close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Звіт роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2014/2015 навчальний рік

код для вставкиСкачать
У національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті зазначено:
«Головна мета української системи освіти - створити умови для розвитку і
самореалізації кожної особистості як громадянина України...», а Закон
України «Про загальну середню освіту» стверджує: «Завданням загальної
середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і
обдарувань».
Нові завдання шкільної освіти в Україні, що спрямовані на гуманізацію
та демократизацію всього навчального процесу в школі, визначають нові
пріоритети навчання і виховання, потребують формування ініціативної
особистості, здатної до раціональної творчої праці. Ми живемо у третьому
тисячолітті, у час комп'ютеризації та інтенсивного розвитку всіх галузей
науки та виробництва, і глибоко усвідомлюємо незворотність демократичних
змін, що відбуваються у суспільстві і освіті зокрема. Тому ми не повинні
забувати про те, що сучасні діти не такі, якими були ми, отже, вони
потребують від сучасного навчання чогось нового. Те, що було гарним учора,
не є актуальним сьогодні.
Формування пізнавального інтересу - необхідна умова шкільного
навчання. Не випадково, інтерес образно порівнюють з каталізатором, який
полегшує і прискорює розумові реакції, з ферментом, що дає змогу учням
асимілювати основами наук. З перших днів дитини у школі треба вірити в
розум дитини, її можливості, в її право здобувати знання з радістю. Розвиток
психологічних чинників навчальної успішності, внутрішні функціональні
зміни в структурі пізнавальної сфери учня, динаміка інформаційної ваги
психічних функцій навчальної успішності молодших школярів залежать від
ефективності розвитку їх пізнавальних інтересів. Стійкий пізнавальний
інтерес - ознака готовності дитини до навчання в школі. Він є основою всієї
навчально - виховної роботи з дітьми в період їх підготовки до школи.
Знання сприяють виникненню, розширенню і поглибленню зацікавленості до
дійсності. Важливо збуджувати пізнавальну активність учня, що виявляється
у запитаннях, діях. Маючи сформовані пізнавальні інтереси, дитина успішно
1
навчатиметься, в неї з'явиться зацікавленість до навчальної діяльності.
Пізнавальна активність учня початкових класів виявляється в навчальній
діяльності. Молодший школяр застосовує набуті в дошкільному дитинстві
знання й активно діє, робить відповідні висновки, здатний виконувати
складні розумові операції.
У 2014 - 2015 навчальному році МО вчителів початкових класів
продовжило роботу над проблемою: "Активізація пізнавальної діяльності
учнів", бо саме це є найголовнішим завданням педагога на кожному уроці.
Тому щоразу, обдумуючи урок, учитель має спочатку розв'язати принципове
завдання, як найдоцільніше організувати передачу нового матеріалу повідомлення, евристична бесіда, відкриття, роздум, розв'язання проблеми,
самостійна робота тощо. Необхідно перетворити кожний урок на урок
спілкування, мислення, де істина постає як суперечка про істину, як діалог.
У 2014 – 2015 н.р. до складу МО входило 8 вчителів початкових класів
і 3 вихователів групи продовженого дня.
Кожен вчитель індивідуально підходить до вирішення обраної
проблеми і працює над своїм проблемним питанням, яке є складовою
загальної проблеми методичного об’єднання та школи.
Впродовж
навчального
року
було
проведено
п’ять
засідань
методичного об’єднання, на яких розглядалися питання про виконання плану
за минулий навчальний рік та планування роботи початківців у наступному
навчальному
році,
вивчалися
методичні
рекомендації,
інструктивно-
методична література; також проведено круглий стіл, педагогічні читання.
Колектив вчителів початкових класів – творчий колектив, в якому плічо-пліч працюють обдаровані учителі, які мають високу науково-теоретичну і
методичну підготовку, досконало володіють сучасними формами і методами
навчання та виховання та молоді креативні педагоги . Вся їх діяльність
спрямована на вдосконалення та систематичне впровадження інноваційних
форм навчально-виховної роботи з учнями. Учителі намагаються створити
такі умови для розвитку особистості, за яких розкриваються унікальні
2
здібності, властиві кожній дитині, виховується активний громадянин
демократичного суспільства, будівник могутньої держави, патріот своєї
Вітчизни – України. Педагоги постійно вдосконалюють свою педагогічну
майстерність, замислюються над тим, як зробити дітей активними
учасниками навчально-виховного процесу, як навчити їх думати, проникати в
суть явищ. Кожного класовода хвилює питання, як зробити навчання
цікавим.
Робота вчителів містить такі обов’язкові компоненти: участь родини;
навчання дітей з
урахуванням їхніх
індивідуальних
можливостей;
використання
мультимедійних
засобів навчання.
У
минулому
навчальному
році
члени методичного
об’єднання
провели низку відкритих уроків.
15
року
жовтня
наша
2014
школа
гостинно відкрила двері
для гостей - слухачів
курсів
Інституту
післядипломної
освіти
Чернівецької області.
Директори
області
ЗНЗ
відвідали
3
фрагменти уроків математики за темою "Одиниці вимірювання довжини",
котрі провели вчителі школи: Богачова Наталія Іллівна, вчитель-класовод 4 А класу, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист та Савчук Валентина
Леонтіївна, вчитель-класовод 4 - Б класу, спеціаліст ІІ категорії.
Щороку
у
другій
декаді жовтня традиційно у
нашій
школі
тиждень
проводився
українознавства.
Учні мали змогу взяти участь
у
різних
заходах
та
розширити свої знання про
культуру, історію, звичаї українського народу, поглибити свої знання про
рідну країну.
Для учнів 3 - А класу класоводом Мукан Ю. С. був проведений
виховний захід «Звичаї та обряди українського народу», на якому діти
відкрили
цікавого
народу,
для
себе
багато
культуру
свого
познайомились
з
багатством звичаїв та обрядів
українців, дізнались про їхні
прадавнє
коріння.
Подібні
заходи сприяють повноцінної
особистості та справжнього патріота своєї держави.
У рамках тижня українознавства у школі відбулась виставка художніх
робіт «Чарівний дивосвіт», на
якій були представлені вироби
різних
народних
промислів:
вишиванки, вироби з дерева,
картини,
вироби
технікою
4
декупаж. До оформлення виставки долучилися класоводи 2-х класів
Акіменнко М. В., Кирдей М. І. та їх вихованці.
З метою розвитку творчих здібностей школярів, спрямованих на
вивчення навколишнього світу; навчання методів пізнання живої й неживої
природи; ознайомлення з основами наук природничого циклу (фізикою,
астрономією, хімією, біологією, географією); формування і виховання в учнів
стійкого
пізнавального
інтересу
самого
заради
процесу
пізнання;
розвитку
комунікативних
вмінь; організації
неформального спілкування вчителів та учнів з 8 по 12 грудня 2014 року
проведено Тиждень природознавства та громадянської освіти у початковій
школі.
У межах предметного тижня вчителями були проведені уроки з
використанням інноваційних технологій, ряд виховних заходів: вікторини,
родинні свята, усні журнали, конкурси, брейн-ринги, інтелектуальні ігри.
5
А
саме,
Босовик Н. В. було
проведено
урок
природознавства у
3 – Б класі на
тему «Які
умови
необхідні
для
життя
рослин» з
використанням
інноваційних технологій, Мукан Ю.С. провела урок – подорож у 3 - А
класі «Найдивовижніші рослини планети», родинне свято для учнів 2-х
класів «Наші
обереги» провели
класоводи Акіменко М.
В. та Кирдей М. І.,
інтелектуальну гру для
учнів
4-х
класів «Мандрівка
планетою
Земля»провели класоводи Савчук В. Л. та Богачова Н. І., вікторина – гра для
учнів 1 – Б класу«У світі рослин» була проведена Євдощак Т. М.,
розважальну программу для вихованців ГПД «Природа наш дім» провели
вихователі Мельничук Т. В., Рудзік Л. М., Верига А. В.
Фінальним акордом Тижня стала лінійка, де в урочистій обстановці
було підведено підсумки методичного тижня, визначено переможців,
найактивніших учасників
12 січня 2015 року члени
методичного
об’єднання
підготували і провели засідання
6
педагогічної
ради
«Формування
на
тему:
наукового
світогляду і критичного мислення
молодших
учнів
на
уроках
предметів природничого циклу».
Засідання
педагогічної
ради
пройшло у формі рольової гри, де присутні мали нагоду познайомитись з
формами та методами критичного мислення, які презентувала кожна із груп:
«Займи позицію», «Круговий огляд», «Кубування», «Придумування історії з
6 словом», «Снігова куля», «Діаграма Вена», «Письмо в малюнках»,
«Рюкзак».
Проблема наступності між
початковою ланкою школи та
старшою групою дитячого садка
завжди
була
належить
найважливіших.
актуальною
до
і
числа
Щоб
забезпечити цільову і змістову єдності у навчально-виховній діяльності
дошкільного підрозділу і початкової ланки вчителі початкових класів
співпрацюють з вихователями ДУ № 26.
7
12 лютого 2015
року
у
рамках
вихователів
початкових
класів
найважливіша
ЗОШ
умова
№
38
успішного
на
тему
навчання
та
"Розвиток
молодших
співпраці
вчителів
мовлення
-
школярів"
вихователі ДУ № 26 відвідали уроки вчителів початкових класів ЗОШ № 38.
Євдощак Т. М. провела у 1-Б класі урок навчання грамоти (читання) "Звук
[ф], позначення його буквою Фф. Звуко-буквенний аналіз слів.Читання
складів, слів", Литвинюк О. Т. запросила у 1 –А клас на урок письма
"Письмо елементів рядкової букви ф. Формування аудіативних умінь за
змістом вірша Ж.Вовк-Черемуш. Мовні ігри. Словниковий диктант.
Списування з друкованого тексту", а Кирдей М. І. разом з учнями 2-Б
класу поринули у загадково – казковий світ віршів Г. Чубач.
З метою підготовки до педради №
3 класовод 4 – А класу Богачова
Н. І. провела заняття з морально –
8
етичного виховання на тему «Найстарший учень початкової школи».
У
2014
-
2015н.р.
успішно пройшли атестацію
Кирдей М. І., Акіменко М. В.,
Савчук В. Л., Мельничук Т. В.
Цьому
робота
передувала
вчителів.
плідна
У
рамках
тижня «Я атестуюсь» вони
провели
низку
відкритих
уроків. Акіменко М. В. провела
у 2 – А класі урок математики
на тему «Знаходження значень виразів і розв’язування задач на
застосування таблиці множення на 5», Кирдей М. І. урок читання «Літній
пейзаж А. Костецького у вірші «Рибалка – дивак», Савчук В. Л. урок
природознавства на тему «Карпатські гори».
У січні місяці Кирдей М. І. та Савчук В. Л. виступили на науково –
практичній конференції «Талант і елітарність», де презентували свій досвід з
обраної проблеми по самоосвіті.
Завершальним акордом атестації було представлення освітніх проектів
«Школа
майбутнього».
Урамках
9
декадника молодих вчителів класовод 3 – Б класу Босовик Н. В. провела урок
читання , а вихователь ГПД Рудзік Л. М. заняття з самопідготовки з учнями
3-4-х клаів.
У 2015 році державна підсумкова атестація учнів 4-х класів проводилася
у формі підсумкових контрольних робіт.з трьох предметів: української мови,
читання та математики, у період з 12 по 21 травня 2015 року.
Узагальнені результати атестації подані в діаграмах:
10
Оцінки за ДПА у більшості учнів співпадають з річним оцінюванням.
Якість знань учнів 4-А класу з української мови становить 90%, 4 – Б класу
73%.
Якість знань з математики по 75% у кожному класі.
При виконанні контрольної роботи допущені помилки в обчисленні
прикладів, які містять дії першого і другого ступенів, під час розв’язання
текстової задачі.
Четвертокласники найкраще виконали завдання ДПА з читання. Якість
знань учнів 4-А класу 95%, 4 – Б класу – 87 %.
Виховна робота з класом має не менше значення, ніж навчальна
діяльність. 21 жовтня відбулося традиційне свято для наймолодших
школярів – "Посвята у першокласники". Учні 4-х класів привітали
першокласників
вступом
дружної
до
шкільної
із
великої
сім’ї,
вручили дітям емблеми
учня школи № 38. На
кінець свята прозвучала
клятва першокласників, в
якій учні обіцяли старанно вчитись, слухатись батьків та учителів.
Діти
з
великим
задоволенням приймали участь у
позакласних заходах «Прощавай,
початкова школо!», які провели
класоводи 4-х класів Савчук В. Л.
та Богачова Н. І.
11
10 вересня 2014 року в
школі
відбувся
захід
присвячений "Дню
здоров'я
та
спорту".Проведено
"Олімпійський урок" вже стало доброю традицією виходити всією
дружньою, шкільною родиною на Козацький горб.
28 вересня 2014 р. учні 1-Б та 3-А класів з класоводами Євдощак Т.М.
та Мукан Ю.С. взяли участь в осінньому ярмарку присвяченому Дню міста
"В гостях у казки", який відбувся в ЦПК ім. Т. Шевченка. Дітей розважали
казкові герої, клоуни. Для них проводились конкурси, змагання. А в нагороду
діти отримали безкоштовний квиток на атракціон. Всім було весело і цікаво!
2
2014 року
жовтня
у
школі
проведено перший урок
присвячений дню міста "
Моїм Чернівцям - 606".
Учні
початкової
школи взяли участь в
акції "Напиши
листа
солдату" і спільно із
заступником
області
з
комісара
виховоної
12
роботи Мовченюком Валерієм Романовичем відправили листи і малюнки на
схід.
17 жовтня 2014 р. за
участі учнів 3- Б класу (
класовод Босовик Н. В.)
відбувся
виховний
відкритий
захід
урожаю"
"Свято
.Учні
декламували вірші, співали
пісні присвячені осені та
дякували осені за гарний
урожай.
Всі
присутні
отримали задоволення від свята!!
Учні 3-А класу (класовод Мукан Ю. С.) запросили всіх бажаючих на
«Свято осені».
13
У
рамках
відзначення
Дня
Гідності 21 листопада
2014 року класоводи
провели єдиний Урок Гідності та свободи.
Класоводи Маслова Марина Василівна та
Кирдей Марина Ірославівна разом з учнями 2-А та
2-Б класу прийняли участь у міському конкурсі
"Сузір'я новорічних прикрас". Своїми руками
учні оформили ялинку в патріотичному стилі.
грудня
4
2014р.
учні
класу
разом
1-А
з
класним
керівником
Литвинюк
Оксаною
Тарасівною
для
батьків та гостей презентували своє перше шкільне свято "Супер татусь 1-А
класу".
Емоції
та
враження
не
передати словами, вони назавжди
залишаться в серцях дітей та їх
батьків. Це свято допомогло ще
більше скріпити сімейні стосунки
й навчитися цінувати кожну мить
14
проведену разом.
Всі залишились задоволеними і щасливими. Конкурси, проведені під
час виступу, викликали посмішки на обличчях дітей і сльози радості на очах
татусів.
Уже
доброю
давно
традицією
початкової
ЗОШ
школи
№38
стало
відвідування дитячої
бібліотеки,
яка
знаходиться у центрі
Садгори. Під час екскурсії учні мали змогу ознайомитись із творчістю
садгірських
дитячих
письменників,
дізнатись
про
нові
надходження у
бібліотеку,
а
також
переглянути дитячі періодичні видання. Учні із захопленням та цікавістю
слухали розповідь про життєвий та
творчий
шлях
українського
відомого
письменника-
гумориста
Остапа
Вишню.Такі
екскурсії
допомагають
краще
з'ясувати та розширити читацькі
інтереси
дітей,
зрозуміти
та
визначити учнівські вподобання та
захоплення тією чи іншою галуззю знань, а для першокласників екскурсія
15
стала справжнім відкриттям світу книги та знань. Чіткі та ґрунтовні
консультації працівників бібліотеки щодо вибору необхідної літератури є
незамінною допомогою дітям при підготовці рефератів, творчих та
проектних робіт.
"100 днів, як я школяр" - саме таку назву мало свято, яке відбулося
19 грудня в 1-Б класі (класовод Євдощак Т. М.). 100 днів навчання. Це мало
чи
багато?
Своїми
успіхами та знаннями
діти
потішились
всіх
присутніх у зал Це було
справжнє свято знань,
добра,
усмішок,
яке
назавжди залишиться в
пам'яті першокласників
та їх батьків.
Новорічний годинник долічує останні хвилини Старого року,
попереду рік новий. Новий рік - радісне та казкове свято. І щоб наші школярі
не нудьгували та сумували, з 23.12 - по 25.12.2014 р. у школі проводилися
новорічні свята.
22 січня 2015 року в
рамках
Соборності
відзначення Дня
України
кожному класі
в
початкової
школи проводився єдиний
тематичний урок " Подія, яка
пережила
час..."
та
оформлено виставку плакатів та малюнків.
16
13
травня
2015
учні 3-Б класу (класовод
Босовик Н. В.) запросили
всіх на виховний захід
присвячений
матерям.
Вони декламували вірші,
інсценізували
сценки,
співали пісні та дякували
матерям,від
щирого
серця за їхню безкорисну
любов
та
турботу,адже
мама
-
це
найдорожча
і
найрідніша
людина.
Пам’ять:
вона
кличе,
вона
хвилює,
вона торкає наші серця. Минають роки, відлітають у вічність, але є дати, не
підвладні рокам – це День Перемоги.
До річниці Дня перемоги
відвідали
ветеранів
у
початківці
рамках
акції
милосердя «Діти – ветерану»
Ми повинні пам'ятати про минуле і
дякувати старшому поколінню за Велику
Перемогу. Вона сплачена мільйонами
життів, сльозами рідних і близьких.
17
ДЕНЬ
ВИШИВАНКИ —
це
свято
національної
єдності. День коли
українці
світу
всього
одягають
вишиванку.
Учні
початкової школи активно долучилися до Дня вишитої сорочки.
У травні відбулося традиційне свято "Прощання з Букварем" в
учнів 1-х класів (класоводи Литвинюк О.Т., Євдощак Т. М.).
На свято
завітали батьки
і вчителі, учні
та
казкові
герої,
які
й
створили
атмосферу
чарівного
дійства.
Зі
словами
привітання
до
присутніх
звернулася директор школи Ж.В. Горевич Учні демонстрували навички
читання віршів, вміння співати.
Батьки теж не сумували. Вони демонстрували свої знання і вміння у
спеціальній конкурсній програмі для батьків "Нумо, батьки !"
На святі всім було весело і радісно !
Ось так крок за кроком наблизилися ми до
Свята останнього
дзвоника... Почуття хвилювання і водночас гордості переповнюють
18
наймолодших учнів: взято першу сходинку на шляху пізнання. Для
випускників останній шкільний дзвоник — це дорога у нове, доросле,
самостійне життя. Для інших — це прихід літніх канікул, які дадуть змогу
відпочити, загартуватися, набратися сил.
19
20
Автор
yura-xtop
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
815
Размер файла
4 549 Кб
Теги
2015, звіт, 2014
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа