close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

проект конституції україни. преамбула, перший розділ

код для вставкиСкачать
Пишемо проект Коституції України
Преамбула. Перший розділ
Ми, народ України, своїм суверенним, свідомим і вільним волевиявленням,
волею переважної більшості,
спираючись на багатовікову історію країни; на основі вибореного усім народом України права на
самовизначення,
дбаючи про благо народу в цілому і кожної особи, яка мешкає чи перебуває в Україні - окремо,
прагнучи створення кращих умов для життя людей в Україні,
усвідомлюючи відповідальність перед людством, власною совістю, попередніми, нинішнім та
прийдешніми поколіннями,
керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1
грудня 1991 року всенародним голосуванням,
приймаємо цю Конституцію - Основний Закон України.
Розділ 1
Визначення та загальні засади
Стаття 1. Україна
Країна Україна - це український народ з його соціальними, культурними, інтелектуальними
надбаннями; українська історична спадщина; географічна, економічна, інформаційна територія;
суверенна правова і політична системи; суб’єкт міжнародного права у їх нерозривному поєднанні.
Стаття 2. Народ України
Народ України - це ми всі, люди, без розрізнення за будь якими національними, расовими,
релігійними, віковими, гендерними, майновими або будь-якими іншими ознаками, які мешкають
на території країни - України, або перебувають за її межами і мають права і обов’язки по
відношенню до України.
Стаття 3. Суверенність і незалежність України
Суверенність і незалежність України полягає у невід’ємному і всеохоплюючому праві українського
народу вирішувати свою долю і долю своєї країни, встановлювати обов’язки і реалізувати права у
своїй країні, незалежно від будь-якого впливу з боку інших країн.
Стаття 4. Народне волевиявлення
Народне волевиявлення - це юридично оформлена воля переважної більшості громадян України.
Переважною є більшість у дві третини від загального числа виборців України.
Стаття 5. Конституція України як закон
Конституція України - це основний закон, у якому викладені найбільш важливі поняття та
принципи, за яким існує та розвивається країна, принципи побудови суспільства та держави.
Норми Конституції є нормами прямої дії. Будь-який законодавчий акт, який суперечить нормам
Конституції є недійсним.
Стаття 6. Закони України
Закони України - це нормативно-правові акти, прийняті на підставі Конституції України, у межах,
дозволених Конституцією, і у спосіб, визначений Конституцією.
Стаття 7. Українська держава
Українська держава - це визначена волею українського народу і закріплена у законах України
правова форма організації влади у країні.
Стаття 8. Влада в Україні
Влада в Україні - це вольова, ініціативна, відповідальна, у визначених законом межах,
одноособова чи у складі організаційних структур держави або органів місцевого самоврядування
діяльність осіб, найнятих або обраних народом України для здійснення певних представницьких,
розпорядчих та управлінських функцій від імені народу і для блага народу.
Стаття 9. Суспільство
Суспільство - це вся сукупність потреб і інтересів українського народу і окремих особистостей у їх
взаємодії та розвитку.
Стаття 10. Особа і особистість
Особа - соціальна одиниця - людина у її соціальному вимірі. Особистість - індивідуальний набір
соціальних властивостей та потреб однієї людини.
Стаття 11. Свобода
Свобода в Україні полягає в тому, що кожна особа має право на будь-які дії, вчинки та помисли,
якщо ці дії, вчинки та помисли прямо не забороні законом.
Стаття 12. Обмеження прав та свобод
Народ України своїм безпосереднім волевиявленням, або рішенням своїх представників може
встановлювати обмеження прав та свобод шляхом прийняття законів. Не можуть обмежуватись
права і свободи, вказані у Конституції України як невід ємні права і свободи людини. Не можуть не
обмежуватись свободи, вказані у Конституції як обов'язкові для обмеження.
Стаття 13. Власність
Власність в Україні поділяється на загальнонародну (власність всього народу), і приватну.
Стаття 14. Непорушність права власності
Право власності в Україні є непорушним. Ніхто не може позбавити власника його власності без
його волі або без законних підстав.
Розділ 2.
Невід’ємні права та свободи. Неприйнятні свободи.
Розділ 3.
Права і обов’язки країни і громадянина
Розділ 4.
Народне представництво. Політична система.
Розділ 5.
Державний устрій і самоврядування.
Розділ 6.
Правосуддя і правоохорона.
Розділ 7.
Конституційний нагляд і арбітраж.
Розділ 8.
Суспільство.
Розділ 9.
Референдум та зміни до Конституції
Розділ 10.
Перехідні та прикінцеві положення
Автор
aared
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
9
Размер файла
15 Кб
Теги
word, проект, Конституція
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа