азиз Рашид 45
Теплицкий В. Б., 1
Титов Ю. Д. 19
Усатов С. А. 71, 72, 75
Федорина Е. О. 61
Філіппенко В. А. 9, 46, 59
Хамер А. 40, 41, 57
Чирах Є. С. 58
Швець О. І. 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75
Шевченко І. В. 22, 50, 54,63, 66, 67
Шевченко С. Д. 8, 13, 16, 19, 24
Шеханін В. Є. 36, 41
Шимон В.М. 45
Шостак В. В. 1
Ютовець Ю. Г. 58
Яковлев А. И. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Яременко Д. О. 20
Яременко О. Д. 20
24
ЗМІСТ
Передмова ........................................................................................................ 3
Гонтаренко Л. Д. Біль відведу руками ......................................................... 4
Основні дати життя, професійної, наукової і організаційної
діяльності В. В. Лук’янченка ......................................................................... 8
Авторські свідоцтва СРСР на винаходи ..................................................... 12
Патенти на винаходи та корисні моделі України
та Російської Федерації ................................................................................ 13
Іменний покажчик співавторів В. В. Лук’янченка ................................... 22
25
Виробничо-практичне видання
Лук’янченко Володимир Вікторович
Біобібліографічний покажчик
Відповідальний за випуск В. Д. Ракитянська,
заслужений працівник культури України
Редактор Н. О. Стрілець,
кандидат наук із соціальних комунікацій
_______________________________________________________________
Підписано до друку
Формат паперу 60х84 1/16
1,4 друк. арк., 1,26 обл.-вид.арк. Папір для множ. апаратів.
Тираж
прим. Замовлення №
Ксерокс ХДНБ ім. В. Г. Короленка 61003, Харків-3, пров. Короленка, 18
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа