close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставкиСкачать
Cловник учня початкової школи
Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти
(Згідно оновленої навчальної програми 2015р.)
1 клас
Бабýся, бджолá, вирáзно, влíтку, ворóта, гроно, гýмка, ґáнок, ґрунт,
ґýдзик, джміль, дзúґа, дзьоб, дідýсь, зáгадка і загáдка, зозýля, ім'я́, їжáк,
кватúрка, Кúїв, лелéка, лінíйка, ля́лька, новúй, óлень, олівéць, папíр,
парасóлька, пóдруга, посерéдині, Украї́на, украї́нська, фартýх, цукéрка,
цýкор, ́якір. (35 слів)
2 клас
Алфáвіт і алфавíт, Батьківщúна, ведмíдь, вéресень, вýлиця, герóй,
диктáнт, дивáн, дитúна, духмяний, дятел, жáйворонок, завдáння, зáєць,
календáр, кúлим, медáль, метрó, недíля, ознáка, пóмилка і помúлка,
понедíлок, предмéт, рáнець, середá, теáтр, учúтель, читáння, червóний,
черговúй, черевúки, четвер. (32 слова)
3 клас
Абрикóс, адрéса, áйстра, автомобі́ль, агронóм, аквáріум, апельси́н,
апети́т, асфáльт, банкі́р, бензи́н, бетóн, бібліотéка, велосипéд, верблю́д,
вóгнище, вокзáл, горизóнт, гримі́ти, грім, депутáт, децимéтр, дирéктор,
елéктрика, кипі́ти, кишéня, колекти́в, комбáйн, комбáйнер і комбайнéр,
комп’ ю́тер, коридóр, космонáвт, крини́ця, кукурýдза, метáл, минýлий,
очерéт, пирі́г, президéнт, пшени́ця, рáдіо, сантимéтр, секýнда, спаси́бі,
тривóга, фéрмер, хвили́на, черéмха, черéшня. (49 слів)
4 клас
Аеродрóм, будь лáска, ввéчері, вдень, взúмку, вісімдесятú, влі́тку, восенú,
вперéд, врáнці, вчóра, гардерóб, гектáр, гвинті́вка, до побáчення, держáва,
дисциплі́на, ззáду, інженéр, кіломéтр, лівóруч, мізúнець, мільйóн, назáд,
напáм'ять, океáн, попéреду, посерéдині, портрéт, правóруч, п'ятдеся́т,
п'ятдесятú, п'ятсóт, револю́ція, респýбліка, сигнáл, сімдесятú, телегрáма,
телефóн, температýра, тепéр, трамвáй, тролéйбус, фанéра, фартýх,
футбóл, цемéнт, чернéтка, шерéнга, шістнáдцять, шістдеся́т,
шістдесятú, шістсóт, щогодúни, щодéнно, щотижня. (56слів)
Cловник учня початкової школи
Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти
(Згідно оновленої навчальної програми 2015р.)
1 клас
Бабýся, бджолá, вирáзно, влíтку, ворóта, гроно, гýмка, ґáнок, ґрунт,
ґýдзик, джміль, дзúґа, дзьоб, дідýсь, зáгадка і загáдка, зозýля, ім'я́, їжáк,
кватúрка, Кúїв, лелéка, лінíйка, ля́лька, новúй, óлень, олівéць, папíр,
парасóлька, пóдруга, посерéдині, Украї́на, украї́нська, фартýх, цукéрка,
цýкор, ́якір. (35 слів)
2 клас
Алфáвіт і алфавíт, Батьківщúна, ведмíдь, вéресень, вýлиця, герóй,
диктáнт, дивáн, дитúна, духмяний, дятел, жáйворонок, завдáння, зáєць,
календáр, кúлим, медáль, метрó, недíля, ознáка, пóмилка і помúлка,
понедíлок, предмéт, рáнець, середá, теáтр, учúтель, читáння, червóний,
черговúй, черевúки, четвер. (32 слова)
3 клас
Абрикóс, адрéса, áйстра, автомобі́ль, агронóм, аквáріум, апельси́н,
апети́т, асфáльт, банкі́р, бензи́н, бетóн, бібліотéка, велосипéд,
верблю́д, вóгнище, вокзáл, горизóнт, гримі́ти, грім, депутáт, децимéтр,
дирéктор, елéктрика, кипі́ти, кишéня, колекти́в, комбáйн, комбáйнер і
комбайнéр, комп’ ю́тер, коридóр, космонáвт, крини́ця, кукурýдза,
метáл, минýлий, очерéт, пирі́г, президéнт, пшени́ця, рáдіо, сантимéтр,
секýнда, спаси́бі, тривóга, фéрмер, хвили́на, черéмха, черéшня. (49 слів)
4 клас
Аеродрóм, будь лáска, ввéчері, вдень, взúмку, вісімдесятú, влі́тку,
восенú, вперéд, врáнці, вчóра, гардерóб, гектáр, гвинті́вка, до побáчення,
держáва, дисциплі́на, ззáду, інженéр, кіломéтр, лівóруч, мізúнець,
мільйóн, назáд, напáм'ять, океáн, попéреду, посерéдині, портрéт,
правóруч, п'ятдеся́т, п'ятдесятú, п'ятсóт, револю́ція, респýбліка,
сигнáл, сімдесятú, телегрáма, телефóн, температýра, тепéр, трамвáй,
тролéйбус, фанéра, фартýх, футбóл, цемéнт, чернéтка, шерéнга,
шістнáдцять, шістдеся́т, шістдесятú, шістсóт, щогодúни, щодéнно,
щотижня. (56слів)
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
371
Размер файла
14 Кб
Теги
cловник, початкових
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа