close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

«Нарис героїчного життя українського народу». До 180-ої річниці першого видання повісті М. В. Гоголя «Тарас Бульба».

код для вставкиСкачать
«Нарис героїчного життя українського народу». До 180-ої річниці першого видання повісті М. В. Гоголя «Тарас Бульба». Віртуальна виставка. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
Нарис героїчного життя українського народу
в повісті М. В. Гоголя «Тарас Бульба»
(До 180-ої річниці першого видання)
«Більшість українських читачів навіть не підозрюють, що вони ніколи не читали
справжнього «Тараса Бульбу». Річ у тім, що цей шедевр Миколи Гоголя вперше побачив світ
1835 року в його збірці «Миргород», але, як ми знаємо, не кожен шедевр задовольняє офіційну
критику. І ось 1842 року в другому томі його «Сочинений» раптом з'явився новий варіант
«Тараса Бульби». Твір побільшав на три розділи, деякі його фрагменти, зокрема батальні
сцени, набули ширшої деталізації, зазнала змін і кінцівка повісті… Ще кілька років тому
справжнього «Бульби» в Україні не можна було знайти вдень зі свічкою, і, щоб видати його,
нарешті, в перекладі нашою мовою, оригінал довелося розшукувати в Санкт-Петербурзі.
Знайшли, переклали і видали».
( Василь Шкляр,
український письменник
та політичний діяч).
Титульний лист „Миргорода“ (1835).
«Тарас Бульба».
Автограф М. В. Гоголя (1834).
1835 року побачила світ збірка повістей М. Гоголя «Миргород». Більшість творів була присвячена
зображенню безбарвного і пустого провінційного існування. Завершує цю збірку героїчна повість «Тарас
Бульба», де автор зображує любов до України, героїзм, мужність та звитягу українського народу в боротьбі
за рідну землю. Не знаходячи в сучасному житті героїчних характерів, письменник звертається до
легендарної сторінки в історії України — Запорозької Січі.
« ТАК ОСЬ ВОНА, СІЧ! ОСЬ ТЕ ГНІЗДО, ЗВІДКИ ВИЛІТАЮТЬ УСІ ГОРДІ І ДУЖІ, ЯК ЛЕВИ! ОСЬ
ЗВІДКИ РОЗЛИВАЄТЬСЯ ВОЛЯ Й КОЗАЦТВО НА ВСЮ УКРАЇНУ», - писав М. В. Гоголь у повісті
«Тарас Бульба».
Характерними ознаками духовного життя Запорізької Січі були глибока релігійність козаків та ревний
захист ними православної віри. Унікальним явищем було кобзарство. Своїми піснями та думами кобзарі
підіймали народ на боротьбу, пробуджували й розвивали українську національну свідомість. Отже, в
Запорізькій Січі, як і в козацтві загалом, найяскравіше віддзеркалилося прагнення українського народу до
свободи і незалежного державного життя, що робило її виразником загальнонаціональних інтересів.
Повість — результат захоплення Гоголя історією. Він задумав свій твір у той час, коли у Василівці,
околишніх хуторах і селах ще розповідали легенди про славні подвиги запорізьких козаків. І гоголівський
Тарас Бульба увібрав у себе кращі риси легендарних героїв — мужність воїна, розум політика, глибину
почуттів патріота. Ця повість сприймалася сучасниками Гоголя як гімн героїчному минулому, святому
козацькому товариству. Звернувшись до минулого, письменник створив у повісті "Тарас Бульба" широку
панораму історії з життя народу, що увібрала в себе традиції українських дум і героїчних російських
билин, історичних свідчень і переказів. "Тоді був той поетичний час, коли все здобувалося шаблею, коли
кожний у свою чергу прагнув бути діючою особою, а не глядачем",- писав М. Гоголь.
М. В. Гоголь показав героїчний образ запорізького козака Тараса Бульби. Тарас – типовий образ,
справді народний характер. Він свято шанує рідну землю і сенс свого життя вбачає в служінні
Батьківщині. Бульба ненавидить загарбників України і їх помічників-зрадників. Автор підкреслює
патріотизм Тараса Бульби, його героїзм і волелюбність. Він відважний і мудрий полководець, який має
безмежну повагу серед козаків. Тараса виховало суворе життя. Шабля в бою була йому за матір, добрий
кінь — за найліпшого товариша. Гоголю вдалося створити багатоплановий образ героя. Ми бачимо
Тараса і в побуті, у повсякденних ситуаціях, і в бою. Пізнаємо його як відважного полковника, батька,
суворого чоловіка, господаря, розумну і розсудливу людину, з веселою вдачею, щирим серцем і легким
характером. Змальовуючи образ великої звитяжної сили, Гоголь, проте, не ідеалізує Тараса. З різних
епізодів твору ми дізнаємося, що він буває грубий, різкий, упертий. Але, попри всі ці хиби, Тарас —
герой, який викликає захоплення своїм героїзмом, відвагою, відданістю рідній землі і своїм товаришам.
Повість присвячена героїчному життю народу, спрямована проти холопства, суспільної пасивності,
у яких би історичних умовах вони не проявлялися. Пафос гоголівського добутку - у прославлянні
патріотизму, високих моральних якостей людини, краси подвигу в ім'я волі вітчизни. Демократична
основа повісті позначилася й у її тісному зв'язку з традиціями поетичної народної творчості. Гоголь
широко використовує розгорнуті порівняння, повтори, ліричні епітети, застосовувані в добутках
фольклору.
«Тарас Бульба». Ілюстрації С. Овчаренка. (2009).
Література.
1.
Б3-1372 Гоголь, М. В. Тарас Бульба / М. В. Гоголь; [пер. з рос. : В. Шкляр ; іл. : С. Якутович ]. – Київ: Дніпро, 2003. –
163 с.: іл. – Текст парал. укр., рос. – [Ексклюзив. проект вид. повісті "Тарас Бульба" мовами народів світу].
2.
Б2-28893 Гоголь, М. В. Тарас Бульба: [повісті : пер. з рос.] / М. В. Гоголь ; [авт. післямови : В. Яременко ; іл. : В.
Єрко].– 3-є вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2008. – 286 с. : іл. – (Книги, які здолали час).
3.
Б3-2110 Гоголь, М. В. Тарас Бульба / М. В. Гоголь ; [іл. : С. В. Овчаренко]. – Харків : Ранок, 2009. – 111 с. : іл.
4.
Б2-35175 Гоголь, Н. В. Тарас Бульба : [повесть] / Н. В. Гоголь ; [авт. послесл. и примеч. Т. В. Надозирная ; худож.-
оформ. Е. Д. Кононученко]. – Харьков : Фолио, 2013. – 145 с. : портр. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной
литературы).
5.
Б3-1789 Гоголь, Н. В. Тарас Бульба / Н. В. Гоголь ; [ил. : В. И. Лопата]. – Днепропетровск : Днепркнига, 2006. – 223 с
: ил. – (Пізнавай і шануй свій край).
6.
Б1-84/1196 Гоголь, Н. В. Тарас Бульба / Н. В. Гоголь; вступ. ст., прим., библиогр. списки В. М. Гуминского; худож.
А. Л. Костин. – Москва: Книга, 1984. – 325 с.
7.
Б234275 Гоголь, Н. В. Тарас Бульба / Н. В. Гоголь; послесл. С. Машинского; примеч. Ю. Слонимского; ил. Е.
Кибрика. – Киев: Веселка, 1981. – 143 с.
8.
Б81707 Гоголь, Н. В. Тарас Бульба / Н. В. Гоголь ; рис. выполнены худож. Ю. А. Порфирьевым самостоятельно и по
оригиналам Пичугина. – Горький : Горьк. изд. полиграф, 1938. – 192 с.
9.
Б30922 Гоголь, Н. В. Тарас Бульба : повесть / Н. В. Гоголь ; послесл. С. Машинского ; примеч. Ю. Слонимского ; ил.
Е. Кибрика. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1927. – 142 с.
10. 10799 Гоголь, Н. В. Тарас Бульба : сочинение / Н. В. Гоголь ; предисл. Н. И. Костомарова. – Санкт-Петербург : Тип.
Майкова, 1874. – 94 с.
11. Б2-30300 Гоголь, М. В. Тарас Бульба = Taras Bulba / М. В. Гоголь ; пер. укр. мовою : М. Садовський ; за ред. :
С. Вишенського ; пер. англ. мовою : П. Константайн ; іл. : В. Невінчаний. – Київ : Пульсари, 2009. – 219 с. : іл. – Текст парал.
укр., англ.
12. Б143023 Gogol, N. Mirgorod / deutschvon Karl Noetzel ; Überarb. Von Noa Kiepenheuer. – Weimar :Kiepenheuer, 1963. –
389 S.
13. Б210641 Gogol, N. Taras Bulba / Übers. von R. Fritze-Hanschmann. – Berlin : Neues Leben, 1981. – 149 S. – (KompassBücherei; Bd. 278.).
14. И1-2656 Gogol, N. Taras Boulba / trad. durussepar M. Jarl-Priel ; ill. par A. Potozky-Stchekotikhina. – Paris: Typ. Renouard,
1927. – 211 p.– (Scriptamanent; 13).
15. Б55627 Gogol, N. Taras Bulba; Novelas de Petersburgo / trad. delruso, presentacion de V. Pushkariova. – Moscú : Progreso,
1973. – 311 p.– (Antologia de la literature clasica rusa y sovietica).
16. Б107229 Gogol, N. V. Taras Bulba. – Bucuresti: s.n., 1952. – 217 p.
17. Б109922 Gogol, N. V. Taras Bulba / preklad Petra Kricky; il. Michael Pomberg. – Praha : Nase Vojsko, 1966. – 158 s.
18. Б112454 Gogol’, N. V. Taras Bul’ba: historicka novela. – Bratislava : Tatran, 1976. – 207 s.
19. Б 206928 Гоголь, Н. Тарас Бульба: повести. – София : Отечество, 1981. – 221 с.
20. Б2-26431 Гаврилів, О. Тарас Бульба (за Миколою Гоголем) : сценарій : кінороман : фільм 1 : Сини / О. Гаврилів;
[передм. : М. Холодний]. – [Б. м. : Б. в., Б. р.]. – 82 с.
21. Б2-27358 Гаврилів, О. Тарас Бульба (за Миколою Гоголем) : сценарій : кінороман : фільм 2 : Мста / О. Гаврилів;
[передм. : М. Ярмола]. – Львів : [Б. в.], 2006. – 82 с.
22. Б2-28094 Гаврилів, О. Тарас Бульба (за Миколою Гоголем): сценарій : кінороман : фільм 3 : Ось де наша слава ... / О.
Гаврилів; [передм. : М. Ярмола].– Львів : Сорока, 2007. – 78 с.
23. 106069 Лисенко, М. В. Тарас Бульба : [ноти] : іст. опера на 5 д., 7 карт. : для співу у супроводі ф-но / М. В. Лисенко ;
лібретто : М. П. Старицький ; пер. на російську. – Київ ; Лейпциг, [Б.в.] 1913. – 379 с.– Текст парал. укр., рос.
24. Н2-2136 Лисенко, М. В.Тарас Бульба: [ноти] : іст. опера на 5 д., 7 карт. : партит. / Лисенко М. В.– Київ. : Муз.
Україна, 1989. – Ч. 1 : 1 і 2 д. / лібр. М. П. Старицького за одноймен. повістю М. В. Гоголя ; муз. ред. Д. М. Ревуцький ; літ.
ред. М. Т. Рильський ; інструм. Б. М. Лятошинський ; ред. А. Я. Штогаренко. – 1989. – 296 с.
25. Н2-2137 Лисенко, М. В. Тарас Бульба [ноти] : іст. опера на 5 д., 7 карт. : партит. / М. В. Лисенко. – Київ : Муз.
Україна, 1989. – Ч. 2. : 3, 4, 5 д. / лібр. М. П. Старицького за одноймен. повістю М. В. Гоголя ; муз. ред. Л. М. Ревуцький ; літ.
ред. М. Т. Рильський ; інструм. Б. М. Лятошинський ; ред. А. Я. Штогаренко. – 1989. – 344 с.
Ілюстрації до повісті
Автор
kharkivlibrary
Документ
Категория
Гуманитарная литература
Просмотров
219
Размер файла
1 197 Кб
Теги
ХДНБ ім. В.Г. Короленка, Тарас Бульба, віртуальна виставка, М.В. Гоголь
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа