close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Повторення за 5 клас

код для вставкиСкачать
Діагностична контрольна робота
для 6 класу
за курс 5 класу в тестовій формі
(з вибором однієї правильної відповіді з 4-х)
1. Обрати найменше натуральне число.
А) не існує
Б) 0
В) 1
Г) 1000000
2. Результат віднімання чисел називається:
А) часткою
Б) різницею В) зменшуване Г) сумою
3. 2 тисячі і 5 сотень міститься в числі:
А) 25
Б) 2005
В) 250
Г) 2050
4. Щоб знайти корінь рівняння х  225  749 , потрібно:
А) 749-225
Б) 749+225 В) 749 : 225
Г) 749 225;
5. Розгорнутий кут має градусну міру:
А) 900 Б) 1800 В) більше 0 0 і менше 1800 Г) більше 0 0 і менше 900
6. Скільки вершин має п’ятикутник?
А) чотири
Б) п’ять
В) три
Г) дві
7. Сума кутів трикутника дорівнює:
А) 900
Б) 1800
В) 3600
Г) 2700
8. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 5 см. Таку саму
довжину має:
А)основа трикутника Б) бічна сторона В) периметр трикутника
Г)всі сторони трикутника
9. Кути рівностороннього трикутника дорівнюють:
А) 900 , 600 , 300 Б) 1200 , 300 , 300 В) 600 , 600 , 600 Г) 2700 , 300 , 600
10. Указати правильний запис переставної властивості множення.
А) а  в  в  а
Б) а  в  в  а В) ав с  а  в  с Г) а  в ас  вс
11. Знайти корінь рівняння 25  х  75
А) 2
Б) 3
В) 5
Г) 4
12.Натуральне число не ділиться на:
А) те саме число Б) нуль
В) одиницю
Г) 5
13.Остача при діленні 22 : 5 дорівнює:
А) 4
Б) 5
В) 2
Г) 22
14. Площа квадрата зі стороною 3см дорівнює:
А) 12см2
Б) 6см2
В) 16см2
Г) 9см2
15. Яка складова дробу вказує на скільки рівних частин поділено одне ціле?
А) чисельник Б) риска дробу В) дріб
Г) знаменник
16. Запишіть замість  таке число, щоб вийшла істинна нерівність
А) 0
Б) 4
В) 5
Г) 9
17
у вигляді мішаного числа:
8
1
8
Б) 2
В)
Г) 2
8
17
17.Записати дріб
А) 1
1
8
18. Вказати правильну відповідь.
А) 50
Б) 4
В) 8
19. Знайти число, якщо його
А) 50
Б) 4
1
7
2
від числа 20 дорівнює:
5
Г) 10;
2
становить 20 .
5
В) 8
Г) 10;
В) 1
Г)
6
7
20. Знайти суму 5  .
А) 5
7
14
Б) 6
7
7
3
5
21. Знайти різницю 1 .
А) 1
Б) 1
2
5
В) 1
3
5
Г)
22.Записати у вигляді десяткового дробу
А 21
Б) 0,21
21
100
В) 0,021
Г) 2,1
1
4
23. Запишіть десятковим дробом число 4 .
А) 4,4
Б) 4,14
В) 4,25
24.Округлити до десятих 3,487
2
5
Г) 0,425
5 

13 13
А) 3,48
Б) 3,4
В) 3,5
Г) 3,49
25.Обчислити: 12,1  3,4
А) 15,5
Б) 46,1
В) 155
Г) 16
26.Знайти корінь рівняння: х  2,3  3 .
А) 5,5
Б) 5,3
В) 0,7
Г) 7
27. Чому дорівнює добуток 17,613100?
А) 17613
Б) 1761,3
В) 0,17613 Г) 176,13
28.Чому дорівнює частка 5 : 10 ?
А) 0,5
Б) 50
В) 0,05
Г) 0,005
29.Середнє арифметичне трьох чисел 9 ; 10 і
А) 10,5
Б) 2
В) 9
Г) 7
1
відповідає :
4
А) 20%
Б) 50%
2 дорівнює:
30.Дріб
В) 100%
Г) 25%
31.Вклад до ощадбанку становить 3000 гривнів. Банк сплачує вкладнику 10%
річних. Скільки грошей отримає вкладник через рік?
А) 3030
Б) 3003
В) 3300 Г) 3000,3
3
?
4
6
Г)
8
32. 26. Чому дорівнює квадрат числа
А)
3
4
Б)
9
16
В)
3
2
33.У книзі 256 сторінок. Оля прочитала
прочитала Оля?
А) 98
Б) 32
В) 35
1
всієї книги. Скільки сторінок
8
Г) 128
34. Один рибалка піймав 1,5 кг риби, а другий - у два рази більше. Удвох
вони піймали:
А) 3
Б) 4
В) 4,5
Г) 3,5
35.Довжина прямокутника 14м ,а ширина у два рази менша за довжину.
Периметр прямокутника дорівнює:
А) 98
Б) 32
В) 84
Г) 42
36.Периметр квадрата 36см .Площа квадрата дорівнює:
А) 36
Б) 18
В) 81 Г) 64
Автор
ershoffka
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
89
Размер файла
247 Кб
Теги
робота, контрольная, класс, діагностична
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа